Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường phụ - 14 giờ ngày 18/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 14:01:00 TaoLaoLaTao Tà Độc Tống Thường Tống[1]:Liêu[0]
2 14:01:00 ThichYeuEm Nga My tục gia Tống Thường Tống[2]:Liêu[0]
3 14:01:00 iXiệcMòakkkkk Tà Độc Tống Thường Tống[3]:Liêu[0]
4 14:01:00 ZCanDyZ Nga My phật gia Tống Thường Tống[4]:Liêu[0]
5 14:01:01 iDCzNaughtyGirl Nga My tục gia Tống Thường Tống[5]:Liêu[0]
6 14:01:04 ISxxNguoi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[5]:Liêu[1]
7 14:01:04 TapChoiGame Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[5]:Liêu[2]
8 14:01:04 1VirusSiDa Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[6]:Liêu[2]
9 14:01:04 ĐTBLạcNguyênSoái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[7]:Liêu[2]
10 14:01:05 ixDsquared2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[7]:Liêu[3]
11 14:01:05 ISxxĐẹpTrai20cm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[7]:Liêu[4]
12 14:01:05 i68KGxHiếuGenij Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[8]:Liêu[4]
13 14:01:05 IiChúTiễuĐaTình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[9]:Liêu[4]
14 14:01:06 BắnMộtBầuTrời Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[9]:Liêu[5]
15 14:01:06 IzKFCxPhôMaiQezI Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[10]:Liêu[5]
16 14:01:07 BoyonechapQT Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[10]:Liêu[6]
17 14:01:07 iCkChịBóng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[11]:Liêu[6]
18 14:01:11 SSTLTSS Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[11]:Liêu[7]
19 14:01:11 BắcTốngĐạiVương Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[12]:Liêu[7]
20 14:01:13 ISxxHoaNhậtQuỳnh Tà Độc Liêu Thường Tống[12]:Liêu[8]
21 14:01:14 iiManChoDien47 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[13]:Liêu[8]
22 14:01:14 iHoaHồngĐen Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[13]:Liêu[9]
23 14:01:14 oS2oNgaMyĐàn5 Nga My tục gia Tống Thường Tống[14]:Liêu[9]
24 14:01:15 iSaoEmLạiQuênS2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[14]:Liêu[10]
25 14:01:15 HuỳnhTấnLộc Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[15]:Liêu[10]
26 14:01:15 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[15]:Liêu[11]
27 14:01:15 ThiênLýĐộcHànhzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[16]:Liêu[11]
28 14:01:19 ISxxChangXongHúp Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[16]:Liêu[12]
29 14:01:19 Sendona Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[17]:Liêu[12]
30 14:01:27 iCổSưHoaHồng Tà Độc Liêu Thường Tống[17]:Liêu[13]
31 14:01:28 ThuỳLinh Tà Độc Tống Thường Tống[18]:Liêu[13]
32 14:01:30 QTzTrưBátGiới Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 14:01:30 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[19]:Liêu[14]
34 14:01:32 DoãnĐạiHiệp Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 14:01:32 ButVaoMong Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[20]:Liêu[15]
36 14:01:36 IzCSxPause Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[20]:Liêu[16]
37 14:01:36 iSTzHoàngĐế Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[21]:Liêu[16]
38 14:01:36 izShadowFriend Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 14:01:37 MapTapBan Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[22]:Liêu[17]
40 14:01:38 iCVBzSúpBơCúp Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 14:01:39 1Jx2zjjTyAk47 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[22]:Liêu[19]
42 14:01:39 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[23]:Liêu[19]
43 14:01:39 HắcYNhân Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[23]:Liêu[20]
44 14:01:39 Oreo0riginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[23]:Liêu[21]
45 14:01:39 HảoHán Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[24]:Liêu[21]
46 14:01:39 Jx2zFolder Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[24]:Liêu[22]
47 14:01:40 Jx2CaRot Đường Môn Châm Tống Thường Tống[25]:Liêu[22]
48 14:01:40 iiiSatThuPKzzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[26]:Liêu[22]
49 14:01:40 ssHVT32ss Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[26]:Liêu[23]
50 14:01:41 iGiậtBắnMình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 14:01:41 ii68zĐầuCắtMoi Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[28]:Liêu[23]
52 14:01:49 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 14:01:49 UchihaItachii Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[28]:Liêu[25]
54 14:01:50 BịThíchBéNguyệt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[29]:Liêu[25]
55 14:01:50 phideptraiii Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[30]:Liêu[25]
56 14:01:51 TYVTTrum Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 14:01:55 ZVìAnhThươngEm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[30]:Liêu[27]
58 14:01:58 iizThayChuaMeGai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[30]:Liêu[28]
59 14:02:00 zzĐứcDũngzz Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[31]:Liêu[28]
60 14:02:07 Jx2ChanSutPro Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[32]:Liêu[28]
61 14:02:09 Jx2iBắcKiềuPhong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[33]:Liêu[28]
62 14:02:17 NguyenVanDui Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[33]:Liêu[29]
63 14:02:18 iiiMuộiMuộizII Tà Độc Tống Thường Tống[34]:Liêu[29]
64 14:02:19 zIzNzKz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[34]:Liêu[30]
65 14:02:20 LongTranhHổĐấu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[34]:Liêu[31]
66 14:02:21 iiBPzMaiMalYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[35]:Liêu[31]
67 14:02:22 cuocdoisoma Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[35]:Liêu[32]
68 14:02:22 Jx2ConGàTre Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[35]:Liêu[33]
69 14:02:23 TiênHồĐiệp Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[35]:Liêu[34]
70 14:02:23 Jx2MTGzZ Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[36]:Liêu[34]
71 14:02:25 phideptrai Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[37]:Liêu[34]
72 14:02:25 i62TuPhảiĐạo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[37]:Liêu[35]
73 14:02:26 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[38]:Liêu[35]
74 14:02:29 oS2oCôDâuMa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[38]:Liêu[36]
75 14:02:31 IdolVănDúi Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[38]:Liêu[37]
76 14:02:33 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[39]:Liêu[37]
77 14:02:38 AnhDúiIdol Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[39]:Liêu[38]
78 14:02:39 AmBuLanCe115 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[40]:Liêu[38]
79 14:02:39 YSLxVùngNhạyCảm Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[40]:Liêu[39]
80 14:02:40 SweetSuGarBaBy Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[40]:Liêu[40]
81 14:02:41 HoàngDượcSưĐông Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[41]:Liêu[40]
82 14:02:42 LanCaVe Nga My phật gia Liêu Thường Tống[41]:Liêu[41]
83 14:02:43 QuyXuVipKr Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[41]:Liêu[42]
84 14:02:44 ConChimNon Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[42]:Liêu[42]
85 14:02:47 iSToS1Maknoon Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[43]:Liêu[42]
86 14:02:57 ts7BoSapBaDaook Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[43]:Liêu[43]
87 14:02:58 asCSSSSS Tà Độc Liêu Thường Tống[43]:Liêu[44]
88 14:03:01 KhúcNhạcBolero Nga My tục gia Liêu Thường Tống[43]:Liêu[45]
89 14:03:03 iTâyĐộc Tà Độc Tống Thường Tống[44]:Liêu[45]
90 14:03:03 izHueManzi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[44]:Liêu[46]
91 14:03:04 CàXaĐiXA Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[44]:Liêu[47]
92 14:03:06 iMrMalthaelKID Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[44]:Liêu[48]
93 14:03:06 DiTongSutVac Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[44]:Liêu[49]
94 14:03:08 SocDameMaChet Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[45]:Liêu[49]
95 14:03:08 DânBuônMèo Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[45]:Liêu[50]
96 14:03:28 ĐứcDũng Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[46]:Liêu[50]
97 14:03:30 VoAnhDUI Tà Độc Liêu Thường Tống[46]:Liêu[51]
98 14:03:38 Alexander Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[47]:Liêu[51]
99 14:03:39 DjTrangKènTây Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[47]:Liêu[52]
100 14:03:42 SoanCR Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[48]:Liêu[52]
101 14:03:47 ThuanHyDG Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[48]:Liêu[53]
102 14:03:52 Xvaomomlulieuxxx Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[49]:Liêu[53]
103 14:03:52 Jx2MsAndarielKID Nga My tục gia Liêu Thường Tống[49]:Liêu[54]
104 14:03:54 PháThiên Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[50]:Liêu[54]
105 14:03:55 Beautifull Nga My tục gia Liêu Thường Tống[50]:Liêu[55]
106 14:04:04 sSunFlower Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[51]:Liêu[55]
107 14:04:05 LucChiCamMazzz Nga My tục gia Liêu Thường Tống[51]:Liêu[56]
108 14:04:13 iiTiễnXuyênTâm Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[52]:Liêu[56]
109 14:04:14 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[52]:Liêu[57]
110 14:04:30 Jx2TieuThienCZ Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[53]:Liêu[57]
111 14:04:30 BKvLạcLongQuân Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[53]:Liêu[58]
112 14:04:35 BuffXin1992 Nga My phật gia Tống Thường Tống[54]:Liêu[58]
113 14:04:36 Jx2MsItherael Tà Độc Liêu Thường Tống[54]:Liêu[59]
114 14:04:48 ZzSauDoiCoDonzZ Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[55]:Liêu[59]
115 14:04:49 s2HậuNghệs2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[55]:Liêu[60]
116 14:04:52 McLaren720 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[56]:Liêu[60]
117 14:04:52 NgáoĐá Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[56]:Liêu[61]
118 14:04:56 ixxBéTrangTậpBắn Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[57]:Liêu[61]
119 14:04:57 VirusSiDa Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[57]:Liêu[62]
120 14:05:04 iiizSugarDaddy Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[58]:Liêu[62]
121 14:05:04 ZzAnhKhoazZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[58]:Liêu[63]
122 14:05:07 ĐCMxPhêHeroin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[59]:Liêu[63]
123 14:05:07 Profession Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[59]:Liêu[64]
124 14:05:08 TraiTo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[60]:Liêu[64]
125 14:05:08 S2iLongNhi Nga My phật gia Liêu Thường Tống[60]:Liêu[65]
126 14:05:13 iSTzChàngNgốc Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[61]:Liêu[65]
127 14:05:20 sofmeeee Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[61]:Liêu[66]
128 14:05:22 ZĐộTaKhôngĐộNàng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[62]:Liêu[66]
129 14:05:26 F9iiĐểPk Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[62]:Liêu[67]
130 14:05:40 DepkoAnh Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[63]:Liêu[67]
131 14:05:40 S2oChânDài1m1oS2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[63]:Liêu[68]
132 14:06:12 1stKiemMaPK Côn Lôn Kiếm Tôn Tống Thường Tống[64]:Liêu[68]
133 14:06:12 Jokerr Tà Độc Liêu Thường Tống[64]:Liêu[69]
134 14:06:14 No1xDamez Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[65]:Liêu[69]
135 14:06:14 MịĐànChoĐàiNghe Nga My tục gia Liêu Thường Tống[65]:Liêu[70]
136 14:06:16 zzKimLong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[66]:Liêu[70]
137 14:06:16 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[66]:Liêu[71]
138 14:06:17 iiĐầuTrọc2MáiS Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[67]:Liêu[71]
139 14:06:18 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Tà Độc Liêu Thường Tống[67]:Liêu[72]
140 14:06:19 ISxxYuaMikami Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[68]:Liêu[72]
141 14:06:20 Marlboro Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[68]:Liêu[73]
142 14:06:26 Jx2iTDN Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[69]:Liêu[73]
143 14:06:26 CaoHiNguyet Nga My phật gia Liêu Thường Tống[69]:Liêu[74]
144 14:06:39 isEthanol Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[70]:Liêu[74]
145 14:06:39 sofmiii Nga My phật gia Liêu Thường Tống[70]:Liêu[75]
146 14:07:16 iiYuMi Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[71]:Liêu[75]
147 14:07:16 GiấcMơTrưa Nga My phật gia Liêu Thường Tống[71]:Liêu[76]
148 14:07:18 RRRRRRRRR Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[72]:Liêu[76]
149 14:07:19 DươngHạoThiên Tà Độc Liêu Thường Tống[72]:Liêu[77]
150 14:07:46 XeRùaSiêuTốc Tà Độc Tống Thường Tống[73]:Liêu[77]
151 14:07:47 MịNóiChoĐàiNghe Nga My tục gia Liêu Thường Tống[73]:Liêu[78]
152 14:08:00 Huyvadongbon Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[74]:Liêu[78]
153 14:08:00 iiTọocKaka Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[75]:Liêu[78]
154 14:08:01 MyFenToms Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[75]:Liêu[79]
155 14:08:01 ChaoNguoiLa Nga My tục gia Liêu Thường Tống[75]:Liêu[80]
156 14:08:06 LuuThiThi Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[76]:Liêu[80]
157 14:08:07 oooSờÂmĐạoSỹoôo Nga My tục gia Liêu Thường Tống[76]:Liêu[81]
158 14:08:11 1VácĐịnhGiangSơn Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[77]:Liêu[81]
159 14:08:12 TLQxLuuBoPK Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[77]:Liêu[82]
160 14:08:44 ThikBanRia Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[78]:Liêu[82]
161 14:08:44 iSợEmVôTìnhS2 Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[78]:Liêu[83]
162 14:09:27 zThíchChạy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[79]:Liêu[83]
163 14:09:28 zZzGCLZzZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[79]:Liêu[84]
164 14:10:10 ChuyenTNC Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[80]:Liêu[84]
165 14:10:12 BachCotTinh1 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[80]:Liêu[85]
166 14:10:24 iiCNzBuffchoProz Nga My phật gia Tống Thường Tống[81]:Liêu[85]
167 14:10:28 izViếtHậu Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[81]:Liêu[86]
168 14:10:44 oooATHENAooo Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[82]:Liêu[86]
169 14:10:45 jx2rongcon Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[82]:Liêu[87]
170 14:11:09 Thinhhhhh Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[83]:Liêu[87]
171 14:11:09 NgườiConGáiTaYêu Nga My phật gia Liêu Thường Tống[83]:Liêu[88]
172 14:11:25 occhocothat Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[84]:Liêu[88]
173 14:11:26 BeatBoy Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[84]:Liêu[89]
174 14:11:27 TonyStark Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[85]:Liêu[89]
175 14:11:30 TiểuTàTăng Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[85]:Liêu[90]
176 14:11:54 DaTauBK Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[86]:Liêu[90]
177 14:11:58 izChuTuyềnHi Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[86]:Liêu[91]
178 14:12:00 LoDytGoiCam Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[87]:Liêu[91]
179 14:12:03 ĐạoSĩCắtMoi Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[87]:Liêu[92]
180 14:12:22 HPxChịBaHảiPhòng Nga My phật gia Tống Thường Tống[88]:Liêu[92]
181 14:12:28 zMiMiz Nga My phật gia Liêu Thường Tống[88]:Liêu[93]
182 14:12:44 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[89]:Liêu[93]
183 14:12:48 xxxNguyetCamxxx Nga My tục gia Liêu Thường Tống[89]:Liêu[94]
184 14:12:57 ZxyKẹOxyZ Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[90]:Liêu[94]
185 14:12:59 xRượuSầuTươngTưx Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[90]:Liêu[95]
186 14:13:06 1ButPhotShit Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[91]:Liêu[95]
187 14:13:07 ISxConGáiÔngTrùm Nga My tục gia Liêu Thường Tống[91]:Liêu[96]
188 14:13:09 nghiadiaaaa Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[92]:Liêu[96]
189 14:13:12 xxDaiKieuxx Nga My phật gia Liêu Thường Tống[92]:Liêu[97]
190 14:13:22 aevl2jx Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[93]:Liêu[97]
191 14:13:35 TuLuxz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[93]:Liêu[98]
192 14:13:58 LiuLiuLiu Nga My tục gia Tống Thường Tống[94]:Liêu[98]
193 14:14:05 SilentVMP Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[94]:Liêu[99]
194 14:14:14 PhongPlace Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[95]:Liêu[99]
195 14:14:27 PhongPlace8 Tà Độc Tống Thường Tống[96]:Liêu[99]
196 14:14:31 PhongPlace2 Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[97]:Liêu[99]
197 14:14:37 iChuThànhHi Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[97]:Liêu[100]
198 14:14:40 ĐánhXongĐừngChạy Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[97]:Liêu[101]
199 14:14:43 iBlackGOKU Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[97]:Liêu[102]
200 14:14:53 iTBxRoseMirelina Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[98]:Liêu[102]
201 14:14:55 1sutvoalo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[98]:Liêu[103]
202 14:15:23 BeTapXdame11o Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[99]:Liêu[103]
203 14:15:42 ThácBạtThánhY Nga My phật gia Liêu Thường Tống[99]:Liêu[104]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 36
2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 34
3 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 13
4 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 12
5 Dương Môn Cung Kỵ Tống 11
6 Nga My tục gia Liêu 10
7 Minh Giáo Trận Binh Tống 10
8 Minh Giáo Trận Binh Liêu 9
9 Nga My phật gia Liêu 9
10 Tà Độc Liêu 8
11 Võ Đang tục gia Liêu 7
12 Tà Độc Tống 7
13 Côn Lôn Thiên Sư Tống 6
14 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 6
15 Nga My tục gia Tống 4
16 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 4
17 Nga My phật gia Tống 4
18 Thúy Yên Linh Nữ Tống 3
19 Võ Đang tục gia Tống 3
20 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu 2
21 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 2
22 Côn Lôn Kiếm Tôn Tống 1
23 Đường Môn Châm Tống 1
24 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 14:17:00 85 80
2 14:18:00 88 86
3 14:19:00 88 88
4 14:20:00 84 87
5 14:21:00 82 83
6 14:22:00 82 84
7 14:23:00 84 85
8 14:24:00 83 86
9 14:25:00 84 84
10 14:26:00 82 86
11 14:27:00 83 86
12 14:28:00 80 86
13 14:29:00 81 86
14 14:30:00 81 86
15 14:31:00 81 86
16 14:32:00 82 87
17 14:33:00 82 87
18 14:34:00 81 86
19 14:35:00 81 86
20 14:36:00 80 86
21 14:37:00 80 85
22 14:38:00 79 83
23 14:39:00 80 84
24 14:40:00 81 85
25 14:41:00 82 85
26 14:41:59 83 84
27 14:42:59 84 85
28 14:43:59 83 86
29 14:44:59 83 84
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill
1 14:16:19 iiiSatThuPKzzz xRượuSầuTươngTưx Liêu 1
2 14:16:20 iiiSatThuPKzzz TYVTTrum Liêu 2
3 14:16:22 Profession iiiSatThuPKzzz Tống 1
4 14:16:23 ĐánhXongĐừngChạy aevl2jx Tống 1
5 14:16:25 iizThayChuaMeGai HoàngDượcSưĐông Tống 1
6 14:16:25 iizThayChuaMeGai DaTauBK Tống 2
7 14:16:27 Jx2ChanSutPro iizThayChuaMeGai Liêu 1
8 14:16:27 iHoaHồngĐen iiĐầuTrọc2MáiS Tống 1
9 14:16:27 iHoaHồngĐen Huyvadongbon Tống 2
10 14:16:28 OreoOriginal iiYuMi Tống 1
11 14:16:28 iiTọocKaka TuLuxz Liêu 1
12 14:16:28 1Jx2zjjTyAk47 Jx2ChanSutPro Tống 1
13 14:16:29 i68KGxHiếuGenij CàXaĐiXA Liêu 1
14 14:16:29 s2HậuNghệs2 iSTzHoàngĐế Tống 1
15 14:16:29 i68KGxHiếuGenij s2HậuNghệs2 Liêu 2
16 14:16:31 iHoaHồngĐen i68KGxHiếuGenij Tống 3
17 14:16:31 MapTapBan BKvLạcLongQuân Liêu 1
18 14:16:32 iGiậtBắnMình F9iiĐểPk Liêu 1
19 14:16:37 1Jx2zjjTyAk47 HảoHán Tống 2
20 14:16:37 iiTọocKaka TLQxLuuBoPK Liêu 2
21 14:16:37 iHoaHồngĐen ConChimNon Tống 4
22 14:16:39 BeatBoy iiTọocKaka Tống 1
23 14:16:40 IzCSxPause McLaren720 Tống 1
24 14:16:41 BịThíchBéNguyệt IzCSxPause Liêu 1
25 14:16:41 BịThíchBéNguyệt BắnMộtBầuTrời Liêu 2
26 14:16:41 BịThíchBéNguyệt ZzAnhKhoazZ Liêu 3
27 14:16:41 BịThíchBéNguyệt Oreo0riginal Liêu 4
28 14:16:41 BịThíchBéNguyệt ISxxNguoi Liêu 5
29 14:16:41 BịThíchBéNguyệt NgườiConGáiTaYêu Liêu 6
30 14:16:41 BịThíchBéNguyệt iHoaHồngĐen Liêu 7
31 14:16:43 ISxxĐẹpTrai20cm iiTiễnXuyênTâm Tống 1
32 14:16:43 ĐTBLạcNguyênSoái ts7BoSapBaDaook Liêu 1
33 14:16:43 iiiCaVeChuaiii oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 1
34 14:16:43 iiiCaVeChuaiii 0reo0riginal Liêu 2
35 14:16:44 MapTapBan ixDsquared2 Liêu 2
36 14:16:44 OreoOriginal Alexander Tống 2
37 14:16:44 OreoOriginal BắcTốngĐạiVương Tống 3
38 14:16:45 iGiậtBắnMình OreoOriginal Liêu 2
39 14:16:45 ISxxĐẹpTrai20cm iGiậtBắnMình Tống 2
40 14:16:47 XiaoMin ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 1
41 14:16:49 IiChúTiễuĐaTình BeatBoy Liêu 1
42 14:16:51 izShadowFriend iiiCaVeChuaiii Tống 1
43 14:16:51 HắcYNhân ZxyKẹOxyZ Tống 1
44 14:16:53 Jx2zFolder isEthanol Tống 1
45 14:16:55 iSợEmVôTìnhS2 HuỳnhTấnLộc Tống 1
46 14:16:58 zzKimLong zIzNzKz Liêu 1
47 14:16:59 zzKimLong IdolVănDúi Liêu 2
48 14:16:59 HoàngDượcSưĐông izShadowFriend Liêu 1
49 14:17:00 HoàngDượcSưĐông oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 2
50 14:17:00 MapTapBan ĐánhXongĐừngChạy Liêu 3
51 14:17:01 iTBxRoseMirelina ssHVT32ss Liêu 1
52 14:17:01 HoàngDượcSưĐông TapChoiGame Liêu 3
53 14:17:03 iHoaHồngĐen zzKimLong Tống 5
54 14:17:04 zThíchChạy Beautifull Liêu 1
55 14:17:06 DjTrangKènTây Jx2MTGzZ Tống 1
56 14:17:06 DjTrangKènTây iSTzHoàngĐế Tống 2
57 14:17:06 DjTrangKènTây ZCanDyZ Tống 3
58 14:17:06 DjTrangKènTây oooATHENAooo Tống 4
59 14:17:07 Jx2MsAndarielKID HoàngDượcSưĐông Tống 1
60 14:17:08 1VácĐịnhGiangSơn Oreo0riginal Liêu 1
61 14:17:08 zThíchChạy ĐạoSĩCắtMoi Liêu 2
62 14:17:09 iiYuMi Profession Liêu 1
63 14:17:10 i62TuPhảiĐạo iTBxRoseMirelina Tống 1
64 14:17:11 izHueManzi Huyvadongbon Tống 1
65 14:17:12 ZVìAnhThươngEm iiYuMi Tống 1
66 14:17:14 TLQxLuuBoPK LuuThiThi Tống 1
67 14:17:15 i68KGxHiếuGenij BắnMộtBầuTrời Liêu 3
68 14:17:16 IiChúTiễuĐaTình iHoaHồngĐen Liêu 2
69 14:17:16 HắcYNhân BịThíchBéNguyệt Tống 2
70 14:17:19 iizThayChuaMeGai iiĐầuTrọc2MáiS Tống 3
71 14:17:20 iizThayChuaMeGai Thinhhhhh Tống 4
72 14:17:20 HảoHán TYVTTrum Liêu 1
73 14:17:20 ts7BoSapBaDaook iiiSatThuPKzzz Tống 1
74 14:17:20 ĐTBLạcNguyênSoái iCVBzSúpBơCúp Liêu 2
75 14:17:21 iMrMalthaelKID ButVaoMong Tống 1
76 14:17:21 ĐTBLạcNguyênSoái iBlackGOKU Liêu 3
77 14:17:21 ZxyKẹOxyZ DânBuônMèo Liêu 1
78 14:17:21 ZxyKẹOxyZ OreoOriginal Liêu 2
79 14:17:22 ZxyKẹOxyZ iSợEmVôTìnhS2 Liêu 3
80 14:17:22 ZxyKẹOxyZ cuocdoisoma Liêu 4
81 14:17:22 isEthanol 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 1
82 14:17:22 isEthanol s2HậuNghệs2 Liêu 2
83 14:17:23 HắcYNhân Sendona Tống 3
84 14:17:24 izHueManzi aevl2jx Tống 2
85 14:17:25 i62TuPhảiĐạo isEthanol Tống 2
86 14:17:25 LongTranhHổĐấu iKGzNaughtyboy Tống 1
87 14:17:25 i62TuPhảiĐạo BeTapXdame11o Tống 3
88 14:17:26 1VácĐịnhGiangSơn BachCotTinh1 Liêu 2
89 14:17:27 nghiadiaaaa MrMinMin Liêu 1
90 14:17:28 nghiadiaaaa BKvLạcLongQuân Liêu 2
91 14:17:28 Alexander TLQxLuuBoPK Liêu 1
92 14:17:30 NgáoĐá iiTiễnXuyênTâm Tống 1
93 14:17:31 BeatBoy LiuLiuLiu Tống 2
94 14:17:31 PháThiên F9iiĐểPk Liêu 1
95 14:17:32 iiTọocKaka BoyonechapQT Liêu 3
96 14:17:34 jx2rongcon nghiadiaaaa Tống 1
97 14:17:35 BeatBoy zThíchChạy Tống 3
98 14:17:36 ixxBéTrangTậpBắn CàXaĐiXA Liêu 1
99 14:17:36 RRRRRRRRR ts7BoSapBaDaook Liêu 1
100 14:17:37 iizThayChuaMeGai ConChimNon Tống 5
101 14:17:38 LongTranhHổĐấu i68KGxHiếuGenij Tống 2
102 14:17:38 ThuanHyDG Jx2iTDN Tống 1
103 14:17:38 iMrMalthaelKID ZxyKẹOxyZ Tống 2
104 14:17:38 phideptrai DoãnĐạiHiệp Liêu 1
105 14:17:41 HảoHán ZzAnhKhoazZ Liêu 2
106 14:17:41 IiChúTiễuĐaTình sofmeeee Liêu 3
107 14:17:41 PháThiên DjTrangKènTây Liêu 2
108 14:17:42 ĐạoSĩCắtMoi IiChúTiễuĐaTình Tống 1
109 14:17:45 TiênHồĐiệp ĐTBLạcNguyênSoái Tống 1
110 14:17:46 i62TuPhảiĐạo McLaren720 Tống 4
111 14:17:46 ĐánhXongĐừngChạy MapTapBan Tống 2
112 14:17:46 AmBuLanCe115 iMrMalthaelKID Liêu 1
113 14:17:46 i62TuPhảiĐạo BịThíchBéNguyệt Tống 5
114 14:17:46 iTBxRoseMirelina ZVìAnhThươngEm Liêu 2
115 14:17:47 iiiCaVeChuaiii Jx2MsAndarielKID Liêu 3
116 14:17:47 iSToS1Maknoon ssHVT32ss Liêu 1
117 14:17:48 iBlackGOKU SoanCR Tống 1
118 14:17:48 Jx2iBắcKiềuPhong xxxNguyetCamxxx Liêu 1
119 14:17:49 Jx2iBắcKiềuPhong LucChiCamMazzz Liêu 2
120 14:17:50 izShadowFriend AmBuLanCe115 Tống 2
121 14:17:51 NgáoĐá PhongPlace Tống 2
122 14:17:52 Jx2ChanSutPro izHueManzi Liêu 2
123 14:17:52 HuỳnhTấnLộc NgáoĐá Liêu 1
124 14:17:52 HuỳnhTấnLộc IzCSxPause Liêu 2
125 14:17:52 jx2rongcon LuuThiThi Tống 2
126 14:17:52 HuỳnhTấnLộc iizThayChuaMeGai Liêu 3
127 14:17:52 HuỳnhTấnLộc i62TuPhảiĐạo Liêu 4
128 14:17:52 HuỳnhTấnLộc Profession Liêu 5
129 14:17:52 BeatBoy RRRRRRRRR Tống 4
130 14:17:53 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiiCaVeChuaiii Tống 1
131 14:17:53 AnhDúiIdol XiaoMin Tống 1
132 14:17:54 Jx2ChanSutPro iHoaHồngĐen Liêu 3
133 14:17:55 Alexander LongTranhHổĐấu Liêu 2
134 14:17:55 YSLxVùngNhạyCảm zzKimLong Tống 1
135 14:17:55 ixDsquared2 iiiSatThuPKzzz Tống 1
136 14:17:55 ISxxĐẹpTrai20cm Jx2MTGzZ Tống 3
137 14:17:55 izShadowFriend Jx2ChanSutPro Tống 3
138 14:17:56 iBlackGOKU 1VácĐịnhGiangSơn Tống 2
139 14:17:56 ISxxĐẹpTrai20cm SocDameMaChet Tống 4
140 14:17:58 HoàngDượcSưĐông Jx2MsItherael Liêu 4
141 14:18:00 HoàngDượcSưĐông izShadowFriend Liêu 5
142 14:18:00 ChuyenTNC ISxxNguoi Liêu 1
143 14:18:01 iGiậtBắnMình OreoOriginal Liêu 3
144 14:18:01 BeatBoy ii68zĐầuCắtMoi Tống 5
145 14:18:02 iCVBzSúpBơCúp iGiậtBắnMình Tống 1
146 14:18:05 PháThiên MịĐànChoĐàiNghe Liêu 3
147 14:18:06 iCVBzSúpBơCúp iTBxRoseMirelina Tống 2
148 14:18:06 Marlboro BeTapXdame11o Tống 1
149 14:18:08 HoàngDượcSưĐông MịNóiChoĐàiNghe Liêu 6
150 14:18:09 Huyvadongbon VirusSiDa Liêu 1
151 14:18:09 Huyvadongbon DươngHạoThiên Liêu 2
152 14:18:09 AnhDúiIdol Huyvadongbon Tống 2
153 14:18:12 IiChúTiễuĐaTình TuLuxz Liêu 4
154 14:18:12 IiChúTiễuĐaTình Oreo0riginal Liêu 5
155 14:18:12 AnhDúiIdol HuỳnhTấnLộc Tống 3
156 14:18:13 ISxxĐẹpTrai20cm ixxBéTrangTậpBắn Tống 5
157 14:18:13 ISxxĐẹpTrai20cm phideptrai Tống 6
158 14:18:14 PháThiên DjTrangKènTây Liêu 4
159 14:18:14 ISxxĐẹpTrai20cm iiTiễnXuyênTâm Tống 7
160 14:18:15 BắcTốngĐạiVương oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 1
161 14:18:15 s2HậuNghệs2 BắcTốngĐạiVương Tống 2
162 14:18:15 s2HậuNghệs2 Jx2iBắcKiềuPhong Tống 3
163 14:18:16 BeatBoy iKGzNaughtyboy Tống 6
164 14:18:17 Alexander ssHVT32ss Liêu 3
165 14:18:18 Jx2zFolder ChuyenTNC Tống 2
166 14:18:19 MapTapBan CàXaĐiXA Liêu 4
167 14:18:19 zzKimLong ixDsquared2 Liêu 3
168 14:18:19 zzKimLong iBlackGOKU Liêu 4
169 14:18:19 0reo0riginal oS2oNgaMyĐàn5 Tống 1
170 14:18:19 zzKimLong BắnMộtBầuTrời Liêu 5
171 14:18:19 ThiênLýĐộcHànhzz jx2rongcon Liêu 1
172 14:18:20 ThiênLýĐộcHànhzz BeatBoy Liêu 2
173 14:18:20 isEthanol iCVBzSúpBơCúp Liêu 3
174 14:18:20 isEthanol Marlboro Liêu 4
175 14:18:20 isEthanol AnhDúiIdol Liêu 5
176 14:18:21 PháThiên s2HậuNghệs2 Liêu 5
177 14:18:22 TapChoiGame ĐứcDũng Tống 1
178 14:18:23 HoàngDượcSưĐông TiểuTàTăng Liêu 7
179 14:18:23 izHueManzi iSToS1Maknoon Tống 3
180 14:18:25 ZzAnhKhoazZ ĐTBLạcNguyênSoái Tống 1
181 14:18:28 Profession nghiadiaaaa Tống 2
182 14:18:28 PháThiên xxxNguyetCamxxx Liêu 6
183 14:18:28 ĐánhXongĐừngChạy iiTọocKaka Tống 3
184 14:18:29 iSTzHoàngĐế iHoaHồngĐen Liêu 1
185 14:18:29 BịThíchBéNguyệt NgườiConGáiTaYêu Liêu 8
186 14:18:29 BịThíchBéNguyệt Jx2zFolder Liêu 9
187 14:18:29 HoàngDượcSưĐông TiênHồĐiệp Liêu 8
188 14:18:29 ĐánhXongĐừngChạy HảoHán Tống 4
189 14:18:29 ĐánhXongĐừngChạy aevl2jx Tống 5
190 14:18:30 ĐánhXongĐừngChạy Alexander Tống 6
191 14:18:31 HoàngDượcSưĐông TapChoiGame Liêu 9
192 14:18:32 MrMinMin ThiênLýĐộcHànhzz Tống 1
193 14:18:32 IzCSxPause i68KGxHiếuGenij Tống 2
194 14:18:32 izHueManzi HoàngDượcSưĐông Tống 4
195 14:18:32 ButVaoMong iSợEmVôTìnhS2 Liêu 1
196 14:18:35 ts7BoSapBaDaook 1VácĐịnhGiangSơn Tống 2
197 14:18:35 iiĐầuTrọc2MáiS F9iiĐểPk Liêu 1
198 14:18:35 MapTapBan ts7BoSapBaDaook Liêu 5
199 14:18:36 iTBxRoseMirelina izHueManzi Liêu 3
200 14:18:36 oooATHENAooo 0reo0riginal Liêu 1
201 14:18:38 iizThayChuaMeGai ZxyKẹOxyZ Tống 6
202 14:18:39 BachCotTinh1 Jx2iTDN Tống 1
203 14:18:40 IzKFCxPhôMaiQezI BoyonechapQT Liêu 1
204 14:18:42 iizThayChuaMeGai isEthanol Tống 7
205 14:18:42 ButVaoMong 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 2
206 14:18:42 Sendona oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 1
207 14:18:44 iiTiễnXuyênTâm ZzAnhKhoazZ Liêu 1
208 14:18:44 LongTranhHổĐấu SocDameMaChet Tống 3
209 14:18:44 IiChúTiễuĐaTình Profession Liêu 6
210 14:18:45 XiaoMin DjTrangKènTây Liêu 2
211 14:18:45 HắcYNhân Sendona Tống 4
212 14:18:46 IiChúTiễuĐaTình TYVTTrum Liêu 7
213 14:18:46 Oreo0riginal IiChúTiễuĐaTình Tống 1
214 14:18:47 zzKimLong BachCotTinh1 Liêu 6
215 14:18:47 Oreo0riginal SoanCR Tống 2
216 14:18:49 cS2oBạchVôThường OreoOriginal Liêu 1
217 14:18:49 iiĐầuTrọc2MáiS LucChiCamMazzz Liêu 2
218 14:18:50 iiiCaVeChuaiii Jx2MsItherael Liêu 4
219 14:18:50 cS2oBạchVôThường Jx2MsAndarielKID Liêu 2
220 14:18:51 PhongPlace ĐánhXongĐừngChạy Liêu 1
221 14:18:51 1VácĐịnhGiangSơn iBlackGOKU Liêu 3
222 14:18:52 ISxxNguoi iTBxRoseMirelina Tống 1
223 14:18:52 ThuanHyDG BịThíchBéNguyệt Tống 2
224 14:18:56 iSTzHoàngĐế SSTLTSS Liêu 2
225 14:18:57 iKGzNaughtyboy cuocdoisoma Liêu 1
226 14:18:57 Alexander TLQxLuuBoPK Liêu 4
227 14:18:58 phideptrai TapChoiGame Liêu 2
228 14:18:58 McLaren720 iMrMalthaelKID Liêu 1
229 14:18:58 ISxxĐẹpTrai20cm LuuThiThi Tống 8
230 14:18:58 iiiCaVeChuaiii izShadowFriend Liêu 5
231 14:19:00 LongTranhHổĐấu zzKimLong Tống 4
232 14:19:00 iiBPzMaiMalYeuEm BắnMộtBầuTrời Liêu 1
233 14:19:00 iHoaHồngĐen BeTapXdame11o Tống 6
234 14:19:03 iiManChoDien47 iizThayChuaMeGai Liêu 1
235 14:19:03 IzCSxPause AmBuLanCe115 Tống 3
236 14:19:03 iiTiễnXuyênTâm LongTranhHổĐấu Liêu 2
237 14:19:04 s2HậuNghệs2 iiYuMi Tống 4
238 14:19:05 izHueManzi XiaoMin Tống 5
239 14:19:06 DânBuônMèo iiĐầuTrọc2MáiS Tống 1
240 14:19:07 s2HậuNghệs2 HoàngDượcSưĐông Tống 5
241 14:19:08 TiênHồĐiệp ZxyKẹOxyZ Tống 2
242 14:19:08 1Jx2zjjTyAk47 Jx2iTDN Tống 3
243 14:19:09 Oreo0riginal IzKFCxPhôMaiQezI Tống 3
244 14:19:09 NgáoĐá Jx2TieuThienCZ Tống 3
245 14:19:09 Oreo0riginal ZzSauDoiCoDonzZ Tống 4
246 14:19:10 IzCSxPause iCkChịBóng Tống 4
247 14:19:10 oooATHENAooo s2HậuNghệs2 Liêu 2
248 14:19:10 oooATHENAooo ĐạoSĩCắtMoi Liêu 3
249 14:19:11 Marlboro iKGzNaughtyboy Tống 2
250 14:19:11 isEthanol NgáoĐá Liêu 6
251 14:19:11 isEthanol CàXaĐiXA Liêu 7
252 14:19:11 isEthanol HắcYNhân Liêu 8
253 14:19:11 isEthanol IzCSxPause Liêu 9
254 14:19:11 Alexander Oreo0riginal Liêu 5
255 14:19:11 isEthanol ThuanHyDG Liêu 10
256 14:19:11 isEthanol YSLxVùngNhạyCảm Liêu 11
257 14:19:11 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ThichYeuEm Tống 2
258 14:19:13 1Jx2zjjTyAk47 iiBPzMaiMalYeuEm Tống 4
259 14:19:13 PhongPlace Profession Liêu 2
260 14:19:14 BeatBoy MapTapBan Tống 7
261 14:19:14 0reo0riginal HuỳnhTấnLộc Tống 2
262 14:19:15 DjTrangKènTây McLaren720 Tống 5
263 14:19:15 ĐTBLạcNguyênSoái BachCotTinh1 Liêu 4
264 14:19:15 ThikBanRia oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 1
265 14:19:15 ThikBanRia DjTrangKènTây Liêu 2
266 14:19:15 ISxxNguoi iiiCaVeChuaiii Tống 2
267 14:19:15 iiiCaVeChuaiii ISxxNguoi Liêu 6
268 14:19:18 cS2oBạchVôThường iSợEmVôTìnhS2 Liêu 3
269 14:19:18 izHueManzi iiManChoDien47 Tống 6
270 14:19:20 IiChúTiễuĐaTình Marlboro Liêu 8
271 14:19:20 iCVBzSúpBơCúp 1VácĐịnhGiangSơn Tống 3
272 14:19:20 Jx2MTGzZ iHoaHồngĐen Liêu 1
273 14:19:21 IiChúTiễuĐaTình iCVBzSúpBơCúp Liêu 9
274 14:19:22 ixxBéTrangTậpBắn i62TuPhảiĐạo Liêu 2
275 14:19:22 BịThíchBéNguyệt OreoOriginal Liêu 10
276 14:19:23 iTBxRoseMirelina DânBuônMèo Liêu 4
277 14:19:23 cS2oBạchVôThường BKvLạcLongQuân Liêu 4
278 14:19:25 iTBxRoseMirelina izHueManzi Liêu 5
279 14:19:26 ThikBanRia F9iiĐểPk Liêu 3
280 14:19:26 1Jx2zjjTyAk47 LiuLiuLiu Tống 5
281 14:19:26 ThikBanRia TapChoiGame Liêu 4
282 14:19:26 iTBxRoseMirelina ZVìAnhThươngEm Liêu 6
283 14:19:27 oZoSờÂmĐạoSỹoZo isEthanol Tống 3
284 14:19:28 ISxxĐẹpTrai20cm PháThiên Tống 9
285 14:19:28 VirusSiDa ChuyenTNC Tống 1
286 14:19:30 oooATHENAooo VirusSiDa Liêu 4
287 14:19:30 iSTzHoàngĐế SSTLTSS Liêu 3
288 14:19:31 ts7BoSapBaDaook LuuThiThi Tống 3
289 14:19:31 HắcYNhân PhongPlace Tống 5
290 14:19:32 i68KGxHiếuGenij ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 4
291 14:19:32 iSTzHoàngĐế oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 4
292 14:19:32 0reo0riginal Jx2iBắcKiềuPhong Tống 3
293 14:19:32 ZzAnhKhoazZ iiTọocKaka Tống 2
294 14:19:34 Jx2MTGzZ oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 2
295 14:19:34 iiTiễnXuyênTâm GiấcMơTrưa Liêu 3
296 14:19:35 iiTiễnXuyênTâm DươngHạoThiên Liêu 4
297 14:19:35 BoyonechapQT iDNzNaughtyboy Tống 1
298 14:19:36 BắnMộtBầuTrời ThiênLýĐộcHànhzz Tống 1
299 14:19:36 izShadowFriend iTBxRoseMirelina Tống 4
300 14:19:38 cS2oBạchVôThường TiênHồĐiệp Liêu 5
301 14:19:38 IiChúTiễuĐaTình BoyonechapQT Liêu 10
302 14:19:39 BắcTốngĐạiVương oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 2
303 14:19:40 oS2oCôDâuMa iiiSatThuPKzzz Tống 1
304 14:19:40 iBlackGOKU aevl2jx Tống 3
305 14:19:42 iiBPzMaiMalYeuEm TiểuTàTăng Liêu 2
306 14:19:42 iizThayChuaMeGai HuỳnhTấnLộc Tống 8
307 14:19:42 ThikBanRia DjTrangKènTây Liêu 5
308 14:19:42 iiBPzMaiMalYeuEm BeatBoy Liêu 3
309 14:19:44 Jx2zFolder ZxyKẹOxyZ Tống 3
310 14:19:44 ĐTBLạcNguyênSoái ZzAnhKhoazZ Liêu 5
311 14:19:45 i68KGxHiếuGenij MịNóiChoĐàiNghe Liêu 5
312 14:19:45 Jx2zFolder BịThíchBéNguyệt Tống 4
313 14:19:46 i68KGxHiếuGenij Jokerr Liêu 6
314 14:19:46 TuLuxz IzKFCxPhôMaiQezI Tống 1
315 14:19:47 IzCSxPause BeTapXdame11o Tống 5
316 14:19:47 iGiậtBắnMình MịĐànChoĐàiNghe Liêu 4
317 14:19:47 iGiậtBắnMình NgườiConGáiTaYêu Liêu 5
318 14:19:48 ĐánhXongĐừngChạy SoanCR Tống 7
319 14:19:48 ĐứcDũng 0reo0riginal Liêu 1
320 14:19:48 ĐánhXongĐừngChạy PháThiên Tống 8
321 14:19:49 iizThayChuaMeGai isEthanol Tống 9
322 14:19:50 Oreo0riginal zzKimLong Tống 5
323 14:19:50 HắcYNhân SocDameMaChet Tống 6
324 14:19:51 RRRRRRRRR CàXaĐiXA Liêu 2
325 14:19:55 OreoOriginal iiTiễnXuyênTâm Tống 4
326 14:19:55 izHueManzi i68KGxHiếuGenij Tống 7
327 14:19:56 iMrMalthaelKID nghiadiaaaa Tống 3
328 14:19:57 1sutvoalo IiChúTiễuĐaTình Tống 1
329 14:19:57 iMrMalthaelKID BắcTốngĐạiVương Tống 4
330 14:19:57 ixxBéTrangTậpBắn TapChoiGame Liêu 3
331 14:19:58 Jx2zFolder Jx2ChanSutPro Tống 5
332 14:20:00 Jx2zFolder iCkChịBóng Tống 6
333 14:20:00 AmBuLanCe115 OreoOriginal Liêu 2
334 14:20:00 XiaoMin 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 3
335 14:20:04 ixxBéTrangTậpBắn TLQxLuuBoPK Liêu 4
336 14:20:04 cS2oBạchVôThường ISxxNguoi Liêu 6
337 14:20:06 Jx2MTGzZ SSTLTSS Liêu 3
338 14:20:06 NgáoĐá HoàngDượcSưĐông Tống 4
339 14:20:07 iiBPzMaiMalYeuEm BachCotTinh1 Liêu 4
340 14:20:07 ĐTBLạcNguyênSoái Jokerr Liêu 6
341 14:20:07 ĐTBLạcNguyênSoái GiấcMơTrưa Liêu 7
342 14:20:07 iSTzHoàngĐế iizThayChuaMeGai Liêu 5
343 14:20:09 Jx2MTGzZ DiTongSutVac Liêu 4
344 14:20:09 AnhDúiIdol ĐứcDũng Tống 4
345 14:20:11 LongTranhHổĐấu iiBPzMaiMalYeuEm Tống 5
346 14:20:13 HắcYNhân iSToS1Maknoon Tống 7
347 14:20:14 McLaren720 Oreo0riginal Liêu 2
348 14:20:14 MapTapBan ĐánhXongĐừngChạy Liêu 6
349 14:20:15 isEthanol AnhDúiIdol Liêu 12
350 14:20:15 zzKimLong izChuTuyềnHi Liêu 7
351 14:20:15 ButVaoMong DjTrangKènTây Liêu 3
352 14:20:16 ixxBéTrangTậpBắn s2HậuNghệs2 Liêu 5
353 14:20:17 McLaren720 TuLuxz Liêu 3
354 14:20:18 ISxxĐẹpTrai20cm ThichYeuEm Tống 10
355 14:20:18 HảoHán iMrMalthaelKID Liêu 3
356 14:20:18 ISxxĐẹpTrai20cm ButVaoMong Tống 11
357 14:20:19 iGiậtBắnMình ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 6
358 14:20:19 izHueManzi BịThíchBéNguyệt Tống 8
359 14:20:19 iiiSatThuPKzzz LongTranhHổĐấu Liêu 3
360 14:20:19 iGiậtBắnMình xxDaiKieuxx Liêu 7
361 14:20:19 TYVTTrum iTBxRoseMirelina Tống 1
362 14:20:21 OreoOriginal ThiênLýĐộcHànhzz Tống 5
363 14:20:21 ZzAnhKhoazZ aevl2jx Tống 3
364 14:20:21 cS2oBạchVôThường izShadowFriend Liêu 7
365 14:20:22 XiaoMin TYVTTrum Liêu 4
366 14:20:22 ZzAnhKhoazZ PháThiên Tống 4
367 14:20:22 LuuThiThi CaoHiNguyet Liêu 1
368 14:20:24 BKvLạcLongQuân McLaren720 Tống 1
369 14:20:24 iiManChoDien47 iCVBzSúpBơCúp Liêu 2
370 14:20:25 TapChoiGame Alexander Tống 2
371 14:20:25 iiĐầuTrọc2MáiS iBlackGOKU Liêu 3
372 14:20:27 TapChoiGame iDNzNaughtyboy Tống 3
373 14:20:27 iSợEmVôTìnhS2 iCkChịBóng Tống 2
374 14:20:28 PhongPlace TapChoiGame Liêu 3
375 14:20:28 ZzSauDoiCoDonzZ BeatBoy Liêu 1
376 14:20:28 Jx2zFolder AmBuLanCe115 Tống 7
377 14:20:29 OreoOriginal Jx2iTDN Tống 6
378 14:20:30 Jx2iBắcKiềuPhong ts7BoSapBaDaook Liêu 3
379 14:20:30 HảoHán F9iiĐểPk Liêu 4
380 14:20:31 ThuanHyDG BeTapXdame11o Tống 3
381 14:20:31 HắcYNhân HảoHán Tống 8
382 14:20:32 Jx2iBắcKiềuPhong 1sutvoalo Liêu 4
383 14:20:32 OreoOriginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 7
384 14:20:34 zzKimLong BKvLạcLongQuân Liêu 8
385 14:20:34 NgáoĐá HuỳnhTấnLộc Tống 5
386 14:20:35 Oreo0riginal BắcTốngĐạiVương Tống 6
387 14:20:35 oZoSờÂmĐạoSỹoZo isEthanol Tống 4
388 14:20:38 iiĐầuTrọc2MáiS Profession Liêu 4
389 14:20:41 iSToS1Maknoon KhúcNhạcBolero Liêu 2
390 14:20:41 iiiSatThuPKzzz BachCotTinh1 Liêu 4
391 14:20:41 iiiSatThuPKzzz ZzAnhKhoazZ Liêu 5
392 14:20:42 iMrMalthaelKID SocDameMaChet Tống 5
393 14:20:43 iiYuMi BoyonechapQT Liêu 2
394 14:20:44 0reo0riginal i68KGxHiếuGenij Tống 4
395 14:20:44 TiểuTàTăng Jx2TieuThienCZ Tống 1
396 14:20:45 OreoOriginal BịThíchBéNguyệt Tống 8
397 14:20:45 0reo0riginal iGiậtBắnMình Tống 5
398 14:20:46 HắcYNhân Jx2iBắcKiềuPhong Tống 9
399 14:20:46 MapTapBan 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 7
400 14:20:47 iBlackGOKU ZxyKẹOxyZ Tống 4
401 14:20:47 iBlackGOKU nghiadiaaaa Tống 5
402 14:20:48 0reo0riginal iiManChoDien47 Tống 6
403 14:20:51 iiTiễnXuyênTâm cuocdoisoma Liêu 5
404 14:20:51 iiTọocKaka TYVTTrum Liêu 4
405 14:20:51 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiĐầuTrọc2MáiS Tống 5
406 14:20:52 ISxxĐẹpTrai20cm Thinhhhhh Tống 12
407 14:20:53 s2HậuNghệs2 Jx2MTGzZ Tống 6
408 14:20:54 iMrMalthaelKID iCkChịBóng Tống 6
409 14:20:55 iSTzHoàngĐế SSTLTSS Liêu 6
410 14:20:55 ISxxNguoi PhongPlace Tống 3
411 14:20:55 ThuanHyDG iiTiễnXuyênTâm Tống 4
412 14:20:55 zzKimLong Oreo0riginal Liêu 9
413 14:20:56 Alexander iBlackGOKU Liêu 6
414 14:20:57 BKvLạcLongQuân LuuThiThi Tống 2
415 14:20:58 IiChúTiễuĐaTình ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 11
416 14:20:58 PháThiên BKvLạcLongQuân Liêu 7
417 14:20:59 ĐTBLạcNguyênSoái ISxxNguoi Liêu 8
418 14:21:01 iCVBzSúpBơCúp zzKimLong Tống 4
419 14:21:01 iDNzNaughtyboy oS2oCôDâuMa Liêu 1
420 14:21:01 BắnMộtBầuTrời Alexander Tống 2
421 14:21:02 YSLxVùngNhạyCảm iTBxRoseMirelina Tống 2
422 14:21:03 s2HậuNghệs2 ZCanDyZ Tống 7
423 14:21:04 sofmeeee isEthanol Tống 1
424 14:21:05 DiTongSutVac HoàngDượcSưĐông Tống 1
425 14:21:05 BeTapXdame11o s2HậuNghệs2 Liêu 1
426 14:21:05 BeTapXdame11o Marlboro Liêu 2
427 14:21:05 BeTapXdame11o oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 3
428 14:21:06 oZoSờÂmĐạoSỹoZo oS2oNgaMyĐàn5 Tống 6
429 14:21:06 iCVBzSúpBơCúp ThiênLýĐộcHànhzz Tống 5
430 14:21:08 LongTranhHổĐấu Sendona Tống 6
431 14:21:08 IiChúTiễuĐaTình Profession Liêu 12
432 14:21:08 TuLuxz iSToS1Maknoon Tống 2
433 14:21:08 iHoaHồngĐen BeTapXdame11o Tống 7
434 14:21:08 cS2oBạchVôThường ChaoNguoiLa Liêu 8
435 14:21:09 TiểuTàTăng HuỳnhTấnLộc Tống 2
436 14:21:11 McLaren720 ĐánhXongĐừngChạy Liêu 4
437 14:21:13 iiTọocKaka TuLuxz Liêu 5
438 14:21:14 0reo0riginal i68KGxHiếuGenij Tống 7
439 14:21:16 iCVBzSúpBơCúp Jx2ChanSutPro Tống 6
440 14:21:17 iCVBzSúpBơCúp Jx2TieuThienCZ Tống 7
441 14:21:17 PháThiên MrMinMin Liêu 8
442 14:21:18 ssHVT32ss iiBPzMaiMalYeuEm Tống 1
443 14:21:20 F9iiĐểPk phideptrai Tống 1
444 14:21:20 ZxyKẹOxyZ NgáoĐá Liêu 5
445 14:21:21 ZxyKẹOxyZ izHueManzi Liêu 6
446 14:21:21 VirusSiDa HPxChịBaHảiPhòng Tống 2
447 14:21:21 ZxyKẹOxyZ iHoaHồngĐen Liêu 7
448 14:21:21 BeatBoy 1VácĐịnhGiangSơn Tống 8
449 14:21:22 IiChúTiễuĐaTình BeatBoy Liêu 13
450 14:21:22 AmBuLanCe115 DiTongSutVac Liêu 3
451 14:21:23 XiaoMin F9iiĐểPk Liêu 5
452 14:21:23 HắcYNhân BịThíchBéNguyệt Tống 10
453 14:21:24 McLaren720 TLQxLuuBoPK Liêu 5
454 14:21:24 ssHVT32ss ĐTBLạcNguyênSoái Tống 2
455 14:21:24 McLaren720 BoyonechapQT Liêu 6
456 14:21:26 Huyvadongbon ixDsquared2 Liêu 3
457 14:21:26 Huyvadongbon oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 4
458 14:21:27 OreoOriginal ButVaoMong Tống 9
459 14:21:28 Huyvadongbon Jx2MsItherael Liêu 5
460 14:21:28 YSLxVùngNhạyCảm Huyvadongbon Tống 3
461 14:21:28 AmBuLanCe115 Jx2MsAndarielKID Liêu 4
462 14:21:29 iSTzHoàngĐế 0reo0riginal Liêu 7
463 14:21:30 AmBuLanCe115 iMrMalthaelKID Liêu 5
464 14:21:30 AmBuLanCe115 YSLxVùngNhạyCảm Liêu 6
465 14:21:31 iizThayChuaMeGai DaTauBK Tống 10
466 14:21:33 iCVBzSúpBơCúp iDNzNaughtyboy Tống 8
467 14:21:33 iBlackGOKU ZzSauDoiCoDonzZ Tống 6
468 14:21:34 DjTrangKènTây iiYuMi Tống 6
469 14:21:34 DjTrangKènTây oooATHENAooo Tống 7
470 14:21:34 DjTrangKènTây Jx2MTGzZ Tống 8
471 14:21:34 DjTrangKènTây ĐứcDũng Tống 9
472 14:21:34 Jx2zFolder zzĐứcDũngzz Tống 8
473 14:21:35 SoanCR BKvLạcLongQuân Liêu 1
474 14:21:35 TiênHồĐiệp ThuỳLinh Tống 3
475 14:21:36 TiểuTàTăng AmBuLanCe115 Tống 3
476 14:21:37 isEthanol ZVìAnhThươngEm Liêu 13
477 14:21:38 ixxBéTrangTậpBắn HắcYNhân Liêu 6
478 14:21:38 ĐạoSĩCắtMoi nghiadiaaaa Tống 2
479 14:21:38 iiTọocKaka TYVTTrum Liêu 6
480 14:21:39 iSTzHoàngĐế iSợEmVôTìnhS2 Liêu 8
481 14:21:40 Jx2zFolder HảoHán Tống 9
482 14:21:40 BắcTốngĐạiVương ZzAnhKhoazZ Liêu 3
483 14:21:41 ĐánhXongĐừngChạy BắcTốngĐạiVương Tống 9
484 14:21:42 PháThiên ts7BoSapBaDaook Liêu 9
485 14:21:42 iSTzHoàngĐế TiểuTàTăng Liêu 9
486 14:21:43 IiChúTiễuĐaTình Oreo0riginal Liêu 14
487 14:21:43 ISxxĐẹpTrai20cm iSTzHoàngĐế Tống 13
488 14:21:43 sofmeeee ZxyKẹOxyZ Tống 2
489 14:21:44 ISxxĐẹpTrai20cm iiiCaVeChuaiii Tống 14
490 14:21:45 Marlboro ThiênLýĐộcHànhzz Tống 3
491 14:21:46 Marlboro IiChúTiễuĐaTình Tống 4
492 14:21:46 iTBxRoseMirelina ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 7
493 14:21:46 iSToS1Maknoon DươngHạoThiên Liêu 3
494 14:21:47 iSToS1Maknoon MịNóiChoĐàiNghe Liêu 4
495 14:21:48 i68KGxHiếuGenij MịĐànChoĐàiNghe Liêu 7
496 14:21:49 Jx2iBắcKiềuPhong VirusSiDa Liêu 5
497 14:21:50 ĐTBLạcNguyênSoái ĐánhXongĐừngChạy Liêu 9
498 14:21:51 BeatBoy ĐTBLạcNguyênSoái Tống 9
499 14:21:52 iSToS1Maknoon OreoOriginal Liêu 5
500 14:21:52 iTBxRoseMirelina iizThayChuaMeGai Liêu 8
501 14:21:53 aevl2jx sofmeeee Liêu 1
502 14:21:53 aevl2jx TiênHồĐiệp Liêu 2
503 14:21:53 i68KGxHiếuGenij jx2rongcon Liêu 8
504 14:21:54 cS2oBạchVôThường NgườiConGáiTaYêu Liêu 9
505 14:21:54 cS2oBạchVôThường i62TuPhảiĐạo Liêu 10
506 14:21:55 iiTiễnXuyênTâm ThuanHyDG Liêu 6
507 14:21:56 NgáoĐá PháThiên Tống 6
508 14:21:58 zzKimLong AnhDúiIdol Liêu 10
509 14:21:58 izShadowFriend isEthanol Tống 5
510 14:21:59 iGiậtBắnMình BKvLạcLongQuân Liêu 8
511 14:21:59 zzKimLong S2oChânDài1m1oS2 Liêu 11
512 14:21:59 iCVBzSúpBơCúp Alexander Tống 9
513 14:21:59 IzCSxPause iCkChịBóng Tống 6
514 14:22:00 iiĐầuTrọc2MáiS 1sutvoalo Liêu 5
515 14:22:00 BắnMộtBầuTrời oooATHENAooo Tống 3
516 14:22:00 oS2oCôDâuMa MapTapBan Tống 2
517 14:22:02 cS2oBạchVôThường DiTongSutVac Liêu 11
518 14:22:02 iHoaHồngĐen HuỳnhTấnLộc Tống 8
519 14:22:02 XiaoMin BachCotTinh1 Liêu 6
520 14:22:02 Jx2iBắcKiềuPhong xxxNguyetCamxxx Liêu 6
521 14:22:03 1Jx2zjjTyAk47 Sendona Tống 6
522 14:22:03 Jx2zFolder iTBxRoseMirelina Tống 10
523 14:22:03 oS2oCôDâuMa No1xDamez Tống 3
524 14:22:03 iBlackGOKU PhongPlace Tống 7
525 14:22:05 HoàngDượcSưĐông izShadowFriend Liêu 10
526 14:22:05 HắcYNhân LuuThiThi Tống 11
527 14:22:05 iDNzNaughtyboy iBlackGOKU Liêu 2
528 14:22:05 iBlackGOKU McLaren720 Tống 8
529 14:22:07 Profession iiTọocKaka Tống 3
530 14:22:08 iSToS1Maknoon izHueManzi Liêu 6
531 14:22:09 s2HậuNghệs2 iSToS1Maknoon Tống 8
532 14:22:09 SoanCR NguyenVanDui Liêu 2
533 14:22:11 ixDsquared2 1VácĐịnhGiangSơn Tống 2
534 14:22:13 iHoaHồngĐen i68KGxHiếuGenij Tống 9
535 14:22:15 iCVBzSúpBơCúp iDNzNaughtyboy Tống 10
536 14:22:15 BeatBoy iiBPzMaiMalYeuEm Tống 10
537 14:22:16 YSLxVùngNhạyCảm ThiênLýĐộcHànhzz Tống 4
538 14:22:16 iHoaHồngĐen iiĐầuTrọc2MáiS Tống 10
539 14:22:17 Jx2MTGzZ s2HậuNghệs2 Liêu 5
540 14:22:17 iGiậtBắnMình CaoHiNguyet Liêu 9
541 14:22:17 BeTapXdame11o DjTrangKènTây Liêu 4
542 14:22:18 iGiậtBắnMình TuLuxz Liêu 10
543 14:22:19 zzKimLong ISxxHoaNhậtQuỳnh Liêu 12
544 14:22:19 Alexander HắcYNhân Liêu 7
545 14:22:19 Alexander ssHVT32ss Liêu 8
546 14:22:19 zzKimLong SweetSuGarBaBy Liêu 13
547 14:22:20 IzCSxPause aevl2jx Tống 7
548 14:22:20 BoyonechapQT SoanCR Tống 2
549 14:22:20 Jx2ChanSutPro YSLxVùngNhạyCảm Liêu 4
550 14:22:20 zzKimLong DoãnĐạiHiệp Liêu 14
551 14:22:20 iiManChoDien47 DânBuônMèo Liêu 3
552 14:22:23 AmBuLanCe115 iHoaHồngĐen Liêu 7
553 14:22:23 AmBuLanCe115 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 8
554 14:22:23 ZzAnhKhoazZ Jx2ChanSutPro Tống 5
555 14:22:25 zzKimLong VoAnhDUI Liêu 15
556 14:22:26 ixxBéTrangTậpBắn OreoOriginal Liêu 7
557 14:22:26 ZxyKẹOxyZ IzCSxPause Liêu 8
558 14:22:26 ThikBanRia Jx2zFolder Liêu 6
559 14:22:27 BKvLạcLongQuân zzKimLong Tống 3
560 14:22:27 ĐTBLạcNguyênSoái ISxxNguoi Liêu 10
561 14:22:27 iSợEmVôTìnhS2 ZxyKẹOxyZ Tống 3
562 14:22:27 ĐTBLạcNguyênSoái cuocdoisoma Liêu 11
563 14:22:27 ĐTBLạcNguyênSoái TLQxLuuBoPK Liêu 12
564 14:22:28 Jx2MTGzZ NgáoĐá Liêu 6
565 14:22:28 ĐTBLạcNguyênSoái BeatBoy Liêu 13
566 14:22:28 ĐTBLạcNguyênSoái ThuanHyDG Liêu 14
567 14:22:29 ĐánhXongĐừngChạy PháThiên Tống 10
568 14:22:30 Jx2ConGàTre HảoHán Tống 1
569 14:22:30 Alexander Jx2ConGàTre Liêu 9
570 14:22:32 BKvLạcLongQuân iGiậtBắnMình Tống 4
571 14:22:32 iizThayChuaMeGai SocDameMaChet Tống 11
572 14:22:32 iizThayChuaMeGai Jx2iBắcKiềuPhong Tống 12
573 14:22:32 LiuLiuLiu ixDsquared2 Liêu 1
574 14:22:34 LongTranhHổĐấu LuuThiThi Tống 7
575 14:22:36 iBlackGOKU Alexander Tống 9
576 14:22:36 Marlboro IzKFCxPhôMaiQezI Tống 5
577 14:22:37 iSợEmVôTìnhS2 BịThíchBéNguyệt Tống 4
578 14:22:37 iHoaHồngĐen ĐTBLạcNguyênSoái Tống 11
579 14:22:42 iTBxRoseMirelina oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 9
580 14:22:43 izShadowFriend BeTapXdame11o Tống 6
581 14:22:43 iSợEmVôTìnhS2 iCkChịBóng Tống 5
582 14:22:44 PhongPlace iBlackGOKU Liêu 4
583 14:22:45 iMrMalthaelKID HuỳnhTấnLộc Tống 7
584 14:22:45 LongTranhHổĐấu oooATHENAooo Tống 8
585 14:22:45 iDNzNaughtyboy Oreo0riginal Liêu 3
586 14:22:46 TYVTTrum ZxyKẹOxyZ Tống 2
587 14:22:49 IiChúTiễuĐaTình Marlboro Liêu 15
588 14:22:49 IiChúTiễuĐaTình YSLxVùngNhạyCảm Liêu 16
589 14:22:49 iiiSatThuPKzzz ĐánhXongĐừngChạy Liêu 6
590 14:22:50 1Jx2zjjTyAk47 IiChúTiễuĐaTình Tống 7
591 14:22:51 izHueManzi phideptraiii Tống 9
592 14:22:53 HoàngDượcSưĐông F9iiĐểPk Liêu 11
593 14:22:53 ZzAnhKhoazZ RRRRRRRRR Tống 6
594 14:22:53 XiaoMin DjTrangKènTây Liêu 7
595 14:22:54 0reo0riginal iTBxRoseMirelina Tống 8
596 14:22:54 BắnMộtBầuTrời PhongPlace Tống 4
597 14:22:54 izShadowFriend isEthanol Tống 7
598 14:22:57 ĐTBLạcNguyênSoái ZzAnhKhoazZ Liêu 15
599 14:22:57 OreoOriginal HoàngDượcSưĐông Tống 10
600 14:22:58 iCVBzSúpBơCúp 1VácĐịnhGiangSơn Tống 11
601 14:22:58 ĐTBLạcNguyênSoái BachCotTinh1 Liêu 16
602 14:22:58 HắcYNhân iSToS1Maknoon Tống 12
603 14:22:59 HảoHán sofmeeee Liêu 5
604 14:22:59 TapChoiGame aevl2jx Tống 4
605 14:23:00 cS2oBạchVôThường ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 12
606 14:23:00 TapChoiGame PháThiên Tống 5
607 14:23:00 ButVaoMong BoyonechapQT Liêu 4
608 14:23:02 iizThayChuaMeGai iiManChoDien47 Tống 13
609 14:23:03 Alexander 1sutvoalo Liêu 10
610 14:23:03 OreoOriginal ĐứcDũng Tống 11
611 14:23:03 BắnMộtBầuTrời zzKimLong Tống 5
612 14:23:03 OreoOriginal iiTiễnXuyênTâm Tống 12
613 14:23:03 i62TuPhảiĐạo HPxChịBaHảiPhòng Tống 6
614 14:23:03 iCVBzSúpBơCúp iCkChịBóng Tống 12
615 14:23:04 cS2oBạchVôThường ssHVT32ss Liêu 13
616 14:23:04 BắnMộtBầuTrời ZxyKẹOxyZ Tống 6
617 14:23:05 McLaren720 LongTranhHổĐấu Liêu 7
618 14:23:06 iSợEmVôTìnhS2 ButVaoMong Tống 6
619 14:23:07 iBlackGOKU Alexander Tống 10
620 14:23:08 BịThíchBéNguyệt ĐạoSĩCắtMoi Liêu 11
621 14:23:08 Jx2MTGzZ iSợEmVôTìnhS2 Liêu 7
622 14:23:08 BịThíchBéNguyệt MịNóiChoĐàiNghe Liêu 12
623 14:23:09 iMrMalthaelKID AmBuLanCe115 Tống 8
624 14:23:09 MapTapBan ThuanHyDG Liêu 8
625 14:23:10 iCVBzSúpBơCúp isEthanol Tống 13
626 14:23:10 oS2oCôDâuMa nghiadiaaaa Tống 4
627 14:23:10 0reo0riginal XiaoMin Tống 9
628 14:23:14 TiênHồĐiệp ThikBanRia Tống 4
629 14:23:14 Jx2ChanSutPro iBlackGOKU Liêu 5
630 14:23:15 ĐTBLạcNguyênSoái DânBuônMèo Liêu 17
631 14:23:16 Oreo0riginal phideptraiii Tống 7
632 14:23:18 SoanCR TiểuTàTăng Liêu 3
633 14:23:18 TapChoiGame SoanCR Tống 6
634 14:23:18 HảoHán TapChoiGame Liêu 6
635 14:23:18 iSTzHoàngĐế iizThayChuaMeGai Liêu 10
636 14:23:19 iiiCaVeChuaiii izShadowFriend Liêu 7
637 14:23:20 iiiCaVeChuaiii OreoOriginal Liêu 8
638 14:23:21 s2HậuNghệs2 BeTapXdame11o Tống 9
639 14:23:24 ĐTBLạcNguyênSoái MrMinMin Liêu 18
640 14:23:26 oS2oCôDâuMa McLaren720 Tống 5
641 14:23:27 PháThiên TYVTTrum Liêu 10
642 14:23:27 1VácĐịnhGiangSơn iCVBzSúpBơCúp Liêu 4
643 14:23:27 NgáoĐá BịThíchBéNguyệt Tống 7
644 14:23:28 DiTongSutVac TonyStark Tống 2
645 14:23:28 iSTzHoàngĐế DiTongSutVac Liêu 11
646 14:23:29 zzĐứcDũngzz xxxNguyetCamxxx Liêu 1
647 14:23:29 1VácĐịnhGiangSơn CaoHiNguyet Liêu 5
648 14:23:29 BắnMộtBầuTrời Alexander Tống 7
649 14:23:29 ZzAnhKhoazZ iDNzNaughtyboy Tống 7
650 14:23:30 iBlackGOKU 1VácĐịnhGiangSơn Tống 11
651 14:23:30 iBlackGOKU iGiậtBắnMình Tống 12
652 14:23:30 iBlackGOKU IiChúTiễuĐaTình Tống 13
653 14:23:30 ZzAnhKhoazZ iiiSatThuPKzzz Tống 8
654 14:23:31 iBlackGOKU isEthanol Tống 14
655 14:23:33 oooATHENAooo Marlboro Liêu 5
656 14:23:34 oooATHENAooo BắnMộtBầuTrời Liêu 6
657 14:23:34 iiYuMi iBlackGOKU Liêu 3
658 14:23:35 iMrMalthaelKID zzĐứcDũngzz Tống 9
659 14:23:35 No1xDamez izHueManzi Liêu 1
660 14:23:35 No1xDamez Jx2zFolder Liêu 2
661 14:23:35 iTBxRoseMirelina NgáoĐá Liêu 10
662 14:23:36 F9iiĐểPk iiiCaVeChuaiii Tống 2
663 14:23:36 PháThiên jx2rongcon Liêu 11
664 14:23:37 iHoaHồngĐen HuỳnhTấnLộc Tống 12
665 14:23:38 LongTranhHổĐấu Jx2ChanSutPro Tống 9
666 14:23:38 iiTọocKaka TapChoiGame Liêu 7
667 14:23:39 Thinhhhhh Profession Liêu 1
668 14:23:39 TiênHồĐiệp No1xDamez Tống 5
669 14:23:39 ixxBéTrangTậpBắn F9iiĐểPk Liêu 8
670 14:23:40 OreoOriginal phideptraiii Tống 13
671 14:23:40 iHoaHồngĐen ZxyKẹOxyZ Tống 13
672 14:23:41 aevl2jx ĐánhXongĐừngChạy Liêu 3
673 14:23:43 oS2oCôDâuMa ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 6
674 14:23:44 Oreo0riginal LuuThiThi Tống 8
675 14:23:45 PháThiên HắcYNhân Liêu 12
676 14:23:45 HắcYNhân PháThiên Tống 13
677 14:23:47 zzKimLong BoyonechapQT Liêu 16
678 14:23:48 ThuanHyDG ISxxYuaMikami Tống 5
679 14:23:49 iizThayChuaMeGai BịThíchBéNguyệt Tống 14
680 14:23:50 Jx2iBắcKiềuPhong TiênHồĐiệp Liêu 7
681 14:23:50 Jx2MTGzZ s2HậuNghệs2 Liêu 8
682 14:23:51 BeatBoy BắcTốngĐạiVương Tống 11
683 14:23:52 ĐTBLạcNguyênSoái i62TuPhảiĐạo Liêu 19
684 14:23:53 iiTọocKaka BeatBoy Liêu 8
685 14:23:55 HoàngDượcSưĐông iMrMalthaelKID Liêu 12
686 14:23:55 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiTọocKaka Tống 7
687 14:23:55 Huyvadongbon DươngHạoThiên Liêu 6
688 14:23:56 Huyvadongbon MịĐànChoĐàiNghe Liêu 7
689 14:23:56 iTBxRoseMirelina ChaoNguoiLa Liêu 11
690 14:23:56 iHoaHồngĐen iCkChịBóng Tống 14
691 14:23:57 oS2oCôDâuMa IiChúTiễuĐaTình Tống 7
692 14:23:57 SoanCR TuLuxz Liêu 4
693 14:23:58 SoanCR TYVTTrum Liêu 5
694 14:23:58 TLQxLuuBoPK Huyvadongbon Tống 2
695 14:23:59 oS2oCôDâuMa SoanCR Tống 8
696 14:23:59 HảoHán iCVBzSúpBơCúp Liêu 7
697 14:23:59 ZVìAnhThươngEm iTBxRoseMirelina Tống 2
698 14:24:00 Jx2MTGzZ iHoaHồngĐen Liêu 9
699 14:24:00 HoàngDượcSưĐông 0reo0riginal Liêu 13
700 14:24:01 iiTiễnXuyênTâm 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 7
701 14:24:02 OreoOriginal isEthanol Tống 14
702 14:24:02 izHueManzi i68KGxHiếuGenij Tống 10
703 14:24:03 TapChoiGame LiuLiuLiu Tống 7
704 14:24:03 TapChoiGame ZzSauDoiCoDonzZ Tống 8
705 14:24:03 aevl2jx cuocdoisoma Liêu 4
706 14:24:04 ISxxNguoi McLaren720 Tống 4
707 14:24:05 TapChoiGame RRRRRRRRR Tống 9
708 14:24:05 Alexander ZzAnhKhoazZ Liêu 11
709 14:24:05 ssHVT32ss iSToS1Maknoon Tống 3
710 14:24:05 Jx2iBắcKiềuPhong Jx2MsItherael Liêu 8
711 14:24:05 YSLxVùngNhạyCảm iiiSatThuPKzzz Tống 5
712 14:24:06 Jx2ConGàTre 1VácĐịnhGiangSơn Tống 2
713 14:24:06 Jx2iBắcKiềuPhong Jx2MsAndarielKID Liêu 9
714 14:24:06 iizThayChuaMeGai BeTapXdame11o Tống 15
715 14:24:07 ssHVT32ss iDCzNaughtyGirl Tống 4
716 14:24:07 BKvLạcLongQuân Alexander Tống 5
717 14:24:07 iiBPzMaiMalYeuEm iBlackGOKU Liêu 5
718 14:24:07 iiBPzMaiMalYeuEm TapChoiGame Liêu 6
719 14:24:07 HuỳnhTấnLộc izShadowFriend Liêu 6
720 14:24:07 ISxxĐẹpTrai20cm iiTiễnXuyênTâm Tống 15
721 14:24:07 Jx2MTGzZ NgườiConGáiTaYêu Liêu 10
722 14:24:08 ThuanHyDG BịThíchBéNguyệt Tống 6
723 14:24:08 AmBuLanCe115 ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 9
724 14:24:09 izHueManzi iiĐầuTrọc2MáiS Tống 11
725 14:24:09 iizThayChuaMeGai HoàngDượcSưĐông Tống 16
726 14:24:10 Jx2MTGzZ izHueManzi Liêu 11
727 14:24:11 NgáoĐá iiManChoDien47 Tống 8
728 14:24:13 s2HậuNghệs2 oooATHENAooo Tống 10
729 14:24:13 HắcYNhân zzKimLong Tống 14
730 14:24:15 IzCSxPause ĐTBLạcNguyênSoái Tống 8
731 14:24:16 oZoSờÂmĐạoSỹoZo PhongPlace Tống 8
732 14:24:17 ButVaoMong TLQxLuuBoPK Liêu 5
733 14:24:18 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiBPzMaiMalYeuEm Tống 9
734 14:24:19 Thinhhhhh DiTongSutVac Liêu 2
735 14:24:21 Jx2zFolder No1xDamez Tống 11
736 14:24:21 F9iiĐểPk ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 3
737 14:24:22 iCVBzSúpBơCúp IiChúTiễuĐaTình Tống 14
738 14:24:22 IiChúTiễuĐaTình CaoHiNguyet Liêu 17
739 14:24:22 HắcYNhân BịThíchBéNguyệt Tống 15
740 14:24:24 Jx2MTGzZ TiểuTàTăng Liêu 12
741 14:24:26 isEthanol DânBuônMèo Liêu 14
742 14:24:26 isEthanol iizThayChuaMeGai Liêu 15
743 14:24:27 XiaoMin OreoOriginal Liêu 8
744 14:24:28 Oreo0riginal iiiSatThuPKzzz Tống 9
745 14:24:29 TYVTTrum HảoHán Tống 3
746 14:24:29 BeatBoy iDNzNaughtyboy Tống 12
747 14:24:29 iBlackGOKU Jx2ChanSutPro Tống 15
748 14:24:30 Alexander ĐánhXongĐừngChạy Liêu 12
749 14:24:32 iiiCaVeChuaiii ssHVT32ss Liêu 9
750 14:24:33 Thinhhhhh ixDsquared2 Liêu 3
751 14:24:34 iCVBzSúpBơCúp 1VácĐịnhGiangSơn Tống 15
752 14:24:34 McLaren720 LongTranhHổĐấu Liêu 8
753 14:24:34 McLaren720 Marlboro Liêu 9
754 14:24:35 iCVBzSúpBơCúp oooATHENAooo Tống 16
755 14:24:35 iCVBzSúpBơCúp IzKFCxPhôMaiQezI Tống 17
756 14:24:36 IzCSxPause HuỳnhTấnLộc Tống 9
757 14:24:37 izHueManzi phideptraiii Tống 12
758 14:24:37 s2HậuNghệs2 aevl2jx Tống 11
759 14:24:37 iGiậtBắnMình 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 11
760 14:24:38 iiYuMi 1sutvoalo Liêu 4
761 14:24:39 TapChoiGame iiManChoDien47 Tống 10
762 14:24:40 Alexander TapChoiGame Liêu 13
763 14:24:41 iHoaHồngĐen iTBxRoseMirelina Tống 15
764 14:24:42 ĐTBLạcNguyênSoái iBlackGOKU Liêu 20
765 14:24:43 i68KGxHiếuGenij Profession Liêu 9
766 14:24:43 iHoaHồngĐen iCkChịBóng Tống 16
767 14:24:43 iHoaHồngĐen ZxyKẹOxyZ Tống 17
768 14:24:43 ISxxĐẹpTrai20cm ThikBanRia Tống 16
769 14:24:44 isEthanol Jx2zFolder Liêu 16
770 14:24:44 isEthanol DjTrangKènTây Liêu 17
771 14:24:44 isEthanol iHoaHồngĐen Liêu 18
772 14:24:44 isEthanol NgáoĐá Liêu 19
773 14:24:44 isEthanol IzCSxPause Liêu 20
774 14:24:44 isEthanol izShadowFriend Liêu 21
775 14:24:46 ISxxYuaMikami sofmeeee Liêu 1
776 14:24:47 iiTọocKaka oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 9
777 14:24:47 iiBPzMaiMalYeuEm ZzAnhKhoazZ Liêu 7
778 14:24:47 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiTọocKaka Tống 10
779 14:24:47 BeatBoy McLaren720 Tống 13
780 14:24:48 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiBPzMaiMalYeuEm Tống 11
781 14:24:49 XiaoMin MrMinMin Liêu 9
782 14:24:49 ISxxĐẹpTrai20cm iSToS1Maknoon Tống 17
783 14:24:50 i62TuPhảiĐạo Thinhhhhh Tống 7
784 14:24:50 i62TuPhảiĐạo AmBuLanCe115 Tống 8
785 14:24:51 ZVìAnhThươngEm HuỳnhTấnLộc Tống 3
786 14:24:52 iGiậtBắnMình BoyonechapQT Liêu 12
787 14:24:53 iCVBzSúpBơCúp No1xDamez Tống 18
788 14:24:53 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 12
789 14:24:55 BKvLạcLongQuân Alexander Tống 6
790 14:24:56 BKvLạcLongQuân PháThiên Tống 7
791 14:24:57 iMrMalthaelKID iDNzNaughtyboy Tống 10
792 14:24:57 iHoaHồngĐen phideptraiii Tống 18
793 14:24:58 Oreo0riginal LuuThiThi Tống 10
794 14:24:58 HắcYNhân ISxxYuaMikami Tống 16
795 14:24:58 izChuTuyềnHi MapTapBan Tống 1
796 14:25:01 HoàngDượcSưĐông oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 14
797 14:25:01 iMrMalthaelKID oooATHENAooo Tống 11
798 14:25:02 Jx2ConGàTre i68KGxHiếuGenij Tống 3
799 14:25:02 iiĐầuTrọc2MáiS F9iiĐểPk Liêu 6
800 14:25:04 BịThíchBéNguyệt ssHVT32ss Liêu 13
801 14:25:04 BịThíchBéNguyệt Oreo0riginal Liêu 14
802 14:25:04 BịThíchBéNguyệt DươngHạoThiên Liêu 15
803 14:25:04 TapChoiGame BắcTốngĐạiVương Tống 11
804 14:25:05 iBlackGOKU HoàngDượcSưĐông Tống 16
805 14:25:05 izShadowFriend BeTapXdame11o Tống 8
806 14:25:05 iGiậtBắnMình DjTrangKènTây Liêu 13
807 14:25:07 oS2oCôDâuMa HuỳnhTấnLộc Tống 9
808 14:25:07 LongTranhHổĐấu ZxyKẹOxyZ Tống 10
809 14:25:08 TuLuxz iiYuMi Tống 3
810 14:25:08 IiChúTiễuĐaTình OreoOriginal Liêu 18
811 14:25:08 IiChúTiễuĐaTình BeatBoy Liêu 19
812 14:25:09 iizThayChuaMeGai BịThíchBéNguyệt Tống 17
813 14:25:09 IiChúTiễuĐaTình jx2rongcon Liêu 20
814 14:25:09 IiChúTiễuĐaTình HắcYNhân Liêu 21
815 14:25:09 ISxxNguoi 1VácĐịnhGiangSơn Tống 5
816 14:25:09 i62TuPhảiĐạo isEthanol Tống 9
817 14:25:10 IzCSxPause iCkChịBóng Tống 10
818 14:25:11 s2HậuNghệs2 zzKimLong Tống 12
819 14:25:11 iCVBzSúpBơCúp No1xDamez Tống 19
820 14:25:13 IzKFCxPhôMaiQezI iBlackGOKU Liêu 2
821 14:25:15 iDNzNaughtyboy ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 4
822 14:25:16 TYVTTrum Sendona Tống 4
823 14:25:17 TiểuTàTăng PháThiên Tống 4
824 14:25:19 ixxBéTrangTậpBắn TYVTTrum Liêu 9
825 14:25:19 iHoaHồngĐen Jx2iBắcKiềuPhong Tống 19
826 14:25:19 ixxBéTrangTậpBắn DiTongSutVac Liêu 10
827 14:25:20 IzCSxPause XiaoMin Tống 11
828 14:25:20 Jx2ConGàTre ZxyKẹOxyZ Tống 4
829 14:25:21 Alexander ixDsquared2 Liêu 14
830 14:25:21 iiiSatThuPKzzz BachCotTinh1 Liêu 7
831 14:25:22 Huyvadongbon TiênHồĐiệp Liêu 8
832 14:25:22 TonyStark NgườiConGáiTaYêu Liêu 1
833 14:25:22 Huyvadongbon izShadowFriend Liêu 9
834 14:25:23 izHueManzi Huyvadongbon Tống 13
835 14:25:23 aevl2jx ĐánhXongĐừngChạy Liêu 5
836 14:25:24 iTBxRoseMirelina iSợEmVôTìnhS2 Liêu 12
837 14:25:24 BắnMộtBầuTrời BeTapXdame11o Tống 8
838 14:25:24 HắcYNhân iGiậtBắnMình Tống 17
839 14:25:25 iMrMalthaelKID BịThíchBéNguyệt Tống 12
840 14:25:26 VirusSiDa iiĐầuTrọc2MáiS Tống 3
841 14:25:26 OreoOriginal IzKFCxPhôMaiQezI Tống 15
842 14:25:26 iizThayChuaMeGai iTBxRoseMirelina Tống 18
843 14:25:27 1Jx2zjjTyAk47 IiChúTiễuĐaTình Tống 8
844 14:25:27 TonyStark VirusSiDa Liêu 2
845 14:25:28 Jx2MTGzZ i62TuPhảiĐạo Liêu 13
846 14:25:28 TLQxLuuBoPK MapTapBan Tống 3
847 14:25:28 Alexander OreoOriginal Liêu 15
848 14:25:28 izHueManzi TonyStark Tống 14
849 14:25:28 SSTLTSS iiTiễnXuyênTâm Tống 1
850 14:25:29 cuocdoisoma phideptraiii Tống 1
851 14:25:29 iBlackGOKU Alexander Tống 17
852 14:25:32 HuỳnhTấnLộc DươngHạoThiên Liêu 7
853 14:25:32 SoanCR iHoaHồngĐen Liêu 6
854 14:25:33 TiểuTàTăng No1xDamez Tống 5
855 14:25:33 ThichYeuEm MịNóiChoĐàiNghe Liêu 1
856 14:25:33 iiiSatThuPKzzz ChaoNguoiLa Liêu 8
857 14:25:34 izHueManzi SoanCR Tống 15
858 14:25:35 iiiSatThuPKzzz MịĐànChoĐàiNghe Liêu 9
859 14:25:35 TuLuxz iDNzNaughtyboy Tống 4
860 14:25:36 TuLuxz Jx2ChanSutPro Tống 5
861 14:25:40 1sutvoalo PháThiên Tống 2
862 14:25:40 1sutvoalo LuuThiThi Tống 3
863 14:25:42 BeTapXdame11o TapChoiGame Liêu 5
864 14:25:42 BeTapXdame11o iCVBzSúpBơCúp Liêu 6
865 14:25:42 BeTapXdame11o oS2oCôDâuMa Liêu 7
866 14:25:42 BeTapXdame11o ZVìAnhThươngEm Liêu 8
867 14:25:43 BeTapXdame11o Jx2MsItherael Liêu 9
868 14:25:44 nghiadiaaaa 1sutvoalo Liêu 3
869 14:25:47 PhongPlace izHueManzi Liêu 5
870 14:25:47 OreoOriginal zzKimLong Tống 16
871 14:25:47 Jx2zFolder PhongPlace Tống 12
872 14:25:47 HoàngDượcSưĐông ixDsquared2 Liêu 15
873 14:25:47 oooATHENAooo Jx2ConGàTre Liêu 7
874 14:25:47 AmBuLanCe115 IzCSxPause Liêu 10
875 14:25:47 oooATHENAooo Jx2MsAndarielKID Liêu 8
876 14:25:48 BịThíchBéNguyệt NgáoĐá Liêu 16
877 14:25:48 AmBuLanCe115 xxxNguyetCamxxx Liêu 11
878 14:25:48 s2HậuNghệs2 BeTapXdame11o Tống 13
879 14:25:49 IzKFCxPhôMaiQezI OreoOriginal Liêu 3
880 14:25:50 Jx2MTGzZ Marlboro Liêu 14
881 14:25:51 ISxxYuaMikami BeatBoy Liêu 2
882 14:25:52 ISxxĐẹpTrai20cm ZxyKẹOxyZ Tống 18
883 14:25:52 HảoHán oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 8
884 14:25:53 ISxxĐẹpTrai20cm McLaren720 Tống 19
885 14:25:55 Jx2MTGzZ iizThayChuaMeGai Liêu 15
886 14:25:55 ZzAnhKhoazZ HảoHán Tống 9
887 14:25:57 No1xDamez HắcYNhân Liêu 3
888 14:25:57 IiChúTiễuĐaTình ThuanHyDG Liêu 22
889 14:25:57 No1xDamez s2HậuNghệs2 Liêu 4
890 14:25:57 No1xDamez KhúcNhạcBolero Liêu 5
891 14:25:59 IzKFCxPhôMaiQezI Oreo0riginal Liêu 4
892 14:26:00 PháThiên sofmeeee Liêu 13
893 14:26:01 HoàngDượcSưĐông ĐánhXongĐừngChạy Liêu 16
894 14:26:01 AmBuLanCe115 F9iiĐểPk Liêu 12
895 14:26:01 isEthanol ISxxNguoi Liêu 22
896 14:26:01 isEthanol BắnMộtBầuTrời Liêu 23
897 14:26:01 isEthanol CaoHiNguyet Liêu 24
898 14:26:03 ISxxYuaMikami iBlackGOKU Liêu 3
899 14:26:03 ISxxYuaMikami iSợEmVôTìnhS2 Liêu 4
900 14:26:04 nghiadiaaaa TuLuxz Liêu 4
901 14:26:05 Alexander DjTrangKènTây Liêu 16
902 14:26:06 TapChoiGame HuỳnhTấnLộc Tống 12
903 14:26:06 BachCotTinh1 isEthanol Tống 2
904 14:26:07 OreoOriginal ISxxYuaMikami Tống 17
905 14:26:07 OreoOriginal phideptraiii Tống 18
906 14:26:07 MapTapBan BachCotTinh1 Liêu 9
907 14:26:08 OreoOriginal ii68zĐầuCắtMoi Tống 19
908 14:26:09 VirusSiDa BịThíchBéNguyệt Tống 4
909 14:26:10 OreoOriginal BắcTốngĐạiVương Tống 20
910 14:26:11 ixDsquared2 LiuLiuLiu Tống 3
911 14:26:11 ixDsquared2 HoàngDượcSưĐông Tống 4
912 14:26:11 BKvLạcLongQuân BeTapXdame11o Tống 8
913 14:26:12 cS2oBạchVôThường ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 14
914 14:26:12 TYVTTrum ZxyKẹOxyZ Tống 5
915 14:26:12 ixDsquared2 ZzSauDoiCoDonzZ Tống 5
916 14:26:13 aevl2jx SSTLTSS Liêu 6
917 14:26:13 HắcYNhân Sendona Tống 18
918 14:26:13 iSToS1Maknoon TapChoiGame Liêu 7
919 14:26:14 ZVìAnhThươngEm No1xDamez Tống 4
920 14:26:15 iDNzNaughtyboy ZzAnhKhoazZ Liêu 5
921 14:26:15 iDNzNaughtyboy OreoOriginal Liêu 6
922 14:26:16 iDNzNaughtyboy ChaoNguoiLa Liêu 7
923 14:26:16 i68KGxHiếuGenij Jx2zFolder Liêu 10
924 14:26:18 iiTiễnXuyênTâm BoyonechapQT Liêu 8
925 14:26:19 TYVTTrum iTBxRoseMirelina Tống 6
926 14:26:19 iSToS1Maknoon cuocdoisoma Liêu 8
927 14:26:21 zzKimLong 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 17
928 14:26:21 iDNzNaughtyboy iCVBzSúpBơCúp Liêu 8
929 14:26:22 IzCSxPause AmBuLanCe115 Tống 12
930 14:26:22 iHoaHồngĐen MapTapBan Tống 20
931 14:26:23 IiChúTiễuĐaTình HắcYNhân Liêu 23
932 14:26:24 LongTranhHổĐấu nghiadiaaaa Tống 11
933 14:26:26 iiTiễnXuyênTâm TLQxLuuBoPK Liêu 9
934 14:26:26 VirusSiDa i68KGxHiếuGenij Tống 5
935 14:26:26 iiManChoDien47 DiTongSutVac Liêu 4
936 14:26:26 iiĐầuTrọc2MáiS DjTrangKènTây Liêu 7
937 14:26:27 NgáoĐá Thinhhhhh Tống 9
938 14:26:27 izHueManzi iiManChoDien47 Tống 16
939 14:26:27 iHoaHồngĐen iiĐầuTrọc2MáiS Tống 21
940 14:26:28 BKvLạcLongQuân iiYuMi Tống 9
941 14:26:28 iMrMalthaelKID isEthanol Tống 13
942 14:26:29 s2HậuNghệs2 aevl2jx Tống 14
943 14:26:30 izShadowFriend HuỳnhTấnLộc Tống 9
944 14:26:31 Jx2ConGàTre BeTapXdame11o Tống 5
945 14:26:32 iSợEmVôTìnhS2 No1xDamez Tống 7
946 14:26:32 iBlackGOKU iDNzNaughtyboy Tống 18
947 14:26:32 TYVTTrum iCkChịBóng Tống 7
948 14:26:34 Jx2ConGàTre iTBxRoseMirelina Tống 6
949 14:26:34 ĐTBLạcNguyênSoái ts7BoSapBaDaook Liêu 21
950 14:26:36 izChuTuyềnHi McLaren720 Tống 2
951 14:26:36 1sutvoalo LuuThiThi Tống 4
952 14:26:36 BắnMộtBầuTrời phideptraiii Tống 9
953 14:26:37 Oreo0riginal 1stKiemMaPK Tống 11
954 14:26:38 iiTiễnXuyênTâm 1sutvoalo Liêu 10
955 14:26:38 PháThiên LongTranhHổĐấu Liêu 14
956 14:26:38 Alexander OreoOriginal Liêu 17
957 14:26:38 F9iiĐểPk TonyStark Tống 4
958 14:26:39 F9iiĐểPk ThichYeuEm Tống 5
959 14:26:39 ĐánhXongĐừngChạy PháThiên Tống 11
960 14:26:40 izShadowFriend BịThíchBéNguyệt Tống 10
961 14:26:42 iBlackGOKU ii68zĐầuCắtMoi Tống 19
962 14:26:42 Jx2MTGzZ izHueManzi Liêu 16
963 14:26:42 cS2oBạchVôThường ĐánhXongĐừngChạy Liêu 15
964 14:26:43 Profession ĐTBLạcNguyênSoái Tống 4
965 14:26:43 Jx2MTGzZ ssHVT32ss Liêu 17
966 14:26:43 Jx2MTGzZ Profession Liêu 18
967 14:26:43 s2HậuNghệs2 iGiậtBắnMình Tống 15
968 14:26:44 iMrMalthaelKID Jx2ChanSutPro Tống 14
969 14:26:44 iSợEmVôTìnhS2 HuỳnhTấnLộc Tống 8
970 14:26:46 BắnMộtBầuTrời isEthanol Tống 10
971 14:26:47 ZVìAnhThươngEm IiChúTiễuĐaTình Tống 5
972 14:26:47 IzKFCxPhôMaiQezI ixDsquared2 Liêu 5
973 14:26:47 Jx2ConGàTre BeTapXdame11o Tống 7
974 14:26:48 TiênHồĐiệp Jx2iBắcKiềuPhong Tống 6
975 14:26:49 iMrMalthaelKID iCkChịBóng Tống 15
976 14:26:49 VirusSiDa ZxyKẹOxyZ Tống 6
977 14:26:52 OreoOriginal IzKFCxPhôMaiQezI Tống 21
978 14:26:52 HắcYNhân 1VácĐịnhGiangSơn Tống 19
979 14:26:52 ISxxĐẹpTrai20cm oooATHENAooo Tống 20
980 14:26:53 ĐứcDũng DươngHạoThiên Liêu 2
981 14:26:53 ISxxĐẹpTrai20cm iiTiễnXuyênTâm Tống 21
982 14:26:53 iMrMalthaelKID ISxxYuaMikami Tống 16
983 14:26:54 MapTapBan OreoOriginal Liêu 10
984 14:26:54 Alexander 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 18
985 14:26:57 HoàngDượcSưĐông ISxxNguoi Liêu 17
986 14:26:58 MapTapBan iBlackGOKU Liêu 11
987 14:26:59 iizThayChuaMeGai BịThíchBéNguyệt Tống 19
988 14:27:00 YSLxVùngNhạyCảm isEthanol Tống 6
989 14:27:00 ThuanHyDG MapTapBan Tống 7
990 14:27:04 iCVBzSúpBơCúp ChuyenTNC Tống 20
991 14:27:05 TuLuxz iiĐầuTrọc2MáiS Tống 6
992 14:27:05 izHueManzi iCkChịBóng Tống 17
993 14:27:06 i68KGxHiếuGenij 1sutvoalo Liêu 11
994 14:27:06 Oreo0riginal SoanCR Tống 12
995 14:27:07 PháThiên TuLuxz Liêu 15
996 14:27:08 HảoHán BachCotTinh1 Liêu 9
997 14:27:09 ĐứcDũng CaoHiNguyet Liêu 3
998 14:27:09 s2HậuNghệs2 1VirusSiDa Tống 16
999 14:27:09 HắcYNhân i68KGxHiếuGenij Tống 20
1000 14:27:10 s2HậuNghệs2 ii68zĐầuCắtMoi Tống 17
1001 14:27:10 MrMinMin HuỳnhTấnLộc Tống 2
1002 14:27:11 nghiadiaaaa HắcYNhân Liêu 5
1003 14:27:12 oZoSờÂmĐạoSỹoZo nghiadiaaaa Tống 13
1004 14:27:12 VirusSiDa iSToS1Maknoon Tống 7
1005 14:27:12 BKvLạcLongQuân aevl2jx Tống 10
1006 14:27:13 iiYuMi TapChoiGame Liêu 5
1007 14:27:13 XiaoMin DjTrangKènTây Liêu 10
1008 14:27:13 HoàngDượcSưĐông BeatBoy Liêu 18
1009 14:27:14 ĐứcDũng MịNóiChoĐàiNghe Liêu 4
1010 14:27:14 Alexander OreoOriginal Liêu 19
1011 14:27:15 TiểuTàTăng iTBxRoseMirelina Tống 6
1012 14:27:16 F9iiĐểPk zzKimLong Tống 6
1013 14:27:18 TLQxLuuBoPK BịThíchBéNguyệt Tống 4
1014 14:27:18 1Jx2zjjTyAk47 ISxxYuaMikami Tống 9
1015 14:27:19 TYVTTrum Huyvadongbon Tống 8
1016 14:27:20 iCVBzSúpBơCúp LuuThiThi Tống 21
1017 14:27:21 YSLxVùngNhạyCảm Sendona Tống 7
1018 14:27:22 0reo0riginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 10
1019 14:27:22 BắnMộtBầuTrời PháThiên Tống 11
1020 14:27:22 MapTapBan iCVBzSúpBơCúp Liêu 12
1021 14:27:22 DânBuônMèo AmBuLanCe115 Tống 2
1022 14:27:22 ThuanHyDG iGiậtBắnMình Tống 8
1023 14:27:23 IiChúTiễuĐaTình ThuanHyDG Liêu 24
1024 14:27:24 iBlackGOKU BắcTốngĐạiVương Tống 20
1025 14:27:24 IiChúTiễuĐaTình ZVìAnhThươngEm Liêu 25
1026 14:27:24 Jx2zFolder IiChúTiễuĐaTình Tống 13
1027 14:27:24 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZxyKẹOxyZ Tống 14
1028 14:27:26 HắcYNhân BeTapXdame11o Tống 21
1029 14:27:27 iDNzNaughtyboy LongTranhHổĐấu Liêu 9
1030 14:27:28 OreoOriginal iiManChoDien47 Tống 22
1031 14:27:28 BKvLạcLongQuân isEthanol Tống 11
1032 14:27:29 McLaren720 ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 10
1033 14:27:29 iiĐầuTrọc2MáiS iizThayChuaMeGai Liêu 8
1034 14:27:29 McLaren720 ĐánhXongĐừngChạy Liêu 11
1035 14:27:29 Jx2zFolder HảoHán Tống 14
1036 14:27:31 cS2oBạchVôThường NgáoĐá Liêu 16
1037 14:27:31 Oreo0riginal Jx2MTGzZ Tống 13
1038 14:27:31 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BịThíchBéNguyệt Tống 15
1039 14:27:32 1Jx2zjjTyAk47 iDNzNaughtyboy Tống 10
1040 14:27:33 1Jx2zjjTyAk47 HoàngDượcSưĐông Tống 11
1041 14:27:34 Oreo0riginal XiaoMin Tống 14
1042 14:27:35 ZzAnhKhoazZ phideptraiii Tống 10
1043 14:27:36 ISxxNguoi ii68zĐầuCắtMoi Tống 6
1044 14:27:38 TYVTTrum ThuỳLinh Tống 9
1045 14:27:38 i68KGxHiếuGenij OreoOriginal Liêu 12
1046 14:27:38 ISxxNguoi i68KGxHiếuGenij Tống 7
1047 14:27:39 iHoaHồngĐen PháThiên Tống 22
1048 14:27:39 Thinhhhhh TYVTTrum Liêu 4
1049 14:27:40 HắcYNhân No1xDamez Tống 22
1050 14:27:41 iSợEmVôTìnhS2 BeTapXdame11o Tống 9
1051 14:27:41 ISxxNguoi ZxyKẹOxyZ Tống 8
1052 14:27:42 ssHVT32ss Thinhhhhh Tống 5
1053 14:27:43 iSợEmVôTìnhS2 iiĐầuTrọc2MáiS Tống 10
1054 14:27:44 isEthanol oS2oCôDâuMa Liêu 25
1055 14:27:44 isEthanol iBlackGOKU Liêu 26
1056 14:27:44 isEthanol BắnMộtBầuTrời Liêu 27
1057 14:27:44 McLaren720 HắcYNhân Liêu 12
1058 14:27:44 Jx2zFolder iCkChịBóng Tống 15
1059 14:27:45 izChuTuyềnHi McLaren720 Tống 3
1060 14:27:46 YSLxVùngNhạyCảm Alexander Tống 8
1061 14:27:47 Oreo0riginal HuỳnhTấnLộc Tống 15
1062 14:27:47 YSLxVùngNhạyCảm Huyvadongbon Tống 9
1063 14:27:49 ZzAnhKhoazZ ĐTBLạcNguyênSoái Tống 11
1064 14:27:52 iTBxRoseMirelina i62TuPhảiĐạo Liêu 13
1065 14:27:52 TuLuxz MapTapBan Tống 7
1066 14:27:52 TuLuxz iiTiễnXuyênTâm Tống 8
1067 14:27:53 TuLuxz Jx2ChanSutPro Tống 9
1068 14:27:53 ĐứcDũng izShadowFriend Liêu 5
1069 14:27:53 oZoSờÂmĐạoSỹoZo No1xDamez Tống 16
1070 14:27:54 s2HậuNghệs2 SoanCR Tống 18
1071 14:27:54 ISxxNguoi BịThíchBéNguyệt Tống 9
1072 14:27:54 iMrMalthaelKID oooATHENAooo Tống 17
1073 14:27:55 IiChúTiễuĐaTình 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 26
1074 14:27:56 IiChúTiễuĐaTình TapChoiGame Liêu 27
1075 14:27:56 Jx2ConGàTre ZxyKẹOxyZ Tống 8
1076 14:27:56 ĐứcDũng ssHVT32ss Liêu 6
1077 14:27:56 iGiậtBắnMình TuLuxz Liêu 14
1078 14:27:56 OreoOriginal iiManChoDien47 Tống 23
1079 14:27:57 NgáoĐá IzKFCxPhôMaiQezI Tống 10
1080 14:27:57 ISxxĐẹpTrai20cm iiYuMi Tống 22
1081 14:27:57 iizThayChuaMeGai isEthanol Tống 20
1082 14:27:57 zzKimLong OreoOriginal Liêu 18
1083 14:27:58 ĐứcDũng ChaoNguoiLa Liêu 7
1084 14:27:59 Jx2iBắcKiềuPhong BachCotTinh1 Liêu 10
1085 14:27:59 BeTapXdame11o Jx2ConGàTre Liêu 10
1086 14:28:00 ThichYeuEm F9iiĐểPk Liêu 2
1087 14:28:01 Profession iCkChịBóng Tống 5
1088 14:28:01 iSợEmVôTìnhS2 cS2oBạchVôThường Tống 11
1089 14:28:02 iHoaHồngĐen BeTapXdame11o Tống 23
1090 14:28:02 oZoSờÂmĐạoSỹoZo HuỳnhTấnLộc Tống 17
1091 14:28:03 BeatBoy phideptraiii Tống 14
1092 14:28:03 oZoSờÂmĐạoSỹoZo LuuThiThi Tống 18
1093 14:28:03 iSợEmVôTìnhS2 HPxChịBaHảiPhòng Tống 12
1094 14:28:05 iBlackGOKU PháThiên Tống 21
1095 14:28:06 Oreo0riginal iTBxRoseMirelina Tống 16
1096 14:28:06 iBlackGOKU iDCzNaughtyGirl Tống 22
1097 14:28:07 ĐứcDũng TiểuTàTăng Liêu 8
1098 14:28:07 BắnMộtBầuTrời 1VácĐịnhGiangSơn Tống 12
1099 14:28:08 BắnMộtBầuTrời Jx2TieuThienCZ Tống 13
1100 14:28:09 HảoHán 1sutvoalo Liêu 10
1101 14:28:09 ĐứcDũng ChaoNguoiLa Liêu 9
1102 14:28:09 iCVBzSúpBơCúp HảoHán Tống 22
1103 14:28:10 ThuanHyDG No1xDamez Tống 9
1104 14:28:11 iiĐầuTrọc2MáiS ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 9
1105 14:28:12 TapChoiGame MapTapBan Tống 13
1106 14:28:12 iSợEmVôTìnhS2 iiĐầuTrọc2MáiS Tống 13
1107 14:28:12 izHueManzi nghiadiaaaa Tống 18
1108 14:28:13 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 24
1109 14:28:13 ĐánhXongĐừngChạy Xvaomomlulieuxxx Tống 12
1110 14:28:14 ZVìAnhThươngEm ZxyKẹOxyZ Tống 6
1111 14:28:16 iizThayChuaMeGai IzKFCxPhôMaiQezI Tống 21
1112 14:28:17 ISxxYuaMikami iizThayChuaMeGai Liêu 5
1113 14:28:17 ISxxYuaMikami ZzAnhKhoazZ Liêu 6
1114 14:28:17 iMrMalthaelKID BeTapXdame11o Tống 18
1115 14:28:17 Profession ThikBanRia Tống 6
1116 14:28:17 IiChúTiễuĐaTình DiTongSutVac Liêu 28
1117 14:28:18 iSTzHoàngĐế BoyonechapQT Liêu 12
1118 14:28:18 iCVBzSúpBơCúp IiChúTiễuĐaTình Tống 23
1119 14:28:20 iCVBzSúpBơCúp phideptraiii Tống 24
1120 14:28:20 HắcYNhân ĐTBLạcNguyênSoái Tống 23
1121 14:28:21 HoàngDượcSưĐông iSợEmVôTìnhS2 Liêu 19
1122 14:28:24 1Jx2zjjTyAk47 iDNzNaughtyboy Tống 12
1123 14:28:24 iiiCaVeChuaiii ĐánhXongĐừngChạy Liêu 10
1124 14:28:24 BắnMộtBầuTrời ii68zĐầuCắtMoi Tống 14
1125 14:28:25 Oreo0riginal ThichYeuEm Tống 17
1126 14:28:27 iSToS1Maknoon izHueManzi Liêu 9
1127 14:28:27 TonyStark jx2rongcon Liêu 3
1128 14:28:28 oS2oCôDâuMa Jx2TieuThienCZ Tống 10
1129 14:28:28 iBlackGOKU LuuThiThi Tống 23
1130 14:28:29 PháThiên iBlackGOKU Liêu 16
1131 14:28:30 izChuTuyềnHi ZxyKẹOxyZ Tống 4
1132 14:28:30 Sendona BeatBoy Liêu 2
1133 14:28:30 MapTapBan ts7BoSapBaDaook Liêu 13
1134 14:28:31 LongTranhHổĐấu isEthanol Tống 12
1135 14:28:31 Jx2zFolder ISxxYuaMikami Tống 16
1136 14:28:31 HắcYNhân Sendona Tống 24
1137 14:28:33 i68KGxHiếuGenij Oreo0riginal Liêu 13
1138 14:28:33 i68KGxHiếuGenij NgườiConGáiTaYêu Liêu 14
1139 14:28:35 DânBuônMèo iCkChịBóng Tống 3
1140 14:28:35 PháThiên DjTrangKènTây Liêu 17
1141 14:28:37 i62TuPhảiĐạo BịThíchBéNguyệt Tống 10
1142 14:28:37 ThuanHyDG SoanCR Tống 10
1143 14:28:37 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 19
1144 14:28:39 PháThiên LongTranhHổĐấu Liêu 18
1145 14:28:39 MapTapBan NgáoĐá Liêu 14
1146 14:28:40 iMrMalthaelKID BeTapXdame11o Tống 19
1147 14:28:41 izChuTuyềnHi No1xDamez Tống 5
1148 14:28:41 iTBxRoseMirelina ssHVT32ss Liêu 14
1149 14:28:41 oooATHENAooo OreoOriginal Liêu 9
1150 14:28:41 ISxxĐẹpTrai20cm PháThiên Tống 23
1151 14:28:42 HắcYNhân 1VácĐịnhGiangSơn Tống 25
1152 14:28:43 HắcYNhân zzKimLong Tống 26
1153 14:28:44 ĐứcDũng F9iiĐểPk Liêu 10
1154 14:28:45 AmBuLanCe115 TiênHồĐiệp Liêu 13
1155 14:28:45 AmBuLanCe115 izShadowFriend Liêu 14
1156 14:28:45 AmBuLanCe115 TYVTTrum Liêu 15
1157 14:28:45 ZzAnhKhoazZ oooATHENAooo Tống 12
1158 14:28:45 ZVìAnhThươngEm MapTapBan Tống 7
1159 14:28:46 HoàngDượcSưĐông TapChoiGame Liêu 20
1160 14:28:46 AmBuLanCe115 ixDsquared2 Liêu 16
1161 14:28:48 VirusSiDa iGiậtBắnMình Tống 8
1162 14:28:49 BắnMộtBầuTrời BắcTốngĐạiVương Tống 15
1163 14:28:49 iBlackGOKU iCkChịBóng Tống 24
1164 14:28:50 Profession ZxyKẹOxyZ Tống 7
1165 14:28:51 YSLxVùngNhạyCảm Jx2TieuThienCZ Tống 10
1166 14:28:51 ĐứcDũng CaoHiNguyet Liêu 11
1167 14:28:51 Alexander BachCotTinh1 Liêu 20
1168 14:28:54 iHoaHồngĐen BeTapXdame11o Tống 25
1169 14:28:56 HắcYNhân BịThíchBéNguyệt Tống 27
1170 14:28:56 IiChúTiễuĐaTình ZzAnhKhoazZ Liêu 29
1171 14:28:57 IiChúTiễuĐaTình 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 30
1172 14:28:57 Profession McLaren720 Tống 8
1173 14:28:57 i68KGxHiếuGenij cuocdoisoma Liêu 15
1174 14:28:57 i62TuPhảiĐạo i68KGxHiếuGenij Tống 11
1175 14:28:58 cS2oBạchVôThường iizThayChuaMeGai Liêu 17
1176 14:28:59 i62TuPhảiĐạo iiiSatThuPKzzz Tống 12
1177 14:28:59 OreoOriginal IiChúTiễuĐaTình Tống 24
1178 14:28:59 iSToS1Maknoon VirusSiDa Liêu 10
1179 14:29:00 i62TuPhảiĐạo phideptraiii Tống 13
1180 14:29:00 TiênHồĐiệp IzKFCxPhôMaiQezI Tống 7
1181 14:29:00 iHoaHồngĐen ThikBanRia Tống 26
1182 14:29:00 OreoOriginal TonyStark Tống 25
1183 14:29:01 Marlboro iTBxRoseMirelina Tống 6
1184 14:29:01 NgáoĐá iDNzNaughtyboy Tống 11
1185 14:29:02 ISxxĐẹpTrai20cm ZxyKẹOxyZ Tống 24
1186 14:29:03 ISxxĐẹpTrai20cm iiTiễnXuyênTâm Tống 25
1187 14:29:03 HảoHán DjTrangKènTây Liêu 11
1188 14:29:03 cS2oBạchVôThường OreoOriginal Liêu 18
1189 14:29:05 IzCSxPause AmBuLanCe115 Tống 13
1190 14:29:06 HuỳnhTấnLộc HắcYNhân Liêu 8
1191 14:29:06 iiYuMi ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 6
1192 14:29:06 Jx2MTGzZ MịĐànChoĐàiNghe Liêu 19
1193 14:29:06 ĐánhXongĐừngChạy Jx2ChanSutPro Tống 13
1194 14:29:08 izHueManzi iiBPzMaiMalYeuEm Tống 19
1195 14:29:08 ĐánhXongĐừngChạy Jx2iBắcKiềuPhong Tống 14
1196 14:29:12 HoàngDượcSưĐông ISxxNguoi Liêu 21
1197 14:29:12 iCkChịBóng ThuanHyDG Liêu 1
1198 14:29:13 iCVBzSúpBơCúp MapTapBan Tống 25
1199 14:29:13 ButVaoMong SSTLTSS Liêu 6
1200 14:29:13 ZzSauDoiCoDonzZ TuLuxz Liêu 2
1201 14:29:14 iHoaHồngĐen BeTapXdame11o Tống 27
1202 14:29:14 iMrMalthaelKID iCkChịBóng Tống 20
1203 14:29:15 oZoSờÂmĐạoSỹoZo isEthanol Tống 20
1204 14:29:16 Profession nghiadiaaaa Tống 9
1205 14:29:17 TapChoiGame iiManChoDien47 Tống 14
1206 14:29:17 TapChoiGame HảoHán Tống 15
1207 14:29:18 MrMinMin No1xDamez Tống 3
1208 14:29:18 i62TuPhảiĐạo Jx2MTGzZ Tống 14
1209 14:29:19 cS2oBạchVôThường TapChoiGame Liêu 19
1210 14:29:20 zzKimLong Profession Liêu 19
1211 14:29:20 Jx2zFolder Huyvadongbon Tống 17
1212 14:29:20 Alexander BoyonechapQT Liêu 21
1213 14:29:21 iSToS1Maknoon i62TuPhảiĐạo Liêu 11
1214 14:29:21 ZzSauDoiCoDonzZ Jx2ConGàTre Liêu 3
1215 14:29:21 BachCotTinh1 HuỳnhTấnLộc Tống 3
1216 14:29:21 BKvLạcLongQuân phideptraiii Tống 12
1217 14:29:22 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 22
1218 14:29:22 DiTongSutVac BịThíchBéNguyệt Tống 3
1219 14:29:24 iiBPzMaiMalYeuEm iCVBzSúpBơCúp Liêu 8
1220 14:29:24 TiểuTàTăng Thinhhhhh Tống 7
1221 14:29:25 iiĐầuTrọc2MáiS TiểuTàTăng Liêu 10
1222 14:29:26 s2HậuNghệs2 iiBPzMaiMalYeuEm Tống 19
1223 14:29:28 SoanCR iBlackGOKU Liêu 7
1224 14:29:28 iSToS1Maknoon ChaoNguoiLa Liêu 12
1225 14:29:29 izHueManzi Jx2TieuThienCZ Tống 20
1226 14:29:29 SoanCR TLQxLuuBoPK Liêu 8
1227 14:29:29 cS2oBạchVôThường ts7BoSapBaDaook Liêu 20
1228 14:29:29 BeatBoy LiuLiuLiu Tống 15
1229 14:29:29 1Jx2zjjTyAk47 1VácĐịnhGiangSơn Tống 13
1230 14:29:31 iMrMalthaelKID BeTapXdame11o Tống 21
1231 14:29:31 BắnMộtBầuTrời SoanCR Tống 16
1232 14:29:31 ISxxYuaMikami TiênHồĐiệp Liêu 7
1233 14:29:32 ĐứcDũng ĐánhXongĐừngChạy Liêu 12
1234 14:29:32 isEthanol izHueManzi Liêu 28
1235 14:29:32 iSợEmVôTìnhS2 isEthanol Tống 14
1236 14:29:32 izChuTuyềnHi iCkChịBóng Tống 6
1237 14:29:34 ISxxYuaMikami 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 8
1238 14:29:35 BeatBoy IiChúTiễuĐaTình Tống 16
1239 14:29:36 iGiậtBắnMình DjTrangKènTây Liêu 15
1240 14:29:38 DiTongSutVac HoàngDượcSưĐông Tống 4
1241 14:29:38 Marlboro iTBxRoseMirelina Tống 7
1242 14:29:40 BeatBoy phideptraiii Tống 17
1243 14:29:41 aevl2jx SSTLTSS Liêu 7
1244 14:29:41 Oreo0riginal zzKimLong Tống 18
1245 14:29:42 OreoOriginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 26
1246 14:29:44 ISxxĐẹpTrai20cm PháThiên Tống 26
1247 14:29:44 HảoHán OreoOriginal Liêu 12
1248 14:29:45 TYVTTrum ZxyKẹOxyZ Tống 10
1249 14:29:46 BKvLạcLongQuân HuỳnhTấnLộc Tống 13
1250 14:29:48 ISxxYuaMikami BachCotTinh1 Liêu 9
1251 14:29:49 McLaren720 ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 13
1252 14:29:49 NgáoĐá BeTapXdame11o Tống 12
1253 14:29:50 ThuanHyDG Jx2TieuThienCZ Tống 11
1254 14:29:50 BeatBoy iCkChịBóng Tống 18
1255 14:29:50 oZoSờÂmĐạoSỹoZo MapTapBan Tống 21
1256 14:29:51 DiTongSutVac SocDameMaChet Tống 5
1257 14:29:51 TapChoiGame iDNzNaughtyboy Tống 16
1258 14:29:52 iiiSatThuPKzzz DjTrangKènTây Liêu 10
1259 14:29:52 iGiậtBắnMình ISxxNguoi Liêu 16
1260 14:29:53 ixDsquared2 oooATHENAooo Tống 6
1261 14:29:53 iGiậtBắnMình CaoHiNguyet Liêu 17
1262 14:29:53 iCVBzSúpBơCúp iGiậtBắnMình Tống 26
1263 14:29:55 iBlackGOKU iiYuMi Tống 25
1264 14:29:55 i68KGxHiếuGenij IzCSxPause Liêu 16
1265 14:29:56 Marlboro i68KGxHiếuGenij Tống 8
1266 14:29:56 Alexander ZzAnhKhoazZ Liêu 22
1267 14:29:58 Sendona Oreo0riginal Liêu 3
1268 14:29:58 izHueManzi Alexander Tống 21
1269 14:30:00 LuuThiThi iSợEmVôTìnhS2 Liêu 2
1270 14:30:02 iiTiễnXuyênTâm iBlackGOKU Liêu 11
1271 14:30:02 NgáoĐá PháThiên Tống 13
1272 14:30:02 izHueManzi ZxyKẹOxyZ Tống 22
1273 14:30:02 ĐTBLạcNguyênSoái jx2rongcon Liêu 23
1274 14:30:03 Jx2zFolder phideptraiii Tống 18
1275 14:30:03 OreoOriginal iiManChoDien47 Tống 27
1276 14:30:03 TiênHồĐiệp IzKFCxPhôMaiQezI Tống 8
1277 14:30:03 OreoOriginal HảoHán Tống 28
1278 14:30:03 OreoOriginal nghiadiaaaa Tống 29
1279 14:30:04 iizThayChuaMeGai ĐTBLạcNguyênSoái Tống 22
1280 14:30:04 TonyStark BeatBoy Liêu 4
1281 14:30:04 cS2oBạchVôThường TapChoiGame Liêu 21
1282 14:30:04 OreoOriginal ISxxYuaMikami Tống 30
1283 14:30:05 AmBuLanCe115 sofmeeee Liêu 17
1284 14:30:05 HoàngDượcSưĐông cuocdoisoma Liêu 22
1285 14:30:05 AmBuLanCe115 xxxNguyetCamxxx Liêu 18
1286 14:30:05 iHoaHồngĐen BeTapXdame11o Tống 28
1287 14:30:05 cS2oBạchVôThường OreoOriginal Liêu 22
1288 14:30:06 DiTongSutVac iiiSatThuPKzzz Tống 6
1289 14:30:06 ButVaoMong SSTLTSS Liêu 7
1290 14:30:06 iizThayChuaMeGai iiBPzMaiMalYeuEm Tống 23
1291 14:30:06 Marlboro BịThíchBéNguyệt Tống 9
1292 14:30:07 iMrMalthaelKID SocDameMaChet Tống 22
1293 14:30:09 BKvLạcLongQuân HuỳnhTấnLộc Tống 14
1294 14:30:10 ĐứcDũng MrMinMin Liêu 13
1295 14:30:10 IiChúTiễuĐaTình Jx2ConGàTre Liêu 31
1296 14:30:12 ISxxĐẹpTrai20cm isEthanol Tống 27
1297 14:30:12 NgáoĐá iiTiễnXuyênTâm Tống 14
1298 14:30:13 ĐứcDũng TYVTTrum Liêu 14
1299 14:30:14 Oreo0riginal iCkChịBóng Tống 19
1300 14:30:15 iCVBzSúpBơCúp zzKimLong Tống 27
1301 14:30:15 Thinhhhhh F9iiĐểPk Liêu 5
1302 14:30:16 Jx2iBắcKiềuPhong izShadowFriend Liêu 11
1303 14:30:16 izHueManzi IiChúTiễuĐaTình Tống 23
1304 14:30:19 ZzSauDoiCoDonzZ TiênHồĐiệp Liêu 4
1305 14:30:19 s2HậuNghệs2 IzKFCxPhôMaiQezI Tống 20
1306 14:30:21 phideptraiii izHueManzi Liêu 1
1307 14:30:22 Jx2MTGzZ Beautifull Liêu 20
1308 14:30:23 ĐứcDũng Marlboro Liêu 15
1309 14:30:23 BKvLạcLongQuân BeTapXdame11o Tống 15
1310 14:30:23 DiTongSutVac MapTapBan Tống 7
1311 14:30:23 BKvLạcLongQuân phideptraiii Tống 16
1312 14:30:23 izChuTuyềnHi BịThíchBéNguyệt Tống 7
1313 14:30:24 oS2oCôDâuMa ZxyKẹOxyZ Tống 11
1314 14:30:24 iMrMalthaelKID McLaren720 Tống 23
1315 14:30:24 i62TuPhảiĐạo BắcTốngĐạiVương Tống 15
1316 14:30:25 iDNzNaughtyboy TapChoiGame Liêu 10
1317 14:30:25 iMrMalthaelKID Jx2ChanSutPro Tống 24
1318 14:30:26 Jx2MTGzZ i62TuPhảiĐạo Liêu 21
1319 14:30:26 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 23
1320 14:30:26 IzCSxPause XiaoMin Tống 14
1321 14:30:26 DânBuônMèo AmBuLanCe115 Tống 4
1322 14:30:28 iBlackGOKU iDNzNaughtyboy Tống 26
1323 14:30:28 iHoaHồngĐen SoanCR Tống 29
1324 14:30:29 ThuanHyDG ChuyenTNC Tống 12
1325 14:30:30 ixxBéTrangTậpBắn IzCSxPause Liêu 11
1326 14:30:31 Jx2iBắcKiềuPhong ĐánhXongĐừngChạy Liêu 12
1327 14:30:31 cS2oBạchVôThường iCVBzSúpBơCúp Liêu 23
1328 14:30:33 LongTranhHổĐấu HuỳnhTấnLộc Tống 13
1329 14:30:33 Jx2ConGàTre ButVaoMong Tống 9
1330 14:30:33 Thinhhhhh DjTrangKènTây Liêu 6
1331 14:30:33 iBlackGOKU Thinhhhhh Tống 27
1332 14:30:34 ĐứcDũng ssHVT32ss Liêu 16
1333 14:30:34 Jx2MsAndarielKID oooATHENAooo Tống 2
1334 14:30:34 oooATHENAooo oS2oCôDâuMa Liêu 10
1335 14:30:34 iSTzHoàngĐế ChaoNguoiLa Liêu 13
1336 14:30:34 BắnMộtBầuTrời iGiậtBắnMình Tống 17
1337 14:30:35 PháThiên ThuanHyDG Liêu 19
1338 14:30:35 PháThiên iHoaHồngĐen Liêu 20
1339 14:30:35 PháThiên s2HậuNghệs2 Liêu 21
1340 14:30:36 iiiSatThuPKzzz DiTongSutVac Liêu 11
1341 14:30:36 iTBxRoseMirelina TiểuTàTăng Liêu 15
1342 14:30:36 iCkChịBóng LongTranhHổĐấu Liêu 2
1343 14:30:36 iCkChịBóng Jx2zFolder Liêu 3
1344 14:30:36 iCkChịBóng Oreo0riginal Liêu 4
1345 14:30:37 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Alexander Tống 22
1346 14:30:39 iizThayChuaMeGai zzKimLong Tống 24
1347 14:30:39 iizThayChuaMeGai iiiSatThuPKzzz Tống 25
1348 14:30:40 BeTapXdame11o iBlackGOKU Liêu 11
1349 14:30:40 BeTapXdame11o ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 12
1350 14:30:41 BeTapXdame11o izHueManzi Liêu 13
1351 14:30:41 BeTapXdame11o TiênHồĐiệp Liêu 14
1352 14:30:41 BeTapXdame11o HắcYNhân Liêu 15
1353 14:30:41 OreoOriginal phideptraiii Tống 31
1354 14:30:41 TapChoiGame MapTapBan Tống 17
1355 14:30:41 TLQxLuuBoPK iCkChịBóng Tống 5
1356 14:30:43 HảoHán TapChoiGame Liêu 13
1357 14:30:44 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BeTapXdame11o Tống 23
1358 14:30:46 NgáoĐá HảoHán Tống 15
1359 14:30:49 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZxyKẹOxyZ Tống 24
1360 14:30:49 izShadowFriend iiĐầuTrọc2MáiS Tống 11
1361 14:30:50 iMrMalthaelKID ISxxYuaMikami Tống 25
1362 14:30:52 iTBxRoseMirelina CàXaĐiXA Liêu 16
1363 14:30:52 ĐTBLạcNguyênSoái BắnMộtBầuTrời Liêu 24
1364 14:30:52 ĐTBLạcNguyênSoái iizThayChuaMeGai Liêu 25
1365 14:30:52 ixxBéTrangTậpBắn 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 12
1366 14:30:52 Jx2iBắcKiềuPhong izShadowFriend Liêu 13
1367 14:30:52 NgáoĐá ĐTBLạcNguyênSoái Tống 16
1368 14:30:53 isEthanol OreoOriginal Liêu 29
1369 14:30:53 isEthanol DươngHạoThiên Liêu 30
1370 14:30:53 iHoaHồngĐen 1VácĐịnhGiangSơn Tống 30
1371 14:30:54 NgáoĐá No1xDamez Tống 17
1372 14:30:54 iCVBzSúpBơCúp isEthanol Tống 28
1373 14:30:55 iBlackGOKU Sendona Tống 28
1374 14:30:55 IiChúTiễuĐaTình MịĐànChoĐàiNghe Liêu 32
1375 14:30:55 iiBPzMaiMalYeuEm DjTrangKènTây Liêu 9
1376 14:30:55 TuLuxz iSToS1Maknoon Tống 10
1377 14:30:56 IiChúTiễuĐaTình ISxxNguoi Liêu 33
1378 14:30:56 HắcYNhân iDNzNaughtyboy Tống 28
1379 14:30:57 Oreo0riginal iTBxRoseMirelina Tống 20
1380 14:30:58 ZzAnhKhoazZ IiChúTiễuĐaTình Tống 13
1381 14:30:58 izChuTuyềnHi Jx2iBắcKiềuPhong Tống 8
1382 14:31:00 izChuTuyềnHi BịThíchBéNguyệt Tống 9
1383 14:31:01 iHoaHồngĐen BeTapXdame11o Tống 31
1384 14:31:02 Alexander YSLxVùngNhạyCảm Liêu 23
1385 14:31:04 ZVìAnhThươngEm iCkChịBóng Tống 8
1386 14:31:04 iMrMalthaelKID iGiậtBắnMình Tống 26
1387 14:31:04 BKvLạcLongQuân iiBPzMaiMalYeuEm Tống 17
1388 14:31:05 iCVBzSúpBơCúp HuỳnhTấnLộc Tống 29
1389 14:31:05 ts7BoSapBaDaook zzĐứcDũngzz Tống 4
1390 14:31:06 izHueManzi phideptraiii Tống 24
1391 14:31:07 iMrMalthaelKID ZxyKẹOxyZ Tống 27
1392 14:31:07 Jx2ConGàTre Jx2TieuThienCZ Tống 10
1393 14:31:07 i62TuPhảiĐạo Alexander Tống 16
1394 14:31:07 iMrMalthaelKID Huyvadongbon Tống 28
1395 14:31:07 Jx2MTGzZ Oreo0riginal Liêu 22
1396 14:31:08 PháThiên i62TuPhảiĐạo Liêu 22
1397 14:31:08 HoàngDượcSưĐông DjTrangKènTây Liêu 24
1398 14:31:09 Jx2ConGàTre McLaren720 Tống 11
1399 14:31:11 ĐánhXongĐừngChạy ixxBéTrangTậpBắn Tống 15
1400 14:31:11 ĐánhXongĐừngChạy aevl2jx Tống 16
1401 14:31:14 ISxxĐẹpTrai20cm PháThiên Tống 28
1402 14:31:14 XiaoMin OreoOriginal Liêu 11
1403 14:31:15 BeTapXdame11o izHueManzi Liêu 16
1404 14:31:15 BeTapXdame11o TapChoiGame Liêu 17
1405 14:31:15 BeTapXdame11o HắcYNhân Liêu 18
1406 14:31:15 BeTapXdame11o oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 19
1407 14:31:15 ISxxYuaMikami ZzAnhKhoazZ Liêu 10
1408 14:31:16 BachCotTinh1 BeTapXdame11o Tống 4
1409 14:31:16 iCVBzSúpBơCúp isEthanol Tống 30
1410 14:31:16 LongTranhHổĐấu oooATHENAooo Tống 14
1411 14:31:17 ixDsquared2 MapTapBan Tống 7
1412 14:31:18 iBlackGOKU ĐứcDũng Tống 29
1413 14:31:18 SoanCR ixDsquared2 Liêu 9
1414 14:31:21 BachCotTinh1 BịThíchBéNguyệt Tống 5
1415 14:31:23 AmBuLanCe115 CàXaĐiXA Liêu 19
1416 14:31:24 XiaoMin DjTrangKènTây Liêu 12
1417 14:31:25 iHoaHồngĐen phideptraiii Tống 32
1418 14:31:25 sofmeeee zzKimLong Tống 3
1419 14:31:26 jx2rongcon iCkChịBóng Tống 3
1420 14:31:27 izShadowFriend iTBxRoseMirelina Tống 12
1421 14:31:27 iiĐầuTrọc2MáiS TuLuxz Liêu 11
1422 14:31:28 iiĐầuTrọc2MáiS sofmeeee Liêu 12
1423 14:31:28 iiĐầuTrọc2MáiS Profession Liêu 13
1424 14:31:28 OreoOriginal TonyStark Tống 32
1425 14:31:29 cS2oBạchVôThường OreoOriginal Liêu 24
1426 14:31:30 HắcYNhân ZxyKẹOxyZ Tống 29
1427 14:31:31 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2ChanSutPro Tống 25
1428 14:31:31 TLQxLuuBoPK Thinhhhhh Tống 6
1429 14:31:31 McLaren720 iSợEmVôTìnhS2 Liêu 14
1430 14:31:31 TYVTTrum BắcTốngĐạiVương Tống 11
1431 14:31:31 ChuyenTNC BắnMộtBầuTrời Liêu 2
1432 14:31:32 ChuyenTNC HắcYNhân Liêu 3
1433 14:31:32 ĐánhXongĐừngChạy Jx2MTGzZ Tống 17
1434 14:31:32 HảoHán BKvLạcLongQuân Liêu 14
1435 14:31:32 HảoHán TLQxLuuBoPK Liêu 15
1436 14:31:32 ĐTBLạcNguyênSoái izHueManzi Liêu 26
1437 14:31:32 cS2oBạchVôThường BachCotTinh1 Liêu 25
1438 14:31:32 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iDNzNaughtyboy Tống 26
1439 14:31:33 TapChoiGame isEthanol Tống 18
1440 14:31:33 TapChoiGame BeTapXdame11o Tống 19
1441 14:31:34 IiChúTiễuĐaTình DươngHạoThiên Liêu 34
1442 14:31:34 BoyonechapQT iiiSatThuPKzzz Tống 3
1443 14:31:35 IiChúTiễuĐaTình DiTongSutVac Liêu 35
1444 14:31:35 IiChúTiễuĐaTình Jx2zFolder Liêu 36
1445 14:31:35 IiChúTiễuĐaTình jx2rongcon Liêu 37
1446 14:31:36 HảoHán iCVBzSúpBơCúp Liêu 16
1447 14:31:36 iizThayChuaMeGai IiChúTiễuĐaTình Tống 26
1448 14:31:38 ISxxĐẹpTrai20cm oooATHENAooo Tống 29
1449 14:31:38 ISxxĐẹpTrai20cm ixxBéTrangTậpBắn Tống 30
1450 14:31:39 iiTiễnXuyênTâm ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 12
1451 14:31:39 i68KGxHiếuGenij ĐánhXongĐừngChạy Liêu 17
1452 14:31:39 ButVaoMong BoyonechapQT Liêu 8
1453 14:31:40 AmBuLanCe115 TiểuTàTăng Liêu 20
1454 14:31:40 cS2oBạchVôThường DjTrangKènTây Liêu 26
1455 14:31:41 iiBPzMaiMalYeuEm CàXaĐiXA Liêu 10
1456 14:31:41 PháThiên ZVìAnhThươngEm Liêu 23
1457 14:31:41 PháThiên s2HậuNghệs2 Liêu 24
1458 14:31:43 ThuanHyDG HuỳnhTấnLộc Tống 13
1459 14:31:44 iMrMalthaelKID iiBPzMaiMalYeuEm Tống 29
1460 14:31:45 iiTiễnXuyênTâm F9iiĐểPk Liêu 13
1461 14:31:46 BeatBoy phideptraiii Tống 19
1462 14:31:46 ĐTBLạcNguyênSoái ts7BoSapBaDaook Liêu 27
1463 14:31:48 OreoOriginal HảoHán Tống 33
1464 14:31:48 1Jx2zjjTyAk47 ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 14
1465 14:31:49 BắnMộtBầuTrời BeTapXdame11o Tống 18
1466 14:31:49 iMrMalthaelKID Sendona Tống 30
1467 14:31:50 izShadowFriend i68KGxHiếuGenij Tống 13
1468 14:31:50 izChuTuyềnHi SoanCR Tống 10
1469 14:31:51 TapChoiGame ĐTBLạcNguyênSoái Tống 20
1470 14:31:51 TapChoiGame iiĐầuTrọc2MáiS Tống 21
1471 14:31:51 YSLxVùngNhạyCảm ButVaoMong Tống 11
1472 14:31:53 1VácĐịnhGiangSơn DjTrangKènTây Liêu 6
1473 14:31:56 Oreo0riginal ThichYeuEm Tống 21
1474 14:31:57 AmBuLanCe115 Oreo0riginal Liêu 21
1475 14:31:57 IzCSxPause Jx2iBắcKiềuPhong Tống 15
1476 14:31:57 iHoaHồngĐen isEthanol Tống 33
1477 14:31:59 HoàngDượcSưĐông iizThayChuaMeGai Liêu 25
1478 14:31:59 iCVBzSúpBơCúp BịThíchBéNguyệt Tống 31
1479 14:32:00 iHoaHồngĐen HuỳnhTấnLộc Tống 34
1480 14:32:00 HắcYNhân ChuyenTNC Tống 30
1481 14:32:01 izHueManzi iCkChịBóng Tống 25
1482 14:32:01 OreoOriginal LuuThiThi Tống 34
1483 14:32:02 izShadowFriend AmBuLanCe115 Tống 14
1484 14:32:02 BeatBoy phideptraiii Tống 20
1485 14:32:02 PháThiên HắcYNhân Liêu 25
1486 14:32:03 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BeTapXdame11o Tống 27
1487 14:32:04 NgáoĐá iiTiễnXuyênTâm Tống 18
1488 14:32:04 ISxxYuaMikami OreoOriginal Liêu 11
1489 14:32:04 IzKFCxPhôMaiQezI iBlackGOKU Liêu 6
1490 14:32:05 TapChoiGame McLaren720 Tống 22
1491 14:32:06 IzKFCxPhôMaiQezI ssHVT32ss Liêu 7
1492 14:32:06 ixxBéTrangTậpBắn Profession Liêu 13
1493 14:32:06 YSLxVùngNhạyCảm ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 12
1494 14:32:09 ThuanHyDG iGiậtBắnMình Tống 14
1495 14:32:09 izHueManzi iiiSatThuPKzzz Tống 26
1496 14:32:09 DânBuônMèo aevl2jx Tống 5
1497 14:32:10 ixxBéTrangTậpBắn LongTranhHổĐấu Liêu 14
1498 14:32:11 MapTapBan cuocdoisoma Liêu 15
1499 14:32:11 Alexander BachCotTinh1 Liêu 24
1500 14:32:11 NgáoĐá ixxBéTrangTậpBắn Tống 19
1501 14:32:12 IiChúTiễuĐaTình ThuanHyDG Liêu 38
1502 14:32:12 cS2oBạchVôThường ZzAnhKhoazZ Liêu 27
1503 14:32:13 1Jx2zjjTyAk47 IiChúTiễuĐaTình Tống 15
1504 14:32:13 Marlboro ZxyKẹOxyZ Tống 10
1505 14:32:13 s2HậuNghệs2 Alexander Tống 21
1506 14:32:14 iHoaHồngĐen isEthanol Tống 35
1507 14:32:15 1VácĐịnhGiangSơn BeatBoy Liêu 7
1508 14:32:16 BắnMộtBầuTrời ISxxYuaMikami Tống 19
1509 14:32:17 iCVBzSúpBơCúp iDNzNaughtyboy Tống 32
1510 14:32:17 iCVBzSúpBơCúp BịThíchBéNguyệt Tống 33
1511 14:32:18 XiaoMin BKvLạcLongQuân Liêu 13
1512 14:32:18 BắnMộtBầuTrời XiaoMin Tống 20
1513 14:32:19 ISxxĐẹpTrai20cm PháThiên Tống 31
1514 14:32:19 F9iiĐểPk oooATHENAooo Tống 7
1515 14:32:20 Oreo0riginal zzKimLong Tống 22
1516 14:32:20 iCVBzSúpBơCúp HuỳnhTấnLộc Tống 34
1517 14:32:21 TapChoiGame ĐứcDũng Tống 23
1518 14:32:21 HoàngDượcSưĐông TapChoiGame Liêu 26
1519 14:32:22 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iCkChịBóng Tống 28
1520 14:32:23 BắnMộtBầuTrời phideptraiii Tống 21
1521 14:32:24 iMrMalthaelKID nghiadiaaaa Tống 31
1522 14:32:24 iMrMalthaelKID ChuyenTNC Tống 32
1523 14:32:25 iiBPzMaiMalYeuEm OreoOriginal Liêu 11
1524 14:32:26 TiênHồĐiệp ĐTBLạcNguyênSoái Tống 9
1525 14:32:26 ISxxNguoi phideptrai Tống 10
1526 14:32:26 TonyStark TiênHồĐiệp Liêu 5
1527 14:32:27 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BeTapXdame11o Tống 29
1528 14:32:29 MapTapBan ChaoNguoiLa Liêu 16
1529 14:32:29 izHueManzi iiBPzMaiMalYeuEm Tống 27
1530 14:32:29 Jx2ConGàTre LuuThiThi Tống 12
1531 14:32:30 ThikBanRia BoyonechapQT Liêu 7
1532 14:32:32 HảoHán iizThayChuaMeGai Liêu 17
1533 14:32:32 YSLxVùngNhạyCảm ZxyKẹOxyZ Tống 13
1534 14:32:33 DiTongSutVac BắcTốngĐạiVương Tống 8
1535 14:32:33 DiTongSutVac TonyStark Tống 9
1536 14:32:34 isEthanol BắnMộtBầuTrời Liêu 31
1537 14:32:34 isEthanol DjTrangKènTây Liêu 32
1538 14:32:35 oZoSờÂmĐạoSỹoZo isEthanol Tống 30
1539 14:32:35 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 31
1540 14:32:35 TLQxLuuBoPK SoanCR Tống 7
1541 14:32:36 ZVìAnhThươngEm phideptraiii Tống 9
1542 14:32:37 iCVBzSúpBơCúp BịThíchBéNguyệt Tống 35
1543 14:32:41 TLQxLuuBoPK iiĐầuTrọc2MáiS Tống 8
1544 14:32:42 PháThiên s2HậuNghệs2 Liêu 26
1545 14:32:42 Jx2zFolder ĐTBLạcNguyênSoái Tống 19
1546 14:32:42 HoàngDượcSưĐông iBlackGOKU Liêu 27
1547 14:32:43 ts7BoSapBaDaook BeTapXdame11o Tống 5
1548 14:32:43 ISxxNguoi occhocothat Tống 11
1549 14:32:43 OreoOriginal zzKimLong Tống 35
1550 14:32:43 iCVBzSúpBơCúp iCkChịBóng Tống 36
1551 14:32:45 Marlboro SocDameMaChet Tống 11
1552 14:32:45 ZVìAnhThươngEm ixxBéTrangTậpBắn Tống 10
1553 14:32:45 ĐánhXongĐừngChạy iTBxRoseMirelina Tống 18
1554 14:32:45 iiiSatThuPKzzz OreoOriginal Liêu 12
1555 14:32:45 ĐánhXongĐừngChạy Jx2MTGzZ Tống 19
1556 14:32:46 RRRRRRRRR iizThayChuaMeGai Liêu 3
1557 14:32:46 DjTrangKènTây HảoHán Tống 10
1558 14:32:47 DjTrangKènTây HuỳnhTấnLộc Tống 11
1559 14:32:48 Thinhhhhh ISxxNguoi Liêu 7
1560 14:32:48 iSTzHoàngĐế DiTongSutVac Liêu 14
1561 14:32:49 TuLuxz iiBPzMaiMalYeuEm Tống 11
1562 14:32:49 TapChoiGame HoàngDượcSưĐông Tống 24
1563 14:32:50 ThuanHyDG IiChúTiễuĐaTình Tống 15
1564 14:32:50 TuLuxz iGiậtBắnMình Tống 12
1565 14:32:50 IzCSxPause MapTapBan Tống 16
1566 14:32:50 TuLuxz iiTiễnXuyênTâm Tống 13
1567 14:32:51 i68KGxHiếuGenij F9iiĐểPk Liêu 18
1568 14:32:51 TapChoiGame Sendona Tống 25
1569 14:32:51 ButVaoMong TapChoiGame Liêu 9
1570 14:32:52 Marlboro IzKFCxPhôMaiQezI Tống 12
1571 14:32:52 iiiSatThuPKzzz ts7BoSapBaDaook Liêu 13
1572 14:32:54 iMrMalthaelKID aevl2jx Tống 33
1573 14:32:54 izChuTuyềnHi ZxyKẹOxyZ Tống 11
1574 14:32:55 iCVBzSúpBơCúp phideptraiii Tống 37
1575 14:32:57 ixDsquared2 isEthanol Tống 8
1576 14:32:58 ButVaoMong iBlackGOKU Liêu 10
1577 14:33:00 NgáoĐá ChuyenTNC Tống 20
1578 14:33:00 BeatBoy BeTapXdame11o Tống 21
1579 14:33:01 i68KGxHiếuGenij CàXaĐiXA Liêu 19
1580 14:33:01 1stKiemMaPK SSTLTSS Liêu 1
1581 14:33:01 TiểuTàTăng iiiCaVeChuaiii Tống 8
1582 14:33:02 iSTzHoàngĐế i62TuPhảiĐạo Liêu 15
1583 14:33:02 ISxxĐẹpTrai20cm ThikBanRia Tống 32
1584 14:33:03 ISxxĐẹpTrai20cm PháThiên Tống 33
1585 14:33:03 ĐTBLạcNguyênSoái Oreo0riginal Liêu 28
1586 14:33:05 iiYuMi ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 7
1587 14:33:05 RRRRRRRRR 1sutvoalo Liêu 4
1588 14:33:06 NgáoĐá BắcTốngĐạiVương Tống 21
1589 14:33:06 ĐánhXongĐừngChạy DaTauBK Tống 20
1590 14:33:07 LiuLiuLiu OreoOriginal Liêu 2
1591 14:33:09 TiênHồĐiệp iCkChịBóng Tống 10
1592 14:33:09 ZzSauDoiCoDonzZ DjTrangKènTây Liêu 5
1593 14:33:10 Jx2zFolder SocDameMaChet Tống 20
1594 14:33:11 TapChoiGame ISxxYuaMikami Tống 26
1595 14:33:12 iiManChoDien47 TapChoiGame Liêu 5
1596 14:33:12 iiManChoDien47 iCVBzSúpBơCúp Liêu 6
1597 14:33:13 LongTranhHổĐấu phideptraiii Tống 15
1598 14:33:13 1Jx2zjjTyAk47 iiManChoDien47 Tống 16
1599 14:33:14 izShadowFriend AmBuLanCe115 Tống 15
1600 14:33:15 LuuThiThi ĐánhXongĐừngChạy Liêu 3
1601 14:33:15 iBlackGOKU ĐứcDũng Tống 30
1602 14:33:15 HắcYNhân IzKFCxPhôMaiQezI Tống 31
1603 14:33:15 iBlackGOKU iiBPzMaiMalYeuEm Tống 31
1604 14:33:16 ĐTBLạcNguyênSoái HắcYNhân Liêu 29
1605 14:33:16 VirusSiDa HPxChịBaHảiPhòng Tống 9
1606 14:33:16 ButVaoMong iBlackGOKU Liêu 11
1607 14:33:16 aevl2jx TuLuxz Liêu 8
1608 14:33:16 Jx2zFolder BeTapXdame11o Tống 21
1609 14:33:17 izShadowFriend 1stKiemMaPK Tống 16
1610 14:33:17 OreoOriginal ZxyKẹOxyZ Tống 36
1611 14:33:17 OreoOriginal HảoHán Tống 37
1612 14:33:17 cS2oBạchVôThường VirusSiDa Liêu 28
1613 14:33:17 isEthanol MịĐànChoĐàiNghe Liêu 33
1614 14:33:17 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 36
1615 14:33:18 IiChúTiễuĐaTình BeatBoy Liêu 39
1616 14:33:18 1VácĐịnhGiangSơn OreoOriginal Liêu 8
1617 14:33:18 cS2oBạchVôThường MịNóiChoĐàiNghe Liêu 29
1618 14:33:19 Jx2ChanSutPro Marlboro Liêu 6
1619 14:33:20 ZVìAnhThươngEm isEthanol Tống 11
1620 14:33:20 IiChúTiễuĐaTình ChaoNguoiLa Liêu 40
1621 14:33:20 izHueManzi IiChúTiễuĐaTình Tống 28
1622 14:33:20 Jx2iBắcKiềuPhong MrMinMin Liêu 14
1623 14:33:22 nghiadiaaaa TiểuTàTăng Liêu 6
1624 14:33:22 iiĐầuTrọc2MáiS TLQxLuuBoPK Liêu 14
1625 14:33:25 ZzAnhKhoazZ iiTiễnXuyênTâm Tống 14
1626 14:33:25 iDNzNaughtyboy DiTongSutVac Liêu 11
1627 14:33:26 Jx2zFolder iDNzNaughtyboy Tống 22
1628 14:33:27 iiĐầuTrọc2MáiS ZzAnhKhoazZ Liêu 15
1629 14:33:28 iiĐầuTrọc2MáiS sofmeeee Liêu 16
1630 14:33:28 LongTranhHổĐấu ButVaoMong Tống 16
1631 14:33:29 BắnMộtBầuTrời phideptraiii Tống 22
1632 14:33:30 Oreo0riginal BeTapXdame11o Tống 23
1633 14:33:31 ZVìAnhThươngEm Huyvadongbon Tống 12
1634 14:33:31 F9iiĐểPk ĐTBLạcNguyênSoái Tống 8
1635 14:33:31 izChuTuyềnHi HoàngDượcSưĐông Tống 12
1636 14:33:32 iTBxRoseMirelina izShadowFriend Liêu 17
1637 14:33:32 F9iiĐểPk i68KGxHiếuGenij Tống 9
1638 14:33:33 ThuanHyDG SocDameMaChet Tống 16
1639 14:33:34 TapChoiGame 1VácĐịnhGiangSơn Tống 27
1640 14:33:34 TapChoiGame iCkChịBóng Tống 28
1641 14:33:34 ChuyenTNC BKvLạcLongQuân Liêu 4
1642 14:33:35 cS2oBạchVôThường ixDsquared2 Liêu 30
1643 14:33:35 Profession PháThiên Tống 10
1644 14:33:35 Alexander TapChoiGame Liêu 25
1645 14:33:35 Jx2ChanSutPro DânBuônMèo Liêu 7
1646 14:33:36 iCVBzSúpBơCúp BịThíchBéNguyệt Tống 38
1647 14:33:36 BắnMộtBầuTrời HuỳnhTấnLộc Tống 23
1648 14:33:36 zzKimLong OreoOriginal Liêu 20
1649 14:33:38 HắcYNhân Alexander Tống 32
1650 14:33:39 ISxxNguoi iSTzChàngNgốc Tống 12
1651 14:33:39 iSợEmVôTìnhS2 Jx2TieuThienCZ Tống 15
1652 14:33:39 F9iiĐểPk McLaren720 Tống 10
1653 14:33:40 s2HậuNghệs2 iiĐầuTrọc2MáiS Tống 22
1654 14:33:40 iBlackGOKU zzĐứcDũngzz Tống 32
1655 14:33:41 iBlackGOKU ĐứcDũng Tống 33
1656 14:33:42 HắcYNhân isEthanol Tống 33
1657 14:33:43 Profession iGiậtBắnMình Tống 11
1658 14:33:43 LiuLiuLiu TiênHồĐiệp Liêu 3
1659 14:33:44 TonyStark DjTrangKènTây Liêu 6
1660 14:33:45 iHoaHồngĐen phideptraiii Tống 37
1661 14:33:47 ZzSauDoiCoDonzZ jx2rongcon Liêu 6
1662 14:33:48 LuuThiThi xxxNguyetCamxxx Liêu 4
1663 14:33:48 iCVBzSúpBơCúp BeTapXdame11o Tống 39
1664 14:33:49 ZVìAnhThươngEm HảoHán Tống 13
1665 14:33:50 iTBxRoseMirelina ssHVT32ss Liêu 18
1666 14:33:52 NgáoĐá Sendona Tống 22
1667 14:33:52 BắnMộtBầuTrời iiManChoDien47 Tống 24
1668 14:33:54 ZVìAnhThươngEm zzKimLong Tống 14
1669 14:33:54 BịThíchBéNguyệt BắnMộtBầuTrời Liêu 17
1670 14:33:54 ZVìAnhThươngEm HuỳnhTấnLộc Tống 15
1671 14:33:55 iSTzHoàngĐế OreoOriginal Liêu 16
1672 14:33:56 iiBPzMaiMalYeuEm TapChoiGame Liêu 12
1673 14:33:57 iSợEmVôTìnhS2 iCkChịBóng Tống 16
1674 14:33:57 iiiSatThuPKzzz iizThayChuaMeGai Liêu 14
1675 14:33:57 izHueManzi IiChúTiễuĐaTình Tống 29
1676 14:33:59 ISxxNguoi HoàngDượcSưĐông Tống 13
1677 14:33:59 ĐánhXongĐừngChạy ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 21
1678 14:34:00 ZxyKẹOxyZ NgáoĐá Liêu 9
1679 14:34:00 ZxyKẹOxyZ s2HậuNghệs2 Liêu 10
1680 14:34:01 iCVBzSúpBơCúp iiBPzMaiMalYeuEm Tống 40
1681 14:34:02 Alexander BoyonechapQT Liêu 26
1682 14:34:04 iMrMalthaelKID ZxyKẹOxyZ Tống 34
1683 14:34:04 iDNzNaughtyboy LongTranhHổĐấu Liêu 12
1684 14:34:05 iiĐầuTrọc2MáiS Jx2ConGàTre Liêu 17
1685 14:34:05 TLQxLuuBoPK BeTapXdame11o Tống 9
1686 14:34:06 IzCSxPause Jx2ChanSutPro Tống 17
1687 14:34:07 SoanCR ĐánhXongĐừngChạy Liêu 10
1688 14:34:07 HắcYNhân ISxxYuaMikami Tống 34
1689 14:34:07 ThikBanRia iBlackGOKU Liêu 8
1690 14:34:08 TiểuTàTăng LuuThiThi Tống 9
1691 14:34:09 SoanCR ssHVT32ss Liêu 11
1692 14:34:09 isEthanol HắcYNhân Liêu 34
1693 14:34:09 izShadowFriend SoanCR Tống 17
1694 14:34:09 izHueManzi isEthanol Tống 30
1695 14:34:09 TapChoiGame Alexander Tống 29
1696 14:34:10 BắnMộtBầuTrời BịThíchBéNguyệt Tống 25
1697 14:34:10 iiManChoDien47 OreoOriginal Liêu 7
1698 14:34:10 Marlboro iTBxRoseMirelina Tống 13
1699 14:34:12 Thinhhhhh Marlboro Liêu 8
1700 14:34:12 Jx2zFolder iiManChoDien47 Tống 23
1701 14:34:13 cS2oBạchVôThường DjTrangKènTây Liêu 31
1702 14:34:13 Profession iDNzNaughtyboy Tống 12
1703 14:34:14 HuỳnhTấnLộc BắnMộtBầuTrời Liêu 9
1704 14:34:14 HuỳnhTấnLộc TiênHồĐiệp Liêu 10
1705 14:34:14 HuỳnhTấnLộc ThuanHyDG Liêu 11
1706 14:34:14 HuỳnhTấnLộc ZVìAnhThươngEm Liêu 12
1707 14:34:14 HuỳnhTấnLộc DươngHạoThiên Liêu 13
1708 14:34:14 HuỳnhTấnLộc 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 14
1709 14:34:14 i68KGxHiếuGenij F9iiĐểPk Liêu 20
1710 14:34:14 HuỳnhTấnLộc MịNóiChoĐàiNghe Liêu 15
1711 14:34:14 1VácĐịnhGiangSơn iCVBzSúpBơCúp Liêu 9
1712 14:34:14 izHueManzi HuỳnhTấnLộc Tống 31
1713 14:34:15 iiTiễnXuyênTâm ISxxNguoi Liêu 14
1714 14:34:16 izChuTuyềnHi iCkChịBóng Tống 13
1715 14:34:19 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BeTapXdame11o Tống 32
1716 14:34:20 iSợEmVôTìnhS2 ZxyKẹOxyZ Tống 17
1717 14:34:21 Oreo0riginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 24
1718 14:34:21 XiaoMin BeatBoy Liêu 14
1719 14:34:21 Oreo0riginal i68KGxHiếuGenij Tống 25
1720 14:34:22 aevl2jx ChaoNguoiLa Liêu 9
1721 14:34:22 Oreo0riginal iiĐầuTrọc2MáiS Tống 26
1722 14:34:23 iSTzHoàngĐế ZzAnhKhoazZ Liêu 17
1723 14:34:23 zzKimLong Profession Liêu 21
1724 14:34:23 HoàngDượcSưĐông Oreo0riginal Liêu 28
1725 14:34:24 HắcYNhân ChuyenTNC Tống 35
1726 14:34:26 iizThayChuaMeGai iTBxRoseMirelina Tống 27
1727 14:34:26 oS2oCôDâuMa ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 12
1728 14:34:27 iiiCaVeChuaiii TiểuTàTăng Liêu 11
1729 14:34:27 TonyStark BachCotTinh1 Liêu 7
1730 14:34:28 Alexander TLQxLuuBoPK Liêu 27
1731 14:34:28 iiiCaVeChuaiii izShadowFriend Liêu 12
1732 14:34:28 TuLuxz iGiậtBắnMình Tống 14
1733 14:34:28 ixxBéTrangTậpBắn Beautifull Liêu 15
1734 14:34:29 HảoHán TuLuxz Liêu 18
1735 14:34:29 BịThíchBéNguyệt ixDsquared2 Liêu 18
1736 14:34:31 MapTapBan IzCSxPause Liêu 17
1737 14:34:32 isEthanol BKvLạcLongQuân Liêu 35
1738 14:34:33 HuỳnhTấnLộc MịĐànChoĐàiNghe Liêu 16
1739 14:34:33 HuỳnhTấnLộc iHoaHồngĐen Liêu 17
1740 14:34:33 HuỳnhTấnLộc Jx2zFolder Liêu 18
1741 14:34:33 HuỳnhTấnLộc oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 19
1742 14:34:33 HuỳnhTấnLộc VirusSiDa Liêu 20
1743 14:34:33 cS2oBạchVôThường DjTrangKènTây Liêu 32
1744 14:34:34 iCVBzSúpBơCúp IiChúTiễuĐaTình Tống 41
1745 14:34:34 iCVBzSúpBơCúp isEthanol Tống 42
1746 14:34:35 OreoOriginal PháThiên Tống 38
1747 14:34:36 i62TuPhảiĐạo HuỳnhTấnLộc Tống 17
1748 14:34:37 iizThayChuaMeGai iiiSatThuPKzzz Tống 28
1749 14:34:38 ĐứcDũng TapChoiGame Liêu 17
1750 14:34:38 YSLxVùngNhạyCảm ĐứcDũng Tống 14
1751 14:34:38 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 29
1752 14:34:39 s2HậuNghệs2 zzKimLong Tống 23
1753 14:34:39 BắnMộtBầuTrời zzĐứcDũngzz Tống 26
1754 14:34:41 BoyonechapQT ZxyKẹOxyZ Tống 4
1755 14:34:42 HắcYNhân phideptraiii Tống 36
1756 14:34:44 iBlackGOKU Alexander Tống 34
1757 14:34:49 iSTzHoàngĐế BoyonechapQT Liêu 18
1758 14:34:49 NgáoĐá nghiadiaaaa Tống 23
1759 14:34:49 ThikBanRia SSTLTSS Liêu 9
1760 14:34:49 DiTongSutVac Sendona Tống 10
1761 14:34:50 YSLxVùngNhạyCảm ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 15
1762 14:34:50 iSTzHoàngĐế TiênHồĐiệp Liêu 19
1763 14:34:51 iSTzHoàngĐế 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 20
1764 14:34:52 iTBxRoseMirelina izShadowFriend Liêu 19
1765 14:34:52 iCVBzSúpBơCúp BeTapXdame11o Tống 43
1766 14:34:53 cS2oBạchVôThường iCVBzSúpBơCúp Liêu 33
1767 14:34:54 s2HậuNghệs2 BịThíchBéNguyệt Tống 24
1768 14:34:56 izHueManzi No1xDamez Tống 32
1769 14:34:56 HảoHán ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 19
1770 14:34:57 i68KGxHiếuGenij i62TuPhảiĐạo Liêu 21
1771 14:34:57 isEthanol DjTrangKènTây Liêu 36
1772 14:34:57 isEthanol HắcYNhân Liêu 37
1773 14:34:58 i68KGxHiếuGenij DiTongSutVac Liêu 22
1774 14:34:58 OreoOriginal LuuThiThi Tống 39
1775 14:34:59 YSLxVùngNhạyCảm isEthanol Tống 16
1776 14:34:59 HuỳnhTấnLộc ssHVT32ss Liêu 21
1777 14:34:59 cuocdoisoma iCkChịBóng Tống 2
1778 14:35:01 Jx2MTGzZ sofmeeee Liêu 23
1779 14:35:01 iDNzNaughtyboy OreoOriginal Liêu 13
1780 14:35:01 LongTranhHổĐấu HuỳnhTấnLộc Tống 17
1781 14:35:02 ISxxNguoi iTBxRoseMirelina Tống 14
1782 14:35:03 iHoaHồngĐen ZxyKẹOxyZ Tống 38
1783 14:35:05 iiĐầuTrọc2MáiS TapChoiGame Liêu 18
1784 14:35:05 MapTapBan ĐánhXongĐừngChạy Liêu 18
1785 14:35:05 iBlackGOKU HoàngDượcSưĐông Tống 35
1786 14:35:06 iiManChoDien47 iizThayChuaMeGai Liêu 8
1787 14:35:09 SocDameMaChet ts7BoSapBaDaook Liêu 1
1788 14:35:09 BeatBoy phideptraiii Tống 22
1789 14:35:09 Oreo0riginal ISxxYuaMikami Tống 27
1790 14:35:09 Thinhhhhh ChaoNguoiLa Liêu 9
1791 14:35:11 ĐTBLạcNguyênSoái TYVTTrum Liêu 30
1792 14:35:11 Oreo0riginal HảoHán Tống 28
1793 14:35:11 Oreo0riginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 29
1794 14:35:11 McLaren720 Oreo0riginal Liêu 15
1795 14:35:12 ThikBanRia Profession Liêu 10
1796 14:35:12 BKvLạcLongQuân McLaren720 Tống 18
1797 14:35:12 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BeTapXdame11o Tống 33
1798 14:35:12 XiaoMin DjTrangKènTây Liêu 15
1799 14:35:12 iMrMalthaelKID No1xDamez Tống 35
1800 14:35:13 HắcYNhân XiaoMin Tống 37
1801 14:35:13 MapTapBan SSTLTSS Liêu 19
1802 14:35:13 IiChúTiễuĐaTình BắnMộtBầuTrời Liêu 41
1803 14:35:14 iMrMalthaelKID BịThíchBéNguyệt Tống 36
1804 14:35:15 NgáoĐá Thinhhhhh Tống 24
1805 14:35:15 BắcTốngĐạiVương Jx2ConGàTre Liêu 4
1806 14:35:17 iMrMalthaelKID ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 37
1807 14:35:17 BKvLạcLongQuân iiTiễnXuyênTâm Tống 19
1808 14:35:17 izHueManzi IiChúTiễuĐaTình Tống 33
1809 14:35:18 Alexander F9iiĐểPk Liêu 28
1810 14:35:19 izShadowFriend oooATHENAooo Tống 18
1811 14:35:22 iMrMalthaelKID iiiSatThuPKzzz Tống 38
1812 14:35:23 HuỳnhTấnLộc iHoaHồngĐen Liêu 22
1813 14:35:23 HuỳnhTấnLộc HắcYNhân Liêu 23
1814 14:35:23 HuỳnhTấnLộc TapChoiGame Liêu 24
1815 14:35:24 phideptraiii ZVìAnhThươngEm Liêu 2
1816 14:35:24 1VácĐịnhGiangSơn Marlboro Liêu 10
1817 14:35:24 Alexander OreoOriginal Liêu 29
1818 14:35:26 ISxxĐẹpTrai20cm 1VácĐịnhGiangSơn Tống 34
1819 14:35:27 oS2oCôDâuMa isEthanol Tống 13
1820 14:35:27 TLQxLuuBoPK iTBxRoseMirelina Tống 10
1821 14:35:28 Jx2ChanSutPro TLQxLuuBoPK Liêu 8
1822 14:35:29 Jx2ChanSutPro BeatBoy Liêu 9
1823 14:35:30 ĐánhXongĐừngChạy HuỳnhTấnLộc Tống 22
1824 14:35:30 Jx2ChanSutPro BachCotTinh1 Liêu 10
1825 14:35:30 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiManChoDien47 Tống 34
1826 14:35:31 iDNzNaughtyboy iBlackGOKU Liêu 14
1827 14:35:31 ĐánhXongĐừngChạy SocDameMaChet Tống 23
1828 14:35:32 TiểuTàTăng Jx2ChanSutPro Tống 10
1829 14:35:32 TiểuTàTăng SoanCR Tống 11
1830 14:35:32 iCVBzSúpBơCúp phideptraiii Tống 44
1831 14:35:33 MapTapBan SSTLTSS Liêu 20
1832 14:35:33 BKvLạcLongQuân iCkChịBóng Tống 20
1833 14:35:35 ZzAnhKhoazZ No1xDamez Tống 15
1834 14:35:35 iMrMalthaelKID ISxxYuaMikami Tống 39
1835 14:35:35 iMrMalthaelKID ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 40
1836 14:35:36 ixxBéTrangTậpBắn ixDsquared2 Liêu 16
1837 14:35:37 BKvLạcLongQuân iiĐầuTrọc2MáiS Tống 21
1838 14:35:39 ThikBanRia cuocdoisoma Liêu 11
1839 14:35:40 TapChoiGame PháThiên Tống 30
1840 14:35:41 MapTapBan 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 21
1841 14:35:41 iizThayChuaMeGai iGiậtBắnMình Tống 29
1842 14:35:42 IzCSxPause ZxyKẹOxyZ Tống 18
1843 14:35:43 s2HậuNghệs2 BắcTốngĐạiVương Tống 25
1844 14:35:43 iCVBzSúpBơCúp BịThíchBéNguyệt Tống 45
1845 14:35:43 Alexander iizThayChuaMeGai Liêu 30
1846 14:35:43 ISxxĐẹpTrai20cm nghiadiaaaa Tống 35
1847 14:35:43 iHoaHồngĐen IiChúTiễuĐaTình Tống 39
1848 14:35:44 F9iiĐểPk zzKimLong Tống 11
1849 14:35:44 iMrMalthaelKID Alexander Tống 41
1850 14:35:45 ixxBéTrangTậpBắn sofmeeee Liêu 17
1851 14:35:45 iCkChịBóng iSợEmVôTìnhS2 Liêu 5
1852 14:35:45 iCkChịBóng TuLuxz Liêu 6
1853 14:35:45 iCkChịBóng oS2oCôDâuMa Liêu 7
1854 14:35:45 iiTọocKaka F9iiĐểPk Liêu 10
1855 14:35:45 OreoOriginal iDNzNaughtyboy Tống 40
1856 14:35:45 OreoOriginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 41
1857 14:35:46 ThikBanRia ChaoNguoiLa Liêu 12
1858 14:35:48 HảoHán TYVTTrum Liêu 20
1859 14:35:48 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiBPzMaiMalYeuEm Tống 35
1860 14:35:48 RRRRRRRRR ĐánhXongĐừngChạy Liêu 5
1861 14:35:49 MrMinMin ButVaoMong Tống 4
1862 14:35:51 SocDameMaChet iCVBzSúpBơCúp Liêu 2
1863 14:35:52 i68KGxHiếuGenij izShadowFriend Liêu 23
1864 14:35:53 i68KGxHiếuGenij ISxxNguoi Liêu 24
1865 14:35:57 iBlackGOKU ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 36
1866 14:35:57 DiTongSutVac McLaren720 Tống 11
1867 14:35:57 iHoaHồngĐen No1xDamez Tống 40
1868 14:35:58 SSTLTSS IzKFCxPhôMaiQezI Tống 2
1869 14:35:58 SSTLTSS ThikBanRia Tống 3
1870 14:35:58 SSTLTSS Jx2iBắcKiềuPhong Tống 4
1871 14:35:58 ĐạoSĩCắtMoi i68KGxHiếuGenij Tống 3
1872 14:35:58 SSTLTSS aevl2jx Tống 5
1873 14:35:58 SSTLTSS Jx2MTGzZ Tống 6
1874 14:35:58 HoàngDượcSưĐông ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 30
1875 14:35:59 cS2oBạchVôThường DjTrangKènTây Liêu 34
1876 14:36:00 iMrMalthaelKID iiTọocKaka Tống 42
1877 14:36:01 Profession LuuThiThi Tống 13
1878 14:36:02 Oreo0riginal HoàngDượcSưĐông Tống 30
1879 14:36:02 nghiadiaaaa F9iiĐểPk Liêu 7
1880 14:36:03 HảoHán TapChoiGame Liêu 21
1881 14:36:03 1VácĐịnhGiangSơn BắnMộtBầuTrời Liêu 11
1882 14:36:04 BịThíchBéNguyệt ThuanHyDG Liêu 19
1883 14:36:04 izHueManzi 1VácĐịnhGiangSơn Tống 34
1884 14:36:05 s2HậuNghệs2 iCkChịBóng Tống 26
1885 14:36:06 TYVTTrum HuỳnhTấnLộc Tống 12
1886 14:36:06 NgáoĐá ixxBéTrangTậpBắn Tống 25
1887 14:36:07 iiiSatThuPKzzz ZzAnhKhoazZ Liêu 15
1888 14:36:08 TiênHồĐiệp BịThíchBéNguyệt Tống 11
1889 14:36:08 BeatBoy iiiSatThuPKzzz Tống 23
1890 14:36:10 NgáoĐá 1stKiemMaPK Tống 26
1891 14:36:10 HắcYNhân phideptraiii Tống 38
1892 14:36:11 Alexander CàXaĐiXA Liêu 31
1893 14:36:12 DiTongSutVac ĐTBLạcNguyênSoái Tống 12
1894 14:36:13 iDNzNaughtyboy DiTongSutVac Liêu 15
1895 14:36:13 IiChúTiễuĐaTình s2HậuNghệs2 Liêu 42
1896 14:36:15 ts7BoSapBaDaook iDNzNaughtyboy Tống 6
1897 14:36:15 ts7BoSapBaDaook nghiadiaaaa Tống 7
1898 14:36:16 iizThayChuaMeGai IiChúTiễuĐaTình Tống 30
1899 14:36:17 ISxxYuaMikami TLQxLuuBoPK Liêu 12
1900 14:36:17 izShadowFriend No1xDamez Tống 19
1901 14:36:18 Oreo0riginal Alexander Tống 31
1902 14:36:18 OreoOriginal IzKFCxPhôMaiQezI Tống 42
1903 14:36:19 PháThiên LongTranhHổĐấu Liêu 27
1904 14:36:20 SoanCR Oreo0riginal Liêu 12
1905 14:36:20 DânBuônMèo ZxyKẹOxyZ Tống 6
1906 14:36:20 SoanCR ts7BoSapBaDaook Liêu 13
1907 14:36:21 oS2oCôDâuMa isEthanol Tống 14
1908 14:36:21 SoanCR BachCotTinh1 Liêu 14
1909 14:36:24 ZzSauDoiCoDonzZ TapChoiGame Liêu 7
1910 14:36:24 HảoHán Profession Liêu 22
1911 14:36:24 ZVìAnhThươngEm HuỳnhTấnLộc Tống 16
1912 14:36:24 BeatBoy phideptraiii Tống 24
1913 14:36:26 izHueManzi ISxxYuaMikami Tống 35
1914 14:36:27 DjTrangKènTây oooATHENAooo Tống 12
1915 14:36:29 1VácĐịnhGiangSơn DjTrangKènTây Liêu 12
1916 14:36:30 iiiCaVeChuaiii SSTLTSS Liêu 13
1917 14:36:30 iGiậtBắnMình BắnMộtBầuTrời Liêu 18
1918 14:36:31 cS2oBạchVôThường CàXaĐiXA Liêu 35
1919 14:36:31 iGiậtBắnMình TiênHồĐiệp Liêu 19
1920 14:36:31 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iGiậtBắnMình Tống 36
1921 14:36:31 TuLuxz Huyvadongbon Tống 15
1922 14:36:31 SoanCR TuLuxz Liêu 15
1923 14:36:32 ISxxĐẹpTrai20cm iiManChoDien47 Tống 36
1924 14:36:34 ĐạoSĩCắtMoi MapTapBan Tống 4
1925 14:36:34 ISxxĐẹpTrai20cm zzKimLong Tống 37
1926 14:36:34 ISxxĐẹpTrai20cm Jx2ChanSutPro Tống 38
1927 14:36:35 izShadowFriend iCkChịBóng Tống 20
1928 14:36:35 ISxxĐẹpTrai20cm aevl2jx Tống 39
1929 14:36:37 ĐứcDũng OreoOriginal Liêu 18
1930 14:36:37 Marlboro ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 14
1931 14:36:37 s2HậuNghệs2 SoanCR Tống 27
1932 14:36:38 PháThiên TapChoiGame Liêu 28
1933 14:36:38 Alexander ĐánhXongĐừngChạy Liêu 32
1934 14:36:42 jx2rongcon Sendona Tống 4
1935 14:36:42 Jx2MTGzZ MrMinMin Liêu 24
1936 14:36:42 iMrMalthaelKID iiĐầuTrọc2MáiS Tống 43
1937 14:36:43 s2HậuNghệs2 ZxyKẹOxyZ Tống 28
1938 14:36:43 nghiadiaaaa iHoaHồngĐen Liêu 8
1939 14:36:44 ButVaoMong iBlackGOKU Liêu 12
1940 14:36:45 i68KGxHiếuGenij TiểuTàTăng Liêu 25
1941 14:36:45 isEthanol s2HậuNghệs2 Liêu 38
1942 14:36:46 HắcYNhân No1xDamez Tống 39
1943 14:36:46 isEthanol oS2oCôDâuMa Liêu 39
1944 14:36:46 HoàngDượcSưĐông BeatBoy Liêu 31
1945 14:36:46 ZzAnhKhoazZ HuỳnhTấnLộc Tống 16
1946 14:36:46 iCkChịBóng KhúcNhạcBolero Liêu 8
1947 14:36:46 iCkChịBóng iizThayChuaMeGai Liêu 9
1948 14:36:47 iCkChịBóng Jx2MsItherael Liêu 10
1949 14:36:48 Jx2MTGzZ NgáoĐá Liêu 25
1950 14:36:50 BKvLạcLongQuân BịThíchBéNguyệt Tống 22
1951 14:36:50 iSợEmVôTìnhS2 isEthanol Tống 18
1952 14:36:50 ĐứcDũng CàXaĐiXA Liêu 19
1953 14:36:50 ISxxĐẹpTrai20cm IiChúTiễuĐaTình Tống 40
1954 14:36:52 iiTọocKaka Jx2ConGàTre Liêu 11
1955 14:36:52 iiTọocKaka NgườiConGáiTaYêu Liêu 12
1956 14:36:54 cuocdoisoma iiiSatThuPKzzz Tống 3
1957 14:36:55 DiTongSutVac iiTọocKaka Tống 13
1958 14:36:57 LongTranhHổĐấu PháThiên Tống 18
1959 14:36:57 LongTranhHổĐấu zzĐứcDũngzz Tống 19
1960 14:36:57 iSợEmVôTìnhS2 Alexander Tống 19
1961 14:36:58 ISxxNguoi RRRRRRRRR Tống 15
1962 14:36:58 ZĐộTaKhôngĐộNàng TapChoiGame Liêu 1
1963 14:36:58 ZĐộTaKhôngĐộNàng BắnMộtBầuTrời Liêu 2
1964 14:36:58 ZĐộTaKhôngĐộNàng HắcYNhân Liêu 3
1965 14:36:58 zzKimLong i62TuPhảiĐạo Liêu 22
1966 14:36:58 ZĐộTaKhôngĐộNàng ixDsquared2 Liêu 4
1967 14:36:58 ZĐộTaKhôngĐộNàng iCVBzSúpBơCúp Liêu 5
1968 14:36:58 ISxxNguoi LiuLiuLiu Tống 16
1969 14:36:59 1VácĐịnhGiangSơn OreoOriginal Liêu 13
1970 14:37:00 iSợEmVôTìnhS2 iDNzNaughtyboy Tống 20
1971 14:37:01 IzCSxPause i68KGxHiếuGenij Tống 19
1972 14:37:01 izHueManzi LuuThiThi Tống 36
1973 14:37:02 izShadowFriend AmBuLanCe115 Tống 21
1974 14:37:03 ZzAnhKhoazZ TonyStark Tống 17
1975 14:37:04 cS2oBạchVôThường ZzAnhKhoazZ Liêu 36
1976 14:37:04 Profession ĐTBLạcNguyênSoái Tống 14
1977 14:37:04 izShadowFriend Thinhhhhh Tống 22
1978 14:37:05 Oreo0riginal nghiadiaaaa Tống 32
1979 14:37:05 Oreo0riginal iCkChịBóng Tống 33
1980 14:37:06 izShadowFriend iiiCaVeChuaiii Tống 23
1981 14:37:06 NgáoĐá ZxyKẹOxyZ Tống 27
1982 14:37:07 iiYuMi DjTrangKènTây Liêu 8
1983 14:37:08 iSợEmVôTìnhS2 iiTiễnXuyênTâm Tống 21
1984 14:37:09 ĐánhXongĐừngChạy HảoHán Tống 24
1985 14:37:10 ZVìAnhThươngEm phideptraiii Tống 17
1986 14:37:11 iiBPzMaiMalYeuEm xxxNguyetCamxxx Liêu 13
1987 14:37:11 HắcYNhân No1xDamez Tống 40
1988 14:37:11 IzKFCxPhôMaiQezI TYVTTrum Liêu 8
1989 14:37:12 HuỳnhTấnLộc Jx2zFolder Liêu 25
1990 14:37:12 HuỳnhTấnLộc Oreo0riginal Liêu 26
1991 14:37:12 HuỳnhTấnLộc BKvLạcLongQuân Liêu 27
1992 14:37:12 HuỳnhTấnLộc iHoaHồngĐen Liêu 28
1993 14:37:12 HoàngDượcSưĐông iBlackGOKU Liêu 32
1994 14:37:13 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 33
1995 14:37:13 ts7BoSapBaDaook BeTapXdame11o Tống 8
1996 14:37:14 aevl2jx TiênHồĐiệp Liêu 10
1997 14:37:14 TiênHồĐiệp ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 12
1998 14:37:14 1Jx2zjjTyAk47 IzKFCxPhôMaiQezI Tống 17
1999 14:37:15 LongTranhHổĐấu ĐứcDũng Tống 20
2000 14:37:17 Jx2MTGzZ BoyonechapQT Liêu 26
2001 14:37:17 MapTapBan Profession Liêu 22
2002 14:37:18 aevl2jx TapChoiGame Liêu 11
2003 14:37:18 ISxxNguoi ZzSauDoiCoDonzZ Tống 17
2004 14:37:18 DiTongSutVac BịThíchBéNguyệt Tống 14
2005 14:37:19 Marlboro HPxChịBaHảiPhòng Tống 15
2006 14:37:20 iCVBzSúpBơCúp HuỳnhTấnLộc Tống 46
2007 14:37:20 ThikBanRia SSTLTSS Liêu 13
2008 14:37:22 BắnMộtBầuTrời ZxyKẹOxyZ Tống 27
2009 14:37:22 SoanCR ĐánhXongĐừngChạy Liêu 16
2010 14:37:23 aevl2jx ISxxNguoi Liêu 12
2011 14:37:23 iDNzNaughtyboy DjTrangKènTây Liêu 16
2012 14:37:26 izHueManzi aevl2jx Tống 37
2013 14:37:26 ixxBéTrangTậpBắn ĐạoSĩCắtMoi Liêu 18
2014 14:37:26 IiChúTiễuĐaTình jx2rongcon Liêu 43
2015 14:37:28 ZVìAnhThươngEm isEthanol Tống 18
2016 14:37:28 MapTapBan sofmeeee Liêu 23
2017 14:37:28 PháThiên iizThayChuaMeGai Liêu 29
2018 14:37:30 IzCSxPause Jx2iBắcKiềuPhong Tống 20
2019 14:37:32 iHoaHồngĐen iCkChịBóng Tống 41
2020 14:37:32 iGiậtBắnMình TiênHồĐiệp Liêu 20
2021 14:37:32 ZVìAnhThươngEm iiManChoDien47 Tống 19
2022 14:37:33 NgáoĐá iGiậtBắnMình Tống 28
2023 14:37:33 Alexander DiTongSutVac Liêu 33
2024 14:37:34 IzCSxPause iiBPzMaiMalYeuEm Tống 21
2025 14:37:34 i68KGxHiếuGenij ts7BoSapBaDaook Liêu 26
2026 14:37:34 HắcYNhân Alexander Tống 41
2027 14:37:34 iSTzHoàngĐế OreoOriginal Liêu 21
2028 14:37:35 iHoaHồngĐen BắcTốngĐạiVương Tống 42
2029 14:37:36 TapChoiGame IiChúTiễuĐaTình Tống 31
2030 14:37:36 cS2oBạchVôThường TapChoiGame Liêu 37
2031 14:37:36 TuLuxz SoanCR Tống 16
2032 14:37:36 ZVìAnhThươngEm BeTapXdame11o Tống 20
2033 14:37:36 TYVTTrum LuuThiThi Tống 13
2034 14:37:36 TuLuxz McLaren720 Tống 17
2035 14:37:37 ThikBanRia ThuanHyDG Liêu 14
2036 14:37:42 TYVTTrum SocDameMaChet Tống 14
2037 14:37:43 Marlboro phideptraiii Tống 16
2038 14:37:43 BeatBoy iiYuMi Tống 25
2039 14:37:44 BịThíchBéNguyệt TuLuxz Liêu 20
2040 14:37:45 BịThíchBéNguyệt HắcYNhân Liêu 21
2041 14:37:45 BịThíchBéNguyệt LongTranhHổĐấu Liêu 22
2042 14:37:45 BịThíchBéNguyệt s2HậuNghệs2 Liêu 23
2043 14:37:45 BịThíchBéNguyệt cuocdoisoma Liêu 24
2044 14:37:45 BịThíchBéNguyệt iCVBzSúpBơCúp Liêu 25
2045 14:37:45 BịThíchBéNguyệt Oreo0riginal Liêu 26
2046 14:37:46 YSLxVùngNhạyCảm Thinhhhhh Tống 17
2047 14:37:48 ISxxĐẹpTrai20cm HuỳnhTấnLộc Tống 41
2048 14:37:49 IzKFCxPhôMaiQezI BeatBoy Liêu 9
2049 14:37:49 ixDsquared2 ThikBanRia Tống 9
2050 14:37:49 IzKFCxPhôMaiQezI SSTLTSS Liêu 10
2051 14:37:50 iiĐầuTrọc2MáiS TYVTTrum Liêu 19
2052 14:37:51 Alexander ĐánhXongĐừngChạy Liêu 34
2053 14:37:51 Marlboro BịThíchBéNguyệt Tống 17
2054 14:37:51 i68KGxHiếuGenij F9iiĐểPk Liêu 27
2055 14:37:52 TiểuTàTăng MapTapBan Tống 12
2056 14:37:52 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BeTapXdame11o Tống 37
2057 14:37:53 HoàngDượcSưĐông sofmeeee Liêu 34
2058 14:37:53 ixDsquared2 ButVaoMong Tống 10
2059 14:37:53 ButVaoMong ixDsquared2 Liêu 13
2060 14:37:54 oZoSờÂmĐạoSỹoZo No1xDamez Tống 38
2061 14:37:55 cS2oBạchVôThường i62TuPhảiĐạo Liêu 38
2062 14:37:56 ZzAnhKhoazZ HoàngDượcSưĐông Tống 18
2063 14:37:56 NgáoĐá ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 29
2064 14:37:58 HảoHán 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 23
2065 14:37:58 nghiadiaaaa TLQxLuuBoPK Liêu 9
2066 14:38:02 TapChoiGame ĐTBLạcNguyênSoái Tống 32
2067 14:38:04 OreoOriginal iiĐầuTrọc2MáiS Tống 43
2068 14:38:04 cS2oBạchVôThường TiênHồĐiệp Liêu 39
2069 14:38:04 IzKFCxPhôMaiQezI TapChoiGame Liêu 11
2070 14:38:04 HắcYNhân iCkChịBóng Tống 42
2071 14:38:04 SSTLTSS aevl2jx Tống 7
2072 14:38:06 OreoOriginal Alexander Tống 44
2073 14:38:06 HắcYNhân isEthanol Tống 43
2074 14:38:06 iiManChoDien47 SSTLTSS Liêu 9
2075 14:38:07 ISxxYuaMikami ĐạoSĩCắtMoi Liêu 13
2076 14:38:07 PháThiên OreoOriginal Liêu 30
2077 14:38:07 ISxxYuaMikami CàXaĐiXA Liêu 14
2078 14:38:08 iCVBzSúpBơCúp phideptraiii Tống 47
2079 14:38:11 NgáoĐá No1xDamez Tống 30
2080 14:38:11 ISxxĐẹpTrai20cm nghiadiaaaa Tống 42
2081 14:38:11 iBlackGOKU ZxyKẹOxyZ Tống 37
2082 14:38:13 ĐứcDũng DjTrangKènTây Liêu 20
2083 14:38:14 LuuThiThi ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 5
2084 14:38:14 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BịThíchBéNguyệt Tống 39
2085 14:38:14 cS2oBạchVôThường ISxxNguoi Liêu 40
2086 14:38:15 DiTongSutVac HuỳnhTấnLộc Tống 15
2087 14:38:15 HảoHán BachCotTinh1 Liêu 24
2088 14:38:16 izShadowFriend SocDameMaChet Tống 24
2089 14:38:17 HắcYNhân LuuThiThi Tống 44
2090 14:38:18 IzCSxPause Jx2MTGzZ Tống 22
2091 14:38:18 BKvLạcLongQuân iiManChoDien47 Tống 23
2092 14:38:19 HoàngDượcSưĐông ZzAnhKhoazZ Liêu 35
2093 14:38:20 oZoSờÂmĐạoSỹoZo phideptraiii Tống 40
2094 14:38:22 PháThiên F9iiĐểPk Liêu 31
2095 14:38:23 HắcYNhân zzKimLong Tống 45
2096 14:38:23 iGiậtBắnMình TYVTTrum Liêu 21
2097 14:38:23 iBlackGOKU IzKFCxPhôMaiQezI Tống 38
2098 14:38:23 Jx2ChanSutPro DânBuônMèo Liêu 11
2099 14:38:24 iHoaHồngĐen Huyvadongbon Tống 43
2100 14:38:24 OreoOriginal HoàngDượcSưĐông Tống 45
2101 14:38:24 iiiSatThuPKzzz iBlackGOKU Liêu 16
2102 14:38:25 i68KGxHiếuGenij IzCSxPause Liêu 28
2103 14:38:26 ZVìAnhThươngEm ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 21
2104 14:38:26 IiChúTiễuĐaTình BắnMộtBầuTrời Liêu 44
2105 14:38:27 XiaoMin DjTrangKènTây Liêu 16
2106 14:38:27 LongTranhHổĐấu HảoHán Tống 21
2107 14:38:27 McLaren720 Jx2ConGàTre Liêu 16
2108 14:38:29 BeatBoy IiChúTiễuĐaTình Tống 26
2109 14:38:29 cS2oBạchVôThường SSTLTSS Liêu 41
2110 14:38:29 aevl2jx TiênHồĐiệp Liêu 13
2111 14:38:30 TapChoiGame McLaren720 Tống 33
2112 14:38:30 TapChoiGame ĐứcDũng Tống 34
2113 14:38:31 ĐTBLạcNguyênSoái DiTongSutVac Liêu 31
2114 14:38:32 ISxxYuaMikami xxxNguyetCamxxx Liêu 15
2115 14:38:32 oZoSờÂmĐạoSỹoZo No1xDamez Tống 41
2116 14:38:33 LongTranhHổĐấu oooATHENAooo Tống 22
2117 14:38:34 iHoaHồngĐen MapTapBan Tống 44
2118 14:38:34 YSLxVùngNhạyCảm SoanCR Tống 18
2119 14:38:34 ixDsquared2 i68KGxHiếuGenij Tống 11
2120 14:38:35 Profession Jx2ChanSutPro Tống 15
2121 14:38:35 SocDameMaChet NgáoĐá Liêu 3
2122 14:38:36 BeatBoy isEthanol Tống 27
2123 14:38:36 PháThiên iizThayChuaMeGai Liêu 32
2124 14:38:36 Alexander ĐánhXongĐừngChạy Liêu 35
2125 14:38:37 iHoaHồngĐen PháThiên Tống 45
2126 14:38:37 HuỳnhTấnLộc OreoOriginal Liêu 29
2127 14:38:38 iDNzNaughtyboy BKvLạcLongQuân Liêu 17
2128 14:38:41 izShadowFriend phideptraiii Tống 25
2129 14:38:41 cS2oBạchVôThường iHoaHồngĐen Liêu 42
2130 14:38:42 iiĐầuTrọc2MáiS TapChoiGame Liêu 20
2131 14:38:43 HắcYNhân LuuThiThi Tống 46
2132 14:38:44 ĐTBLạcNguyênSoái LongTranhHổĐấu Liêu 32
2133 14:38:45 jx2rongcon iDNzNaughtyboy Tống 5
2134 14:38:45 ThuanHyDG aevl2jx Tống 17
2135 14:38:45 ixDsquared2 Sendona Tống 12
2136 14:38:45 oS2oCôDâuMa iiĐầuTrọc2MáiS Tống 15
2137 14:38:46 Profession 1stKiemMaPK Tống 16
2138 14:38:48 Oreo0riginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 34
2139 14:38:49 iSTzHoàngĐế izShadowFriend Liêu 22
2140 14:38:51 iBlackGOKU Alexander Tống 39
2141 14:38:51 iiTọocKaka F9iiĐểPk Liêu 13
2142 14:38:52 1VácĐịnhGiangSơn BachCotTinh1 Liêu 14
2143 14:38:52 XiaoMin TuLuxz Liêu 17
2144 14:38:52 BắcTốngĐạiVương Oreo0riginal Liêu 5
2145 14:38:52 TLQxLuuBoPK BịThíchBéNguyệt Tống 11
2146 14:38:53 HoàngDượcSưĐông SSTLTSS Liêu 36
2147 14:38:54 ISxxĐẹpTrai20cm iiTiễnXuyênTâm Tống 43
2148 14:38:54 Jx2zFolder ZCanDyZ Tống 24
2149 14:38:55 ZVìAnhThươngEm No1xDamez Tống 22
2150 14:38:55 IzKFCxPhôMaiQezI 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 12
2151 14:38:56 PháThiên sofmeeee Liêu 33
2152 14:38:56 ISxxNguoi LiuLiuLiu Tống 18
2153 14:38:58 zzKimLong ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 23
2154 14:38:59 ĐánhXongĐừngChạy oS2oNgaMyĐàn5 Tống 25
2155 14:38:59 OreoOriginal ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 46
2156 14:39:00 HuỳnhTấnLộc TYVTTrum Liêu 30
2157 14:39:00 HuỳnhTấnLộc iCVBzSúpBơCúp Liêu 31
2158 14:39:01 ZVìAnhThươngEm HuỳnhTấnLộc Tống 23
2159 14:39:01 BắnMộtBầuTrời phideptraiii Tống 28
2160 14:39:02 BeatBoy isEthanol Tống 28
2161 14:39:03 iizThayChuaMeGai iCkChịBóng Tống 31
2162 14:39:03 BắnMộtBầuTrời IiChúTiễuĐaTình Tống 29
2163 14:39:04 TiênHồĐiệp iiBPzMaiMalYeuEm Tống 13
2164 14:39:04 ixDsquared2 ZxyKẹOxyZ Tống 13
2165 14:39:04 BeatBoy iiTọocKaka Tống 29
2166 14:39:04 ĐứcDũng OreoOriginal Liêu 21
2167 14:39:05 ThikBanRia TiểuTàTăng Liêu 15
2168 14:39:06 ĐTBLạcNguyênSoái TapChoiGame Liêu 33
2169 14:39:06 iiManChoDien47 DjTrangKènTây Liêu 10
2170 14:39:07 SSTLTSS 1VácĐịnhGiangSơn Tống 8
2171 14:39:07 iBlackGOKU iGiậtBắnMình Tống 40
2172 14:39:09 Alexander ts7BoSapBaDaook Liêu 36
2173 14:39:09 SoanCR iBlackGOKU Liêu 17
2174 14:39:10 McLaren720 izChuTuyềnHi Liêu 17
2175 14:39:11 oZoSờÂmĐạoSỹoZo No1xDamez Tống 42
2176 14:39:11 HoàngDượcSưĐông SSTLTSS Liêu 37
2177 14:39:13 iSTzHoàngĐế CàXaĐiXA Liêu 23
2178 14:39:16 iiiSatThuPKzzz Oreo0riginal Liêu 17
2179 14:39:16 Profession ISxxYuaMikami Tống 17
2180 14:39:17 BeatBoy BịThíchBéNguyệt Tống 30
2181 14:39:17 Jx2MTGzZ BoyonechapQT Liêu 27
2182 14:39:18 ThuanHyDG oooATHENAooo Tống 18
2183 14:39:18 Jx2MTGzZ MrMinMin Liêu 28
2184 14:39:19 BắcTốngĐạiVương TLQxLuuBoPK Liêu 6
2185 14:39:19 ĐánhXongĐừngChạy PháThiên Tống 26
2186 14:39:20 ThuanHyDG phideptraiii Tống 19
2187 14:39:21 Jx2zFolder ZxyKẹOxyZ Tống 25
2188 14:39:21 Alexander ĐánhXongĐừngChạy Liêu 37
2189 14:39:23 HuỳnhTấnLộc Jokerr Liêu 32
2190 14:39:23 HuỳnhTấnLộc HắcYNhân Liêu 33
2191 14:39:23 isEthanol iHoaHồngĐen Liêu 40
2192 14:39:23 HuỳnhTấnLộc GiấcMơTrưa Liêu 34
2193 14:39:23 isEthanol BachCotTinh1 Liêu 41
2194 14:39:23 isEthanol ThuanHyDG Liêu 42
2195 14:39:23 isEthanol sofmeeee Liêu 43
2196 14:39:24 ZVìAnhThươngEm isEthanol Tống 24
2197 14:39:25 HảoHán OreoOriginal Liêu 25
2198 14:39:25 LongTranhHổĐấu XiaoMin Tống 23
2199 14:39:26 LongTranhHổĐấu iiYuMi Tống 24
2200 14:39:26 IiChúTiễuĐaTình LongTranhHổĐấu Liêu 45
2201 14:39:27 ISxxĐẹpTrai20cm IzKFCxPhôMaiQezI Tống 44
2202 14:39:27 DjTrangKènTây 1stKiemMaPK Tống 13
2203 14:39:27 DjTrangKènTây aevl2jx Tống 14
2204 14:39:27 iBlackGOKU SocDameMaChet Tống 41
2205 14:39:27 SSTLTSS TonyStark Tống 9
2206 14:39:27 iDNzNaughtyboy BeatBoy Liêu 18
2207 14:39:28 ISxxNguoi iiManChoDien47 Tống 19
2208 14:39:28 ZzAnhKhoazZ iDNzNaughtyboy Tống 19
2209 14:39:28 zzKimLong KhúcNhạcBolero Liêu 24
2210 14:39:28 YSLxVùngNhạyCảm zzKimLong Tống 19
2211 14:39:29 iSTzHoàngĐế TapChoiGame Liêu 24
2212 14:39:30 i68KGxHiếuGenij ixDsquared2 Liêu 29
2213 14:39:30 i68KGxHiếuGenij i62TuPhảiĐạo Liêu 30
2214 14:39:31 i68KGxHiếuGenij Profession Liêu 31
2215 14:39:31 HoàngDượcSưĐông SSTLTSS Liêu 38
2216 14:39:34 NgáoĐá phideptraiii Tống 31
2217 14:39:35 ZVìAnhThươngEm BịThíchBéNguyệt Tống 25
2218 14:39:35 HoàngDượcSưĐông iBlackGOKU Liêu 39
2219 14:39:36 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ii68zĐầuCắtMoi Tống 43
2220 14:39:36 iizThayChuaMeGai ĐTBLạcNguyênSoái Tống 32
2221 14:39:37 1Jx2zjjTyAk47 No1xDamez Tống 18
2222 14:39:40 OreoOriginal ĐứcDũng Tống 47
2223 14:39:40 OreoOriginal zzĐứcDũngzz Tống 48
2224 14:39:42 OreoOriginal PháThiên Tống 49
2225 14:39:42 BắnMộtBầuTrời isEthanol Tống 30
2226 14:39:43 HắcYNhân SocDameMaChet Tống 47
2227 14:39:43 iCVBzSúpBơCúp oooATHENAooo Tống 48
2228 14:39:46 TYVTTrum IiChúTiễuĐaTình Tống 15
2229 14:39:47 TYVTTrum iCkChịBóng Tống 16
2230 14:39:47 IzKFCxPhôMaiQezI LongTranhHổĐấu Liêu 13
2231 14:39:50 McLaren720 CàXaĐiXA Liêu 18
2232 14:39:50 DiTongSutVac HuỳnhTấnLộc Tống 16
2233 14:39:50 1VácĐịnhGiangSơn SSTLTSS Liêu 15
2234 14:39:51 TuLuxz McLaren720 Tống 18
2235 14:39:51 XiaoMin OreoOriginal Liêu 18
2236 14:39:53 BắnMộtBầuTrời phideptraiii Tống 31
2237 14:39:53 XiaoMin DjTrangKènTây Liêu 19
2238 14:39:54 iCVBzSúpBơCúp HảoHán Tống 49
2239 14:39:54 iGiậtBắnMình F9iiĐểPk Liêu 22
2240 14:39:56 BắnMộtBầuTrời BịThíchBéNguyệt Tống 32
2241 14:39:56 iSTzHoàngĐế izHueManzi Liêu 25
2242 14:39:59 Oreo0riginal IzKFCxPhôMaiQezI Tống 35
2243 14:40:00 iSTzHoàngĐế ZzAnhKhoazZ Liêu 26
2244 14:40:00 ISxxĐẹpTrai20cm LuuThiThi Tống 45
2245 14:40:00 TonyStark DiTongSutVac Liêu 8
2246 14:40:01 zzKimLong iBlackGOKU Liêu 25
2247 14:40:02 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ii68zĐầuCắtMoi Tống 44
2248 14:40:03 iCkChịBóng izShadowFriend Liêu 11
2249 14:40:03 iCkChịBóng 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 12
2250 14:40:03 ISxxYuaMikami cuocdoisoma Liêu 16
2251 14:40:04 DjTrangKènTây iDNzNaughtyboy Tống 15
2252 14:40:05 MapTapBan TiểuTàTăng Liêu 24
2253 14:40:06 ThuanHyDG ĐTBLạcNguyênSoái Tống 20
2254 14:40:08 iHoaHồngĐen ZxyKẹOxyZ Tống 46
2255 14:40:08 TonyStark OreoOriginal Liêu 9
2256 14:40:08 ixxBéTrangTậpBắn TLQxLuuBoPK Liêu 19
2257 14:40:08 iSTzHoàngĐế BKvLạcLongQuân Liêu 27
2258 14:40:10 i68KGxHiếuGenij ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 32
2259 14:40:10 Jx2MTGzZ Profession Liêu 29
2260 14:40:10 Alexander TapChoiGame Liêu 38
2261 14:40:11 i68KGxHiếuGenij TuLuxz Liêu 33
2262 14:40:12 YSLxVùngNhạyCảm isEthanol Tống 20
2263 14:40:13 ZVìAnhThươngEm HuỳnhTấnLộc Tống 26
2264 14:40:13 XiaoMin SSTLTSS Liêu 20
2265 14:40:14 TiênHồĐiệp aevl2jx Tống 14
2266 14:40:14 BịThíchBéNguyệt TiênHồĐiệp Liêu 27
2267 14:40:15 i62TuPhảiĐạo IiChúTiễuĐaTình Tống 18
2268 14:40:16 BachCotTinh1 BịThíchBéNguyệt Tống 6
2269 14:40:16 Sendona ts7BoSapBaDaook Liêu 4
2270 14:40:16 BắnMộtBầuTrời phideptraiii Tống 33
2271 14:40:18 ThikBanRia iizThayChuaMeGai Liêu 16
2272 14:40:18 ISxxYuaMikami sofmeeee Liêu 17
2273 14:40:19 iHoaHồngĐen ISxxYuaMikami Tống 47
2274 14:40:19 iHoaHồngĐen PháThiên Tống 48
2275 14:40:20 iiiSatThuPKzzz Oreo0riginal Liêu 18
2276 14:40:21 IzKFCxPhôMaiQezI F9iiĐểPk Liêu 14
2277 14:40:21 MapTapBan TYVTTrum Liêu 25
2278 14:40:22 1VácĐịnhGiangSơn OreoOriginal Liêu 16
2279 14:40:23 zzKimLong BeatBoy Liêu 26
2280 14:40:23 zzKimLong ThuanHyDG Liêu 27
2281 14:40:23 Jx2MTGzZ Jx2ConGàTre Liêu 30
2282 14:40:24 iiiSatThuPKzzz iBlackGOKU Liêu 19
2283 14:40:24 BachCotTinh1 zzKimLong Tống 7
2284 14:40:25 Thinhhhhh BoyonechapQT Liêu 10
2285 14:40:26 Thinhhhhh MrMinMin Liêu 11
2286 14:40:29 MapTapBan ixDsquared2 Liêu 26
2287 14:40:29 izHueManzi iCkChịBóng Tống 38
2288 14:40:31 i68KGxHiếuGenij TiểuTàTăng Liêu 34
2289 14:40:32 Jx2ChanSutPro Profession Liêu 12
2290 14:40:32 ĐTBLạcNguyênSoái TapChoiGame Liêu 34
2291 14:40:32 i62TuPhảiĐạo phideptraiii Tống 19
2292 14:40:32 RRRRRRRRR izShadowFriend Liêu 6
2293 14:40:32 iSTzHoàngĐế ZzAnhKhoazZ Liêu 28
2294 14:40:33 ZVìAnhThươngEm isEthanol Tống 27
2295 14:40:33 Alexander LongTranhHổĐấu Liêu 39
2296 14:40:34 iiManChoDien47 SSTLTSS Liêu 11
2297 14:40:35 ĐánhXongĐừngChạy Thinhhhhh Tống 27
2298 14:40:35 BachCotTinh1 HuỳnhTấnLộc Tống 8
2299 14:40:36 iSTzHoàngĐế ISxxNguoi Liêu 29
2300 14:40:36 ĐánhXongĐừngChạy MapTapBan Tống 28
2301 14:40:36 HắcYNhân ChuyenTNC Tống 48
2302 14:40:36 XiaoMin DjTrangKènTây Liêu 21
2303 14:40:38 ButVaoMong ChaoNguoiLa Liêu 14
2304 14:40:38 ZVìAnhThươngEm BịThíchBéNguyệt Tống 28
2305 14:40:38 Jx2MTGzZ CàXaĐiXA Liêu 31
2306 14:40:39 nghiadiaaaa ĐánhXongĐừngChạy Liêu 10
2307 14:40:41 DiTongSutVac ZxyKẹOxyZ Tống 17
2308 14:40:41 TonyStark OreoOriginal Liêu 10
2309 14:40:43 NgáoĐá McLaren720 Tống 32
2310 14:40:43 RRRRRRRRR ts7BoSapBaDaook Liêu 7
2311 14:40:45 IzKFCxPhôMaiQezI iSợEmVôTìnhS2 Liêu 15
2312 14:40:46 ISxxĐẹpTrai20cm iiTiễnXuyênTâm Tống 46
2313 14:40:47 iiiSatThuPKzzz ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 20
2314 14:40:48 RRRRRRRRR 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 8
2315 14:40:48 izHueManzi IiChúTiễuĐaTình Tống 39
2316 14:40:48 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iCkChịBóng Tống 45
2317 14:40:48 iSTzHoàngĐế SSTLTSS Liêu 30
2318 14:40:50 1VácĐịnhGiangSơn iBlackGOKU Liêu 17
2319 14:40:50 phideptraiii BachCotTinh1 Liêu 3
2320 14:40:50 HắcYNhân zzĐứcDũngzz Tống 49
2321 14:40:51 SoanCR HắcYNhân Liêu 18
2322 14:40:51 SoanCR sofmeeee Liêu 19
2323 14:40:51 SoanCR IzCSxPause Liêu 20
2324 14:40:53 izChuTuyềnHi SocDameMaChet Tống 14
2325 14:40:54 HoàngDượcSưĐông DjTrangKènTây Liêu 40
2326 14:40:55 iSToS1Maknoon cuocdoisoma Liêu 13
2327 14:40:55 Jx2ChanSutPro ixDsquared2 Liêu 13
2328 14:40:55 XiaoMin TYVTTrum Liêu 22
2329 14:40:56 Oreo0riginal Jx2ChanSutPro Tống 36
2330 14:40:56 ZVìAnhThươngEm BịThíchBéNguyệt Tống 29
2331 14:40:56 ThikBanRia iCVBzSúpBơCúp Liêu 17
2332 14:40:56 oS2oCôDâuMa iiBPzMaiMalYeuEm Tống 16
2333 14:40:57 iizThayChuaMeGai SoanCR Tống 33
2334 14:40:58 iizThayChuaMeGai nghiadiaaaa Tống 34
2335 14:40:58 BeatBoy ZxyKẹOxyZ Tống 31
2336 14:40:58 LongTranhHổĐấu PháThiên Tống 25
2337 14:40:58 MapTapBan TapChoiGame Liêu 27
2338 14:40:59 LongTranhHổĐấu aevl2jx Tống 26
2339 14:41:00 izShadowFriend phideptraiii Tống 26
2340 14:41:01 OreoOriginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 50
2341 14:41:02 DiTongSutVac iSToS1Maknoon Tống 18
2342 14:41:02 IzKFCxPhôMaiQezI DiTongSutVac Liêu 16
2343 14:41:03 izShadowFriend HuỳnhTấnLộc Tống 27
2344 14:41:03 ZVìAnhThươngEm isEthanol Tống 30
2345 14:41:06 Jx2zFolder zzKimLong Tống 26
2346 14:41:06 ZVìAnhThươngEm iCkChịBóng Tống 31
2347 14:41:07 iGiậtBắnMình Profession Liêu 23
2348 14:41:08 TLQxLuuBoPK ISxxYuaMikami Tống 12
2349 14:41:09 TLQxLuuBoPK HảoHán Tống 13
2350 14:41:10 HoàngDượcSưĐông SSTLTSS Liêu 41
2351 14:41:11 ixxBéTrangTậpBắn DânBuônMèo Liêu 20
2352 14:41:11 ixxBéTrangTậpBắn jx2rongcon Liêu 21
2353 14:41:11 TLQxLuuBoPK Alexander Tống 14
2354 14:41:12 iizThayChuaMeGai Sendona Tống 35
2355 14:41:13 iizThayChuaMeGai LuuThiThi Tống 36
2356 14:41:13 ZVìAnhThươngEm BịThíchBéNguyệt Tống 32
2357 14:41:14 TapChoiGame iDNzNaughtyboy Tống 35
2358 14:41:14 ISxxĐẹpTrai20cm ĐứcDũng Tống 47
2359 14:41:14 iiTiễnXuyênTâm TLQxLuuBoPK Liêu 15
2360 14:41:14 iiManChoDien47 DjTrangKènTây Liêu 12
2361 14:41:15 XiaoMin ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 23
2362 14:41:16 TapChoiGame IiChúTiễuĐaTình Tống 36
2363 14:41:16 1Jx2zjjTyAk47 ChuyenTNC Tống 19
2364 14:41:18 Jx2MTGzZ CàXaĐiXA Liêu 32
2365 14:41:18 NgáoĐá iiTiễnXuyênTâm Tống 33
2366 14:41:20 iCVBzSúpBơCúp phideptraiii Tống 50
2367 14:41:20 ixxBéTrangTậpBắn ixDsquared2 Liêu 22
2368 14:41:20 iGiậtBắnMình TYVTTrum Liêu 24
2369 14:41:21 ZVìAnhThươngEm HuỳnhTấnLộc Tống 33
2370 14:41:21 iGiậtBắnMình xxxNguyetCamxxx Liêu 25
2371 14:41:21 TonyStark ISxxNguoi Liêu 11
2372 14:41:22 Profession iGiậtBắnMình Tống 18
2373 14:41:23 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZCanDyZ Tống 46
2374 14:41:23 Profession i68KGxHiếuGenij Tống 19
2375 14:41:23 iCkChịBóng HắcYNhân Liêu 13
2376 14:41:24 iCkChịBóng NgáoĐá Liêu 14
2377 14:41:24 iCkChịBóng Jx2ConGàTre Liêu 15
2378 14:41:24 iCkChịBóng oS2oCôDâuMa Liêu 16
2379 14:41:25 McLaren720 TapChoiGame Liêu 19
2380 14:41:25 iiYuMi OreoOriginal Liêu 9
2381 14:41:25 Jx2MTGzZ iizThayChuaMeGai Liêu 33
2382 14:41:25 HPxChịBaHảiPhòng Jx2zFolder Liêu 1
2383 14:41:25 Jx2zFolder HPxChịBaHảiPhòng Tống 27
2384 14:41:26 RRRRRRRRR BeatBoy Liêu 9
2385 14:41:26 BắnMộtBầuTrời zzKimLong Tống 34
2386 14:41:27 iBlackGOKU McLaren720 Tống 42
2387 14:41:28 iBlackGOKU 1stKiemMaPK Tống 43
2388 14:41:28 iiYuMi Oreo0riginal Liêu 10
2389 14:41:29 HoàngDượcSưĐông ĐánhXongĐừngChạy Liêu 42
2390 14:41:30 ts7BoSapBaDaook iCkChịBóng Tống 9
2391 14:41:31 iCVBzSúpBơCúp isEthanol Tống 51
2392 14:41:31 ZzAnhKhoazZ SocDameMaChet Tống 20
2393 14:41:33 HắcYNhân ZCanDyZ Tống 50
2394 14:41:33 TuLuxz iSToS1Maknoon Tống 19
2395 14:41:34 F9iiĐểPk iiiSatThuPKzzz Tống 12
2396 14:41:34 TuLuxz PháThiên Tống 20
2397 14:41:35 aevl2jx SSTLTSS Liêu 14
2398 14:41:35 XiaoMin F9iiĐểPk Liêu 24
2399 14:41:37 Profession ixxBéTrangTậpBắn Tống 20
2400 14:41:39 iCVBzSúpBơCúp BịThíchBéNguyệt Tống 52
2401 14:41:40 LongTranhHổĐấu iiTọocKaka Tống 27
2402 14:41:41 HảoHán LongTranhHổĐấu Liêu 26
2403 14:41:41 1Jx2zjjTyAk47 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 20
2404 14:41:41 OreoOriginal iiManChoDien47 Tống 51
2405 14:41:42 TonyStark OreoOriginal Liêu 12
2406 14:41:42 iiYuMi Profession Liêu 11
2407 14:41:43 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZCanDyZ Tống 47
2408 14:41:45 TapChoiGame iiBPzMaiMalYeuEm Tống 37
2409 14:41:47 IiChúTiễuĐaTình ZzAnhKhoazZ Liêu 46
2410 14:41:47 BắnMộtBầuTrời No1xDamez Tống 35
2411 14:41:47 aevl2jx TapChoiGame Liêu 15
2412 14:41:48 IiChúTiễuĐaTình izHueManzi Liêu 47
2413 14:41:48 RRRRRRRRR izShadowFriend Liêu 10
2414 14:41:48 isEthanol ThuanHyDG Liêu 44
2415 14:41:49 IiChúTiễuĐaTình BKvLạcLongQuân Liêu 48
2416 14:41:49 ixDsquared2 ZxyKẹOxyZ Tống 14
2417 14:41:51 iiYuMi iizThayChuaMeGai Liêu 12
2418 14:41:51 ISxxĐẹpTrai20cm nghiadiaaaa Tống 48
2419 14:41:51 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ThiênLýĐộcHànhzz Tống 48
2420 14:41:52 i68KGxHiếuGenij ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 35
2421 14:41:53 1Jx2zjjTyAk47 isEthanol Tống 21
2422 14:41:54 XiaoMin ts7BoSapBaDaook Liêu 25
2423 14:41:55 DânBuônMèo phideptraiii Tống 7
2424 14:41:56 1Jx2zjjTyAk47 ZCanDyZ Tống 22
2425 14:41:57 Oreo0riginal Jx2MTGzZ Tống 37
2426 14:41:58 Oreo0riginal iiYuMi Tống 38
2427 14:41:58 Oreo0riginal ThikBanRia Tống 39
2428 14:41:58 TuLuxz 1stKiemMaPK Tống 21
2429 14:41:58 TuLuxz i68KGxHiếuGenij Tống 22
2430 14:41:59 ĐánhXongĐừngChạy ĐứcDũng Tống 29
2431 14:41:59 HảoHán iCVBzSúpBơCúp Liêu 27
2432 14:41:59 RRRRRRRRR DjTrangKènTây Liêu 11
2433 14:42:00 Alexander ĐánhXongĐừngChạy Liêu 40
2434 14:42:02 aevl2jx SSTLTSS Liêu 16
2435 14:42:02 HoàngDượcSưĐông DânBuônMèo Liêu 43
2436 14:42:03 LuuThiThi DiTongSutVac Liêu 6
2437 14:42:03 iSợEmVôTìnhS2 iGiậtBắnMình Tống 22
2438 14:42:04 TiểuTàTăng Thinhhhhh Tống 13
2439 14:42:06 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iCkChịBóng Tống 49
2440 14:42:06 BeatBoy HoàngDượcSưĐông Tống 32
2441 14:42:07 OreoOriginal MapTapBan Tống 52
2442 14:42:07 OreoOriginal SoanCR Tống 53
2443 14:42:07 McLaren720 TapChoiGame Liêu 20
2444 14:42:08 YSLxVùngNhạyCảm ZCanDyZ Tống 21
2445 14:42:08 BoyonechapQT HuỳnhTấnLộc Tống 5
2446 14:42:11 oZoSờÂmĐạoSỹoZo isEthanol Tống 50
2447 14:42:11 IiChúTiễuĐaTình 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 49
2448 14:42:13 iizThayChuaMeGai ThiênLýĐộcHànhzz Tống 37
2449 14:42:14 HảoHán iSợEmVôTìnhS2 Liêu 28
2450 14:42:14 iDNzNaughtyboy ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 19
2451 14:42:14 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zzKimLong Tống 51
2452 14:42:14 iizThayChuaMeGai phideptraiii Tống 38
2453 14:42:14 ĐTBLạcNguyênSoái izHueManzi Liêu 35
2454 14:42:15 i62TuPhảiĐạo ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 20
2455 14:42:16 ĐTBLạcNguyênSoái BeatBoy Liêu 36
2456 14:42:17 iiĐầuTrọc2MáiS OreoOriginal Liêu 21
2457 14:42:20 Alexander SSTLTSS Liêu 41
2458 14:42:20 iDNzNaughtyboy iBlackGOKU Liêu 20
2459 14:42:20 Jx2ConGàTre BịThíchBéNguyệt Tống 13
2460 14:42:20 iCVBzSúpBơCúp ZxyKẹOxyZ Tống 53
2461 14:42:21 BắnMộtBầuTrời ĐTBLạcNguyênSoái Tống 36
2462 14:42:22 iiiSatThuPKzzz TLQxLuuBoPK Liêu 21
2463 14:42:26 TapChoiGame nghiadiaaaa Tống 38
2464 14:42:27 BKvLạcLongQuân iCkChịBóng Tống 24
2465 14:42:27 ZVìAnhThươngEm HuỳnhTấnLộc Tống 34
2466 14:42:29 isEthanol LongTranhHổĐấu Liêu 45
2467 14:42:29 isEthanol TiênHồĐiệp Liêu 46
2468 14:42:29 isEthanol TapChoiGame Liêu 47
2469 14:42:29 isEthanol NgáoĐá Liêu 48
2470 14:42:29 isEthanol iizThayChuaMeGai Liêu 49
2471 14:42:30 isEthanol Jx2zFolder Liêu 50
2472 14:42:32 BắnMộtBầuTrời iiManChoDien47 Tống 37
2473 14:42:34 Oreo0riginal ixxBéTrangTậpBắn Tống 40
2474 14:42:34 iiTọocKaka UchihaItachii Liêu 14
2475 14:42:34 aevl2jx SSTLTSS Liêu 17
2476 14:42:34 IiChúTiễuĐaTình izHueManzi Liêu 50
2477 14:42:34 TiểuTàTăng LuuThiThi Tống 14
2478 14:42:35 Oreo0riginal iSToS1Maknoon Tống 41
2479 14:42:35 Alexander ZzAnhKhoazZ Liêu 42
2480 14:42:35 Oreo0riginal Jx2MTGzZ Tống 42
2481 14:42:35 TuLuxz iiTọocKaka Tống 23
2482 14:42:35 ThiênLýĐộcHànhzz BachCotTinh1 Liêu 3
2483 14:42:35 OreoOriginal ThiênLýĐộcHànhzz Tống 54
2484 14:42:36 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Alexander Tống 52
2485 14:42:37 BắnMộtBầuTrời IiChúTiễuĐaTình Tống 38
2486 14:42:40 Huyvadongbon NgườiConGáiTaYêu Liêu 10
2487 14:42:40 Huyvadongbon TuLuxz Liêu 11
2488 14:42:40 ThuanHyDG ZxyKẹOxyZ Tống 21
2489 14:42:40 Jx2ConGàTre ISxxYuaMikami Tống 14
2490 14:42:40 HắcYNhân PháThiên Tống 51
2491 14:42:40 YSLxVùngNhạyCảm iiiSatThuPKzzz Tống 22
2492 14:42:41 iSợEmVôTìnhS2 iiTiễnXuyênTâm Tống 23
2493 14:42:41 BắnMộtBầuTrời BịThíchBéNguyệt Tống 39
2494 14:42:41 IzKFCxPhôMaiQezI DjTrangKènTây Liêu 17
2495 14:42:42 iSợEmVôTìnhS2 HảoHán Tống 24
2496 14:42:42 ISxxNguoi ĐCMxPhêHeroin Tống 20
2497 14:42:43 IzCSxPause Jx2ChanSutPro Tống 23
2498 14:42:43 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Huyvadongbon Tống 53
2499 14:42:44 BắnMộtBầuTrời zzKimLong Tống 40
2500 14:42:44 aevl2jx iBlackGOKU Liêu 18
2501 14:42:46 sofmeeee iiBPzMaiMalYeuEm Tống 4
2502 14:42:47 izShadowFriend iCkChịBóng Tống 28
2503 14:42:49 oS2oCôDâuMa HoàngDượcSưĐông Tống 17
2504 14:42:50 Jx2ConGàTre iGiậtBắnMình Tống 15
2505 14:42:50 ĐTBLạcNguyênSoái BeatBoy Liêu 37
2506 14:42:50 ĐánhXongĐừngChạy ĐứcDũng Tống 30
2507 14:42:50 ĐánhXongĐừngChạy zzĐứcDũngzz Tống 31
2508 14:42:50 nghiadiaaaa SSTLTSS Liêu 11
2509 14:42:50 ISxxNguoi occhocothat Tống 21
2510 14:42:50 DiTongSutVac ĐTBLạcNguyênSoái Tống 19
2511 14:42:50 Jx2ConGàTre iiĐầuTrọc2MáiS Tống 16
2512 14:42:51 izShadowFriend phideptraiii Tống 29
2513 14:42:54 OreoOriginal HuỳnhTấnLộc Tống 55
2514 14:42:54 OreoOriginal isEthanol Tống 56
2515 14:42:55 McLaren720 ĐánhXongĐừngChạy Liêu 21
2516 14:42:55 ISxxĐẹpTrai20cm iiManChoDien47 Tống 49
2517 14:42:56 ISxxNguoi sSunFlower Tống 22
2518 14:42:57 ts7BoSapBaDaook McLaren720 Tống 10
2519 14:42:57 iizThayChuaMeGai ZxyKẹOxyZ Tống 39
2520 14:42:57 iDNzNaughtyboy ts7BoSapBaDaook Liêu 21
2521 14:42:59 cS2oBạchVôThường iizThayChuaMeGai Liêu 43
2522 14:42:59 cuocdoisoma BịThíchBéNguyệt Tống 4
2523 14:42:59 iSTzHoàngĐế LongTranhHổĐấu Liêu 31
2524 14:42:59 Profession MapTapBan Tống 21
2525 14:43:01 RRRRRRRRR 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 12
2526 14:43:01 BKvLạcLongQuân ThikBanRia Tống 25
2527 14:43:02 iCVBzSúpBơCúp Sendona Tống 54
2528 14:43:02 TapChoiGame ZzSauDoiCoDonzZ Tống 39
2529 14:43:04 iSTzHoàngĐế DiTongSutVac Liêu 32
2530 14:43:05 iBlackGOKU aevl2jx Tống 44
2531 14:43:05 TiểuTàTăng ButVaoMong Tống 15
2532 14:43:06 IiChúTiễuĐaTình iBlackGOKU Liêu 51
2533 14:43:06 ThiênLýĐộcHànhzz ThuanHyDG Liêu 4
2534 14:43:06 Alexander ISxxNguoi Liêu 43
2535 14:43:06 ixDsquared2 iiiCaVeChuaiii Tống 15
2536 14:43:07 cS2oBạchVôThường i62TuPhảiĐạo Liêu 44
2537 14:43:07 ThiênLýĐộcHànhzz BKvLạcLongQuân Liêu 5
2538 14:43:07 ZVìAnhThươngEm ThiênLýĐộcHànhzz Tống 35
2539 14:43:08 sofmeeee No1xDamez Tống 5
2540 14:43:09 HắcYNhân SoanCR Tống 52
2541 14:43:10 izShadowFriend iCkChịBóng Tống 30
2542 14:43:10 F9iiĐểPk nghiadiaaaa Tống 13
2543 14:43:12 MapTapBan Marlboro Liêu 28
2544 14:43:13 iSTzHoàngĐế DjTrangKènTây Liêu 33
2545 14:43:13 ISxxĐẹpTrai20cm PháThiên Tống 50
2546 14:43:14 BắnMộtBầuTrời phideptraiii Tống 41
2547 14:43:17 HoàngDượcSưĐông DươngHạoThiên Liêu 44
2548 14:43:20 OreoOriginal iSToS1Maknoon Tống 57
2549 14:43:21 Alexander iizThayChuaMeGai Liêu 44
2550 14:43:21 Oreo0riginal Xvaomomlulieuxxx Tống 43
2551 14:43:22 OreoOriginal LuuThiThi Tống 58
2552 14:43:22 cS2oBạchVôThường TapChoiGame Liêu 45
2553 14:43:22 HoàngDượcSưĐông CàXaĐiXA Liêu 45
2554 14:43:23 izChuTuyềnHi HoàngDượcSưĐông Tống 15
2555 14:43:23 BắnMộtBầuTrời zzKimLong Tống 42
2556 14:43:25 Jx2zFolder ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 28
2557 14:43:25 Jx2zFolder Alexander Tống 29
2558 14:43:26 BắnMộtBầuTrời MapTapBan Tống 43
2559 14:43:27 ĐTBLạcNguyênSoái iCVBzSúpBơCúp Liêu 38
2560 14:43:28 Profession iiManChoDien47 Tống 22
2561 14:43:28 1Jx2zjjTyAk47 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 23
2562 14:43:28 F9iiĐểPk i68KGxHiếuGenij Tống 14
2563 14:43:29 iiTọocKaka SSTLTSS Liêu 15
2564 14:43:30 TonyStark iBlackGOKU Liêu 13
2565 14:43:31 oZoSờÂmĐạoSỹoZo isEthanol Tống 54
2566 14:43:31 NgáoĐá HảoHán Tống 34
2567 14:43:32 phideptraiii TiênHồĐiệp Liêu 4
2568 14:43:33 iDNzNaughtyboy F9iiĐểPk Liêu 22
2569 14:43:33 Jx2zFolder Huyvadongbon Tống 30
2570 14:43:33 oS2oCôDâuMa oooATHENAooo Tống 18
2571 14:43:34 ĐánhXongĐừngChạy iGiậtBắnMình Tống 32
2572 14:43:34 iHoaHồngĐen HuỳnhTấnLộc Tống 49
2573 14:43:34 iHoaHồngĐen No1xDamez Tống 50
2574 14:43:34 IiChúTiễuĐaTình izShadowFriend Liêu 52
2575 14:43:35 iDNzNaughtyboy ĐánhXongĐừngChạy Liêu 23
2576 14:43:35 IiChúTiễuĐaTình NgáoĐá Liêu 53
2577 14:43:35 ThuanHyDG BịThíchBéNguyệt Tống 22
2578 14:43:35 BoyonechapQT ixxBéTrangTậpBắn Tống 6
2579 14:43:36 IiChúTiễuĐaTình ĐạoSĩCắtMoi Liêu 54
2580 14:43:36 BeatBoy iCkChịBóng Tống 33
2581 14:43:36 TLQxLuuBoPK ThiênLýĐộcHànhzz Tống 15
2582 14:43:37 ISxxYuaMikami TapChoiGame Liêu 18
2583 14:43:39 YSLxVùngNhạyCảm iiTọocKaka Tống 23
2584 14:43:40 LongTranhHổĐấu PháThiên Tống 28
2585 14:43:42 BắnMộtBầuTrời ZxyKẹOxyZ Tống 44
2586 14:43:42 OreoOriginal Jx2MTGzZ Tống 59
2587 14:43:43 Jx2zFolder MapTapBan Tống 31
2588 14:43:47 BoyonechapQT iKGzNaughtyboy Tống 7
2589 14:43:47 BoyonechapQT Thinhhhhh Tống 8
2590 14:43:47 TonyStark iizThayChuaMeGai Liêu 14
2591 14:43:48 ThuanHyDG ISxxYuaMikami Tống 23
2592 14:43:48 McLaren720 TYVTTrum Liêu 22
2593 14:43:49 Jx2zFolder Sendona Tống 32
2594 14:43:49 1Jx2zjjTyAk47 zzKimLong Tống 24
2595 14:43:49 ZzAnhKhoazZ BắcTốngĐạiVương Tống 21
2596 14:43:52 Alexander ZzAnhKhoazZ Liêu 45
2597 14:43:52 iiĐầuTrọc2MáiS DjTrangKènTây Liêu 22
2598 14:43:53 oZoSờÂmĐạoSỹoZo nghiadiaaaa Tống 55
2599 14:43:53 izChuTuyềnHi iiiSatThuPKzzz Tống 16
2600 14:43:53 isEthanol ThuanHyDG Liêu 51
2601 14:43:53 isEthanol Jx2zFolder Liêu 52
2602 14:43:53 iCVBzSúpBơCúp isEthanol Tống 55
2603 14:43:54 iCVBzSúpBơCúp phideptraiii Tống 56
2604 14:43:54 HoàngDượcSưĐông oS2oCôDâuMa Liêu 46
2605 14:43:54 HoàngDượcSưĐông KhúcNhạcBolero Liêu 47
2606 14:43:55 BắnMộtBầuTrời BịThíchBéNguyệt Tống 45
2607 14:43:56 HoàngDượcSưĐông izChuTuyềnHi Liêu 48
2608 14:43:56 iHoaHồngĐen HuỳnhTấnLộc Tống 51
2609 14:43:58 izHueManzi SoanCR Tống 40
2610 14:43:59 HoàngDượcSưĐông LongTranhHổĐấu Liêu 49
2611 14:44:00 izHueManzi IzKFCxPhôMaiQezI Tống 41
2612 14:44:00 cuocdoisoma ZxyKẹOxyZ Tống 5
2613 14:44:02 DjTrangKènTây ĐứcDũng Tống 16
2614 14:44:02 Profession iDNzNaughtyboy Tống 23
2615 14:44:02 DjTrangKènTây zzĐứcDũngzz Tống 17
2616 14:44:02 DjTrangKènTây iSToS1Maknoon Tống 18
2617 14:44:04 Alexander F9iiĐểPk Liêu 46
2618 14:44:04 ĐTBLạcNguyênSoái iBlackGOKU Liêu 39
2619 14:44:05 1Jx2zjjTyAk47 No1xDamez Tống 25
2620 14:44:05 iGiậtBắnMình TuLuxz Liêu 26
2621 14:44:05 TapChoiGame ZCanDyZ Tống 40
2622 14:44:05 TapChoiGame LoDytGoiCam Tống 41
2623 14:44:06 i62TuPhảiĐạo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 21
2624 14:44:07 TapChoiGame oS2oNgaMyĐàn5 Tống 42
2625 14:44:07 ISxxNguoi ChuyenTNC Tống 23
2626 14:44:10 McLaren720 BachCotTinh1 Liêu 23
2627 14:44:11 ISxxNguoi BeTapXdame11o Tống 24
2628 14:44:12 ThuanHyDG isEthanol Tống 24
2629 14:44:13 aevl2jx SSTLTSS Liêu 19
2630 14:44:13 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BịThíchBéNguyệt Tống 56
2631 14:44:15 ISxxNguoi Jx2iBắcKiềuPhong Tống 25
2632 14:44:16 XiaoMin TiểuTàTăng Liêu 26
2633 14:44:16 iCkChịBóng cuocdoisoma Liêu 17
2634 14:44:16 iCkChịBóng Marlboro Liêu 18
2635 14:44:16 iCkChịBóng BeatBoy Liêu 19
2636 14:44:16 iCkChịBóng TapChoiGame Liêu 20
2637 14:44:17 BKvLạcLongQuân Alexander Tống 26
2638 14:44:18 ISxxNguoi iiManChoDien47 Tống 26
2639 14:44:18 HảoHán ĐánhXongĐừngChạy Liêu 29
2640 14:44:19 oZoSờÂmĐạoSỹoZo MapTapBan Tống 57
2641 14:44:19 TonyStark iBlackGOKU Liêu 15
2642 14:44:20 iSợEmVôTìnhS2 1VácĐịnhGiangSơn Tống 25
2643 14:44:20 TonyStark iizThayChuaMeGai Liêu 16
2644 14:44:21 iSợEmVôTìnhS2 PháThiên Tống 26
2645 14:44:21 Profession ii68zĐầuCắtMoi Tống 24
2646 14:44:21 cS2oBạchVôThường DjTrangKènTây Liêu 46
2647 14:44:22 DiTongSutVac phideptraiii Tống 20
2648 14:44:23 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZxyKẹOxyZ Tống 58
2649 14:44:24 iSTzHoàngĐế DiTongSutVac Liêu 34
2650 14:44:24 TYVTTrum No1xDamez Tống 17
2651 14:44:25 iDNzNaughtyboy OreoOriginal Liêu 24
2652 14:44:25 iDNzNaughtyboy Oreo0riginal Liêu 25
2653 14:44:27 TapChoiGame ZzSauDoiCoDonzZ Tống 43
2654 14:44:28 TapChoiGame TonyStark Tống 44
2655 14:44:28 TapChoiGame iiĐầuTrọc2MáiS Tống 45
2656 14:44:28 HuỳnhTấnLộc TiênHồĐiệp Liêu 35
2657 14:44:28 HuỳnhTấnLộc ZVìAnhThươngEm Liêu 36
2658 14:44:28 HuỳnhTấnLộc ThuanHyDG Liêu 37
2659 14:44:29 HuỳnhTấnLộc Jx2zFolder Liêu 38
2660 14:44:29 ĐTBLạcNguyênSoái TapChoiGame Liêu 40
2661 14:44:29 ĐTBLạcNguyênSoái izShadowFriend Liêu 41
2662 14:44:30 iSợEmVôTìnhS2 zzKimLong Tống 27
2663 14:44:31 F9iiĐểPk McLaren720 Tống 15
2664 14:44:32 HắcYNhân BịThíchBéNguyệt Tống 53
2665 14:44:33 nghiadiaaaa iBlackGOKU Liêu 12
2666 14:44:33 ISxxYuaMikami ixDsquared2 Liêu 19
2667 14:44:34 Jx2MTGzZ Profession Liêu 34
2668 14:44:34 1Jx2zjjTyAk47 isEthanol Tống 26
2669 14:44:35 ISxxYuaMikami Jx2ConGàTre Liêu 20
2670 14:44:36 iGiậtBắnMình TLQxLuuBoPK Liêu 27
2671 14:44:36 cS2oBạchVôThường SSTLTSS Liêu 47
2672 14:44:37 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZxyKẹOxyZ Tống 59
2673 14:44:39 Jx2MTGzZ MrMinMin Liêu 35
2674 14:44:40 IzKFCxPhôMaiQezI ISxxNguoi Liêu 18
2675 14:44:42 izHueManzi HảoHán Tống 42
2676 14:44:45 ixxBéTrangTậpBắn sofmeeee Liêu 23
2677 14:44:46 oS2oCôDâuMa BắcTốngĐạiVương Tống 19
2678 14:44:47 ĐạoSĩCắtMoi Alexander Tống 5
2679 14:44:47 LongTranhHổĐấu LuuThiThi Tống 29
2680 14:44:48 Jx2MTGzZ xxxNguyetCamxxx Liêu 36
2681 14:44:48 i68KGxHiếuGenij i62TuPhảiĐạo Liêu 36
2682 14:44:48 ThuanHyDG MapTapBan Tống 25
2683 14:44:48 Thinhhhhh DươngHạoThiên Liêu 12
2684 14:44:48 NgáoĐá phideptraiii Tống 35
2685 14:44:48 YSLxVùngNhạyCảm Thinhhhhh Tống 24
2686 14:44:50 TapChoiGame zzKimLong Tống 46
2687 14:44:50 BeatBoy iiTọocKaka Tống 34
2688 14:44:50 ĐTBLạcNguyênSoái BắnMộtBầuTrời Liêu 42
2689 14:44:51 oS2oCôDâuMa oooATHENAooo Tống 20
2690 14:44:51 TapChoiGame nghiadiaaaa Tống 47
2691 14:44:51 TYVTTrum iiYuMi Tống 18
2692 14:44:51 izHueManzi iCkChịBóng Tống 43
2693 14:44:52 ĐạoSĩCắtMoi Sendona Tống 6
2694 14:44:52 ThuanHyDG BịThíchBéNguyệt Tống 26
2695 14:44:53 OreoOriginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 60
2696 14:44:54 izHueManzi HuỳnhTấnLộc Tống 44
2697 14:44:54 LoDytGoiCam DjTrangKènTây Liêu 1
2698 14:45:00 Alexander ĐánhXongĐừngChạy Liêu 47
2699 14:45:00 ThuanHyDG isEthanol Tống 27
2700 14:45:01 TonyStark SSTLTSS Liêu 17
2701 14:45:02 iBlackGOKU SoanCR Tống 45
2702 14:45:02 Alexander ĐạoSĩCắtMoi Liêu 48
2703 14:45:03 iCVBzSúpBơCúp No1xDamez Tống 57
2704 14:45:04 iSToS1Maknoon ts7BoSapBaDaook Liêu 14
2705 14:45:06 HắcYNhân PháThiên Tống 54
2706 14:45:07 iizThayChuaMeGai Jx2ChanSutPro Tống 40
2707 14:45:07 TYVTTrum iSToS1Maknoon Tống 19
2708 14:45:08 F9iiĐểPk IzKFCxPhôMaiQezI Tống 16
2709 14:45:08 TuLuxz iDNzNaughtyboy Tống 24
2710 14:45:09 TapChoiGame zzĐứcDũngzz Tống 48
2711 14:45:09 TapChoiGame ĐứcDũng Tống 49
2712 14:45:09 TapChoiGame iiTiễnXuyênTâm Tống 50
2713 14:45:09 ixDsquared2 ButVaoMong Tống 16
2714 14:45:09 iiĐầuTrọc2MáiS TapChoiGame Liêu 23
2715 14:45:09 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZxyKẹOxyZ Tống 60
2716 14:45:10 Oreo0riginal iGiậtBắnMình Tống 44
2717 14:45:10 phideptraiii ThuanHyDG Liêu 5
2718 14:45:11 BắnMộtBầuTrời 1VácĐịnhGiangSơn Tống 46
2719 14:45:13 BachCotTinh1 iCkChịBóng Tống 9
2720 14:45:13 VirusSiDa HảoHán Tống 10
2721 14:45:13 Jx2ConGàTre i68KGxHiếuGenij Tống 17
2722 14:45:14 McLaren720 iBlackGOKU Liêu 24
2723 14:45:15 McLaren720 TYVTTrum Liêu 25
2724 14:45:17 VirusSiDa No1xDamez Tống 11
2725 14:45:18 XiaoMin BoyonechapQT Liêu 27
2726 14:45:18 TiểuTàTăng ISxxYuaMikami Tống 16
2727 14:45:19 iSợEmVôTìnhS2 isEthanol Tống 28
2728 14:45:19 TiênHồĐiệp ĐTBLạcNguyênSoái Tống 15
2729 14:45:19 ZzSauDoiCoDonzZ TiênHồĐiệp Liêu 8
2730 14:45:20 NgáoĐá ThiênLýĐộcHànhzz Tống 36
2731 14:45:21 TonyStark SSTLTSS Liêu 18
2732 14:45:24 NgáoĐá HuỳnhTấnLộc Tống 37
2733 14:45:25 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 52
2734 14:45:26 cS2oBạchVôThường ixDsquared2 Liêu 48
2735 14:45:26 ĐánhXongĐừngChạy PháThiên Tống 33
2736 14:45:26 BắnMộtBầuTrời phideptraiii Tống 47
2737 14:45:28 iBlackGOKU MapTapBan Tống 46
2738 14:45:28 iBlackGOKU aevl2jx Tống 47
2739 14:45:28 iBlackGOKU LoDytGoiCam Tống 48
2740 14:45:29 iizThayChuaMeGai iiBPzMaiMalYeuEm Tống 41
2741 14:45:31 oooATHENAooo LongTranhHổĐấu Liêu 11
2742 14:45:31 oooATHENAooo ĐánhXongĐừngChạy Liêu 12
2743 14:45:31 izHueManzi oooATHENAooo Tống 45
2744 14:45:31 iiĐầuTrọc2MáiS DjTrangKènTây Liêu 24
2745 14:45:32 izHueManzi IzKFCxPhôMaiQezI Tống 46
2746 14:45:33 VirusSiDa i68KGxHiếuGenij Tống 12
2747 14:45:35 NgáoĐá No1xDamez Tống 38
2748 14:45:35 BKvLạcLongQuân iiĐầuTrọc2MáiS Tống 27
2749 14:45:36 iiiSatThuPKzzz TapChoiGame Liêu 22
2750 14:45:39 DiTongSutVac ĐTBLạcNguyênSoái Tống 21
2751 14:45:40 Oreo0riginal Jx2MTGzZ Tống 45
2752 14:45:40 cS2oBạchVôThường BachCotTinh1 Liêu 49
2753 14:45:41 NgáoĐá isEthanol Tống 39
2754 14:45:41 TLQxLuuBoPK LuuThiThi Tống 16
2755 14:45:43 1VácĐịnhGiangSơn SSTLTSS Liêu 18
2756 14:45:44 TYVTTrum McLaren720 Tống 20
2757 14:45:44 TYVTTrum iiiSatThuPKzzz Tống 21
2758 14:45:44 oS2oCôDâuMa BắcTốngĐạiVương Tống 21
2759 14:45:45 iDNzNaughtyboy ISxxNguoi Liêu 26
2760 14:45:46 PháThiên TYVTTrum Liêu 34
2761 14:45:47 IzCSxPause ZxyKẹOxyZ Tống 24
2762 14:45:47 ZVìAnhThươngEm BịThíchBéNguyệt Tống 36
2763 14:45:48 BKvLạcLongQuân HảoHán Tống 28
2764 14:45:49 TapChoiGame HPxChịBaHảiPhòng Tống 51
2765 14:45:50 NgáoĐá No1xDamez Tống 40
2766 14:45:52 ZzSauDoiCoDonzZ TapChoiGame Liêu 9
2767 14:45:52 Profession 1stKiemMaPK Tống 25
2768 14:45:53 ISxxYuaMikami DjTrangKènTây Liêu 21
2769 14:45:53 BKvLạcLongQuân Alexander Tống 29
2770 14:45:55 BắnMộtBầuTrời phideptraiii Tống 48
2771 14:45:56 izHueManzi SocDameMaChet Tống 47
2772 14:45:56 BeatBoy HuỳnhTấnLộc Tống 35
2773 14:45:58 nghiadiaaaa F9iiĐểPk Liêu 13
2774 14:45:58 YSLxVùngNhạyCảm zzKimLong Tống 25
2775 14:45:58 iizThayChuaMeGai nghiadiaaaa Tống 42
2776 14:45:58 iDNzNaughtyboy TLQxLuuBoPK Liêu 27
2777 14:45:58 oZoSờÂmĐạoSỹoZo isEthanol Tống 61
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 14:16:25 iizThayChuaMeGai Liêu
2 14:16:45 Jx2MTGzZ Tống
3 14:16:53 izShadowFriend Liêu
4 14:17:12 cS2oBạchVôThường Tống
5 14:17:25 iMrMalthaelKID Liêu
6 14:17:37 HoàngDượcSưĐông Tống
7 14:17:43 ZVìAnhThươngEm Liêu
8 14:17:47 cS2oBạchVôThường Tống
9 14:33:19 TiểuTàTăng Liêu
10 14:33:34 iTBxRoseMirelina Tống
11 14:43:08 ixDsquared2 Liêu
12 14:45:19 Jx2MTGzZ Tống
13 14:45:35 Jx2ConGàTre Liêu
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 14:17:00 0 1
2 14:18:00 2 3
3 14:19:00 5 3
4 14:20:00 8 3
5 14:21:00 12 3
6 14:22:00 15 3
7 14:23:00 18 3
8 14:24:00 22 3
9 14:25:00 25 3
10 14:26:00 28 3
11 14:27:00 32 3
12 14:28:00 35 3
13 14:29:00 38 3
14 14:30:00 42 3
15 14:31:00 45 3
16 14:32:00 48 3
17 14:33:00 52 3
18 14:34:00 54 3
19 14:35:00 58 3
20 14:36:00 61 3
21 14:37:00 64 3
22 14:38:00 68 3
23 14:39:00 71 3
24 14:40:00 74 3
25 14:41:00 78 3
26 14:41:59 81 3
27 14:42:59 84 3
28 14:43:59 85 6
29 14:44:59 85 10
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
1 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 61 6
2 OreoOriginal Liêu 60 55
3 iCVBzSúpBơCúp Liêu 57 22
4 IiChúTiễuĐaTình Tống 54 34
5 HắcYNhân Liêu 54 23
6 isEthanol Tống 52 59
7 iHoaHồngĐen Liêu 52 17
8 TapChoiGame Liêu 51 52
9 ISxxĐẹpTrai20cm Liêu 50 25
10 cS2oBạchVôThường Tống 49 1
11 HoàngDượcSưĐông Tống 49 22
12 BắnMộtBầuTrời Liêu 48 18
13 iBlackGOKU Liêu 48 41
14 Alexander Tống 48 31
15 izHueManzi Liêu 47 19
16 Oreo0riginal Liêu 45 26
17 iMrMalthaelKID Liêu 43 5
18 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 42 38
19 iizThayChuaMeGai Liêu 42 29
20 NgáoĐá Liêu 40 15
21 HuỳnhTấnLộc Tống 38 53
22 i68KGxHiếuGenij Tống 36 25
23 Jx2MTGzZ Tống 36 14
24 ZVìAnhThươngEm Liêu 36 9
25 BeatBoy Liêu 35 24
26 PháThiên Tống 34 36
27 iSTzHoàngĐế Tống 34 3
28 ĐánhXongĐừngChạy Liêu 33 33
29 Jx2zFolder Liêu 32 13
30 izShadowFriend Liêu 30 23
31 HảoHán Tống 29 26
32 BKvLạcLongQuân Liêu 29 16
33 LongTranhHổĐấu Liêu 29 22
34 s2HậuNghệs2 Liêu 28 16
35 iSợEmVôTìnhS2 Liêu 28 13
36 MapTapBan Tống 28 27
37 BịThíchBéNguyệt Tống 27 61
38 iGiậtBắnMình Tống 27 25
39 XiaoMin Tống 27 9
40 zzKimLong Tống 27 34
41 iDNzNaughtyboy Tống 27 28
42 ThuanHyDG Liêu 27 19
43 ISxxNguoi Liêu 26 21
44 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 26 21
45 YSLxVùngNhạyCảm Liêu 25 5
46 McLaren720 Tống 25 26
47 Profession Liêu 25 22
48 IzCSxPause Liêu 24 11
49 TuLuxz Liêu 24 20
50 iiĐầuTrọc2MáiS Tống 24 23
51 ixxBéTrangTậpBắn Tống 23 9
52 iiiSatThuPKzzz Tống 22 20
53 ZzAnhKhoazZ Liêu 21 25
54 oS2oCôDâuMa Liêu 21 8
55 TYVTTrum Liêu 21 24
56 DiTongSutVac Liêu 21 21
57 ISxxYuaMikami Tống 21 20
58 i62TuPhảiĐạo Liêu 21 16
59 ĐứcDũng Tống 21 17
60 AmBuLanCe115 Tống 21 13
61 SoanCR Tống 20 24
62 iCkChịBóng Tống 20 51
63 aevl2jx Tống 19 23
64 iTBxRoseMirelina Tống 19 24
65 BeTapXdame11o Tống 19 46
66 1VácĐịnhGiangSơn Tống 18 21
67 IzKFCxPhôMaiQezI Tống 18 22
68 DjTrangKènTây Liêu 18 49
69 TonyStark Tống 18 9
70 Marlboro Liêu 17 13
71 Jx2ConGàTre Liêu 17 12
72 ThikBanRia Tống 17 9
73 F9iiĐểPk Liêu 16 28
74 TLQxLuuBoPK Liêu 16 21
75 TiểuTàTăng Liêu 16 16
76 ixDsquared2 Liêu 16 21
77 izChuTuyềnHi Liêu 16 3
78 iiTiễnXuyênTâm Tống 15 22
79 TiênHồĐiệp Liêu 15 23
80 iiTọocKaka Tống 15 13
81 iSToS1Maknoon Tống 14 15
82 ButVaoMong Tống 14 11
83 Jx2iBắcKiềuPhong Tống 14 12
84 iiBPzMaiMalYeuEm Tống 13 22
85 nghiadiaaaa Tống 13 24
86 iiiCaVeChuaiii Tống 13 8
87 Jx2ChanSutPro Tống 13 20
88 RRRRRRRRR Tống 12 4
89 iiYuMi Tống 12 12
90 Thinhhhhh Tống 12 15
91 oooATHENAooo Tống 12 23
92 VirusSiDa Liêu 12 7
93 iiManChoDien47 Tống 12 23
94 Huyvadongbon Tống 11 15
95 ts7BoSapBaDaook Liêu 10 19
96 0reo0riginal Liêu 10 5
97 ZxyKẹOxyZ Tống 10 59
98 ZzSauDoiCoDonzZ Tống 9 7
99 SSTLTSS Liêu 9 36
100 BachCotTinh1 Liêu 9 25
101 BoyonechapQT Liêu 8 19
102 DânBuônMèo Liêu 7 9
103 ĐạoSĩCắtMoi Liêu 6 7
104 BắcTốngĐạiVương Tống 6 19
105 LuuThiThi Tống 6 29
106 PhongPlace Tống 5 7
107 phideptraiii Tống 5 54
108 ThiênLýĐộcHànhzz Tống 5 12
109 jx2rongcon Liêu 5 10
110 ssHVT32ss Liêu 5 15
111 cuocdoisoma Liêu 5 14
112 ZĐộTaKhôngĐộNàng Tống 5 18
113 sofmeeee Liêu 5 17
114 No1xDamez Tống 5 36
115 AnhDúiIdol Liêu 4 3
116 Sendona Tống 4 19
117 MrMinMin Liêu 4 10
118 ChuyenTNC Tống 4 11
119 1sutvoalo Liêu 4 9
120 SocDameMaChet Tống 3 18
121 LiuLiuLiu Tống 3 7
122 Jx2MsAndarielKID Liêu 2 5
123 ThichYeuEm Tống 2 5
124 phideptrai Tống 2 3
125 zThíchChạy Tống 2 1
126 zzĐứcDũngzz Tống 1 11
127 HPxChịBaHảiPhòng Tống 1 7
128 1stKiemMaPK Tống 1 8
129 iKGzNaughtyboy Tống 1 4
130 LoDytGoiCam Tống 1 2
131 CàXaĐiXA Liêu 0 18
132 NguyenVanDui Liêu 0 1
133 ISxxHoaNhậtQuỳnh Liêu 0 1
134 SweetSuGarBaBy Liêu 0 1
135 VoAnhDUI Liêu 0 1
136 IdolVănDúi Liêu 0 1
137 zIzNzKz Liêu 0 1
138 NgườiConGáiTaYêu Liêu 0 9
139 ConChimNon Tống 0 2
140 iDCzNaughtyGirl Tống 0 2
141 S2oChânDài1m1oS2 Liêu 0 1
142 DaTauBK Tống 0 3
143 1VirusSiDa Tống 0 1
144 Xvaomomlulieuxxx Tống 0 2
145 occhocothat Tống 0 2
146 iSTzChàngNgốc Tống 0 1
147 UchihaItachii Liêu 0 1
148 ĐCMxPhêHeroin Tống 0 1
149 sSunFlower Tống 0 1
150 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 0 8
151 oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 0 3
152 oS2oNgaMyĐàn5 Tống 0 4
153 xxxNguyetCamxxx Liêu 0 11
154 DươngHạoThiên Liêu 0 12
155 Jx2TieuThienCZ Tống 0 10
156 MịNóiChoĐàiNghe Liêu 0 8
157 MịĐànChoĐàiNghe Liêu 0 9
158 ii68zĐầuCắtMoi Tống 0 9
159 Jx2MsItherael Liêu 0 6
160 GiấcMơTrưa Liêu 0 3
161 LucChiCamMazzz Liêu 0 2
162 Jokerr Liêu 0 3
163 Beautifull Liêu 0 3
164 DoãnĐạiHiệp Liêu 0 2
165 Jx2iTDN Tống 0 4
166 xRượuSầuTươngTưx Liêu 0 1
167 xxDaiKieuxx Liêu 0 1
168 CaoHiNguyet Liêu 0 8
169 KhúcNhạcBolero Liêu 0 5
170 ChaoNguoiLa Liêu 0 14
171 ZCanDyZ Tống 0 9
172 ThuỳLinh Tống 0 2
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
1 14:46:29 HắcYNhân 1 Liêu 500
2 14:46:29 iCVBzSúpBơCúp 2 Liêu 500
3 14:46:29 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 3 Liêu 500
4 14:46:29 cS2oBạchVôThường 4 Tống 500
5 14:46:29 iHoaHồngĐen 5 Liêu 500
6 14:46:29 iMrMalthaelKID 6 Liêu 500
7 14:46:29 BắnMộtBầuTrời 7 Liêu 500
8 14:46:29 OreoOriginal 8 Liêu 500
9 14:46:29 ISxxĐẹpTrai20cm 9 Liêu 500
10 14:46:29 HoàngDượcSưĐông 10 Tống 500
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 14:45:59 1549 225