Tải game

Tải game

Tốc độ tải có thể bị ảnh hưởng bởi tốc độ mạng của bạn, đặc biệt với quán net sẽ bị bóp băng thông.
Nếu có link nào không hoạt động, hãy thử link khác, hãy thử tất cả link trước khi hỏi 'sao không tải được'.

Sau khi tải về, giải nén, vào thư mục chạy Autoupdate.exe rồi bấm Đăng Nhập để vào game, hoặc vào bằng file so2game.exe nếu Autoupdate không chạy.

Phiên bản: 4.9

Loại link: Bản cài đặt đầy đủ - Google Driver

Thời gian: 05:00 25 thg 10/2020

Dung lượng: 2.1 GB

Mô tả: TỐC ĐỘ CAO NHẤT, tự động lọc link chưa full (nếu full thì đăng nhập gmail rồi tải, nếu không có gmail thì dùng link khác ở bên dưới).


Phiên bản: 4.9

Loại link: Bản cài đặt đầy đủ - S3

Thời gian: 05:00 25 thg 10/2020

Dung lượng: 2.1 GB

Mô tả: Tốc độ cao, không tải được thì hãy thử link khác.


Phiên bản: 4.8

Loại link: Bản cài đặt đầy đủ - Fshare

Thời gian: 17:30 16 thg 10/2020

Dung lượng: 2.1 GB

Mô tả: Nên dùng link này nếu có tài khoản vip của Fshare hoặc get được link tốc độ cao (tải về chạy Autoupdate.exe là có thể lên phiên bản mới nhất).

Tải về, giải nén vào thư mục game (đè file) hoặc copy dán đè vào thư mục game, phải thoát cửa sổ game khi cập nhật thủ công.

Phiên bản: 4.9

Loại link: Patch cập nhật - Google Driver

Thời gian: 05:00 25 thg 10/2020

Dung lượng: 534 MB

Mô tả: Dùng để cập nhật thủ công, khi file Autoupdate không hoạt động. Chỉ dùng file này cho client của Jx2AnhEm ở bên dưới (Bản cài đặt đầy đủ).

Loại link: Teamview

Mô tả: Phần mềm điều khiển máy tính từ xa


Loại link: Ultraviewer

Mô tả: Phần mềm điều khiển máy tính từ xa


Loại link: Vietpn

Mô tả: Phần mềm fake ip Việt Nam để vào game từ nước ngoài, hướng dẫn cài đặt cho Window.


Loại link: Tiny

Mô tả: Phần mềm fake ip Việt Nam để vào game từ nước ngoài.

Một số lỗi và cách khắc phục khi cài đặt game

1. Không tìm thấy so2game.exe

Có thể do phần mềm diệt virus nghi ngờ file là độc hại, tìm cách tạo ngoại lệ hoặc tắt phần mềm diệt virus.

2. Can't find settings file Jx2AnhEmCom

Do đường dẫn thư mục game có ký tự tiếng việt, tên thư mục có dấu.
Cách khắc phục là đổi tên thư mục game, hoặc copy thư mục game Jx2AnhEm ra ngoài desktop.

3. Microsoft .NET Framework

Do máy chưa cài .NET Framework của Microsoft.
Cách khắc phục là tải .NET Framework về và cài đặt, có thể tìm Google xem cách cài đặt, đây là đường link tải https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10217.

4. Liên kết thất bại đến máy chủ

Có thể do viết hoa tên đăng nhập, tên đăng nhập phải viết thường hoàn toàn. Nếu không phải do tên đăng nhập thì có thể mạng đã gặp vấn đề, hãy kiểm tra lại mạng.

5. Ping xanh, thấp nhưng vẫn bị lag & giật?

Cách để kiểm tra CPU & RAM:
Cách 1: Click chuột phải vào thanh Taskbar (thanh công cụ), chọn Task Manager -> theo dõi.
https://www.youtube.com/watch?v=HWVlqb3iU_M&ab_channel=Hubz Cách 2: Nhập dòng bên dưới vào CMD rồi Enter.
Kiểm tra % CPU: typeperf "\Processor(_Total)\% Processor Time"
Kiểm tra RAM: typeperf "\Memory\Available Bytes"
Nếu % quá cao thì cần phải tắt bớt các phần mềm đang bật, đặc biệt là trình duyệt web (chrome, coccoc..)
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ping xanh, thấp mà chơi không được mượt là vấn đề chắc chắn do phía máy tính.