Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường chính - 15 giờ ngày 18/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 15:01:03 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[1]:Liêu[0]
2 15:01:03 Jx2ChanSutPro Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[2]:Liêu[0]
3 15:01:03 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[3]:Liêu[0]
4 15:01:03 TonyStark Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[4]:Liêu[0]
5 15:01:03 zzKimLong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[5]:Liêu[0]
6 15:01:05 SoanCR Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[6]:Liêu[0]
7 15:01:05 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[7]:Liêu[0]
8 15:01:05 1Jx2zjjTyAk47 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Vip Tống[7]:Liêu[1]
9 15:01:06 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Vip Tống[8]:Liêu[1]
10 15:01:06 Jx2iBắcKiềuPhong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[9]:Liêu[1]
11 15:01:07 xXxMrHuyXxX Côn Lôn Thiên Sư Tống Vip Tống[10]:Liêu[1]
12 15:01:09 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Vip Tống[10]:Liêu[2]
13 15:01:10 ĐTBLạcNguyênSoái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[11]:Liêu[2]
14 15:01:11 HPxChịBaHảiPhòng Nga My phật gia Tống Vip Tống[12]:Liêu[2]
15 15:01:13 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[13]:Liêu[2]
16 15:01:15 oS2oKẹoJx2zS2o Nga My tục gia Liêu Vip Tống[13]:Liêu[3]
17 15:01:16 iDCzNaughtyGirl Nga My tục gia Tống Vip Tống[14]:Liêu[3]
18 15:01:17 MrHuyNmk Nga My phật gia Tống Vip Tống[15]:Liêu[3]
19 15:01:19 iMaNhânTrảo Tà Độc Liêu Vip Tống[15]:Liêu[4]
20 15:01:23 izMaNữGiấuTên Thúy Yên Linh Nữ Liêu Vip Tống[15]:Liêu[5]
21 15:01:26 iiĐầuTrọc2MáiS Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[16]:Liêu[5]
22 15:01:30 MrHuyCs Tà Độc Tống Vip Tống[17]:Liêu[5]
23 15:01:32 ISxxNguoi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[17]:Liêu[6]
24 15:01:32 KhúcNhạcBolero Nga My tục gia Liêu Thường Tống[17]:Liêu[7]
25 15:01:32 izBạnNamGiấuTên Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[17]:Liêu[8]
26 15:01:32 iCổSưHoaHồng Tà Độc Liêu Thường Tống[17]:Liêu[9]
27 15:01:32 oS2oCôDâuMa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[17]:Liêu[10]
28 15:01:32 oVzBàBánDưaHấu Nga My tục gia Liêu Thường Tống[17]:Liêu[11]
29 15:01:34 ChaoNguoiLa Nga My tục gia Liêu Thường Tống[17]:Liêu[12]
30 15:01:34 CàXaĐiXA Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[17]:Liêu[13]
31 15:01:34 oS2oNgaMyĐàn5 Nga My tục gia Tống Thường Tống[18]:Liêu[13]
32 15:01:37 Jx2zFolder Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 15:01:37 iSTzHoàngĐế Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[19]:Liêu[14]
34 15:01:39 HắcYNhân Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 15:01:39 phideptrai Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[20]:Liêu[15]
36 15:01:39 S2oChânDài1m1oS2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[20]:Liêu[16]
37 15:01:40 ZzSauDoiCoDonzZ Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[21]:Liêu[16]
38 15:01:41 TapChoiGame Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 15:01:41 ZĐộTaKhôngĐộNàng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[22]:Liêu[17]
40 15:01:41 TiểuNinh Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 15:01:41 iPanPrince Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[22]:Liêu[19]
42 15:01:41 IiChúTiễuĐaTình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[23]:Liêu[19]
43 15:01:41 TaoLaoLaTao Tà Độc Tống Thường Tống[24]:Liêu[19]
44 15:01:43 DJLanKènTây Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[24]:Liêu[20]
45 15:01:43 HảoHán Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[25]:Liêu[20]
46 15:01:43 ISxConGáiÔngTrùm Nga My tục gia Liêu Thường Tống[25]:Liêu[21]
47 15:01:43 izS2HắcVôThường Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[26]:Liêu[21]
48 15:01:47 DoãnĐạiHiệp Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[26]:Liêu[22]
49 15:01:47 OreoCookieVani Tà Độc Tống Thường Tống[27]:Liêu[22]
50 15:01:50 JxDoiCamTruong Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 15:01:50 LộcLừaĐểMàVui Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[28]:Liêu[23]
52 15:01:52 SSTLTSS Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 15:01:52 ZCanDyZ Nga My phật gia Tống Thường Tống[29]:Liêu[24]
54 15:01:52 iizThayChuaMeGai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[29]:Liêu[25]
55 15:01:52 phideptraiii Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[30]:Liêu[25]
56 15:01:53 B52PriseStop Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 15:01:53 iSTzTônNgộKhông Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[31]:Liêu[26]
58 15:01:54 ZzAnhKhoazZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[31]:Liêu[27]
59 15:01:54 Obamama Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[32]:Liêu[27]
60 15:01:55 izHueManzi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[32]:Liêu[28]
61 15:01:56 PresidentTrump Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[33]:Liêu[28]
62 15:01:57 ISxxChangXongHúp Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[33]:Liêu[29]
63 15:01:57 BeTapXdame11o Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[34]:Liêu[29]
64 15:02:03 iManboHieuThuBa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[34]:Liêu[30]
65 15:02:03 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[34]:Liêu[31]
66 15:02:03 iXiệcMòakkkkk Tà Độc Tống Thường Tống[35]:Liêu[31]
67 15:02:03 Jx2MTGzZ Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[36]:Liêu[31]
68 15:02:04 ssHVT32ss Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[36]:Liêu[32]
69 15:02:05 ThiênLýĐộcHànhzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[37]:Liêu[32]
70 15:02:05 iHoaHồngĐen Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[37]:Liêu[33]
71 15:02:05 occhocothat Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[38]:Liêu[33]
72 15:02:07 GấuBéoo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[38]:Liêu[34]
73 15:02:08 XDameLaAnh Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[38]:Liêu[35]
74 15:02:08 ISxxHoaNhậtQuỳnh Tà Độc Liêu Thường Tống[38]:Liêu[36]
75 15:02:08 Oreo0riginal Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[39]:Liêu[36]
76 15:02:09 1stKiemMaPK Côn Lôn Kiếm Tôn Tống Thường Tống[40]:Liêu[36]
77 15:02:09 Sendona Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[41]:Liêu[36]
78 15:02:11 1ButPhotShit Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[41]:Liêu[37]
79 15:02:12 HiepDamSuThai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[41]:Liêu[38]
80 15:02:12 iGiậtBắnMình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[42]:Liêu[38]
81 15:02:13 NgáoĐá Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[42]:Liêu[39]
82 15:02:13 qwewwwwww Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[43]:Liêu[39]
83 15:02:13 McLaren720 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[44]:Liêu[39]
84 15:02:15 NgườiConGáiTaYêu Nga My phật gia Liêu Thường Tống[44]:Liêu[40]
85 15:02:16 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[44]:Liêu[41]
86 15:02:17 i63zzCayButVang Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[44]:Liêu[42]
87 15:02:17 ĐCMxPhêHeroin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[45]:Liêu[42]
88 15:02:18 1VácĐịnhGiangSơn Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[46]:Liêu[42]
89 15:02:20 Jokerr Tà Độc Liêu Thường Tống[46]:Liêu[43]
90 15:02:21 iiizSugarDaddy Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[47]:Liêu[43]
91 15:02:23 iSGzNaughtyBoy Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[48]:Liêu[43]
92 15:02:25 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[48]:Liêu[44]
93 15:02:25 ixxBéTrangTậpBắn Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[49]:Liêu[44]
94 15:02:28 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Tà Độc Liêu Thường Tống[49]:Liêu[45]
95 15:02:29 GiấcMơTrưa Nga My phật gia Liêu Thường Tống[49]:Liêu[46]
96 15:02:31 oooSờÂmĐạoSỹoôo Nga My tục gia Liêu Thường Tống[49]:Liêu[47]
97 15:02:34 iCVBzSúpBơCúp Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[49]:Liêu[48]
98 15:02:36 iMrMalthaelKID Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[49]:Liêu[49]
99 15:02:47 SátThủSniper Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[49]:Liêu[50]
100 15:02:48 ThịnhCurlly Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[49]:Liêu[51]
101 15:02:50 MaCầmTrượng Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[49]:Liêu[52]
102 15:02:53 BanRungConKu Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[50]:Liêu[52]
103 15:02:57 Jx2MsItherael Tà Độc Liêu Thường Tống[50]:Liêu[53]
104 15:02:59 PháThiên Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[51]:Liêu[53]
105 15:02:59 iBlackGOKU Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[51]:Liêu[54]
106 15:03:00 TLQxLuuBoPK Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[51]:Liêu[55]
107 15:03:02 ĐánhXongĐừngChạy Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[51]:Liêu[56]
108 15:03:12 SocDameMaChet Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[52]:Liêu[56]
109 15:03:13 iSợEmVôTìnhS2 Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[52]:Liêu[57]
110 15:03:26 iSTzChàngNgốc Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[53]:Liêu[57]
111 15:03:27 DânBuônMèo Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[53]:Liêu[58]
112 15:03:40 iiZinNo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[54]:Liêu[58]
113 15:03:41 Marlboro Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[54]:Liêu[59]
114 15:03:53 o0oThiếuLâmBút Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[55]:Liêu[59]
115 15:03:54 Jx2MsAndarielKID Nga My tục gia Liêu Thường Tống[55]:Liêu[60]
116 15:03:54 isEthanol Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[56]:Liêu[60]
117 15:03:55 Beautifull Nga My tục gia Liêu Thường Tống[56]:Liêu[61]
118 15:03:56 oooATHENAooo Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[57]:Liêu[61]
119 15:03:58 s2HậuNghệs2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[57]:Liêu[62]
120 15:03:58 HuỳnhTấnLộc Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[58]:Liêu[62]
121 15:04:02 iiiMuộiMuộizII Tà Độc Tống Thường Tống[59]:Liêu[62]
122 15:04:03 ThuỳLinh Tà Độc Tống Thường Tống[60]:Liêu[62]
123 15:04:03 QTzTrưBátGiới Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[60]:Liêu[63]
124 15:04:06 1stTopVipProNo1 Hiệp Độc Liêu Thường Tống[60]:Liêu[64]
125 15:04:08 LongTranhHổĐấu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[60]:Liêu[65]
126 15:04:23 zzĐứcDũngzz Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[61]:Liêu[65]
127 15:04:23 DiTongSutVac Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[61]:Liêu[66]
128 15:04:24 BịThíchBéNguyệt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[62]:Liêu[66]
129 15:04:24 S2iLongNhi Nga My phật gia Liêu Thường Tống[62]:Liêu[67]
130 15:04:29 iiManChoDien47 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[63]:Liêu[67]
131 15:04:29 izShadowFriend Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[63]:Liêu[68]
132 15:04:32 iiBPzMaiMalYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[64]:Liêu[68]
133 15:04:32 ZVìAnhThươngEm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[64]:Liêu[69]
134 15:04:46 ĐứcDũng Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[65]:Liêu[69]
135 15:04:46 ALaBeoBeoz Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[65]:Liêu[70]
136 15:04:50 LuuThiThi Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[66]:Liêu[70]
137 15:04:52 DươngQuáCaCa Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[66]:Liêu[71]
138 15:04:58 iTBxHoàngHậu Nga My phật gia Tống Thường Tống[67]:Liêu[71]
139 15:04:59 zzAnhTrungzz Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[67]:Liêu[72]
140 15:05:00 XxHungiMaxxX Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[68]:Liêu[72]
141 15:05:01 UchihaItachii Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[68]:Liêu[73]
142 15:05:08 IooGoodtalent Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[69]:Liêu[73]
143 15:05:09 YSLxVùngNhạyCảm Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[69]:Liêu[74]
144 15:05:52 ISzTriVDB Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[70]:Liêu[74]
145 15:05:52 kingraop9 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[70]:Liêu[75]
146 15:06:00 iConMèoKìDiệu Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[71]:Liêu[75]
147 15:06:01 HoàngDượcSưĐông Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[72]:Liêu[75]
148 15:06:02 iChuThànhHi Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[72]:Liêu[76]
149 15:06:02 DanGayTaiBo Nga My tục gia Liêu Thường Tống[72]:Liêu[77]
150 15:06:10 oooMARCUSooo Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[73]:Liêu[77]
151 15:06:11 ISxxYuaMikami Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[74]:Liêu[77]
152 15:06:15 iLxVùngNhạyCảm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[74]:Liêu[78]
153 15:06:17 LườiSút Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[74]:Liêu[79]
154 15:06:26 MGB1121 Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[75]:Liêu[79]
155 15:06:27 ThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[75]:Liêu[80]
156 15:06:42 MGBImLing Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[76]:Liêu[80]
157 15:06:43 QuyềnCước Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[76]:Liêu[81]
158 15:06:45 iiiSatThuPKzzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[77]:Liêu[81]
159 15:06:45 NhinCL Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[77]:Liêu[82]
160 15:06:55 boyzin009 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[78]:Liêu[82]
161 15:06:55 zPrinCe Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[78]:Liêu[83]
162 15:06:59 CrazyMango Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[79]:Liêu[83]
163 15:07:00 ThànhCátTưHãn Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[79]:Liêu[84]
164 15:07:07 RRRRRRRRR Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[80]:Liêu[84]
165 15:07:08 zziChâuThảoizz Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[80]:Liêu[85]
166 15:07:28 LiuLiuLiu Nga My tục gia Tống Thường Tống[81]:Liêu[85]
167 15:07:29 izChuThầnHi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[81]:Liêu[86]
168 15:08:04 iiBlackCatz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[82]:Liêu[86]
169 15:08:05 ts7BoSapBaDaook Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[82]:Liêu[87]
170 15:08:23 zMiles Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[83]:Liêu[87]
171 15:08:23 BKvLạcLongQuân Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[83]:Liêu[88]
172 15:08:38 bangxahoi Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[84]:Liêu[88]
173 15:08:39 TiênHồĐiệp Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[84]:Liêu[89]
174 15:09:05 IooTiếpThịSữaooI Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[85]:Liêu[89]
175 15:09:07 ThuThảo94 Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[85]:Liêu[90]
176 15:09:31 ThichYeuEm Nga My tục gia Tống Thường Tống[86]:Liêu[90]
177 15:09:31 wWwZeftsuwWw Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[86]:Liêu[91]
178 15:10:41 ATMmom Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[87]:Liêu[91]
179 15:10:41 xxDaiKieuxx Nga My phật gia Liêu Thường Tống[87]:Liêu[92]
180 15:11:11 CứuNgườiBằngKe Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[88]:Liêu[92]
181 15:11:11 XămCuLênMặt Võ Đang đạo gia Liêu Thường Tống[88]:Liêu[93]
182 15:11:31 Jx2zAnhEmZ Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[89]:Liêu[93]
183 15:11:31 LanCaVe Nga My phật gia Liêu Thường Tống[89]:Liêu[94]
184 15:11:40 Jx2DoanhDoanh Nga My phật gia Tống Thường Tống[90]:Liêu[94]
185 15:11:40 wWwQuếNhiwWw Nga My phật gia Liêu Thường Tống[90]:Liêu[95]
186 15:11:49 CậuBéThầnSầu Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[91]:Liêu[95]
187 15:11:49 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[91]:Liêu[96]
188 15:11:55 MapTapSut Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[92]:Liêu[96]
189 15:11:55 xxxNguyetCamxxx Nga My tục gia Liêu Thường Tống[92]:Liêu[97]
190 15:11:57 Kuuuuuuuuu Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[93]:Liêu[97]
191 15:11:58 ThácBạtThánhY Nga My phật gia Liêu Thường Tống[93]:Liêu[98]
192 15:12:21 Jx2CướcMa Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[94]:Liêu[98]
193 15:12:21 ixDsquared2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[94]:Liêu[99]
194 15:12:46 HoanCa Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[95]:Liêu[99]
195 15:12:46 Profession Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[95]:Liêu[100]
196 15:13:09 LoDytGoiCam Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[96]:Liêu[100]
197 15:13:09 iSaoEmQuênNhauS2 Hiệp Độc Liêu Thường Tống[96]:Liêu[101]
198 15:13:14 zTsunade Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[97]:Liêu[101]
199 15:13:15 ChânVịt Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[97]:Liêu[102]
200 15:13:34 1stNhatTien Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[98]:Liêu[102]
201 15:13:35 ThuanHyDG Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[98]:Liêu[103]
202 15:13:45 So1LaoCai Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[99]:Liêu[103]
203 15:13:46 1ĐạpLòiRuột Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[99]:Liêu[104]
204 15:14:20 Jx2ChienThan Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[100]:Liêu[104]
205 15:14:20 TiểuTàTăng Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[100]:Liêu[105]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 44
2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 36
3 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 13
4 Minh Giáo Trận Binh Liêu 11
5 Nga My tục gia Liêu 10
6 Minh Giáo Trận Binh Tống 10
7 Dương Môn Cung Kỵ Tống 10
8 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 8
9 Nga My phật gia Liêu 7
10 Võ Đang tục gia Liêu 6
11 Côn Lôn Thiên Sư Tống 6
12 Tà Độc Tống 6
13 Tà Độc Liêu 6
14 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 5
15 Nga My phật gia Tống 5
16 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 4
17 Nga My tục gia Tống 4
18 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 3
19 Võ Đang tục gia Tống 3
20 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 2
21 Hiệp Độc Liêu 2
22 Thúy Yên Linh Nữ Tống 1
23 Côn Lôn Kiếm Tôn Tống 1
24 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu 1
25 Võ Đang đạo gia Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 15:17:00 84 81
2 15:18:00 88 79
3 15:19:00 89 81
4 15:20:00 85 76
5 15:21:00 88 77
6 15:22:00 86 76
7 15:23:00 86 76
8 15:24:00 88 77
9 15:25:00 87 76
10 15:26:00 85 75
11 15:27:00 83 74
12 15:28:00 85 75
13 15:29:00 85 77
14 15:30:00 83 78
15 15:31:00 84 78
16 15:32:00 83 81
17 15:33:00 82 83
18 15:34:00 82 82
19 15:35:00 83 82
20 15:36:00 86 83
21 15:37:00 86 83
22 15:38:00 83 83
23 15:39:00 84 83
24 15:40:00 82 82
25 15:41:00 82 83
26 15:41:59 83 82
27 15:42:59 82 84
28 15:43:59 81 84
29 15:44:59 82 83
30 15:45:59 82 83
31 15:46:59 82 82
32 15:47:59 81 83
33 15:48:59 82 84
34 15:49:59 82 85
35 15:50:59 83 85
36 15:51:59 84 86
37 15:52:59 85 86
38 15:53:59 85 86
39 15:54:59 85 85
40 15:55:59 84 85
41 15:56:59 82 85
42 15:57:59 80 85
43 15:58:59 86 85
44 15:59:59 86 84
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill Số kill liên tục
1 15:16:18 iizThayChuaMeGai ZCanDyZ Tống 1 1
2 15:16:22 Oreo0riginal iizThayChuaMeGai Liêu 1 1
3 15:16:24 iSTzHoàngĐế 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 1 1
4 15:16:26 zPrinCe ĐTBLạcNguyênSoái Tống 1 1
5 15:16:36 DânBuônMèo SocDameMaChet Tống 1 1
6 15:16:40 TapChoiGame McLaren720 Tống 1 1
7 15:16:40 cS2oBạchVôThường TapChoiGame Liêu 1 1
8 15:16:41 ISxxChangXongHúp iSTzTônNgộKhông Tống 1 1
9 15:16:42 iBlackGOKU 1VácĐịnhGiangSơn Tống 1 1
10 15:16:42 BịThíchBéNguyệt ISxxChangXongHúp Liêu 1 1
11 15:16:43 ISzTriVDB iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 1 1
12 15:16:47 QuyềnCước MapTapSut Tống 1 1
13 15:16:48 cS2oBạchVôThường iPanPrince Liêu 2 2
14 15:16:49 cS2oBạchVôThường Marlboro Liêu 3 3
15 15:16:50 ĐTBLạcNguyênSoái QuyềnCước Liêu 1 1
16 15:16:50 ĐTBLạcNguyênSoái MrMinMin Liêu 2 2
17 15:16:51 cS2oBạchVôThường HắcYNhân Liêu 4 4
18 15:16:52 LộcLừaĐểMàVui iCVBzSúpBơCúp Liêu 1 1
19 15:16:53 1ĐạpLòiRuột HPxChịBaHảiPhòng Tống 1 1
20 15:16:56 OreoOriginal zTsunade Tống 1 1
21 15:16:56 DânBuônMèo IiChúTiễuĐaTình Tống 2 2
22 15:16:57 GấuBéoo iConMèoKìDiệu Tống 1 1
23 15:16:57 HuỳnhTấnLộc oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 1 1
24 15:16:57 HuỳnhTấnLộc oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 2 2
25 15:16:57 HuỳnhTấnLộc DânBuônMèo Liêu 3 3
26 15:16:57 HuỳnhTấnLộc DJLanKènTây Liêu 4 4
27 15:16:57 1Jx2zjjTyAk47 HuỳnhTấnLộc Tống 1 1
28 15:16:58 iBlackGOKU iDCzNaughtyGirl Tống 2 2
29 15:16:58 iizThayChuaMeGai qwewwwwww Tống 2 1
30 15:17:02 boyzin009 1ĐạpLòiRuột Liêu 1 1
31 15:17:03 iSTzHoàngĐế iizThayChuaMeGai Liêu 2 2
32 15:17:04 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 1 1
33 15:17:05 Oreo0riginal XDameLaAnh Liêu 2 2
34 15:17:05 MapTapSut iManboHieuThuBa Liêu 1 1
35 15:17:06 oZoSờÂmĐạoSỹoZo XxHungiMaxxX Tống 1 1
36 15:17:08 zzKimLong NhinCL Liêu 1 1
37 15:17:08 B52PriseStop zzKimLong Tống 1 1
38 15:17:10 iGiậtBắnMình GấuBéoo Liêu 1 1
39 15:17:11 iGiậtBắnMình SSTLTSS Liêu 2 2
40 15:17:12 Profession CrazyMango Tống 1 1
41 15:17:13 ĐTBLạcNguyênSoái DươngQuáCaCa Liêu 3 3
42 15:17:15 MapTapSut TapChoiGame Liêu 2 2
43 15:17:16 iiBPzMaiMalYeuEm OreoOriginal Liêu 1 1
44 15:17:16 McLaren720 1stTopVipProNo1 Liêu 1 1
45 15:17:17 boyzin009 iBlackGOKU Liêu 2 2
46 15:17:17 Oreo0riginal JxDoiCamTruong Liêu 3 3
47 15:17:18 B52PriseStop ISxxYuaMikami Tống 2 2
48 15:17:19 B52PriseStop iSTzTônNgộKhông Tống 3 3
49 15:17:20 oZoSờÂmĐạoSỹoZo isEthanol Tống 2 2
50 15:17:21 iiiCaVeChuaiii BKvLạcLongQuân Liêu 1 1
51 15:17:25 HoanCa zPrinCe Liêu 1 1
52 15:17:26 ThuanHyDG BịThíchBéNguyệt Tống 1 1
53 15:17:27 iizThayChuaMeGai IiChúTiễuĐaTình Tống 3 1
54 15:17:27 iizThayChuaMeGai HuỳnhTấnLộc Tống 4 2
55 15:17:27 s2HậuNghệs2 PháThiên Tống 1 1
56 15:17:28 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Sendona Tống 3 3
57 15:17:33 s2HậuNghệs2 SocDameMaChet Tống 2 2
58 15:17:35 IooTiếpThịSữaooI ChânVịt Liêu 1 1
59 15:17:37 Jx2iBắcKiềuPhong TapChoiGame Liêu 1 1
60 15:17:38 iGiậtBắnMình NhinCL Liêu 3 3
61 15:17:40 1Jx2zjjTyAk47 iiiCaVeChuaiii Tống 2 2
62 15:17:40 s2HậuNghệs2 iGiậtBắnMình Tống 3 3
63 15:17:40 1stNhatTien ixDsquared2 Liêu 1 1
64 15:17:40 1ĐạpLòiRuột isEthanol Tống 2 1
65 15:17:45 ThuanHyDG LuuThiThi Tống 2 2
66 15:17:46 TLQxLuuBoPK HảoHán Tống 1 1
67 15:17:47 iiBlackCatz TLQxLuuBoPK Liêu 1 1
68 15:17:47 OreoOriginal ĐứcDũng Tống 2 1
69 15:17:47 xXxMrHuyXxX GấuBéoo Liêu 1 1
70 15:17:48 OreoOriginal ISzTriVDB Tống 3 2
71 15:17:50 Profession 1stNhatTien Tống 2 2
72 15:17:50 OreoOriginal zzĐứcDũngzz Tống 4 3
73 15:17:50 TiểuTàTăng McLaren720 Tống 1 1
74 15:17:51 TiểuTàTăng Jx2ChanSutPro Tống 2 2
75 15:17:52 iManboHieuThuBa iSTzTônNgộKhông Tống 1 1
76 15:17:53 iSaoEmQuênNhauS2 MapTapSut Tống 1 1
77 15:17:53 OreoOriginal zMiles Tống 5 4
78 15:17:54 CrazyMango OreoOriginal Liêu 1 1
79 15:17:55 s2HậuNghệs2 zzKimLong Tống 4 4
80 15:17:56 wWwZeftsuwWw HuỳnhTấnLộc Tống 1 1
81 15:17:56 IiChúTiễuĐaTình HắcYNhân Liêu 1 1
82 15:17:57 iPanPrince iiBlackCatz Tống 1 1
83 15:17:58 oZoSờÂmĐạoSỹoZo IiChúTiễuĐaTình Tống 4 4
84 15:18:02 s2HậuNghệs2 iiBPzMaiMalYeuEm Tống 5 5
85 15:18:03 CrazyMango SSTLTSS Liêu 2 2
86 15:18:03 ISxxYuaMikami oVzBàBánDưaHấu Liêu 1 1
87 15:18:03 isEthanol oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 1 1
88 15:18:03 isEthanol izHueManzi Liêu 2 2
89 15:18:03 isEthanol wWwZeftsuwWw Liêu 3 3
90 15:18:04 qwewwwwww 1stTopVipProNo1 Liêu 1 1
91 15:18:05 ISxxChangXongHúp BịThíchBéNguyệt Tống 2 1
92 15:18:05 ThuanHyDG isEthanol Tống 3 3
93 15:18:06 Marlboro XiaoMin Tống 1 1
94 15:18:06 qwewwwwww DânBuônMèo Liêu 2 2
95 15:18:06 s2HậuNghệs2 HoàngDượcSưĐông Tống 6 6
96 15:18:07 Profession iConMèoKìDiệu Tống 3 3
97 15:18:08 iLxVùngNhạyCảm qwewwwwww Tống 1 1
98 15:18:08 iCVBzSúpBơCúp IooGoodtalent Tống 1 1
99 15:18:10 zTsunade XDameLaAnh Liêu 1 1
100 15:18:12 ISxxChangXongHúp XxHungiMaxxX Tống 3 2
101 15:18:14 izShadowFriend CrazyMango Tống 1 1
102 15:18:16 1Jx2zjjTyAk47 Jx2iBắcKiềuPhong Tống 3 3
103 15:18:16 1Jx2zjjTyAk47 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 4 4
104 15:18:16 iBlackGOKU 1VácĐịnhGiangSơn Tống 3 1
105 15:18:18 ThuanHyDG zTsunade Tống 4 4
106 15:18:19 cS2oBạchVôThường iizThayChuaMeGai Liêu 5 5
107 15:18:20 ZVìAnhThươngEm MGBImLing Tống 1 1
108 15:18:22 iSTzHoàngĐế TiênHồĐiệp Liêu 3 3
109 15:18:24 zMiles JxDoiCamTruong Liêu 1 1
110 15:18:25 iGiậtBắnMình izMaNữGiấuTên Liêu 4 1
111 15:18:26 iSTzHoàngĐế izShadowFriend Liêu 4 4
112 15:18:27 HắcYNhân LuuThiThi Tống 1 1
113 15:18:28 iPanPrince iDCzNaughtyGirl Tống 2 2
114 15:18:28 OreoOriginal PháThiên Tống 6 1
115 15:18:29 TapChoiGame HPxChịBaHảiPhòng Tống 2 1
116 15:18:29 TapChoiGame cS2oBạchVôThường Tống 3 2
117 15:18:29 TapChoiGame ISxxYuaMikami Tống 4 3
118 15:18:29 iManboHieuThuBa iiĐầuTrọc2MáiS Tống 2 2
119 15:18:29 TiểuTàTăng SocDameMaChet Tống 3 3
120 15:18:31 oZoSờÂmĐạoSỹoZo isEthanol Tống 5 5
121 15:18:31 ISxxChangXongHúp IooGoodtalent Tống 4 3
122 15:18:31 iKGzNaughtyboy iCVBzSúpBơCúp Liêu 1 1
123 15:18:32 iSTzTônNgộKhông iHoaHồngĐen Liêu 1 1
124 15:18:32 OreoOriginal zzKimLong Tống 7 2
125 15:18:32 BanRungConKu iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 1 1
126 15:18:33 ISxxChangXongHúp LộcLừaĐểMàVui Tống 5 4
127 15:18:34 Sendona QuyềnCước Liêu 1 1
128 15:18:34 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Sendona Tống 6 6
129 15:18:34 HảoHán NhinCL Liêu 1 1
130 15:18:36 Oreo0riginal XDameLaAnh Liêu 4 4
131 15:18:36 HắcYNhân 1stNhatTien Tống 2 2
132 15:18:37 Jx2CướcMa ISxxChangXongHúp Liêu 1 1
133 15:18:37 HảoHán OreoOriginal Liêu 2 2
134 15:18:38 boyzin009 iBlackGOKU Liêu 3 3
135 15:18:40 iManboHieuThuBa So1LaoCai Tống 3 3
136 15:18:40 iManboHieuThuBa HảoHán Tống 4 4
137 15:18:41 1VácĐịnhGiangSơn Marlboro Liêu 1 1
138 15:18:45 ALaBeoBeoz iKGzNaughtyboy Tống 1 1
139 15:18:46 TiểuTàTăng Jx2ChanSutPro Tống 4 4
140 15:18:47 Jx2CướcMa SSTLTSS Liêu 2 2
141 15:18:47 Obamama MrMinMin Liêu 1 1
142 15:18:47 YSLxVùngNhạyCảm BịThíchBéNguyệt Tống 1 1
143 15:18:48 zzKimLong TiểuTàTăng Liêu 2 1
144 15:18:49 iHoaHồngĐen HuỳnhTấnLộc Tống 2 1
145 15:18:49 TapChoiGame boyzin009 Tống 5 4
146 15:18:50 ALaBeoBeoz MapTapSut Tống 2 2
147 15:18:52 HắcYNhân oooATHENAooo Tống 3 3
148 15:18:56 iCVBzSúpBơCúp isEthanol Tống 2 1
149 15:18:58 iSTzTônNgộKhông izShadowFriend Liêu 2 2
150 15:18:59 HắcYNhân CrazyMango Tống 4 4
151 15:18:59 B52PriseStop zTsunade Tống 4 4
152 15:18:59 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iSTzTônNgộKhông Tống 7 7
153 15:18:59 ISxxChangXongHúp IiChúTiễuĐaTình Tống 6 1
154 15:18:59 ĐTBLạcNguyênSoái LongTranhHổĐấu Liêu 4 1
155 15:19:03 NhinCL oooMARCUSooo Tống 1 1
156 15:19:03 NhinCL ĐứcDũng Tống 2 2
157 15:19:03 NhinCL zzĐứcDũngzz Tống 3 3
158 15:19:04 TapChoiGame LuuThiThi Tống 6 5
159 15:19:05 HoanCa NhinCL Liêu 2 2
160 15:19:05 Jx2iBắcKiềuPhong TLQxLuuBoPK Liêu 2 1
161 15:19:06 GấuBéoo MGB1121 Tống 2 1
162 15:19:06 izHueManzi zzKimLong Tống 1 1
163 15:19:06 GấuBéoo LoDytGoiCam Tống 3 2
164 15:19:08 DươngQuáCaCa IooGoodtalent Tống 1 1
165 15:19:08 iCVBzSúpBơCúp HoanCa Tống 3 2
166 15:19:08 iizThayChuaMeGai XxHungiMaxxX Tống 5 1
167 15:19:09 SSTLTSS PháThiên Tống 1 1
168 15:19:09 HoàngDượcSưĐông zPrinCe Liêu 1 1
169 15:19:10 ISzTriVDB SSTLTSS Liêu 2 1
170 15:19:11 xXxMrHuyXxX ALaBeoBeoz Liêu 2 2
171 15:19:12 ĐTBLạcNguyênSoái izHueManzi Liêu 5 2
172 15:19:12 iBlackGOKU BịThíchBéNguyệt Tống 4 1
173 15:19:13 ISxxChangXongHúp Jx2CướcMa Tống 7 2
174 15:19:13 ISzTriVDB OreoOriginal Liêu 3 2
175 15:19:14 iiManChoDien47 s2HậuNghệs2 Liêu 1 1
176 15:19:14 ISzTriVDB wWwZeftsuwWw Liêu 4 3
177 15:19:16 1stTopVipProNo1 isEthanol Tống 1 1
178 15:19:17 GấuBéoo Oreo0riginal Tống 4 3
179 15:19:19 Profession HuỳnhTấnLộc Tống 4 4
180 15:19:20 HảoHán NgáoĐá Liêu 3 1
181 15:19:21 ĐTBLạcNguyênSoái HắcYNhân Liêu 6 3
182 15:19:21 iSGzNaughtyBoy XDameLaAnh Liêu 1 1
183 15:19:25 iHoaHồngĐen ISxxYuaMikami Tống 3 2
184 15:19:26 HoàngDượcSưĐông iCVBzSúpBơCúp Liêu 2 2
185 15:19:27 ZVìAnhThươngEm CrazyMango Tống 2 2
186 15:19:27 ixDsquared2 Kuuuuuuuuu Tống 1 1
187 15:19:28 iConMèoKìDiệu GấuBéoo Liêu 1 1
188 15:19:28 XxHungiMaxxX iPanPrince Liêu 1 1
189 15:19:29 iSTzTônNgộKhông iBlackGOKU Liêu 3 1
190 15:19:31 iiManChoDien47 DânBuônMèo Liêu 2 2
191 15:19:31 iSTzTônNgộKhông iManboHieuThuBa Liêu 4 2
192 15:19:31 iSTzTônNgộKhông 1ĐạpLòiRuột Liêu 5 3
193 15:19:31 ISxxChangXongHúp zTsunade Tống 8 3
194 15:19:32 iSTzTônNgộKhông B52PriseStop Liêu 6 4
195 15:19:33 0reo0riginal iSTzTônNgộKhông Tống 1 1
196 15:19:34 LộcLừaĐểMàVui OreoOriginal Liêu 2 1
197 15:19:34 HoàngDượcSưĐông Profession Liêu 3 3
198 15:19:35 cS2oBạchVôThường i63zzCayButVang Liêu 6 1
199 15:19:36 HắcYNhân SoanCR Tống 5 1
200 15:19:36 XxHungiMaxxX TapChoiGame Liêu 2 2
201 15:19:39 BKvLạcLongQuân iKGzNaughtyboy Tống 1 1
202 15:19:40 iLxVùngNhạyCảm IiChúTiễuĐaTình Tống 2 2
203 15:19:41 QuyềnCước iiiCaVeChuaiii Tống 2 1
204 15:19:43 HoàngDượcSưĐông LongTranhHổĐấu Liêu 4 4
205 15:19:43 iGiậtBắnMình QuyềnCước Liêu 5 2
206 15:19:44 izShadowFriend McLaren720 Tống 2 1
207 15:19:45 HoàngDượcSưĐông JxDoiCamTruong Liêu 5 5
208 15:19:45 Jx2iBắcKiềuPhong 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 3 2
209 15:19:49 iiManChoDien47 BKvLạcLongQuân Liêu 3 3
210 15:19:49 MGBImLing ISxxChangXongHúp Liêu 1 1
211 15:19:49 ThuanHyDG HuỳnhTấnLộc Tống 5 5
212 15:19:50 izShadowFriend Jx2iBắcKiềuPhong Tống 3 2
213 15:19:50 zPrinCe ZzSauDoiCoDonzZ Tống 2 1
214 15:19:53 IooGoodtalent zPrinCe Liêu 1 1
215 15:19:53 CrazyMango izMaNữGiấuTên Liêu 3 1
216 15:19:55 iMrMalthaelKID So1LaoCai Tống 1 1
217 15:19:55 iCVBzSúpBơCúp Jx2ChienThan Tống 4 1
218 15:19:57 BịThíchBéNguyệt ThuanHyDG Liêu 2 1
219 15:19:57 Jx2ChanSutPro ZVìAnhThươngEm Liêu 1 1
220 15:19:57 BịThíchBéNguyệt iSợEmVôTìnhS2 Liêu 3 2
221 15:19:57 BịThíchBéNguyệt XămCuLênMặt Liêu 4 3
222 15:19:57 BịThíchBéNguyệt iHoaHồngĐen Liêu 5 4
223 15:19:57 iPanPrince LộcLừaĐểMàVui Tống 3 1
224 15:19:57 1ĐạpLòiRuột Obamama Tống 3 1
225 15:19:58 iSTzHoàngĐế TiểuNinh Liêu 5 5
226 15:19:58 ZzAnhKhoazZ IooGoodtalent Tống 1 1
227 15:19:59 oZoSờÂmĐạoSỹoZo isEthanol Tống 8 8
228 15:20:00 zTsunade XDameLaAnh Liêu 2 1
229 15:20:02 ZzAnhKhoazZ MGBImLing Tống 2 2
230 15:20:04 ZĐộTaKhôngĐộNàng S2oChânDài1m1oS2 Liêu 1 1
231 15:20:04 TapChoiGame MapTapSut Tống 7 1
232 15:20:05 HắcYNhân ĐTBLạcNguyênSoái Tống 6 2
233 15:20:05 iGiậtBắnMình iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 6 3
234 15:20:05 iManboHieuThuBa MrHuyCs Tống 5 1
235 15:20:07 iiManChoDien47 iizThayChuaMeGai Liêu 4 4
236 15:20:10 Oreo0riginal Jx2MsAndarielKID Liêu 5 1
237 15:20:11 HoanCa ixDsquared2 Liêu 3 1
238 15:20:11 Oreo0riginal Jx2MsItherael Liêu 6 2
239 15:20:12 1stNhatTien SSTLTSS Liêu 2 1
240 15:20:13 ĐứcDũng ALaBeoBeoz Liêu 1 1
241 15:20:13 1ĐạpLòiRuột HảoHán Tống 4 2
242 15:20:13 izShadowFriend iiManChoDien47 Tống 4 3
243 15:20:13 LuuThiThi s2HậuNghệs2 Liêu 1 1
244 15:20:16 oZoSờÂmĐạoSỹoZo SocDameMaChet Tống 9 9
245 15:20:16 boyzin009 iMrMalthaelKID Liêu 4 1
246 15:20:16 YSLxVùngNhạyCảm BịThíchBéNguyệt Tống 2 2
247 15:20:17 TLQxLuuBoPK zTsunade Tống 2 1
248 15:20:17 TLQxLuuBoPK LuuThiThi Tống 3 2
249 15:20:18 ThuanHyDG iSTzTônNgộKhông Tống 6 1
250 15:20:19 Sendona iManboHieuThuBa Liêu 2 1
251 15:20:19 OreoOriginal LoDytGoiCam Tống 8 1
252 15:20:21 ĐứcDũng TiểuNinh Liêu 2 2
253 15:20:22 iCVBzSúpBơCúp Sendona Tống 5 2
254 15:20:23 B52PriseStop oooATHENAooo Tống 5 1
255 15:20:24 iCVBzSúpBơCúp ISxxYuaMikami Tống 6 3
256 15:20:24 ixxBéTrangTậpBắn TapChoiGame Liêu 1 1
257 15:20:25 CrazyMango 1stTopVipProNo1 Liêu 4 2
258 15:20:25 B52PriseStop IooGoodtalent Tống 6 2
259 15:20:26 iLxVùngNhạyCảm iConMèoKìDiệu Tống 3 3
260 15:20:26 B52PriseStop iKGzNaughtyboy Tống 7 3
261 15:20:26 oZoSờÂmĐạoSỹoZo IiChúTiễuĐaTình Tống 10 10
262 15:20:26 zMiles wWwZeftsuwWw Liêu 2 2
263 15:20:28 i63zzCayButVang HoàngDượcSưĐông Tống 1 1
264 15:20:29 iPanPrince iGiậtBắnMình Tống 4 2
265 15:20:29 CrazyMango DanGayTaiBo Liêu 5 3
266 15:20:29 MGB1121 QuyềnCước Liêu 1 1
267 15:20:32 B52PriseStop iiiCaVeChuaiii Tống 8 4
268 15:20:32 LộcLừaĐểMàVui OreoOriginal Liêu 3 1
269 15:20:33 HuỳnhTấnLộc ThuanHyDG Liêu 5 1
270 15:20:34 iBlackGOKU HoanCa Tống 5 1
271 15:20:34 1stNhatTien iHoaHồngĐen Liêu 3 2
272 15:20:36 CrazyMango ISxConGáiÔngTrùm Liêu 6 4
273 15:20:36 MrMinMin zTsunade Tống 1 1
274 15:20:36 ISxxChangXongHúp ĐTBLạcNguyênSoái Tống 9 1
275 15:20:36 oZoSờÂmĐạoSỹoZo qwewwwwww Tống 11 11
276 15:20:36 Jx2ChanSutPro iBlackGOKU Liêu 2 2
277 15:20:36 HắcYNhân XiaoMin Tống 7 3
278 15:20:38 XxHungiMaxxX i63zzCayButVang Liêu 3 3
279 15:20:39 CrazyMango YSLxVùngNhạyCảm Liêu 7 5
280 15:20:39 ChânVịt MapTapSut Tống 1 1
281 15:20:40 Jx2ChanSutPro izShadowFriend Liêu 3 3
282 15:20:41 Oreo0riginal GấuBéoo Liêu 7 3
283 15:20:41 iCVBzSúpBơCúp Jx2ChanSutPro Tống 7 4
284 15:20:42 HắcYNhân iiBPzMaiMalYeuEm Tống 8 4
285 15:20:43 HắcYNhân 1stNhatTien Tống 9 5
286 15:20:43 iManboHieuThuBa CrazyMango Tống 6 1
287 15:20:45 McLaren720 TLQxLuuBoPK Liêu 2 1
288 15:20:46 XxHungiMaxxX izMaNữGiấuTên Liêu 4 4
289 15:20:47 ZzSauDoiCoDonzZ iPanPrince Liêu 1 1
290 15:20:48 ĐTBLạcNguyênSoái 1ĐạpLòiRuột Liêu 7 1
291 15:20:49 iHoaHồngĐen SocDameMaChet Tống 4 1
292 15:20:50 Jx2iBắcKiềuPhong oVzBàBánDưaHấu Liêu 4 1
293 15:20:51 B52PriseStop HuỳnhTấnLộc Tống 9 5
294 15:20:52 NhinCL PháThiên Tống 4 1
295 15:20:53 BanRungConKu NhinCL Liêu 2 2
296 15:20:54 iSTzTônNgộKhông ChânVịt Liêu 7 1
297 15:20:54 DươngQuáCaCa RRRRRRRRR Tống 2 2
298 15:20:55 HắcYNhân Kuuuuuuuuu Tống 10 6
299 15:20:55 1Jx2zjjTyAk47 LộcLừaĐểMàVui Tống 5 1
300 15:20:56 Profession BịThíchBéNguyệt Tống 5 1
301 15:20:57 DJLanKènTây iKGzNaughtyboy Tống 1 1
302 15:20:57 ISzTriVDB Profession Liêu 5 4
303 15:20:58 HoàngDượcSưĐông TiênHồĐiệp Liêu 6 1
304 15:20:59 oZoSờÂmĐạoSỹoZo LiuLiuLiu Tống 12 12
305 15:21:01 ĐTBLạcNguyênSoái MrMinMin Liêu 8 2
306 15:21:04 zPrinCe Jx2iBắcKiềuPhong Tống 3 1
307 15:21:05 iBlackGOKU ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 6 1
308 15:21:05 HoàngDượcSưĐông Jx2MsItherael Liêu 7 2
309 15:21:06 iPanPrince ĐTBLạcNguyênSoái Tống 5 1
310 15:21:06 MGB1121 LongTranhHổĐấu Liêu 2 2
311 15:21:07 MGBImLing OreoOriginal Liêu 2 1
312 15:21:07 BanRungConKu SSTLTSS Liêu 3 3
313 15:21:08 IiChúTiễuĐaTình iCVBzSúpBơCúp Liêu 2 1
314 15:21:09 Jx2CướcMa DJLanKènTây Liêu 3 1
315 15:21:09 iiManChoDien47 iPanPrince Liêu 5 1
316 15:21:12 iMrMalthaelKID HoàngDượcSưĐông Tống 2 1
317 15:21:14 YSLxVùngNhạyCảm iiZinNo Tống 3 1
318 15:21:16 iSGzNaughtyBoy JxDoiCamTruong Liêu 2 2
319 15:21:16 boyzin009 wWwZeftsuwWw Liêu 5 2
320 15:21:17 DươngQuáCaCa MGBImLing Tống 3 3
321 15:21:17 iSTzTônNgộKhông 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 8 2
322 15:21:17 iiManChoDien47 1ĐạpLòiRuột Liêu 6 2
323 15:21:17 1ĐạpLòiRuột iiiSatThuPKzzz Tống 5 1
324 15:21:18 izShadowFriend iSTzTônNgộKhông Tống 5 1
325 15:21:19 izShadowFriend McLaren720 Tống 6 2
326 15:21:20 iBlackGOKU IooGoodtalent Tống 7 2
327 15:21:20 1stNhatTien DươngQuáCaCa Liêu 4 1
328 15:21:22 oooMARCUSooo XDameLaAnh Liêu 1 1
329 15:21:23 ixDsquared2 Sendona Tống 2 1
330 15:21:23 TiểuTàTăng oooATHENAooo Tống 5 1
331 15:21:24 CrazyMango iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 8 1
332 15:21:24 iPanPrince Jx2CướcMa Tống 6 1
333 15:21:25 zzKimLong NhinCL Liêu 3 1
334 15:21:27 boyzin009 iPanPrince Liêu 6 3
335 15:21:27 1VácĐịnhGiangSơn QuyềnCước Liêu 2 2
336 15:21:28 Profession 1VácĐịnhGiangSơn Tống 6 1
337 15:21:28 zPrinCe HảoHán Tống 4 2
338 15:21:29 zPrinCe iiManChoDien47 Tống 5 3
339 15:21:29 IooTiếpThịSữaooI ZzAnhKhoazZ Liêu 2 2
340 15:21:33 LộcLừaĐểMàVui TapChoiGame Liêu 4 1
341 15:21:34 XxHungiMaxxX iManboHieuThuBa Liêu 5 5
342 15:21:35 MapTapSut ISxxChangXongHúp Liêu 3 1
343 15:21:35 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiZinNo Tống 13 13
344 15:21:37 Oreo0riginal GấuBéoo Liêu 8 4
345 15:21:38 DJLanKènTây LiuLiuLiu Tống 2 1
346 15:21:38 izMaNữGiấuTên Oreo0riginal Tống 1 1
347 15:21:38 izMaNữGiấuTên MGB1121 Tống 2 2
348 15:21:39 iizThayChuaMeGai MapTapSut Tống 6 1
349 15:21:41 OreoOriginal HoàngDượcSưĐông Tống 9 1
350 15:21:42 ThuanHyDG 1stNhatTien Tống 7 1
351 15:21:43 oZoSờÂmĐạoSỹoZo HuỳnhTấnLộc Tống 14 14
352 15:21:43 zPrinCe LoDytGoiCam Tống 6 4
353 15:21:44 s2HậuNghệs2 IiChúTiễuĐaTình Tống 7 1
354 15:21:44 Marlboro zTsunade Tống 2 1
355 15:21:46 ĐTBLạcNguyênSoái zPrinCe Liêu 9 1
356 15:21:46 BịThíchBéNguyệt OreoOriginal Liêu 6 1
357 15:21:46 BịThíchBéNguyệt Marlboro Liêu 7 2
358 15:21:46 BịThíchBéNguyệt izHueManzi Liêu 8 3
359 15:21:46 BịThíchBéNguyệt HắcYNhân Liêu 9 4
360 15:21:46 1Jx2zjjTyAk47 zzKimLong Tống 6 1
361 15:21:49 ThuanHyDG Kuuuuuuuuu Tống 8 2
362 15:21:50 ThuanHyDG oooMARCUSooo Tống 9 3
363 15:21:50 xXxMrHuyXxX iizThayChuaMeGai Liêu 3 3
364 15:21:51 NgáoĐá ISzTriVDB Tống 1 1
365 15:21:52 SSTLTSS CrazyMango Tống 2 1
366 15:21:52 SSTLTSS ĐứcDũng Tống 3 2
367 15:21:53 TiênHồĐiệp iDNzNaughtyboy Tống 1 1
368 15:21:54 1ĐạpLòiRuột boyzin009 Tống 6 2
369 15:21:54 SoanCR Profession Liêu 1 1
370 15:21:54 iiiSatThuPKzzz TLQxLuuBoPK Liêu 1 1
371 15:21:55 i63zzCayButVang iSTzTônNgộKhông Tống 2 1
372 15:21:55 iSTzTônNgộKhông 1ĐạpLòiRuột Liêu 9 1
373 15:21:55 i63zzCayButVang XxHungiMaxxX Tống 3 2
374 15:21:56 iiiCaVeChuaiii iBlackGOKU Liêu 2 1
375 15:21:57 Obamama SSTLTSS Liêu 2 1
376 15:21:57 ixxBéTrangTậpBắn BKvLạcLongQuân Liêu 2 2
377 15:21:57 ThuanHyDG ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 10 4
378 15:21:58 TiểuTàTăng iiBlackCatz Tống 6 2
379 15:21:59 xXxMrHuyXxX 1stTopVipProNo1 Liêu 4 4
380 15:22:00 ALaBeoBeoz iGiậtBắnMình Tống 3 1
381 15:22:01 TapChoiGame ISxxYuaMikami Tống 8 1
382 15:22:02 NhinCL SocDameMaChet Tống 5 1
383 15:22:02 ixDsquared2 BịThíchBéNguyệt Tống 3 2
384 15:22:03 iHoaHồngĐen HoanCa Tống 5 2
385 15:22:04 ixDsquared2 iiZinNo Tống 4 3
386 15:22:07 HảoHán QuyềnCước Liêu 4 1
387 15:22:07 ALaBeoBeoz HuỳnhTấnLộc Tống 4 2
388 15:22:08 TiểuTàTăng 1VácĐịnhGiangSơn Tống 7 3
389 15:22:09 HắcYNhân iConMèoKìDiệu Tống 11 1
390 15:22:10 iCVBzSúpBơCúp SoanCR Tống 8 1
391 15:22:11 ThuanHyDG PháThiên Tống 11 5
392 15:22:11 IooTiếpThịSữaooI iCVBzSúpBơCúp Liêu 3 3
393 15:22:12 XiaoMin XDameLaAnh Liêu 1 1
394 15:22:13 iManboHieuThuBa Obamama Tống 7 1
395 15:22:13 iManboHieuThuBa Jx2CướcMa Tống 8 2
396 15:22:14 iManboHieuThuBa Jx2ChanSutPro Tống 9 3
397 15:22:16 ThuanHyDG Jx2zAnhEmZ Tống 12 6
398 15:22:16 ĐTBLạcNguyênSoái 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 10 2
399 15:22:18 1stNhatTien NhinCL Liêu 5 1
400 15:22:18 iSTzTônNgộKhông LongTranhHổĐấu Liêu 10 2
401 15:22:19 TapChoiGame BanRungConKu Tống 9 2
402 15:22:21 DươngQuáCaCa Sendona Tống 4 1
403 15:22:21 OreoOriginal isEthanol Tống 10 1
404 15:22:21 OreoOriginal LuuThiThi Tống 11 2
405 15:22:23 OreoOriginal 1stNhatTien Tống 12 3
406 15:22:24 OreoOriginal Oreo0riginal Tống 13 4
407 15:22:24 DươngQuáCaCa CrazyMango Tống 5 2
408 15:22:24 MapTapSut TiểuTàTăng Liêu 4 1
409 15:22:24 NgáoĐá XiaoMin Tống 2 2
410 15:22:24 Jx2ChienThan iManboHieuThuBa Liêu 1 1
411 15:22:26 OreoOriginal Jx2ChienThan Tống 14 5
412 15:22:26 i63zzCayButVang iiZinNo Tống 4 3
413 15:22:27 iBlackGOKU ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 8 1
414 15:22:29 1ĐạpLòiRuột BịThíchBéNguyệt Tống 7 1
415 15:22:29 LộcLừaĐểMàVui izMaNữGiấuTên Liêu 5 2
416 15:22:30 1VácĐịnhGiangSơn TiênHồĐiệp Liêu 3 1
417 15:22:31 iizThayChuaMeGai oooATHENAooo Tống 7 1
418 15:22:31 iizThayChuaMeGai ZCanDyZ Tống 8 2
419 15:22:32 IiChúTiễuĐaTình ZzAnhKhoazZ Liêu 3 1
420 15:22:33 Jx2iBắcKiềuPhong iPanPrince Liêu 5 1
421 15:22:33 zPrinCe oS2oNgaMyĐàn5 Tống 7 1
422 15:22:34 iSTzHoàngĐế zPrinCe Liêu 6 6
423 15:22:36 i63zzCayButVang Jx2iBắcKiềuPhong Tống 5 4
424 15:22:38 TapChoiGame MGB1121 Tống 10 3
425 15:22:38 Obamama TapChoiGame Liêu 3 1
426 15:22:40 IooTiếpThịSữaooI iBlackGOKU Liêu 4 4
427 15:22:41 izShadowFriend IooGoodtalent Tống 7 3
428 15:22:42 iSTzHoàngĐế GấuBéoo Liêu 7 7
429 15:22:43 OreoOriginal ThuỳLinh Tống 15 6
430 15:22:44 iiiSatThuPKzzz Jx2MsAndarielKID Liêu 2 2
431 15:22:44 zTsunade ChânVịt Liêu 3 1
432 15:22:44 iiBlackCatz wWwZeftsuwWw Liêu 2 1
433 15:22:44 MrMinMin LộcLừaĐểMàVui Tống 2 1
434 15:22:45 ISxxChangXongHúp ĐTBLạcNguyênSoái Tống 10 1
435 15:22:45 iiBPzMaiMalYeuEm NhinCL Liêu 2 1
436 15:22:45 1ĐạpLòiRuột iiiSatThuPKzzz Tống 8 2
437 15:22:45 Obamama OreoOriginal Liêu 4 2
438 15:22:46 zzKimLong MrMinMin Liêu 4 1
439 15:22:46 i63zzCayButVang zTsunade Tống 6 5
440 15:22:47 ISxxChangXongHúp So1LaoCai Tống 11 2
441 15:22:47 iMrMalthaelKID iDNzNaughtyboy Tống 3 2
442 15:22:48 Obamama iizThayChuaMeGai Liêu 5 3
443 15:22:49 XxHungiMaxxX SSTLTSS Liêu 6 1
444 15:22:50 B52PriseStop PháThiên Tống 10 6
445 15:22:51 IooTiếpThịSữaooI iCVBzSúpBơCúp Liêu 5 5
446 15:22:52 Kuuuuuuuuu JxDoiCamTruong Liêu 1 1
447 15:22:54 iSTzTônNgộKhông ALaBeoBeoz Liêu 11 3
448 15:22:54 LongTranhHổĐấu zMiles Tống 1 1
449 15:22:54 ISxxChangXongHúp iSTzTônNgộKhông Tống 12 3
450 15:22:57 Profession isEthanol Tống 7 1
451 15:22:59 iPanPrince MapTapSut Tống 7 1
452 15:23:00 1Jx2zjjTyAk47 iiBPzMaiMalYeuEm Tống 7 1
453 15:23:00 ISzTriVDB iPanPrince Liêu 6 1
454 15:23:00 HoàngDượcSưĐông LongTranhHổĐấu Liêu 8 1
455 15:23:01 IooTiếpThịSữaooI 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 6 6
456 15:23:02 izShadowFriend zzKimLong Tống 8 4
457 15:23:04 HắcYNhân iiBlackCatz Tống 12 2
458 15:23:04 HảoHán NhinCL Liêu 5 2
459 15:23:05 iHoaHồngĐen iiManChoDien47 Tống 6 3
460 15:23:05 1ĐạpLòiRuột ISzTriVDB Tống 9 3
461 15:23:06 NgáoĐá LoDytGoiCam Tống 3 3
462 15:23:09 Obamama QuyềnCước Liêu 6 4
463 15:23:09 xXxMrHuyXxX ChânVịt Liêu 5 5
464 15:23:10 iManboHieuThuBa HuỳnhTấnLộc Tống 10 1
465 15:23:10 Profession IiChúTiễuĐaTình Tống 8 2
466 15:23:10 ĐứcDũng ixDsquared2 Liêu 3 1
467 15:23:11 1stTopVipProNo1 ĐứcDũng Tống 2 1
468 15:23:11 McLaren720 iizThayChuaMeGai Liêu 3 1
469 15:23:13 iiZinNo HắcYNhân Liêu 1 1
470 15:23:13 Jx2CướcMa 1stTopVipProNo1 Liêu 4 1
471 15:23:13 cS2oBạchVôThường OreoOriginal Liêu 7 2
472 15:23:14 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiZinNo Tống 15 15
473 15:23:14 ZVìAnhThươngEm SocDameMaChet Tống 3 1
474 15:23:14 izShadowFriend LiuLiuLiu Tống 9 5
475 15:23:14 McLaren720 TapChoiGame Liêu 4 2
476 15:23:14 oZoSờÂmĐạoSỹoZo XxHungiMaxxX Tống 16 16
477 15:23:14 izMaNữGiấuTên iiiCaVeChuaiii Tống 3 1
478 15:23:15 TiênHồĐiệp HPxChịBaHảiPhòng Tống 2 1
479 15:23:15 TiểuTàTăng ixxBéTrangTậpBắn Tống 8 1
480 15:23:15 GấuBéoo McLaren720 Tống 5 1
481 15:23:17 BanRungConKu TiểuNinh Liêu 4 1
482 15:23:17 xXxMrHuyXxX iPanPrince Liêu 6 6
483 15:23:18 ThuanHyDG Jx2ChanSutPro Tống 13 7
484 15:23:18 iBlackGOKU Kuuuuuuuuu Tống 9 1
485 15:23:18 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iConMèoKìDiệu Tống 17 17
486 15:23:18 1stNhatTien ĐánhXongĐừngChạy Liêu 6 1
487 15:23:21 zTsunade GấuBéoo Liêu 4 1
488 15:23:22 iiiSatThuPKzzz oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 3 1
489 15:23:22 iiiSatThuPKzzz oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 4 2
490 15:23:23 SoanCR zPrinCe Liêu 2 1
491 15:23:24 zTsunade oVzBàBánDưaHấu Liêu 5 2
492 15:23:25 iSTzHoàngĐế SSTLTSS Liêu 8 8
493 15:23:26 DJLanKènTây ZzSauDoiCoDonzZ Tống 3 2
494 15:23:28 ISxxYuaMikami iBlackGOKU Liêu 2 1
495 15:23:28 ISxxYuaMikami B52PriseStop Liêu 3 2
496 15:23:28 IooTiếpThịSữaooI NhinCL Liêu 7 7
497 15:23:29 ZVìAnhThươngEm BịThíchBéNguyệt Tống 4 2
498 15:23:29 isEthanol 1ĐạpLòiRuột Liêu 4 1
499 15:23:29 1Jx2zjjTyAk47 ThichYeuEm Tống 8 1
500 15:23:30 ISxxChangXongHúp Oreo0riginal Tống 13 4
501 15:23:31 qwewwwwww ISxxChangXongHúp Liêu 3 1
502 15:23:31 xXxMrHuyXxX OreoOriginal Liêu 7 7
503 15:23:31 iSTzHoàngĐế TiểuTàTăng Liêu 9 9
504 15:23:31 LuuThiThi iCVBzSúpBơCúp Liêu 2 1
505 15:23:32 SoanCR 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 3 2
506 15:23:33 HắcYNhân Jx2CướcMa Tống 13 1
507 15:23:33 ISxxYuaMikami Profession Liêu 4 3
508 15:23:33 s2HậuNghệs2 SoanCR Tống 8 2
509 15:23:34 NgáoĐá Sendona Tống 4 4
510 15:23:35 xXxMrHuyXxX iPanPrince Liêu 8 8
511 15:23:36 TapChoiGame Jx2iBắcKiềuPhong Tống 11 1
512 15:23:36 HoanCa ZVìAnhThươngEm Liêu 4 1
513 15:23:36 iHoaHồngĐen HoanCa Tống 7 4
514 15:23:38 iMrMalthaelKID phideptraiii Tống 4 3
515 15:23:38 izHueManzi ĐTBLạcNguyênSoái Tống 2 1
516 15:23:39 iSTzHoàngĐế XDameLaAnh Liêu 10 10
517 15:23:41 IooGoodtalent TapChoiGame Liêu 2 1
518 15:23:41 iSGzNaughtyBoy TLQxLuuBoPK Liêu 3 3
519 15:23:42 HắcYNhân PháThiên Tống 14 2
520 15:23:42 iMrMalthaelKID ISxxYuaMikami Tống 5 4
521 15:23:43 HắcYNhân 1stNhatTien Tống 15 3
522 15:23:43 izHueManzi Jx2zAnhEmZ Tống 3 2
523 15:23:44 DJLanKènTây HoàngDượcSưĐông Tống 4 3
524 15:23:44 MrMinMin IooGoodtalent Tống 3 1
525 15:23:45 iDNzNaughtyboy Jx2MsItherael Liêu 1 1
526 15:23:46 YSLxVùngNhạyCảm iDNzNaughtyboy Tống 4 2
527 15:23:46 zzKimLong MrMinMin Liêu 5 1
528 15:23:47 iSTzTônNgộKhông BKvLạcLongQuân Liêu 12 1
529 15:23:47 iiiSatThuPKzzz NgáoĐá Liêu 5 3
530 15:23:47 MapTapSut TiểuNinh Liêu 5 1
531 15:23:48 HảoHán DươngQuáCaCa Liêu 6 3
532 15:23:48 iSTzHoàngĐế iSợEmVôTìnhS2 Liêu 11 11
533 15:23:49 iHoaHồngĐen iGiậtBắnMình Tống 8 5
534 15:23:50 ĐứcDũng JxDoiCamTruong Liêu 4 1
535 15:23:51 iBlackGOKU iiZinNo Tống 10 1
536 15:23:51 1stTopVipProNo1 MapTapSut Tống 3 1
537 15:23:51 s2HậuNghệs2 zTsunade Tống 9 3
538 15:23:52 iMrMalthaelKID So1LaoCai Tống 6 5
539 15:23:52 ALaBeoBeoz iiBPzMaiMalYeuEm Tống 5 1
540 15:23:53 ALaBeoBeoz LộcLừaĐểMàVui Tống 6 2
541 15:23:53 BịThíchBéNguyệt iMrMalthaelKID Liêu 10 1
542 15:23:53 BịThíchBéNguyệt izHueManzi Liêu 11 2
543 15:23:53 BịThíchBéNguyệt i63zzCayButVang Liêu 12 3
544 15:23:53 BịThíchBéNguyệt izShadowFriend Liêu 13 4
545 15:23:54 OreoOriginal Jx2ChienThan Tống 16 1
546 15:23:55 cS2oBạchVôThường wWwZeftsuwWw Liêu 8 3
547 15:23:55 OreoOriginal Obamama Tống 17 2
548 15:23:56 iPanPrince XiaoMin Tống 8 1
549 15:23:56 iiManChoDien47 XămCuLênMặt Liêu 7 1
550 15:23:57 1stTopVipProNo1 ĐứcDũng Tống 4 2
551 15:23:59 YSLxVùngNhạyCảm isEthanol Tống 5 3
552 15:23:59 Profession phideptraiii Tống 9 1
553 15:24:00 ZĐộTaKhôngĐộNàng iBlackGOKU Liêu 2 1
554 15:24:00 ZĐộTaKhôngĐộNàng 1ĐạpLòiRuột Liêu 3 2
555 15:24:01 iManboHieuThuBa boyzin009 Tống 11 2
556 15:24:01 iManboHieuThuBa 1VácĐịnhGiangSơn Tống 12 3
557 15:24:01 XxHungiMaxxX iPanPrince Liêu 7 1
558 15:24:05 1Jx2zjjTyAk47 ISzTriVDB Tống 9 1
559 15:24:07 LuuThiThi 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 3 2
560 15:24:08 DJLanKènTây MGB1121 Tống 5 4
561 15:24:08 TiểuTàTăng LuuThiThi Tống 9 1
562 15:24:09 iizThayChuaMeGai McLaren720 Tống 9 1
563 15:24:10 zTsunade zzAnhTrungzz Liêu 6 1
564 15:24:10 BịThíchBéNguyệt HắcYNhân Liêu 14 5
565 15:24:10 BịThíchBéNguyệt iHoaHồngĐen Liêu 15 6
566 15:24:10 BịThíchBéNguyệt iLxVùngNhạyCảm Liêu 16 7
567 15:24:10 1stTopVipProNo1 BịThíchBéNguyệt Tống 5 3
568 15:24:10 BịThíchBéNguyệt 1stTopVipProNo1 Liêu 17 1
569 15:24:13 iCVBzSúpBơCúp zzKimLong Tống 9 1
570 15:24:13 TiểuTàTăng Oreo0riginal Tống 10 2
571 15:24:14 B52PriseStop SocDameMaChet Tống 11 1
572 15:24:15 xXxMrHuyXxX TapChoiGame Liêu 9 9
573 15:24:17 Jx2ChanSutPro OreoOriginal Liêu 4 1
574 15:24:18 1ĐạpLòiRuột LiuLiuLiu Tống 10 1
575 15:24:20 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2CướcMa Tống 18 1
576 15:24:20 cS2oBạchVôThường 1ĐạpLòiRuột Liêu 9 4
577 15:24:20 izMaNữGiấuTên iSTzTônNgộKhông Tống 4 2
578 15:24:21 ISxxYuaMikami oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 5 1
579 15:24:21 ixxBéTrangTậpBắn GấuBéoo Liêu 3 1
580 15:24:21 s2HậuNghệs2 zTsunade Tống 10 4
581 15:24:22 iDNzNaughtyboy oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 2 1
582 15:24:22 iizThayChuaMeGai ThichYeuEm Tống 10 2
583 15:24:23 1stNhatTien TLQxLuuBoPK Liêu 7 1
584 15:24:24 HắcYNhân cS2oBạchVôThường Tống 16 1
585 15:24:25 iPanPrince 1stNhatTien Tống 9 1
586 15:24:25 izMaNữGiấuTên HoàngDượcSưĐông Tống 5 3
587 15:24:27 iConMèoKìDiệu ixDsquared2 Liêu 2 1
588 15:24:28 zMiles LongTranhHổĐấu Liêu 3 1
589 15:24:29 TapChoiGame HảoHán Tống 12 1
590 15:24:29 zPrinCe iConMèoKìDiệu Tống 8 1
591 15:24:30 iSTzHoàngĐế TiểuTàTăng Liêu 12 12
592 15:24:33 LộcLừaĐểMàVui zPrinCe Liêu 6 1
593 15:24:34 LộcLừaĐểMàVui QuyềnCước Liêu 7 2
594 15:24:35 Profession ĐTBLạcNguyênSoái Tống 10 2
595 15:24:35 iizThayChuaMeGai XxHungiMaxxX Tống 11 3
596 15:24:36 phideptraiii iManboHieuThuBa Liêu 1 1
597 15:24:36 phideptraiii SSTLTSS Liêu 2 2
598 15:24:36 1Jx2zjjTyAk47 iiManChoDien47 Tống 10 1
599 15:24:37 SoanCR HắcYNhân Liêu 4 1
600 15:24:37 SoanCR zzAnhTrungzz Liêu 5 2
601 15:24:38 zMiles ThànhCátTưHãn Liêu 4 2
602 15:24:39 ZzAnhKhoazZ iDCzNaughtyGirl Tống 3 1
603 15:24:39 ChânVịt SoanCR Tống 2 1
604 15:24:39 ISzTriVDB izMaNữGiấuTên Liêu 7 1
605 15:24:39 ChânVịt iiBlackCatz Tống 3 2
606 15:24:40 ixxBéTrangTậpBắn izHueManzi Liêu 4 2
607 15:24:41 iSaoEmQuênNhauS2 Jx2ChanSutPro Tống 2 1
608 15:24:42 s2HậuNghệs2 Oreo0riginal Tống 11 5
609 15:24:43 s2HậuNghệs2 Jx2zAnhEmZ Tống 12 6
610 15:24:43 izShadowFriend ZzSauDoiCoDonzZ Tống 10 1
611 15:24:44 iiiCaVeChuaiii iCVBzSúpBơCúp Liêu 3 1
612 15:24:46 TapChoiGame boyzin009 Tống 13 2
613 15:24:46 OreoOriginal IooTiếpThịSữaooI Tống 18 1
614 15:24:46 ZĐộTaKhôngĐộNàng ThuanHyDG Liêu 4 3
615 15:24:46 ZĐộTaKhôngĐộNàng oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 5 4
616 15:24:46 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 19 1
617 15:24:47 TapChoiGame MrHuyNmk Tống 14 3
618 15:24:47 zTsunade ISxxChangXongHúp Liêu 7 1
619 15:24:49 iSTzHoàngĐế oVzBàBánDưaHấu Liêu 13 13
620 15:24:51 MapTapSut HắcYNhân Liêu 6 1
621 15:24:52 1VácĐịnhGiangSơn XDameLaAnh Liêu 4 1
622 15:24:52 MapTapSut iLxVùngNhạyCảm Liêu 7 2
623 15:24:53 ISzTriVDB 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 8 2
624 15:24:53 ISzTriVDB B52PriseStop Liêu 9 3
625 15:24:53 1stTopVipProNo1 IiChúTiễuĐaTình Tống 6 1
626 15:24:53 xXxMrHuyXxX iizThayChuaMeGai Liêu 10 10
627 15:24:54 Obamama s2HậuNghệs2 Liêu 7 1
628 15:24:54 McLaren720 ChânVịt Liêu 5 1
629 15:24:55 izShadowFriend ZCanDyZ Tống 11 2
630 15:24:55 ALaBeoBeoz iDNzNaughtyboy Tống 7 3
631 15:24:55 ZVìAnhThươngEm PháThiên Tống 5 1
632 15:24:55 IooGoodtalent OreoOriginal Liêu 3 1
633 15:24:57 wWwZeftsuwWw MapTapSut Tống 2 1
634 15:24:58 iPanPrince iiiCaVeChuaiii Tống 10 2
635 15:24:59 1stTopVipProNo1 HuỳnhTấnLộc Tống 7 2
636 15:24:59 YSLxVùngNhạyCảm phideptraiii Tống 6 4
637 15:25:00 HảoHán ZzAnhKhoazZ Liêu 7 1
638 15:25:01 iMrMalthaelKID ISxxYuaMikami Tống 7 1
639 15:25:02 oooMARCUSooo DJLanKènTây Liêu 2 1
640 15:25:02 Profession isEthanol Tống 11 3
641 15:25:03 izHueManzi zTsunade Tống 4 1
642 15:25:04 i63zzCayButVang LộcLừaĐểMàVui Tống 7 1
643 15:25:04 zMiles JxDoiCamTruong Liêu 5 3
644 15:25:05 ZVìAnhThươngEm Obamama Tống 6 2
645 15:25:09 HắcYNhân Sendona Tống 17 1
646 15:25:10 iBlackGOKU HảoHán Tống 11 1
647 15:25:10 BKvLạcLongQuân BịThíchBéNguyệt Tống 2 1
648 15:25:10 iManboHieuThuBa oooMARCUSooo Tống 13 1
649 15:25:11 IooTiếpThịSữaooI TapChoiGame Liêu 8 1
650 15:25:13 ĐTBLạcNguyênSoái iBlackGOKU Liêu 11 1
651 15:25:17 iCVBzSúpBơCúp MGB1121 Tống 10 1
652 15:25:18 iSaoEmQuênNhauS2 IooGoodtalent Tống 3 2
653 15:25:19 XiaoMin iCVBzSúpBơCúp Liêu 2 1
654 15:25:20 HắcYNhân zMiles Tống 18 2
655 15:25:22 1VácĐịnhGiangSơn TLQxLuuBoPK Liêu 5 2
656 15:25:22 zzKimLong TiênHồĐiệp Liêu 6 1
657 15:25:22 izHueManzi phideptraiii Tống 5 2
658 15:25:23 zzKimLong i63zzCayButVang Liêu 7 2
659 15:25:23 ISxxChangXongHúp iiBlackCatz Tống 14 1
660 15:25:24 iManboHieuThuBa iSTzTônNgộKhông Tống 14 2
661 15:25:26 OreoOriginal Jx2ChienThan Tống 19 1
662 15:25:26 DươngQuáCaCa zTsunade Tống 6 1
663 15:25:27 DươngQuáCaCa zzKimLong Tống 7 2
664 15:25:27 iSTzHoàngĐế NhinCL Liêu 14 14
665 15:25:28 BKvLạcLongQuân LuuThiThi Tống 3 2
666 15:25:29 HắcYNhân XiaoMin Tống 19 3
667 15:25:29 LộcLừaĐểMàVui TiểuTàTăng Liêu 8 1
668 15:25:29 LộcLừaĐểMàVui LongTranhHổĐấu Liêu 9 2
669 15:25:30 Oreo0riginal OreoOriginal Liêu 9 1
670 15:25:30 LộcLừaĐểMàVui iPanPrince Liêu 10 3
671 15:25:31 BịThíchBéNguyệt ISxxChangXongHúp Liêu 18 1
672 15:25:31 isEthanol wWwZeftsuwWw Liêu 5 1
673 15:25:31 isEthanol 1stTopVipProNo1 Liêu 6 2
674 15:25:31 isEthanol B52PriseStop Liêu 7 3
675 15:25:34 PháThiên HắcYNhân Liêu 1 1
676 15:25:35 DJLanKènTây Jx2zAnhEmZ Tống 6 1
677 15:25:36 1VácĐịnhGiangSơn izShadowFriend Liêu 6 3
678 15:25:37 iizThayChuaMeGai PháThiên Tống 12 1
679 15:25:37 ALaBeoBeoz SocDameMaChet Tống 8 4
680 15:25:38 DươngQuáCaCa CrazyMango Tống 8 3
681 15:25:39 ISxxYuaMikami 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 6 1
682 15:25:39 Jx2ChanSutPro Profession Liêu 5 1
683 15:25:40 iizThayChuaMeGai iiZinNo Tống 13 2
684 15:25:40 TapChoiGame qwewwwwww Tống 15 1
685 15:25:42 iDNzNaughtyboy ixDsquared2 Liêu 3 1
686 15:25:43 QuyềnCước ISxxYuaMikami Tống 3 1
687 15:25:44 iPanPrince oooMARCUSooo Tống 11 1
688 15:25:44 iPanPrince HoanCa Tống 12 2
689 15:25:44 iSTzHoàngĐế SSTLTSS Liêu 15 15
690 15:25:45 OreoOriginal HảoHán Tống 20 1
691 15:25:45 iPanPrince Obamama Tống 13 3
692 15:25:45 iPanPrince IooTiếpThịSữaooI Tống 14 4
693 15:25:48 iiManChoDien47 izMaNữGiấuTên Liêu 8 1
694 15:25:48 TapChoiGame phideptraiii Tống 16 2
695 15:25:49 iManboHieuThuBa HuỳnhTấnLộc Tống 15 3
696 15:25:50 TapChoiGame BịThíchBéNguyệt Tống 17 3
697 15:25:52 SoanCR iCVBzSúpBơCúp Liêu 6 1
698 15:25:52 Jx2iBắcKiềuPhong BKvLạcLongQuân Liêu 6 1
699 15:25:53 iDNzNaughtyboy oVzBàBánDưaHấu Liêu 4 2
700 15:25:54 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 20 2
701 15:25:54 boyzin009 GấuBéoo Liêu 7 1
702 15:25:55 QuyềnCước Kuuuuuuuuu Tống 4 2
703 15:25:55 HoàngDượcSưĐông Jx2MsItherael Liêu 9 1
704 15:25:56 izHueManzi 1stNhatTien Tống 6 3
705 15:25:56 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iConMèoKìDiệu Tống 21 3
706 15:25:58 Jx2ChanSutPro QuyềnCước Liêu 6 2
707 15:25:58 Jx2ChanSutPro ALaBeoBeoz Liêu 7 3
708 15:25:59 iiManChoDien47 OreoOriginal Liêu 9 2
709 15:26:01 iSTzTônNgộKhông iBlackGOKU Liêu 13 1
710 15:26:01 Oreo0riginal iizThayChuaMeGai Liêu 10 2
711 15:26:01 Oreo0riginal TapChoiGame Liêu 11 3
712 15:26:01 1ĐạpLòiRuột Oreo0riginal Tống 11 1
713 15:26:09 isEthanol s2HậuNghệs2 Liêu 8 4
714 15:26:09 isEthanol ThuanHyDG Liêu 9 5
715 15:26:09 isEthanol ThànhCátTưHãn Liêu 10 6
716 15:26:09 isEthanol zzAnhTrungzz Liêu 11 7
717 15:26:11 ISxxYuaMikami ZzAnhKhoazZ Liêu 7 1
718 15:26:11 iiiCaVeChuaiii B52PriseStop Liêu 4 1
719 15:26:12 BanRungConKu XDameLaAnh Liêu 5 2
720 15:26:13 0reo0riginal IiChúTiễuĐaTình Tống 2 2
721 15:26:15 iiManChoDien47 zPrinCe Liêu 10 3
722 15:26:16 TapChoiGame iiiCaVeChuaiii Tống 18 1
723 15:26:16 TapChoiGame XxHungiMaxxX Tống 19 2
724 15:26:16 TapChoiGame iiManChoDien47 Tống 20 3
725 15:26:18 ĐứcDũng 1ĐạpLòiRuột Liêu 5 1
726 15:26:18 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2CướcMa Tống 22 4
727 15:26:20 MapTapSut iHoaHồngĐen Liêu 8 1
728 15:26:20 PháThiên NhinCL Liêu 2 1
729 15:26:21 ISzTriVDB iCVBzSúpBơCúp Liêu 10 4
730 15:26:23 iSTzTônNgộKhông 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 14 2
731 15:26:23 JxDoiCamTruong ĐứcDũng Tống 1 1
732 15:26:24 iiiSatThuPKzzz ZVìAnhThươngEm Liêu 6 4
733 15:26:24 YSLxVùngNhạyCảm CrazyMango Tống 7 5
734 15:26:24 iiiSatThuPKzzz DanGayTaiBo Liêu 7 5
735 15:26:25 MGB1121 iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 3 1
736 15:26:25 OreoOriginal boyzin009 Tống 21 1
737 15:26:25 LộcLừaĐểMàVui izShadowFriend Liêu 11 4
738 15:26:25 ISzTriVDB OreoOriginal Liêu 11 5
739 15:26:27 0reo0riginal HảoHán Tống 3 3
740 15:26:28 zTsunade ixDsquared2 Liêu 8 1
741 15:26:29 BKvLạcLongQuân Jx2iBắcKiềuPhong Tống 4 1
742 15:26:30 xXxMrHuyXxX GấuBéoo Liêu 11 11
743 15:26:31 zMiles oS2oCôDâuMa Liêu 6 1
744 15:26:32 SoanCR iBlackGOKU Liêu 7 2
745 15:26:32 PháThiên ThuanHyDG Liêu 3 2
746 15:26:34 IooGoodtalent TapChoiGame Liêu 4 1
747 15:26:35 LộcLừaĐểMàVui XămCuLênMặt Liêu 12 5
748 15:26:36 HoàngDượcSưĐông MrMinMin Liêu 10 2
749 15:26:36 MapTapSut Profession Liêu 9 2
750 15:26:36 oZoSờÂmĐạoSỹoZo isEthanol Tống 23 5
751 15:26:37 DJLanKènTây zTsunade Tống 7 2
752 15:26:39 wWwZeftsuwWw MapTapSut Tống 3 1
753 15:26:39 oZoSờÂmĐạoSỹoZo SocDameMaChet Tống 24 6
754 15:26:40 zPrinCe ĐTBLạcNguyênSoái Tống 9 1
755 15:26:41 iCVBzSúpBơCúp ThichYeuEm Tống 11 1
756 15:26:42 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Kuuuuuuuuu Tống 25 7
757 15:26:42 DJLanKènTây Jx2ChanSutPro Tống 8 3
758 15:26:43 ISxxChangXongHúp LộcLừaĐểMàVui Tống 15 1
759 15:26:45 oZoSờÂmĐạoSỹoZo HuỳnhTấnLộc Tống 26 8
760 15:26:45 ALaBeoBeoz ZzSauDoiCoDonzZ Tống 9 1
761 15:26:46 iSTzTônNgộKhông izMaNữGiấuTên Liêu 15 3
762 15:26:46 iMrMalthaelKID ISxxYuaMikami Tống 8 2
763 15:26:47 xXxMrHuyXxX LongTranhHổĐấu Liêu 12 12
764 15:26:47 ZzAnhKhoazZ HPxChịBaHảiPhòng Tống 4 1
765 15:26:49 B52PriseStop iSTzTônNgộKhông Tống 12 1
766 15:26:49 CrazyMango SSTLTSS Liêu 9 1
767 15:26:49 ixDsquared2 1VácĐịnhGiangSơn Tống 5 1
768 15:26:51 iMrMalthaelKID BịThíchBéNguyệt Tống 9 3
769 15:26:52 ixDsquared2 HoàngDượcSưĐông Tống 6 2
770 15:26:53 iBlackGOKU SoanCR Tống 12 1
771 15:26:54 HắcYNhân ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 20 1
772 15:26:54 HắcYNhân PháThiên Tống 21 2
773 15:26:54 ixxBéTrangTậpBắn OreoOriginal Liêu 5 3
774 15:26:55 IooGoodtalent ZzAnhKhoazZ Liêu 5 2
775 15:26:56 iGiậtBắnMình zPrinCe Liêu 7 1
776 15:26:57 xXxMrHuyXxX TapChoiGame Liêu 13 13
777 15:26:57 BanRungConKu 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 6 3
778 15:26:57 oZoSờÂmĐạoSỹoZo CrazyMango Tống 27 9
779 15:26:58 ISxxChangXongHúp LuuThiThi Tống 16 2
780 15:26:59 xXxMrHuyXxX 1ĐạpLòiRuột Liêu 14 14
781 15:27:00 i63zzCayButVang iDNzNaughtyboy Tống 8 1
782 15:27:01 ThuanHyDG zMiles Tống 14 1
783 15:27:01 YSLxVùngNhạyCảm iiiSatThuPKzzz Tống 8 6
784 15:27:03 ISxxChangXongHúp So1LaoCai Tống 17 3
785 15:27:05 iHoaHồngĐen oooATHENAooo Tống 9 1
786 15:27:05 iiBlackCatz iManboHieuThuBa Liêu 3 1
787 15:27:06 Sendona iCVBzSúpBơCúp Liêu 3 1
788 15:27:06 0reo0riginal isEthanol Tống 4 4
789 15:27:08 B52PriseStop LiuLiuLiu Tống 13 2
790 15:27:08 ĐánhXongĐừngChạy XxHungiMaxxX Tống 1 1
791 15:27:08 DươngQuáCaCa 1stNhatTien Tống 9 4
792 15:27:10 qwewwwwww iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 4 1
793 15:27:12 0reo0riginal qwewwwwww Tống 5 5
794 15:27:12 OreoOriginal iTBxHoàngHậu Tống 22 1
795 15:27:13 iGiậtBắnMình TapChoiGame Liêu 8 2
796 15:27:13 ThànhCátTưHãn Oreo0riginal Tống 1 1
797 15:27:13 OreoOriginal ISzTriVDB Tống 23 2
798 15:27:14 zTsunade OreoOriginal Liêu 9 1
799 15:27:15 B52PriseStop iDCzNaughtyGirl Tống 14 3
800 15:27:16 IooGoodtalent ixDsquared2 Liêu 6 3
801 15:27:18 RRRRRRRRR 1ĐạpLòiRuột Liêu 1 1
802 15:27:18 iPanPrince RRRRRRRRR Tống 15 5
803 15:27:18 1Jx2zjjTyAk47 BịThíchBéNguyệt Tống 11 1
804 15:27:20 oooMARCUSooo XDameLaAnh Liêu 3 1
805 15:27:22 iConMèoKìDiệu ĐánhXongĐừngChạy Liêu 3 1
806 15:27:23 iHoaHồngĐen Obamama Tống 10 2
807 15:27:23 iSTzHoàngĐế B52PriseStop Liêu 16 16
808 15:27:24 IooTiếpThịSữaooI izMaNữGiấuTên Liêu 9 1
809 15:27:24 iPanPrince Sendona Tống 16 6
810 15:27:25 YSLxVùngNhạyCảm isEthanol Tống 9 7
811 15:27:26 iizThayChuaMeGai iGiậtBắnMình Tống 14 1
812 15:27:26 ISxxYuaMikami JxDoiCamTruong Liêu 8 1
813 15:27:26 iizThayChuaMeGai ThiênLýĐộcHànhzz Tống 15 2
814 15:27:27 HuỳnhTấnLộc YSLxVùngNhạyCảm Liêu 6 1
815 15:27:27 HuỳnhTấnLộc BKvLạcLongQuân Liêu 7 2
816 15:27:27 HuỳnhTấnLộc iHoaHồngĐen Liêu 8 3
817 15:27:27 HuỳnhTấnLộc oS2oCôDâuMa Liêu 9 4
818 15:27:28 IiChúTiễuĐaTình wWwZeftsuwWw Liêu 4 1
819 15:27:28 NhinCL iiBlackCatz Tống 6 1
820 15:27:29 Profession iSTzTônNgộKhông Tống 12 1
821 15:27:29 IiChúTiễuĐaTình 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 5 2
822 15:27:29 oZoSờÂmĐạoSỹoZo IiChúTiễuĐaTình Tống 28 10
823 15:27:30 TiểuTàTăng zTsunade Tống 11 1
824 15:27:31 iiManChoDien47 QuyềnCước Liêu 11 1
825 15:27:31 TLQxLuuBoPK iiManChoDien47 Tống 4 1
826 15:27:32 IooGoodtalent iPanPrince Liêu 7 4
827 15:27:33 ISxxChangXongHúp IooGoodtalent Tống 18 4
828 15:27:37 IooTiếpThịSữaooI NhinCL Liêu 10 2
829 15:27:38 1VácĐịnhGiangSơn izShadowFriend Liêu 7 1
830 15:27:39 HắcYNhân PháThiên Tống 22 3
831 15:27:39 TapChoiGame 1VácĐịnhGiangSơn Tống 21 1
832 15:27:39 s2HậuNghệs2 Jx2ChanSutPro Tống 13 1
833 15:27:39 1stTopVipProNo1 XxHungiMaxxX Tống 8 1
834 15:27:40 zzKimLong ISxxChangXongHúp Liêu 8 1
835 15:27:40 cS2oBạchVôThường ALaBeoBeoz Liêu 10 1
836 15:27:40 DươngQuáCaCa zzKimLong Tống 10 5
837 15:27:40 s2HậuNghệs2 SocDameMaChet Tống 14 2
838 15:27:40 MGB1121 iCVBzSúpBơCúp Liêu 4 2
839 15:27:40 HảoHán TapChoiGame Liêu 8 1
840 15:27:44 CrazyMango ISxxNguoi Liêu 10 1
841 15:27:45 iHoaHồngĐen LộcLừaĐểMàVui Tống 11 1
842 15:27:45 isEthanol TiểuNinh Liêu 12 1
843 15:27:45 isEthanol zzAnhTrungzz Liêu 13 2
844 15:27:47 ThànhCátTưHãn Jx2ChienThan Tống 2 2
845 15:27:49 HuỳnhTấnLộc ZVìAnhThươngEm Liêu 10 5
846 15:27:49 1stTopVipProNo1 HuỳnhTấnLộc Tống 9 2
847 15:27:49 HuỳnhTấnLộc OreoOriginal Liêu 11 1
848 15:27:49 Oreo0riginal ThànhCátTưHãn Liêu 12 1
849 15:27:50 HắcYNhân LuuThiThi Tống 23 4
850 15:27:50 iDNzNaughtyboy iizThayChuaMeGai Liêu 5 1
851 15:27:52 zPrinCe Jx2iBắcKiềuPhong Tống 10 1
852 15:27:52 iPanPrince Oreo0riginal Tống 17 1
853 15:27:53 TiênHồĐiệp XiaoMin Tống 3 1
854 15:27:56 Obamama SSTLTSS Liêu 8 1
855 15:27:56 ThuanHyDG zMiles Tống 15 2
856 15:27:57 ixxBéTrangTậpBắn Profession Liêu 6 4
857 15:27:57 HoanCa iBlackGOKU Liêu 5 1
858 15:27:58 HoanCa ChânVịt Liêu 6 2
859 15:27:59 CrazyMango iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 11 2
860 15:27:59 ĐTBLạcNguyênSoái TLQxLuuBoPK Liêu 12 1
861 15:28:01 iCVBzSúpBơCúp ĐứcDũng Tống 12 1
862 15:28:01 iCVBzSúpBơCúp zzĐứcDũngzz Tống 13 2
863 15:28:01 iSTzTônNgộKhông TiểuTàTăng Liêu 16 1
864 15:28:03 zTsunade GấuBéoo Liêu 10 1
865 15:28:06 iManboHieuThuBa BịThíchBéNguyệt Tống 16 1
866 15:28:08 DJLanKènTây 1stNhatTien Tống 9 4
867 15:28:08 phideptraiii B52PriseStop Liêu 3 1
868 15:28:08 phideptraiii zPrinCe Liêu 4 2
869 15:28:08 CứuNgườiBằngKe TiênHồĐiệp Liêu 1 1
870 15:28:10 izShadowFriend MapTapSut Tống 12 1
871 15:28:10 iSTzTônNgộKhông i63zzCayButVang Liêu 17 2
872 15:28:11 iSTzTônNgộKhông izShadowFriend Liêu 18 3
873 15:28:12 TapChoiGame HPxChịBaHảiPhòng Tống 22 1
874 15:28:12 iMrMalthaelKID iSTzTônNgộKhông Tống 10 4
875 15:28:12 TapChoiGame cS2oBạchVôThường Tống 23 2
876 15:28:13 iDNzNaughtyboy Jx2MsItherael Liêu 6 2
877 15:28:14 TapChoiGame iiiCaVeChuaiii Tống 24 3
878 15:28:14 TapChoiGame oooATHENAooo Tống 25 4
879 15:28:16 1Jx2zjjTyAk47 ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 12 1
880 15:28:16 IiChúTiễuĐaTình HắcYNhân Liêu 6 1
881 15:28:16 ThuanHyDG oooMARCUSooo Tống 16 3
882 15:28:17 1Jx2zjjTyAk47 iConMèoKìDiệu Tống 13 2
883 15:28:18 1Jx2zjjTyAk47 CrazyMango Tống 14 3
884 15:28:20 ĐánhXongĐừngChạy iTBxHoàngHậu Tống 2 1
885 15:28:23 isEthanol OreoOriginal Liêu 14 3
886 15:28:23 isEthanol ALaBeoBeoz Liêu 15 4
887 15:28:23 LộcLừaĐểMàVui iManboHieuThuBa Liêu 13 1
888 15:28:24 LộcLừaĐểMàVui 1stTopVipProNo1 Liêu 14 2
889 15:28:24 iPanPrince Jx2CướcMa Tống 18 2
890 15:28:25 ISxxNguoi isEthanol Tống 1 1
891 15:28:25 iBlackGOKU IiChúTiễuĐaTình Tống 13 1
892 15:28:25 ThànhCátTưHãn Obamama Tống 3 1
893 15:28:25 ĐTBLạcNguyênSoái DJLanKènTây Liêu 13 2
894 15:28:26 izMaNữGiấuTên BanRungConKu Tống 6 1
895 15:28:26 oS2oNgaMyĐàn5 izMaNữGiấuTên Liêu 1 1
896 15:28:28 B52PriseStop ĐTBLạcNguyênSoái Tống 15 1
897 15:28:28 iizThayChuaMeGai BịThíchBéNguyệt Tống 16 1
898 15:28:30 izHueManzi HảoHán Tống 7 4
899 15:28:30 1ĐạpLòiRuột phideptraiii Tống 12 1
900 15:28:30 Sendona Jx2MsAndarielKID Liêu 4 1
901 15:28:30 Sendona iMrMalthaelKID Liêu 5 2
902 15:28:31 ĐánhXongĐừngChạy CứuNgườiBằngKe Tống 3 2
903 15:28:33 iCVBzSúpBơCúp Kuuuuuuuuu Tống 14 3
904 15:28:33 ixDsquared2 HuỳnhTấnLộc Tống 7 1
905 15:28:34 iiManChoDien47 izShadowFriend Liêu 12 1
906 15:28:35 ISxxYuaMikami ĐánhXongĐừngChạy Liêu 9 2
907 15:28:40 zTsunade B52PriseStop Liêu 11 2
908 15:28:41 ChânVịt 1VácĐịnhGiangSơn Tống 4 1
909 15:28:41 zzAnhTrungzz zMiles Tống 1 1
910 15:28:42 OreoOriginal SoanCR Tống 24 1
911 15:28:43 NhinCL iDNzNaughtyboy Tống 7 1
912 15:28:43 TiểuTàTăng XxHungiMaxxX Tống 12 1
913 15:28:44 ZzAnhKhoazZ ISxxYuaMikami Tống 5 1
914 15:28:44 iizThayChuaMeGai PháThiên Tống 17 2
915 15:28:44 ZVìAnhThươngEm isEthanol Tống 7 1
916 15:28:44 IooGoodtalent iizThayChuaMeGai Liêu 8 1
917 15:28:44 1Jx2zjjTyAk47 LuuThiThi Tống 15 4
918 15:28:45 iManboHieuThuBa HoanCa Tống 17 1
919 15:28:45 ISxxNguoi zTsunade Tống 2 2
920 15:28:46 ixDsquared2 oooMARCUSooo Tống 8 2
921 15:28:48 BịThíchBéNguyệt 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 19 1
922 15:28:48 BịThíchBéNguyệt ZzAnhKhoazZ Liêu 20 2
923 15:28:48 1stNhatTien 1ĐạpLòiRuột Liêu 8 1
924 15:28:48 MrMinMin IooGoodtalent Tống 4 1
925 15:28:49 ZVìAnhThươngEm BịThíchBéNguyệt Tống 8 2
926 15:28:49 ISxxChangXongHúp 1stNhatTien Tống 19 1
927 15:28:49 TiểuNinh Sendona Tống 1 1
928 15:28:49 izShadowFriend So1LaoCai Tống 13 1
929 15:28:50 IooTiếpThịSữaooI MrMinMin Liêu 11 3
930 15:28:54 Profession iTBxHoàngHậu Tống 13 1
931 15:28:55 ISzTriVDB SSTLTSS Liêu 12 1
932 15:28:56 iiManChoDien47 OreoOriginal Liêu 13 2
933 15:28:57 HoàngDượcSưĐông izShadowFriend Liêu 11 1
934 15:28:57 ĐứcDũng BKvLạcLongQuân Liêu 6 1
935 15:28:57 ĐứcDũng TapChoiGame Liêu 7 2
936 15:28:59 ZVìAnhThươngEm iGiậtBắnMình Tống 9 3
937 15:29:00 iManboHieuThuBa HoàngDượcSưĐông Tống 18 2
938 15:29:02 ĐTBLạcNguyênSoái iBlackGOKU Liêu 14 1
939 15:29:03 ISxxChangXongHúp XiaoMin Tống 20 2
940 15:29:04 ZzSauDoiCoDonzZ iManboHieuThuBa Liêu 2 1
941 15:29:04 ixDsquared2 HuỳnhTấnLộc Tống 9 3
942 15:29:05 iHoaHồngĐen LộcLừaĐểMàVui Tống 12 2
943 15:29:07 ixDsquared2 zMiles Tống 10 4
944 15:29:07 ZVìAnhThươngEm isEthanol Tống 10 4
945 15:29:07 IiChúTiễuĐaTình zzAnhTrungzz Liêu 7 1
946 15:29:08 IiChúTiễuĐaTình iPanPrince Liêu 8 2
947 15:29:09 iHoaHồngĐen IiChúTiễuĐaTình Tống 13 3
948 15:29:10 ChânVịt MGB1121 Tống 5 2
949 15:29:11 iizThayChuaMeGai zzKimLong Tống 18 1
950 15:29:11 ĐứcDũng wWwZeftsuwWw Liêu 8 3
951 15:29:12 HắcYNhân CứuNgườiBằngKe Tống 24 1
952 15:29:13 ISxxChangXongHúp zTsunade Tống 21 3
953 15:29:14 ISxxChangXongHúp ĐTBLạcNguyênSoái Tống 22 4
954 15:29:16 ISxxChangXongHúp ĐứcDũng Tống 23 5
955 15:29:18 iSTzHoàngĐế zPrinCe Liêu 17 17
956 15:29:18 TiênHồĐiệp iGiậtBắnMình Tống 4 1
957 15:29:19 GấuBéoo ISxxYuaMikami Tống 6 1
958 15:29:19 GấuBéoo Kuuuuuuuuu Tống 7 2
959 15:29:20 OreoOriginal ThichYeuEm Tống 25 1
960 15:29:20 BịThíchBéNguyệt XDameLaAnh Liêu 21 1
961 15:29:20 BịThíchBéNguyệt ThuanHyDG Liêu 22 2
962 15:29:21 xXxMrHuyXxX 1ĐạpLòiRuột Liêu 15 15
963 15:29:21 MapTapSut GấuBéoo Liêu 10 1
964 15:29:21 iSTzTônNgộKhông OreoOriginal Liêu 19 1
965 15:29:21 iSGzNaughtyBoy ixDsquared2 Liêu 4 4
966 15:29:22 ixxBéTrangTậpBắn ZzAnhKhoazZ Liêu 7 5
967 15:29:22 HắcYNhân BịThíchBéNguyệt Tống 25 2
968 15:29:23 HảoHán izMaNữGiấuTên Liêu 9 1
969 15:29:23 Jx2ChanSutPro iBlackGOKU Liêu 8 1
970 15:29:24 i63zzCayButVang LiuLiuLiu Tống 9 1
971 15:29:25 i63zzCayButVang RRRRRRRRR Tống 10 2
972 15:29:26 ĐánhXongĐừngChạy iiBlackCatz Tống 4 1
973 15:29:26 ixxBéTrangTậpBắn TLQxLuuBoPK Liêu 8 6
974 15:29:27 B52PriseStop HảoHán Tống 16 1
975 15:29:27 ĐánhXongĐừngChạy 1stNhatTien Tống 5 2
976 15:29:27 iiManChoDien47 B52PriseStop Liêu 14 3
977 15:29:27 IooTiếpThịSữaooI ChânVịt Liêu 12 4
978 15:29:28 ĐánhXongĐừngChạy iiManChoDien47 Tống 6 3
979 15:29:28 cS2oBạchVôThường ĐánhXongĐừngChạy Liêu 11 1
980 15:29:31 HắcYNhân phideptraiii Tống 26 3
981 15:29:33 TapChoiGame ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 26 1
982 15:29:33 izHueManzi oooATHENAooo Tống 8 5
983 15:29:33 iMrMalthaelKID CrazyMango Tống 11 1
984 15:29:34 iPanPrince boyzin009 Tống 19 1
985 15:29:34 iPanPrince PháThiên Tống 20 2
986 15:29:35 iManboHieuThuBa iSTzTônNgộKhông Tống 19 1
987 15:29:36 xXxMrHuyXxX iPanPrince Liêu 16 16
988 15:29:37 iManboHieuThuBa Jx2ChanSutPro Tống 20 2
989 15:29:38 HuỳnhTấnLộc ThànhCátTưHãn Liêu 12 1
990 15:29:38 HuỳnhTấnLộc Marlboro Liêu 13 2
991 15:29:38 HuỳnhTấnLộc iCVBzSúpBơCúp Liêu 14 3
992 15:29:38 xXxMrHuyXxX iizThayChuaMeGai Liêu 17 17
993 15:29:38 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iDNzNaughtyboy Tống 29 11
994 15:29:39 ISxxNguoi ISzTriVDB Tống 3 3
995 15:29:39 Oreo0riginal LongTranhHổĐấu Liêu 13 1
996 15:29:40 1VácĐịnhGiangSơn iBlackGOKU Liêu 8 1
997 15:29:41 IooTiếpThịSữaooI ISxxNguoi Liêu 13 5
998 15:29:42 ThuanHyDG HoàngDượcSưĐông Tống 17 1
999 15:29:43 iiiCaVeChuaiii SSTLTSS Liêu 5 1
1000 15:29:43 izShadowFriend ZzSauDoiCoDonzZ Tống 14 1
1001 15:29:44 zzAnhTrungzz ZCanDyZ Tống 2 1
1002 15:29:45 YSLxVùngNhạyCảm LộcLừaĐểMàVui Tống 10 1
1003 15:29:47 BKvLạcLongQuân Oreo0riginal Tống 5 1
1004 15:29:47 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiiSatThuPKzzz Tống 30 12
1005 15:29:48 HoanCa XămCuLênMặt Liêu 7 1
1006 15:29:49 So1LaoCai NhinCL Liêu 1 1
1007 15:29:53 ISxxChangXongHúp ĐứcDũng Tống 24 6
1008 15:29:54 ISxxChangXongHúp zMiles Tống 25 7
1009 15:29:56 ISxxYuaMikami TapChoiGame Liêu 10 1
1010 15:29:56 ISxxYuaMikami iHoaHồngĐen Liêu 11 2
1011 15:29:57 B52PriseStop HuỳnhTấnLộc Tống 17 1
1012 15:29:58 i63zzCayButVang oS2oNgaMyĐàn5 Tống 11 3
1013 15:29:58 B52PriseStop ISxxYuaMikami Tống 18 2
1014 15:29:59 iPanPrince IiChúTiễuĐaTình Tống 21 1
1015 15:30:00 ISxxChangXongHúp XxHungiMaxxX Tống 26 8
1016 15:30:01 iiiCaVeChuaiii i63zzCayButVang Liêu 6 2
1017 15:30:01 ISxxChangXongHúp MapTapSut Tống 27 9
1018 15:30:02 iSTzTônNgộKhông zzAnhTrungzz Liêu 20 1
1019 15:30:02 izShadowFriend iiiCaVeChuaiii Tống 15 2
1020 15:30:03 HoàngDượcSưĐông oVzBàBánDưaHấu Liêu 12 1
1021 15:30:04 iMrMalthaelKID CrazyMango Tống 12 2
1022 15:30:05 OreoOriginal iSGzNaughtyBoy Tống 26 1
1023 15:30:05 iSTzHoàngĐế izShadowFriend Liêu 18 18
1024 15:30:06 Jx2CướcMa iManboHieuThuBa Liêu 5 1
1025 15:30:08 1ĐạpLòiRuột 1stNhatTien Tống 13 1
1026 15:30:08 ixDsquared2 HoanCa Tống 11 1
1027 15:30:09 iCVBzSúpBơCúp isEthanol Tống 15 1
1028 15:30:12 ĐTBLạcNguyênSoái ThácBạtThánhY Liêu 15 1
1029 15:30:12 zTsunade ALaBeoBeoz Liêu 12 1
1030 15:30:12 zTsunade DJLanKènTây Liêu 13 2
1031 15:30:12 iPanPrince ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 22 2
1032 15:30:12 iPanPrince RRRRRRRRR Tống 23 3
1033 15:30:17 ISxxChangXongHúp phideptraiii Tống 28 10
1034 15:30:18 GấuBéoo iiiMuộiMuộizII Tống 8 1
1035 15:30:20 MrMinMin SoanCR Tống 5 1
1036 15:30:20 ĐánhXongĐừngChạy So1LaoCai Tống 7 1
1037 15:30:20 zTsunade 1ĐạpLòiRuột Liêu 14 3
1038 15:30:20 MrMinMin zTsunade Tống 6 2
1039 15:30:20 iDNzNaughtyboy ĐánhXongĐừngChạy Liêu 7 1
1040 15:30:21 1VácĐịnhGiangSơn izMaNữGiấuTên Liêu 9 2
1041 15:30:24 B52PriseStop HuỳnhTấnLộc Tống 19 3
1042 15:30:26 ChânVịt XiaoMin Tống 6 1
1043 15:30:26 iPanPrince oooATHENAooo Tống 24 4
1044 15:30:27 QuyềnCước Jx2CướcMa Tống 5 1
1045 15:30:27 izHueManzi IooGoodtalent Tống 9 6
1046 15:30:28 iiBPzMaiMalYeuEm BKvLạcLongQuân Liêu 3 1
1047 15:30:28 ĐTBLạcNguyênSoái TiểuTàTăng Liêu 16 2
1048 15:30:30 ZĐộTaKhôngĐộNàng OreoOriginal Liêu 6 1
1049 15:30:30 ZĐộTaKhôngĐộNàng ChânVịt Liêu 7 2
1050 15:30:30 1stTopVipProNo1 ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 10 1
1051 15:30:31 cS2oBạchVôThường iHoaHồngĐen Liêu 12 2
1052 15:30:31 ĐứcDũng 1stTopVipProNo1 Liêu 9 1
1053 15:30:36 iSTzTônNgộKhông iBlackGOKU Liêu 21 2
1054 15:30:38 iPanPrince iDNzNaughtyboy Tống 25 5
1055 15:30:40 ISxxChangXongHúp Oreo0riginal Tống 29 11
1056 15:30:40 zMiles MrMinMin Liêu 7 1
1057 15:30:41 ixxBéTrangTậpBắn ixDsquared2 Liêu 9 7
1058 15:30:42 iiManChoDien47 TLQxLuuBoPK Liêu 15 1
1059 15:30:43 QuyềnCước iiManChoDien47 Tống 6 2
1060 15:30:43 ThànhCátTưHãn HảoHán Tống 4 1
1061 15:30:44 ĐTBLạcNguyênSoái QuyềnCước Liêu 17 3
1062 15:30:45 cS2oBạchVôThường TapChoiGame Liêu 13 3
1063 15:30:46 1ĐạpLòiRuột ĐTBLạcNguyênSoái Tống 14 1
1064 15:30:46 1stNhatTien XDameLaAnh Liêu 9 1
1065 15:30:47 iHoaHồngĐen phideptraiii Tống 14 1
1066 15:30:47 ISxxYuaMikami 1ĐạpLòiRuột Liêu 12 1
1067 15:30:47 BanRungConKu ISxxNguoi Liêu 7 1
1068 15:30:48 iSTzTônNgộKhông B52PriseStop Liêu 22 3
1069 15:30:48 i63zzCayButVang Jx2ChanSutPro Tống 12 1
1070 15:30:49 IiChúTiễuĐaTình iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 9 1
1071 15:30:50 zPrinCe Kuuuuuuuuu Tống 11 1
1072 15:30:51 iSTzHoàngĐế iizThayChuaMeGai Liêu 19 19
1073 15:30:51 OreoOriginal zMiles Tống 27 1
1074 15:30:51 BịThíchBéNguyệt zzAnhTrungzz Liêu 23 1
1075 15:30:51 BịThíchBéNguyệt ThuanHyDG Liêu 24 2
1076 15:30:51 BịThíchBéNguyệt wWwZeftsuwWw Liêu 25 3
1077 15:30:51 BịThíchBéNguyệt iHoaHồngĐen Liêu 26 4
1078 15:30:51 zPrinCe CrazyMango Tống 12 2
1079 15:30:52 OreoOriginal IooTiếpThịSữaooI Tống 28 2
1080 15:30:52 zPrinCe iConMèoKìDiệu Tống 13 3
1081 15:30:53 1Jx2zjjTyAk47 HuỳnhTấnLộc Tống 16 1
1082 15:30:53 PháThiên OreoOriginal Liêu 4 1
1083 15:30:55 s2HậuNghệs2 iiBPzMaiMalYeuEm Tống 15 3
1084 15:30:56 LộcLừaĐểMàVui LongTranhHổĐấu Liêu 15 1
1085 15:30:57 1VácĐịnhGiangSơn iPanPrince Liêu 10 3
1086 15:31:01 iSTzTônNgộKhông ZzAnhKhoazZ Liêu 23 4
1087 15:31:01 ISxxChangXongHúp isEthanol Tống 30 12
1088 15:31:03 PháThiên iManboHieuThuBa Liêu 5 2
1089 15:31:03 PháThiên DươngQuáCaCa Liêu 6 3
1090 15:31:03 s2HậuNghệs2 PháThiên Tống 16 4
1091 15:31:04 ĐứcDũng HắcYNhân Liêu 10 2
1092 15:31:05 iBlackGOKU 1VácĐịnhGiangSơn Tống 14 1
1093 15:31:06 iBlackGOKU SocDameMaChet Tống 15 2
1094 15:31:06 MGB1121 HiepDamSuThai Liêu 5 1
1095 15:31:08 BanRungConKu TapChoiGame Liêu 8 2
1096 15:31:09 i63zzCayButVang zzKimLong Tống 13 2
1097 15:31:09 iSGzNaughtyBoy zPrinCe Liêu 5 1
1098 15:31:09 MapTapSut ALaBeoBeoz Liêu 11 1
1099 15:31:11 zTsunade DoãnĐạiHiệp Liêu 15 1
1100 15:31:11 iCVBzSúpBơCúp XxHungiMaxxX Tống 16 2
1101 15:31:11 zTsunade BKvLạcLongQuân Liêu 16 2
1102 15:31:12 ZVìAnhThươngEm BịThíchBéNguyệt Tống 11 5
1103 15:31:14 i63zzCayButVang ISxxYuaMikami Tống 14 3
1104 15:31:16 iiiCaVeChuaiii QuyềnCước Liêu 7 1
1105 15:31:17 Profession McLaren720 Tống 14 2
1106 15:31:20 iiiCaVeChuaiii zzAnhTrungzz Liêu 8 2
1107 15:31:20 o0oThiếuLâmBút DJLanKènTây Liêu 1 1
1108 15:31:20 HoàngDượcSưĐông izShadowFriend Liêu 13 2
1109 15:31:20 ixDsquared2 So1LaoCai Tống 12 1
1110 15:31:21 iHoaHồngĐen phideptraiii Tống 15 1
1111 15:31:22 oZoSờÂmĐạoSỹoZo isEthanol Tống 31 13
1112 15:31:23 OreoOriginal BanRungConKu Tống 29 1
1113 15:31:25 GấuBéoo ThiênLýĐộcHànhzz Tống 9 2
1114 15:31:25 boyzin009 ĐánhXongĐừngChạy Liêu 8 1
1115 15:31:26 iiiCaVeChuaiii S2oChânDài1m1oS2 Liêu 9 3
1116 15:31:27 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 14 3
1117 15:31:28 HắcYNhân SoanCR Tống 27 1
1118 15:31:28 iPanPrince MGB1121 Tống 26 1
1119 15:31:28 iPanPrince boyzin009 Tống 27 2
1120 15:31:31 DươngQuáCaCa MapTapSut Tống 11 1
1121 15:31:31 ixxBéTrangTậpBắn iPanPrince Liêu 10 8
1122 15:31:32 iBlackGOKU 1stNhatTien Tống 16 3
1123 15:31:34 1Jx2zjjTyAk47 BịThíchBéNguyệt Tống 17 2
1124 15:31:35 1stTopVipProNo1 oooATHENAooo Tống 11 1
1125 15:31:36 iHoaHồngĐen HuỳnhTấnLộc Tống 16 2
1126 15:31:37 TapChoiGame ixxBéTrangTậpBắn Tống 27 1
1127 15:31:38 ISxxChangXongHúp HoanCa Tống 31 13
1128 15:31:39 iiManChoDien47 ssHVT32ss Liêu 16 1
1129 15:31:39 zzAnhTrungzz iiiCaVeChuaiii Tống 3 1
1130 15:31:39 s2HậuNghệs2 iiManChoDien47 Tống 17 5
1131 15:31:41 iConMèoKìDiệu GấuBéoo Liêu 4 1
1132 15:31:42 Oreo0riginal iCVBzSúpBơCúp Liêu 14 1
1133 15:31:42 iMrMalthaelKID Jx2CướcMa Tống 13 3
1134 15:31:43 Oreo0riginal ThácBạtThánhY Liêu 15 2
1135 15:31:43 ZzSauDoiCoDonzZ iManboHieuThuBa Liêu 3 1
1136 15:31:45 iHoaHồngĐen Oreo0riginal Tống 17 3
1137 15:31:46 s2HậuNghệs2 IiChúTiễuĐaTình Tống 18 6
1138 15:31:47 1stTopVipProNo1 HảoHán Tống 12 2
1139 15:31:47 iSTzHoàngĐế TapChoiGame Liêu 20 20
1140 15:31:47 iiBPzMaiMalYeuEm 1stTopVipProNo1 Liêu 4 1
1141 15:31:48 ZVìAnhThươngEm CrazyMango Tống 12 6
1142 15:31:48 cS2oBạchVôThường izBạnNamGiấuTên Liêu 14 4
1143 15:31:48 ixDsquared2 iiBlackCatz Tống 13 2
1144 15:31:49 oS2oCôDâuMa o0oThiếuLâmBút Tống 1 1
1145 15:31:49 ThànhCátTưHãn ĐứcDũng Tống 5 2
1146 15:31:49 iiBPzMaiMalYeuEm 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 5 2
1147 15:31:50 ISxxNguoi PháThiên Tống 4 1
1148 15:31:52 zzAnhTrungzz zTsunade Tống 4 2
1149 15:31:52 iSTzHoàngĐế iizThayChuaMeGai Liêu 21 21
1150 15:31:52 cS2oBạchVôThường iPanPrince Liêu 15 5
1151 15:31:54 DươngQuáCaCa iGiậtBắnMình Tống 12 2
1152 15:31:54 IooTiếpThịSữaooI iBlackGOKU Liêu 14 1
1153 15:31:55 ISxxChangXongHúp Jx2ChanSutPro Tống 32 14
1154 15:31:55 LộcLừaĐểMàVui 1ĐạpLòiRuột Liêu 16 2
1155 15:31:56 ISxxChangXongHúp zMiles Tống 33 15
1156 15:31:58 IooGoodtalent i63zzCayButVang Liêu 9 1
1157 15:31:58 HắcYNhân ThichYeuEm Tống 28 2
1158 15:32:00 cS2oBạchVôThường B52PriseStop Liêu 16 6
1159 15:32:00 izShadowFriend ĐTBLạcNguyênSoái Tống 16 1
1160 15:32:02 iDNzNaughtyboy ThànhCátTưHãn Liêu 8 1
1161 15:32:02 Jx2iBắcKiềuPhong iManboHieuThuBa Liêu 7 1
1162 15:32:03 OreoOriginal ISzTriVDB Tống 30 1
1163 15:32:04 ixDsquared2 Jx2iBắcKiềuPhong Tống 14 3
1164 15:32:04 OreoOriginal LộcLừaĐểMàVui Tống 31 2
1165 15:32:06 TiểuNinh LuuThiThi Tống 2 2
1166 15:32:07 HoàngDượcSưĐông ISxConGáiÔngTrùm Liêu 15 4
1167 15:32:07 TapChoiGame ISxxYuaMikami Tống 28 1
1168 15:32:08 ThuanHyDG ZCanDyZ Tống 18 1
1169 15:32:08 iSTzHoàngĐế ChânVịt Liêu 22 22
1170 15:32:09 wWwZeftsuwWw HoàngDượcSưĐông Tống 4 1
1171 15:32:09 LongTranhHổĐấu LiuLiuLiu Tống 2 1
1172 15:32:09 iConMèoKìDiệu XDameLaAnh Liêu 5 2
1173 15:32:10 MapTapSut TiênHồĐiệp Liêu 12 1
1174 15:32:11 xXxMrHuyXxX Profession Liêu 18 18
1175 15:32:12 TiểuNinh zTsunade Tống 3 3
1176 15:32:12 HắcYNhân XxHungiMaxxX Tống 29 3
1177 15:32:12 ISxxNguoi 1VácĐịnhGiangSơn Tống 5 2
1178 15:32:16 OreoOriginal IooGoodtalent Tống 32 3
1179 15:32:16 zzKimLong ĐánhXongĐừngChạy Liêu 9 1
1180 15:32:17 DJLanKènTây iSGzNaughtyBoy Tống 10 1
1181 15:32:17 1stNhatTien izBạnNamGiấuTên Liêu 10 1
1182 15:32:18 BịThíchBéNguyệt Jx2MsItherael Liêu 27 1
1183 15:32:18 BịThíchBéNguyệt izShadowFriend Liêu 28 2
1184 15:32:18 BịThíchBéNguyệt TiểuNinh Liêu 29 3
1185 15:32:18 BịThíchBéNguyệt ChaoNguoiLa Liêu 30 4
1186 15:32:18 BịThíchBéNguyệt iMrMalthaelKID Liêu 31 5
1187 15:32:19 iiiCaVeChuaiii SSTLTSS Liêu 10 1
1188 15:32:19 ZVìAnhThươngEm BịThíchBéNguyệt Tống 13 7
1189 15:32:19 xXxMrHuyXxX ISxxNguoi Liêu 19 19
1190 15:32:21 iBlackGOKU zzKimLong Tống 17 1
1191 15:32:21 ZVìAnhThươngEm isEthanol Tống 14 8
1192 15:32:21 ISxxChangXongHúp qwewwwwww Tống 34 16
1193 15:32:21 iHoaHồngĐen SocDameMaChet Tống 18 4
1194 15:32:23 iizThayChuaMeGai So1LaoCai Tống 19 1
1195 15:32:23 iBlackGOKU iConMèoKìDiệu Tống 18 2
1196 15:32:24 PháThiên iBlackGOKU Liêu 7 1
1197 15:32:24 SoanCR GấuBéoo Liêu 8 1
1198 15:32:25 iizThayChuaMeGai iSTzTônNgộKhông Tống 20 2
1199 15:32:26 DJLanKènTây ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 11 2
1200 15:32:26 xXxMrHuyXxX zPrinCe Liêu 20 20
1201 15:32:29 McLaren720 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 6 1
1202 15:32:29 ixxBéTrangTậpBắn LongTranhHổĐấu Liêu 11 1
1203 15:32:30 PháThiên iizThayChuaMeGai Liêu 8 2
1204 15:32:30 iCVBzSúpBơCúp iDNzNaughtyboy Tống 17 1
1205 15:32:30 ThuanHyDG boyzin009 Tống 19 2
1206 15:32:30 ThànhCátTưHãn 1stNhatTien Tống 6 1
1207 15:32:31 ISxxChangXongHúp Kuuuuuuuuu Tống 35 17
1208 15:32:31 HắcYNhân PháThiên Tống 30 4
1209 15:32:32 YSLxVùngNhạyCảm HuỳnhTấnLộc Tống 11 2
1210 15:32:32 cS2oBạchVôThường MrMinMin Liêu 17 7
1211 15:32:32 HắcYNhân SoanCR Tống 31 5
1212 15:32:35 ISxxChangXongHúp ĐTBLạcNguyênSoái Tống 36 18
1213 15:32:35 cS2oBạchVôThường OreoOriginal Liêu 18 8
1214 15:32:36 iSTzHoàngĐế ZzAnhKhoazZ Liêu 23 23
1215 15:32:37 MapTapSut iCVBzSúpBơCúp Liêu 13 2
1216 15:32:37 TapChoiGame zTsunade Tống 29 2
1217 15:32:38 0reo0riginal MapTapSut Tống 6 6
1218 15:32:39 DJLanKènTây IiChúTiễuĐaTình Tống 12 3
1219 15:32:39 iHoaHồngĐen Sendona Tống 19 5
1220 15:32:42 B52PriseStop HảoHán Tống 20 1
1221 15:32:43 BanRungConKu TiểuTàTăng Liêu 9 1
1222 15:32:43 LộcLừaĐểMàVui QuyềnCước Liêu 17 1
1223 15:32:45 cS2oBạchVôThường ixDsquared2 Liêu 19 9
1224 15:32:45 ĐứcDũng JxDoiCamTruong Liêu 11 1
1225 15:32:46 ThànhCátTưHãn MGB1121 Tống 7 2
1226 15:32:46 iHoaHồngĐen Jx2CướcMa Tống 20 6
1227 15:32:47 iGiậtBắnMình HiepDamSuThai Liêu 9 1
1228 15:32:47 DiTongSutVac iSTzTônNgộKhông Tống 1 1
1229 15:32:47 iPanPrince Oreo0riginal Tống 28 1
1230 15:32:48 1ĐạpLòiRuột 1VácĐịnhGiangSơn Tống 15 1
1231 15:32:49 CrazyMango 1stTopVipProNo1 Liêu 12 1
1232 15:32:51 McLaren720 ChânVịt Liêu 7 2
1233 15:32:52 ThuanHyDG McLaren720 Tống 20 3
1234 15:32:53 zTsunade zzAnhTrungzz Liêu 17 1
1235 15:32:53 HắcYNhân XxHungiMaxxX Tống 32 6
1236 15:32:54 XiaoMin XDameLaAnh Liêu 3 1
1237 15:32:54 izShadowFriend CrazyMango Tống 17 1
1238 15:32:54 HắcYNhân iiBlackCatz Tống 33 7
1239 15:32:56 iiBPzMaiMalYeuEm TLQxLuuBoPK Liêu 6 3
1240 15:32:57 ĐTBLạcNguyênSoái Profession Liêu 18 1
1241 15:32:58 IooGoodtalent DiTongSutVac Liêu 10 1
1242 15:33:01 wWwZeftsuwWw ĐứcDũng Tống 5 2
1243 15:33:02 ISzTriVDB 1ĐạpLòiRuột Liêu 13 1
1244 15:33:02 ixxBéTrangTậpBắn BKvLạcLongQuân Liêu 12 2
1245 15:33:02 isEthanol TapChoiGame Liêu 16 1
1246 15:33:02 isEthanol iizThayChuaMeGai Liêu 17 2
1247 15:33:02 isEthanol izShadowFriend Liêu 18 3
1248 15:33:04 wWwZeftsuwWw isEthanol Tống 6 3
1249 15:33:04 OreoOriginal phideptraiii Tống 33 1
1250 15:33:04 iManboHieuThuBa zzĐứcDũngzz Tống 21 1
1251 15:33:04 OreoOriginal o0oThiếuLâmBút Tống 34 2
1252 15:33:07 iCVBzSúpBơCúp BịThíchBéNguyệt Tống 18 1
1253 15:33:07 B52PriseStop zTsunade Tống 21 2
1254 15:33:08 ISxxYuaMikami B52PriseStop Liêu 13 1
1255 15:33:08 ISzTriVDB ThuanHyDG Liêu 14 2
1256 15:33:11 HắcYNhân HoàngDượcSưĐông Tống 34 8
1257 15:33:12 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ThuỳLinh Tống 32 14
1258 15:33:13 iMrMalthaelKID XiaoMin Tống 14 1
1259 15:33:13 Oreo0riginal izMaNữGiấuTên Liêu 16 1
1260 15:33:16 LongTranhHổĐấu iiiCaVeChuaiii Tống 3 1
1261 15:33:17 iHoaHồngĐen iSTzTônNgộKhông Tống 21 7
1262 15:33:17 iCVBzSúpBơCúp Jx2ChienThan Tống 19 2
1263 15:33:18 izHueManzi iiBPzMaiMalYeuEm Tống 10 7
1264 15:33:18 SoanCR oVzBàBánDưaHấu Liêu 9 1
1265 15:33:18 CrazyMango Jx2MsAndarielKID Liêu 13 1
1266 15:33:19 CrazyMango Jx2MsItherael Liêu 14 2
1267 15:33:19 MapTapSut oS2oCôDâuMa Liêu 14 1
1268 15:33:20 BịThíchBéNguyệt 0reo0riginal Liêu 32 1
1269 15:33:20 BịThíchBéNguyệt ChaoNguoiLa Liêu 33 2
1270 15:33:20 BịThíchBéNguyệt TiênHồĐiệp Liêu 34 3
1271 15:33:20 BịThíchBéNguyệt oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 35 4
1272 15:33:21 BịThíchBéNguyệt iMrMalthaelKID Liêu 36 5
1273 15:33:23 ZVìAnhThươngEm oooATHENAooo Tống 15 9
1274 15:33:25 1Jx2zjjTyAk47 Jx2ChanSutPro Tống 18 1
1275 15:33:26 Jx2iBắcKiềuPhong HắcYNhân Liêu 8 1
1276 15:33:26 XDameLaAnh IooTiếpThịSữaooI Tống 1 1
1277 15:33:27 izBạnNamGiấuTên BịThíchBéNguyệt Tống 1 1
1278 15:33:27 XDameLaAnh iTBxHoàngHậu Tống 2 2
1279 15:33:27 1Jx2zjjTyAk47 MrHuyCs Tống 19 2
1280 15:33:27 izBạnNamGiấuTên CrazyMango Tống 2 2
1281 15:33:28 Oreo0riginal DươngQuáCaCa Liêu 17 2
1282 15:33:28 Oreo0riginal s2HậuNghệs2 Liêu 18 3
1283 15:33:28 ĐTBLạcNguyênSoái izHueManzi Liêu 19 2
1284 15:33:29 iCVBzSúpBơCúp iSGzNaughtyBoy Tống 20 3
1285 15:33:29 1stNhatTien ThànhCátTưHãn Liêu 11 1
1286 15:33:30 ISxxNguoi ThiênLýĐộcHànhzz Tống 6 1
1287 15:33:33 zTsunade NhinCL Liêu 18 1
1288 15:33:33 ISxxNguoi ixxBéTrangTậpBắn Tống 7 2
1289 15:33:34 OreoOriginal HuỳnhTấnLộc Tống 35 3
1290 15:33:36 McLaren720 SSTLTSS Liêu 8 1
1291 15:33:37 ALaBeoBeoz isEthanol Tống 10 1
1292 15:33:37 iizThayChuaMeGai ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 21 1
1293 15:33:37 iSTzHoàngĐế iizThayChuaMeGai Liêu 24 24
1294 15:33:38 LongTranhHổĐấu HảoHán Tống 4 2
1295 15:33:38 ISxxYuaMikami LongTranhHổĐấu Liêu 14 2
1296 15:33:39 iCVBzSúpBơCúp phideptraiii Tống 21 4
1297 15:33:41 B52PriseStop So1LaoCai Tống 22 1
1298 15:33:42 iiBPzMaiMalYeuEm iBlackGOKU Liêu 7 1
1299 15:33:43 QuyềnCước 1VácĐịnhGiangSơn Tống 7 1
1300 15:33:43 TiểuTàTăng ĐTBLạcNguyênSoái Tống 13 1
1301 15:33:43 MGB1121 ISxxNguoi Liêu 6 1
1302 15:33:44 iSTzTônNgộKhông OreoOriginal Liêu 24 1
1303 15:33:44 HoàngDượcSưĐông 1stTopVipProNo1 Liêu 16 1
1304 15:33:45 HoàngDượcSưĐông izBạnNamGiấuTên Liêu 17 2
1305 15:33:45 TiểuTàTăng MapTapSut Tống 14 2
1306 15:33:45 izHueManzi IooGoodtalent Tống 11 1
1307 15:33:46 1Jx2zjjTyAk47 BanRungConKu Tống 20 3
1308 15:33:49 MrMinMin LộcLừaĐểMàVui Tống 7 1
1309 15:33:51 iSGzNaughtyBoy iCVBzSúpBơCúp Liêu 6 1
1310 15:33:51 zzKimLong ZzAnhKhoazZ Liêu 10 1
1311 15:33:52 zzKimLong B52PriseStop Liêu 11 2
1312 15:33:52 xXxMrHuyXxX XDameLaAnh Liêu 21 21
1313 15:33:53 TapChoiGame IiChúTiễuĐaTình Tống 30 1
1314 15:33:53 Sendona DiTongSutVac Liêu 6 1
1315 15:33:53 Jx2iBắcKiềuPhong 1ĐạpLòiRuột Liêu 9 2
1316 15:33:54 BKvLạcLongQuân ISxxYuaMikami Tống 6 1
1317 15:33:54 ĐứcDũng TiênHồĐiệp Liêu 12 1
1318 15:33:54 oZoSờÂmĐạoSỹoZo boyzin009 Tống 33 15
1319 15:33:54 xXxMrHuyXxX JxDoiCamTruong Liêu 22 22
1320 15:33:56 0reo0riginal LuuThiThi Tống 7 1
1321 15:33:56 izShadowFriend iGiậtBắnMình Tống 18 1
1322 15:33:57 ĐánhXongĐừngChạy Oreo0riginal Tống 8 1
1323 15:33:57 GấuBéoo iiiCaVeChuaiii Tống 10 1
1324 15:33:58 iSTzHoàngĐế iPanPrince Liêu 25 25
1325 15:33:59 SátThủSniper iSTzTônNgộKhông Tống 1 1
1326 15:33:59 iSTzHoàngĐế ixDsquared2 Liêu 26 26
1327 15:34:00 0reo0riginal Jx2CướcMa Tống 8 2
1328 15:34:00 BịThíchBéNguyệt ZVìAnhThươngEm Liêu 37 1
1329 15:34:01 TLQxLuuBoPK zTsunade Tống 5 1
1330 15:34:01 iBlackGOKU iiBPzMaiMalYeuEm Tống 19 1
1331 15:34:02 PháThiên Profession Liêu 9 1
1332 15:34:02 ĐứcDũng wWwZeftsuwWw Liêu 13 2
1333 15:34:03 isEthanol GấuBéoo Liêu 19 1
1334 15:34:03 isEthanol iHoaHồngĐen Liêu 20 2
1335 15:34:03 isEthanol ChaoNguoiLa Liêu 21 3
1336 15:34:03 0reo0riginal BịThíchBéNguyệt Tống 9 3
1337 15:34:04 ĐứcDũng TapChoiGame Liêu 14 3
1338 15:34:04 s2HậuNghệs2 Kuuuuuuuuu Tống 19 1
1339 15:34:05 0reo0riginal HoàngDượcSưĐông Tống 10 4
1340 15:34:06 ISzTriVDB DJLanKènTây Liêu 15 3
1341 15:34:06 ThuanHyDG 1stNhatTien Tống 21 1
1342 15:34:07 1stTopVipProNo1 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 13 1
1343 15:34:07 MrMinMin SoanCR Tống 8 2
1344 15:34:09 iMrMalthaelKID phideptraiii Tống 15 1
1345 15:34:10 OreoOriginal HPxChịBaHảiPhòng Tống 36 1
1346 15:34:10 TiểuTàTăng zzKimLong Tống 15 3
1347 15:34:11 Jx2iBắcKiềuPhong XămCuLênMặt Liêu 10 3
1348 15:34:12 ssHVT32ss HoanCa Tống 1 1
1349 15:34:12 OreoOriginal iDCzNaughtyGirl Tống 37 2
1350 15:34:12 TiểuTàTăng Jx2iBắcKiềuPhong Tống 16 4
1351 15:34:12 cS2oBạchVôThường OreoOriginal Liêu 20 10
1352 15:34:13 iiBlackCatz iizThayChuaMeGai Liêu 4 1
1353 15:34:13 iManboHieuThuBa Sendona Tống 22 2
1354 15:34:13 TiểuTàTăng XxHungiMaxxX Tống 17 5
1355 15:34:14 HắcYNhân iConMèoKìDiệu Tống 35 1
1356 15:34:14 SátThủSniper ĐứcDũng Tống 2 2
1357 15:34:16 McLaren720 zPrinCe Liêu 9 2
1358 15:34:17 izHueManzi McLaren720 Tống 12 2
1359 15:34:18 oZoSờÂmĐạoSỹoZo HuỳnhTấnLộc Tống 34 16
1360 15:34:21 iCVBzSúpBơCúp o0oThiếuLâmBút Tống 22 1
1361 15:34:24 iHoaHồngĐen LộcLừaĐểMàVui Tống 22 1
1362 15:34:25 iManboHieuThuBa SocDameMaChet Tống 23 3
1363 15:34:26 s2HậuNghệs2 iiBPzMaiMalYeuEm Tống 20 2
1364 15:34:26 HoàngDượcSưĐông oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 18 1
1365 15:34:26 iSGzNaughtyBoy iHoaHồngĐen Liêu 7 2
1366 15:34:26 BịThíchBéNguyệt Jx2MsAndarielKID Liêu 38 1
1367 15:34:26 BịThíchBéNguyệt oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 39 2
1368 15:34:26 BịThíchBéNguyệt Jx2MsItherael Liêu 40 3
1369 15:34:27 0reo0riginal iDNzNaughtyboy Tống 11 5
1370 15:34:27 ISzTriVDB ĐánhXongĐừngChạy Liêu 16 4
1371 15:34:28 iMrMalthaelKID HoàngDượcSưĐông Tống 16 2
1372 15:34:28 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zTsunade Tống 35 17
1373 15:34:30 iPanPrince ixxBéTrangTậpBắn Tống 29 1
1374 15:34:30 iPanPrince iiBlackCatz Tống 30 2
1375 15:34:32 CàXaĐiXA IooGoodtalent Tống 1 1
1376 15:34:32 CàXaĐiXA PháThiên Tống 2 2
1377 15:34:32 isEthanol oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 22 4
1378 15:34:32 MapTapSut iMrMalthaelKID Liêu 15 1
1379 15:34:33 MapTapSut 1stTopVipProNo1 Liêu 16 2
1380 15:34:34 i63zzCayButVang oooATHENAooo Tống 15 1
1381 15:34:34 Jx2ChanSutPro SátThủSniper Liêu 9 1
1382 15:34:34 BanRungConKu iPanPrince Liêu 10 1
1383 15:34:36 ISzTriVDB iBlackGOKU Liêu 17 5
1384 15:34:37 iSGzNaughtyBoy TiênHồĐiệp Liêu 8 3
1385 15:34:39 TLQxLuuBoPK 1VácĐịnhGiangSơn Tống 6 2
1386 15:34:43 IiChúTiễuĐaTình TapChoiGame Liêu 10 1
1387 15:34:43 ZVìAnhThươngEm iSTzTônNgộKhông Tống 16 1
1388 15:34:45 iDNzNaughtyboy TiểuTàTăng Liêu 9 1
1389 15:34:46 LộcLừaĐểMàVui BKvLạcLongQuân Liêu 18 1
1390 15:34:46 MGB1121 izShadowFriend Liêu 7 2
1391 15:34:47 iSTzHoàngĐế NhinCL Liêu 27 27
1392 15:34:47 cS2oBạchVôThường izMaNữGiấuTên Liêu 21 11
1393 15:34:48 iizThayChuaMeGai BịThíchBéNguyệt Tống 22 1
1394 15:34:48 DươngQuáCaCa iDNzNaughtyboy Tống 13 1
1395 15:34:50 McLaren720 CàXaĐiXA Liêu 10 1
1396 15:34:50 xXxMrHuyXxX OreoOriginal Liêu 23 23
1397 15:34:50 iHoaHồngĐen Jx2ChanSutPro Tống 23 1
1398 15:34:51 McLaren720 1ĐạpLòiRuột Liêu 11 2
1399 15:34:52 Oreo0riginal s2HậuNghệs2 Liêu 19 1
1400 15:34:52 xXxMrHuyXxX LongTranhHổĐấu Liêu 24 24
1401 15:34:53 iiBPzMaiMalYeuEm B52PriseStop Liêu 8 1
1402 15:34:53 QuyềnCước Jx2iBắcKiềuPhong Tống 8 2
1403 15:34:56 isEthanol iPanPrince Liêu 23 5
1404 15:34:57 So1LaoCai HắcYNhân Liêu 2 1
1405 15:34:58 iBlackGOKU isEthanol Tống 20 1
1406 15:34:59 HuỳnhTấnLộc iHoaHồngĐen Liêu 15 1
1407 15:34:59 HuỳnhTấnLộc ISxxChangXongHúp Liêu 16 2
1408 15:34:59 ISxxYuaMikami ZVìAnhThươngEm Liêu 15 1
1409 15:34:59 YSLxVùngNhạyCảm HuỳnhTấnLộc Tống 12 3
1410 15:35:00 MapTapSut 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 17 3
1411 15:35:00 IooTiếpThịSữaooI ssHVT32ss Liêu 15 1
1412 15:35:02 zzAnhTrungzz HoanCa Tống 5 1
1413 15:35:02 0reo0riginal RRRRRRRRR Tống 12 6
1414 15:35:03 MrMinMin ĐTBLạcNguyênSoái Tống 9 3
1415 15:35:04 TapChoiGame CrazyMango Tống 31 1
1416 15:35:04 zzKimLong DiTongSutVac Liêu 12 1
1417 15:35:06 MGB1121 HiepDamSuThai Liêu 8 3
1418 15:35:06 DJLanKènTây zzKimLong Tống 13 1
1419 15:35:06 izHueManzi iiBPzMaiMalYeuEm Tống 13 3
1420 15:35:07 zzAnhTrungzz McLaren720 Tống 6 2
1421 15:35:08 zTsunade ixDsquared2 Liêu 19 1
1422 15:35:10 ZzAnhKhoazZ So1LaoCai Tống 6 1
1423 15:35:10 ZzAnhKhoazZ LuuThiThi Tống 7 2
1424 15:35:10 IiChúTiễuĐaTình TapChoiGame Liêu 11 2
1425 15:35:10 IiChúTiễuĐaTình iBlackGOKU Liêu 12 3
1426 15:35:12 iCVBzSúpBơCúp SoanCR Tống 23 2
1427 15:35:12 TLQxLuuBoPK HoàngDượcSưĐông Tống 7 3
1428 15:35:13 iiiCaVeChuaiii izShadowFriend Liêu 11 1
1429 15:35:13 wWwZeftsuwWw iSTzTônNgộKhông Tống 7 1
1430 15:35:14 ISxxNguoi Jx2CướcMa Tống 8 1
1431 15:35:14 iSGzNaughtyBoy zPrinCe Liêu 9 4
1432 15:35:15 iConMèoKìDiệu ThànhCátTưHãn Liêu 6 1
1433 15:35:15 oS2oCôDâuMa MapTapSut Tống 2 1
1434 15:35:17 o0oThiếuLâmBút TLQxLuuBoPK Liêu 2 1
1435 15:35:17 MrMinMin phideptraiii Tống 10 4
1436 15:35:19 ĐánhXongĐừngChạy Jx2ChienThan Tống 9 1
1437 15:35:19 ĐánhXongĐừngChạy ĐứcDũng Tống 10 2
1438 15:35:20 isEthanol Profession Liêu 24 1
1439 15:35:22 cS2oBạchVôThường ĐánhXongĐừngChạy Liêu 22 12
1440 15:35:23 HảoHán CàXaĐiXA Liêu 10 1
1441 15:35:23 ISxxNguoi iSGzNaughtyBoy Tống 9 2
1442 15:35:26 xXxMrHuyXxX XDameLaAnh Liêu 25 25
1443 15:35:26 OreoOriginal ixxBéTrangTậpBắn Tống 38 1
1444 15:35:26 iGiậtBắnMình iCVBzSúpBơCúp Liêu 10 1
1445 15:35:27 0reo0riginal iiiCaVeChuaiii Tống 13 7
1446 15:35:28 OreoOriginal PháThiên Tống 39 2
1447 15:35:29 NhinCL zTsunade Tống 8 1
1448 15:35:30 IooGoodtalent wWwZeftsuwWw Liêu 11 1
1449 15:35:30 izMaNữGiấuTên XiaoMin Tống 7 1
1450 15:35:30 1ĐạpLòiRuột ISxxYuaMikami Tống 16 1
1451 15:35:30 Sendona oVzBàBánDưaHấu Liêu 7 1
1452 15:35:32 B52PriseStop Sendona Tống 23 1
1453 15:35:34 HiepDamSuThai IiChúTiễuĐaTình Tống 1 1
1454 15:35:34 HảoHán ssHVT32ss Liêu 11 2
1455 15:35:34 MrMinMin HảoHán Tống 11 5
1456 15:35:35 iConMèoKìDiệu zzAnhTrungzz Liêu 7 2
1457 15:35:36 TapChoiGame bangxahoi Tống 32 1
1458 15:35:36 iiBlackCatz NhinCL Liêu 5 1
1459 15:35:36 DươngQuáCaCa iConMèoKìDiệu Tống 14 2
1460 15:35:36 MrMinMin CrazyMango Tống 12 6
1461 15:35:36 TapChoiGame iiManChoDien47 Tống 33 2
1462 15:35:36 OreoOriginal 1stNhatTien Tống 40 3
1463 15:35:38 DươngQuáCaCa ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 15 3
1464 15:35:39 LongTranhHổĐấu LộcLừaĐểMàVui Tống 5 1
1465 15:35:40 DJLanKènTây XxHungiMaxxX Tống 14 2
1466 15:35:42 ThuanHyDG MGB1121 Tống 22 2
1467 15:35:42 i63zzCayButVang qwewwwwww Tống 16 2
1468 15:35:43 iSTzHoàngĐế 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 28 28
1469 15:35:43 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 24 1
1470 15:35:44 iSTzTônNgộKhông ThànhCátTưHãn Liêu 25 1
1471 15:35:47 iBlackGOKU o0oThiếuLâmBút Tống 21 1
1472 15:35:47 iPanPrince HuỳnhTấnLộc Tống 31 1
1473 15:35:48 ThichYeuEm OreoOriginal Liêu 1 1
1474 15:35:48 iizThayChuaMeGai iTBxHoàngHậu Tống 23 2
1475 15:35:48 zzKimLong HắcYNhân Liêu 13 1
1476 15:35:52 iBlackGOKU oooMARCUSooo Tống 22 2
1477 15:35:53 TapChoiGame isEthanol Tống 34 3
1478 15:35:54 izMaNữGiấuTên MapTapSut Tống 8 2
1479 15:35:54 SoanCR GấuBéoo Liêu 10 1
1480 15:35:54 zPrinCe iiBlackCatz Tống 14 1
1481 15:35:55 izShadowFriend Kuuuuuuuuu Tống 19 1
1482 15:35:55 1stTopVipProNo1 cS2oBạchVôThường Tống 14 1
1483 15:35:56 zPrinCe Jx2ChanSutPro Tống 15 2
1484 15:35:57 xXxMrHuyXxX JxDoiCamTruong Liêu 26 26
1485 15:35:57 ISxxNguoi ĐứcDũng Tống 10 3
1486 15:35:57 B52PriseStop iSTzTônNgộKhông Tống 24 2
1487 15:35:58 HắcYNhân ĐTBLạcNguyênSoái Tống 36 1
1488 15:36:00 iSTzHoàngĐế XDameLaAnh Liêu 29 29
1489 15:36:01 ISxxChangXongHúp Jx2iBắcKiềuPhong Tống 37 1
1490 15:36:01 B52PriseStop IooGoodtalent Tống 25 3
1491 15:36:01 ZzAnhKhoazZ zzKimLong Tống 8 3
1492 15:36:02 xXxMrHuyXxX ZzAnhKhoazZ Liêu 27 27
1493 15:36:02 iPanPrince zzĐứcDũngzz Tống 32 2
1494 15:36:03 BịThíchBéNguyệt 1stTopVipProNo1 Liêu 41 1
1495 15:36:03 iCVBzSúpBơCúp iDNzNaughtyboy Tống 24 1
1496 15:36:03 phideptrai HiepDamSuThai Liêu 1 1
1497 15:36:05 iizThayChuaMeGai Oreo0riginal Tống 24 3
1498 15:36:05 ixDsquared2 iGiậtBắnMình Tống 15 1
1499 15:36:07 ISxxChangXongHúp HảoHán Tống 38 2
1500 15:36:07 HoanCa ISxxNguoi Liêu 8 1
1501 15:36:09 HắcYNhân 1VácĐịnhGiangSơn Tống 37 2
1502 15:36:11 LộcLừaĐểMàVui TapChoiGame Liêu 19 1
1503 15:36:12 DJLanKènTây ZzSauDoiCoDonzZ Tống 15 3
1504 15:36:13 iSTzHoàngĐế SSTLTSS Liêu 30 30
1505 15:36:14 iBlackGOKU oooATHENAooo Tống 23 3
1506 15:36:15 OreoOriginal 1stNhatTien Tống 41 1
1507 15:36:15 oZoSờÂmĐạoSỹoZo isEthanol Tống 36 1
1508 15:36:16 iCVBzSúpBơCúp zTsunade Tống 25 2
1509 15:36:16 PháThiên iizThayChuaMeGai Liêu 10 1
1510 15:36:17 OreoOriginal So1LaoCai Tống 42 2
1511 15:36:18 OreoOriginal ixxBéTrangTậpBắn Tống 43 3
1512 15:36:19 ChânVịt ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 7 1
1513 15:36:24 HoanCa izShadowFriend Liêu 9 2
1514 15:36:24 Profession SoanCR Tống 15 1
1515 15:36:25 i63zzCayButVang HuỳnhTấnLộc Tống 17 3
1516 15:36:26 TLQxLuuBoPK ThichYeuEm Tống 8 1
1517 15:36:27 0reo0riginal iiiCaVeChuaiii Tống 14 8
1518 15:36:27 iiManChoDien47 Jx2MsAndarielKID Liêu 17 1
1519 15:36:27 PháThiên 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 11 2
1520 15:36:28 iSTzTônNgộKhông Jx2MsItherael Liêu 26 1
1521 15:36:28 0reo0riginal IiChúTiễuĐaTình Tống 15 9
1522 15:36:28 iPanPrince iiManChoDien47 Tống 33 3
1523 15:36:28 oooMARCUSooo TiểuTàTăng Liêu 4 1
1524 15:36:29 ISxxChangXongHúp ĐTBLạcNguyênSoái Tống 39 3
1525 15:36:29 PháThiên TLQxLuuBoPK Liêu 12 3
1526 15:36:29 iPanPrince MapTapSut Tống 34 4
1527 15:36:29 iSTzTônNgộKhông iPanPrince Liêu 27 2
1528 15:36:30 zPrinCe oS2oNgaMyĐàn5 Tống 16 3
1529 15:36:30 1ĐạpLòiRuột IooTiếpThịSữaooI Tống 17 2
1530 15:36:30 1ĐạpLòiRuột BanRungConKu Tống 18 3
1531 15:36:32 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 25 2
1532 15:36:33 i63zzCayButVang ISxxYuaMikami Tống 18 4
1533 15:36:33 OreoOriginal ThiênLýĐộcHànhzz Tống 44 4
1534 15:36:33 TiênHồĐiệp LuuThiThi Tống 5 1
1535 15:36:33 ĐánhXongĐừngChạy ISzTriVDB Tống 11 1
1536 15:36:34 xXxMrHuyXxX ĐánhXongĐừngChạy Liêu 28 28
1537 15:36:34 ThuanHyDG oooMARCUSooo Tống 23 3
1538 15:36:34 s2HậuNghệs2 iConMèoKìDiệu Tống 21 1
1539 15:36:37 NhinCL Sendona Tống 9 1
1540 15:36:37 TiênHồĐiệp Jx2CướcMa Tống 6 2
1541 15:36:39 zTsunade CàXaĐiXA Liêu 20 1
1542 15:36:40 ixxBéTrangTậpBắn ThuanHyDG Liêu 13 1
1543 15:36:41 Oreo0riginal izMaNữGiấuTên Liêu 20 1
1544 15:36:41 Oreo0riginal TapChoiGame Liêu 21 2
1545 15:36:41 ZVìAnhThươngEm XxHungiMaxxX Tống 17 1
1546 15:36:41 isEthanol MrMinMin Liêu 25 1
1547 15:36:41 isEthanol HiepDamSuThai Liêu 26 2
1548 15:36:41 isEthanol i63zzCayButVang Liêu 27 3
1549 15:36:42 iManboHieuThuBa PháThiên Tống 24 4
1550 15:36:42 izHueManzi ixxBéTrangTậpBắn Tống 14 4
1551 15:36:43 ixDsquared2 zTsunade Tống 16 2
1552 15:36:44 iHoaHồngĐen isEthanol Tống 26 3
1553 15:36:45 DiTongSutVac zzKimLong Tống 2 1
1554 15:36:46 o0oThiếuLâmBút zPrinCe Liêu 3 1
1555 15:36:46 DươngQuáCaCa iSTzTônNgộKhông Tống 16 4
1556 15:36:47 ChânVịt Jx2iBắcKiềuPhong Tống 8 2
1557 15:36:48 1ĐạpLòiRuột IooGoodtalent Tống 19 4
1558 15:36:50 ZzAnhKhoazZ CrazyMango Tống 9 1
1559 15:36:52 OreoOriginal 1stNhatTien Tống 45 5
1560 15:36:53 HắcYNhân boyzin009 Tống 38 3
1561 15:36:54 iizThayChuaMeGai phideptrai Tống 25 1
1562 15:36:55 1VácĐịnhGiangSơn wWwZeftsuwWw Liêu 11 1
1563 15:36:56 GấuBéoo iSGzNaughtyBoy Tống 11 1
1564 15:36:57 GấuBéoo Oreo0riginal Tống 12 2
1565 15:36:57 BKvLạcLongQuân iGiậtBắnMình Tống 7 1
1566 15:36:57 ISxxChangXongHúp oooATHENAooo Tống 40 4
1567 15:36:57 iHoaHồngĐen HuỳnhTấnLộc Tống 27 4
1568 15:36:57 0reo0riginal RRRRRRRRR Tống 16 10
1569 15:36:58 SátThủSniper MGBImLing Tống 3 1
1570 15:36:59 ZzSauDoiCoDonzZ QuyềnCước Liêu 4 1
1571 15:37:00 iCVBzSúpBơCúp So1LaoCai Tống 26 3
1572 15:37:02 MapTapSut BKvLạcLongQuân Liêu 18 1
1573 15:37:02 ĐứcDũng OreoOriginal Liêu 15 1
1574 15:37:03 cS2oBạchVôThường 1ĐạpLòiRuột Liêu 23 1
1575 15:37:03 0reo0riginal BịThíchBéNguyệt Tống 17 11
1576 15:37:03 HảoHán iizThayChuaMeGai Liêu 12 1
1577 15:37:06 IiChúTiễuĐaTình SátThủSniper Liêu 13 1
1578 15:37:06 Jx2ChanSutPro iBlackGOKU Liêu 10 1
1579 15:37:06 Jx2ChanSutPro ixDsquared2 Liêu 11 2
1580 15:37:06 iPanPrince xXxMrHuyXxX Tống 35 1
1581 15:37:06 iHoaHồngĐen IiChúTiễuĐaTình Tống 28 5
1582 15:37:07 HảoHán 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 13 2
1583 15:37:07 ĐứcDũng iCVBzSúpBơCúp Liêu 16 2
1584 15:37:09 HoanCa ZzAnhKhoazZ Liêu 10 3
1585 15:37:10 zzKimLong ChânVịt Liêu 14 1
1586 15:37:10 HoàngDượcSưĐông XămCuLênMặt Liêu 19 1
1587 15:37:11 zzAnhTrungzz iDNzNaughtyboy Tống 7 1
1588 15:37:12 PháThiên B52PriseStop Liêu 13 1
1589 15:37:13 ISxxNguoi McLaren720 Tống 11 1
1590 15:37:13 Profession HảoHán Tống 16 2
1591 15:37:14 iSTzTônNgộKhông ISxxNguoi Liêu 28 1
1592 15:37:15 ĐTBLạcNguyênSoái ThànhCátTưHãn Liêu 20 1
1593 15:37:15 ĐứcDũng NhinCL Liêu 17 3
1594 15:37:15 ĐTBLạcNguyênSoái zzAnhTrungzz Liêu 21 2
1595 15:37:16 MapTapSut oVzBàBánDưaHấu Liêu 19 2
1596 15:37:17 IooTiếpThịSữaooI ThuanHyDG Liêu 16 1
1597 15:37:20 ISxxYuaMikami DiTongSutVac Liêu 16 1
1598 15:37:23 OreoOriginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 46 1
1599 15:37:24 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 29 6
1600 15:37:24 iConMèoKìDiệu XDameLaAnh Liêu 8 1
1601 15:37:25 OreoOriginal zzKimLong Tống 47 2
1602 15:37:26 OreoOriginal IooTiếpThịSữaooI Tống 48 3
1603 15:37:26 iPanPrince iConMèoKìDiệu Tống 36 2
1604 15:37:27 IooGoodtalent 1ĐạpLòiRuột Liêu 12 1
1605 15:37:27 0reo0riginal LiuLiuLiu Tống 18 12
1606 15:37:28 DJLanKènTây MapTapSut Tống 16 4
1607 15:37:28 SoanCR iBlackGOKU Liêu 11 1
1608 15:37:29 MGB1121 iPanPrince Liêu 9 1
1609 15:37:29 iHoaHồngĐen isEthanol Tống 30 7
1610 15:37:29 i63zzCayButVang MrHuyCs Tống 19 1
1611 15:37:29 1stNhatTien SSTLTSS Liêu 12 1
1612 15:37:29 PháThiên iManboHieuThuBa Liêu 14 2
1613 15:37:30 MGBImLing GấuBéoo Liêu 3 1
1614 15:37:30 Kuuuuuuuuu CàXaĐiXA Liêu 2 1
1615 15:37:32 Profession Kuuuuuuuuu Tống 17 3
1616 15:37:33 iMrMalthaelKID CrazyMango Tống 17 1
1617 15:37:34 iiBPzMaiMalYeuEm DươngQuáCaCa Liêu 9 1
1618 15:37:34 iCVBzSúpBơCúp iiBlackCatz Tống 27 1
1619 15:37:36 iiBPzMaiMalYeuEm QuyềnCước Liêu 10 2
1620 15:37:36 DJLanKènTây iiBPzMaiMalYeuEm Tống 17 5
1621 15:37:36 ChânVịt o0oThiếuLâmBút Tống 9 1
1622 15:37:36 1Jx2zjjTyAk47 ISxxYuaMikami Tống 21 1
1623 15:37:36 TapChoiGame MGBImLing Tống 35 1
1624 15:37:37 iCVBzSúpBơCúp LộcLừaĐểMàVui Tống 28 2
1625 15:37:37 TapChoiGame Oreo0riginal Tống 36 2
1626 15:37:38 IooGoodtalent TiểuTàTăng Liêu 13 2
1627 15:37:38 iCVBzSúpBơCúp SoanCR Tống 29 3
1628 15:37:39 izShadowFriend MGB1121 Tống 20 1
1629 15:37:39 IooGoodtalent OreoOriginal Liêu 14 3
1630 15:37:40 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BịThíchBéNguyệt Tống 37 2
1631 15:37:40 Jx2ChanSutPro 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 12 3
1632 15:37:41 zPrinCe Jx2ChanSutPro Tống 17 1
1633 15:37:42 izShadowFriend iDNzNaughtyboy Tống 21 2
1634 15:37:42 oooATHENAooo iMrMalthaelKID Liêu 1 1
1635 15:37:43 zTsunade ChânVịt Liêu 21 1
1636 15:37:43 oooATHENAooo izShadowFriend Liêu 2 2
1637 15:37:43 oooATHENAooo oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 3 3
1638 15:37:43 ZzSauDoiCoDonzZ wWwZeftsuwWw Liêu 5 2
1639 15:37:44 ĐánhXongĐừngChạy LuuThiThi Tống 12 1
1640 15:37:44 isEthanol YSLxVùngNhạyCảm Liêu 28 1
1641 15:37:46 ĐánhXongĐừngChạy zTsunade Tống 13 2
1642 15:37:46 ixDsquared2 iSTzTônNgộKhông Tống 17 1
1643 15:37:47 0reo0riginal isEthanol Tống 19 13
1644 15:37:49 XxHungiMaxxX iCVBzSúpBơCúp Liêu 8 1
1645 15:37:49 HoàngDượcSưĐông oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 20 2
1646 15:37:50 Jx2iBắcKiềuPhong JxDoiCamTruong Liêu 11 1
1647 15:37:50 iPanPrince XxHungiMaxxX Tống 37 1
1648 15:37:50 iPanPrince boyzin009 Tống 38 2
1649 15:37:51 Jx2ChienThan ixDsquared2 Liêu 2 1
1650 15:37:52 IooGoodtalent LongTranhHổĐấu Liêu 15 4
1651 15:37:52 MrHuyNmk TiênHồĐiệp Liêu 1 1
1652 15:37:53 IiChúTiễuĐaTình iizThayChuaMeGai Liêu 14 1
1653 15:37:53 IiChúTiễuĐaTình i63zzCayButVang Liêu 15 2
1654 15:37:53 IooGoodtalent TLQxLuuBoPK Liêu 16 5
1655 15:37:54 oZoSờÂmĐạoSỹoZo HoàngDượcSưĐông Tống 38 3
1656 15:37:55 HắcYNhân Sendona Tống 39 4
1657 15:37:56 oZoSờÂmĐạoSỹoZo HuỳnhTấnLộc Tống 39 4
1658 15:37:58 ixxBéTrangTậpBắn zPrinCe Liêu 14 1
1659 15:38:00 iManboHieuThuBa ĐứcDũng Tống 25 1
1660 15:38:00 iManboHieuThuBa ixxBéTrangTậpBắn Tống 26 2
1661 15:38:01 Oreo0riginal 0reo0riginal Liêu 22 1
1662 15:38:01 MrMinMin 1stNhatTien Tống 13 1
1663 15:38:01 BanRungConKu MrMinMin Liêu 11 1
1664 15:38:02 ISzTriVDB 1ĐạpLòiRuột Liêu 18 1
1665 15:38:02 DJLanKènTây phideptrai Tống 18 6
1666 15:38:04 s2HậuNghệs2 ZzSauDoiCoDonzZ Tống 22 2
1667 15:38:04 ISxxChangXongHúp BanRungConKu Tống 41 5
1668 15:38:04 SátThủSniper 1VácĐịnhGiangSơn Tống 4 1
1669 15:38:05 IooTiếpThịSữaooI NhinCL Liêu 17 1
1670 15:38:05 OreoOriginal IooGoodtalent Tống 49 1
1671 15:38:07 iPanPrince ISzTriVDB Tống 39 3
1672 15:38:08 ISxxYuaMikami HiepDamSuThai Liêu 17 1
1673 15:38:08 ĐTBLạcNguyênSoái iPanPrince Liêu 22 1
1674 15:38:08 B52PriseStop ĐTBLạcNguyênSoái Tống 26 1
1675 15:38:09 ĐánhXongĐừngChạy iTBxHoàngHậu Tống 14 3
1676 15:38:12 PháThiên TapChoiGame Liêu 15 3
1677 15:38:13 B52PriseStop Jx2ChienThan Tống 27 2
1678 15:38:14 IooTiếpThịSữaooI ZzAnhKhoazZ Liêu 18 2
1679 15:38:15 ISxxNguoi zzĐứcDũngzz Tống 12 1
1680 15:38:15 iBlackGOKU IooTiếpThịSữaooI Tống 24 1
1681 15:38:17 SoanCR ThuanHyDG Liêu 12 1
1682 15:38:17 SoanCR BKvLạcLongQuân Liêu 13 2
1683 15:38:18 izShadowFriend isEthanol Tống 22 1
1684 15:38:18 CrazyMango izShadowFriend Liêu 15 1
1685 15:38:18 iiManChoDien47 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 18 1
1686 15:38:19 oooMARCUSooo TiênHồĐiệp Liêu 5 1
1687 15:38:19 PháThiên CàXaĐiXA Liêu 16 4
1688 15:38:21 iCVBzSúpBơCúp PháThiên Tống 30 1
1689 15:38:23 MapTapSut ĐánhXongĐừngChạy Liêu 20 1
1690 15:38:23 ISxxYuaMikami 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 18 2
1691 15:38:23 B52PriseStop zTsunade Tống 28 3
1692 15:38:24 ISxxNguoi zzKimLong Tống 13 2
1693 15:38:24 B52PriseStop MapTapSut Tống 29 4
1694 15:38:27 oooATHENAooo izMaNữGiấuTên Liêu 4 4
1695 15:38:27 oooATHENAooo oS2oCôDâuMa Liêu 5 5
1696 15:38:27 DươngQuáCaCa SoanCR Tống 17 1
1697 15:38:27 oooATHENAooo iHoaHồngĐen Liêu 6 6
1698 15:38:28 oooMARCUSooo iMrMalthaelKID Liêu 6 2
1699 15:38:28 HoàngDượcSưĐông TiểuNinh Liêu 21 1
1700 15:38:29 OreoOriginal 1stNhatTien Tống 50 2
1701 15:38:29 MGB1121 OreoOriginal Liêu 10 1
1702 15:38:29 CrazyMango Profession Liêu 16 2
1703 15:38:30 ĐTBLạcNguyênSoái zzAnhTrungzz Liêu 23 1
1704 15:38:30 ISxxNguoi XxHungiMaxxX Tống 14 3
1705 15:38:31 SátThủSniper LuuThiThi Tống 5 2
1706 15:38:33 iCVBzSúpBơCúp CrazyMango Tống 31 2
1707 15:38:33 iiManChoDien47 iManboHieuThuBa Liêu 19 2
1708 15:38:33 iSTzTônNgộKhông GấuBéoo Liêu 29 1
1709 15:38:34 iiManChoDien47 SSTLTSS Liêu 20 3
1710 15:38:35 ISxxYuaMikami DiTongSutVac Liêu 19 3
1711 15:38:37 cS2oBạchVôThường XDameLaAnh Liêu 24 2
1712 15:38:38 Kuuuuuuuuu iizThayChuaMeGai Liêu 3 1
1713 15:38:38 ZVìAnhThươngEm BịThíchBéNguyệt Tống 18 2
1714 15:38:41 ĐTBLạcNguyênSoái ThànhCátTưHãn Liêu 24 2
1715 15:38:41 iPanPrince iiBlackCatz Tống 40 1
1716 15:38:42 iSTzTônNgộKhông JxDoiCamTruong Liêu 30 2
1717 15:38:43 HoàngDượcSưĐông YSLxVùngNhạyCảm Liêu 22 2
1718 15:38:43 DươngQuáCaCa IooGoodtalent Tống 18 2
1719 15:38:43 B52PriseStop ixxBéTrangTậpBắn Tống 30 5
1720 15:38:44 TapChoiGame ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 37 1
1721 15:38:47 HoàngDượcSưĐông 0reo0riginal Liêu 23 3
1722 15:38:49 zTsunade iBlackGOKU Liêu 22 1
1723 15:38:50 HoàngDượcSưĐông TiênHồĐiệp Liêu 24 4
1724 15:38:50 HoàngDượcSưĐông CàXaĐiXA Liêu 25 5
1725 15:38:51 ixDsquared2 oooMARCUSooo Tống 18 1
1726 15:38:52 ixDsquared2 PháThiên Tống 19 2
1727 15:38:52 DươngQuáCaCa zzKimLong Tống 19 3
1728 15:38:52 LộcLừaĐểMàVui TiểuTàTăng Liêu 20 1
1729 15:38:53 iiManChoDien47 SátThủSniper Liêu 21 4
1730 15:38:53 iConMèoKìDiệu ixDsquared2 Liêu 9 1
1731 15:38:54 1VácĐịnhGiangSơn B52PriseStop Liêu 12 1
1732 15:38:54 zPrinCe isEthanol Tống 18 1
1733 15:38:54 iCVBzSúpBơCúp iSTzTônNgộKhông Tống 32 3
1734 15:38:55 iDNzNaughtyboy iPanPrince Liêu 10 1
1735 15:38:56 DươngQuáCaCa iDNzNaughtyboy Tống 20 4
1736 15:38:56 DươngQuáCaCa HuỳnhTấnLộc Tống 21 5
1737 15:38:59 IiChúTiễuĐaTình OreoOriginal Liêu 16 3
1738 15:38:59 iGiậtBắnMình TLQxLuuBoPK Liêu 11 1
1739 15:38:59 qwewwwwww TapChoiGame Liêu 5 1
1740 15:39:00 ISxxChangXongHúp CứuNgườiBằngKe Tống 42 6
1741 15:39:00 HảoHán iCVBzSúpBơCúp Liêu 14 1
1742 15:39:00 ISxxChangXongHúp o0oThiếuLâmBút Tống 43 7
1743 15:39:00 iSTzHoàngĐế Jx2MsItherael Liêu 31 31
1744 15:39:00 iGiậtBắnMình DươngQuáCaCa Liêu 12 2
1745 15:39:01 1Jx2zjjTyAk47 IiChúTiễuĐaTình Tống 22 1
1746 15:39:01 i63zzCayButVang iGiậtBắnMình Tống 20 1
1747 15:39:01 1Jx2zjjTyAk47 Kuuuuuuuuu Tống 23 2
1748 15:39:02 XiaoMin ISxxNguoi Liêu 4 1
1749 15:39:02 LongTranhHổĐấu ĐTBLạcNguyênSoái Tống 6 1
1750 15:39:03 NhinCL LộcLừaĐểMàVui Tống 10 1
1751 15:39:03 zPrinCe qwewwwwww Tống 19 2
1752 15:39:03 BịThíchBéNguyệt iHoaHồngĐen Liêu 42 1
1753 15:39:03 BịThíchBéNguyệt izShadowFriend Liêu 43 2
1754 15:39:03 BịThíchBéNguyệt ZVìAnhThươngEm Liêu 44 3
1755 15:39:03 BịThíchBéNguyệt XDameLaAnh Liêu 45 4
1756 15:39:03 BịThíchBéNguyệt 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 46 5
1757 15:39:03 zPrinCe So1LaoCai Tống 20 3
1758 15:39:06 ISxxChangXongHúp IooGoodtalent Tống 44 8
1759 15:39:07 phideptrai oVzBàBánDưaHấu Liêu 2 1
1760 15:39:10 iizThayChuaMeGai oooATHENAooo Tống 26 1
1761 15:39:10 iBlackGOKU phideptrai Tống 25 1
1762 15:39:10 iizThayChuaMeGai MGBImLing Tống 27 2
1763 15:39:11 Jx2CướcMa ZzAnhKhoazZ Liêu 6 1
1764 15:39:11 MapTapSut CàXaĐiXA Liêu 21 1
1765 15:39:11 wWwZeftsuwWw Jx2ChanSutPro Tống 8 1
1766 15:39:12 iManboHieuThuBa Jx2CướcMa Tống 27 1
1767 15:39:13 SátThủSniper SoanCR Tống 6 1
1768 15:39:13 iBlackGOKU zTsunade Tống 26 2
1769 15:39:16 DiTongSutVac Jx2iBắcKiềuPhong Tống 3 1
1770 15:39:16 iPanPrince 1VácĐịnhGiangSơn Tống 41 1
1771 15:39:17 HảoHán SSTLTSS Liêu 15 2
1772 15:39:19 TapChoiGame IooTiếpThịSữaooI Tống 38 1
1773 15:39:20 iHoaHồngĐen LiuLiuLiu Tống 31 1
1774 15:39:20 LongTranhHổĐấu bangxahoi Tống 7 2
1775 15:39:21 B52PriseStop iiManChoDien47 Tống 31 1
1776 15:39:21 LongTranhHổĐấu ISxxYuaMikami Tống 8 3
1777 15:39:21 Profession LuuThiThi Tống 18 1
1778 15:39:21 MapTapSut TapChoiGame Liêu 22 2
1779 15:39:23 iManboHieuThuBa iConMèoKìDiệu Tống 28 2
1780 15:39:23 ĐánhXongĐừngChạy Sendona Tống 15 1
1781 15:39:25 Oreo0riginal zPrinCe Liêu 23 2
1782 15:39:26 HảoHán ĐánhXongĐừngChạy Liêu 16 3
1783 15:39:28 wWwZeftsuwWw 1stNhatTien Tống 9 2
1784 15:39:28 JxDoiCamTruong oS2oNgaMyĐàn5 Tống 2 1
1785 15:39:28 JxDoiCamTruong HảoHán Tống 3 2
1786 15:39:28 ixDsquared2 MrHuyNmk Tống 20 1
1787 15:39:31 BịThíchBéNguyệt MrMinMin Liêu 47 6
1788 15:39:31 XxHungiMaxxX OreoOriginal Liêu 9 1
1789 15:39:32 B52PriseStop XxHungiMaxxX Tống 32 2
1790 15:39:33 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BịThíchBéNguyệt Tống 40 1
1791 15:39:34 DiTongSutVac BanRungConKu Tống 4 2
1792 15:39:38 MapTapSut B52PriseStop Liêu 23 3
1793 15:39:38 HắcYNhân isEthanol Tống 40 5
1794 15:39:40 phideptrai Profession Liêu 3 1
1795 15:39:40 IooGoodtalent SátThủSniper Liêu 17 1
1796 15:39:40 ixxBéTrangTậpBắn izHueManzi Liêu 15 1
1797 15:39:42 PháThiên HắcYNhân Liêu 17 1
1798 15:39:43 iizThayChuaMeGai iiBPzMaiMalYeuEm Tống 28 3
1799 15:39:44 HoàngDượcSưĐông LongTranhHổĐấu Liêu 26 6
1800 15:39:47 HiepDamSuThai HoanCa Tống 2 1
1801 15:39:48 cS2oBạchVôThường 1ĐạpLòiRuột Liêu 25 3
1802 15:39:49 s2HậuNghệs2 CrazyMango Tống 23 3
1803 15:39:49 iManboHieuThuBa Oreo0riginal Tống 29 3
1804 15:39:49 cS2oBạchVôThường DiTongSutVac Liêu 26 4
1805 15:39:50 oooATHENAooo TiênHồĐiệp Liêu 7 1
1806 15:39:50 TiênHồĐiệp ĐTBLạcNguyênSoái Tống 7 1
1807 15:39:51 ixxBéTrangTậpBắn NhinCL Liêu 16 2
1808 15:39:52 HoàngDượcSưĐông izShadowFriend Liêu 27 7
1809 15:39:52 iGiậtBắnMình iManboHieuThuBa Liêu 13 1
1810 15:39:54 HảoHán BKvLạcLongQuân Liêu 17 1
1811 15:39:55 iSTzHoàngĐế ixDsquared2 Liêu 32 32
1812 15:39:56 zzKimLong HiepDamSuThai Liêu 15 1
1813 15:39:57 SoanCR 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 14 1
1814 15:39:57 iHoaHồngĐen HuỳnhTấnLộc Tống 32 2
1815 15:39:57 s2HậuNghệs2 Jx2iBắcKiềuPhong Tống 24 4
1816 15:39:58 TapChoiGame SoanCR Tống 39 1
1817 15:39:58 TapChoiGame HảoHán Tống 40 2
1818 15:40:00 0reo0riginal isEthanol Tống 20 1
1819 15:40:02 iBlackGOKU HoàngDượcSưĐông Tống 27 3
1820 15:40:03 s2HậuNghệs2 IooGoodtalent Tống 25 5
1821 15:40:05 zPrinCe CứuNgườiBằngKe Tống 21 1
1822 15:40:05 zPrinCe iGiậtBắnMình Tống 22 2
1823 15:40:05 iiBPzMaiMalYeuEm TiểuTàTăng Liêu 11 1
1824 15:40:07 DươngQuáCaCa iiBPzMaiMalYeuEm Tống 22 1
1825 15:40:07 iiManChoDien47 TapChoiGame Liêu 22 1
1826 15:40:08 zPrinCe Kuuuuuuuuu Tống 23 3
1827 15:40:08 zPrinCe ThichYeuEm Tống 24 4
1828 15:40:09 iiManChoDien47 wWwZeftsuwWw Liêu 23 2
1829 15:40:09 i63zzCayButVang iiManChoDien47 Tống 21 2
1830 15:40:11 1stNhatTien QuyềnCước Liêu 13 1
1831 15:40:12 Oreo0riginal ThuanHyDG Liêu 24 1
1832 15:40:12 ZVìAnhThươngEm IiChúTiễuĐaTình Tống 19 1
1833 15:40:12 iiBlackCatz iPanPrince Liêu 6 1
1834 15:40:12 iBlackGOKU PháThiên Tống 28 4
1835 15:40:12 iBlackGOKU phideptrai Tống 29 5
1836 15:40:12 Oreo0riginal ThànhCátTưHãn Liêu 25 2
1837 15:40:14 zzAnhTrungzz Oreo0riginal Tống 8 1
1838 15:40:15 YSLxVùngNhạyCảm iDNzNaughtyboy Tống 13 1
1839 15:40:15 iMrMalthaelKID ISzTriVDB Tống 18 1
1840 15:40:15 ĐứcDũng ISxxNguoi Liêu 18 1
1841 15:40:16 ĐTBLạcNguyênSoái zzAnhTrungzz Liêu 25 1
1842 15:40:18 i63zzCayButVang MapTapSut Tống 22 3
1843 15:40:19 ISxxYuaMikami i63zzCayButVang Liêu 20 1
1844 15:40:19 ISxxChangXongHúp o0oThiếuLâmBút Tống 45 9
1845 15:40:26 iBlackGOKU LiuLiuLiu Tống 30 6
1846 15:40:26 ixxBéTrangTậpBắn TapChoiGame Liêu 17 3
1847 15:40:27 iSTzTônNgộKhông iBlackGOKU Liêu 31 1
1848 15:40:27 ixDsquared2 So1LaoCai Tống 21 1
1849 15:40:28 iSTzTônNgộKhông XDameLaAnh Liêu 32 2
1850 15:40:28 iSTzTônNgộKhông Profession Liêu 33 3
1851 15:40:28 HoàngDượcSưĐông 0reo0riginal Liêu 28 1
1852 15:40:29 JxDoiCamTruong BeTapXdame11o Tống 4 3
1853 15:40:29 OreoOriginal BịThíchBéNguyệt Tống 51 1
1854 15:40:30 ChânVịt iConMèoKìDiệu Tống 10 1
1855 15:40:31 iHoaHồngĐen iSTzTônNgộKhông Tống 33 3
1856 15:40:32 LộcLừaĐểMàVui iHoaHồngĐen Liêu 21 1
1857 15:40:32 1ĐạpLòiRuột CrazyMango Tống 20 1
1858 15:40:32 iMrMalthaelKID iiBlackCatz Tống 19 2
1859 15:40:34 ThuanHyDG zTsunade Tống 24 1
1860 15:40:34 DiTongSutVac IooGoodtalent Tống 5 1
1861 15:40:34 cS2oBạchVôThường iPanPrince Liêu 27 5
1862 15:40:35 izShadowFriend zzKimLong Tống 23 1
1863 15:40:35 HoàngDượcSưĐông DiTongSutVac Liêu 29 2
1864 15:40:38 DJLanKènTây isEthanol Tống 19 7
1865 15:40:40 MrMinMin ĐứcDũng Tống 14 1
1866 15:40:41 oooMARCUSooo SSTLTSS Liêu 7 1
1867 15:40:43 ĐTBLạcNguyênSoái s2HậuNghệs2 Liêu 26 2
1868 15:40:43 DươngQuáCaCa ĐTBLạcNguyênSoái Tống 23 2
1869 15:40:44 ĐánhXongĐừngChạy HoanCa Tống 16 1
1870 15:40:45 ĐánhXongĐừngChạy Oreo0riginal Tống 17 2
1871 15:40:45 TiểuNinh MGBImLing Tống 4 1
1872 15:40:45 MGBImLing ĐánhXongĐừngChạy Liêu 4 1
1873 15:40:46 iPanPrince 1stNhatTien Tống 42 1
1874 15:40:46 1ĐạpLòiRuột LộcLừaĐểMàVui Tống 21 2
1875 15:40:48 ixxBéTrangTậpBắn iPanPrince Liêu 18 4
1876 15:40:51 TapChoiGame Jx2ChanSutPro Tống 41 1
1877 15:40:51 TonyStark OreoOriginal Liêu 1 1
1878 15:40:53 TapChoiGame bangxahoi Tống 42 2
1879 15:40:53 iGiậtBắnMình TiểuNinh Liêu 14 1
1880 15:40:54 Jx2CướcMa iCVBzSúpBơCúp Liêu 7 1
1881 15:40:55 iBlackGOKU HoàngDượcSưĐông Tống 31 1
1882 15:40:55 oooMARCUSooo NhinCL Liêu 8 2
1883 15:40:55 B52PriseStop SoanCR Tống 33 1
1884 15:40:56 iizThayChuaMeGai iGiậtBắnMình Tống 29 4
1885 15:40:57 Jx2iBắcKiềuPhong SátThủSniper Liêu 12 1
1886 15:40:57 1VácĐịnhGiangSơn HắcYNhân Liêu 13 1
1887 15:40:58 cS2oBạchVôThường B52PriseStop Liêu 28 6
1888 15:40:58 Jx2iBắcKiềuPhong izMaNữGiấuTên Liêu 13 2
1889 15:40:59 Jx2iBắcKiềuPhong ixDsquared2 Liêu 14 3
1890 15:41:00 0reo0riginal 1VácĐịnhGiangSơn Tống 21 1
1891 15:41:00 ThuanHyDG MGB1121 Tống 25 2
1892 15:41:00 iManboHieuThuBa Jx2iBắcKiềuPhong Tống 30 1
1893 15:41:00 1ĐạpLòiRuột PháThiên Tống 22 3
1894 15:41:01 ZVìAnhThươngEm Kuuuuuuuuu Tống 20 2
1895 15:41:02 GấuBéoo IooTiếpThịSữaooI Tống 13 1
1896 15:41:03 cS2oBạchVôThường MrMinMin Liêu 29 7
1897 15:41:04 XxHungiMaxxX HiepDamSuThai Liêu 10 1
1898 15:41:04 TapChoiGame zTsunade Tống 43 3
1899 15:41:05 xXxMrHuyXxX JxDoiCamTruong Liêu 29 1
1900 15:41:06 iDNzNaughtyboy GấuBéoo Liêu 11 1
1901 15:41:07 ZVìAnhThươngEm BeTapXdame11o Tống 21 3
1902 15:41:07 CứuNgườiBằngKe XDameLaAnh Liêu 2 1
1903 15:41:08 TonyStark XămCuLênMặt Liêu 2 2
1904 15:41:09 s2HậuNghệs2 ISxxYuaMikami Tống 26 1
1905 15:41:12 iDNzNaughtyboy ChânVịt Liêu 12 2
1906 15:41:13 IiChúTiễuĐaTình 1ĐạpLòiRuột Liêu 17 1
1907 15:41:13 iDNzNaughtyboy YSLxVùngNhạyCảm Liêu 13 3
1908 15:41:13 wWwZeftsuwWw LuuThiThi Tống 10 1
1909 15:41:14 QuyềnCước XxHungiMaxxX Tống 9 1
1910 15:41:15 iDNzNaughtyboy iizThayChuaMeGai Liêu 14 4
1911 15:41:16 iDNzNaughtyboy iBlackGOKU Liêu 15 5
1912 15:41:17 IooTiếpThịSữaooI iHoaHồngĐen Liêu 19 1
1913 15:41:17 So1LaoCai iManboHieuThuBa Liêu 3 1
1914 15:41:17 IooTiếpThịSữaooI QuyềnCước Liêu 20 2
1915 15:41:18 ZzSauDoiCoDonzZ iPanPrince Liêu 6 1
1916 15:41:20 phideptrai LongTranhHổĐấu Liêu 4 1
1917 15:41:20 LộcLừaĐểMàVui Jx2MsAndarielKID Liêu 22 1
1918 15:41:21 iDNzNaughtyboy Jx2MsItherael Liêu 16 6
1919 15:41:21 TiểuTàTăng BịThíchBéNguyệt Tống 18 1
1920 15:41:23 ZVìAnhThươngEm CrazyMango Tống 22 4
1921 15:41:23 iSTzHoàngĐế oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 33 33
1922 15:41:24 BKvLạcLongQuân MapTapSut Tống 8 1
1923 15:41:25 ISxxChangXongHúp phideptrai Tống 46 10
1924 15:41:25 isEthanol oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 29 1
1925 15:41:27 isEthanol TiênHồĐiệp Liêu 30 2
1926 15:41:29 cS2oBạchVôThường TapChoiGame Liêu 30 8
1927 15:41:30 Profession HảoHán Tống 19 1
1928 15:41:30 iCVBzSúpBơCúp ĐTBLạcNguyênSoái Tống 33 1
1929 15:41:30 ISxxNguoi Sendona Tống 15 1
1930 15:41:30 izShadowFriend qwewwwwww Tống 24 2
1931 15:41:30 IooGoodtalent wWwZeftsuwWw Liêu 18 1
1932 15:41:31 ThànhCátTưHãn Jx2iBắcKiềuPhong Tống 8 1
1933 15:41:33 oooMARCUSooo ĐánhXongĐừngChạy Liêu 9 3
1934 15:41:34 izMaNữGiấuTên 1stNhatTien Tống 9 1
1935 15:41:35 OreoOriginal iDNzNaughtyboy Tống 52 1
1936 15:41:35 iCVBzSúpBơCúp Jx2CướcMa Tống 34 2
1937 15:41:38 XDameLaAnh Jx2ChienThan Tống 3 1
1938 15:41:38 XDameLaAnh CứuNgườiBằngKe Tống 4 2
1939 15:41:38 boyzin009 oS2oCôDâuMa Liêu 9 1
1940 15:41:39 ixDsquared2 iSTzTônNgộKhông Tống 22 1
1941 15:41:39 BKvLạcLongQuân SoanCR Tống 9 2
1942 15:41:40 IiChúTiễuĐaTình OreoOriginal Liêu 18 2
1943 15:41:40 oZoSờÂmĐạoSỹoZo isEthanol Tống 41 2
1944 15:41:40 DiTongSutVac IiChúTiễuĐaTình Tống 6 1
1945 15:41:41 zzAnhTrungzz ISxxYuaMikami Tống 9 1
1946 15:41:41 1ĐạpLòiRuột iConMèoKìDiệu Tống 23 1
1947 15:41:42 IooGoodtalent i63zzCayButVang Liêu 19 2
1948 15:41:42 ISxxChangXongHúp phideptrai Tống 47 11
1949 15:41:43 xXxMrHuyXxX oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 30 2
1950 15:41:44 iBlackGOKU oooMARCUSooo Tống 32 1
1951 15:41:46 zzKimLong Profession Liêu 16 1
1952 15:41:47 TLQxLuuBoPK HoanCa Tống 9 1
1953 15:41:49 DươngQuáCaCa boyzin009 Tống 24 3
1954 15:41:49 ThànhCátTưHãn HuỳnhTấnLộc Tống 9 2
1955 15:41:50 iBlackGOKU BeTapXdame11o Tống 33 2
1956 15:41:51 Jx2iBắcKiềuPhong zzAnhTrungzz Liêu 15 1
1957 15:41:52 izHueManzi Jx2iBắcKiềuPhong Tống 15 1
1958 15:41:54 ĐTBLạcNguyênSoái izShadowFriend Liêu 27 1
1959 15:41:54 HắcYNhân MGBImLing Tống 41 1
1960 15:41:57 SátThủSniper o0oThiếuLâmBút Tống 7 1
1961 15:41:58 ixDsquared2 LộcLừaĐểMàVui Tống 23 2
1962 15:41:59 ixDsquared2 XiaoMin Tống 24 3
1963 15:41:59 ISzTriVDB iPanPrince Liêu 19 1
1964 15:42:00 iizThayChuaMeGai PháThiên Tống 30 1
1965 15:42:00 TapChoiGame zzĐứcDũngzz Tống 44 1
1966 15:42:00 zzKimLong iBlackGOKU Liêu 17 2
1967 15:42:01 iizThayChuaMeGai ĐứcDũng Tống 31 2
1968 15:42:02 NhinCL IooGoodtalent Tống 11 1
1969 15:42:02 iHoaHồngĐen zzKimLong Tống 34 1
1970 15:42:03 iManboHieuThuBa Oreo0riginal Tống 31 1
1971 15:42:03 HắcYNhân ISzTriVDB Tống 42 2
1972 15:42:03 iiBlackCatz ixDsquared2 Liêu 7 1
1973 15:42:03 1ĐạpLòiRuột LiuLiuLiu Tống 24 2
1974 15:42:06 BKvLạcLongQuân iiBPzMaiMalYeuEm Tống 10 3
1975 15:42:06 s2HậuNghệs2 Jx2ChanSutPro Tống 27 2
1976 15:42:07 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 35 2
1977 15:42:07 HảoHán TiểuTàTăng Liêu 18 1
1978 15:42:07 DJLanKènTây So1LaoCai Tống 20 8
1979 15:42:09 ISxxChangXongHúp phideptrai Tống 48 12
1980 15:42:10 0reo0riginal iDNzNaughtyboy Tống 22 2
1981 15:42:10 ĐánhXongĐừngChạy zTsunade Tống 18 1
1982 15:42:11 HắcYNhân LuuThiThi Tống 43 3
1983 15:42:11 iHoaHồngĐen BeTapXdame11o Tống 36 3
1984 15:42:12 OreoOriginal iSTzTônNgộKhông Tống 53 1
1985 15:42:12 iiManChoDien47 B52PriseStop Liêu 24 1
1986 15:42:13 iizThayChuaMeGai TonyStark Tống 32 3
1987 15:42:13 GấuBéoo XxHungiMaxxX Tống 14 1
1988 15:42:14 OreoOriginal CứuNgườiBằngKe Tống 54 2
1989 15:42:14 OreoOriginal oooATHENAooo Tống 55 3
1990 15:42:17 HoàngDượcSưĐông 0reo0riginal Liêu 30 1
1991 15:42:19 OreoOriginal iiBlackCatz Tống 56 4
1992 15:42:19 HảoHán TapChoiGame Liêu 19 2
1993 15:42:19 BKvLạcLongQuân iGiậtBắnMình Tống 11 4
1994 15:42:19 ISzTriVDB TLQxLuuBoPK Liêu 20 1
1995 15:42:19 MGB1121 OreoOriginal Liêu 11 1
1996 15:42:19 HắcYNhân Kuuuuuuuuu Tống 44 4
1997 15:42:21 ThànhCátTưHãn 1stNhatTien Tống 10 3
1998 15:42:21 SátThủSniper xXxMrHuyXxX Tống 8 2
1999 15:42:22 MrMinMin ĐTBLạcNguyênSoái Tống 15 1
2000 15:42:22 ISxxNguoi ThuỳLinh Tống 16 2
2001 15:42:22 Jx2ChienThan iPanPrince Liêu 3 1
2002 15:42:23 oooMARCUSooo BKvLạcLongQuân Liêu 10 1
2003 15:42:24 NhinCL MapTapSut Tống 12 2
2004 15:42:25 s2HậuNghệs2 SoanCR Tống 28 3
2005 15:42:25 iCVBzSúpBơCúp PháThiên Tống 35 3
2006 15:42:25 iizThayChuaMeGai HPxChịBaHảiPhòng Tống 33 4
2007 15:42:27 LộcLừaĐểMàVui ThuanHyDG Liêu 23 1
2008 15:42:28 IiChúTiễuĐaTình DiTongSutVac Liêu 19 1
2009 15:42:28 DươngQuáCaCa iiManChoDien47 Tống 25 4
2010 15:42:29 iDNzNaughtyboy s2HậuNghệs2 Liêu 17 1
2011 15:42:30 DươngQuáCaCa iDNzNaughtyboy Tống 26 5
2012 15:42:31 HắcYNhân HuỳnhTấnLộc Tống 45 5
2013 15:42:31 HảoHán iizThayChuaMeGai Liêu 20 3
2014 15:42:31 iSTzTônNgộKhông ISxxNguoi Liêu 34 1
2015 15:42:34 ISzTriVDB CàXaĐiXA Liêu 21 2
2016 15:42:34 GấuBéoo Sendona Tống 15 2
2017 15:42:36 Profession BeTapXdame11o Tống 20 1
2018 15:42:37 iSTzTônNgộKhông iBlackGOKU Liêu 35 2
2019 15:42:38 iSTzHoàngĐế iManboHieuThuBa Liêu 34 34
2020 15:42:40 izHueManzi IooGoodtalent Tống 16 2
2021 15:42:41 iSTzHoàngĐế ĐánhXongĐừngChạy Liêu 35 35
2022 15:42:42 zzKimLong YSLxVùngNhạyCảm Liêu 18 1
2023 15:42:43 iSTzHoàngĐế SSTLTSS Liêu 36 36
2024 15:42:44 izShadowFriend MrHuyNmk Tống 25 1
2025 15:42:44 ThichYeuEm XDameLaAnh Liêu 2 1
2026 15:42:44 0reo0riginal MrHuyCs Tống 23 1
2027 15:42:45 iSTzHoàngĐế XămCuLênMặt Liêu 37 37
2028 15:42:46 izHueManzi LộcLừaĐểMàVui Tống 17 3
2029 15:42:47 1stTopVipProNo1 isEthanol Tống 15 1
2030 15:42:47 zTsunade iCVBzSúpBơCúp Liêu 23 1
2031 15:42:49 Jx2CướcMa 1stTopVipProNo1 Liêu 8 1
2032 15:42:49 ĐTBLạcNguyênSoái ThànhCátTưHãn Liêu 28 1
2033 15:42:49 ThànhCátTưHãn oooMARCUSooo Tống 11 1
2034 15:42:49 Jx2iBắcKiềuPhong HiepDamSuThai Liêu 16 1
2035 15:42:50 1Jx2zjjTyAk47 CrazyMango Tống 24 1
2036 15:42:52 So1LaoCai GấuBéoo Liêu 4 1
2037 15:42:52 iSTzTônNgộKhông ixDsquared2 Liêu 36 3
2038 15:42:53 OreoOriginal Jx2CướcMa Tống 57 1
2039 15:42:54 zzKimLong TapChoiGame Liêu 19 2
2040 15:42:54 iPanPrince LiuLiuLiu Tống 43 1
2041 15:42:55 B52PriseStop iGiậtBắnMình Tống 34 1
2042 15:42:55 OreoOriginal iSTzTônNgộKhông Tống 58 2
2043 15:42:56 s2HậuNghệs2 1VácĐịnhGiangSơn Tống 29 1
2044 15:42:57 OreoOriginal LuuThiThi Tống 59 3
2045 15:42:57 XxHungiMaxxX ChânVịt Liêu 11 1
2046 15:42:57 OreoOriginal iTBxHoàngHậu Tống 60 4
2047 15:42:57 OreoOriginal BịThíchBéNguyệt Tống 61 5
2048 15:42:59 B52PriseStop Jx2iBắcKiềuPhong Tống 35 2
2049 15:43:00 OreoOriginal MGBImLing Tống 62 6
2050 15:43:00 OreoOriginal boyzin009 Tống 63 7
2051 15:43:02 iSTzHoàngĐế OreoOriginal Liêu 38 38
2052 15:43:02 wWwZeftsuwWw HoàngDượcSưĐông Tống 11 1
2053 15:43:02 DươngQuáCaCa ĐTBLạcNguyênSoái Tống 27 6
2054 15:43:06 ISxxYuaMikami ZzAnhKhoazZ Liêu 21 1
2055 15:43:06 ISzTriVDB oVzBàBánDưaHấu Liêu 22 3
2056 15:43:07 xXxMrHuyXxX 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 31 1
2057 15:43:07 HảoHán MrMinMin Liêu 21 4
2058 15:43:07 MrMinMin iDNzNaughtyboy Tống 16 1
2059 15:43:08 QuyềnCước McLaren720 Tống 10 1
2060 15:43:08 iizThayChuaMeGai zTsunade Tống 34 1
2061 15:43:09 HắcYNhân IiChúTiễuĐaTình Tống 46 6
2062 15:43:09 iSTzHoàngĐế 0reo0riginal Liêu 39 39
2063 15:43:10 ISzTriVDB QuyềnCước Liêu 23 4
2064 15:43:11 iizThayChuaMeGai HảoHán Tống 35 2
2065 15:43:11 ZVìAnhThươngEm HuỳnhTấnLộc Tống 23 5
2066 15:43:11 iConMèoKìDiệu oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 10 1
2067 15:43:12 phideptrai DiTongSutVac Liêu 5 1
2068 15:43:12 XxHungiMaxxX TiểuTàTăng Liêu 12 2
2069 15:43:13 zzKimLong SátThủSniper Liêu 20 3
2070 15:43:13 iSTzHoàngĐế iBlackGOKU Liêu 40 40
2071 15:43:13 iConMèoKìDiệu oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 11 2
2072 15:43:13 iMrMalthaelKID iConMèoKìDiệu Tống 20 3
2073 15:43:13 MapTapSut oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 24 1
2074 15:43:14 isEthanol TiênHồĐiệp Liêu 31 1
2075 15:43:14 isEthanol iHoaHồngĐen Liêu 32 2
2076 15:43:14 isEthanol izShadowFriend Liêu 33 3
2077 15:43:14 TapChoiGame So1LaoCai Tống 45 1
2078 15:43:15 MapTapSut iMrMalthaelKID Liêu 25 2
2079 15:43:15 DươngQuáCaCa IooGoodtalent Tống 28 7
2080 15:43:15 ISxxChangXongHúp ISzTriVDB Tống 49 13
2081 15:43:16 B52PriseStop XxHungiMaxxX Tống 36 3
2082 15:43:16 o0oThiếuLâmBút 1ĐạpLòiRuột Liêu 4 1
2083 15:43:19 DươngQuáCaCa Jx2ChanSutPro Tống 29 8
2084 15:43:20 iCVBzSúpBơCúp ISxxYuaMikami Tống 36 1
2085 15:43:24 qwewwwwww iCVBzSúpBơCúp Liêu 6 1
2086 15:43:24 SSTLTSS MapTapSut Tống 4 1
2087 15:43:24 SSTLTSS Kuuuuuuuuu Tống 5 2
2088 15:43:24 SSTLTSS iiBlackCatz Tống 6 3
2089 15:43:24 SSTLTSS iiBPzMaiMalYeuEm Tống 7 4
2090 15:43:26 ISxxNguoi IooTiếpThịSữaooI Tống 17 1
2091 15:43:27 iSTzHoàngĐế SSTLTSS Liêu 41 41
2092 15:43:27 iSTzTônNgộKhông ZVìAnhThươngEm Liêu 37 1
2093 15:43:29 TonyStark wWwZeftsuwWw Liêu 3 1
2094 15:43:30 iPanPrince zzKimLong Tống 44 2
2095 15:43:30 iPanPrince o0oThiếuLâmBút Tống 45 3
2096 15:43:31 HoanCa OreoOriginal Liêu 11 1
2097 15:43:31 HoanCa CàXaĐiXA Liêu 12 2
2098 15:43:34 iManboHieuThuBa ixxBéTrangTậpBắn Tống 32 1
2099 15:43:34 MGB1121 zPrinCe Liêu 12 2
2100 15:43:34 ISxxNguoi TonyStark Tống 18 2
2101 15:43:35 DJLanKènTây MGB1121 Tống 21 9
2102 15:43:35 CrazyMango ixDsquared2 Liêu 17 1
2103 15:43:37 iizThayChuaMeGai PháThiên Tống 36 3
2104 15:43:37 ChânVịt HoanCa Tống 11 1
2105 15:43:38 LộcLừaĐểMàVui XDameLaAnh Liêu 24 1
2106 15:43:39 izShadowFriend isEthanol Tống 26 1
2107 15:43:40 1stNhatTien iBlackGOKU Liêu 14 1
2108 15:43:41 qwewwwwww B52PriseStop Liêu 7 2
2109 15:43:41 ĐTBLạcNguyênSoái izMaNữGiấuTên Liêu 29 1
2110 15:43:41 CứuNgườiBằngKe izShadowFriend Liêu 3 1
2111 15:43:42 ĐTBLạcNguyênSoái JxDoiCamTruong Liêu 30 2
2112 15:43:44 Jx2iBắcKiềuPhong TiểuNinh Liêu 17 1
2113 15:43:44 iGiậtBắnMình NhinCL Liêu 15 1
2114 15:43:45 ISzTriVDB iManboHieuThuBa Liêu 24 1
2115 15:43:46 YSLxVùngNhạyCảm iSTzTônNgộKhông Tống 14 1
2116 15:43:46 HảoHán Profession Liêu 22 1
2117 15:43:48 ThuanHyDG iGiậtBắnMình Tống 26 1
2118 15:43:48 BKvLạcLongQuân oooMARCUSooo Tống 12 1
2119 15:43:48 ĐánhXongĐừngChạy HảoHán Tống 19 1
2120 15:43:49 izHueManzi ZzSauDoiCoDonzZ Tống 18 4
2121 15:43:49 zTsunade iPanPrince Liêu 24 1
2122 15:43:50 DJLanKènTây 1stNhatTien Tống 22 10
2123 15:43:50 iDNzNaughtyboy ĐánhXongĐừngChạy Liêu 18 1
2124 15:43:51 DươngQuáCaCa IooTiếpThịSữaooI Tống 30 9
2125 15:43:51 LộcLừaĐểMàVui 1stTopVipProNo1 Liêu 25 2
2126 15:43:53 TapChoiGame boyzin009 Tống 46 2
2127 15:43:53 ISzTriVDB TapChoiGame Liêu 25 2
2128 15:43:54 iHoaHồngĐen SoanCR Tống 37 1
2129 15:43:55 zTsunade iizThayChuaMeGai Liêu 25 2
2130 15:43:56 iCVBzSúpBơCúp BeTapXdame11o Tống 37 1
2131 15:43:56 CrazyMango iCổSưHoaHồng Liêu 18 2
2132 15:43:59 ISxxNguoi Sendona Tống 19 3
2133 15:43:59 OreoOriginal CrazyMango Tống 64 1
2134 15:44:00 i63zzCayButVang ISzTriVDB Tống 23 1
2135 15:44:00 iConMèoKìDiệu ISxxNguoi Liêu 12 1
2136 15:44:00 iHoaHồngĐen iConMèoKìDiệu Tống 38 2
2137 15:44:00 OreoOriginal zTsunade Tống 65 2
2138 15:44:00 LongTranhHổĐấu McLaren720 Tống 9 1
2139 15:44:01 XxHungiMaxxX iHoaHồngĐen Liêu 13 1
2140 15:44:01 XxHungiMaxxX SátThủSniper Liêu 14 2
2141 15:44:01 1Jx2zjjTyAk47 ISxxYuaMikami Tống 25 1
2142 15:44:03 phideptrai ChânVịt Liêu 6 2
2143 15:44:04 HuỳnhTấnLộc iCVBzSúpBơCúp Liêu 17 1
2144 15:44:04 HuỳnhTấnLộc GấuBéoo Liêu 18 2
2145 15:44:04 HuỳnhTấnLộc izShadowFriend Liêu 19 3
2146 15:44:04 HuỳnhTấnLộc 0reo0riginal Liêu 20 4
2147 15:44:04 HuỳnhTấnLộc TiênHồĐiệp Liêu 21 5
2148 15:44:05 HoàngDượcSưĐông YSLxVùngNhạyCảm Liêu 31 1
2149 15:44:08 IooGoodtalent i63zzCayButVang Liêu 20 1
2150 15:44:09 XiaoMin SSTLTSS Liêu 5 1
2151 15:44:11 IiChúTiễuĐaTình zPrinCe Liêu 20 1
2152 15:44:12 LongTranhHổĐấu iiBPzMaiMalYeuEm Tống 10 2
2153 15:44:12 So1LaoCai OreoOriginal Liêu 5 1
2154 15:44:12 HuỳnhTấnLộc XDameLaAnh Liêu 22 6
2155 15:44:14 Profession Oreo0riginal Tống 21 1
2156 15:44:15 zzKimLong HiepDamSuThai Liêu 21 1
2157 15:44:15 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 39 1
2158 15:44:15 zzKimLong HắcYNhân Liêu 22 2
2159 15:44:16 ISzTriVDB 1ĐạpLòiRuột Liêu 26 1
2160 15:44:17 LộcLừaĐểMàVui XămCuLênMặt Liêu 26 3
2161 15:44:20 ISxxYuaMikami BKvLạcLongQuân Liêu 22 1
2162 15:44:20 Jx2iBắcKiềuPhong TLQxLuuBoPK Liêu 18 2
2163 15:44:21 QuyềnCước LuuThiThi Tống 11 1
2164 15:44:21 Jx2iBắcKiềuPhong LongTranhHổĐấu Liêu 19 3
2165 15:44:21 ISzTriVDB ThànhCátTưHãn Liêu 27 2
2166 15:44:22 ĐứcDũng 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 19 1
2167 15:44:23 TiểuTàTăng Jx2iBắcKiềuPhong Tống 19 1
2168 15:44:23 iPanPrince iDNzNaughtyboy Tống 46 1
2169 15:44:23 LộcLừaĐểMàVui iBlackGOKU Liêu 27 4
2170 15:44:23 iPanPrince LộcLừaĐểMàVui Tống 47 2
2171 15:44:24 iHoaHồngĐen HuỳnhTấnLộc Tống 40 2
2172 15:44:24 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iSTzTônNgộKhông Tống 42 1
2173 15:44:25 IooGoodtalent ThuanHyDG Liêu 21 2
2174 15:44:26 IooGoodtalent wWwZeftsuwWw Liêu 22 3
2175 15:44:29 Jx2CướcMa ixDsquared2 Liêu 9 1
2176 15:44:30 ixxBéTrangTậpBắn oS2oCôDâuMa Liêu 19 1
2177 15:44:31 iHoaHồngĐen So1LaoCai Tống 41 3
2178 15:44:31 zTsunade TapChoiGame Liêu 26 1
2179 15:44:33 TiênHồĐiệp OreoCookieVani Tống 8 1
2180 15:44:33 TiểuTàTăng XxHungiMaxxX Tống 20 2
2181 15:44:33 XxHungiMaxxX TiểuTàTăng Liêu 15 1
2182 15:44:33 zzAnhTrungzz iGiậtBắnMình Tống 10 1
2183 15:44:35 s2HậuNghệs2 IiChúTiễuĐaTình Tống 30 2
2184 15:44:36 iMrMalthaelKID HoàngDượcSưĐông Tống 21 1
2185 15:44:36 NhinCL Jx2ChienThan Tống 13 1
2186 15:44:37 HắcYNhân CứuNgườiBằngKe Tống 47 1
2187 15:44:39 TiênHồĐiệp oooATHENAooo Tống 9 2
2188 15:44:40 OreoOriginal XiaoMin Tống 66 1
2189 15:44:40 HảoHán xxxNguyetCamxxx Liêu 23 1
2190 15:44:40 iizThayChuaMeGai CrazyMango Tống 37 1
2191 15:44:42 ĐánhXongĐừngChạy ISzTriVDB Tống 20 1
2192 15:44:42 phideptrai ĐánhXongĐừngChạy Liêu 7 3
2193 15:44:42 zzAnhTrungzz HảoHán Tống 11 2
2194 15:44:42 iCVBzSúpBơCúp BeTapXdame11o Tống 38 1
2195 15:44:42 iSTzHoàngĐế i63zzCayButVang Liêu 42 42
2196 15:44:44 xXxMrHuyXxX OreoOriginal Liêu 32 2
2197 15:44:44 Jx2ChanSutPro CàXaĐiXA Liêu 13 1
2198 15:44:45 Jx2ChanSutPro izHueManzi Liêu 14 2
2199 15:44:45 Kuuuuuuuuu XDameLaAnh Liêu 4 1
2200 15:44:46 zzAnhTrungzz Jx2ChanSutPro Tống 12 3
2201 15:44:47 NhinCL iiBlackCatz Tống 14 2
2202 15:44:48 HoanCa zzAnhTrungzz Liêu 13 1
2203 15:44:49 DươngQuáCaCa zzKimLong Tống 31 10
2204 15:44:49 iSTzTônNgộKhông ChânVịt Liêu 38 1
2205 15:44:50 iSTzHoàngĐế MrMinMin Liêu 43 43
2206 15:44:50 iSTzTônNgộKhông zPrinCe Liêu 39 2
2207 15:44:51 iSTzTônNgộKhông 1stTopVipProNo1 Liêu 40 3
2208 15:44:53 cS2oBạchVôThường Profession Liêu 31 9
2209 15:44:54 iCVBzSúpBơCúp BịThíchBéNguyệt Tống 39 2
2210 15:44:55 TapChoiGame PháThiên Tống 47 1
2211 15:44:56 phideptrai TapChoiGame Liêu 8 4
2212 15:44:56 xXxMrHuyXxX SSTLTSS Liêu 33 3
2213 15:44:56 izShadowFriend Jx2CướcMa Tống 27 1
2214 15:44:56 LộcLừaĐểMàVui iizThayChuaMeGai Liêu 28 1
2215 15:44:57 SátThủSniper iiBPzMaiMalYeuEm Tống 9 1
2216 15:44:57 LộcLừaĐểMàVui izShadowFriend Liêu 29 2
2217 15:44:58 DươngQuáCaCa ISxxYuaMikami Tống 32 11
2218 15:45:00 ĐứcDũng 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 20 2
2219 15:45:02 iSTzTônNgộKhông QuyềnCước Liêu 41 4
2220 15:45:04 LiuLiuLiu iManboHieuThuBa Liêu 1 1
2221 15:45:04 HiepDamSuThai MapTapSut Tống 3 1
2222 15:45:06 GấuBéoo IooTiếpThịSữaooI Tống 16 1
2223 15:45:06 HoàngDượcSưĐông iMrMalthaelKID Liêu 32 1
2224 15:45:06 GấuBéoo SoanCR Tống 17 2
2225 15:45:07 HoàngDượcSưĐông Jx2MsItherael Liêu 33 2
2226 15:45:07 1VácĐịnhGiangSơn ZzAnhKhoazZ Liêu 14 1
2227 15:45:07 0reo0riginal Kuuuuuuuuu Tống 24 1
2228 15:45:08 oZoSờÂmĐạoSỹoZo PresidentTrump Tống 43 2
2229 15:45:08 ISzTriVDB GấuBéoo Liêu 28 1
2230 15:45:08 iSTzHoàngĐế Jx2MsAndarielKID Liêu 44 44
2231 15:45:10 ISzTriVDB OreoOriginal Liêu 29 2
2232 15:45:10 OreoOriginal IooGoodtalent Tống 67 1
2233 15:45:10 ĐánhXongĐừngChạy MGB1121 Tống 21 1
2234 15:45:11 ISzTriVDB ĐánhXongĐừngChạy Liêu 30 3
2235 15:45:11 boyzin009 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 10 1
2236 15:45:11 HuỳnhTấnLộc iHoaHồngĐen Liêu 23 1
2237 15:45:11 HuỳnhTấnLộc iCVBzSúpBơCúp Liêu 24 2
2238 15:45:12 HuỳnhTấnLộc oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 25 3
2239 15:45:12 HuỳnhTấnLộc i63zzCayButVang Liêu 26 4
2240 15:45:13 SátThủSniper LuuThiThi Tống 10 2
2241 15:45:15 iGiậtBắnMình NhinCL Liêu 16 1
2242 15:45:15 TiênHồĐiệp ThichYeuEm Tống 10 3
2243 15:45:15 iSTzTônNgộKhông JxDoiCamTruong Liêu 42 5
2244 15:45:16 1stTopVipProNo1 HoàngDượcSưĐông Tống 16 1
2245 15:45:17 s2HậuNghệs2 LiuLiuLiu Tống 31 3
2246 15:45:19 McLaren720 ISxxNguoi Liêu 12 1
2247 15:45:19 McLaren720 TapChoiGame Liêu 13 2
2248 15:45:21 LongTranhHổĐấu zTsunade Tống 11 1
2249 15:45:22 zzĐứcDũngzz izHueManzi Liêu 1 1
2250 15:45:23 DươngQuáCaCa ZzSauDoiCoDonzZ Tống 33 12
2251 15:45:26 BịThíchBéNguyệt izShadowFriend Liêu 48 1
2252 15:45:26 HoanCa iHoaHồngĐen Liêu 14 2
2253 15:45:26 LộcLừaĐểMàVui 1stTopVipProNo1 Liêu 30 3
2254 15:45:27 LộcLừaĐểMàVui 0reo0riginal Liêu 31 4
2255 15:45:27 B52PriseStop HoanCa Tống 37 1
2256 15:45:27 B52PriseStop o0oThiếuLâmBút Tống 38 2
2257 15:45:27 B52PriseStop XxHungiMaxxX Tống 39 3
2258 15:45:28 iSTzTônNgộKhông XDameLaAnh Liêu 43 6
2259 15:45:29 ZVìAnhThươngEm So1LaoCai Tống 24 1
2260 15:45:30 TiểuTàTăng qwewwwwww Tống 21 1
2261 15:45:31 ixDsquared2 Sendona Tống 25 1
2262 15:45:35 Oreo0riginal ISxxChangXongHúp Liêu 26 1
2263 15:45:35 DiTongSutVac ĐứcDũng Tống 7 1
2264 15:45:36 DiTongSutVac McLaren720 Tống 8 2
2265 15:45:36 TapChoiGame HuỳnhTấnLộc Tống 48 1
2266 15:45:38 iDNzNaughtyboy 1ĐạpLòiRuột Liêu 19 1
2267 15:45:38 ISxxYuaMikami DiTongSutVac Liêu 23 1
2268 15:45:39 LongTranhHổĐấu MapTapSut Tống 12 2
2269 15:45:39 MapTapSut ThuanHyDG Liêu 26 1
2270 15:45:39 TapChoiGame iSTzTônNgộKhông Tống 49 2
2271 15:45:41 HoàngDượcSưĐông TapChoiGame Liêu 34 1
2272 15:45:42 ISzTriVDB TiểuTàTăng Liêu 31 4
2273 15:45:42 iDNzNaughtyboy iBlackGOKU Liêu 20 2
2274 15:45:43 LộcLừaĐểMàVui XămCuLênMặt Liêu 32 5
2275 15:45:43 ZVìAnhThươngEm Oreo0riginal Tống 25 2
2276 15:45:43 iDNzNaughtyboy B52PriseStop Liêu 21 3
2277 15:45:43 ISzTriVDB wWwZeftsuwWw Liêu 32 5
2278 15:45:44 iPanPrince iGiậtBắnMình Tống 48 3
2279 15:45:45 iizThayChuaMeGai iConMèoKìDiệu Tống 38 1
2280 15:45:45 IooGoodtalent zzAnhTrungzz Liêu 23 1
2281 15:45:46 iCVBzSúpBơCúp IiChúTiễuĐaTình Tống 40 1
2282 15:45:46 1Jx2zjjTyAk47 BịThíchBéNguyệt Tống 26 1
2283 15:45:47 iPanPrince HảoHán Tống 49 4
2284 15:45:48 OreoOriginal CrazyMango Tống 68 2
2285 15:45:49 YSLxVùngNhạyCảm SocDameMaChet Tống 15 1
2286 15:45:51 HoàngDượcSưĐông TiênHồĐiệp Liêu 35 2
2287 15:45:52 iSTzHoàngĐế izShadowFriend Liêu 45 45
2288 15:45:53 ixDsquared2 oooATHENAooo Tống 26 2
2289 15:45:53 1VácĐịnhGiangSơn LongTranhHổĐấu Liêu 15 2
2290 15:45:54 Jx2CướcMa ixDsquared2 Liêu 10 1
2291 15:45:54 ChânVịt IooGoodtalent Tống 12 1
2292 15:45:55 boyzin009 iCVBzSúpBơCúp Liêu 11 2
2293 15:45:56 1stNhatTien GấuBéoo Liêu 15 1
2294 15:45:56 ChânVịt zTsunade Tống 13 2
2295 15:45:57 1stNhatTien ChânVịt Liêu 16 2
2296 15:45:58 SátThủSniper iDNzNaughtyboy Tống 11 3
2297 15:46:01 iiManChoDien47 ZzAnhKhoazZ Liêu 25 1
2298 15:46:01 QuyềnCước ISxxYuaMikami Tống 12 1
2299 15:46:02 s2HậuNghệs2 iiManChoDien47 Tống 32 4
2300 15:46:03 1Jx2zjjTyAk47 Kuuuuuuuuu Tống 27 2
2301 15:46:04 ĐánhXongĐừngChạy LộcLừaĐểMàVui Tống 22 1
2302 15:46:04 ĐánhXongĐừngChạy ĐứcDũng Tống 23 2
2303 15:46:04 SoanCR QuyềnCước Liêu 15 1
2304 15:46:05 PháThiên zPrinCe Liêu 18 1
2305 15:46:05 HuỳnhTấnLộc MrMinMin Liêu 27 1
2306 15:46:05 HuỳnhTấnLộc 0reo0riginal Liêu 28 2
2307 15:46:06 Jx2zFolder TonyStark Tống 1 1
2308 15:46:06 iSTzTônNgộKhông iHoaHồngĐen Liêu 44 1
2309 15:46:07 LuuThiThi ĐánhXongĐừngChạy Liêu 4 1
2310 15:46:08 iBlackGOKU Jx2CướcMa Tống 34 1
2311 15:46:09 iBlackGOKU oooMARCUSooo Tống 35 2
2312 15:46:09 iPanPrince iiBlackCatz Tống 50 5
2313 15:46:10 MapTapSut xxxNguyetCamxxx Liêu 27 2
2314 15:46:10 IooGoodtalent HiepDamSuThai Liêu 24 1
2315 15:46:13 xXxMrHuyXxX iManboHieuThuBa Liêu 34 4
2316 15:46:13 iCVBzSúpBơCúp BịThíchBéNguyệt Tống 41 1
2317 15:46:13 PháThiên OreoOriginal Liêu 19 2
2318 15:46:13 ISxxNguoi ZzSauDoiCoDonzZ Tống 20 1
2319 15:46:13 iSTzHoàngĐế iPanPrince Liêu 46 46
2320 15:46:14 ThuanHyDG Oreo0riginal Tống 27 1
2321 15:46:15 xXxMrHuyXxX iizThayChuaMeGai Liêu 35 5
2322 15:46:16 HoàngDượcSưĐông SSTLTSS Liêu 36 3
2323 15:46:18 NhinCL iDNzNaughtyboy Tống 15 1
2324 15:46:18 SátThủSniper SoanCR Tống 12 4
2325 15:46:18 LuuThiThi XDameLaAnh Liêu 5 2
2326 15:46:19 PresidentTrump TapChoiGame Liêu 1 1
2327 15:46:19 Profession PresidentTrump Tống 22 1
2328 15:46:19 MGBImLing ISxxNguoi Liêu 5 1
2329 15:46:20 Profession LuuThiThi Tống 23 2
2330 15:46:20 Jx2iBắcKiềuPhong ThànhCátTưHãn Liêu 20 1
2331 15:46:20 B52PriseStop Jx2iBắcKiềuPhong Tống 40 1
2332 15:46:21 ThuanHyDG zzKimLong Tống 28 2
2333 15:46:22 MGBImLing SátThủSniper Liêu 6 2
2334 15:46:24 iCVBzSúpBơCúp HuỳnhTấnLộc Tống 42 2
2335 15:46:25 MapTapSut oS2oCôDâuMa Liêu 28 3
2336 15:46:25 i63zzCayButVang McLaren720 Tống 24 1
2337 15:46:25 zTsunade Jx2zFolder Liêu 27 1
2338 15:46:27 XxHungiMaxxX i63zzCayButVang Liêu 16 1
2339 15:46:27 1VácĐịnhGiangSơn BKvLạcLongQuân Liêu 16 3
2340 15:46:28 iSTzHoàngĐế ChaoNguoiLa Liêu 47 47
2341 15:46:29 IooGoodtalent B52PriseStop Liêu 25 2
2342 15:46:29 IooGoodtalent NhinCL Liêu 26 3
2343 15:46:29 DiTongSutVac o0oThiếuLâmBút Tống 9 1
2344 15:46:29 XiaoMin 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 6 1
2345 15:46:30 HoàngDượcSưĐông TiênHồĐiệp Liêu 37 4
2346 15:46:30 MGB1121 iBlackGOKU Liêu 13 1
2347 15:46:30 1ĐạpLòiRuột XxHungiMaxxX Tống 25 1
2348 15:46:31 ISxxYuaMikami 1ĐạpLòiRuột Liêu 24 1
2349 15:46:31 IiChúTiễuĐaTình 1stTopVipProNo1 Liêu 21 1
2350 15:46:32 s2HậuNghệs2 HoanCa Tống 33 5
2351 15:46:32 CrazyMango oVzBàBánDưaHấu Liêu 19 1
2352 15:46:33 BịThíchBéNguyệt ISxxChangXongHúp Liêu 49 1
2353 15:46:33 BịThíchBéNguyệt JxDoiCamTruong Liêu 50 2
2354 15:46:33 BịThíchBéNguyệt zzAnhTrungzz Liêu 51 3
2355 15:46:33 BịThíchBéNguyệt izShadowFriend Liêu 52 4
2356 15:46:33 BịThíchBéNguyệt ZVìAnhThươngEm Liêu 53 5
2357 15:46:33 HoàngDượcSưĐông iCVBzSúpBơCúp Liêu 38 5
2358 15:46:33 iSTzTônNgộKhông DiTongSutVac Liêu 45 2
2359 15:46:39 ixDsquared2 So1LaoCai Tống 27 1
2360 15:46:39 HắcYNhân Sendona Tống 48 2
2361 15:46:40 iSTzHoàngĐế oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 48 48
2362 15:46:41 HoàngDượcSưĐông wWwZeftsuwWw Liêu 39 6
2363 15:46:41 zTsunade iPanPrince Liêu 28 2
2364 15:46:42 HoàngDượcSưĐông oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 40 7
2365 15:46:43 LongTranhHổĐấu IooGoodtalent Tống 13 1
2366 15:46:43 CrazyMango oS2oKẹoJx2zS2o Liêu 20 2
2367 15:46:43 Jx2ChienThan oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 4 1
2368 15:46:43 LongTranhHổĐấu ISxxYuaMikami Tống 14 2
2369 15:46:44 1stNhatTien LongTranhHổĐấu Liêu 17 3
2370 15:46:44 ThuanHyDG 1stNhatTien Tống 29 3
2371 15:46:45 TiểuTàTăng MapTapSut Tống 22 1
2372 15:46:45 OreoOriginal LiuLiuLiu Tống 69 1
2373 15:46:46 iSTzHoàngĐế SSTLTSS Liêu 49 49
2374 15:46:47 DươngQuáCaCa iConMèoKìDiệu Tống 34 13
2375 15:46:47 1VácĐịnhGiangSơn TiểuTàTăng Liêu 17 4
2376 15:46:47 HiepDamSuThai Oreo0riginal Tống 4 1
2377 15:46:47 iSTzHoàngĐế XDameLaAnh Liêu 50 50
2378 15:46:49 zPrinCe zTsunade Tống 25 1
2379 15:46:49 IooTiếpThịSữaooI HiepDamSuThai Liêu 21 1
2380 15:46:50 IiChúTiễuĐaTình zPrinCe Liêu 22 2
2381 15:46:51 ĐTBLạcNguyênSoái ThuanHyDG Liêu 31 3
2382 15:46:52 DươngQuáCaCa MGBImLing Tống 35 14
2383 15:46:54 cS2oBạchVôThường iCVBzSúpBơCúp Liêu 32 10
2384 15:46:54 iBlackGOKU iiBPzMaiMalYeuEm Tống 36 1
2385 15:46:54 IooTiếpThịSữaooI ZzAnhKhoazZ Liêu 22 2
2386 15:46:55 iPanPrince ixxBéTrangTậpBắn Tống 51 1
2387 15:46:56 zzKimLong s2HậuNghệs2 Liêu 23 1
2388 15:46:56 zzKimLong DJLanKènTây Liêu 24 2
2389 15:46:57 B52PriseStop CrazyMango Tống 41 1
2390 15:46:57 ixDsquared2 BịThíchBéNguyệt Tống 28 2
2391 15:46:57 PháThiên OreoOriginal Liêu 20 3
2392 15:46:58 iHoaHồngĐen SocDameMaChet Tống 42 1
2393 15:46:59 YSLxVùngNhạyCảm iSTzTônNgộKhông Tống 16 2
2394 15:47:01 izShadowFriend HuỳnhTấnLộc Tống 28 1
2395 15:47:01 xXxMrHuyXxX ĐánhXongĐừngChạy Liêu 36 6
2396 15:47:01 iSTzHoàngĐế TapChoiGame Liêu 51 51
2397 15:47:05 GấuBéoo Jx2ChanSutPro Tống 18 1
2398 15:47:06 1stTopVipProNo1 HoàngDượcSưĐông Tống 17 1
2399 15:47:06 ISxxChangXongHúp ĐTBLạcNguyênSoái Tống 50 1
2400 15:47:08 ISzTriVDB ChânVịt Liêu 33 6
2401 15:47:08 iHoaHồngĐen ThichYeuEm Tống 43 2
2402 15:47:08 IooGoodtalent ixDsquared2 Liêu 27 1
2403 15:47:08 IooGoodtalent 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 28 2
2404 15:47:09 zzKimLong QuyềnCước Liêu 25 3
2405 15:47:09 IiChúTiễuĐaTình SátThủSniper Liêu 23 3
2406 15:47:09 IiChúTiễuĐaTình 1stTopVipProNo1 Liêu 24 4
2407 15:47:10 iGiậtBắnMình MrMinMin Liêu 17 1
2408 15:47:10 iHoaHồngĐen boyzin009 Tống 44 3
2409 15:47:11 ThànhCátTưHãn ZCanDyZ Tống 12 1
2410 15:47:11 iGiậtBắnMình ChaoNguoiLa Liêu 18 2
2411 15:47:12 NhinCL IiChúTiễuĐaTình Tống 16 1
2412 15:47:13 ZVìAnhThươngEm Oreo0riginal Tống 26 1
2413 15:47:14 ZVìAnhThươngEm PresidentTrump Tống 27 2
2414 15:47:15 iCVBzSúpBơCúp 1VácĐịnhGiangSơn Tống 43 1
2415 15:47:17 ISxxYuaMikami Profession Liêu 25 1
2416 15:47:17 B52PriseStop HảoHán Tống 42 2
2417 15:47:19 BịThíchBéNguyệt HắcYNhân Liêu 54 1
2418 15:47:19 OreoOriginal iGiậtBắnMình Tống 70 1
2419 15:47:19 Jx2CướcMa SSTLTSS Liêu 11 1
2420 15:47:19 TapChoiGame SoanCR Tống 50 1
2421 15:47:20 iizThayChuaMeGai iDNzNaughtyboy Tống 39 1
2422 15:47:20 iizThayChuaMeGai LuuThiThi Tống 40 2
2423 15:47:20 LộcLừaĐểMàVui XDameLaAnh Liêu 33 1
2424 15:47:22 Jx2zFolder iiBlackCatz Tống 2 1
2425 15:47:22 iiManChoDien47 iizThayChuaMeGai Liêu 26 1
2426 15:47:22 OreoOriginal IooTiếpThịSữaooI Tống 71 2
2427 15:47:26 PháThiên Jx2zFolder Liêu 21 4
2428 15:47:26 TonyStark XămCuLênMặt Liêu 4 1
2429 15:47:26 DiTongSutVac zzĐứcDũngzz Tống 10 1
2430 15:47:27 zzKimLong zzAnhTrungzz Liêu 26 4
2431 15:47:28 s2HậuNghệs2 zzKimLong Tống 34 1
2432 15:47:28 ZVìAnhThươngEm qwewwwwww Tống 28 3
2433 15:47:28 McLaren720 DiTongSutVac Liêu 14 1
2434 15:47:28 ISzTriVDB iManboHieuThuBa Liêu 34 7
2435 15:47:28 ISzTriVDB iBlackGOKU Liêu 35 8
2436 15:47:30 iCVBzSúpBơCúp oooATHENAooo Tống 44 2
2437 15:47:30 iPanPrince 1stNhatTien Tống 52 2
2438 15:47:32 ISxxYuaMikami NhinCL Liêu 26 2
2439 15:47:33 ISxxYuaMikami izShadowFriend Liêu 27 3
2440 15:47:33 TapChoiGame So1LaoCai Tống 51 2
2441 15:47:33 iiBPzMaiMalYeuEm xxxNguyetCamxxx Liêu 12 1
2442 15:47:34 HoàngDượcSưĐông iHoaHồngĐen Liêu 41 1
2443 15:47:35 ixDsquared2 TonyStark Tống 29 1
2444 15:47:35 HắcYNhân ĐứcDũng Tống 49 1
2445 15:47:35 o0oThiếuLâmBút JxDoiCamTruong Liêu 5 1
2446 15:47:36 ISzTriVDB TiểuTàTăng Liêu 36 9
2447 15:47:37 XxHungiMaxxX SátThủSniper Liêu 17 1
2448 15:47:37 XxHungiMaxxX OreoOriginal Liêu 18 2
2449 15:47:38 ThuanHyDG XxHungiMaxxX Tống 30 1
2450 15:47:42 LộcLừaĐểMàVui ThànhCátTưHãn Liêu 34 2
2451 15:47:44 IiChúTiễuĐaTình zPrinCe Liêu 25 1
2452 15:47:45 Sendona YSLxVùngNhạyCảm Liêu 8 1
2453 15:47:45 ĐánhXongĐừngChạy IooTiếpThịSữaooI Tống 24 1
2454 15:47:45 IiChúTiễuĐaTình 1stTopVipProNo1 Liêu 26 2
2455 15:47:46 s2HậuNghệs2 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 35 2
2456 15:47:46 ISxxChangXongHúp McLaren720 Tống 51 2
2457 15:47:46 iSTzTônNgộKhông TiênHồĐiệp Liêu 46 1
2458 15:47:48 ISzTriVDB TapChoiGame Liêu 37 10
2459 15:47:49 1Jx2zjjTyAk47 HoàngDượcSưĐông Tống 28 1
2460 15:47:49 wWwZeftsuwWw zTsunade Tống 12 1
2461 15:47:50 CrazyMango iMaNhânTrảo Liêu 21 1
2462 15:47:50 1Jx2zjjTyAk47 MapTapSut Tống 29 2
2463 15:47:51 1Jx2zjjTyAk47 iSTzTônNgộKhông Tống 30 3
2464 15:47:55 iPanPrince Jx2CướcMa Tống 53 3
2465 15:47:57 LongTranhHổĐấu iiBPzMaiMalYeuEm Tống 15 1
2466 15:47:58 LongTranhHổĐấu CrazyMango Tống 16 2
2467 15:47:58 iDNzNaughtyboy BKvLạcLongQuân Liêu 22 1
2468 15:47:59 B52PriseStop 1VácĐịnhGiangSơn Tống 43 3
2469 15:47:59 ThichYeuEm izMaNữGiấuTên Liêu 3 1
2470 15:48:00 iHoaHồngĐen LộcLừaĐểMàVui Tống 45 1
2471 15:48:03 wWwZeftsuwWw Sendona Tống 13 2
2472 15:48:03 o0oThiếuLâmBút iBlackGOKU Liêu 6 2
2473 15:48:04 iiManChoDien47 ixDsquared2 Liêu 27 2
2474 15:48:06 iHoaHồngĐen o0oThiếuLâmBút Tống 46 2
2475 15:48:07 oZoSờÂmĐạoSỹoZo SocDameMaChet Tống 44 1
2476 15:48:07 iGiậtBắnMình zzAnhTrungzz Liêu 19 1
2477 15:48:08 SátThủSniper MGBImLing Tống 13 1
2478 15:48:08 Kuuuuuuuuu GấuBéoo Liêu 5 1
2479 15:48:08 B52PriseStop iGiậtBắnMình Tống 44 4
2480 15:48:10 IiChúTiễuĐaTình OreoOriginal Liêu 27 3
2481 15:48:10 IooGoodtalent ssHVT32ss Liêu 29 3
2482 15:48:11 1VácĐịnhGiangSơn ĐánhXongĐừngChạy Liêu 18 1
2483 15:48:11 HoàngDượcSưĐông 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 42 1
2484 15:48:11 s2HậuNghệs2 IooGoodtalent Tống 36 3
2485 15:48:11 iManboHieuThuBa IiChúTiễuĐaTình Tống 33 1
2486 15:48:11 SátThủSniper BịThíchBéNguyệt Tống 14 2
2487 15:48:12 HuỳnhTấnLộc 0reo0riginal Liêu 29 1
2488 15:48:12 HuỳnhTấnLộc ALaBeoBeoz Liêu 30 2
2489 15:48:12 HuỳnhTấnLộc DanGayTaiBo Liêu 31 3
2490 15:48:12 HuỳnhTấnLộc LanCaVe Liêu 32 4
2491 15:48:12 HuỳnhTấnLộc iHoaHồngĐen Liêu 33 5
2492 15:48:12 HuỳnhTấnLộc xxxNguyetCamxxx Liêu 34 6
2493 15:48:13 HảoHán 1ĐạpLòiRuột Liêu 24 1
2494 15:48:13 HảoHán B52PriseStop Liêu 25 2
2495 15:48:13 LongTranhHổĐấu ISxxYuaMikami Tống 17 3
2496 15:48:13 Jx2zFolder HuỳnhTấnLộc Tống 3 1
2497 15:48:13 ChânVịt HảoHán Tống 14 1
2498 15:48:14 Oreo0riginal ChânVịt Liêu 27 1
2499 15:48:15 QuyềnCước Oreo0riginal Tống 13 1
2500 15:48:15 iCVBzSúpBơCúp PháThiên Tống 45 3
2501 15:48:16 XiaoMin XDameLaAnh Liêu 7 2
2502 15:48:17 iDNzNaughtyboy ZzAnhKhoazZ Liêu 23 2
2503 15:48:17 s2HậuNghệs2 iiManChoDien47 Tống 37 4
2504 15:48:17 QuyềnCước iDNzNaughtyboy Tống 14 2
2505 15:48:20 iConMèoKìDiệu ISxxNguoi Liêu 13 1
2506 15:48:23 Jx2zFolder CứuNgườiBằngKe Tống 4 2
2507 15:48:23 wWwZeftsuwWw oooATHENAooo Tống 14 3
2508 15:48:24 DJLanKènTây zzKimLong Tống 23 1
2509 15:48:24 TapChoiGame LuuThiThi Tống 52 1
2510 15:48:24 ĐTBLạcNguyênSoái HiepDamSuThai Liêu 32 1
2511 15:48:26 ThuanHyDG LộcLừaĐểMàVui Tống 31 2
2512 15:48:27 iSTzTônNgộKhông Profession Liêu 47 1
2513 15:48:27 MrMinMin LiuLiuLiu Tống 17 1
2514 15:48:29 PresidentTrump iManboHieuThuBa Liêu 2 1
2515 15:48:29 ixDsquared2 PresidentTrump Tống 30 1
2516 15:48:29 YSLxVùngNhạyCảm iSTzTônNgộKhông Tống 17 1
2517 15:48:30 McLaren720 LongTranhHổĐấu Liêu 15 1
2518 15:48:30 Jx2ChienThan iCVBzSúpBơCúp Liêu 5 2
2519 15:48:32 i63zzCayButVang iGiậtBắnMình Tống 25 1
2520 15:48:33 Jx2iBắcKiềuPhong QuyềnCước Liêu 21 1
2521 15:48:34 ISxxChangXongHúp ĐTBLạcNguyênSoái Tống 52 3
2522 15:48:34 iSGzNaughtyBoy iPanPrince Liêu 10 1
2523 15:48:34 HuỳnhTấnLộc oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 35 1
2524 15:48:35 HuỳnhTấnLộc oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 36 2
2525 15:48:35 HuỳnhTấnLộc 1stTopVipProNo1 Liêu 37 3
2526 15:48:35 HuỳnhTấnLộc oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 38 4
2527 15:48:35 iSTzHoàngĐế YSLxVùngNhạyCảm Liêu 52 52
2528 15:48:36 ISxxChangXongHúp 1stNhatTien Tống 53 4
2529 15:48:37 B52PriseStop IooTiếpThịSữaooI Tống 45 1
2530 15:48:39 HắcYNhân ixxBéTrangTậpBắn Tống 50 2
2531 15:48:40 TapChoiGame BịThíchBéNguyệt Tống 53 2
2532 15:48:40 iiBlackCatz OreoOriginal Liêu 8 1
2533 15:48:42 MapTapSut ssHVT32ss Liêu 29 1
2534 15:48:42 SátThủSniper MapTapSut Tống 15 3
2535 15:48:44 iBlackGOKU iDNzNaughtyboy Tống 37 1
2536 15:48:44 ixDsquared2 So1LaoCai Tống 31 2
2537 15:48:45 izHueManzi IiChúTiễuĐaTình Tống 19 1
2538 15:48:47 iiBPzMaiMalYeuEm zPrinCe Liêu 13 1
2539 15:48:47 ThuanHyDG zTsunade Tống 32 3
2540 15:48:47 xXxMrHuyXxX XDameLaAnh Liêu 37 7
2541 15:48:48 MrMinMin Jx2ChienThan Tống 18 2
2542 15:48:49 NhinCL Jx2ChanSutPro Tống 17 1
2543 15:48:50 Jx2iBắcKiềuPhong TiểuTàTăng Liêu 22 2
2544 15:48:51 ISxxChangXongHúp Jx2iBắcKiềuPhong Tống 54 5
2545 15:48:51 Kuuuuuuuuu xxxNguyetCamxxx Liêu 6 2
2546 15:48:51 OreoOriginal XxHungiMaxxX Tống 72 1
2547 15:48:51 iSGzNaughtyBoy wWwZeftsuwWw Liêu 11 2
2548 15:48:51 iCVBzSúpBơCúp TonyStark Tống 46 1
2549 15:48:52 iCVBzSúpBơCúp SoanCR Tống 47 2
2550 15:48:53 1Jx2zjjTyAk47 HuỳnhTấnLộc Tống 31 1
2551 15:48:53 Oreo0riginal SátThủSniper Liêu 28 1
2552 15:48:53 LộcLừaĐểMàVui iBlackGOKU Liêu 35 1
2553 15:48:53 IooGoodtalent GấuBéoo Liêu 30 1
2554 15:48:55 OreoOriginal 1VácĐịnhGiangSơn Tống 73 2
2555 15:48:56 IooGoodtalent izShadowFriend Liêu 31 2
2556 15:48:56 1Jx2zjjTyAk47 iConMèoKìDiệu Tống 32 2
2557 15:48:56 izHueManzi Oreo0riginal Tống 20 2
2558 15:48:56 iGiậtBắnMình 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 20 1
2559 15:48:57 iSTzTônNgộKhông TapChoiGame Liêu 48 1
2560 15:48:57 s2HậuNghệs2 HảoHán Tống 38 5
2561 15:48:58 Jx2zFolder iiBlackCatz Tống 5 3
2562 15:48:59 McLaren720 1ĐạpLòiRuột Liêu 16 2
2563 15:49:00 BKvLạcLongQuân McLaren720 Tống 13 1
2564 15:49:00 PháThiên iizThayChuaMeGai Liêu 22 1
2565 15:49:01 Jx2zFolder ĐTBLạcNguyênSoái Tống 6 4
2566 15:49:01 DiTongSutVac qwewwwwww Tống 11 1
2567 15:49:03 LongTranhHổĐấu phideptrai Tống 18 1
2568 15:49:04 iSGzNaughtyBoy JxDoiCamTruong Liêu 12 3
2569 15:49:04 ThànhCátTưHãn BịThíchBéNguyệt Tống 13 1
2570 15:49:05 LongTranhHổĐấu MGB1121 Tống 19 2
2571 15:49:06 izMaNữGiấuTên HoàngDượcSưĐông Tống 10 1
2572 15:49:07 ĐánhXongĐừngChạy ThiênLýĐộcHànhzz Tống 25 1
2573 15:49:07 iCVBzSúpBơCúp HPxChịBaHảiPhòng Tống 48 3
2574 15:49:07 iDNzNaughtyboy ĐánhXongĐừngChạy Liêu 24 1
2575 15:49:09 iBlackGOKU iDCzNaughtyGirl Tống 38 1
2576 15:49:09 NhinCL Sendona Tống 18 2
2577 15:49:10 1stNhatTien HắcYNhân Liêu 18 1
2578 15:49:10 OreoOriginal boyzin009 Tống 74 3
2579 15:49:10 iiManChoDien47 ChaoNguoiLa Liêu 28 1
2580 15:49:12 iiManChoDien47 oVzBàBánDưaHấu Liêu 29 2
2581 15:49:12 BKvLạcLongQuân IooGoodtalent Tống 14 2
2582 15:49:13 ZVìAnhThươngEm Jx2CướcMa Tống 29 4
2583 15:49:16 OreoOriginal ISzTriVDB Tống 75 4
2584 15:49:17 0reo0riginal SocDameMaChet Tống 25 1
2585 15:49:18 iSGzNaughtyBoy izMaNữGiấuTên Liêu 13 4
2586 15:49:20 iPanPrince cS2oBạchVôThường Tống 54 1
2587 15:49:21 ThànhCátTưHãn LuuThiThi Tống 14 2
2588 15:49:22 ZzAnhKhoazZ iDNzNaughtyboy Tống 10 1
2589 15:49:22 ZzAnhKhoazZ LộcLừaĐểMàVui Tống 11 2
2590 15:49:23 SátThủSniper ZzSauDoiCoDonzZ Tống 16 1
2591 15:49:24 Jx2zFolder PresidentTrump Tống 7 5
2592 15:49:24 iSTzTônNgộKhông ZzAnhKhoazZ Liêu 49 2
2593 15:49:25 DiTongSutVac BịThíchBéNguyệt Tống 12 2
2594 15:49:26 zzKimLong QuyềnCước Liêu 27 1
2595 15:49:26 zzKimLong izHueManzi Liêu 28 2
2596 15:49:28 HảoHán XămCuLênMặt Liêu 26 1
2597 15:49:30 o0oThiếuLâmBút iManboHieuThuBa Liêu 7 1
2598 15:49:31 izShadowFriend oooATHENAooo Tống 29 1
2599 15:49:31 iCVBzSúpBơCúp ISxxYuaMikami Tống 49 4
2600 15:49:31 o0oThiếuLâmBút iCVBzSúpBơCúp Liêu 8 2
2601 15:49:33 xXxMrHuyXxX XDameLaAnh Liêu 38 8
2602 15:49:33 XxHungiMaxxX B52PriseStop Liêu 19 1
2603 15:49:37 1stNhatTien NhinCL Liêu 19 2
2604 15:49:38 iBlackGOKU zTsunade Tống 39 2
2605 15:49:38 1VácĐịnhGiangSơn iPanPrince Liêu 19 1
2606 15:49:38 McLaren720 LongTranhHổĐấu Liêu 17 1
2607 15:49:38 McLaren720 HiepDamSuThai Liêu 18 2
2608 15:49:39 ThànhCátTưHãn LiuLiuLiu Tống 15 3
2609 15:49:42 iiManChoDien47 SátThủSniper Liêu 30 3
2610 15:49:45 MrMinMin CrazyMango Tống 19 3
2611 15:49:46 McLaren720 Profession Liêu 19 3
2612 15:49:46 LộcLừaĐểMàVui BKvLạcLongQuân Liêu 36 1
2613 15:49:46 zzKimLong HắcYNhân Liêu 29 3
2614 15:49:46 zzKimLong OreoOriginal Liêu 30 4
2615 15:49:47 ISxxChangXongHúp ĐTBLạcNguyênSoái Tống 55 6
2616 15:49:48 IiChúTiễuĐaTình iHoaHồngĐen Liêu 28 1
2617 15:49:48 o0oThiếuLâmBút ISxxNguoi Liêu 9 3
2618 15:49:48 MapTapSut ixDsquared2 Liêu 30 1
2619 15:49:49 izHueManzi BịThíchBéNguyệt Tống 21 1
2620 15:49:50 ChânVịt MapTapSut Tống 15 1
2621 15:49:51 DiTongSutVac HảoHán Tống 13 3
2622 15:49:53 ThànhCátTưHãn SocDameMaChet Tống 16 4
2623 15:49:53 s2HậuNghệs2 IiChúTiễuĐaTình Tống 39 6
2624 15:49:55 ISxxYuaMikami iBlackGOKU Liêu 28 1
2625 15:49:57 iCVBzSúpBơCúp iSTzTônNgộKhông Tống 50 1
2626 15:49:59 IooGoodtalent DJLanKènTây Liêu 32 1
2627 15:50:01 zzKimLong TapChoiGame Liêu 31 5
2628 15:50:01 qwewwwwww ChânVịt Liêu 8 1
2629 15:50:04 XxHungiMaxxX 1ĐạpLòiRuột Liêu 20 2
2630 15:50:05 xXxMrHuyXxX ĐánhXongĐừngChạy Liêu 39 9
2631 15:50:07 iPanPrince iiManChoDien47 Tống 55 1
2632 15:50:09 iPanPrince PresidentTrump Tống 56 2
2633 15:50:10 iSGzNaughtyBoy XDameLaAnh Liêu 14 5
2634 15:50:10 TiểuTàTăng boyzin009 Tống 23 1
2635 15:50:10 ĐTBLạcNguyênSoái zzAnhTrungzz Liêu 33 1
2636 15:50:11 ĐTBLạcNguyênSoái i63zzCayButVang Liêu 34 2
2637 15:50:11 B52PriseStop HảoHán Tống 46 1
2638 15:50:11 ThuanHyDG phideptrai Tống 33 4
2639 15:50:12 IooTiếpThịSữaooI 1stTopVipProNo1 Liêu 23 1
2640 15:50:12 OreoOriginal BịThíchBéNguyệt Tống 76 1
2641 15:50:12 iSTzHoàngĐế SSTLTSS Liêu 53 53
2642 15:50:15 OreoOriginal HuỳnhTấnLộc Tống 77 2
2643 15:50:16 zPrinCe iGiậtBắnMình Tống 26 1
2644 15:50:19 zPrinCe LuuThiThi Tống 27 2
2645 15:50:19 PháThiên iizThayChuaMeGai Liêu 23 2
2646 15:50:19 SoanCR oS2oCôDâuMa Liêu 16 1
2647 15:50:20 Jx2ChanSutPro NhinCL Liêu 15 1
2648 15:50:20 SoanCR izShadowFriend Liêu 17 2
2649 15:50:21 JxDoiCamTruong XiaoMin Tống 5 1
2650 15:50:21 iSTzTônNgộKhông izMaNữGiấuTên Liêu 50 1
2651 15:50:21 Jx2zFolder Kuuuuuuuuu Tống 8 6
2652 15:50:23 ISxxYuaMikami oVzBàBánDưaHấu Liêu 29 2
2653 15:50:24 DươngQuáCaCa Oreo0riginal Tống 36 15
2654 15:50:25 ISxxChangXongHúp Jx2CướcMa Tống 56 7
2655 15:50:27 LộcLừaĐểMàVui QuyềnCước Liêu 37 2
2656 15:50:28 iPanPrince iiBPzMaiMalYeuEm Tống 57 3
2657 15:50:29 Profession o0oThiếuLâmBút Tống 24 1
2658 15:50:32 wWwZeftsuwWw iConMèoKìDiệu Tống 15 1
2659 15:50:33 zzKimLong ChaoNguoiLa Liêu 32 6
2660 15:50:34 TapChoiGame MrHuyNmk Tống 54 1
2661 15:50:35 iHoaHồngĐen oooATHENAooo Tống 47 1
2662 15:50:36 B52PriseStop IooGoodtalent Tống 47 2
2663 15:50:36 HoàngDượcSưĐông 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 43 1
2664 15:50:37 PháThiên OreoOriginal Liêu 24 3
2665 15:50:37 So1LaoCai BKvLạcLongQuân Liêu 6 1
2666 15:50:38 DiTongSutVac HuỳnhTấnLộc Tống 14 4
2667 15:50:39 s2HậuNghệs2 So1LaoCai Tống 40 7
2668 15:50:39 iCVBzSúpBơCúp iSGzNaughtyBoy Tống 51 2
2669 15:50:41 HảoHán iManboHieuThuBa Liêu 27 1
2670 15:50:41 GấuBéoo XxHungiMaxxX Tống 19 1
2671 15:50:42 iiBlackCatz ĐánhXongĐừngChạy Liêu 9 1
2672 15:50:42 iDNzNaughtyboy TiểuTàTăng Liêu 25 1
2673 15:50:42 ISxxYuaMikami ISxxNguoi Liêu 30 3
2674 15:50:44 MGB1121 GấuBéoo Liêu 14 1
2675 15:50:44 HoanCa iizThayChuaMeGai Liêu 15 1
2676 15:50:45 McLaren720 izShadowFriend Liêu 20 4
2677 15:50:45 HảoHán XDameLaAnh Liêu 28 2
2678 15:50:46 ISxxChangXongHúp ISxxYuaMikami Tống 57 8
2679 15:50:46 zPrinCe HoàngDượcSưĐông Tống 28 3
2680 15:50:46 PháThiên TapChoiGame Liêu 25 4
2681 15:50:48 Jx2ChienThan wWwZeftsuwWw Liêu 6 1
2682 15:50:51 Jx2ChienThan JxDoiCamTruong Liêu 7 2
2683 15:50:52 DiTongSutVac ĐứcDũng Tống 15 5
2684 15:50:53 LongTranhHổĐấu zzKimLong Tống 20 1
2685 15:50:53 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BịThíchBéNguyệt Tống 45 1
2686 15:50:55 iPanPrince PháThiên Tống 58 4
2687 15:50:56 iPanPrince LuuThiThi Tống 59 5
2688 15:50:57 iGiậtBắnMình SSTLTSS Liêu 21 1
2689 15:50:57 ĐTBLạcNguyênSoái ThuanHyDG Liêu 35 3
2690 15:50:58 Jx2iBắcKiềuPhong B52PriseStop Liêu 23 1
2691 15:50:59 ZzAnhKhoazZ ĐTBLạcNguyênSoái Tống 12 1
2692 15:51:01 iDNzNaughtyboy HắcYNhân Liêu 26 2
2693 15:51:02 DânBuônMèo iiBlackCatz Tống 3 1
2694 15:51:02 izHueManzi PresidentTrump Tống 22 2
2695 15:51:03 LongTranhHổĐấu iDNzNaughtyboy Tống 21 2
2696 15:51:03 CrazyMango ThànhCátTưHãn Liêu 22 1
2697 15:51:04 iizThayChuaMeGai IooTiếpThịSữaooI Tống 41 1
2698 15:51:04 iCVBzSúpBơCúp MapTapSut Tống 52 3
2699 15:51:04 iizThayChuaMeGai phideptrai Tống 42 2
2700 15:51:04 Profession CrazyMango Tống 25 2
2701 15:51:05 1VácĐịnhGiangSơn XămCuLênMặt Liêu 20 2
2702 15:51:06 Jx2ChanSutPro NhinCL Liêu 16 2
2703 15:51:06 CứuNgườiBằngKe ixDsquared2 Liêu 4 1
2704 15:51:07 HoanCa TapChoiGame Liêu 16 2
2705 15:51:07 ZzAnhKhoazZ Jx2ChanSutPro Tống 13 2
2706 15:51:07 ZzAnhKhoazZ McLaren720 Tống 14 3
2707 15:51:09 i63zzCayButVang LộcLừaĐểMàVui Tống 26 1
2708 15:51:10 Jx2zFolder HoàngDượcSưĐông Tống 9 7
2709 15:51:12 ĐánhXongĐừngChạy MGB1121 Tống 26 1
2710 15:51:12 ĐánhXongĐừngChạy SoanCR Tống 27 2
2711 15:51:13 Oreo0riginal Jx2zFolder Liêu 29 1
2712 15:51:14 iHoaHồngĐen Oreo0riginal Tống 48 2
2713 15:51:16 DươngQuáCaCa Jx2iBắcKiềuPhong Tống 37 16
2714 15:51:17 HuỳnhTấnLộc izHueManzi Liêu 39 1
2715 15:51:17 Profession HuỳnhTấnLộc Tống 26 3
2716 15:51:18 Sendona LongTranhHổĐấu Liêu 9 1
2717 15:51:19 iSTzHoàngĐế TiênHồĐiệp Liêu 54 54
2718 15:51:21 BịThíchBéNguyệt DiTongSutVac Liêu 55 1
2719 15:51:21 HoanCa SátThủSniper Liêu 17 3
2720 15:51:22 iManboHieuThuBa ISzTriVDB Tống 34 1
2721 15:51:22 ISxxChangXongHúp 1stNhatTien Tống 58 9
2722 15:51:22 i63zzCayButVang LiuLiuLiu Tống 27 2
2723 15:51:23 IooGoodtalent zPrinCe Liêu 33 1
2724 15:51:23 IooGoodtalent HiepDamSuThai Liêu 34 2
2725 15:51:24 HoanCa OreoOriginal Liêu 18 4
2726 15:51:24 iizThayChuaMeGai ixxBéTrangTậpBắn Tống 43 3
2727 15:51:25 IooGoodtalent Profession Liêu 35 3
2728 15:51:26 ThuanHyDG Sendona Tống 34 1
2729 15:51:30 XiaoMin XDameLaAnh Liêu 8 1
2730 15:51:32 ThànhCátTưHãn ISxxYuaMikami Tống 17 1
2731 15:51:32 SSTLTSS iSTzTônNgộKhông Tống 8 1
2732 15:51:32 SSTLTSS oooMARCUSooo Tống 9 2
2733 15:51:32 SSTLTSS phideptrai Tống 10 3
2734 15:51:32 SSTLTSS Jx2ChienThan Tống 11 4
2735 15:51:33 IiChúTiễuĐaTình iHoaHồngĐen Liêu 29 1
2736 15:51:33 0reo0riginal IiChúTiễuĐaTình Tống 26 2
2737 15:51:33 izShadowFriend MGBImLing Tống 30 1
2738 15:51:34 boyzin009 ĐánhXongĐừngChạy Liêu 12 1
2739 15:51:36 ĐTBLạcNguyênSoái ixDsquared2 Liêu 36 1
2740 15:51:37 iCVBzSúpBơCúp 1VácĐịnhGiangSơn Tống 53 4
2741 15:51:37 HắcYNhân boyzin009 Tống 51 1
2742 15:51:40 iizThayChuaMeGai XxHungiMaxxX Tống 44 4
2743 15:51:40 izShadowFriend LuuThiThi Tống 31 2
2744 15:51:41 HoàngDượcSưĐông oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 44 1
2745 15:51:41 HoàngDượcSưĐông oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 45 2
2746 15:51:41 HoàngDượcSưĐông oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 46 3
2747 15:51:41 cS2oBạchVôThường iizThayChuaMeGai Liêu 33 1
2748 15:51:42 TapChoiGame iConMèoKìDiệu Tống 55 1
2749 15:51:43 HảoHán MrMinMin Liêu 29 3
2750 15:51:43 HảoHán JxDoiCamTruong Liêu 30 4
2751 15:51:43 HảoHán ZVìAnhThươngEm Liêu 31 5
2752 15:51:43 ZzAnhKhoazZ ĐTBLạcNguyênSoái Tống 15 4
2753 15:51:43 HắcYNhân IooTiếpThịSữaooI Tống 52 2
2754 15:51:44 0reo0riginal iGiậtBắnMình Tống 27 3
2755 15:51:45 TiểuTàTăng CứuNgườiBằngKe Tống 24 1
2756 15:51:45 B52PriseStop HPxChịBaHảiPhòng Tống 48 1
2757 15:51:45 B52PriseStop So1LaoCai Tống 49 2
2758 15:51:45 OreoOriginal iDCzNaughtyGirl Tống 78 1
2759 15:51:46 iBlackGOKU zzKimLong Tống 40 1
2760 15:51:46 o0oThiếuLâmBút xxxNguyetCamxxx Liêu 10 1
2761 15:51:46 o0oThiếuLâmBút ThànhCátTưHãn Liêu 11 2
2762 15:51:46 B52PriseStop cS2oBạchVôThường Tống 50 3
2763 15:51:47 LộcLừaĐểMàVui TapChoiGame Liêu 38 1
2764 15:51:48 PháThiên 0reo0riginal Liêu 26 1
2765 15:51:49 izShadowFriend ZzSauDoiCoDonzZ Tống 32 3
2766 15:51:51 HắcYNhân phideptrai Tống 53 3
2767 15:51:51 DươngQuáCaCa HoàngDượcSưĐông Tống 38 17
2768 15:51:53 ISxxYuaMikami zzAnhTrungzz Liêu 31 1
2769 15:51:53 Jx2CướcMa SSTLTSS Liêu 12 1
2770 15:51:54 iiĐầuTrọc2MáiS s2HậuNghệs2 Liêu 1 1
2771 15:51:54 qwewwwwww ZzAnhKhoazZ Liêu 9 2
2772 15:51:55 MapTapSut iManboHieuThuBa Liêu 31 1
2773 15:51:55 OreoOriginal qwewwwwww Tống 79 2
2774 15:51:57 iDNzNaughtyboy iCVBzSúpBơCúp Liêu 27 1
2775 15:51:58 wWwZeftsuwWw HuỳnhTấnLộc Tống 16 1
2776 15:51:58 1stTopVipProNo1 zzĐứcDũngzz Tống 18 1
2777 15:51:58 zPrinCe LộcLừaĐểMàVui Tống 29 1
2778 15:51:59 iiBlackCatz iHoaHồngĐen Liêu 10 1
2779 15:52:00 TiểuTàTăng BịThíchBéNguyệt Tống 25 2
2780 15:52:03 iSTzTônNgộKhông Jx2zFolder Liêu 51 1
2781 15:52:03 iiManChoDien47 zPrinCe Liêu 31 1
2782 15:52:05 TapChoiGame iiManChoDien47 Tống 56 1
2783 15:52:05 o0oThiếuLâmBút TapChoiGame Liêu 12 3
2784 15:52:06 i63zzCayButVang oooATHENAooo Tống 28 3
2785 15:52:07 GấuBéoo 1stNhatTien Tống 20 1
2786 15:52:09 Oreo0riginal HắcYNhân Liêu 30 1
2787 15:52:10 MapTapSut DươngQuáCaCa Liêu 32 2
2788 15:52:11 ThuanHyDG MapTapSut Tống 35 2
2789 15:52:12 izShadowFriend CrazyMango Tống 33 4
2790 15:52:12 ISzTriVDB NhinCL Liêu 38 1
2791 15:52:12 ChânVịt IooGoodtalent Tống 16 1
2792 15:52:13 ĐánhXongĐừngChạy iiBPzMaiMalYeuEm Tống 28 1
2793 15:52:14 IooTiếpThịSữaooI izHueManzi Liêu 24 1
2794 15:52:15 TiểuTàTăng HoàngDượcSưĐông Tống 26 3
2795 15:52:17 iHoaHồngĐen Kuuuuuuuuu Tống 49 1
2796 15:52:17 ISxxNguoi BanRungConKu Tống 21 1
2797 15:52:17 ThuanHyDG iiĐầuTrọc2MáiS Tống 36 3
2798 15:52:19 PháThiên JxDoiCamTruong Liêu 27 2
2799 15:52:21 IiChúTiễuĐaTình 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 30 1
2800 15:52:22 iHoaHồngĐen o0oThiếuLâmBút Tống 50 2
2801 15:52:22 ThànhCátTưHãn BịThíchBéNguyệt Tống 18 1
2802 15:52:22 SátThủSniper ISzTriVDB Tống 17 1
2803 15:52:23 RRRRRRRRR GấuBéoo Liêu 2 1
2804 15:52:23 iCVBzSúpBơCúp PháThiên Tống 54 1
2805 15:52:25 LongTranhHổĐấu TonyStark Tống 22 1
2806 15:52:28 RRRRRRRRR OreoOriginal Liêu 3 2
2807 15:52:28 ISxxNguoi iiiCaVeChuaiii Tống 22 2
2808 15:52:29 xXxMrHuyXxX XDameLaAnh Liêu 40 10
2809 15:52:29 phideptrai ThuanHyDG Liêu 9 1
2810 15:52:31 zzAnhTrungzz Jx2iBắcKiềuPhong Tống 13 1
2811 15:52:31 zzAnhTrungzz Oreo0riginal Tống 14 2
2812 15:52:32 HắcYNhân HảoHán Tống 54 1
2813 15:52:32 Jx2ChanSutPro SátThủSniper Liêu 17 1
2814 15:52:33 zzKimLong TiểuTàTăng Liêu 33 1
2815 15:52:35 iSTzHoàngĐế ĐánhXongĐừngChạy Liêu 55 55
2816 15:52:36 RRRRRRRRR i63zzCayButVang Liêu 4 3
2817 15:52:36 iDNzNaughtyboy izShadowFriend Liêu 28 2
2818 15:52:36 iCVBzSúpBơCúp iSTzHoàngĐế Tống 55 2
2819 15:52:36 DiTongSutVac ThichYeuEm Tống 16 1
2820 15:52:37 HiepDamSuThai ISxxYuaMikami Tống 5 1
2821 15:52:37 TapChoiGame iiBlackCatz Tống 57 1
2822 15:52:39 iSTzTônNgộKhông wWwZeftsuwWw Liêu 52 2
2823 15:52:40 IooTiếpThịSữaooI iBlackGOKU Liêu 25 2
2824 15:52:41 HắcYNhân iSTzTônNgộKhông Tống 55 2
2825 15:52:41 Jx2zFolder Jx2CướcMa Tống 10 1
2826 15:52:42 ZVìAnhThươngEm PháThiên Tống 30 1
2827 15:52:43 zzAnhTrungzz ISzTriVDB Tống 15 3
2828 15:52:43 iPanPrince oooMARCUSooo Tống 60 6
2829 15:52:43 iPanPrince phideptrai Tống 61 7
2830 15:52:45 ĐTBLạcNguyênSoái 1ĐạpLòiRuột Liêu 37 1
2831 15:52:46 HoàngDượcSưĐông iCVBzSúpBơCúp Liêu 47 1
2832 15:52:47 xXxMrHuyXxX iizThayChuaMeGai Liêu 41 11
2833 15:52:49 So1LaoCai QuyềnCước Liêu 7 1
2834 15:52:51 OreoOriginal BịThíchBéNguyệt Tống 80 1
2835 15:52:53 MGBImLing B52PriseStop Liêu 7 1
2836 15:52:53 LongTranhHổĐấu MapTapSut Tống 23 2
2837 15:52:55 HiepDamSuThai zzKimLong Tống 6 2
2838 15:52:55 RRRRRRRRR ZzAnhKhoazZ Liêu 5 4
2839 15:52:55 iHoaHồngĐen HoanCa Tống 51 3
2840 15:52:55 IooTiếpThịSữaooI BKvLạcLongQuân Liêu 26 3
2841 15:52:56 TapChoiGame Jx2ChienThan Tống 58 2
2842 15:52:57 Profession HuỳnhTấnLộc Tống 27 1
2843 15:52:58 zTsunade HiepDamSuThai Liêu 29 1
2844 15:52:58 Jx2ChanSutPro xxxNguyetCamxxx Liêu 18 2
2845 15:52:59 zTsunade izHueManzi Liêu 30 2
2846 15:53:00 1stNhatTien DươngQuáCaCa Liêu 20 1
2847 15:53:02 Jx2iBắcKiềuPhong iPanPrince Liêu 24 1
2848 15:53:03 iGiậtBắnMình MrMinMin Liêu 22 1
2849 15:53:03 iManboHieuThuBa Jx2ChanSutPro Tống 35 1
2850 15:53:03 ixDsquared2 iSTzHoàngĐế Tống 32 1
2851 15:53:04 ixDsquared2 ZCanDyZ Tống 33 2
2852 15:53:04 ixDsquared2 oS2oNgaMyĐàn5 Tống 34 3
2853 15:53:07 zTsunade iManboHieuThuBa Liêu 31 3
2854 15:53:08 iDNzNaughtyboy LongTranhHổĐấu Liêu 29 3
2855 15:53:09 TapChoiGame CrazyMango Tống 59 3
2856 15:53:09 1stTopVipProNo1 HoàngDượcSưĐông Tống 19 2
2857 15:53:10 zTsunade oVzBàBánDưaHấu Liêu 32 4
2858 15:53:10 iBlackGOKU 1stNhatTien Tống 41 1
2859 15:53:10 LộcLừaĐểMàVui ThuanHyDG Liêu 39 1
2860 15:53:10 LộcLừaĐểMàVui NhinCL Liêu 40 2
2861 15:53:10 iBlackGOKU IooGoodtalent Tống 42 2
2862 15:53:11 ISzTriVDB iBlackGOKU Liêu 39 1
2863 15:53:11 LộcLừaĐểMàVui izShadowFriend Liêu 41 3
2864 15:53:13 BịThíchBéNguyệt ThànhCátTưHãn Liêu 56 1
2865 15:53:13 BịThíchBéNguyệt ISxxChangXongHúp Liêu 57 2
2866 15:53:13 ĐTBLạcNguyênSoái DJLanKènTây Liêu 38 2
2867 15:53:14 ĐTBLạcNguyênSoái zzAnhTrungzz Liêu 39 3
2868 15:53:14 iCVBzSúpBơCúp BịThíchBéNguyệt Tống 56 1
2869 15:53:14 ISxxNguoi TaoLaoLaTao Tống 23 3
2870 15:53:16 Kuuuuuuuuu ISxxNguoi Liêu 7 1
2871 15:53:17 1ĐạpLòiRuột IiChúTiễuĐaTình Tống 26 1
2872 15:53:17 MGBImLing izMaNữGiấuTên Liêu 8 2
2873 15:53:18 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iDNzNaughtyboy Tống 46 1
2874 15:53:19 So1LaoCai SátThủSniper Liêu 8 2
2875 15:53:20 iizThayChuaMeGai PháThiên Tống 45 1
2876 15:53:20 iizThayChuaMeGai iSTzTônNgộKhông Tống 46 2
2877 15:53:20 HảoHán TiểuTàTăng Liêu 32 1
2878 15:53:20 OreoOriginal RRRRRRRRR Tống 81 2
2879 15:53:21 iizThayChuaMeGai MrHuyNmk Tống 47 3
2880 15:53:21 XiaoMin ĐánhXongĐừngChạy Liêu 9 2
2881 15:53:21 GấuBéoo LộcLừaĐểMàVui Tống 21 1
2882 15:53:24 ChânVịt iSGzNaughtyBoy Tống 17 2
2883 15:53:24 iCVBzSúpBơCúp MrHuyCs Tống 57 2
2884 15:53:27 iBlackGOKU MGB1121 Tống 43 1
2885 15:53:28 o0oThiếuLâmBút TapChoiGame Liêu 13 1
2886 15:53:28 iManboHieuThuBa So1LaoCai Tống 36 1
2887 15:53:28 o0oThiếuLâmBút DânBuônMèo Liêu 14 2
2888 15:53:29 s2HậuNghệs2 MGBImLing Tống 41 1
2889 15:53:29 iiManChoDien47 ChânVịt Liêu 32 1
2890 15:53:29 SoanCR XDameLaAnh Liêu 18 1
2891 15:53:30 DươngQuáCaCa ĐTBLạcNguyênSoái Tống 39 1
2892 15:53:32 HiepDamSuThai zTsunade Tống 7 1
2893 15:53:33 iiManChoDien47 Profession Liêu 33 2
2894 15:53:34 ixDsquared2 ĐứcDũng Tống 35 4
2895 15:53:35 i63zzCayButVang Oreo0riginal Tống 29 1
2896 15:53:36 zzKimLong iHoaHồngĐen Liêu 34 1
2897 15:53:36 wWwZeftsuwWw CứuNgườiBằngKe Tống 17 1
2898 15:53:37 zPrinCe iGiậtBắnMình Tống 30 1
2899 15:53:38 iBlackGOKU iiĐầuTrọc2MáiS Tống 44 2
2900 15:53:38 izHueManzi zzKimLong Tống 23 1
2901 15:53:39 Jx2zFolder Sendona Tống 11 2
2902 15:53:40 YSLxVùngNhạyCảm Kuuuuuuuuu Tống 18 1
2903 15:53:41 1VácĐịnhGiangSơn HắcYNhân Liêu 21 1
2904 15:53:42 IooGoodtalent iCVBzSúpBơCúp Liêu 36 1
2905 15:53:43 i63zzCayButVang XxHungiMaxxX Tống 30 2
2906 15:53:45 OreoOriginal cS2oBạchVôThường Tống 82 3
2907 15:53:46 iDNzNaughtyboy iizThayChuaMeGai Liêu 30 1
2908 15:53:46 iDNzNaughtyboy DiTongSutVac Liêu 31 2
2909 15:53:47 ThànhCátTưHãn oooATHENAooo Tống 19 1
2910 15:53:47 iSTzTônNgộKhông ixDsquared2 Liêu 53 1
2911 15:53:47 ISxxYuaMikami Jx2zFolder Liêu 32 1
2912 15:53:48 0reo0riginal MapTapSut Tống 28 1
2913 15:53:50 ISxxYuaMikami izHueManzi Liêu 33 2
2914 15:53:50 ĐánhXongĐừngChạy boyzin009 Tống 29 1
2915 15:53:51 TonyStark SSTLTSS Liêu 5 1
2916 15:53:55 IooGoodtalent zzAnhTrungzz Liêu 37 2
2917 15:53:56 HiepDamSuThai Jx2iBắcKiềuPhong Tống 8 2
2918 15:53:56 1ĐạpLòiRuột IooGoodtalent Tống 27 2
2919 15:53:57 ISzTriVDB OreoOriginal Liêu 40 2
2920 15:53:57 ZVìAnhThươngEm ThichYeuEm Tống 31 2
2921 15:53:57 iPanPrince SoanCR Tống 62 1
2922 15:53:58 ZzAnhKhoazZ 1VácĐịnhGiangSơn Tống 16 1
2923 15:53:58 MrMinMin BịThíchBéNguyệt Tống 20 1
2924 15:54:00 wWwZeftsuwWw HuỳnhTấnLộc Tống 18 2
2925 15:54:01 PháThiên 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 28 1
2926 15:54:01 iHoaHồngĐen HoanCa Tống 52 1
2927 15:54:02 HoàngDượcSưĐông JxDoiCamTruong Liêu 48 1
2928 15:54:03 ZVìAnhThươngEm IiChúTiễuĐaTình Tống 32 3
2929 15:54:04 iiiCaVeChuaiii iHoaHồngĐen Liêu 12 1
2930 15:54:05 PháThiên iManboHieuThuBa Liêu 29 2
2931 15:54:06 zTsunade GấuBéoo Liêu 33 1
2932 15:54:08 LongTranhHổĐấu ZzSauDoiCoDonzZ Tống 24 1
2933 15:54:08 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2ChanSutPro Tống 47 2
2934 15:54:09 ISxxYuaMikami LongTranhHổĐấu Liêu 34 3
2935 15:54:10 zTsunade B52PriseStop Liêu 34 2
2936 15:54:10 MrMinMin zTsunade Tống 21 2
2937 15:54:12 Oreo0riginal s2HậuNghệs2 Liêu 31 1
2938 15:54:13 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Oreo0riginal Tống 48 3
2939 15:54:14 iCVBzSúpBơCúp HảoHán Tống 58 1
2940 15:54:14 MGB1121 ZzAnhKhoazZ Liêu 15 1
2941 15:54:14 Profession iiĐầuTrọc2MáiS Tống 28 1
2942 15:54:15 ĐánhXongĐừngChạy IooTiếpThịSữaooI Tống 30 2
2943 15:54:15 ĐánhXongĐừngChạy ISzTriVDB Tống 31 3
2944 15:54:15 Profession iiManChoDien47 Tống 29 2
2945 15:54:16 ĐánhXongĐừngChạy 1stNhatTien Tống 32 4
2946 15:54:16 ixxBéTrangTậpBắn ĐánhXongĐừngChạy Liêu 20 1
2947 15:54:16 0reo0riginal ZCanDyZ Tống 29 2
2948 15:54:17 iSTzTônNgộKhông TiênHồĐiệp Liêu 54 2
2949 15:54:18 LộcLừaĐểMàVui Jx2zFolder Liêu 42 1
2950 15:54:18 PháThiên NhinCL Liêu 30 3
2951 15:54:18 izMaNữGiấuTên PháThiên Tống 11 1
2952 15:54:19 TonyStark ChânVịt Liêu 6 2
2953 15:54:20 So1LaoCai izShadowFriend Liêu 9 1
2954 15:54:20 izShadowFriend So1LaoCai Tống 34 1
2955 15:54:22 ĐTBLạcNguyênSoái ThuanHyDG Liêu 40 1
2956 15:54:22 ixxBéTrangTậpBắn OreoOriginal Liêu 21 2
2957 15:54:23 ISxxYuaMikami iBlackGOKU Liêu 35 4
2958 15:54:23 MapTapSut DươngQuáCaCa Liêu 33 1
2959 15:54:23 izHueManzi ISxxYuaMikami Tống 24 1
2960 15:54:24 zPrinCe MapTapSut Tống 31 2
2961 15:54:25 iizThayChuaMeGai iDNzNaughtyboy Tống 48 1
2962 15:54:27 ISxxNguoi TonyStark Tống 24 1
2963 15:54:27 B52PriseStop SocDameMaChet Tống 51 1
2964 15:54:28 CrazyMango iCVBzSúpBơCúp Liêu 23 1
2965 15:54:28 IiChúTiễuĐaTình TapChoiGame Liêu 31 1
2966 15:54:31 IooGoodtalent ISxxNguoi Liêu 38 1
2967 15:54:31 IooGoodtalent iPanPrince Liêu 39 2
2968 15:54:31 XxHungiMaxxX iHoaHồngĐen Liêu 21 1
2969 15:54:31 IooGoodtalent xxxNguyetCamxxx Liêu 40 3
2970 15:54:31 IooGoodtalent ixDsquared2 Liêu 41 4
2971 15:54:36 iManboHieuThuBa LộcLừaĐểMàVui Tống 37 1
2972 15:54:37 BKvLạcLongQuân HoàngDượcSưĐông Tống 15 1
2973 15:54:38 zTsunade XDameLaAnh Liêu 35 1
2974 15:54:39 oZoSờÂmĐạoSỹoZo HuỳnhTấnLộc Tống 49 4
2975 15:54:39 Profession iGiậtBắnMình Tống 30 3
2976 15:54:39 0reo0riginal o0oThiếuLâmBút Tống 30 3
2977 15:54:40 iSTzHoàngĐế ZVìAnhThươngEm Liêu 56 1
2978 15:54:44 DiTongSutVac oS2oNgaMyĐàn5 Tống 17 1
2979 15:54:47 ĐTBLạcNguyênSoái ThuanHyDG Liêu 41 2
2980 15:54:48 izShadowFriend iSTzHoàngĐế Tống 35 2
2981 15:54:48 HắcYNhân iSTzTônNgộKhông Tống 56 1
2982 15:54:49 oS2oCôDâuMa ĐTBLạcNguyênSoái Tống 3 1
2983 15:54:50 DJLanKènTây zzKimLong Tống 24 1
2984 15:54:51 iiiCaVeChuaiii TiểuTàTăng Liêu 13 2
2985 15:54:51 oooMARCUSooo SSTLTSS Liêu 11 1
2986 15:54:53 ĐánhXongĐừngChạy oooMARCUSooo Tống 33 1
2987 15:54:54 OreoOriginal Oreo0riginal Tống 83 1
2988 15:54:55 i63zzCayButVang iDNzNaughtyboy Tống 31 3
2989 15:54:55 iiManChoDien47 iizThayChuaMeGai Liêu 34 1
2990 15:54:56 iPanPrince iiBlackCatz Tống 63 1
2991 15:54:57 HảoHán Profession Liêu 33 1
2992 15:54:58 TapChoiGame oooATHENAooo Tống 60 1
2993 15:54:58 izHueManzi XxHungiMaxxX Tống 25 2
2994 15:54:59 IooGoodtalent HiepDamSuThai Liêu 42 5
2995 15:55:03 Jx2iBắcKiềuPhong izMaNữGiấuTên Liêu 25 1
2996 15:55:04 ĐánhXongĐừngChạy PháThiên Tống 34 2
2997 15:55:05 MGB1121 MrMinMin Liêu 16 2
2998 15:55:05 ThichYeuEm 1stTopVipProNo1 Liêu 4 1
2999 15:55:05 iBlackGOKU phideptraiii Tống 45 1
3000 15:55:06 LongTranhHổĐấu CứuNgườiBằngKe Tống 25 1
3001 15:55:07 LongTranhHổĐấu MGBImLing Tống 26 2
3002 15:55:07 NhinCL MGB1121 Tống 19 1
3003 15:55:07 HảoHán LongTranhHổĐấu Liêu 34 2
3004 15:55:08 IooTiếpThịSữaooI ZzAnhKhoazZ Liêu 27 1
3005 15:55:08 NhinCL iiiCaVeChuaiii Tống 20 2
3006 15:55:08 zTsunade NhinCL Liêu 36 2
3007 15:55:10 zzAnhTrungzz HảoHán Tống 16 1
3008 15:55:11 B52PriseStop zTsunade Tống 52 2
3009 15:55:12 ZzSauDoiCoDonzZ TapChoiGame Liêu 7 1
3010 15:55:13 SoanCR ĐánhXongĐừngChạy Liêu 19 1
3011 15:55:13 ThànhCátTưHãn iiManChoDien47 Tống 20 2
3012 15:55:14 HoàngDượcSưĐông 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 49 1
3013 15:55:14 DJLanKènTây CrazyMango Tống 25 2
3014 15:55:16 YSLxVùngNhạyCảm SocDameMaChet Tống 19 2
3015 15:55:18 B52PriseStop HoanCa Tống 53 3
3016 15:55:18 QTzTrưBátGiới IooGoodtalent Tống 1 1
3017 15:55:19 iizThayChuaMeGai Jx2CướcMa Tống 49 1
3018 15:55:19 ThuanHyDG Jx2iBắcKiềuPhong Tống 37 1
3019 15:55:20 ssHVT32ss IiChúTiễuĐaTình Tống 2 1
3020 15:55:20 QTzTrưBátGiới IooTiếpThịSữaooI Tống 2 2
3021 15:55:21 zzKimLong iCVBzSúpBơCúp Liêu 35 1
3022 15:55:21 LộcLừaĐểMàVui iizThayChuaMeGai Liêu 43 1
3023 15:55:21 BKvLạcLongQuân ISxxYuaMikami Tống 16 2
3024 15:55:21 iHoaHồngĐen Sendona Tống 53 1
3025 15:55:21 cS2oBạchVôThường JxDoiCamTruong Liêu 34 1
3026 15:55:23 iDNzNaughtyboy iPanPrince Liêu 32 1
3027 15:55:24 OreoOriginal SoanCR Tống 84 2
3028 15:55:25 iSGzNaughtyBoy iManboHieuThuBa Liêu 15 1
3029 15:55:25 Oreo0riginal DươngQuáCaCa Liêu 32 1
3030 15:55:25 Oreo0riginal SátThủSniper Liêu 33 2
3031 15:55:28 Jx2ChanSutPro QTzTrưBátGiới Liêu 19 1
3032 15:55:30 BKvLạcLongQuân 1stNhatTien Tống 17 3
3033 15:55:32 HoàngDượcSưĐông wWwZeftsuwWw Liêu 50 2
3034 15:55:33 ISzTriVDB QuyềnCước Liêu 41 1
3035 15:55:33 TapChoiGame So1LaoCai Tống 61 1
3036 15:55:33 GấuBéoo Oreo0riginal Tống 22 1
3037 15:55:34 YSLxVùngNhạyCảm BịThíchBéNguyệt Tống 20 3
3038 15:55:34 YSLxVùngNhạyCảm HuỳnhTấnLộc Tống 21 4
3039 15:55:35 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 42 1
3040 15:55:36 B52PriseStop boyzin009 Tống 54 4
3041 15:55:37 iSTzTônNgộKhông GấuBéoo Liêu 55 1
3042 15:55:37 PháThiên oS2oCôDâuMa Liêu 31 1
3043 15:55:37 o0oThiếuLâmBút ixDsquared2 Liêu 15 1
3044 15:55:37 1ĐạpLòiRuột LiuLiuLiu Tống 28 3
3045 15:55:38 cS2oBạchVôThường XDameLaAnh Liêu 35 2
3046 15:55:43 iPanPrince Jx2ChienThan Tống 64 1
3047 15:55:44 zzKimLong 1ĐạpLòiRuột Liêu 36 2
3048 15:55:45 i63zzCayButVang HoàngDượcSưĐông Tống 32 4
3049 15:55:46 iHoaHồngĐen ThichYeuEm Tống 54 2
3050 15:55:47 1Jx2zjjTyAk47 LộcLừaĐểMàVui Tống 33 1
3051 15:55:47 iGiậtBắnMình DiTongSutVac Liêu 23 1
3052 15:55:48 iGiậtBắnMình ZVìAnhThươngEm Liêu 24 2
3053 15:55:48 iGiậtBắnMình Jx2zFolder Liêu 25 3
3054 15:55:51 iizThayChuaMeGai Jx2ChanSutPro Tống 50 1
3055 15:55:51 iizThayChuaMeGai ISzTriVDB Tống 51 2
3056 15:55:52 1VácĐịnhGiangSơn iizThayChuaMeGai Liêu 22 1
3057 15:55:53 OreoOriginal 1VácĐịnhGiangSơn Tống 85 1
3058 15:55:54 izBạnNamGiấuTên CrazyMango Tống 3 1
3059 15:55:55 HảoHán izBạnNamGiấuTên Liêu 35 1
3060 15:55:55 HắcYNhân Kuuuuuuuuu Tống 57 2
3061 15:55:55 HắcYNhân iiBPzMaiMalYeuEm Tống 58 3
3062 15:55:57 ChânVịt MapTapSut Tống 18 1
3063 15:55:58 McLaren720 OreoOriginal Liêu 21 1
3064 15:55:59 McLaren720 LongTranhHổĐấu Liêu 22 2
3065 15:55:59 McLaren720 B52PriseStop Liêu 23 3
3066 15:56:00 IiChúTiễuĐaTình DânBuônMèo Liêu 32 1
3067 15:56:00 IooGoodtalent s2HậuNghệs2 Liêu 43 1
3068 15:56:01 iiManChoDien47 zzAnhTrungzz Liêu 35 1
3069 15:56:04 SátThủSniper ĐTBLạcNguyênSoái Tống 18 1
3070 15:56:04 ISxxYuaMikami ChânVịt Liêu 36 1
3071 15:56:04 Jx2iBắcKiềuPhong ISxxNguoi Liêu 26 1
3072 15:56:05 cS2oBạchVôThường iHoaHồngĐen Liêu 36 3
3073 15:56:06 XxHungiMaxxX iCVBzSúpBơCúp Liêu 22 1
3074 15:56:07 i63zzCayButVang zzKimLong Tống 33 5
3075 15:56:07 IooTiếpThịSữaooI Profession Liêu 28 1
3076 15:56:08 LộcLừaĐểMàVui i63zzCayButVang Liêu 44 1
3077 15:56:13 iGiậtBắnMình JxDoiCamTruong Liêu 26 4
3078 15:56:13 TapChoiGame CứuNgườiBằngKe Tống 62 2
3079 15:56:13 ISzTriVDB TapChoiGame Liêu 42 1
3080 15:56:16 cS2oBạchVôThường 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 37 4
3081 15:56:18 McLaren720 iManboHieuThuBa Liêu 24 4
3082 15:56:19 OreoOriginal ZzSauDoiCoDonzZ Tống 86 1
3083 15:56:19 iSTzTônNgộKhông ĐánhXongĐừngChạy Liêu 56 2
3084 15:56:19 1stNhatTien ssHVT32ss Liêu 21 1
3085 15:56:20 McLaren720 zPrinCe Liêu 25 5
3086 15:56:20 IooTiếpThịSữaooI 1stTopVipProNo1 Liêu 29 2
3087 15:56:21 OreoOriginal iDNzNaughtyboy Tống 87 2
3088 15:56:21 XxHungiMaxxX iPanPrince Liêu 23 2
3089 15:56:22 OreoOriginal phideptraiii Tống 88 3
3090 15:56:23 TiểuTàTăng iSTzTônNgộKhông Tống 27 1
3091 15:56:24 DJLanKènTây ISxxYuaMikami Tống 26 3
3092 15:56:24 HoàngDượcSưĐông TiểuTàTăng Liêu 51 1
3093 15:56:24 BKvLạcLongQuân iiManChoDien47 Tống 18 4
3094 15:56:25 iizThayChuaMeGai iiĐầuTrọc2MáiS Tống 52 1
3095 15:56:25 ĐTBLạcNguyênSoái iBlackGOKU Liêu 43 1
3096 15:56:27 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiiCaVeChuaiii Tống 50 5
3097 15:56:27 oooMARCUSooo Jx2zFolder Liêu 12 1
3098 15:56:30 zzKimLong MrMinMin Liêu 37 1
3099 15:56:33 HiepDamSuThai McLaren720 Tống 9 1
3100 15:56:33 PháThiên HiepDamSuThai Liêu 32 2
3101 15:56:33 ISxxChangXongHúp MGBImLing Tống 59 1
3102 15:56:34 QTzTrưBátGiới IiChúTiễuĐaTình Tống 3 1
3103 15:56:34 iCVBzSúpBơCúp oooMARCUSooo Tống 59 1
3104 15:56:34 oooMARCUSooo ChaoNguoiLa Liêu 13 1
3105 15:56:34 LongTranhHổĐấu SocDameMaChet Tống 27 1
3106 15:56:35 wWwZeftsuwWw zTsunade Tống 19 1
3107 15:56:37 OreoOriginal XxHungiMaxxX Tống 89 4
3108 15:56:38 LộcLừaĐểMàVui ThànhCátTưHãn Liêu 45 2
3109 15:56:39 QTzTrưBátGiới Jx2CướcMa Tống 4 2
3110 15:56:39 GấuBéoo oooATHENAooo Tống 23 1
3111 15:56:40 iHoaHồngĐen RRRRRRRRR Tống 55 1
3112 15:56:40 HoàngDượcSưĐông SátThủSniper Liêu 52 2
3113 15:56:41 1ĐạpLòiRuột ĐTBLạcNguyênSoái Tống 29 1
3114 15:56:41 iGiậtBắnMình QTzTrưBátGiới Liêu 27 5
3115 15:56:42 izBạnNamGiấuTên HoanCa Tống 4 1
3116 15:56:42 izBạnNamGiấuTên So1LaoCai Tống 5 2
3117 15:56:45 izBạnNamGiấuTên iGiậtBắnMình Tống 6 3
3118 15:56:46 iBlackGOKU HuỳnhTấnLộc Tống 46 1
3119 15:56:46 DiTongSutVac IooGoodtalent Tống 18 1
3120 15:56:47 izHueManzi HoàngDượcSưĐông Tống 26 3
3121 15:56:48 TapChoiGame PháThiên Tống 63 1
3122 15:56:48 DJLanKènTây BịThíchBéNguyệt Tống 27 4
3123 15:56:50 IooTiếpThịSữaooI TapChoiGame Liêu 30 3
3124 15:56:52 iPanPrince IooTiếpThịSữaooI Tống 65 1
3125 15:56:52 iPanPrince HảoHán Tống 66 2
3126 15:56:53 iPanPrince iDNzNaughtyboy Tống 67 3
3127 15:56:53 xXxMrHuyXxX iPanPrince Liêu 42 12
3128 15:56:53 DJLanKènTây iiBlackCatz Tống 28 5
3129 15:56:53 OreoOriginal Sendona Tống 90 5
3130 15:56:55 zzKimLong ThuanHyDG Liêu 38 2
3131 15:56:55 xXxMrHuyXxX XămCuLênMặt Liêu 43 13
3132 15:56:55 DiTongSutVac phideptraiii Tống 19 2
3133 15:56:56 iizThayChuaMeGai iSGzNaughtyBoy Tống 53 2
3134 15:56:56 CrazyMango OreoOriginal Liêu 24 1
3135 15:56:57 Jx2iBắcKiềuPhong wWwZeftsuwWw Liêu 27 2
3136 15:56:57 Jx2iBắcKiềuPhong 1ĐạpLòiRuột Liêu 28 3
3137 15:56:57 Jx2iBắcKiềuPhong BKvLạcLongQuân Liêu 29 4
3138 15:56:58 ixxBéTrangTậpBắn ISxxNguoi Liêu 22 3
3139 15:56:58 ISxxNguoi Jx2ChienThan Tống 25 1
3140 15:57:00 ISxxYuaMikami zzAnhTrungzz Liêu 37 1
3141 15:57:02 zPrinCe TonyStark Tống 32 1
3142 15:57:03 LộcLừaĐểMàVui izHueManzi Liêu 46 3
3143 15:57:03 ĐánhXongĐừngChạy zTsunade Tống 35 1
3144 15:57:04 ĐánhXongĐừngChạy ixxBéTrangTậpBắn Tống 36 2
3145 15:57:05 GấuBéoo occhocothat Tống 24 2
3146 15:57:06 1Jx2zjjTyAk47 MGB1121 Tống 34 1
3147 15:57:06 XiaoMin izBạnNamGiấuTên Liêu 10 3
3148 15:57:07 i63zzCayButVang ISxxYuaMikami Tống 34 1
3149 15:57:07 Profession ZCanDyZ Tống 31 1
3150 15:57:08 1stNhatTien NhinCL Liêu 22 2
3151 15:57:08 Profession oS2oNgaMyĐàn5 Tống 32 2
3152 15:57:09 Oreo0riginal 1stTopVipProNo1 Liêu 34 1
3153 15:57:12 iCVBzSúpBơCúp iiiMuộiMuộizII Tống 60 2
3154 15:57:14 iiiCaVeChuaiii XDameLaAnh Liêu 14 1
3155 15:57:14 zzKimLong DJLanKènTây Liêu 39 3
3156 15:57:15 xXxMrHuyXxX ĐánhXongĐừngChạy Liêu 44 14
3157 15:57:17 XxHungiMaxxX iizThayChuaMeGai Liêu 24 1
3158 15:57:17 Jx2ChanSutPro TapChoiGame Liêu 20 1
3159 15:57:18 OreoOriginal oooMARCUSooo Tống 91 1
3160 15:57:18 XxHungiMaxxX iManboHieuThuBa Liêu 25 2
3161 15:57:18 GấuBéoo iSTzChàngNgốc Tống 25 3
3162 15:57:20 GấuBéoo ĐCMxPhêHeroin Tống 26 4
3163 15:57:20 GấuBéoo iKGzNaughtyboy Tống 27 5
3164 15:57:20 zzKimLong i63zzCayButVang Liêu 40 4
3165 15:57:20 LộcLừaĐểMàVui DươngQuáCaCa Liêu 47 4
3166 15:57:20 ThànhCátTưHãn CrazyMango Tống 21 1
3167 15:57:20 iBlackGOKU CứuNgườiBằngKe Tống 47 2
3168 15:57:21 RRRRRRRRR 0reo0riginal Liêu 6 1
3169 15:57:21 1Jx2zjjTyAk47 MrHuyNmk Tống 35 2
3170 15:57:21 iiiCaVeChuaiii oS2oCôDâuMa Liêu 15 2
3171 15:57:21 LongTranhHổĐấu XxHungiMaxxX Tống 28 2
3172 15:57:21 iCVBzSúpBơCúp BịThíchBéNguyệt Tống 61 3
3173 15:57:21 1Jx2zjjTyAk47 ThichYeuEm Tống 36 3
3174 15:57:22 ZzSauDoiCoDonzZ GấuBéoo Liêu 8 1
3175 15:57:22 B52PriseStop phideptraiii Tống 55 1
3176 15:57:23 ISzTriVDB oVzBàBánDưaHấu Liêu 43 2
3177 15:57:23 OreoOriginal boyzin009 Tống 92 2
3178 15:57:24 iGiậtBắnMình oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 28 1
3179 15:57:26 iiManChoDien47 zPrinCe Liêu 36 1
3180 15:57:27 IooGoodtalent oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 44 1
3181 15:57:27 xXxMrHuyXxX SSTLTSS Liêu 45 15
3182 15:57:29 1stNhatTien OreoOriginal Liêu 23 3
3183 15:57:31 HảoHán iCVBzSúpBơCúp Liêu 36 1
3184 15:57:32 TaoLaoLaTao zziChâuThảoizz Liêu 1 1
3185 15:57:32 HiepDamSuThai Jx2iBắcKiềuPhong Tống 10 1
3186 15:57:33 ĐTBLạcNguyênSoái Jx2zFolder Liêu 44 1
3187 15:57:33 Jx2ChanSutPro ZzAnhKhoazZ Liêu 21 2
3188 15:57:34 B52PriseStop Jx2ChanSutPro Tống 56 2
3189 15:57:34 ThànhCátTưHãn McLaren720 Tống 22 2
3190 15:57:34 iiĐầuTrọc2MáiS oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 2 1
3191 15:57:36 IooTiếpThịSữaooI iBlackGOKU Liêu 31 1
3192 15:57:39 TaoLaoLaTao Marlboro Liêu 2 2
3193 15:57:39 iSTzTônNgộKhông JxDoiCamTruong Liêu 57 1
3194 15:57:41 SátThủSniper PháThiên Tống 19 1
3195 15:57:41 oooATHENAooo YSLxVùngNhạyCảm Liêu 8 1
3196 15:57:42 ZVìAnhThươngEm ISxxYuaMikami Tống 33 1
3197 15:57:42 ThuanHyDG zzKimLong Tống 38 1
3198 15:57:42 zTsunade LongTranhHổĐấu Liêu 37 1
3199 15:57:44 1VácĐịnhGiangSơn xxxNguyetCamxxx Liêu 23 1
3200 15:57:45 HoanCa ZVìAnhThươngEm Liêu 19 1
3201 15:57:45 IooGoodtalent DiTongSutVac Liêu 45 2
3202 15:57:46 B52PriseStop IooGoodtalent Tống 57 3
3203 15:57:47 B52PriseStop HoàngDượcSưĐông Tống 58 4
3204 15:57:47 IooTiếpThịSữaooI MrMinMin Liêu 32 2
3205 15:57:48 izBạnNamGiấuTên zTsunade Tống 7 1
3206 15:57:51 iizThayChuaMeGai iiĐầuTrọc2MáiS Tống 54 1
3207 15:57:51 ThànhCátTưHãn Sendona Tống 23 3
3208 15:57:51 iizThayChuaMeGai iiiCaVeChuaiii Tống 55 2
3209 15:57:51 ISzTriVDB TapChoiGame Liêu 44 3
3210 15:57:51 iizThayChuaMeGai HuỳnhTấnLộc Tống 56 3
3211 15:57:53 GấuBéoo Kuuuuuuuuu Tống 28 1
3212 15:57:54 IooTiếpThịSữaooI TiểuTàTăng Liêu 33 3
3213 15:57:54 Profession oooMARCUSooo Tống 33 3
3214 15:57:55 Profession ISzTriVDB Tống 34 4
3215 15:57:56 ThànhCátTưHãn IooTiếpThịSữaooI Tống 24 4
3216 15:57:59 iizThayChuaMeGai iGiậtBắnMình Tống 57 4
3217 15:58:01 ĐánhXongĐừngChạy 1VácĐịnhGiangSơn Tống 37 1
3218 15:58:02 iManboHieuThuBa BịThíchBéNguyệt Tống 38 1
3219 15:58:02 1stNhatTien wWwZeftsuwWw Liêu 24 4
3220 15:58:02 PháThiên izBạnNamGiấuTên Liêu 33 1
3221 15:58:03 1ĐạpLòiRuột phideptraiii Tống 30 1
3222 15:58:05 QuyềnCước iiManChoDien47 Tống 15 1
3223 15:58:06 PháThiên iHoaHồngĐen Liêu 34 2
3224 15:58:07 ĐTBLạcNguyênSoái iPanPrince Liêu 45 2
3225 15:58:08 zzAnhTrungzz LộcLừaĐểMàVui Tống 17 1
3226 15:58:10 zTsunade QTzTrưBátGiới Liêu 38 1
3227 15:58:10 GấuBéoo SocDameMaChet Tống 29 2
3228 15:58:13 zTsunade SátThủSniper Liêu 39 2
3229 15:58:14 zTsunade ThànhCátTưHãn Liêu 40 3
3230 15:58:15 iBlackGOKU 1stNhatTien Tống 48 1
3231 15:58:16 IooGoodtalent izHueManzi Liêu 46 1
3232 15:58:16 iSTzTônNgộKhông Profession Liêu 58 2
3233 15:58:17 iSTzHoàngĐế B52PriseStop Liêu 57 1
3234 15:58:17 MapTapSut DJLanKènTây Liêu 34 1
3235 15:58:17 DJLanKènTây MapTapSut Tống 29 1
3236 15:58:18 s2HậuNghệs2 IooTiếpThịSữaooI Tống 42 1
3237 15:58:18 zzKimLong iBlackGOKU Liêu 41 1
3238 15:58:20 iCVBzSúpBơCúp iDNzNaughtyboy Tống 62 1
3239 15:58:22 BKvLạcLongQuân ISxxYuaMikami Tống 19 1
3240 15:58:23 ĐTBLạcNguyênSoái iManboHieuThuBa Liêu 46 3
3241 15:58:24 GấuBéoo iSGzNaughtyBoy Tống 30 3
3242 15:58:28 IooGoodtalent ThuanHyDG Liêu 47 2
3243 15:58:29 McLaren720 NhinCL Liêu 26 1
3244 15:58:30 McLaren720 zzAnhTrungzz Liêu 27 2
3245 15:58:30 ĐánhXongĐừngChạy oooATHENAooo Tống 38 2
3246 15:58:30 i63zzCayButVang HoàngDượcSưĐông Tống 35 1
3247 15:58:30 IooGoodtalent 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 48 3
3248 15:58:31 iPanPrince Oreo0riginal Tống 68 1
3249 15:58:32 iHoaHồngĐen iiiCaVeChuaiii Tống 56 1
3250 15:58:32 Jx2zFolder ĐTBLạcNguyênSoái Tống 12 1
3251 15:58:33 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iGiậtBắnMình Tống 51 1
3252 15:58:33 TaoLaoLaTao S2oChânDài1m1oS2 Liêu 3 3
3253 15:58:34 iiBlackCatz OreoOriginal Liêu 11 1
3254 15:58:35 TiểuTàTăng HảoHán Tống 28 1
3255 15:58:35 HuỳnhTấnLộc TapChoiGame Liêu 40 1
3256 15:58:35 i63zzCayButVang zTsunade Tống 36 2
3257 15:58:36 ZzAnhKhoazZ iiBlackCatz Tống 17 1
3258 15:58:36 izBạnNamGiấuTên phideptraiii Tống 8 1
3259 15:58:37 0reo0riginal OreoCookieVani Tống 31 1
3260 15:58:37 izShadowFriend HuỳnhTấnLộc Tống 36 3
3261 15:58:39 zzKimLong BKvLạcLongQuân Liêu 42 2
3262 15:58:39 iHoaHồngĐen 1stKiemMaPK Tống 57 2
3263 15:58:39 1ĐạpLòiRuột XxHungiMaxxX Tống 31 2
3264 15:58:39 1ĐạpLòiRuột zzKimLong Tống 32 3
3265 15:58:39 LộcLừaĐểMàVui ISxxNguoi Liêu 48 1
3266 15:58:41 iHoaHồngĐen iiManChoDien47 Tống 58 3
3267 15:58:41 s2HậuNghệs2 1VácĐịnhGiangSơn Tống 43 2
3268 15:58:42 izHueManzi RRRRRRRRR Tống 27 1
3269 15:58:42 zPrinCe BịThíchBéNguyệt Tống 33 1
3270 15:58:43 oZoSờÂmĐạoSỹoZo o0oThiếuLâmBút Tống 52 2
3271 15:58:44 ĐánhXongĐừngChạy PháThiên Tống 39 3
3272 15:58:44 YSLxVùngNhạyCảm So1LaoCai Tống 22 1
3273 15:58:44 iHoaHồngĐen ISxxYuaMikami Tống 59 4
3274 15:58:44 iBlackGOKU Jx2ChanSutPro Tống 49 1
3275 15:58:45 YSLxVùngNhạyCảm Jx2ChienThan Tống 23 2
3276 15:58:47 i63zzCayButVang iSTzTônNgộKhông Tống 37 3
3277 15:58:48 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2CướcMa Tống 53 3
3278 15:58:48 ixxBéTrangTậpBắn ĐánhXongĐừngChạy Liêu 23 1
3279 15:58:49 XDameLaAnh MGBImLing Tống 5 1
3280 15:58:49 TiểuTàTăng Jx2iBắcKiềuPhong Tống 29 2
3281 15:58:51 McLaren720 LongTranhHổĐấu Liêu 28 3
3282 15:58:51 iSTzHoàngĐế ChaoNguoiLa Liêu 58 2
3283 15:58:52 1stNhatTien XDameLaAnh Liêu 25 1
3284 15:58:54 BịThíchBéNguyệt izShadowFriend Liêu 58 1
3285 15:58:54 BịThíchBéNguyệt GấuBéoo Liêu 59 2
3286 15:58:55 QTzTrưBátGiới ZzSauDoiCoDonzZ Tống 5 1
3287 15:58:55 YSLxVùngNhạyCảm BịThíchBéNguyệt Tống 24 3
3288 15:58:55 zPrinCe MrHuyNmk Tống 34 2
3289 15:58:56 TapChoiGame CrazyMango Tống 64 1
3290 15:58:56 0reo0riginal phideptraiii Tống 32 2
3291 15:58:56 xXxMrHuyXxX QuyềnCước Liêu 46 16
3292 15:58:58 iSGzNaughtyBoy JxDoiCamTruong Liêu 16 1
3293 15:58:58 DiTongSutVac iiĐầuTrọc2MáiS Tống 20 1
3294 15:58:59 PháThiên ixDsquared2 Liêu 35 1
3295 15:59:00 Oreo0riginal YSLxVùngNhạyCảm Liêu 35 1
3296 15:59:01 Oreo0riginal oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 36 2
3297 15:59:01 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iConMèoKìDiệu Tống 54 4
3298 15:59:02 iBlackGOKU IooGoodtalent Tống 50 2
3299 15:59:03 izBạnNamGiấuTên TonyStark Tống 9 2
3300 15:59:03 OreoOriginal MGB1121 Tống 93 1
3301 15:59:05 0reo0riginal ISxxYuaMikami Tống 33 3
3302 15:59:06 boyzin009 SSTLTSS Liêu 13 1
3303 15:59:10 McLaren720 iizThayChuaMeGai Liêu 29 4
3304 15:59:10 ISzTriVDB iManboHieuThuBa Liêu 45 1
3305 15:59:10 McLaren720 iBlackGOKU Liêu 30 5
3306 15:59:11 McLaren720 TapChoiGame Liêu 31 6
3307 15:59:11 1Jx2zjjTyAk47 iiBPzMaiMalYeuEm Tống 37 1
3308 15:59:11 Sendona ChânVịt Liêu 10 1
3309 15:59:12 ThuanHyDG MapTapSut Tống 39 1
3310 15:59:13 zTsunade Jx2zFolder Liêu 41 1
3311 15:59:14 1stTopVipProNo1 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 20 1
3312 15:59:16 1stNhatTien MrMinMin Liêu 26 2
3313 15:59:17 iHoaHồngĐen Kuuuuuuuuu Tống 60 5
3314 15:59:17 1ĐạpLòiRuột Jx2iBắcKiềuPhong Tống 33 4
3315 15:59:19 McLaren720 izBạnNamGiấuTên Liêu 32 7
3316 15:59:19 B52PriseStop McLaren720 Tống 59 1
3317 15:59:23 zPrinCe zzKimLong Tống 35 3
3318 15:59:24 zTsunade izShadowFriend Liêu 42 2
3319 15:59:24 iBlackGOKU zTsunade Tống 51 1
3320 15:59:25 iSGzNaughtyBoy GấuBéoo Liêu 17 2
3321 15:59:26 IooGoodtalent QTzTrưBátGiới Liêu 49 1
3322 15:59:27 1stNhatTien ZzAnhKhoazZ Liêu 27 3
3323 15:59:27 ĐánhXongĐừngChạy Oreo0riginal Tống 40 1
3324 15:59:29 1stNhatTien DiTongSutVac Liêu 28 4
3325 15:59:29 boyzin009 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 14 2
3326 15:59:33 ISxxChangXongHúp MapTapSut Tống 60 2
3327 15:59:34 BKvLạcLongQuân TaoLaoLaTao Tống 20 1
3328 15:59:34 CrazyMango 1stTopVipProNo1 Liêu 25 1
3329 15:59:36 ĐTBLạcNguyênSoái ThànhCátTưHãn Liêu 47 1
3330 15:59:36 LongTranhHổĐấu phideptraiii Tống 29 1
3331 15:59:36 zPrinCe HuỳnhTấnLộc Tống 36 4
3332 15:59:37 B52PriseStop ixxBéTrangTậpBắn Tống 60 2
3333 15:59:39 XxHungiMaxxX Profession Liêu 26 1
3334 15:59:39 SSTLTSS iGiậtBắnMình Tống 12 1
3335 15:59:39 SSTLTSS MGB1121 Tống 13 2
3336 15:59:39 SSTLTSS oooATHENAooo Tống 14 3
3337 15:59:40 SSTLTSS HảoHán Tống 15 4
3338 15:59:40 CrazyMango TapChoiGame Liêu 26 2
3339 15:59:44 XxHungiMaxxX B52PriseStop Liêu 27 2
3340 15:59:45 izHueManzi IooGoodtalent Tống 28 2
3341 15:59:46 zzKimLong NhinCL Liêu 43 1
3342 15:59:46 zzKimLong OreoOriginal Liêu 44 2
3343 15:59:46 iCVBzSúpBơCúp CrazyMango Tống 63 2
3344 15:59:46 ISxxChangXongHúp zzKimLong Tống 61 3
3345 15:59:47 DJLanKènTây boyzin009 Tống 30 2
3346 15:59:47 1stNhatTien TiểuTàTăng Liêu 29 5
3347 15:59:48 iizThayChuaMeGai izS2HắcVôThường Tống 58 1
3348 15:59:52 iSTzHoàngĐế ĐánhXongĐừngChạy Liêu 59 3
3349 15:59:53 iiiCaVeChuaiii izBạnNamGiấuTên Liêu 16 1
3350 15:59:54 1ĐạpLòiRuột Oreo0riginal Tống 34 5
3351 15:59:55 ISxxYuaMikami iManboHieuThuBa Liêu 38 1
3352 15:59:56 zTsunade XDameLaAnh Liêu 43 1
3353 15:59:57 ĐTBLạcNguyênSoái zPrinCe Liêu 48 2
3354 15:59:57 oooMARCUSooo SátThủSniper Liêu 14 1
3355 16:00:00 o0oThiếuLâmBút HiepDamSuThai Liêu 16 1
3356 16:00:00 MGBImLing ixDsquared2 Liêu 9 1
3357 16:00:01 MGB1121 SSTLTSS Liêu 17 1
3358 16:00:01 1stNhatTien DJLanKènTây Liêu 30 6
3359 16:00:02 iSTzTônNgộKhông iBlackGOKU Liêu 59 1
3360 16:00:03 ChânVịt XxHungiMaxxX Tống 19 1
3361 16:00:03 iSTzTônNgộKhông iizThayChuaMeGai Liêu 60 2
3362 16:00:04 oooMARCUSooo XămCuLênMặt Liêu 15 2
3363 16:00:04 McLaren720 LongTranhHổĐấu Liêu 33 1
3364 16:00:05 Jx2zFolder iSTzTônNgộKhông Tống 13 1
3365 16:00:06 Jx2CướcMa iHoaHồngĐen Liêu 13 1
3366 16:00:06 Jx2CướcMa iCVBzSúpBơCúp Liêu 14 2
3367 16:00:08 s2HậuNghệs2 So1LaoCai Tống 44 3
3368 16:00:09 1Jx2zjjTyAk47 ThichYeuEm Tống 38 1
3369 16:00:09 ISxxYuaMikami wWwZeftsuwWw Liêu 39 2
3370 16:00:09 DươngQuáCaCa iiBlackCatz Tống 40 1
3371 16:00:10 ThuanHyDG ĐTBLạcNguyênSoái Tống 40 2
3372 16:00:12 DiTongSutVac zTsunade Tống 21 1
3373 16:00:13 iDNzNaughtyboy DươngQuáCaCa Liêu 33 1
3374 16:00:14 ZzAnhKhoazZ SocDameMaChet Tống 18 1
3375 16:00:14 ThànhCátTưHãn Jx2iBắcKiềuPhong Tống 25 1
3376 16:00:15 LộcLừaĐểMàVui TapChoiGame Liêu 49 2
3377 16:00:15 TapChoiGame LộcLừaĐểMàVui Tống 65 1
3378 16:00:15 s2HậuNghệs2 iDNzNaughtyboy Tống 45 4
3379 16:00:16 ZzAnhKhoazZ IooGoodtalent Tống 19 2
3380 16:00:16 iGiậtBắnMình ZzAnhKhoazZ Liêu 29 1
3381 16:00:17 YSLxVùngNhạyCảm phideptraiii Tống 25 1
3382 16:00:19 zzAnhTrungzz McLaren720 Tống 18 1
3383 16:00:19 ChânVịt zzKimLong Tống 20 2
3384 16:00:20 Jx2ChanSutPro ChânVịt Liêu 22 1
3385 16:00:21 1stNhatTien izHueManzi Liêu 31 7
3386 16:00:21 Jx2CướcMa izBạnNamGiấuTên Liêu 15 3
3387 16:00:21 oooMARCUSooo GấuBéoo Liêu 16 3
3388 16:00:21 HuỳnhTấnLộc Jx2zFolder Liêu 41 1
3389 16:00:22 HuỳnhTấnLộc Profession Liêu 42 2
3390 16:00:23 Oreo0riginal s2HậuNghệs2 Liêu 37 1
3391 16:00:27 iSTzHoàngĐế iBlackGOKU Liêu 60 4
3392 16:00:27 izS2HắcVôThường ThànhCátTưHãn Liêu 1 1
3393 16:00:27 TonyStark JxDoiCamTruong Liêu 7 1
3394 16:00:29 OreoOriginal LuuThiThi Tống 94 1
3395 16:00:30 1Jx2zjjTyAk47 ISxxYuaMikami Tống 39 2
3396 16:00:30 ISzTriVDB zzAnhTrungzz Liêu 46 2
3397 16:00:30 iizThayChuaMeGai CrazyMango Tống 59 1
3398 16:00:30 iCVBzSúpBơCúp LiuLiuLiu Tống 64 1
3399 16:00:31 Jx2ChanSutPro HiepDamSuThai Liêu 23 2
3400 16:00:32 iCVBzSúpBơCúp PháThiên Tống 65 2
3401 16:00:32 iizThayChuaMeGai Kuuuuuuuuu Tống 60 2
3402 16:00:33 DJLanKènTây Jx2ChanSutPro Tống 31 1
3403 16:00:33 ThuanHyDG o0oThiếuLâmBút Tống 41 3
3404 16:00:34 oooMARCUSooo iHoaHồngĐen Liêu 17 4
3405 16:00:34 NhinCL 1stNhatTien Tống 21 1
3406 16:00:35 B52PriseStop iSTzTônNgộKhông Tống 61 1
3407 16:00:36 ISxxChangXongHúp iGiậtBắnMình Tống 62 4
3408 16:00:38 iiĐầuTrọc2MáiS BKvLạcLongQuân Liêu 3 1
3409 16:00:38 iCVBzSúpBơCúp iiiCaVeChuaiii Tống 66 3
3410 16:00:39 DươngQuáCaCa zzKimLong Tống 41 1
3411 16:00:41 LongTranhHổĐấu ĐTBLạcNguyênSoái Tống 30 1
3412 16:00:42 cS2oBạchVôThường ixDsquared2 Liêu 38 5
3413 16:00:43 Jx2CướcMa GấuBéoo Liêu 16 4
3414 16:00:44 TaoLaoLaTao ISxxHoaNhậtQuỳnh Liêu 4 1
3415 16:00:44 TapChoiGame Sendona Tống 66 2
3416 16:00:44 iManboHieuThuBa oooATHENAooo Tống 39 1
3417 16:00:44 Oreo0riginal DJLanKènTây Liêu 38 2
3418 16:00:46 MGB1121 TapChoiGame Liêu 18 2
3419 16:00:46 B52PriseStop zTsunade Tống 62 2
3420 16:00:48 McLaren720 NhinCL Liêu 34 1
3421 16:00:49 LongTranhHổĐấu McLaren720 Tống 31 2
3422 16:00:49 iDNzNaughtyboy QTzTrưBátGiới Liêu 34 1
3423 16:00:49 HảoHán LongTranhHổĐấu Liêu 37 1
3424 16:00:50 iBlackGOKU Jx2iBắcKiềuPhong Tống 52 1
3425 16:00:51 iiĐầuTrọc2MáiS oVzBàBánDưaHấu Liêu 4 2
3426 16:00:52 DươngQuáCaCa ISzTriVDB Tống 42 2
3427 16:00:53 SSTLTSS So1LaoCai Tống 16 1
3428 16:00:53 SSTLTSS iSTzTônNgộKhông Tống 17 2
3429 16:00:53 SSTLTSS Jx2CướcMa Tống 18 3
3430 16:00:54 iSTzHoàngĐế iizThayChuaMeGai Liêu 61 5
3431 16:00:54 izBạnNamGiấuTên Jx2ChienThan Tống 10 1
3432 16:00:55 MGB1121 ĐánhXongĐừngChạy Liêu 19 3
3433 16:00:55 iCVBzSúpBơCúp TonyStark Tống 67 4
3434 16:00:56 iManboHieuThuBa HuỳnhTấnLộc Tống 40 2
3435 16:00:56 qwewwwwww ISxxChangXongHúp Liêu 10 1
3436 16:00:56 SátThủSniper XxHungiMaxxX Tống 20 1
3437 16:00:58 Profession oooMARCUSooo Tống 35 1
3438 16:00:58 LộcLừaĐểMàVui izHueManzi Liêu 50 1
3439 16:00:59 Profession MGBImLing Tống 36 2
3440 16:00:59 Profession PháThiên Tống 37 3
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 15:16:38 1ĐạpLòiRuột Liêu
2 15:17:50 HoàngDượcSưĐông Tống
3 15:18:25 iMrMalthaelKID Liêu
4 15:19:20 SoanCR Tống
5 15:20:21 i63zzCayButVang Liêu
6 15:20:56 iKGzNaughtyboy Tống
7 15:21:45 TiểuTàTăng Liêu
8 15:22:19 HoàngDượcSưĐông Tống
9 15:23:39 DJLanKènTây Liêu
10 15:23:52 cS2oBạchVôThường Tống
11 15:24:42 iPanPrince Liêu
12 15:25:28 CrazyMango Tống
13 15:27:35 TiểuTàTăng Liêu
14 15:28:06 iSTzHoàngĐế Tống
15 15:28:11 izShadowFriend Liêu
16 15:28:15 iiManChoDien47 Tống
17 15:29:37 zzAnhTrungzz Liêu
18 15:30:41 1VácĐịnhGiangSơn Tống
19 15:32:31 oS2oCôDâuMa Liêu
20 15:33:20 ISxxNguoi Liêu
21 15:33:42 SoanCR Tống
22 15:34:33 DươngQuáCaCa Liêu
23 15:35:32 ZzSauDoiCoDonzZ Tống
24 15:36:12 oS2oCôDâuMa Liêu
25 15:36:52 MGB1121 Tống
26 15:37:08 ZzSauDoiCoDonzZ Tống
27 15:38:01 ThuanHyDG Liêu
28 15:39:02 zTsunade Tống
29 15:39:31 i63zzCayButVang Liêu
30 15:40:16 zTsunade Tống
31 15:41:09 oS2oCôDâuMa Liêu
32 15:42:15 ISxxNguoi Liêu
33 15:42:59 HoanCa Tống
34 15:43:33 oS2oCôDâuMa Liêu
35 15:44:40 zTsunade Tống
36 15:45:24 Profession Liêu
37 15:46:44 iGiậtBắnMình Tống
38 15:47:32 i63zzCayButVang Liêu
39 15:48:27 zTsunade Tống
40 15:49:30 i63zzCayButVang Liêu
41 15:50:27 1VácĐịnhGiangSơn Tống
42 15:50:57 zTsunade Tống
43 15:51:41 DJLanKènTây Liêu
44 15:53:08 MGBImLing Tống
45 15:53:21 SSTLTSS Liêu
46 15:54:13 i63zzCayButVang Liêu
47 15:55:00 CrazyMango Tống
48 15:55:07 XiaoMin Tống
49 15:56:01 TiểuTàTăng Liêu
50 15:56:49 CrazyMango Tống
51 15:57:36 QTzTrưBátGiới Liêu
52 15:58:24 zTsunade Tống
53 15:59:04 DiTongSutVac Liêu
54 16:00:53 izS2HắcVôThường Tống
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 15:17:40 445 432
2 15:19:20 1009 1436
3 15:21:00 1838 2229
4 15:22:40 2500 3166
5 15:24:20 3499 4180
6 15:26:00 4330 5072
7 15:27:40 5179 5942
8 15:29:20 5865 6858
9 15:31:00 6676 7710
10 15:32:40 7573 8771
11 15:34:20 8482 9777
12 15:36:00 9319 10719
13 15:37:40 10098 11885
14 15:39:20 11057 12789
15 15:41:00 11749 13665
16 15:42:39 12419 14677
17 15:44:19 13499 15563
18 15:45:59 14526 16400
19 15:47:39 15798 17289
20 15:49:19 16625 18249
21 15:50:59 17391 18915
22 15:52:39 18184 19887
23 15:54:19 18961 20803
24 15:55:59 19679 21580
25 15:57:39 20543 22392
26 15:59:19 21197 23362
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
1 OreoOriginal Liêu 94 60
2 iPanPrince Liêu 68 41
3 iCVBzSúpBơCúp Liêu 67 39
4 TapChoiGame Liêu 66 61
5 B52PriseStop Liêu 62 30
6 ISxxChangXongHúp Liêu 62 13
7 iSTzHoàngĐế Tống 61 3
8 iizThayChuaMeGai Liêu 60 41
9 iHoaHồngĐen Liêu 60 33
10 iSTzTônNgộKhông Tống 60 45
11 BịThíchBéNguyệt Tống 59 60
12 HắcYNhân Liêu 58 23
13 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 54 11
14 HoàngDượcSưĐông Tống 52 33
15 iBlackGOKU Liêu 52 46
16 LộcLừaĐểMàVui Tống 50 31
17 IooGoodtalent Tống 49 40
18 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 48 42
19 ISzTriVDB Tống 46 22
20 xXxMrHuyXxX Tống 46 2
21 s2HậuNghệs2 Liêu 45 13
22 zzKimLong Tống 44 38
23 zTsunade Tống 43 50
24 DươngQuáCaCa Liêu 42 13
25 HuỳnhTấnLộc Tống 42 52
26 ThuanHyDG Liêu 41 23
27 ĐánhXongĐừngChạy Liêu 40 34
28 iManboHieuThuBa Liêu 40 34
29 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 39 37
30 ISxxYuaMikami Tống 39 40
31 cS2oBạchVôThường Tống 38 7
32 Oreo0riginal Tống 38 38
33 Profession Liêu 37 27
34 HảoHán Tống 37 35
35 i63zzCayButVang Liêu 37 19
36 iiManChoDien47 Tống 36 23
37 zPrinCe Liêu 36 30
38 izShadowFriend Liêu 36 38
39 ixDsquared2 Liêu 35 33
40 PháThiên Tống 35 39
41 MapTapSut Tống 34 39
42 1ĐạpLòiRuột Liêu 34 34
43 iDNzNaughtyboy Tống 34 35
44 McLaren720 Tống 34 23
45 IooTiếpThịSữaooI Tống 33 22
46 0reo0riginal Liêu 33 12
47 isEthanol Tống 33 37
48 ZVìAnhThươngEm Liêu 33 13
49 IiChúTiễuĐaTình Tống 32 35
50 DJLanKènTây Liêu 31 14
51 1stNhatTien Tống 31 36
52 LongTranhHổĐấu Liêu 31 30
53 GấuBéoo Liêu 30 34
54 Jx2iBắcKiềuPhong Tống 29 30
55 iGiậtBắnMình Tống 29 31
56 TiểuTàTăng Liêu 29 27
57 izHueManzi Liêu 28 18
58 XxHungiMaxxX Tống 27 37
59 CrazyMango Tống 26 41
60 YSLxVùngNhạyCảm Liêu 25 11
61 ThànhCátTưHãn Liêu 25 22
62 ISxxNguoi Liêu 25 21
63 1VácĐịnhGiangSơn Tống 23 26
64 ixxBéTrangTậpBắn Tống 23 15
65 Jx2ChanSutPro Tống 23 29
66 iMrMalthaelKID Liêu 21 10
67 MrMinMin Liêu 21 23
68 NhinCL Liêu 21 36
69 DiTongSutVac Liêu 21 17
70 ChânVịt Liêu 20 25
71 1stTopVipProNo1 Liêu 20 27
72 BKvLạcLongQuân Liêu 20 24
73 ĐứcDũng Tống 20 22
74 SátThủSniper Liêu 20 19
75 SoanCR Tống 19 27
76 ZzAnhKhoazZ Liêu 19 27
77 wWwZeftsuwWw Liêu 19 27
78 HoanCa Tống 19 20
79 MGB1121 Tống 19 20
80 zzAnhTrungzz Liêu 18 27
81 SSTLTSS Liêu 18 37
82 oooMARCUSooo Tống 17 20
83 iSGzNaughtyBoy Tống 17 9
84 iiiCaVeChuaiii Tống 16 19
85 Jx2CướcMa Tống 16 26
86 o0oThiếuLâmBút Tống 16 17
87 QuyềnCước Liêu 15 27
88 boyzin009 Tống 14 22
89 Jx2zFolder Liêu 13 11
90 iiBPzMaiMalYeuEm Tống 13 22
91 iConMèoKìDiệu Tống 13 25
92 izMaNữGiấuTên Liêu 11 22
93 BanRungConKu Tống 11 8
94 iiBlackCatz Tống 11 26
95 ALaBeoBeoz Liêu 10 9
96 HiepDamSuThai Liêu 10 20
97 TiênHồĐiệp Liêu 10 21
98 izBạnNamGiấuTên Liêu 10 9
99 XiaoMin Tống 10 13
100 Sendona Tống 10 28
101 qwewwwwww Tống 10 13
102 So1LaoCai Tống 9 31
103 MGBImLing Tống 9 17
104 phideptrai Tống 9 13
105 TLQxLuuBoPK Liêu 9 17
106 ZzSauDoiCoDonzZ Tống 8 15
107 oooATHENAooo Tống 8 28
108 Obamama Tống 8 7
109 iiiSatThuPKzzz Tống 7 4
110 Kuuuuuuuuu Tống 7 27
111 Jx2ChienThan Tống 7 17
112 TonyStark Tống 7 10
113 ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 7 15
114 zMiles Tống 7 10
115 RRRRRRRRR Tống 6 9
116 QTzTrưBátGiới Liêu 5 5
117 LuuThiThi Tống 5 30
118 JxDoiCamTruong Liêu 5 28
119 XDameLaAnh Liêu 5 44
120 ThichYeuEm Tống 4 14
121 phideptraiii Tống 4 23
122 TaoLaoLaTao Tống 4 2
123 CứuNgườiBằngKe Tống 4 13
124 NgáoĐá Liêu 4 2
125 TiểuNinh Liêu 4 9
126 iiĐầuTrọc2MáiS Tống 4 7
127 iLxVùngNhạyCảm Liêu 3 2
128 iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 3 8
129 DânBuônMèo Liêu 3 5
130 oS2oCôDâuMa Liêu 3 10
131 PresidentTrump Tống 2 7
132 ssHVT32ss Liêu 2 6
133 CàXaĐiXA Liêu 2 10
134 Marlboro Liêu 2 5
135 iiZinNo Tống 1 7
136 iKGzNaughtyboy Tống 1 5
137 LiuLiuLiu Tống 1 19
138 izS2HắcVôThường Tống 1 1
139 zzĐứcDũngzz Tống 1 9
140 MrHuyNmk Tống 1 7
141 oS2oNgaMyĐàn5 Tống 1 7
142 bangxahoi Tống 0 3
143 1stKiemMaPK Tống 0 1
144 BeTapXdame11o Tống 0 7
145 zziChâuThảoizz Liêu 0 1
146 oS2oKẹoJx2zS2o Liêu 0 1
147 ĐCMxPhêHeroin Tống 0 1
148 OreoCookieVani Tống 0 2
149 iSTzChàngNgốc Tống 0 1
150 xxxNguyetCamxxx Liêu 0 9
151 occhocothat Tống 0 1
152 LanCaVe Liêu 0 1
153 iDCzNaughtyGirl Tống 0 7
154 iMaNhânTrảo Liêu 0 1
155 iCổSưHoaHồng Liêu 0 1
156 LoDytGoiCam Tống 0 4
157 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 0 14
158 SocDameMaChet Tống 0 24
159 ZCanDyZ Tống 0 9
160 iSợEmVôTìnhS2 Liêu 0 2
161 XămCuLênMặt Liêu 0 15
162 S2oChânDài1m1oS2 Liêu 0 3
163 MrHuyCs Tống 0 5
164 Jx2MsAndarielKID Liêu 0 8
165 Jx2MsItherael Liêu 0 12
166 DanGayTaiBo Liêu 0 3
167 ISxConGáiÔngTrùm Liêu 0 2
168 Jx2zAnhEmZ Tống 0 4
169 ChaoNguoiLa Liêu 0 9
170 ThuỳLinh Tống 0 3
171 HPxChịBaHảiPhòng Tống 0 9
172 oVzBàBánDưaHấu Liêu 0 17
173 iTBxHoàngHậu Tống 0 7
174 ThiênLýĐộcHànhzz Tống 0 5
175 ThácBạtThánhY Liêu 0 2
176 iiiMuộiMuộizII Tống 0 2
177 DoãnĐạiHiệp Liêu 0 1
178 oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 0 11
179 ISxxHoaNhậtQuỳnh Liêu 0 1
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
1 15:21:00 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 1 Liêu 211
2 15:21:00 HắcYNhân 2 Liêu 173
3 15:21:00 ISxxChangXongHúp 3 Liêu 148
4 15:21:00 B52PriseStop 4 Liêu 133
5 15:21:00 ThuanHyDG 5 Liêu 120
6 15:21:00 iBlackGOKU 6 Liêu 111
7 15:21:00 Oreo0riginal 7 Tống 106
8 15:21:00 HuỳnhTấnLộc 8 Tống 104
9 15:21:00 cS2oBạchVôThường 9 Tống 104
10 15:21:00 OreoOriginal 10 Liêu 98
11 15:31:00 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 1 Liêu 554
12 15:31:00 HắcYNhân 2 Liêu 487
13 15:31:00 ISxxChangXongHúp 3 Liêu 466
14 15:31:00 iSTzHoàngĐế 4 Tống 397
15 15:31:00 TapChoiGame 5 Liêu 364
16 15:31:00 iPanPrince 6 Liêu 359
17 15:31:00 iSTzTônNgộKhông 7 Tống 350
18 15:31:00 OreoOriginal 8 Liêu 341
19 15:31:00 xXxMrHuyXxX 9 Tống 326
20 15:31:00 BịThíchBéNguyệt 10 Tống 323
21 15:41:00 ISxxChangXongHúp 1 Liêu 774
22 15:41:00 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 2 Liêu 743
23 15:41:00 iSTzHoàngĐế 3 Tống 742
24 15:41:00 HắcYNhân 4 Liêu 707
25 15:41:00 OreoOriginal 5 Liêu 650
26 15:41:00 iPanPrince 6 Liêu 614
27 15:41:00 xXxMrHuyXxX 7 Tống 588
28 15:41:00 iHoaHồngĐen 8 Liêu 584
29 15:41:00 BịThíchBéNguyệt 9 Tống 561
30 15:41:00 TapChoiGame 10 Liêu 540
31 15:50:59 iSTzHoàngĐế 1 Tống 1000
32 15:50:59 ISxxChangXongHúp 2 Liêu 988
33 15:50:59 OreoOriginal 3 Liêu 983
34 15:50:59 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 4 Liêu 878
35 15:50:59 HắcYNhân 5 Liêu 869
36 15:50:59 iPanPrince 6 Liêu 867
37 15:50:59 xXxMrHuyXxX 7 Tống 800
38 15:50:59 iHoaHồngĐen 8 Liêu 766
39 15:50:59 DươngQuáCaCa 9 Liêu 724
40 15:50:59 iSTzTônNgộKhông 10 Tống 716
41 16:01:29 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 1 Liêu 1000
42 16:01:29 HắcYNhân 2 Liêu 1000
43 16:01:29 iPanPrince 3 Liêu 1000
44 16:01:29 OreoOriginal 4 Liêu 1000
45 16:01:29 iSTzHoàngĐế 5 Tống 1000
46 16:01:29 ISxxChangXongHúp 6 Liêu 996
47 16:01:29 iCVBzSúpBơCúp 7 Liêu 967
48 16:01:29 xXxMrHuyXxX 8 Tống 940
49 16:01:29 B52PriseStop 9 Liêu 924
50 16:01:29 iizThayChuaMeGai 10 Liêu 911
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 16:00:59 21982 24157