Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường chính - 19 giờ ngày 17/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 19:01:01 IiChúTiễuĐaTình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[1]:Liêu[0]
2 19:01:01 BịThíchBéNguyệt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[2]:Liêu[0]
3 19:01:01 xXxMrHuyXxX Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[3]:Liêu[0]
4 19:01:01 TaoLaoLaTao Tà Độc Tống Thường Tống[4]:Liêu[0]
5 19:01:01 oS2oPháiNgaMy Nga My phật gia Tống Thường Tống[5]:Liêu[0]
6 19:01:02 ISxxChangXongHúp Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[5]:Liêu[1]
7 19:01:02 oS2oNgaMyĐàn5 Nga My tục gia Tống Thường Tống[6]:Liêu[1]
8 19:01:02 oS2oCôDâuMa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[6]:Liêu[2]
9 19:01:02 ThichYeuEm Nga My tục gia Tống Thường Tống[7]:Liêu[2]
10 19:01:05 iHTiKiller Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[7]:Liêu[3]
11 19:01:05 iSTzTônNgộKhông Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[8]:Liêu[3]
12 19:01:07 PhaQuai Võ Đang đạo gia Liêu Thường Tống[8]:Liêu[4]
13 19:01:07 KhanhYen Nga My phật gia Tống Thường Tống[9]:Liêu[4]
14 19:01:08 iChuBáThông Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[9]:Liêu[5]
15 19:01:08 BắcTốngĐạiVương Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[10]:Liêu[5]
16 19:01:11 HuỳnhTấnLộc Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[10]:Liêu[6]
17 19:01:12 iTBxRoseMirelina Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[11]:Liêu[6]
18 19:01:17 NaThanPhong Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[11]:Liêu[7]
19 19:01:17 zLụcTuyếtKỳz Nga My tục gia Tống Thường Tống[12]:Liêu[7]
20 19:01:18 ISxxĐẹpTrai20cm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[12]:Liêu[8]
21 19:01:18 ChayDauChoThoat Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[13]:Liêu[8]
22 19:01:19 iS2iAnnabella Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[13]:Liêu[9]
23 19:01:20 i68KGxHiếuGenij Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[14]:Liêu[9]
24 19:01:21 iJx1KeTinhSi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[14]:Liêu[10]
25 19:01:22 iiParkChaeYoung Nga My tục gia Liêu Thường Tống[14]:Liêu[11]
26 19:01:22 NoBiTa9374 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[15]:Liêu[11]
27 19:01:22 ĐTBLạcNguyênSoái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[16]:Liêu[11]
28 19:01:25 LinhĐáTrứngCút Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[16]:Liêu[12]
29 19:01:25 Jx2AnhEmXDame Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[16]:Liêu[13]
30 19:01:25 HaiConThằnLằnCon Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[17]:Liêu[13]
31 19:01:26 iBắnHayTrượt Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[18]:Liêu[13]
32 19:01:30 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 19:01:30 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[19]:Liêu[14]
34 19:01:31 iParkSooYoung Nga My phật gia Liêu Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 19:01:32 DuongKenzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[20]:Liêu[15]
36 19:01:35 BánhOreoDâu Nga My tục gia Liêu Thường Tống[20]:Liêu[16]
37 19:01:35 iCkChịBóng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[21]:Liêu[16]
38 19:01:38 OreoCookieVani Tà Độc Liêu Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 19:01:39 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[22]:Liêu[17]
40 19:01:40 iiJx2NamGa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 19:01:41 iXiệcMòakkkkk Tà Độc Tống Thường Tống[23]:Liêu[18]
42 19:01:41 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[23]:Liêu[19]
43 19:01:41 TieuLoi Tà Độc Tống Thường Tống[24]:Liêu[19]
44 19:01:42 iTNoYumi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[24]:Liêu[20]
45 19:01:43 FwMzHeniken Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[25]:Liêu[20]
46 19:01:43 zzTúBútÔngzz Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[25]:Liêu[21]
47 19:01:43 iTiếnMartin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[26]:Liêu[21]
48 19:01:47 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[26]:Liêu[22]
49 19:01:47 phientuthanh Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[27]:Liêu[22]
50 19:01:47 UchihaItachii Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 19:01:48 iCLTSzNaughtyBoy Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[28]:Liêu[23]
52 19:01:49 izViếtHậu Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 19:01:49 oooPéVũooo Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[28]:Liêu[25]
54 19:01:50 iSTzHoàngĐế Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[29]:Liêu[25]
55 19:01:51 YuXiao Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[29]:Liêu[26]
56 19:01:51 iiiMuộiMuộizII Tà Độc Tống Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 19:01:51 F9iiĐểPk Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[30]:Liêu[27]
58 19:01:51 isEthanol Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[30]:Liêu[28]
59 19:01:52 iSGzNaughtyBoy Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[31]:Liêu[28]
60 19:01:55 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Tà Độc Liêu Thường Tống[31]:Liêu[29]
61 19:01:56 Jx2iBắcKiềuPhong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[32]:Liêu[29]
62 19:01:57 zzTiểuBút Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[32]:Liêu[30]
63 19:01:57 oMIoTeam101 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[33]:Liêu[30]
64 19:01:58 VanTienXuyenTim Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[34]:Liêu[30]
65 19:01:58 TapChoiGame Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[34]:Liêu[31]
66 19:01:58 TùngĐầuMục Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[35]:Liêu[31]
67 19:01:59 1Jx2zjjTyAk47 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[35]:Liêu[32]
68 19:02:03 iTLTxDameNo1 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[36]:Liêu[32]
69 19:02:03 iMrMalthaelKID Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[36]:Liêu[33]
70 19:02:07 oZZTừCẩmHuyZZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[36]:Liêu[34]
71 19:02:07 Alexander Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[37]:Liêu[34]
72 19:02:10 SanjiVDB Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[38]:Liêu[34]
73 19:02:10 ZCanDyZ Nga My phật gia Tống Thường Tống[39]:Liêu[34]
74 19:02:12 oooSờÂmĐạoSỹoôo Nga My tục gia Liêu Thường Tống[39]:Liêu[35]
75 19:02:12 HoàngDượcSưĐông Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[40]:Liêu[35]
76 19:02:17 oS2oVDB Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[40]:Liêu[36]
77 19:02:18 B52PriseStop Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[40]:Liêu[37]
78 19:02:20 MyFenToms Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[40]:Liêu[38]
79 19:02:21 zTsunade Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[41]:Liêu[38]
80 19:02:24 ChắcAiĐóSẽNằm Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[42]:Liêu[38]
81 19:02:25 iBDoBướmoBDi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[42]:Liêu[39]
82 19:02:27 iiNuTaurus Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[42]:Liêu[40]
83 19:02:31 BlackPin Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[43]:Liêu[40]
84 19:02:32 iHnSauThienThu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[43]:Liêu[41]
85 19:02:35 Jx2xHải Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[44]:Liêu[41]
86 19:02:35 zzĐạiCước Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[44]:Liêu[42]
87 19:02:37 HoanCa Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[45]:Liêu[42]
88 19:02:38 KuToSauKhoe Tà Độc Liêu Thường Tống[45]:Liêu[43]
89 19:02:39 iS2TuanSeoulDGC Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[46]:Liêu[43]
90 19:02:39 jXzMaCungzXj Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[46]:Liêu[44]
91 19:02:40 Jx2xxTYVTSonSoi Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[46]:Liêu[45]
92 19:02:45 SMLTaoThao Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[46]:Liêu[46]
93 19:02:45 i62TuPhảiĐạo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[46]:Liêu[47]
94 19:02:45 iChúTiến Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[46]:Liêu[48]
95 19:02:48 kingraop9 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[46]:Liêu[49]
96 19:02:51 TLQxLuuBoPK Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[46]:Liêu[50]
97 19:02:52 izzDCMEizTLQ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[47]:Liêu[50]
98 19:02:55 ISzXaPhuTNCxTLT Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[48]:Liêu[50]
99 19:02:58 o0oThiếuLâmBút Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[49]:Liêu[50]
100 19:02:59 ConChimNon Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[50]:Liêu[50]
101 19:03:01 ZzNoNo1zz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[51]:Liêu[50]
102 19:03:07 iBôngDoubleNắc Nga My phật gia Liêu Thường Tống[51]:Liêu[51]
103 19:03:11 DươngQuáCaCa Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[51]:Liêu[52]
104 19:03:16 ThuỳLinh Tà Độc Liêu Thường Tống[51]:Liêu[53]
105 19:03:17 SzzMaiMaiYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[52]:Liêu[53]
106 19:03:19 HPSzzzNgườiCôĐơn Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[53]:Liêu[53]
107 19:03:23 LjnhYen Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[54]:Liêu[53]
108 19:03:31 iIiIYUNAz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[54]:Liêu[54]
109 19:03:31 TậpPKxMGB Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[55]:Liêu[54]
110 19:03:35 S2BéBông Nga My tục gia Liêu Thường Tống[55]:Liêu[55]
111 19:03:45 ZxDoanChiBinhzX Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[55]:Liêu[56]
112 19:03:47 ImConGáiChủTịch Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[55]:Liêu[57]
113 19:03:49 zBomie Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[56]:Liêu[57]
114 19:03:49 QTzTrưBátGiới Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[56]:Liêu[58]
115 19:03:50 XDameLaAnh Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[56]:Liêu[59]
116 19:03:55 S2iLongNhi Nga My phật gia Liêu Thường Tống[56]:Liêu[60]
117 19:04:08 i67T9TomKKK Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[57]:Liêu[60]
118 19:04:09 AnnaBell Nga My phật gia Liêu Thường Tống[57]:Liêu[61]
119 19:04:09 manokchan Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[57]:Liêu[62]
120 19:04:16 SưTháiĐiBar Nga My tục gia Tống Thường Tống[58]:Liêu[62]
121 19:04:17 Mienmnmmnm Nga My phật gia Tống Thường Tống[59]:Liêu[62]
122 19:04:17 JX2iNGoc Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[60]:Liêu[62]
123 19:04:18 zNhiếpTiểuThiệnz Nga My tục gia Liêu Thường Tống[60]:Liêu[63]
124 19:04:19 oChalesTrần Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[60]:Liêu[64]
125 19:04:20 ThếGiớiSâu Tà Độc Tống Thường Tống[61]:Liêu[64]
126 19:04:20 B52iTrienChieu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[61]:Liêu[65]
127 19:04:22 TròChơiÂmNhạc Nga My tục gia Liêu Thường Tống[61]:Liêu[66]
128 19:04:29 iGiậtBắnMình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[62]:Liêu[66]
129 19:04:30 iThiênLa Võ Đang đạo gia Liêu Thường Tống[62]:Liêu[67]
130 19:04:37 Miennnn Võ Đang đạo gia Tống Thường Tống[63]:Liêu[67]
131 19:04:39 xdamekuku Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[63]:Liêu[68]
132 19:04:43 izS2HắcVôThường Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[64]:Liêu[68]
133 19:04:50 ssHVT32ss Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[64]:Liêu[69]
134 19:05:07 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[65]:Liêu[69]
135 19:05:08 iĐịaVõng Võ Đang đạo gia Liêu Thường Tống[65]:Liêu[70]
136 19:05:10 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[66]:Liêu[70]
137 19:05:11 iizThayChuaMeGai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[66]:Liêu[71]
138 19:05:16 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[67]:Liêu[71]
139 19:05:17 tanhchono1 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[67]:Liêu[72]
140 19:05:50 nPhogThảoPhương Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[68]:Liêu[72]
141 19:05:50 ixxWOWxxi Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[68]:Liêu[73]
142 19:05:56 jx2ÔngTrùmMaTúy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[69]:Liêu[73]
143 19:05:56 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[69]:Liêu[74]
144 19:06:03 BeTapXdame11o Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[70]:Liêu[74]
145 19:06:05 izHueManzi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[70]:Liêu[75]
146 19:06:12 xTimLaiTuoiThox Đường Môn Châm Tống Thường Tống[71]:Liêu[75]
147 19:06:12 zzTieuTienNMK Nga My phật gia Liêu Thường Tống[71]:Liêu[76]
148 19:06:19 iiĐầuTrọc2MáiS Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[72]:Liêu[76]
149 19:06:19 VirusSiDa Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[72]:Liêu[77]
150 19:06:20 oJXXX2o Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[73]:Liêu[77]
151 19:06:20 Jx2iiNMKii Nga My phật gia Liêu Thường Tống[73]:Liêu[78]
152 19:06:20 BanRungConKu Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[74]:Liêu[78]
153 19:06:21 iHTzPhongNguyễni Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[75]:Liêu[78]
154 19:06:22 Chơivui Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[75]:Liêu[79]
155 19:06:23 QuẩyBarHàngĐêm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[75]:Liêu[80]
156 19:06:49 ViênNghĩaMẫn Nga My phật gia Tống Thường Tống[76]:Liêu[80]
157 19:06:50 Jx2MaCungiiii Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[76]:Liêu[81]
158 19:07:18 1stProJaV Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[77]:Liêu[81]
159 19:07:19 s2HậuNghệs2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[77]:Liêu[82]
160 19:07:22 Sendona Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[78]:Liêu[82]
161 19:07:23 VácCàyquaNúi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[78]:Liêu[83]
162 19:07:24 VoAnhDUI Tà Độc Tống Thường Tống[79]:Liêu[83]
163 19:07:25 kollmi Võ Đang đạo gia Liêu Thường Tống[79]:Liêu[84]
164 19:07:37 gioibss Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[80]:Liêu[84]
165 19:07:38 BĐTHoàngTửI Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[80]:Liêu[85]
166 19:07:45 BanhBeoo Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[81]:Liêu[85]
167 19:07:45 OnGtUoNg Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[81]:Liêu[86]
168 19:07:55 SweetSuGarBaBy Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[82]:Liêu[86]
169 19:07:56 Chơichovui Nga My phật gia Liêu Thường Tống[82]:Liêu[87]
170 19:08:00 BuffXin1992 Nga My phật gia Tống Thường Tống[83]:Liêu[87]
171 19:08:00 CrBeTapSut Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[83]:Liêu[88]
172 19:08:13 NhócVíp Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[84]:Liêu[88]
173 19:08:14 GiấcMơTrưa Nga My phật gia Liêu Thường Tống[84]:Liêu[89]
174 19:08:22 Jx2iAnhTuan Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[85]:Liêu[89]
175 19:08:22 JX2iiTLQSonSoiii Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[85]:Liêu[90]
176 19:08:31 ShinNguyễn99 Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[86]:Liêu[90]
177 19:08:32 MịĐànChoĐàiNghe Nga My tục gia Liêu Thường Tống[86]:Liêu[91]
178 19:08:40 ThiênLýĐộcHànhzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[87]:Liêu[91]
179 19:08:41 Obamama Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[87]:Liêu[92]
180 19:08:45 NhuYen Nga My tục gia Tống Thường Tống[88]:Liêu[92]
181 19:08:46 NgườiConGáiTaYêu Nga My phật gia Liêu Thường Tống[88]:Liêu[93]
182 19:08:50 NguyenVanDui Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[89]:Liêu[93]
183 19:08:50 YeuIinh Thiếu Lâm Tục gia Liêu Thường Tống[89]:Liêu[94]
184 19:09:07 GauDubaijx2 Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[90]:Liêu[94]
185 19:09:07 DươngHạoThiên Tà Độc Liêu Thường Tống[90]:Liêu[95]
186 19:09:54 BoMayLaTYVT Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[91]:Liêu[95]
187 19:09:55 zXlAOtoMGBzX Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[91]:Liêu[96]
188 19:10:10 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[92]:Liêu[96]
189 19:10:11 izHuệMẫnNMCzi Nga My tục gia Liêu Thường Tống[92]:Liêu[97]
190 19:10:26 NewConLon Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[93]:Liêu[97]
191 19:10:27 TiênHồĐiệp Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[93]:Liêu[98]
192 19:10:32 buzcuzdaiphap Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[94]:Liêu[98]
193 19:10:34 Jokerr Tà Độc Liêu Thường Tống[94]:Liêu[99]
194 19:11:25 iHrcHiệpHằng99 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[95]:Liêu[99]
195 19:11:25 ixDsquared2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[95]:Liêu[100]
196 19:11:45 iDCzNaughtyGirl Nga My tục gia Tống Thường Tống[96]:Liêu[100]
197 19:11:47 izMrNhânKaka Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[96]:Liêu[101]
198 19:12:32 RRRRRRRRR Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[97]:Liêu[101]
199 19:12:34 bomay123 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[97]:Liêu[102]
200 19:12:52 BoMayLaMGB Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[98]:Liêu[102]
201 19:12:52 NgânTuyết Tà Độc Liêu Thường Tống[98]:Liêu[103]
202 19:13:02 64B180025 Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[99]:Liêu[103]
203 19:13:03 TiểuTàTăng Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[99]:Liêu[104]
204 19:13:18 TiểuLợn Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[100]:Liêu[104]
205 19:13:18 HitsuyiYs Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[101]:Liêu[104]
206 19:13:19 ThuThảo94 Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[101]:Liêu[105]
207 19:13:24 Jx2Mộngzz Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[101]:Liêu[106]
208 19:13:42 McLaren720 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[102]:Liêu[106]
209 19:13:43 FCzHiep94 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[102]:Liêu[107]
210 19:13:52 ĐánhXongĐừngChạy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[103]:Liêu[107]
211 19:13:53 ThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[103]:Liêu[108]
212 19:13:55 o0oBanhBaoo0o Nga My phật gia Tống Thường Tống[104]:Liêu[108]
213 19:13:56 zziChâuThảoizz Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[104]:Liêu[109]
214 19:13:57 nammoadiph Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[105]:Liêu[109]
215 19:13:58 iTNxBạchThiển Nga My phật gia Liêu Thường Tống[105]:Liêu[110]
216 19:14:03 Jx2VôCực Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[106]:Liêu[110]
217 19:14:03 iACEzYuRiBoyPKT3 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[106]:Liêu[111]
218 19:14:22 PhongPlace Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[107]:Liêu[111]
219 19:14:24 ISiKinLaoGia Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[107]:Liêu[112]
220 19:14:33 TonyStark Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[108]:Liêu[112]
221 19:14:36 zXCoCOxZ87 Nga My phật gia Liêu Thường Tống[108]:Liêu[113]
222 19:14:41 ISxXaPhuTNCNo1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[109]:Liêu[113]
223 19:14:42 TLq2SutDay Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[109]:Liêu[114]
224 19:15:35 zIzSútVàoTimEmii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[110]:Liêu[114]
225 19:15:37 Applee Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[110]:Liêu[115]
226 19:15:51 NecromancerxD Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[111]:Liêu[115]
227 19:15:57 TiếnĐẹpZaj Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[112]:Liêu[115]
228 19:15:59 MạnĐàHoaHoaKìĐa Nga My phật gia Liêu Thường Tống[112]:Liêu[116]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 43
2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 38
3 Nga My phật gia Liêu 12
4 Dương Môn Cung Kỵ Tống 11
5 Minh Giáo Trận Binh Liêu 11
6 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 11
7 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 9
8 Nga My tục gia Liêu 8
9 Võ Đang tục gia Tống 8
10 Côn Lôn Thiên Sư Tống 8
11 Tà Độc Liêu 7
12 Nga My phật gia Tống 7
13 Tà Độc Tống 6
14 Minh Giáo Trận Binh Tống 6
15 Võ Đang tục gia Liêu 6
16 Nga My tục gia Tống 6
17 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 6
18 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 5
19 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 5
20 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 4
21 Võ Đang đạo gia Liêu 4
22 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu 3
23 Đường Môn Châm Tống 1
24 Võ Đang đạo gia Tống 1
25 Thúy Yên Linh Nữ Tống 1
26 Thiếu Lâm Tục gia Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 19:16:59 95 90
2 19:17:59 96 91
3 19:18:59 95 93
4 19:19:59 89 81
5 19:20:59 87 83
6 19:21:59 89 86
7 19:22:59 90 83
8 19:23:59 88 87
9 19:24:59 91 86
10 19:25:59 92 87
11 19:26:59 92 88
12 19:27:59 91 88
13 19:28:59 91 86
14 19:29:59 89 85
15 19:30:59 89 83
16 19:31:59 89 80
17 19:32:59 87 80
18 19:33:59 86 81
19 19:34:59 86 81
20 19:35:59 87 82
21 19:36:59 85 80
22 19:37:59 84 80
23 19:38:59 85 80
24 19:39:59 85 78
25 19:40:59 85 77
26 19:41:59 85 77
27 19:42:59 83 77
28 19:43:59 83 78
29 19:44:59 82 79
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill
1 19:16:27 iizThayChuaMeGai HoàngDượcSưĐông Tống 1
2 19:16:28 ConChimNon izHueManzi Liêu 1
3 19:16:32 TiểuLợn iizThayChuaMeGai Liêu 1
4 19:16:32 ISxXaPhuTNCNo1 jXzMaCungzXj Liêu 1
5 19:16:33 iChuBáThông iGiậtBắnMình Tống 1
6 19:16:36 BĐTHoàngTửI i68KGxHiếuGenij Tống 1
7 19:16:36 HPSzzzNgườiCôĐơn iChuBáThông Liêu 1
8 19:16:37 Obamama HoanCa Tống 1
9 19:16:39 TiểuLợn oChalesTrần Liêu 2
10 19:16:42 iHnSauThienThu zTsunade Tống 1
11 19:16:43 iTiếnMartin F9iiĐểPk Liêu 1
12 19:16:44 HPSzzzNgườiCôĐơn zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 2
13 19:16:44 ZzNoNo1zz OnGtUoNg Liêu 1
14 19:16:48 ThiênLýĐộcHànhzz MyFenToms Liêu 1
15 19:16:49 OreoOriginal HaiConThằnLằnCon Tống 1
16 19:16:49 HPSzzzNgườiCôĐơn JX2iiTLQSonSoiii Liêu 3
17 19:16:50 OreoOriginal iSTzHoàngĐế Tống 2
18 19:16:51 bomay123 gioibss Tống 1
19 19:16:52 SanjiVDB OreoOriginal Liêu 1
20 19:16:52 iSGzNaughtyBoy bomay123 Liêu 1
21 19:16:52 VanTienXuyenTim iiNuTaurus Liêu 1
22 19:16:53 izViếtHậu TiểuLợn Tống 1
23 19:16:54 ZzNoNo1zz ZxDoanChiBinhzX Liêu 2
24 19:16:55 i62TuPhảiĐạo JX2iNGoc Tống 1
25 19:16:55 XDameLaAnh DuongKenzz Tống 1
26 19:16:56 cS2oBạchVôThường BĐTHoàngTửI Liêu 1
27 19:16:57 i62TuPhảiĐạo ZzNoNo1zz Tống 2
28 19:16:58 izzDCMEizTLQ XDameLaAnh Liêu 1
29 19:16:58 s2HậuNghệs2 Sendona Tống 1
30 19:16:59 1Jx2zjjTyAk47 BoMayLaTYVT Tống 1
31 19:17:00 s2HậuNghệs2 VanTienXuyenTim Tống 2
32 19:17:02 jXzMaCungzXj Jx2iAnhTuan Tống 1
33 19:17:02 BịThíchBéNguyệt iChúTiến Liêu 1
34 19:17:02 VirusSiDa ConChimNon Tống 1
35 19:17:02 BịThíchBéNguyệt NgườiConGáiTaYêu Liêu 2
36 19:17:02 BịThíchBéNguyệt oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 3
37 19:17:02 HPSzzzNgườiCôĐơn Jx2AnhEmXDame Liêu 4
38 19:17:03 BịThíchBéNguyệt iJx1KeTinhSi Liêu 4
39 19:17:03 BịThíchBéNguyệt oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 5
40 19:17:03 HoàngDượcSưĐông oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 1
41 19:17:03 ISxXaPhuTNCNo1 s2HậuNghệs2 Liêu 2
42 19:17:05 XiaoMin BĐTHoàngTửI Liêu 1
43 19:17:06 XiaoMin iTNxBạchThiển Liêu 2
44 19:17:06 NoBiTa9374 kollmi Liêu 1
45 19:17:06 NoBiTa9374 PhaQuai Liêu 2
46 19:17:06 ĐTBLạcNguyênSoái manokchan Liêu 1
47 19:17:07 SanjiVDB MịĐànChoĐàiNghe Liêu 2
48 19:17:07 iTBxRoseMirelina DươngHạoThiên Liêu 1
49 19:17:12 HoàngDượcSưĐông izViếtHậu Liêu 2
50 19:17:12 phientuthanh 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 1
51 19:17:14 ChayDauChoThoat B52iTrienChieu Liêu 1
52 19:17:18 iChuBáThông izS2HắcVôThường Tống 2
53 19:17:19 CrBeTapSut ChayDauChoThoat Tống 1
54 19:17:19 iiiCaVeChuaiii VirusSiDa Liêu 1
55 19:17:20 JX2iNGoc bomay123 Liêu 1
56 19:17:21 iSGzNaughtyBoy iHnSauThienThu Liêu 2
57 19:17:23 i68KGxHiếuGenij iChuBáThông Liêu 1
58 19:17:25 0reo0riginal BịThíchBéNguyệt Tống 1
59 19:17:25 OnGtUoNg JX2iNGoc Tống 1
60 19:17:26 HoàngDượcSưĐông LinhĐáTrứngCút Liêu 3
61 19:17:27 zBomie zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 1
62 19:17:28 iizThayChuaMeGai BoMayLaMGB Tống 2
63 19:17:30 HoàngDượcSưĐông F9iiĐểPk Liêu 4
64 19:17:31 izMrNhânKaka iiiCaVeChuaiii Tống 1
65 19:17:31 iBắnHayTrượt XDameLaAnh Liêu 1
66 19:17:32 ConChimNon oooPéVũooo Liêu 2
67 19:17:32 ConChimNon JX2iiTLQSonSoiii Liêu 3
68 19:17:34 phientuthanh oChalesTrần Liêu 2
69 19:17:34 SMLTaoThao xXxMrHuyXxX Tống 1
70 19:17:34 iSTzHoàngĐế OreoOriginal Liêu 1
71 19:17:35 iACEzYuRiBoyPKT3 NoBiTa9374 Tống 1
72 19:17:35 iBắnHayTrượt iS2iAnnabella Liêu 2
73 19:17:36 izMrNhânKaka HoàngDượcSưĐông Tống 2
74 19:17:36 iiNuTaurus iTBxRoseMirelina Tống 1
75 19:17:36 izHueManzi nPhogThảoPhương Tống 1
76 19:17:37 TiếnĐẹpZaj TiểuTàTăng Liêu 1
77 19:17:39 TLQxLuuBoPK BeTapXdame11o Tống 1
78 19:17:40 TLQxLuuBoPK ISxXaPhuTNCNo1 Tống 2
79 19:17:40 ĐTBLạcNguyênSoái iHTiKiller Liêu 2
80 19:17:40 iSGzNaughtyBoy kollmi Liêu 3
81 19:17:42 OnGtUoNg JX2iNGoc Tống 2
82 19:17:43 ZxDoanChiBinhzX ĐánhXongĐừngChạy Tống 1
83 19:17:43 TiênHồĐiệp izzDCMEizTLQ Tống 1
84 19:17:44 Jx2iBắcKiềuPhong izHueManzi Liêu 1
85 19:17:44 Jx2iBắcKiềuPhong TLQxLuuBoPK Liêu 2
86 19:17:45 Jx2iBắcKiềuPhong iizThayChuaMeGai Liêu 3
87 19:17:45 Jx2iBắcKiềuPhong BánhOreoDâu Liêu 4
88 19:17:45 iSTzTônNgộKhông Jx2AnhEmXDame Liêu 1
89 19:17:46 Jx2iBắcKiềuPhong iiParkChaeYoung Liêu 5
90 19:17:46 SanjiVDB iTNxBạchThiển Liêu 3
91 19:17:46 oZoSờÂmĐạoSỹoZo i68KGxHiếuGenij Tống 1
92 19:17:47 BĐTHoàngTửI ZzNoNo1zz Tống 2
93 19:17:48 iChúTiến Jx2iBắcKiềuPhong Tống 1
94 19:17:49 TLq2SutDay BắcTốngĐạiVương Tống 1
95 19:17:49 TLq2SutDay ConChimNon Tống 2
96 19:17:50 TiểuLợn TròChơiÂmNhạc Liêu 3
97 19:17:50 0reo0riginal zBomie Tống 2
98 19:17:51 NgườiConGáiTaYêu iHTzPhongNguyễni Tống 1
99 19:17:54 izMrNhânKaka ĐTBLạcNguyênSoái Tống 3
100 19:17:54 izViếtHậu ShinNguyễn99 Tống 2
101 19:17:54 iSGzNaughtyBoy iHnSauThienThu Liêu 4
102 19:17:54 cS2oBạchVôThường iChúTiến Liêu 2
103 19:17:54 JX2iiTLQSonSoiii 1stProJaV Tống 1
104 19:17:55 Jx2VôCực iiNuTaurus Liêu 1
105 19:17:55 iSGzNaughtyBoy JX2iiTLQSonSoiii Liêu 5
106 19:17:55 iSTzTônNgộKhông izViếtHậu Liêu 2
107 19:17:55 iSTzTônNgộKhông 0reo0riginal Liêu 3
108 19:17:55 iSTzHoàngĐế OreoCookieVani Liêu 2
109 19:17:58 ChayDauChoThoat OnGtUoNg Liêu 2
110 19:17:58 iIiIYUNAz ChayDauChoThoat Tống 1
111 19:17:59 oooPéVũooo iTLTxDameNo1 Tống 1
112 19:17:59 TiênHồĐiệp SanjiVDB Tống 2
113 19:18:00 bomay123 JX2iNGoc Tống 2
114 19:18:01 SMLTaoThao BịThíchBéNguyệt Tống 2
115 19:18:01 oooPéVũooo zTsunade Tống 2
116 19:18:01 s2HậuNghệs2 phientuthanh Tống 3
117 19:18:02 ZxDoanChiBinhzX ThiênLýĐộcHànhzz Tống 2
118 19:18:03 iSGzNaughtyBoy MyFenToms Liêu 6
119 19:18:04 jx2ÔngTrùmMaTúy TiênHồĐiệp Liêu 1
120 19:18:04 Jx2VôCực TLq2SutDay Liêu 2
121 19:18:06 IiChúTiễuĐaTình CrBeTapSut Liêu 1
122 19:18:08 OreoOriginal iSTzTônNgộKhông Tống 3
123 19:18:08 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi B52iTrienChieu Liêu 1
124 19:18:08 oooPéVũooo iSTzHoàngĐế Tống 3
125 19:18:08 OreoOriginal zLụcTuyếtKỳz Tống 4
126 19:18:08 QuẩyBarHàngĐêm TiểuLợn Tống 1
127 19:18:09 TiếnĐẹpZaj oChalesTrần Liêu 2
128 19:18:09 OreoOriginal cS2oBạchVôThường Tống 5
129 19:18:09 VirusSiDa ThichYeuEm Tống 2
130 19:18:09 iACEzYuRiBoyPKT3 iCLTSzNaughtyBoy Tống 2
131 19:18:11 jXzMaCungzXj nammoadiph Tống 2
132 19:18:11 OreoOriginal iDCzNaughtyGirl Tống 6
133 19:18:11 izHueManzi nPhogThảoPhương Tống 2
134 19:18:11 iIiIYUNAz FwMzHeniken Tống 2
135 19:18:11 iS2iAnnabella zBomie Tống 1
136 19:18:12 OreoOriginal SzzMaiMaiYeuEm Tống 7
137 19:18:12 XDameLaAnh TiếnĐẹpZaj Tống 2
138 19:18:13 HPSzzzNgườiCôĐơn XDameLaAnh Liêu 5
139 19:18:15 bomay123 NhócVíp Tống 3
140 19:18:16 F9iiĐểPk iGiậtBắnMình Tống 1
141 19:18:16 BĐTHoàngTửI NewConLon Tống 3
142 19:18:16 jXzMaCungzXj iCkChịBóng Tống 3
143 19:18:17 iBắnHayTrượt F9iiĐểPk Liêu 3
144 19:18:18 iiJx2NamGa BeTapXdame11o Tống 1
145 19:18:21 BĐTHoàngTửI BanRungConKu Tống 4
146 19:18:21 BĐTHoàngTửI BoMayLaTYVT Tống 5
147 19:18:21 HPSzzzNgườiCôĐơn isEthanol Liêu 6
148 19:18:21 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi iIiIYUNAz Liêu 2
149 19:18:23 s2HậuNghệs2 DuongKenzz Tống 4
150 19:18:24 ĐTBLạcNguyênSoái bomay123 Liêu 3
151 19:18:25 BĐTHoàngTửI xTimLaiTuoiThox Tống 6
152 19:18:25 manokchan HoàngDượcSưĐông Tống 1
153 19:18:28 1Jx2zjjTyAk47 iTBxRoseMirelina Tống 2
154 19:18:29 izS2HắcVôThường Jx2AnhEmXDame Liêu 1
155 19:18:29 VirusSiDa oS2oNgaMyĐàn5 Tống 3
156 19:18:29 VirusSiDa oS2oPháiNgaMy Tống 4
157 19:18:29 s2HậuNghệs2 Sendona Tống 5
158 19:18:31 iizThayChuaMeGai iTLTxDameNo1 Tống 3
159 19:18:31 VirusSiDa BoMayLaMGB Tống 5
160 19:18:32 BịThíchBéNguyệt DươngHạoThiên Liêu 6
161 19:18:32 OreoOriginal izS2HắcVôThường Tống 8
162 19:18:32 iiiCaVeChuaiii iiJx2NamGa Liêu 2
163 19:18:32 OnGtUoNg EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 3
164 19:18:33 Jx2VôCực OreoOriginal Liêu 3
165 19:18:34 Jx2VôCực zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 4
166 19:18:34 BĐTHoàngTửI NguyenVanDui Tống 7
167 19:18:35 jXzMaCungzXj BlackPin Tống 4
168 19:18:35 iSGzNaughtyBoy iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 7
169 19:18:35 iChúTiến iiiCaVeChuaiii Tống 2
170 19:18:38 BĐTHoàngTửI VoAnhDUI Tống 8
171 19:18:39 izViếtHậu jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 3
172 19:18:39 jXzMaCungzXj izzDCMEizTLQ Tống 5
173 19:18:39 VirusSiDa iTiếnMartin Tống 6
174 19:18:40 ĐTBLạcNguyênSoái OnGtUoNg Liêu 4
175 19:18:40 SanjiVDB LinhĐáTrứngCút Liêu 4
176 19:18:40 SanjiVDB TròChơiÂmNhạc Liêu 5
177 19:18:41 zBomie oooPéVũooo Liêu 2
178 19:18:41 jXzMaCungzXj SưTháiĐiBar Tống 6
179 19:18:42 xXxMrHuyXxX i62TuPhảiĐạo Liêu 1
180 19:18:42 izHueManzi Jx2iBắcKiềuPhong Tống 3
181 19:18:43 ZxDoanChiBinhzX iCkChịBóng Tống 3
182 19:18:46 VirusSiDa nPhogThảoPhương Tống 7
183 19:18:47 iizThayChuaMeGai i68KGxHiếuGenij Tống 4
184 19:18:48 YuXiao xXxMrHuyXxX Tống 1
185 19:18:48 zBomie xdamekuku Liêu 3
186 19:18:50 IiChúTiễuĐaTình MyFenToms Liêu 2
187 19:18:50 CrBeTapSut ZzNoNo1zz Tống 2
188 19:18:50 1Jx2zjjTyAk47 HaiConThằnLằnCon Tống 3
189 19:18:50 CrBeTapSut McLaren720 Tống 3
190 19:18:51 CrBeTapSut IiChúTiễuĐaTình Tống 4
191 19:18:52 iSGzNaughtyBoy iIiIYUNAz Liêu 8
192 19:18:53 s2HậuNghệs2 ShinNguyễn99 Tống 6
193 19:18:54 isEthanol Jx2VôCực Tống 1
194 19:18:54 izViếtHậu ThiênLýĐộcHànhzz Tống 4
195 19:18:55 oChalesTrần zBomie Tống 1
196 19:18:55 iSTzTônNgộKhông izViếtHậu Liêu 4
197 19:18:56 XiaoMin oChalesTrần Liêu 3
198 19:18:58 Obamama ĐTBLạcNguyênSoái Tống 2
199 19:18:58 iDNzNaughtyboy BĐTHoàngTửI Liêu 1
200 19:18:58 iChúTiến iSTzTônNgộKhông Tống 3
201 19:18:59 iizThayChuaMeGai BịThíchBéNguyệt Tống 5
202 19:19:00 TiểuTàTăng PhongPlace Tống 1
203 19:19:00 ISiKinLaoGia BeTapXdame11o Tống 1
204 19:19:00 HoàngDượcSưĐông TiểuTàTăng Liêu 5
205 19:19:02 ChayDauChoThoat B52iTrienChieu Liêu 3
206 19:19:05 MrMinMin iSTzHoàngĐế Tống 1
207 19:19:05 zTsunade CrBeTapSut Liêu 1
208 19:19:07 TLQxLuuBoPK zTsunade Tống 3
209 19:19:07 SanjiVDB MrMinMin Liêu 6
210 19:19:07 ISxXaPhuTNCNo1 s2HậuNghệs2 Liêu 3
211 19:19:08 JX2iiTLQSonSoiii VanTienXuyenTim Tống 2
212 19:19:08 jx2ÔngTrùmMaTúy TLQxLuuBoPK Liêu 2
213 19:19:08 ISxXaPhuTNCNo1 iHTiKiller Liêu 4
214 19:19:08 BắcTốngĐạiVương JX2iiTLQSonSoiii Liêu 1
215 19:19:08 DuongKenzz iS2iAnnabella Liêu 1
216 19:19:10 LjnhYen iChúTiến Liêu 1
217 19:19:10 iCkChịBóng QuẩyBarHàngĐêm Liêu 1
218 19:19:10 iCkChịBóng ZxDoanChiBinhzX Liêu 2
219 19:19:10 iCkChịBóng oooPéVũooo Liêu 3
220 19:19:13 izHueManzi HPSzzzNgườiCôĐơn Tống 4
221 19:19:13 zBomie MyFenToms Liêu 4
222 19:19:14 manokchan iCkChịBóng Tống 2
223 19:19:14 iizThayChuaMeGai iTBxRoseMirelina Tống 6
224 19:19:16 NoBiTa9374 Jx2AnhEmXDame Liêu 3
225 19:19:16 HoàngDượcSưĐông iiNuTaurus Liêu 6
226 19:19:18 NoBiTa9374 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 4
227 19:19:18 ZzNoNo1zz bomay123 Liêu 3
228 19:19:19 ixDsquared2 SanjiVDB Tống 1
229 19:19:20 ixDsquared2 zLụcTuyếtKỳz Tống 2
230 19:19:22 cS2oBạchVôThường OreoOriginal Liêu 3
231 19:19:23 iHnSauThienThu BắcTốngĐạiVương Tống 2
232 19:19:23 jXzMaCungzXj nPhogThảoPhương Tống 7
233 19:19:24 oooPéVũooo 1stProJaV Tống 4
234 19:19:28 F9iiĐểPk zBomie Tống 2
235 19:19:29 SzzMaiMaiYeuEm isEthanol Liêu 1
236 19:19:29 Obamama ChayDauChoThoat Tống 3
237 19:19:30 HoàngDượcSưĐông XDameLaAnh Liêu 7
238 19:19:30 NoBiTa9374 HuỳnhTấnLộc Liêu 5
239 19:19:32 iSGzNaughtyBoy iIiIYUNAz Liêu 9
240 19:19:32 Alexander iiNuTaurus Liêu 1
241 19:19:33 izViếtHậu ISxXaPhuTNCNo1 Tống 5
242 19:19:34 ĐTBLạcNguyênSoái OnGtUoNg Liêu 5
243 19:19:35 iBắnHayTrượt zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 4
244 19:19:35 iHnSauThienThu BịThíchBéNguyệt Tống 3
245 19:19:35 BĐTHoàngTửI jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 9
246 19:19:35 JX2iNGoc F9iiĐểPk Liêu 2
247 19:19:36 i68KGxHiếuGenij izHueManzi Liêu 2
248 19:19:38 QuẩyBarHàngĐêm phientuthanh Tống 2
249 19:19:38 HoàngDượcSưĐông oChalesTrần Liêu 8
250 19:19:39 ZzNoNo1zz oooPéVũooo Liêu 4
251 19:19:40 iGiậtBắnMình xdamekuku Liêu 1
252 19:19:40 iGiậtBắnMình BĐTHoàngTửI Liêu 2
253 19:19:41 Alexander JX2iiTLQSonSoiii Liêu 2
254 19:19:41 jXzMaCungzXj i68KGxHiếuGenij Tống 8
255 19:19:43 TiểuLợn iiJx2NamGa Liêu 4
256 19:19:45 iiiCaVeChuaiii VirusSiDa Liêu 3
257 19:19:45 BoMayLaTYVT MịĐànChoĐàiNghe Liêu 1
258 19:19:45 Jx2iBắcKiềuPhong DươngHạoThiên Liêu 6
259 19:19:45 iTBxRoseMirelina oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 2
260 19:19:46 BoMayLaTYVT BánhOreoDâu Liêu 2
261 19:19:46 Jx2iBắcKiềuPhong OreoCookieVani Liêu 7
262 19:19:46 SMLTaoThao BoMayLaTYVT Tống 3
263 19:19:46 LinhĐáTrứngCút JX2iNGoc Tống 1
264 19:19:46 Jx2iBắcKiềuPhong SMLTaoThao Liêu 8
265 19:19:46 iACEzYuRiBoyPKT3 McLaren720 Tống 3
266 19:19:47 MyFenToms ĐánhXongĐừngChạy Tống 1
267 19:19:47 bomay123 ZzNoNo1zz Tống 4
268 19:19:47 manokchan iTBxRoseMirelina Tống 3
269 19:19:47 iHnSauThienThu iCkChịBóng Tống 4
270 19:19:47 iHnSauThienThu DuongKenzz Tống 5
271 19:19:48 iiiCaVeChuaiii izViếtHậu Liêu 4
272 19:19:49 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi B52iTrienChieu Liêu 3
273 19:19:50 cS2oBạchVôThường oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 4
274 19:19:50 NoBiTa9374 Jx2AnhEmXDame Liêu 6
275 19:19:50 ThiênLýĐộcHànhzz iizThayChuaMeGai Liêu 2
276 19:19:52 izMrNhânKaka ConChimNon Tống 4
277 19:19:52 iiiCaVeChuaiii 0reo0riginal Liêu 5
278 19:19:52 iiiCaVeChuaiii KuToSauKhoe Liêu 6
279 19:19:52 iiiCaVeChuaiii YuXiao Liêu 7
280 19:19:53 iSTzTônNgộKhông NgườiConGáiTaYêu Liêu 5
281 19:19:53 iSTzTônNgộKhông oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 6
282 19:19:53 iSTzTônNgộKhông iTNxBạchThiển Liêu 7
283 19:19:53 iSTzTônNgộKhông Jx2Mộngzz Liêu 8
284 19:19:53 iChúTiến iDCzNaughtyGirl Tống 4
285 19:19:55 QuẩyBarHàngĐêm IiChúTiễuĐaTình Tống 3
286 19:19:55 XiaoMin TiênHồĐiệp Liêu 4
287 19:19:56 OreoOriginal HaiConThằnLằnCon Tống 9
288 19:19:57 OreoOriginal Mienmnmmnm Tống 10
289 19:19:57 OreoOriginal LjnhYen Tống 11
290 19:19:57 TiếnĐẹpZaj iiParkChaeYoung Liêu 3
291 19:19:58 MyFenToms PhongPlace Tống 2
292 19:19:59 i62TuPhảiĐạo BeTapXdame11o Tống 3
293 19:19:59 LinhĐáTrứngCút iTiếnMartin Tống 2
294 19:19:59 iiiCaVeChuaiii OreoOriginal Liêu 8
295 19:19:59 s2HậuNghệs2 HoàngDượcSưĐông Tống 7
296 19:20:00 isEthanol iS2TuanSeoulDGC Tống 2
297 19:20:00 isEthanol ShinNguyễn99 Tống 3
298 19:20:00 isEthanol Jx2iBắcKiềuPhong Tống 4
299 19:20:00 isEthanol XiaoMin Tống 5
300 19:20:00 iSTzHoàngĐế TLq2SutDay Liêu 3
301 19:20:01 iS2iAnnabella iSTzTônNgộKhông Tống 2
302 19:20:01 s2HậuNghệs2 xXxMrHuyXxX Tống 8
303 19:20:02 Obamama iGiậtBắnMình Tống 4
304 19:20:04 iHnSauThienThu iiiCaVeChuaiii Tống 6
305 19:20:04 TiểuLợn iHnSauThienThu Liêu 5
306 19:20:05 izzDCMEizTLQ HuỳnhTấnLộc Liêu 2
307 19:20:06 ZxDoanChiBinhzX iTBxRoseMirelina Tống 4
308 19:20:06 iChúTiến ThichYeuEm Tống 5
309 19:20:06 JX2iiTLQSonSoiii zTsunade Tống 3
310 19:20:07 ChayDauChoThoat bomay123 Liêu 4
311 19:20:07 ChayDauChoThoat Obamama Liêu 5
312 19:20:07 iS2iAnnabella oS2oNgaMyĐàn5 Tống 3
313 19:20:08 BịThíchBéNguyệt s2HậuNghệs2 Liêu 7
314 19:20:08 cS2oBạchVôThường ISiKinLaoGia Liêu 5
315 19:20:08 iSTzHoàngĐế iChúTiến Liêu 4
316 19:20:08 cS2oBạchVôThường kollmi Liêu 6
317 19:20:09 Jx2xHải iHTiKiller Liêu 1
318 19:20:10 izHueManzi ThiênLýĐộcHànhzz Tống 5
319 19:20:10 Alexander oChalesTrần Liêu 3
320 19:20:13 TiểuTàTăng Alexander Tống 2
321 19:20:13 TiểuTàTăng Sendona Tống 3
322 19:20:13 iSGzNaughtyBoy TLQxLuuBoPK Liêu 10
323 19:20:14 OnGtUoNg ISxXaPhuTNCNo1 Tống 4
324 19:20:16 McLaren720 OnGtUoNg Liêu 1
325 19:20:18 oooPéVũooo ThếGiớiSâu Tống 5
326 19:20:19 oS2oVDB nPhogThảoPhương Tống 1
327 19:20:19 iS2iAnnabella TiểuLợn Tống 4
328 19:20:21 NoBiTa9374 zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 7
329 19:20:21 IiChúTiễuĐaTình YeuIinh Liêu 3
330 19:20:21 iDNzNaughtyboy B52iTrienChieu Liêu 2
331 19:20:21 Jx2xHải Jx2iiNMKii Liêu 2
332 19:20:23 i62TuPhảiĐạo ConChimNon Tống 4
333 19:20:23 oS2oVDB nammoadiph Tống 2
334 19:20:25 i68KGxHiếuGenij oooPéVũooo Liêu 3
335 19:20:27 iiNuTaurus BoMayLaTYVT Tống 2
336 19:20:28 ChayDauChoThoat ISiKinLaoGia Liêu 6
337 19:20:28 MrMinMin iCkChịBóng Tống 2
338 19:20:28 BĐTHoàngTửI JX2iNGoc Tống 10
339 19:20:28 MrMinMin izS2HắcVôThường Tống 3
340 19:20:28 Jx2VôCực XDameLaAnh Liêu 5
341 19:20:28 iSGzNaughtyBoy ZxDoanChiBinhzX Liêu 11
342 19:20:29 iizThayChuaMeGai ĐTBLạcNguyênSoái Tống 7
343 19:20:29 oS2oVDB BịThíchBéNguyệt Tống 3
344 19:20:30 iHTiKiller Jx2xHải Tống 1
345 19:20:32 OreoOriginal i68KGxHiếuGenij Tống 12
346 19:20:32 ZzNoNo1zz xdamekuku Liêu 5
347 19:20:33 iHTiKiller McLaren720 Tống 2
348 19:20:33 izViếtHậu BeTapXdame11o Tống 6
349 19:20:34 zTsunade iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 2
350 19:20:35 Jx2iAnhTuan isEthanol Liêu 1
351 19:20:37 zTsunade iIiIYUNAz Liêu 3
352 19:20:37 iiJx2NamGa EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 2
353 19:20:38 ZzNoNo1zz OreoCookieVani Liêu 6
354 19:20:40 SMLTaoThao ChayDauChoThoat Tống 4
355 19:20:40 i62TuPhảiĐạo cS2oBạchVôThường Tống 5
356 19:20:42 izMrNhânKaka izzDCMEizTLQ Tống 5
357 19:20:43 iTiếnMartin bomay123 Liêu 2
358 19:20:44 DuongKenzz iS2iAnnabella Liêu 2
359 19:20:45 IiChúTiễuĐaTình BánhOreoDâu Liêu 4
360 19:20:45 DuongKenzz manokchan Liêu 3
361 19:20:45 QuẩyBarHàngĐêm ZzNoNo1zz Tống 4
362 19:20:45 iBắnHayTrượt F9iiĐểPk Liêu 5
363 19:20:45 iTBxRoseMirelina DươngHạoThiên Liêu 3
364 19:20:47 iTBxRoseMirelina Applee Liêu 4
365 19:20:48 oooPéVũooo 1stProJaV Tống 6
366 19:20:48 ChắcAiĐóSẽNằm OreoOriginal Liêu 1
367 19:20:49 xXxMrHuyXxX iChúTiến Liêu 2
368 19:20:49 iSTzTônNgộKhông MịĐànChoĐàiNghe Liêu 9
369 19:20:50 iS2TuanSeoulDGC Jx2AnhEmXDame Liêu 1
370 19:20:50 OnGtUoNg RRRRRRRRR Tống 5
371 19:20:52 s2HậuNghệs2 NoBiTa9374 Tống 9
372 19:20:52 JX2iNGoc oooPéVũooo Liêu 3
373 19:20:52 ConChimNon jXzMaCungzXj Liêu 4
374 19:20:52 Obamama JX2iNGoc Tống 5
375 19:20:52 ConChimNon LinhĐáTrứngCút Liêu 5
376 19:20:53 ThiênLýĐộcHànhzz s2HậuNghệs2 Liêu 3
377 19:20:53 iDNzNaughtyboy BĐTHoàngTửI Liêu 3
378 19:20:53 ThiênLýĐộcHànhzz iiNuTaurus Liêu 4
379 19:20:53 iGiậtBắnMình Obamama Liêu 3
380 19:20:54 oChalesTrần iSTzHoàngĐế Tống 2
381 19:20:55 YeuIinh zTsunade Tống 1
382 19:20:55 izViếtHậu iSTzTônNgộKhông Tống 7
383 19:20:55 Jx2iBắcKiềuPhong oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 9
384 19:20:56 iS2TuanSeoulDGC TiểuTàTăng Liêu 2
385 19:20:56 TiểuTàTăng SzzMaiMaiYeuEm Tống 4
386 19:20:57 iCkChịBóng PhaQuai Liêu 4
387 19:20:57 iHnSauThienThu ConChimNon Tống 7
388 19:20:57 iCkChịBóng i62TuPhảiĐạo Liêu 5
389 19:20:57 Alexander CrBeTapSut Liêu 4
390 19:20:59 JX2iiTLQSonSoiii BlackPin Tống 4
391 19:20:59 ĐTBLạcNguyênSoái OnGtUoNg Liêu 6
392 19:21:00 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2iBắcKiềuPhong Tống 2
393 19:21:00 BịThíchBéNguyệt izViếtHậu Liêu 8
394 19:21:04 nPhogThảoPhương TròChơiÂmNhạc Liêu 1
395 19:21:04 nPhogThảoPhương izHueManzi Liêu 2
396 19:21:04 zBomie HuỳnhTấnLộc Liêu 5
397 19:21:04 PhongPlace B52iTrienChieu Liêu 1
398 19:21:05 PhongPlace TLQxLuuBoPK Liêu 2
399 19:21:05 jx2ÔngTrùmMaTúy QuẩyBarHàngĐêm Liêu 3
400 19:21:05 PhongPlace iIiIYUNAz Liêu 3
401 19:21:05 ShinNguyễn99 zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 1
402 19:21:06 Jokerr iTBxRoseMirelina Tống 1
403 19:21:10 oChalesTrần BoMayLaTYVT Tống 3
404 19:21:11 oooPéVũooo ZzNoNo1zz Tống 7
405 19:21:12 iDNzNaughtyboy oooPéVũooo Liêu 4
406 19:21:13 HPSzzzNgườiCôĐơn oChalesTrần Liêu 7
407 19:21:13 isEthanol nPhogThảoPhương Tống 6
408 19:21:13 isEthanol zBomie Tống 7
409 19:21:13 isEthanol TiếnĐẹpZaj Tống 8
410 19:21:13 TiểuLợn oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 6
411 19:21:14 isEthanol ViênNghĩaMẫn Tống 9
412 19:21:14 Obamama iDNzNaughtyboy Tống 6
413 19:21:14 HoàngDượcSưĐông oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 9
414 19:21:14 isEthanol BeTapXdame11o Tống 10
415 19:21:14 isEthanol Jx2VôCực Tống 11
416 19:21:15 Jx2xHải TLq2SutDay Liêu 3
417 19:21:16 F9iiĐểPk i68KGxHiếuGenij Tống 3
418 19:21:17 bomay123 ĐánhXongĐừngChạy Tống 5
419 19:21:18 1Jx2zjjTyAk47 iiiCaVeChuaiii Tống 4
420 19:21:18 iiiCaVeChuaiii MyFenToms Liêu 9
421 19:21:19 BịThíchBéNguyệt izMrNhânKaka Liêu 9
422 19:21:19 BịThíchBéNguyệt iTNxBạchThiển Liêu 10
423 19:21:19 BịThíchBéNguyệt VirusSiDa Liêu 11
424 19:21:19 BịThíchBéNguyệt TiênHồĐiệp Liêu 12
425 19:21:21 BắcTốngĐạiVương XDameLaAnh Liêu 2
426 19:21:23 PhongPlace bomay123 Liêu 4
427 19:21:24 ConChimNon MrMinMin Liêu 6
428 19:21:24 ConChimNon iHnSauThienThu Liêu 7
429 19:21:24 ConChimNon zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 8
430 19:21:24 ConChimNon isEthanol Liêu 9
431 19:21:25 McLaren720 F9iiĐểPk Liêu 2
432 19:21:25 JX2iNGoc iIiIYUNAz Liêu 4
433 19:21:27 iTiếnMartin JX2iiTLQSonSoiii Liêu 3
434 19:21:27 OreoOriginal zLụcTuyếtKỳz Tống 13
435 19:21:27 OreoOriginal xXxMrHuyXxX Tống 14
436 19:21:27 iiJx2NamGa ThichYeuEm Tống 3
437 19:21:28 iGiậtBắnMình iizThayChuaMeGai Liêu 4
438 19:21:28 OreoOriginal ShinNguyễn99 Tống 15
439 19:21:29 izzDCMEizTLQ Jx2AnhEmXDame Liêu 3
440 19:21:29 OreoOriginal oS2oNgaMyĐàn5 Tống 16
441 19:21:30 OreoOriginal DuongKenzz Tống 17
442 19:21:32 Jx2iAnhTuan OreoOriginal Liêu 2
443 19:21:32 0reo0riginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 3
444 19:21:34 IiChúTiễuĐaTình izHueManzi Liêu 5
445 19:21:36 iSTzTônNgộKhông iChúTiến Liêu 10
446 19:21:37 iHTiKiller ThiênLýĐộcHànhzz Tống 3
447 19:21:37 zTsunade jXzMaCungzXj Liêu 4
448 19:21:42 BắcTốngĐạiVương oS2oVDB Liêu 3
449 19:21:42 McLaren720 s2HậuNghệs2 Liêu 3
450 19:21:42 HPSzzzNgườiCôĐơn NgườiConGáiTaYêu Liêu 8
451 19:21:44 HoàngDượcSưĐông iiParkChaeYoung Liêu 10
452 19:21:45 iIiIYUNAz Jx2xHải Tống 3
453 19:21:46 izHueManzi ZzNoNo1zz Tống 6
454 19:21:46 CrBeTapSut JX2iNGoc Tống 5
455 19:21:48 cS2oBạchVôThường 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 7
456 19:21:48 TiểuTàTăng zTsunade Tống 5
457 19:21:48 CrBeTapSut iGiậtBắnMình Tống 6
458 19:21:49 CrBeTapSut EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 7
459 19:21:50 cS2oBạchVôThường manokchan Liêu 8
460 19:21:51 HPSzzzNgườiCôĐơn oChalesTrần Liêu 9
461 19:21:51 iiNuTaurus BịThíchBéNguyệt Tống 3
462 19:21:51 phientuthanh iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 3
463 19:21:53 zBomie izViếtHậu Liêu 6
464 19:21:53 iiNuTaurus iTBxRoseMirelina Tống 4
465 19:21:53 zBomie TròChơiÂmNhạc Liêu 7
466 19:21:54 isEthanol HoàngDượcSưĐông Tống 12
467 19:21:54 isEthanol zBomie Tống 13
468 19:21:54 isEthanol McLaren720 Tống 14
469 19:21:54 isEthanol iSTzTônNgộKhông Tống 15
470 19:21:54 isEthanol BanhBeoo Tống 16
471 19:21:55 isEthanol BeTapXdame11o Tống 17
472 19:21:55 isEthanol iS2TuanSeoulDGC Tống 18
473 19:21:55 isEthanol ChắcAiĐóSẽNằm Tống 19
474 19:21:55 isEthanol HaiConThằnLằnCon Tống 20
475 19:21:55 cS2oBạchVôThường SMLTaoThao Liêu 9
476 19:21:55 iiJx2NamGa nPhogThảoPhương Tống 4
477 19:21:56 ChayDauChoThoat bomay123 Liêu 7
478 19:21:56 MyFenToms PhongPlace Tống 3
479 19:21:56 iDNzNaughtyboy B52iTrienChieu Liêu 5
480 19:21:57 ChayDauChoThoat iIiIYUNAz Liêu 8
481 19:21:57 IiChúTiễuĐaTình BĐTHoàngTửI Liêu 6
482 19:21:59 iCkChịBóng BánhOreoDâu Liêu 6
483 19:21:59 iCkChịBóng oooPéVũooo Liêu 7
484 19:21:59 cS2oBạchVôThường LinhĐáTrứngCút Liêu 10
485 19:21:59 iCkChịBóng Applee Liêu 8
486 19:21:59 iCkChịBóng iHTiKiller Liêu 9
487 19:21:59 iCkChịBóng isEthanol Liêu 10
488 19:21:59 iCkChịBóng oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 11
489 19:22:00 YeuIinh ZCanDyZ Tống 2
490 19:22:02 HPSzzzNgườiCôĐơn HuỳnhTấnLộc Liêu 10
491 19:22:02 SanjiVDB iS2iAnnabella Liêu 7
492 19:22:03 ConChimNon iiJx2NamGa Liêu 10
493 19:22:05 oZoSờÂmĐạoSỹoZo TiểuLợn Tống 3
494 19:22:05 CrBeTapSut BlackPin Tống 8
495 19:22:08 ShinNguyễn99 YeuIinh Liêu 2
496 19:22:09 ĐTBLạcNguyênSoái OnGtUoNg Liêu 7
497 19:22:09 ĐTBLạcNguyênSoái TLQxLuuBoPK Liêu 8
498 19:22:09 i68KGxHiếuGenij OreoOriginal Liêu 4
499 19:22:09 ISxXaPhuTNCNo1 OreoCookieVani Liêu 5
500 19:22:10 nammoadiph DươngHạoThiên Liêu 1
501 19:22:10 nammoadiph iChúTiến Liêu 2
502 19:22:10 nammoadiph NgườiConGáiTaYêu Liêu 3
503 19:22:10 nammoadiph iHnSauThienThu Liêu 4
504 19:22:11 YuXiao ChayDauChoThoat Tống 2
505 19:22:11 iDNzNaughtyboy jXzMaCungzXj Liêu 6
506 19:22:11 iCLTSzNaughtyBoy XDameLaAnh Liêu 1
507 19:22:12 ZxDoanChiBinhzX ĐTBLạcNguyênSoái Tống 5
508 19:22:13 iTiếnMartin zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 4
509 19:22:14 HPSzzzNgườiCôĐơn kollmi Liêu 11
510 19:22:15 Jx2iBắcKiềuPhong oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 10
511 19:22:15 TLq2SutDay i68KGxHiếuGenij Tống 3
512 19:22:16 jx2ÔngTrùmMaTúy xdamekuku Liêu 4
513 19:22:19 VanTienXuyenTim Jx2AnhEmXDame Liêu 2
514 19:22:19 BĐTHoàngTửI ZzNoNo1zz Tống 11
515 19:22:20 IiChúTiễuĐaTình i62TuPhảiĐạo Liêu 7
516 19:22:21 ConChimNon TiênHồĐiệp Liêu 11
517 19:22:21 ConChimNon iTNxBạchThiển Liêu 12
518 19:22:21 ConChimNon TLq2SutDay Liêu 13
519 19:22:22 ConChimNon QuẩyBarHàngĐêm Liêu 14
520 19:22:24 MyFenToms phientuthanh Tống 4
521 19:22:24 iiNuTaurus izzDCMEizTLQ Tống 5
522 19:22:25 iiNuTaurus iiiCaVeChuaiii Tống 6
523 19:22:27 ĐánhXongĐừngChạy oooPéVũooo Liêu 1
524 19:22:28 BịThíchBéNguyệt oS2oVDB Liêu 13
525 19:22:28 iTBxRoseMirelina FCzHiep94 Liêu 5
526 19:22:28 izMrNhânKaka zTsunade Tống 6
527 19:22:28 BắcTốngĐạiVương MịĐànChoĐàiNghe Liêu 4
528 19:22:28 YuXiao RRRRRRRRR Tống 3
529 19:22:29 iACEzYuRiBoyPKT3 ĐánhXongĐừngChạy Tống 4
530 19:22:30 iDNzNaughtyboy MyFenToms Liêu 7
531 19:22:30 iBắnHayTrượt isEthanol Liêu 6
532 19:22:31 ThiênLýĐộcHànhzz iiNuTaurus Liêu 5
533 19:22:34 Jx2VôCực oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 6
534 19:22:34 BeTapXdame11o JX2iiTLQSonSoiii Liêu 1
535 19:22:34 BeTapXdame11o iizThayChuaMeGai Liêu 2
536 19:22:35 OnGtUoNg Sendona Tống 6
537 19:22:36 JX2iNGoc CrBeTapSut Liêu 5
538 19:22:37 ĐTBLạcNguyênSoái bomay123 Liêu 9
539 19:22:38 izS2HắcVôThường TròChơiÂmNhạc Liêu 2
540 19:22:39 YuXiao Jx2xHải Tống 4
541 19:22:39 iIiIYUNAz JX2iNGoc Tống 4
542 19:22:41 iSTzHoàngĐế VirusSiDa Liêu 5
543 19:22:41 zBomie XDameLaAnh Liêu 8
544 19:22:41 iSGzNaughtyBoy ZxDoanChiBinhzX Liêu 12
545 19:22:42 ISxXaPhuTNCNo1 zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 6
546 19:22:44 YuXiao TiếnĐẹpZaj Tống 5
547 19:22:44 iSTzHoàngĐế OreoOriginal Liêu 6
548 19:22:45 Jx2AnhEmXDame ISxXaPhuTNCNo1 Tống 1
549 19:22:46 iSTzTônNgộKhông s2HậuNghệs2 Liêu 11
550 19:22:46 izMrNhânKaka PhongPlace Tống 7
551 19:22:49 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 4
552 19:22:49 iACEzYuRiBoyPKT3 jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 5
553 19:22:50 oChalesTrần iTBxRoseMirelina Tống 4
554 19:22:50 jXzMaCungzXj iCkChịBóng Tống 9
555 19:22:53 HoàngDượcSưĐông 0reo0riginal Liêu 11
556 19:22:53 izS2HắcVôThường HuỳnhTấnLộc Liêu 3
557 19:22:54 zzTiểuBút BịThíchBéNguyệt Tống 1
558 19:22:54 HoàngDượcSưĐông izViếtHậu Liêu 12
559 19:22:55 iGiậtBắnMình 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 5
560 19:22:55 TiểuLợn isEthanol Liêu 7
561 19:22:55 SMLTaoThao iGiậtBắnMình Tống 5
562 19:22:55 SMLTaoThao Alexander Tống 6
563 19:22:56 Obamama NoBiTa9374 Tống 7
564 19:22:59 OnGtUoNg ZzNoNo1zz Tống 7
565 19:22:59 iACEzYuRiBoyPKT3 IiChúTiễuĐaTình Tống 6
566 19:23:00 zzTiểuBút Jx2iBắcKiềuPhong Tống 2
567 19:23:00 BlackPin OnGtUoNg Liêu 1
568 19:23:01 DuongKenzz manokchan Liêu 4
569 19:23:01 ShinNguyễn99 iJx1KeTinhSi Liêu 3
570 19:23:02 ImConGáiChủTịch ConChimNon Tống 1
571 19:23:03 McLaren720 oChalesTrần Liêu 4
572 19:23:03 ĐTBLạcNguyênSoái YuXiao Liêu 10
573 19:23:04 SzzMaiMaiYeuEm Applee Liêu 2
574 19:23:04 SzzMaiMaiYeuEm F9iiĐểPk Liêu 3
575 19:23:05 xdamekuku zTsunade Tống 1
576 19:23:06 iHTiKiller phientuthanh Tống 4
577 19:23:07 TLQxLuuBoPK iKGzNaughtyboy Tống 4
578 19:23:08 RRRRRRRRR KuToSauKhoe Liêu 1
579 19:23:08 QuẩyBarHàngĐêm gioibss Tống 5
580 19:23:08 SanjiVDB iChúTiến Liêu 8
581 19:23:09 izViếtHậu iDNzNaughtyboy Tống 8
582 19:23:09 zzTiểuBút zBomie Tống 3
583 19:23:10 zzTiểuBút iSTzTônNgộKhông Tống 4
584 19:23:10 xdamekuku JX2iNGoc Tống 2
585 19:23:11 iizThayChuaMeGai HoàngDượcSưĐông Tống 8
586 19:23:12 iHTiKiller jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 5
587 19:23:15 Jx2iAnhTuan Jx2AnhEmXDame Liêu 3
588 19:23:16 s2HậuNghệs2 McLaren720 Tống 10
589 19:23:17 BeTapXdame11o TiênHồĐiệp Liêu 3
590 19:23:17 BeTapXdame11o oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 4
591 19:23:17 BeTapXdame11o iTNxBạchThiển Liêu 5
592 19:23:17 BeTapXdame11o zzTiểuBút Liêu 6
593 19:23:17 BeTapXdame11o ImConGáiChủTịch Liêu 7
594 19:23:17 cS2oBạchVôThường oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 11
595 19:23:17 HPSzzzNgườiCôĐơn isEthanol Liêu 12
596 19:23:18 ThiênLýĐộcHànhzz TLq2SutDay Liêu 6
597 19:23:18 i68KGxHiếuGenij iHnSauThienThu Liêu 5
598 19:23:18 ThiênLýĐộcHànhzz zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 7
599 19:23:18 ZzNoNo1zz iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 7
600 19:23:18 ThiênLýĐộcHànhzz iizThayChuaMeGai Liêu 8
601 19:23:19 s2HậuNghệs2 ThiênLýĐộcHànhzz Tống 11
602 19:23:19 ThiênLýĐộcHànhzz TròChơiÂmNhạc Liêu 9
603 19:23:19 B52iTrienChieu ĐTBLạcNguyênSoái Tống 1
604 19:23:19 Jx2xHải oooPéVũooo Liêu 4
605 19:23:19 Jx2iAnhTuan BĐTHoàngTửI Liêu 4
606 19:23:20 izMrNhânKaka BoMayLaTYVT Tống 8
607 19:23:22 OreoOriginal zIzSútVàoTimEmii Tống 18
608 19:23:22 iBắnHayTrượt OreoOriginal Liêu 7
609 19:23:22 OreoOriginal BanhBeoo Tống 19
610 19:23:23 DuongKenzz iiNuTaurus Liêu 5
611 19:23:24 Alexander iIiIYUNAz Liêu 5
612 19:23:24 OnGtUoNg Jx2xHải Tống 8
613 19:23:24 BịThíchBéNguyệt LinhĐáTrứngCút Liêu 14
614 19:23:25 BịThíchBéNguyệt izHueManzi Liêu 15
615 19:23:25 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi OnGtUoNg Liêu 5
616 19:23:26 iHTiKiller BlackPin Tống 6
617 19:23:27 izzDCMEizTLQ s2HậuNghệs2 Liêu 4
618 19:23:29 iTBxRoseMirelina oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 6
619 19:23:31 YeuIinh NoBiTa9374 Tống 3
620 19:23:31 i62TuPhảiĐạo ZzNoNo1zz Tống 6
621 19:23:32 JX2iNGoc YeuIinh Liêu 6
622 19:23:32 SMLTaoThao zBomie Tống 7
623 19:23:32 jx2ÔngTrùmMaTúy YuXiao Liêu 5
624 19:23:33 zTsunade XDameLaAnh Liêu 5
625 19:23:34 ChayDauChoThoat B52iTrienChieu Liêu 9
626 19:23:34 Alexander TiểuTàTăng Liêu 6
627 19:23:35 ShinNguyễn99 DươngHạoThiên Liêu 4
628 19:23:35 oooPéVũooo ChayDauChoThoat Tống 8
629 19:23:36 iCkChịBóng jXzMaCungzXj Liêu 12
630 19:23:36 i68KGxHiếuGenij MịĐànChoĐàiNghe Liêu 6
631 19:23:38 iSTzHoàngĐế HuỳnhTấnLộc Liêu 7
632 19:23:39 iDNzNaughtyboy PhaQuai Liêu 8
633 19:23:41 SanjiVDB isEthanol Liêu 9
634 19:23:41 Obamama iDNzNaughtyboy Tống 8
635 19:23:43 1Jx2zjjTyAk47 RRRRRRRRR Tống 5
636 19:23:43 1Jx2zjjTyAk47 JX2iNGoc Tống 6
637 19:23:44 Sendona BánhOreoDâu Liêu 1
638 19:23:45 Sendona TLQxLuuBoPK Liêu 2
639 19:23:47 OreoOriginal DuongKenzz Tống 20
640 19:23:47 izHueManzi nPhogThảoPhương Tống 7
641 19:23:47 oChalesTrần jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 5
642 19:23:47 SanjiVDB VirusSiDa Liêu 10
643 19:23:48 HoàngDượcSưĐông Jx2AnhEmXDame Liêu 13
644 19:23:48 oChalesTrần ĐTBLạcNguyênSoái Tống 6
645 19:23:49 BịThíchBéNguyệt oS2oVDB Liêu 16
646 19:23:49 BịThíchBéNguyệt s2HậuNghệs2 Liêu 17
647 19:23:49 BịThíchBéNguyệt oooPéVũooo Liêu 18
648 19:23:50 0reo0riginal Sendona Tống 4
649 19:23:50 iChúTiến BịThíchBéNguyệt Tống 6
650 19:23:51 TiểuLợn OreoOriginal Liêu 8
651 19:23:51 SMLTaoThao Alexander Tống 8
652 19:23:53 iThiênLa iCkChịBóng Tống 1
653 19:23:54 Obamama phientuthanh Tống 9
654 19:23:54 McLaren720 xdamekuku Liêu 5
655 19:23:54 HPSzzzNgườiCôĐơn FCzHiep94 Liêu 13
656 19:23:54 iThiênLa TiểuLợn Tống 2
657 19:23:54 iThiênLa izS2HắcVôThường Tống 3
658 19:23:54 izHueManzi zTsunade Tống 8
659 19:23:54 iThiênLa LjnhYen Tống 4
660 19:23:55 iThiênLa BắcTốngĐạiVương Tống 5
661 19:23:55 iThiênLa BeTapXdame11o Tống 6
662 19:23:55 IiChúTiễuĐaTình Obamama Liêu 8
663 19:23:55 izMrNhânKaka IiChúTiễuĐaTình Tống 9
664 19:23:56 iizThayChuaMeGai iTBxRoseMirelina Tống 9
665 19:23:57 ZzNoNo1zz izViếtHậu Liêu 8
666 19:23:57 iThiênLa iSTzTônNgộKhông Tống 7
667 19:23:58 ZzNoNo1zz iiNuTaurus Liêu 9
668 19:23:58 iiNuTaurus ZzNoNo1zz Tống 7
669 19:24:00 F9iiĐểPk SzzMaiMaiYeuEm Tống 4
670 19:24:01 F9iiĐểPk i68KGxHiếuGenij Tống 5
671 19:24:01 F9iiĐểPk iTiếnMartin Tống 6
672 19:24:02 bomay123 ĐánhXongĐừngChạy Tống 6
673 19:24:03 iThiênLa ShinNguyễn99 Tống 8
674 19:24:03 HPSzzzNgườiCôĐơn isEthanol Liêu 14
675 19:24:03 iThiênLa izzDCMEizTLQ Tống 9
676 19:24:04 i62TuPhảiĐạo McLaren720 Tống 7
677 19:24:05 oChalesTrần ĐTBLạcNguyênSoái Tống 7
678 19:24:05 iiJx2NamGa iSTzHoàngĐế Tống 5
679 19:24:05 iiJx2NamGa ThichYeuEm Tống 6
680 19:24:06 Jx2iBắcKiềuPhong iiJx2NamGa Liêu 11
681 19:24:06 MyFenToms EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 5
682 19:24:07 XiaoMin XDameLaAnh Liêu 5
683 19:24:09 zzTiểuBút HoàngDượcSưĐông Tống 5
684 19:24:09 iSGzNaughtyBoy i62TuPhảiĐạo Liêu 13
685 19:24:09 bomay123 ZCanDyZ Tống 7
686 19:24:10 Jx2xHải MyFenToms Liêu 5
687 19:24:12 iACEzYuRiBoyPKT3 iKGzNaughtyboy Tống 7
688 19:24:14 iThiênLa nammoadiph Tống 10
689 19:24:15 iThiênLa HPSzzzNgườiCôĐơn Tống 11
690 19:24:16 iThiênLa iS2TuanSeoulDGC Tống 12
691 19:24:17 iThiênLa ISxXaPhuTNCNo1 Tống 13
692 19:24:18 oS2oVDB BịThíchBéNguyệt Tống 4
693 19:24:18 BĐTHoàngTửI iDNzNaughtyboy Tống 12
694 19:24:18 iIiIYUNAz RRRRRRRRR Tống 5
695 19:24:19 NoBiTa9374 bomay123 Liêu 8
696 19:24:19 TiênHồĐiệp ConChimNon Tống 3
697 19:24:19 TiênHồĐiệp zLụcTuyếtKỳz Tống 4
698 19:24:20 PhongPlace OnGtUoNg Liêu 5
699 19:24:21 iChúTiến ThiênLýĐộcHànhzz Tống 7
700 19:24:21 ZzNoNo1zz iIiIYUNAz Liêu 10
701 19:24:22 CrBeTapSut Alexander Tống 9
702 19:24:22 CrBeTapSut TiếnĐẹpZaj Tống 10
703 19:24:22 YuXiao JX2iNGoc Tống 6
704 19:24:23 YuXiao ZzNoNo1zz Tống 7
705 19:24:24 iChúTiến Jx2iBắcKiềuPhong Tống 8
706 19:24:24 ĐTBLạcNguyênSoái CrBeTapSut Liêu 11
707 19:24:27 SanjiVDB iHnSauThienThu Liêu 11
708 19:24:28 BanhBeoo iChúTiến Liêu 1
709 19:24:29 isEthanol iBắnHayTrượt Tống 21
710 19:24:29 isEthanol Jx2iAnhTuan Tống 22
711 19:24:30 PhongPlace OreoCookieVani Liêu 6
712 19:24:32 XiaoMin HuỳnhTấnLộc Liêu 6
713 19:24:32 zXlAOtoMGBzX KhanhYen Tống 1
714 19:24:33 nPhogThảoPhương Applee Liêu 3
715 19:24:33 nPhogThảoPhương izHueManzi Liêu 4
716 19:24:33 nPhogThảoPhương oooPéVũooo Liêu 5
717 19:24:33 nPhogThảoPhương manokchan Liêu 6
718 19:24:33 nPhogThảoPhương PhaQuai Liêu 7
719 19:24:33 YuXiao ChayDauChoThoat Tống 8
720 19:24:33 SanjiVDB QuẩyBarHàngĐêm Liêu 12
721 19:24:33 1Jx2zjjTyAk47 jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 7
722 19:24:33 nPhogThảoPhương ImConGáiChủTịch Liêu 8
723 19:24:33 SanjiVDB OreoOriginal Liêu 13
724 19:24:34 iTBxRoseMirelina oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 7
725 19:24:34 BĐTHoàngTửI PhongPlace Tống 13
726 19:24:35 iThiênLa BanhBeoo Tống 14
727 19:24:36 iTBxRoseMirelina F9iiĐểPk Liêu 8
728 19:24:37 0reo0riginal zTsunade Tống 5
729 19:24:38 iTBxRoseMirelina iizThayChuaMeGai Liêu 9
730 19:24:39 ĐTBLạcNguyênSoái Jx2Mộngzz Liêu 12
731 19:24:39 XiaoMin Jx2AnhEmXDame Liêu 7
732 19:24:40 i68KGxHiếuGenij BánhOreoDâu Liêu 7
733 19:24:40 VirusSiDa iCkChịBóng Tống 8
734 19:24:40 phientuthanh NaThanPhong Liêu 4
735 19:24:41 i68KGxHiếuGenij 0reo0riginal Liêu 8
736 19:24:41 XiaoMin XDameLaAnh Liêu 8
737 19:24:44 BịThíchBéNguyệt SMLTaoThao Liêu 19
738 19:24:44 oS2oVDB iTBxRoseMirelina Tống 5
739 19:24:44 NoBiTa9374 B52iTrienChieu Liêu 9
740 19:24:44 BịThíchBéNguyệt jXzMaCungzXj Liêu 20
741 19:24:44 NoBiTa9374 oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 10
742 19:24:45 BịThíchBéNguyệt DươngHạoThiên Liêu 21
743 19:24:45 BịThíchBéNguyệt iiJx2NamGa Liêu 22
744 19:24:45 s2HậuNghệs2 nPhogThảoPhương Tống 12
745 19:24:45 iACEzYuRiBoyPKT3 Sendona Tống 8
746 19:24:47 Jx2xHải iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 6
747 19:24:47 iSGzNaughtyBoy MyFenToms Liêu 14
748 19:24:47 NoBiTa9374 KuToSauKhoe Liêu 11
749 19:24:50 iThiênLa iHTzPhongNguyễni Tống 15
750 19:24:50 IiChúTiễuĐaTình iHTiKiller Liêu 9
751 19:24:50 iThiênLa HaiConThằnLằnCon Tống 16
752 19:24:50 iThiênLa ThichYeuEm Tống 17
753 19:24:50 iThiênLa iiiCaVeChuaiii Tống 18
754 19:24:51 iThiênLa BoMayLaTYVT Tống 19
755 19:24:51 iThiênLa Jx2VôCực Tống 20
756 19:24:52 ĐTBLạcNguyênSoái YuXiao Liêu 13
757 19:24:53 XiaoMin oChalesTrần Liêu 9
758 19:24:53 iThiênLa XiaoMin Tống 21
759 19:24:53 zzTiểuBút BịThíchBéNguyệt Tống 6
760 19:24:54 1Jx2zjjTyAk47 RRRRRRRRR Tống 8
761 19:24:56 Obamama iDNzNaughtyboy Tống 10
762 19:24:57 BắcTốngĐạiVương bomay123 Liêu 5
763 19:24:58 i68KGxHiếuGenij XDameLaAnh Liêu 9
764 19:24:58 izS2HắcVôThường xdamekuku Liêu 4
765 19:25:00 izHueManzi BeTapXdame11o Tống 9
766 19:25:01 iThiênLa BoMayLaMGB Tống 22
767 19:25:01 oooPéVũooo JX2iNGoc Tống 9
768 19:25:01 TLq2SutDay jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 4
769 19:25:02 OnGtUoNg BắcTốngĐạiVương Tống 9
770 19:25:03 NoBiTa9374 OnGtUoNg Liêu 12
771 19:25:04 NoBiTa9374 TLq2SutDay Liêu 13
772 19:25:04 ChắcAiĐóSẽNằm HuỳnhTấnLộc Liêu 2
773 19:25:05 CrBeTapSut iKGzNaughtyboy Tống 11
774 19:25:06 ThiênLýĐộcHànhzz oooPéVũooo Liêu 10
775 19:25:06 TùngĐầuMục OreoOriginal Liêu 1
776 19:25:06 1stProJaV iIiIYUNAz Liêu 1
777 19:25:06 iChúTiến nammoadiph Tống 9
778 19:25:08 ĐánhXongĐừngChạy i62TuPhảiĐạo Liêu 2
779 19:25:08 Jx2xHải izViếtHậu Liêu 7
780 19:25:08 McLaren720 Jx2Mộngzz Liêu 6
781 19:25:10 izMrNhânKaka KhanhYen Tống 10
782 19:25:11 xXxMrHuyXxX TiênHồĐiệp Liêu 3
783 19:25:12 izHueManzi iTBxRoseMirelina Tống 10
784 19:25:14 Alexander TiểuTàTăng Liêu 7
785 19:25:15 CrBeTapSut ĐTBLạcNguyênSoái Tống 12
786 19:25:15 Obamama Alexander Tống 11
787 19:25:16 iGiậtBắnMình XDameLaAnh Liêu 6
788 19:25:17 oS2oVDB ThếGiớiSâu Tống 6
789 19:25:18 iSTzTônNgộKhông oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 12
790 19:25:18 iSTzHoàngĐế oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 8
791 19:25:19 iSTzHoàngĐế isEthanol Liêu 9
792 19:25:19 iSTzTônNgộKhông NgườiConGáiTaYêu Liêu 13
793 19:25:20 iSTzTônNgộKhông TròChơiÂmNhạc Liêu 14
794 19:25:21 zTsunade MyFenToms Liêu 6
795 19:25:21 iThiênLa TùngĐầuMục Tống 23
796 19:25:21 SanjiVDB Jx2AnhEmXDame Liêu 14
797 19:25:22 iThiênLa iHrcHiệpHằng99 Tống 24
798 19:25:22 iBắnHayTrượt TLQxLuuBoPK Liêu 8
799 19:25:22 xXxMrHuyXxX iChúTiến Liêu 4
800 19:25:23 iThiênLa Jx2iBắcKiềuPhong Tống 25
801 19:25:23 jx2ÔngTrùmMaTúy zXlAOtoMGBzX Liêu 6
802 19:25:24 iThiênLa DuongKenzz Tống 26
803 19:25:24 oooPéVũooo ChayDauChoThoat Tống 10
804 19:25:26 iHnSauThienThu ThiênLýĐộcHànhzz Tống 8
805 19:25:27 ZzNoNo1zz VirusSiDa Liêu 11
806 19:25:27 ĐánhXongĐừngChạy jXzMaCungzXj Liêu 3
807 19:25:27 HoàngDượcSưĐông zziChâuThảoizz Liêu 14
808 19:25:28 Jx2xHải Obamama Liêu 8
809 19:25:28 ixDsquared2 BịThíchBéNguyệt Tống 3
810 19:25:30 iThiênLa i68KGxHiếuGenij Tống 27
811 19:25:30 jx2ÔngTrùmMaTúy BánhOreoDâu Liêu 7
812 19:25:31 iACEzYuRiBoyPKT3 zTsunade Tống 9
813 19:25:31 iACEzYuRiBoyPKT3 jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 10
814 19:25:31 iThiênLa iS2TuanSeoulDGC Tống 28
815 19:25:32 SanjiVDB iTNxBạchThiển Liêu 15
816 19:25:32 iizThayChuaMeGai ZzNoNo1zz Tống 10
817 19:25:32 NaThanPhong Jx2xHải Tống 1
818 19:25:32 zBomie TròChơiÂmNhạc Liêu 9
819 19:25:33 bomay123 BanhBeoo Tống 8
820 19:25:33 oChalesTrần ISxXaPhuTNCNo1 Tống 8
821 19:25:34 oChalesTrần EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 9
822 19:25:34 oChalesTrần ĐánhXongĐừngChạy Tống 10
823 19:25:35 iSTzTônNgộKhông oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 15
824 19:25:35 1Jx2zjjTyAk47 PhongPlace Tống 9
825 19:25:35 TiếnĐẹpZaj oChalesTrần Liêu 4
826 19:25:36 HoanCa NaThanPhong Liêu 1
827 19:25:36 1stProJaV OreoCookieVani Liêu 2
828 19:25:36 iGiậtBắnMình bomay123 Liêu 7
829 19:25:37 ShinNguyễn99 zzTúBútÔngzz Liêu 5
830 19:25:37 iizThayChuaMeGai BeTapXdame11o Tống 11
831 19:25:38 Jx2Mộngzz JX2iNGoc Tống 1
832 19:25:38 HoàngDượcSưĐông B52iTrienChieu Liêu 15
833 19:25:40 izzDCMEizTLQ OreoOriginal Liêu 5
834 19:25:40 iThiênLa zBomie Tống 29
835 19:25:41 LjnhYen s2HậuNghệs2 Liêu 2
836 19:25:41 LjnhYen LinhĐáTrứngCút Liêu 3
837 19:25:41 LjnhYen TiênHồĐiệp Liêu 4
838 19:25:42 iThiênLa TiểuLợn Tống 30
839 19:25:43 iThiênLa SzzMaiMaiYeuEm Tống 31
840 19:25:45 Alexander iHnSauThienThu Liêu 8
841 19:25:47 izMrNhânKaka iDNzNaughtyboy Tống 11
842 19:25:48 XDameLaAnh nPhogThảoPhương Tống 3
843 19:25:48 XDameLaAnh Jx2VôCực Tống 4
844 19:25:49 XDameLaAnh iCkChịBóng Tống 5
845 19:25:50 zTsunade iiJx2NamGa Liêu 7
846 19:25:50 iKGzNaughtyboy OnGtUoNg Liêu 1
847 19:25:51 ĐTBLạcNguyênSoái ThiếuLâm Liêu 14
848 19:25:51 QuẩyBarHàngĐêm ConChimNon Tống 6
849 19:25:52 oChalesTrần TiếnĐẹpZaj Tống 11
850 19:25:52 ChắcAiĐóSẽNằm isEthanol Liêu 3
851 19:25:53 LjnhYen PhaQuai Liêu 5
852 19:25:53 LjnhYen iizThayChuaMeGai Liêu 6
853 19:25:53 iSTzHoàngĐế iIiIYUNAz Liêu 10
854 19:25:53 zTsunade BĐTHoàngTửI Liêu 8
855 19:25:54 cS2oBạchVôThường NgườiConGáiTaYêu Liêu 12
856 19:25:55 OreoOriginal jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 21
857 19:25:55 iGiậtBắnMình CrBeTapSut Liêu 8
858 19:25:55 SanjiVDB F9iiĐểPk Liêu 16
859 19:25:56 jXzMaCungzXj iKGzNaughtyboy Tống 10
860 19:25:56 Obamama iGiậtBắnMình Tống 12
861 19:25:57 izS2HắcVôThường HuỳnhTấnLộc Liêu 5
862 19:25:57 BịThíchBéNguyệt ImConGáiChủTịch Liêu 23
863 19:25:58 Obamama phientuthanh Tống 13
864 19:25:59 BanhBeoo iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 2
865 19:26:00 TLq2SutDay zTsunade Tống 5
866 19:26:00 TLq2SutDay Alexander Tống 6
867 19:26:00 TLq2SutDay BanhBeoo Tống 7
868 19:26:00 Jx2iAnhTuan TLq2SutDay Liêu 5
869 19:26:01 Jx2iAnhTuan MyFenToms Liêu 6
870 19:26:02 1stProJaV QTzTrưBátGiới Liêu 3
871 19:26:03 SanjiVDB Jx2AnhEmXDame Liêu 17
872 19:26:04 iSTzHoàngĐế FCzHiep94 Liêu 11
873 19:26:04 iBắnHayTrượt Obamama Liêu 9
874 19:26:05 ShinNguyễn99 XDameLaAnh Liêu 6
875 19:26:06 OreoOriginal IiChúTiễuĐaTình Tống 22
876 19:26:06 oChalesTrần ZzNoNo1zz Tống 12
877 19:26:06 zzTiểuBút iSTzTônNgộKhông Tống 7
878 19:26:07 OnGtUoNg ThiênLýĐộcHànhzz Tống 10
879 19:26:08 i68KGxHiếuGenij 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 10
880 19:26:08 iChúTiến iSTzHoàngĐế Tống 10
881 19:26:10 ĐTBLạcNguyênSoái Jx2iiNMKii Liêu 15
882 19:26:10 izViếtHậu BeTapXdame11o Tống 9
883 19:26:11 MrMinMin BắcTốngĐạiVương Tống 4
884 19:26:11 iChúTiến ThichYeuEm Tống 11
885 19:26:11 iTBxRoseMirelina xdamekuku Liêu 10
886 19:26:12 HoàngDượcSưĐông zzTúBútÔngzz Liêu 16
887 19:26:12 iTBxRoseMirelina YeuIinh Liêu 11
888 19:26:14 iThiênLa ShinNguyễn99 Tống 32
889 19:26:14 oChalesTrần Sendona Tống 13
890 19:26:14 iThiênLa izS2HắcVôThường Tống 33
891 19:26:16 iKGzNaughtyboy zziChâuThảoizz Liêu 2
892 19:26:17 iHTiKiller o0oThiếuLâmBút Tống 7
893 19:26:17 NaThanPhong ĐTBLạcNguyênSoái Tống 2
894 19:26:17 iThiênLa TậpPKxMGB Tống 34
895 19:26:18 iThiênLa BoMayLaTYVT Tống 35
896 19:26:19 Jx2iBắcKiềuPhong isEthanol Liêu 12
897 19:26:19 iChúTiến BịThíchBéNguyệt Tống 12
898 19:26:21 YuXiao ChayDauChoThoat Tống 9
899 19:26:23 HoàngDượcSưĐông OreoCookieVani Liêu 17
900 19:26:23 iHnSauThienThu RRRRRRRRR Tống 9
901 19:26:23 cS2oBạchVôThường SMLTaoThao Liêu 13
902 19:26:23 i62TuPhảiĐạo nPhogThảoPhương Tống 8
903 19:26:23 ISxXaPhuTNCNo1 iHnSauThienThu Liêu 7
904 19:26:24 HuỳnhTấnLộc zBomie Tống 1
905 19:26:24 HuỳnhTấnLộc Jx2iBắcKiềuPhong Tống 2
906 19:26:24 iCkChịBóng zzTiểuBút Liêu 13
907 19:26:25 HoàngDượcSưĐông 0reo0riginal Liêu 18
908 19:26:25 iThiênLa nammoadiph Tống 36
909 19:26:26 iChúTiến ChắcAiĐóSẽNằm Tống 13
910 19:26:26 Jx2iAnhTuan F9iiĐểPk Liêu 7
911 19:26:27 OreoOriginal jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 23
912 19:26:27 HoanCa OnGtUoNg Liêu 2
913 19:26:29 iIiIYUNAz zTsunade Tống 6
914 19:26:29 VirusSiDa HPSzzzNgườiCôĐơn Tống 9
915 19:26:29 VanTienXuyenTim iChúTiến Liêu 3
916 19:26:29 HoanCa ZxDoanChiBinhzX Liêu 3
917 19:26:30 iIiIYUNAz ZzNoNo1zz Tống 7
918 19:26:30 MyFenToms zLụcTuyếtKỳz Tống 6
919 19:26:30 Jx2VôCực izViếtHậu Liêu 7
920 19:26:31 1stProJaV izMrNhânKaka Liêu 4
921 19:26:32 ISxXaPhuTNCNo1 oChalesTrần Liêu 8
922 19:26:32 CrBeTapSut Alexander Tống 13
923 19:26:35 iKGzNaughtyboy bomay123 Liêu 3
924 19:26:35 phientuthanh CrBeTapSut Liêu 5
925 19:26:35 cS2oBạchVôThường ixDsquared2 Liêu 14
926 19:26:35 iDNzNaughtyboy xdamekuku Liêu 9
927 19:26:36 Jx2xHải XDameLaAnh Liêu 9
928 19:26:38 ĐánhXongĐừngChạy jXzMaCungzXj Liêu 4
929 19:26:39 OreoOriginal ĐánhXongĐừngChạy Tống 24
930 19:26:39 DuongKenzz manokchan Liêu 6
931 19:26:39 manokchan SzzMaiMaiYeuEm Tống 4
932 19:26:39 DuongKenzz s2HậuNghệs2 Liêu 7
933 19:26:39 s2HậuNghệs2 izzDCMEizTLQ Tống 13
934 19:26:40 oZoSờÂmĐạoSỹoZo JX2iNGoc Tống 4
935 19:26:41 cS2oBạchVôThường TLQxLuuBoPK Liêu 15
936 19:26:41 HoàngDượcSưĐông BánhOreoDâu Liêu 19
937 19:26:42 iizThayChuaMeGai ConChimNon Tống 12
938 19:26:42 phientuthanh YuXiao Liêu 6
939 19:26:42 iSGzNaughtyBoy KuToSauKhoe Liêu 15
940 19:26:42 OreoOriginal KhanhYen Tống 25
941 19:26:42 izHueManzi iCkChịBóng Tống 11
942 19:26:42 TậpPKxMGB oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 1
943 19:26:42 SanjiVDB iizThayChuaMeGai Liêu 18
944 19:26:43 TậpPKxMGB MyFenToms Liêu 2
945 19:26:44 oZoSờÂmĐạoSỹoZo phientuthanh Tống 5
946 19:26:45 NoBiTa9374 DươngHạoThiên Liêu 14
947 19:26:46 NoBiTa9374 MịĐànChoĐàiNghe Liêu 15
948 19:26:46 NoBiTa9374 TròChơiÂmNhạc Liêu 16
949 19:26:47 isEthanol DuongKenzz Tống 23
950 19:26:47 iThiênLa iiiCaVeChuaiii Tống 37
951 19:26:48 iSTzTônNgộKhông VirusSiDa Liêu 16
952 19:26:48 iBắnHayTrượt iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 10
953 19:26:48 iThiênLa TiểuLợn Tống 38
954 19:26:49 jXzMaCungzXj TiếnĐẹpZaj Tống 11
955 19:26:51 zTsunade zzTúBútÔngzz Liêu 9
956 19:26:51 iHnSauThienThu ĐTBLạcNguyênSoái Tống 10
957 19:26:53 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi NaThanPhong Liêu 6
958 19:26:54 jXzMaCungzXj iDNzNaughtyboy Tống 12
959 19:26:54 iKGzNaughtyboy zziChâuThảoizz Liêu 4
960 19:26:54 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi OnGtUoNg Liêu 7
961 19:26:54 BanhBeoo TLq2SutDay Liêu 3
962 19:26:55 SanjiVDB Jx2AnhEmXDame Liêu 19
963 19:26:55 TiênHồĐiệp LjnhYen Tống 5
964 19:26:55 TiênHồĐiệp oS2oPháiNgaMy Tống 6
965 19:26:56 TiênHồĐiệp oS2oNgaMyĐàn5 Tống 7
966 19:26:56 MrMinMin nPhogThảoPhương Tống 5
967 19:26:56 TiênHồĐiệp Mienmnmmnm Tống 8
968 19:26:56 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi OreoOriginal Liêu 8
969 19:26:56 HoàngDượcSưĐông xdamekuku Liêu 20
970 19:27:02 oChalesTrần o0oThiếuLâmBút Tống 14
971 19:27:03 1Jx2zjjTyAk47 iKGzNaughtyboy Tống 10
972 19:27:03 1Jx2zjjTyAk47 RRRRRRRRR Tống 11
973 19:27:04 cS2oBạchVôThường iiJx2NamGa Liêu 16
974 19:27:06 HoàngDượcSưĐông TiểuTàTăng Liêu 21
975 19:27:06 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BanhBeoo Tống 6
976 19:27:07 iSTzHoàngĐế iThiênLa Liêu 12
977 19:27:07 oZZTừCẩmHuyZZo JX2iNGoc Tống 1
978 19:27:07 XiaoMin B52iTrienChieu Liêu 10
979 19:27:08 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi jXzMaCungzXj Liêu 9
980 19:27:08 QuẩyBarHàngĐêm XiaoMin Tống 7
981 19:27:08 iSTzHoàngĐế s2HậuNghệs2 Liêu 13
982 19:27:09 FCzHiep94 NoBiTa9374 Tống 1
983 19:27:09 iCkChịBóng NgườiConGáiTaYêu Liêu 14
984 19:27:09 iCkChịBóng FCzHiep94 Liêu 15
985 19:27:10 ZzNoNo1zz iIiIYUNAz Liêu 12
986 19:27:10 SzzMaiMaiYeuEm oChalesTrần Liêu 4
987 19:27:11 zBomie QuẩyBarHàngĐêm Liêu 10
988 19:27:11 iSGzNaughtyBoy MyFenToms Liêu 16
989 19:27:11 zTsunade YuXiao Liêu 10
990 19:27:11 iTBxRoseMirelina oooPéVũooo Liêu 12
991 19:27:12 ĐTBLạcNguyênSoái KuToSauKhoe Liêu 16
992 19:27:12 iSTzHoàngĐế izViếtHậu Liêu 14
993 19:27:13 iSTzTônNgộKhông i62TuPhảiĐạo Liêu 17
994 19:27:13 iSTzTônNgộKhông isEthanol Liêu 18
995 19:27:13 iGiậtBắnMình QTzTrưBátGiới Liêu 9
996 19:27:13 Alexander bomay123 Liêu 9
997 19:27:13 OnGtUoNg iGiậtBắnMình Tống 11
998 19:27:13 ThiênLýĐộcHànhzz CrBeTapSut Liêu 11
999 19:27:14 Jx2iBắcKiềuPhong XDameLaAnh Liêu 13
1000 19:27:14 iSTzHoàngĐế HuỳnhTấnLộc Liêu 15
1001 19:27:16 jx2ÔngTrùmMaTúy OnGtUoNg Liêu 8
1002 19:27:16 iSTzHoàngĐế F9iiĐểPk Liêu 16
1003 19:27:16 zTsunade iHnSauThienThu Liêu 11
1004 19:27:19 OreoOriginal jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 26
1005 19:27:20 OreoOriginal Sendona Tống 27
1006 19:27:20 OreoOriginal zTsunade Tống 28
1007 19:27:21 iTBxRoseMirelina iChúTiến Liêu 13
1008 19:27:21 BĐTHoàngTửI HoàngDượcSưĐông Tống 14
1009 19:27:21 oS2oVDB BịThíchBéNguyệt Tống 7
1010 19:27:22 SMLTaoThao i68KGxHiếuGenij Tống 9
1011 19:27:22 Applee BeTapXdame11o Tống 1
1012 19:27:25 MrMinMin nPhogThảoPhương Tống 6
1013 19:27:26 1Jx2zjjTyAk47 ZzNoNo1zz Tống 12
1014 19:27:28 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iSTzHoàngĐế Tống 7
1015 19:27:29 izHueManzi iSTzTônNgộKhông Tống 12
1016 19:27:30 JX2iNGoc bomay123 Liêu 7
1017 19:27:31 izHueManzi iTBxRoseMirelina Tống 13
1018 19:27:31 TậpPKxMGB TLQxLuuBoPK Liêu 3
1019 19:27:32 OreoOriginal iDNzNaughtyboy Tống 29
1020 19:27:32 Alexander OreoOriginal Liêu 10
1021 19:27:32 Alexander oChalesTrần Liêu 11
1022 19:27:33 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ThichYeuEm Tống 8
1023 19:27:34 oS2oVDB Jx2iBắcKiềuPhong Tống 8
1024 19:27:34 ShinNguyễn99 Jx2AnhEmXDame Liêu 7
1025 19:27:36 Jx2iAnhTuan B52iTrienChieu Liêu 8
1026 19:27:37 Jx2xHải SMLTaoThao Liêu 10
1027 19:27:37 iHnSauThienThu ChayDauChoThoat Tống 11
1028 19:27:37 isEthanol iS2TuanSeoulDGC Tống 24
1029 19:27:39 Applee BoMayLaTYVT Tống 2
1030 19:27:39 ISxXaPhuTNCNo1 XDameLaAnh Liêu 9
1031 19:27:41 TậpPKxMGB YeuIinh Liêu 4
1032 19:27:41 ĐTBLạcNguyênSoái zzĐạiCước Liêu 17
1033 19:27:42 ImConGáiChủTịch izzDCMEizTLQ Tống 2
1034 19:27:42 IiChúTiễuĐaTình iIiIYUNAz Liêu 10
1035 19:27:42 ThiênLýĐộcHànhzz izHueManzi Liêu 12
1036 19:27:43 Jx2iAnhTuan MrMinMin Liêu 9
1037 19:27:45 oS2oVDB ThiênLýĐộcHànhzz Tống 9
1038 19:27:45 VácCàyquaNúi ĐTBLạcNguyênSoái Tống 1
1039 19:27:46 ShinNguyễn99 isEthanol Liêu 8
1040 19:27:47 JX2iNGoc zziChâuThảoizz Liêu 8
1041 19:27:47 OnGtUoNg TiếnĐẹpZaj Tống 12
1042 19:27:49 zTsunade oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 12
1043 19:27:49 ĐánhXongĐừngChạy OreoCookieVani Liêu 5
1044 19:27:50 iSGzNaughtyBoy izViếtHậu Liêu 17
1045 19:27:51 XDameLaAnh Alexander Tống 6
1046 19:27:51 ZxDoanChiBinhzX JX2iNGoc Tống 6
1047 19:27:51 ĐánhXongĐừngChạy BánhOreoDâu Liêu 6
1048 19:27:51 CrBeTapSut iKGzNaughtyboy Tống 14
1049 19:27:52 CrBeTapSut SzzMaiMaiYeuEm Tống 15
1050 19:27:52 BĐTHoàngTửI HoàngDượcSưĐông Tống 15
1051 19:27:53 oS2oVDB BịThíchBéNguyệt Tống 10
1052 19:27:53 Jx2iAnhTuan xdamekuku Liêu 10
1053 19:27:54 QuẩyBarHàngĐêm iCkChịBóng Tống 8
1054 19:27:55 ShinNguyễn99 HuỳnhTấnLộc Liêu 9
1055 19:27:55 1Jx2zjjTyAk47 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 13
1056 19:27:55 DuongKenzz F9iiĐểPk Liêu 8
1057 19:27:56 oS2oVDB nammoadiph Tống 11
1058 19:27:56 iDNzNaughtyboy 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 10
1059 19:27:56 TiểuTàTăng ĐánhXongĐừngChạy Tống 6
1060 19:27:56 HoanCa iHTiKiller Liêu 4
1061 19:27:56 iTBxRoseMirelina FCzHiep94 Liêu 14
1062 19:27:58 OnGtUoNg iHrcHiệpHằng99 Tống 13
1063 19:27:59 OnGtUoNg zTsunade Tống 14
1064 19:27:59 ZzNoNo1zz TLq2SutDay Liêu 13
1065 19:27:59 ZzNoNo1zz bomay123 Liêu 14
1066 19:28:00 zziChâuThảoizz iDNzNaughtyboy Tống 1
1067 19:28:01 oooPéVũooo ZzNoNo1zz Tống 11
1068 19:28:03 OreoOriginal BeTapXdame11o Tống 30
1069 19:28:04 jx2ÔngTrùmMaTúy zziChâuThảoizz Liêu 9
1070 19:28:04 oS2oVDB SanjiVDB Tống 12
1071 19:28:05 VirusSiDa BanhBeoo Tống 10
1072 19:28:06 VanTienXuyenTim TròChơiÂmNhạc Liêu 4
1073 19:28:07 OreoOriginal nPhogThảoPhương Tống 31
1074 19:28:08 Chơivui iTBxRoseMirelina Tống 1
1075 19:28:09 ISxXaPhuTNCNo1 oChalesTrần Liêu 10
1076 19:28:10 iSTzTônNgộKhông isEthanol Liêu 19
1077 19:28:11 iBắnHayTrượt TLQxLuuBoPK Liêu 11
1078 19:28:11 TonyStark zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 1
1079 19:28:12 QuẩyBarHàngĐêm BoMayLaTYVT Tống 9
1080 19:28:12 iiJx2NamGa IiChúTiễuĐaTình Tống 7
1081 19:28:13 Alexander XDameLaAnh Liêu 12
1082 19:28:14 ShinNguyễn99 NgườiConGáiTaYêu Liêu 10
1083 19:28:14 B52iTrienChieu ChayDauChoThoat Tống 2
1084 19:28:15 TậpPKxMGB izViếtHậu Liêu 5
1085 19:28:15 o0oThiếuLâmBút NaThanPhong Liêu 1
1086 19:28:15 B52iTrienChieu o0oThiếuLâmBút Tống 3
1087 19:28:15 YuXiao gioibss Tống 10
1088 19:28:17 iSTzTônNgộKhông OreoOriginal Liêu 20
1089 19:28:17 iBắnHayTrượt TiểuTàTăng Liêu 12
1090 19:28:18 zBomie iizThayChuaMeGai Liêu 11
1091 19:28:19 HPSzzzNgườiCôĐơn QTzTrưBátGiới Liêu 15
1092 19:28:19 s2HậuNghệs2 iSTzTônNgộKhông Tống 14
1093 19:28:19 ĐTBLạcNguyênSoái B52iTrienChieu Liêu 18
1094 19:28:20 ThichYeuEm oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 1
1095 19:28:21 HoanCa BĐTHoàngTửI Liêu 5
1096 19:28:22 Jx2VôCực HuỳnhTấnLộc Liêu 8
1097 19:28:23 BịThíchBéNguyệt TiênHồĐiệp Liêu 24
1098 19:28:23 BịThíchBéNguyệt Jx2AnhEmXDame Liêu 25
1099 19:28:23 BịThíchBéNguyệt Applee Liêu 26
1100 19:28:23 BịThíchBéNguyệt QuẩyBarHàngĐêm Liêu 27
1101 19:28:23 BịThíchBéNguyệt Chơivui Liêu 28
1102 19:28:23 BịThíchBéNguyệt zzTiểuBút Liêu 29
1103 19:28:25 JX2iNGoc CrBeTapSut Liêu 9
1104 19:28:25 HPSzzzNgườiCôĐơn s2HậuNghệs2 Liêu 16
1105 19:28:27 ZzNoNo1zz oChalesTrần Liêu 15
1106 19:28:29 iDNzNaughtyboy XDameLaAnh Liêu 11
1107 19:28:29 zTsunade YuXiao Liêu 13
1108 19:28:29 zTsunade oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 14
1109 19:28:29 ISxXaPhuTNCNo1 KuToSauKhoe Liêu 11
1110 19:28:30 iSTzHoàngĐế oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 17
1111 19:28:30 iHnSauThienThu JX2iNGoc Tống 12
1112 19:28:31 ĐTBLạcNguyênSoái MrMinMin Liêu 19
1113 19:28:33 BắcTốngĐạiVương DươngHạoThiên Liêu 6
1114 19:28:33 Alexander OnGtUoNg Liêu 13
1115 19:28:33 SzzMaiMaiYeuEm iiJx2NamGa Liêu 5
1116 19:28:34 Jx2iBắcKiềuPhong ixDsquared2 Liêu 14
1117 19:28:34 SzzMaiMaiYeuEm Jx2Mộngzz Liêu 6
1118 19:28:34 Alexander iHnSauThienThu Liêu 14
1119 19:28:34 ĐánhXongĐừngChạy 0reo0riginal Liêu 7
1120 19:28:35 VirusSiDa i68KGxHiếuGenij Tống 11
1121 19:28:36 ĐánhXongĐừngChạy BánhOreoDâu Liêu 8
1122 19:28:38 TiếnĐẹpZaj MyFenToms Liêu 5
1123 19:28:39 SMLTaoThao iTBxRoseMirelina Tống 10
1124 19:28:39 SMLTaoThao nPhogThảoPhương Tống 11
1125 19:28:40 cS2oBạchVôThường isEthanol Liêu 17
1126 19:28:40 phientuthanh xdamekuku Liêu 7
1127 19:28:41 ImConGáiChủTịch ThiênLýĐộcHànhzz Tống 3
1128 19:28:41 BĐTHoàngTửI TiếnĐẹpZaj Tống 16
1129 19:28:41 TậpPKxMGB OreoOriginal Liêu 6
1130 19:28:42 SanjiVDB ZxDoanChiBinhzX Liêu 20
1131 19:28:43 ĐTBLạcNguyênSoái iiNuTaurus Liêu 20
1132 19:28:44 zTsunade izViếtHậu Liêu 15
1133 19:28:45 YuXiao ZzNoNo1zz Tống 11
1134 19:28:45 Alexander iIiIYUNAz Liêu 15
1135 19:28:45 PhaQuai BịThíchBéNguyệt Tống 1
1136 19:28:45 iGiậtBắnMình XDameLaAnh Liêu 10
1137 19:28:47 Jx2iBắcKiềuPhong oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 15
1138 19:28:47 Sendona oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 3
1139 19:28:48 Sendona YuXiao Liêu 4
1140 19:28:48 HoàngDượcSưĐông oChalesTrần Liêu 22
1141 19:28:48 xXxMrHuyXxX iChúTiến Liêu 5
1142 19:28:48 HPSzzzNgườiCôĐơn HuỳnhTấnLộc Liêu 17
1143 19:28:49 zTsunade KuToSauKhoe Liêu 16
1144 19:28:51 VirusSiDa Jx2xHải Tống 12
1145 19:28:51 iACEzYuRiBoyPKT3 IiChúTiễuĐaTình Tống 11
1146 19:28:54 ChắcAiĐóSẽNằm manokchan Liêu 4
1147 19:28:54 TiênHồĐiệp nammoadiph Tống 9
1148 19:28:54 TiênHồĐiệp ChắcAiĐóSẽNằm Tống 10
1149 19:28:57 SanjiVDB bomay123 Liêu 21
1150 19:28:57 s2HậuNghệs2 ThichYeuEm Tống 15
1151 19:28:57 TonyStark Jx2AnhEmXDame Liêu 2
1152 19:28:59 QuẩyBarHàngĐêm Jx2iAnhTuan Tống 10
1153 19:28:59 NoBiTa9374 F9iiĐểPk Liêu 17
1154 19:28:59 iHrcHiệpHằng99 izMrNhânKaka Liêu 1
1155 19:29:00 OreoOriginal SzzMaiMaiYeuEm Tống 32
1156 19:29:00 B52iTrienChieu BanhBeoo Tống 4
1157 19:29:00 SMLTaoThao BeTapXdame11o Tống 12
1158 19:29:01 HPSzzzNgườiCôĐơn SMLTaoThao Liêu 18
1159 19:29:01 oS2oVDB TiểuLợn Tống 13
1160 19:29:01 OreoOriginal iHrcHiệpHằng99 Tống 33
1161 19:29:03 ĐTBLạcNguyênSoái TiểuTàTăng Liêu 21
1162 19:29:03 ISxXaPhuTNCNo1 BĐTHoàngTửI Liêu 12
1163 19:29:03 iDNzNaughtyboy oooPéVũooo Liêu 12
1164 19:29:07 CrBeTapSut zTsunade Tống 16
1165 19:29:07 oChalesTrần ThiênLýĐộcHànhzz Tống 15
1166 19:29:08 iizThayChuaMeGai JX2iNGoc Tống 13
1167 19:29:09 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi B52iTrienChieu Liêu 10
1168 19:29:09 s2HậuNghệs2 iSTzHoàngĐế Tống 16
1169 19:29:11 iizThayChuaMeGai iDNzNaughtyboy Tống 14
1170 19:29:13 YuXiao EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 12
1171 19:29:14 HuỳnhTấnLộc iTiếnMartin Tống 3
1172 19:29:14 HuỳnhTấnLộc NoBiTa9374 Tống 4
1173 19:29:14 HuỳnhTấnLộc Mienmnmmnm Tống 5
1174 19:29:14 HuỳnhTấnLộc zBomie Tống 6
1175 19:29:14 HuỳnhTấnLộc Jx2iBắcKiềuPhong Tống 7
1176 19:29:14 s2HậuNghệs2 BoMayLaTYVT Tống 17
1177 19:29:14 NaThanPhong ĐTBLạcNguyênSoái Tống 3
1178 19:29:15 iGiậtBắnMình CrBeTapSut Liêu 11
1179 19:29:15 oooPéVũooo iKGzNaughtyboy Tống 12
1180 19:29:15 izHueManzi iTBxRoseMirelina Tống 14
1181 19:29:15 oooPéVũooo iGiậtBắnMình Tống 13
1182 19:29:17 ixDsquared2 Sendona Tống 4
1183 19:29:17 ixDsquared2 i68KGxHiếuGenij Tống 5
1184 19:29:17 OreoOriginal TậpPKxMGB Tống 34
1185 19:29:18 HPSzzzNgườiCôĐơn zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 19
1186 19:29:20 iChúTiến iCkChịBóng Tống 14
1187 19:29:22 TonyStark XDameLaAnh Liêu 3
1188 19:29:23 YuXiao ISxXaPhuTNCNo1 Tống 13
1189 19:29:23 NaThanPhong PhongPlace Tống 4
1190 19:29:23 Chơivui nPhogThảoPhương Tống 2
1191 19:29:24 izHueManzi iSTzTônNgộKhông Tống 15
1192 19:29:24 SanjiVDB oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 22
1193 19:29:25 zziChâuThảoizz jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 2
1194 19:29:26 PhaQuai ĐánhXongĐừngChạy Tống 2
1195 19:29:27 JX2iNGoc iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 10
1196 19:29:27 iHnSauThienThu SanjiVDB Tống 13
1197 19:29:27 zziChâuThảoizz RRRRRRRRR Tống 3
1198 19:29:29 cS2oBạchVôThường MịĐànChoĐàiNghe Liêu 18
1199 19:29:29 OreoOriginal JX2iNGoc Tống 35
1200 19:29:29 YuXiao Jx2xHải Tống 14
1201 19:29:30 ChayDauChoThoat iTNxBạchThiển Liêu 10
1202 19:29:30 oS2oVDB BắcTốngĐạiVương Tống 14
1203 19:29:32 iChúTiến HPSzzzNgườiCôĐơn Tống 15
1204 19:29:32 iiJx2NamGa phientuthanh Tống 8
1205 19:29:32 ThiênLýĐộcHànhzz NaThanPhong Liêu 13
1206 19:29:32 o0oThiếuLâmBút oChalesTrần Liêu 2
1207 19:29:34 iizThayChuaMeGai zTsunade Tống 15
1208 19:29:34 iiJx2NamGa Alexander Tống 9
1209 19:29:34 ImConGáiChủTịch ChayDauChoThoat Tống 4
1210 19:29:35 QTzTrưBátGiới ShinNguyễn99 Tống 1
1211 19:29:35 i62TuPhảiĐạo oS2oPháiNgaMy Tống 9
1212 19:29:38 TLq2SutDay TonyStark Tống 8
1213 19:29:39 SzzMaiMaiYeuEm OreoCookieVani Liêu 7
1214 19:29:39 Jx2VôCực i62TuPhảiĐạo Liêu 9
1215 19:29:39 izzDCMEizTLQ isEthanol Liêu 6
1216 19:29:39 izHueManzi HoàngDượcSưĐông Tống 16
1217 19:29:40 Chơivui iS2TuanSeoulDGC Tống 3
1218 19:29:41 iIiIYUNAz ThiênLýĐộcHànhzz Tống 8
1219 19:29:41 xXxMrHuyXxX MyFenToms Liêu 6
1220 19:29:43 oS2oVDB BeTapXdame11o Tống 15
1221 19:29:43 iDNzNaughtyboy xdamekuku Liêu 13
1222 19:29:44 iKGzNaughtyboy bomay123 Liêu 5
1223 19:29:45 TLQxLuuBoPK BịThíchBéNguyệt Tống 5
1224 19:29:45 iDNzNaughtyboy BánhOreoDâu Liêu 14
1225 19:29:45 iChúTiến ThichYeuEm Tống 16
1226 19:29:49 IiChúTiễuĐaTình OreoOriginal Liêu 11
1227 19:29:49 IiChúTiễuĐaTình 0reo0riginal Liêu 12
1228 19:29:49 ZzNoNo1zz BĐTHoàngTửI Liêu 16
1229 19:29:50 ZzNoNo1zz iiJx2NamGa Liêu 17
1230 19:29:50 CrBeTapSut BanhBeoo Tống 17
1231 19:29:50 cS2oBạchVôThường ThuỳLinh Liêu 19
1232 19:29:51 SanjiVDB izViếtHậu Liêu 23
1233 19:29:51 FCzHiep94 ZzNoNo1zz Tống 2
1234 19:29:51 iTBxRoseMirelina iChúTiến Liêu 15
1235 19:29:51 jx2ÔngTrùmMaTúy oChalesTrần Liêu 10
1236 19:29:54 ZxDoanChiBinhzX HoanCa Tống 7
1237 19:29:56 XiaoMin QTzTrưBátGiới Liêu 11
1238 19:29:57 TLq2SutDay nPhogThảoPhương Tống 9
1239 19:29:57 TLq2SutDay iCkChịBóng Tống 10
1240 19:29:57 izHueManzi oS2oNgaMyĐàn5 Tống 17
1241 19:29:57 i68KGxHiếuGenij TLq2SutDay Liêu 11
1242 19:29:57 s2HậuNghệs2 ViênNghĩaMẫn Tống 18
1243 19:29:58 izHueManzi i68KGxHiếuGenij Tống 18
1244 19:29:58 YuXiao SanjiVDB Tống 15
1245 19:29:58 iKGzNaughtyboy zziChâuThảoizz Liêu 6
1246 19:30:01 1Jx2zjjTyAk47 o0oThiếuLâmBút Tống 14
1247 19:30:01 izzDCMEizTLQ HuỳnhTấnLộc Liêu 7
1248 19:30:01 izMrNhânKaka gioibss Tống 12
1249 19:30:02 jXzMaCungzXj DuongKenzz Tống 13
1250 19:30:03 Jx2iBắcKiềuPhong oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 16
1251 19:30:04 TiểuLợn SMLTaoThao Liêu 9
1252 19:30:05 jx2ÔngTrùmMaTúy B52iTrienChieu Liêu 11
1253 19:30:05 FCzHiep94 iDNzNaughtyboy Tống 3
1254 19:30:07 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi bomay123 Liêu 11
1255 19:30:07 Sendona oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 5
1256 19:30:08 iBắnHayTrượt KuToSauKhoe Liêu 13
1257 19:30:08 XDameLaAnh TậpPKxMGB Tống 7
1258 19:30:08 XDameLaAnh izzDCMEizTLQ Tống 8
1259 19:30:09 ThiênLýĐộcHànhzz 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 14
1260 19:30:10 Alexander iIiIYUNAz Liêu 16
1261 19:30:10 zTsunade ZxDoanChiBinhzX Liêu 17
1262 19:30:10 CrBeTapSut SzzMaiMaiYeuEm Tống 18
1263 19:30:11 iBắnHayTrượt YuXiao Liêu 14
1264 19:30:11 XiaoMin XDameLaAnh Liêu 12
1265 19:30:12 izHueManzi zBomie Tống 19
1266 19:30:12 izHueManzi xXxMrHuyXxX Tống 20
1267 19:30:13 izHueManzi iSTzTônNgộKhông Tống 21
1268 19:30:14 F9iiĐểPk BeTapXdame11o Tống 7
1269 19:30:14 isEthanol iSTzHoàngĐế Tống 25
1270 19:30:14 JX2iNGoc TiểuTàTăng Liêu 11
1271 19:30:15 isEthanol BoMayLaMGB Tống 26
1272 19:30:15 HoàngDượcSưĐông zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 23
1273 19:30:15 isEthanol Jx2iBắcKiềuPhong Tống 27
1274 19:30:15 iACEzYuRiBoyPKT3 zTsunade Tống 12
1275 19:30:16 ixDsquared2 NoBiTa9374 Tống 6
1276 19:30:16 iKGzNaughtyboy iHnSauThienThu Liêu 7
1277 19:30:17 BĐTHoàngTửI IiChúTiễuĐaTình Tống 17
1278 19:30:18 JX2iNGoc iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 12
1279 19:30:19 PhongPlace izMrNhânKaka Liêu 7
1280 19:30:19 iGiậtBắnMình oChalesTrần Liêu 12
1281 19:30:20 ImConGáiChủTịch iTBxRoseMirelina Tống 5
1282 19:30:20 iBDoBướmoBDi VanTienXuyenTim Tống 1
1283 19:30:21 iBDoBướmoBDi izS2HắcVôThường Tống 2
1284 19:30:22 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi izViếtHậu Liêu 12
1285 19:30:23 iBDoBướmoBDi iiiCaVeChuaiii Tống 3
1286 19:30:23 iBDoBướmoBDi HoàngDượcSưĐông Tống 4
1287 19:30:23 BĐTHoàngTửI PhongPlace Tống 18
1288 19:30:24 RRRRRRRRR zziChâuThảoizz Liêu 2
1289 19:30:25 iBắnHayTrượt bomay123 Liêu 15
1290 19:30:27 ĐTBLạcNguyênSoái MrMinMin Liêu 22
1291 19:30:30 OreoOriginal TiểuLợn Tống 36
1292 19:30:32 iTiếnMartin Applee Liêu 5
1293 19:30:32 XiaoMin OreoOriginal Liêu 13
1294 19:30:34 jx2ÔngTrùmMaTúy iIiIYUNAz Liêu 12
1295 19:30:35 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BịThíchBéNguyệt Tống 9
1296 19:30:36 Jx2VôCực iizThayChuaMeGai Liêu 10
1297 19:30:36 Chơivui LjnhYen Tống 4
1298 19:30:36 ZzNoNo1zz NaThanPhong Liêu 18
1299 19:30:37 VirusSiDa BoMayLaTYVT Tống 13
1300 19:30:38 ThiênLýĐộcHànhzz oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 15
1301 19:30:38 TLq2SutDay iGiậtBắnMình Tống 11
1302 19:30:39 BĐTHoàngTửI Alexander Tống 19
1303 19:30:39 TLq2SutDay ThiênLýĐộcHànhzz Tống 12
1304 19:30:39 phientuthanh TLq2SutDay Liêu 8
1305 19:30:39 iiJx2NamGa SzzMaiMaiYeuEm Tống 10
1306 19:30:40 JX2iNGoc manokchan Liêu 13
1307 19:30:42 B52iTrienChieu iKGzNaughtyboy Tống 5
1308 19:30:44 Jx2iAnhTuan YuXiao Liêu 11
1309 19:30:45 BĐTHoàngTửI BanhBeoo Tống 20
1310 19:30:45 ShinNguyễn99 jXzMaCungzXj Liêu 11
1311 19:30:46 iChúTiến BeTapXdame11o Tống 17
1312 19:30:46 BĐTHoàngTửI iDNzNaughtyboy Tống 21
1313 19:30:48 SanjiVDB KuToSauKhoe Liêu 24
1314 19:30:48 MyFenToms ZzNoNo1zz Tống 7
1315 19:30:49 iChúTiến ThichYeuEm Tống 18
1316 19:30:49 BĐTHoàngTửI o0oThiếuLâmBút Tống 22
1317 19:30:49 zzTiểuBút iCkChịBóng Tống 8
1318 19:30:50 zTsunade ThuỳLinh Liêu 18
1319 19:30:51 oChalesTrần phientuthanh Tống 16
1320 19:30:53 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi BánhOreoDâu Liêu 13
1321 19:30:53 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi OreoCookieVani Liêu 14
1322 19:30:53 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi OreoOriginal Liêu 15
1323 19:30:54 BĐTHoàngTửI HoanCa Tống 23
1324 19:30:55 iS2TuanSeoulDGC izViếtHậu Liêu 3
1325 19:30:55 HoàngDượcSưĐông iBDoBướmoBDi Liêu 24
1326 19:30:55 HoàngDượcSưĐông TròChơiÂmNhạc Liêu 25
1327 19:30:55 HoàngDượcSưĐông VirusSiDa Liêu 26
1328 19:30:55 SanjiVDB SMLTaoThao Liêu 25
1329 19:30:55 RRRRRRRRR bomay123 Liêu 3
1330 19:30:55 HoàngDượcSưĐông oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 27
1331 19:30:55 ChayDauChoThoat izHueManzi Liêu 11
1332 19:30:56 HoàngDượcSưĐông oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 28
1333 19:30:56 LinhĐáTrứngCút iHrcHiệpHằng99 Tống 3
1334 19:30:56 ImConGáiChủTịch ChayDauChoThoat Tống 6
1335 19:30:56 TùngĐầuMục zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 2
1336 19:30:56 TùngĐầuMục Chơivui Liêu 3
1337 19:30:57 HPSzzzNgườiCôĐơn F9iiĐểPk Liêu 20
1338 19:30:58 zTsunade GiấcMơTrưa Liêu 19
1339 19:30:59 iTiếnMartin XDameLaAnh Liêu 6
1340 19:31:01 Jx2VôCực oooPéVũooo Liêu 11
1341 19:31:01 iChúTiến HoàngDượcSưĐông Tống 19
1342 19:31:01 Jx2iBắcKiềuPhong iChúTiến Liêu 17
1343 19:31:02 1Jx2zjjTyAk47 SanjiVDB Tống 15
1344 19:31:02 Jx2iBắcKiềuPhong NgườiConGáiTaYêu Liêu 18
1345 19:31:02 izzDCMEizTLQ HuỳnhTấnLộc Liêu 8
1346 19:31:02 QTzTrưBátGiới jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 2
1347 19:31:02 1Jx2zjjTyAk47 Jx2iAnhTuan Tống 16
1348 19:31:04 iBắnHayTrượt B52iTrienChieu Liêu 16
1349 19:31:04 Jx2iBắcKiềuPhong TLQxLuuBoPK Liêu 19
1350 19:31:06 zziChâuThảoizz ISxXaPhuTNCNo1 Tống 4
1351 19:31:06 oS2oVDB nPhogThảoPhương Tống 16
1352 19:31:07 IiChúTiễuĐaTình CrBeTapSut Liêu 13
1353 19:31:07 zziChâuThảoizz Sendona Tống 5
1354 19:31:07 oS2oVDB zBomie Tống 17
1355 19:31:09 zTsunade Jokerr Liêu 20
1356 19:31:09 TậpPKxMGB PhaQuai Liêu 7
1357 19:31:09 YuXiao ĐTBLạcNguyênSoái Tống 16
1358 19:31:11 ThiênLýĐộcHànhzz iHnSauThienThu Liêu 16
1359 19:31:11 OreoOriginal JX2iNGoc Tống 37
1360 19:31:12 iizThayChuaMeGai Alexander Tống 16
1361 19:31:12 RRRRRRRRR iIiIYUNAz Liêu 4
1362 19:31:13 TiểuLợn LinhĐáTrứngCút Liêu 10
1363 19:31:14 izHueManzi EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 22
1364 19:31:14 SzzMaiMaiYeuEm FCzHiep94 Liêu 8
1365 19:31:14 iSTzTônNgộKhông ixDsquared2 Liêu 21
1366 19:31:16 TiểuTàTăng ThiênLýĐộcHànhzz Tống 7
1367 19:31:17 Jx2iBắcKiềuPhong iTNxBạchThiển Liêu 20
1368 19:31:17 iBắnHayTrượt izViếtHậu Liêu 17
1369 19:31:22 TậpPKxMGB oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 8
1370 19:31:22 BanhBeoo oChalesTrần Liêu 4
1371 19:31:23 izMrNhânKaka NoBiTa9374 Tống 13
1372 19:31:23 izMrNhânKaka iDNzNaughtyboy Tống 14
1373 19:31:24 0reo0riginal zTsunade Tống 6
1374 19:31:24 oS2oVDB ĐánhXongĐừngChạy Tống 18
1375 19:31:27 iizThayChuaMeGai BịThíchBéNguyệt Tống 17
1376 19:31:28 TậpPKxMGB zzTiểuBút Liêu 9
1377 19:31:28 izMrNhânKaka ZzNoNo1zz Tống 15
1378 19:31:29 izHueManzi iCkChịBóng Tống 23
1379 19:31:29 oooPéVũooo i68KGxHiếuGenij Tống 14
1380 19:31:29 iSTzTônNgộKhông iBDoBướmoBDi Liêu 22
1381 19:31:30 izHueManzi BeTapXdame11o Tống 24
1382 19:31:30 iSTzTônNgộKhông isEthanol Liêu 23
1383 19:31:30 ĐTBLạcNguyênSoái bomay123 Liêu 23
1384 19:31:30 HPSzzzNgườiCôĐơn ImConGáiChủTịch Liêu 21
1385 19:31:31 MyFenToms SzzMaiMaiYeuEm Tống 8
1386 19:31:33 XiaoMin XDameLaAnh Liêu 14
1387 19:31:34 Jx2iBắcKiềuPhong iiJx2NamGa Liêu 21
1388 19:31:34 LjnhYen oS2oVDB Liêu 7
1389 19:31:34 Jx2iBắcKiềuPhong OreoOriginal Liêu 22
1390 19:31:37 iGiậtBắnMình zziChâuThảoizz Liêu 13
1391 19:31:40 ThiênLýĐộcHànhzz PhaQuai Liêu 17
1392 19:31:41 iChúTiến LjnhYen Tống 20
1393 19:31:41 ThiênLýĐộcHànhzz TLq2SutDay Liêu 18
1394 19:31:41 ThiênLýĐộcHànhzz jXzMaCungzXj Liêu 19
1395 19:31:42 iSTzHoàngĐế F9iiĐểPk Liêu 18
1396 19:31:43 DuongKenzz zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 9
1397 19:31:44 ShinNguyễn99 TròChơiÂmNhạc Liêu 12
1398 19:31:44 iChúTiến cS2oBạchVôThường Tống 21
1399 19:31:45 iSTzTônNgộKhông 0reo0riginal Liêu 24
1400 19:31:46 Alexander MyFenToms Liêu 17
1401 19:31:46 IiChúTiễuĐaTình ThuThảo94 Liêu 14
1402 19:31:46 iSTzTônNgộKhông iizThayChuaMeGai Liêu 25
1403 19:31:46 iSTzTônNgộKhông HuỳnhTấnLộc Liêu 26
1404 19:31:46 iTiếnMartin MịĐànChoĐàiNghe Liêu 7
1405 19:31:47 Chơivui PhongPlace Tống 5
1406 19:31:47 iTiếnMartin DươngHạoThiên Liêu 8
1407 19:31:47 zTsunade izViếtHậu Liêu 21
1408 19:31:48 HoàngDượcSưĐông iChúTiến Liêu 29
1409 19:31:48 SanjiVDB CrBeTapSut Liêu 26
1410 19:31:50 iIiIYUNAz ĐTBLạcNguyênSoái Tống 9
1411 19:31:50 OreoOriginal jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 38
1412 19:31:51 BĐTHoàngTửI IiChúTiễuĐaTình Tống 24
1413 19:31:51 B52iTrienChieu zTsunade Tống 6
1414 19:31:52 Alexander KuToSauKhoe Liêu 18
1415 19:31:52 BắcTốngĐạiVương izMrNhânKaka Liêu 7
1416 19:31:52 izHueManzi iCkChịBóng Tống 25
1417 19:31:55 iSTzHoàngĐế TiểuTàTăng Liêu 19
1418 19:31:55 nammoadiph YuXiao Liêu 5
1419 19:31:57 HoanCa oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 6
1420 19:31:57 JX2iNGoc oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 14
1421 19:31:57 bomay123 ZzNoNo1zz Tống 9
1422 19:31:57 JX2iNGoc oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 15
1423 19:31:59 HoàngDượcSưĐông TiênHồĐiệp Liêu 30
1424 19:32:00 ChayDauChoThoat QTzTrưBátGiới Liêu 12
1425 19:32:01 ISxXaPhuTNCNo1 oChalesTrần Liêu 13
1426 19:32:01 Jx2iBắcKiềuPhong VirusSiDa Liêu 23
1427 19:32:01 SanjiVDB ZxDoanChiBinhzX Liêu 27
1428 19:32:02 TLQxLuuBoPK BịThíchBéNguyệt Tống 6
1429 19:32:02 JX2iNGoc PhaQuai Liêu 16
1430 19:32:04 iHnSauThienThu BanhBeoo Tống 14
1431 19:32:04 Applee Sendona Tống 3
1432 19:32:04 SanjiVDB iHnSauThienThu Liêu 28
1433 19:32:05 iIiIYUNAz JX2iNGoc Tống 10
1434 19:32:05 iiiCaVeChuaiii XDameLaAnh Liêu 10
1435 19:32:06 izHueManzi Jx2xHải Tống 26
1436 19:32:08 SMLTaoThao ThichYeuEm Tống 13
1437 19:32:08 iKGzNaughtyboy OreoOriginal Liêu 8
1438 19:32:09 SMLTaoThao ChayDauChoThoat Tống 14
1439 19:32:09 phientuthanh 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 9
1440 19:32:09 izHueManzi nPhogThảoPhương Tống 27
1441 19:32:09 MrMinMin iGiậtBắnMình Tống 7
1442 19:32:10 BắcTốngĐạiVương zziChâuThảoizz Liêu 8
1443 19:32:10 BĐTHoàngTửI phientuthanh Tống 25
1444 19:32:12 oS2oCôDâuMa HoàngDượcSưĐông Tống 1
1445 19:32:13 CrBeTapSut jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 19
1446 19:32:15 iSGzNaughtyBoy B52iTrienChieu Liêu 18
1447 19:32:15 iKGzNaughtyboy oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 9
1448 19:32:16 TậpPKxMGB Jx2AnhEmXDame Liêu 10
1449 19:32:16 izHueManzi DuongKenzz Tống 28
1450 19:32:16 Applee ĐTBLạcNguyênSoái Tống 4
1451 19:32:16 SanjiVDB BánhOreoDâu Liêu 29
1452 19:32:21 SanjiVDB bomay123 Liêu 30
1453 19:32:21 SanjiVDB OreoCookieVani Liêu 31
1454 19:32:21 iChúTiến HaiConThằnLằnCon Tống 22
1455 19:32:21 BĐTHoàngTửI iHrcHiệpHằng99 Tống 26
1456 19:32:23 i68KGxHiếuGenij SMLTaoThao Liêu 12
1457 19:32:23 zTsunade oChalesTrần Liêu 22
1458 19:32:23 jXzMaCungzXj i68KGxHiếuGenij Tống 14
1459 19:32:24 ĐánhXongĐừngChạy 0reo0riginal Liêu 9
1460 19:32:24 Alexander Applee Liêu 19
1461 19:32:24 Alexander MrMinMin Liêu 20
1462 19:32:25 SzzMaiMaiYeuEm KuToSauKhoe Liêu 9
1463 19:32:26 iKGzNaughtyboy YuXiao Liêu 10
1464 19:32:26 iKGzNaughtyboy CrBeTapSut Liêu 11
1465 19:32:26 iKGzNaughtyboy XDameLaAnh Liêu 12
1466 19:32:28 OreoOriginal TiếnĐẹpZaj Tống 39
1467 19:32:28 OreoOriginal iKGzNaughtyboy Tống 40
1468 19:32:29 oS2oVDB iCkChịBóng Tống 19
1469 19:32:29 SzzMaiMaiYeuEm iiJx2NamGa Liêu 10
1470 19:32:29 OreoOriginal zTsunade Tống 41
1471 19:32:29 BịThíchBéNguyệt QuẩyBarHàngĐêm Liêu 30
1472 19:32:30 HPSzzzNgườiCôĐơn zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 22
1473 19:32:31 SzzMaiMaiYeuEm OreoOriginal Liêu 11
1474 19:32:31 MyFenToms HoanCa Tống 9
1475 19:32:31 SzzMaiMaiYeuEm iHnSauThienThu Liêu 12
1476 19:32:33 Jx2iBắcKiềuPhong HuỳnhTấnLộc Liêu 24
1477 19:32:34 JX2iNGoc iIiIYUNAz Liêu 17
1478 19:32:35 iSTzHoàngĐế isEthanol Liêu 20
1479 19:32:35 iS2TuanSeoulDGC iTNxBạchThiển Liêu 4
1480 19:32:35 ixDsquared2 BịThíchBéNguyệt Tống 7
1481 19:32:35 cS2oBạchVôThường ThuỳLinh Liêu 20
1482 19:32:36 iChúTiến NoBiTa9374 Tống 23
1483 19:32:39 JX2iNGoc Chơivui Liêu 18
1484 19:32:39 jXzMaCungzXj BoMayLaTYVT Tống 15
1485 19:32:40 ShinNguyễn99 TiênHồĐiệp Liêu 13
1486 19:32:41 PhongPlace VácCàyquaNúi Liêu 8
1487 19:32:41 iizThayChuaMeGai 1stProJaV Tống 18
1488 19:32:42 cS2oBạchVôThường manokchan Liêu 21
1489 19:32:42 jx2ÔngTrùmMaTúy zziChâuThảoizz Liêu 13
1490 19:32:43 TLQxLuuBoPK ThiênLýĐộcHànhzz Tống 7
1491 19:32:43 xXxMrHuyXxX TròChơiÂmNhạc Liêu 7
1492 19:32:44 PhongPlace PhaQuai Liêu 9
1493 19:32:44 ImConGáiChủTịch iDCzNaughtyGirl Tống 7
1494 19:32:45 PhongPlace NaThanPhong Liêu 10
1495 19:32:45 TiểuTàTăng JX2iNGoc Tống 8
1496 19:32:45 FCzHiep94 PhongPlace Tống 4
1497 19:32:47 HoàngDượcSưĐông ThuThảo94 Liêu 31
1498 19:32:49 TLq2SutDay EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 13
1499 19:32:49 1Jx2zjjTyAk47 SzzMaiMaiYeuEm Tống 17
1500 19:32:49 OreoOriginal KhanhYen Tống 42
1501 19:32:51 zBomie Jx2AnhEmXDame Liêu 12
1502 19:32:51 iDNzNaughtyboy TLq2SutDay Liêu 15
1503 19:32:52 oZoSờÂmĐạoSỹoZo nPhogThảoPhương Tống 10
1504 19:32:54 oS2oCôDâuMa Alexander Tống 2
1505 19:32:54 zTsunade GiấcMơTrưa Liêu 23
1506 19:32:55 iGiậtBắnMình oChalesTrần Liêu 14
1507 19:32:55 TậpPKxMGB F9iiĐểPk Liêu 11
1508 19:32:56 ZzNoNo1zz TiểuTàTăng Liêu 19
1509 19:32:56 iIiIYUNAz ZzNoNo1zz Tống 11
1510 19:32:56 ZzNoNo1zz B52iTrienChieu Liêu 20
1511 19:32:57 iBắnHayTrượt oS2oCôDâuMa Liêu 18
1512 19:32:57 jXzMaCungzXj Jx2iBắcKiềuPhong Tống 16
1513 19:32:58 YuXiao jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 17
1514 19:32:58 zTsunade Jokerr Liêu 24
1515 19:32:59 HoàngDượcSưĐông 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 32
1516 19:32:59 TiểuLợn zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 11
1517 19:32:59 jXzMaCungzXj zBomie Tống 17
1518 19:32:59 Jx2VôCực jXzMaCungzXj Liêu 12
1519 19:33:00 iSTzHoàngĐế DươngHạoThiên Liêu 21
1520 19:33:01 iChúTiến ZCanDyZ Tống 24
1521 19:33:01 iKGzNaughtyboy YuXiao Liêu 13
1522 19:33:01 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BanhBeoo Tống 11
1523 19:33:03 iS2TuanSeoulDGC isEthanol Liêu 5
1524 19:33:03 zTsunade OreoOriginal Liêu 25
1525 19:33:04 ShinNguyễn99 TLQxLuuBoPK Liêu 14
1526 19:33:04 LinhĐáTrứngCút iSTzHoàngĐế Tống 4
1527 19:33:04 iTiếnMartin MịĐànChoĐàiNghe Liêu 9
1528 19:33:04 HoàngDượcSưĐông KuToSauKhoe Liêu 33
1529 19:33:06 i68KGxHiếuGenij izHueManzi Liêu 13
1530 19:33:07 iJx1KeTinhSi BắcTốngĐạiVương Tống 1
1531 19:33:07 zTsunade zziChâuThảoizz Liêu 26
1532 19:33:08 ĐTBLạcNguyênSoái FCzHiep94 Liêu 24
1533 19:33:09 iIiIYUNAz ISxXaPhuTNCNo1 Tống 12
1534 19:33:10 XDameLaAnh iSTzTônNgộKhông Tống 9
1535 19:33:10 XDameLaAnh ViênNghĩaMẫn Tống 10
1536 19:33:12 iJx1KeTinhSi ĐánhXongĐừngChạy Tống 2
1537 19:33:12 VirusSiDa iTiếnMartin Tống 14
1538 19:33:13 i68KGxHiếuGenij iizThayChuaMeGai Liêu 14
1539 19:33:13 MyFenToms i68KGxHiếuGenij Tống 10
1540 19:33:13 TonyStark XDameLaAnh Liêu 4
1541 19:33:16 oZoSờÂmĐạoSỹoZo gioibss Tống 12
1542 19:33:17 iJx1KeTinhSi Jx2xHải Tống 3
1543 19:33:18 iChúTiến BeTapXdame11o Tống 25
1544 19:33:18 ImConGáiChủTịch TiểuLợn Tống 8
1545 19:33:18 SanjiVDB Applee Liêu 32
1546 19:33:18 phientuthanh oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 10
1547 19:33:19 ThiênLýĐộcHànhzz YuXiao Liêu 20
1548 19:33:19 oChalesTrần IiChúTiễuĐaTình Tống 17
1549 19:33:20 izMrNhânKaka ĐTBLạcNguyênSoái Tống 16
1550 19:33:20 HoàngDượcSưĐông KuToSauKhoe Liêu 34
1551 19:33:22 nammoadiph ixDsquared2 Liêu 6
1552 19:33:24 BoMayLaTYVT QTzTrưBátGiới Liêu 3
1553 19:33:25 TiếnĐẹpZaj oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 6
1554 19:33:25 izHueManzi jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 29
1555 19:33:26 OreoOriginal TiếnĐẹpZaj Tống 43
1556 19:33:27 ImConGáiChủTịch iCkChịBóng Tống 9
1557 19:33:27 B52iTrienChieu iKGzNaughtyboy Tống 7
1558 19:33:27 B52iTrienChieu iGiậtBắnMình Tống 8
1559 19:33:27 iHnSauThienThu ChayDauChoThoat Tống 15
1560 19:33:28 zTsunade MyFenToms Liêu 27
1561 19:33:28 SzzMaiMaiYeuEm bomay123 Liêu 13
1562 19:33:29 oChalesTrần nPhogThảoPhương Tống 18
1563 19:33:29 SanjiVDB B52iTrienChieu Liêu 33
1564 19:33:29 izHueManzi Alexander Tống 30
1565 19:33:30 cS2oBạchVôThường OreoCookieVani Liêu 22
1566 19:33:31 ZzNoNo1zz BĐTHoàngTửI Liêu 21
1567 19:33:31 cS2oBạchVôThường BánhOreoDâu Liêu 23
1568 19:33:31 TậpPKxMGB HuỳnhTấnLộc Liêu 12
1569 19:33:32 oooPéVũooo BịThíchBéNguyệt Tống 15
1570 19:33:32 izHueManzi ZzNoNo1zz Tống 31
1571 19:33:34 cS2oBạchVôThường iIiIYUNAz Liêu 24
1572 19:33:34 YuXiao SzzMaiMaiYeuEm Tống 18
1573 19:33:36 TiênHồĐiệp ShinNguyễn99 Tống 11
1574 19:33:36 TiênHồĐiệp ConChimNon Tống 12
1575 19:33:37 F9iiĐểPk 1stProJaV Tống 8
1576 19:33:37 Sendona YuXiao Liêu 6
1577 19:33:37 ThiênLýĐộcHànhzz CrBeTapSut Liêu 21
1578 19:33:37 Jx2iAnhTuan zziChâuThảoizz Liêu 12
1579 19:33:37 HoàngDượcSưĐông QuẩyBarHàngĐêm Liêu 35
1580 19:33:38 Sendona KuToSauKhoe Liêu 7
1581 19:33:39 oS2oVDB zTsunade Tống 20
1582 19:33:39 iSGzNaughtyBoy oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 19
1583 19:33:40 TiênHồĐiệp zLụcTuyếtKỳz Tống 13
1584 19:33:40 TiênHồĐiệp Jx2VôCực Tống 14
1585 19:33:41 NoBiTa9374 oChalesTrần Liêu 18
1586 19:33:42 HoàngDượcSưĐông iJx1KeTinhSi Liêu 36
1587 19:33:42 OreoOriginal HoàngDượcSưĐông Tống 44
1588 19:33:44 phientuthanh Jx2AnhEmXDame Liêu 11
1589 19:33:45 TiênHồĐiệp TonyStark Tống 15
1590 19:33:45 iBắnHayTrượt TLq2SutDay Liêu 19
1591 19:33:45 MrMinMin cS2oBạchVôThường Tống 8
1592 19:33:47 Obamama iBắnHayTrượt Tống 14
1593 19:33:47 SanjiVDB 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 34
1594 19:33:49 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 25
1595 19:33:51 bomay123 Jx2xHải Tống 10
1596 19:33:52 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi jXzMaCungzXj Liêu 16
1597 19:33:52 F9iiĐểPk PhongPlace Tống 9
1598 19:33:54 TiểuTàTăng HoanCa Tống 9
1599 19:33:55 SzzMaiMaiYeuEm iChúTiến Liêu 14
1600 19:33:55 ThiênLýĐộcHànhzz bomay123 Liêu 22
1601 19:33:55 ThiênLýĐộcHànhzz zziChâuThảoizz Liêu 23
1602 19:33:56 iSTzTônNgộKhông VirusSiDa Liêu 27
1603 19:33:57 xXxMrHuyXxX zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 8
1604 19:33:58 IiChúTiễuĐaTình oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 15
1605 19:33:59 Jx2iBắcKiềuPhong isEthanol Liêu 25
1606 19:34:00 iHnSauThienThu Sendona Tống 16
1607 19:34:01 TLQxLuuBoPK NoBiTa9374 Tống 8
1608 19:34:03 zTsunade oChalesTrần Liêu 28
1609 19:34:04 JX2iNGoc SMLTaoThao Liêu 19
1610 19:34:05 BĐTHoàngTửI phientuthanh Tống 27
1611 19:34:05 YuXiao FwMzHeniken Tống 19
1612 19:34:06 oooPéVũooo JX2iNGoc Tống 16
1613 19:34:06 OreoOriginal EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 45
1614 19:34:06 BĐTHoàngTửI ZzNoNo1zz Tống 28
1615 19:34:06 oS2oVDB BoMayLaTYVT Tống 21
1616 19:34:07 izMrNhânKaka jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 17
1617 19:34:08 zTsunade oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 29
1618 19:34:09 zTsunade jXzMaCungzXj Liêu 30
1619 19:34:10 BĐTHoàngTửI gioibss Tống 29
1620 19:34:10 HoàngDượcSưĐông KuToSauKhoe Liêu 37
1621 19:34:10 iIiIYUNAz 1stProJaV Tống 13
1622 19:34:11 HoàngDượcSưĐông YuXiao Liêu 38
1623 19:34:13 CrBeTapSut zTsunade Tống 20
1624 19:34:13 BĐTHoàngTửI Alexander Tống 30
1625 19:34:14 iCLTSzNaughtyBoy bomay123 Liêu 2
1626 19:34:15 iGiậtBắnMình zziChâuThảoizz Liêu 15
1627 19:34:16 ĐTBLạcNguyênSoái ssHVT32ss Liêu 26
1628 19:34:16 izHueManzi Jx2iAnhTuan Tống 32
1629 19:34:17 ThiênLýĐộcHànhzz MyFenToms Liêu 24
1630 19:34:18 ChắcAiĐóSẽNằm XDameLaAnh Liêu 5
1631 19:34:18 i68KGxHiếuGenij xdamekuku Liêu 15
1632 19:34:18 iizThayChuaMeGai nPhogThảoPhương Tống 19
1633 19:34:18 izHueManzi IiChúTiễuĐaTình Tống 33
1634 19:34:18 iiJx2NamGa iHrcHiệpHằng99 Tống 11
1635 19:34:21 OreoOriginal HoàngDượcSưĐông Tống 46
1636 19:34:22 BĐTHoàngTửI HitsuyiYs Tống 31
1637 19:34:24 oChalesTrần iCLTSzNaughtyBoy Tống 19
1638 19:34:24 iIiIYUNAz ThiênLýĐộcHànhzz Tống 14
1639 19:34:26 jx2ÔngTrùmMaTúy oChalesTrần Liêu 14
1640 19:34:27 YuXiao KhanhYen Tống 20
1641 19:34:27 ĐánhXongĐừngChạy F9iiĐểPk Liêu 10
1642 19:34:27 iGiậtBắnMình zziChâuThảoizz Liêu 16
1643 19:34:28 iHnSauThienThu SzzMaiMaiYeuEm Tống 17
1644 19:34:28 ĐánhXongĐừngChạy TiểuTàTăng Liêu 11
1645 19:34:28 isEthanol ThichYeuEm Tống 28
1646 19:34:28 isEthanol Jx2iBắcKiềuPhong Tống 29
1647 19:34:29 OreoOriginal BanhBeoo Tống 47
1648 19:34:29 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ChayDauChoThoat Tống 13
1649 19:34:30 iSTzHoàngĐế HuỳnhTấnLộc Liêu 22
1650 19:34:30 BĐTHoàngTửI iTiếnMartin Tống 32
1651 19:34:31 Jx2VôCực Obamama Liêu 13
1652 19:34:31 ISxXaPhuTNCNo1 TiênHồĐiệp Liêu 14
1653 19:34:32 SanjiVDB jXzMaCungzXj Liêu 35
1654 19:34:32 iBắnHayTrượt iiJx2NamGa Liêu 20
1655 19:34:33 FCzHiep94 BắcTốngĐạiVương Tống 5
1656 19:34:33 iTBxRoseMirelina iTNxBạchThiển Liêu 16
1657 19:34:35 ImConGáiChủTịch iTBxRoseMirelina Tống 10
1658 19:34:35 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iDNzNaughtyboy Tống 14
1659 19:34:35 oooPéVũooo iSTzTônNgộKhông Tống 17
1660 19:34:35 iIiIYUNAz ĐTBLạcNguyênSoái Tống 15
1661 19:34:36 Alexander ssHVT32ss Liêu 21
1662 19:34:36 zTsunade Applee Liêu 31
1663 19:34:38 iChúTiến iBắnHayTrượt Tống 26
1664 19:34:38 ChắcAiĐóSẽNằm TròChơiÂmNhạc Liêu 6
1665 19:34:38 izMrNhânKaka ZzNoNo1zz Tống 18
1666 19:34:39 cS2oBạchVôThường TLQxLuuBoPK Liêu 25
1667 19:34:39 HoàngDượcSưĐông XDameLaAnh Liêu 39
1668 19:34:39 oS2oVDB iCkChịBóng Tống 22
1669 19:34:39 izMrNhânKaka JX2iNGoc Tống 19
1670 19:34:41 oooPéVũooo nammoadiph Tống 18
1671 19:34:42 izHueManzi 1stProJaV Tống 34
1672 19:34:43 0reo0riginal nPhogThảoPhương Tống 7
1673 19:34:43 1Jx2zjjTyAk47 RRRRRRRRR Tống 18
1674 19:34:44 1Jx2zjjTyAk47 jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 19
1675 19:34:45 oooPéVũooo i68KGxHiếuGenij Tống 19
1676 19:34:46 iHnSauThienThu Alexander Tống 18
1677 19:34:47 iBDoBướmoBDi iSGzNaughtyBoy Tống 5
1678 19:34:47 SanjiVDB NaThanPhong Liêu 36
1679 19:34:47 ZxDoanChiBinhzX zTsunade Tống 8
1680 19:34:48 TậpPKxMGB zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 13
1681 19:34:49 oZoSờÂmĐạoSỹoZo HoanCa Tống 15
1682 19:34:49 IiChúTiễuĐaTình OreoOriginal Liêu 16
1683 19:34:50 ImConGáiChủTịch BịThíchBéNguyệt Tống 11
1684 19:34:50 SMLTaoThao ĐánhXongĐừngChạy Tống 15
1685 19:34:50 cS2oBạchVôThường iBDoBướmoBDi Liêu 26
1686 19:34:50 IiChúTiễuĐaTình 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 17
1687 19:34:50 iS2TuanSeoulDGC SMLTaoThao Liêu 6
1688 19:34:51 0reo0riginal phientuthanh Tống 8
1689 19:34:52 BĐTHoàngTửI PhongPlace Tống 33
1690 19:34:52 iGiậtBắnMình zziChâuThảoizz Liêu 17
1691 19:34:53 HitsuyiYs TLq2SutDay Liêu 1
1692 19:34:53 ThiênLýĐộcHànhzz iIiIYUNAz Liêu 25
1693 19:34:54 HoàngDượcSưĐông oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 40
1694 19:34:55 oZoSờÂmĐạoSỹoZo JX2iNGoc Tống 16
1695 19:34:56 BĐTHoàngTửI NoBiTa9374 Tống 34
1696 19:34:56 zBomie iizThayChuaMeGai Liêu 13
1697 19:34:56 iBắnHayTrượt B52iTrienChieu Liêu 21
1698 19:34:57 iHnSauThienThu Jx2xHải Tống 19
1699 19:34:57 TiểuLợn isEthanol Liêu 12
1700 19:34:59 iCLTSzNaughtyBoy iHnSauThienThu Liêu 3
1701 19:35:00 SanjiVDB KuToSauKhoe Liêu 37
1702 19:35:00 HoàngDượcSưĐông bomay123 Liêu 41
1703 19:35:02 F9iiĐểPk SanjiVDB Tống 10
1704 19:35:02 HoàngDượcSưĐông oChalesTrần Liêu 42
1705 19:35:03 F9iiĐểPk gioibss Tống 11
1706 19:35:03 HPSzzzNgườiCôĐơn jXzMaCungzXj Liêu 23
1707 19:35:04 iTBxRoseMirelina ImConGáiChủTịch Liêu 17
1708 19:35:04 F9iiĐểPk HitsuyiYs Tống 12
1709 19:35:04 ThiênLýĐộcHànhzz F9iiĐểPk Liêu 26
1710 19:35:04 iChúTiến Sendona Tống 27
1711 19:35:08 HuỳnhTấnLộc zBomie Tống 8
1712 19:35:08 HuỳnhTấnLộc DuongKenzz Tống 9
1713 19:35:08 HuỳnhTấnLộc TiểuLợn Tống 10
1714 19:35:08 HuỳnhTấnLộc HPSzzzNgườiCôĐơn Tống 11
1715 19:35:08 HuỳnhTấnLộc iSTzHoàngĐế Tống 12
1716 19:35:08 HuỳnhTấnLộc BoMayLaTYVT Tống 13
1717 19:35:09 iGiậtBắnMình zziChâuThảoizz Liêu 18
1718 19:35:09 cS2oBạchVôThường iBDoBướmoBDi Liêu 27
1719 19:35:10 ssHVT32ss BịThíchBéNguyệt Tống 1
1720 19:35:11 TậpPKxMGB HuỳnhTấnLộc Liêu 14
1721 19:35:11 zTsunade YuXiao Liêu 32
1722 19:35:12 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi iChúTiến Liêu 17
1723 19:35:13 ĐTBLạcNguyênSoái ixDsquared2 Liêu 27
1724 19:35:15 SzzMaiMaiYeuEm OreoOriginal Liêu 15
1725 19:35:17 izHueManzi nPhogThảoPhương Tống 35
1726 19:35:17 iTBxRoseMirelina oooPéVũooo Liêu 18
1727 19:35:17 BanRungConKu iiJx2NamGa Liêu 1
1728 19:35:20 oChalesTrần IiChúTiễuĐaTình Tống 20
1729 19:35:21 ShinNguyễn99 isEthanol Liêu 15
1730 19:35:22 zTsunade izMrNhânKaka Liêu 33
1731 19:35:22 iBắnHayTrượt MyFenToms Liêu 22
1732 19:35:23 F9iiĐểPk zTsunade Tống 13
1733 19:35:23 jx2ÔngTrùmMaTúy oChalesTrần Liêu 15
1734 19:35:24 QTzTrưBátGiới iSTzTônNgộKhông Tống 3
1735 19:35:24 zBomie FCzHiep94 Liêu 14
1736 19:35:25 HuỳnhTấnLộc jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 14
1737 19:35:25 HuỳnhTấnLộc iCLTSzNaughtyBoy Tống 15
1738 19:35:25 HuỳnhTấnLộc ThiênLýĐộcHànhzz Tống 16
1739 19:35:25 HuỳnhTấnLộc SzzMaiMaiYeuEm Tống 17
1740 19:35:26 HoàngDượcSưĐông bomay123 Liêu 43
1741 19:35:26 HuỳnhTấnLộc ChayDauChoThoat Tống 18
1742 19:35:26 OreoOriginal Jx2xHải Tống 48
1743 19:35:27 BanRungConKu HuỳnhTấnLộc Liêu 2
1744 19:35:28 cS2oBạchVôThường CrBeTapSut Liêu 28
1745 19:35:29 TonyStark XDameLaAnh Liêu 5
1746 19:35:29 OreoOriginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 49
1747 19:35:34 BanRungConKu zziChâuThảoizz Liêu 3
1748 19:35:37 BĐTHoàngTửI nPhogThảoPhương Tống 35
1749 19:35:37 cS2oBạchVôThường oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 29
1750 19:35:37 izHueManzi 1stProJaV Tống 36
1751 19:35:37 HoàngDượcSưĐông iHnSauThienThu Liêu 44
1752 19:35:37 BắcTốngĐạiVương iizThayChuaMeGai Liêu 9
1753 19:35:38 1Jx2zjjTyAk47 HitsuyiYs Tống 20
1754 19:35:39 MrMinMin iTBxRoseMirelina Tống 9
1755 19:35:39 iBDoBướmoBDi iDCzNaughtyGirl Tống 6
1756 19:35:41 XDameLaAnh iGiậtBắnMình Tống 11
1757 19:35:41 XDameLaAnh iSGzNaughtyBoy Tống 12
1758 19:35:41 XDameLaAnh SanjiVDB Tống 13
1759 19:35:43 iChúTiến iKGzNaughtyboy Tống 28
1760 19:35:43 i68KGxHiếuGenij DươngHạoThiên Liêu 16
1761 19:35:43 TiểuTàTăng JX2iNGoc Tống 10
1762 19:35:43 TonyStark QTzTrưBátGiới Liêu 6
1763 19:35:44 i68KGxHiếuGenij VirusSiDa Liêu 17
1764 19:35:44 SzzMaiMaiYeuEm oChalesTrần Liêu 16
1765 19:35:44 i68KGxHiếuGenij MịĐànChoĐàiNghe Liêu 18
1766 19:35:44 oS2oVDB iCkChịBóng Tống 23
1767 19:35:44 TLQxLuuBoPK ĐánhXongĐừngChạy Tống 9
1768 19:35:46 HoàngDượcSưĐông izViếtHậu Liêu 45
1769 19:35:46 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi FCzHiep94 Liêu 18
1770 19:35:46 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZzNoNo1zz Tống 17
1771 19:35:46 BanRungConKu zziChâuThảoizz Liêu 4
1772 19:35:47 iChúTiến HoàngDượcSưĐông Tống 29
1773 19:35:48 ShinNguyễn99 isEthanol Liêu 16
1774 19:35:49 ixDsquared2 ThiênLýĐộcHànhzz Tống 8
1775 19:35:49 ixDsquared2 jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 9
1776 19:35:49 ixDsquared2 zTsunade Tống 10
1777 19:35:49 iSTzTônNgộKhông OreoOriginal Liêu 28
1778 19:35:49 TùngĐầuMục zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 4
1779 19:35:50 iSTzTônNgộKhông B52iTrienChieu Liêu 29
1780 19:35:52 oooPéVũooo BanhBeoo Tống 20
1781 19:35:52 iIiIYUNAz EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 16
1782 19:35:55 zziChâuThảoizz BắcTốngĐạiVương Tống 6
1783 19:35:56 1Jx2zjjTyAk47 PhongPlace Tống 21
1784 19:35:56 iSTzTônNgộKhông ImConGáiChủTịch Liêu 30
1785 19:35:56 zziChâuThảoizz Alexander Tống 7
1786 19:35:58 Jx2xHải zziChâuThảoizz Liêu 11
1787 19:35:58 IiChúTiễuĐaTình iChúTiến Liêu 18
1788 19:35:58 1Jx2zjjTyAk47 IiChúTiễuĐaTình Tống 22
1789 19:35:58 iSTzTônNgộKhông 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 31
1790 19:35:59 TLQxLuuBoPK ĐTBLạcNguyênSoái Tống 10
1791 19:36:00 oChalesTrần iSTzTônNgộKhông Tống 21
1792 19:36:01 Sendona F9iiĐểPk Liêu 8
1793 19:36:03 ShinNguyễn99 HuỳnhTấnLộc Liêu 17
1794 19:36:03 cS2oBạchVôThường iBDoBướmoBDi Liêu 30
1795 19:36:03 iS2TuanSeoulDGC SMLTaoThao Liêu 7
1796 19:36:05 HitsuyiYs ZxDoanChiBinhzX Liêu 2
1797 19:36:06 iHnSauThienThu RRRRRRRRR Tống 20
1798 19:36:06 oChalesTrần iKGzNaughtyboy Tống 22
1799 19:36:06 ChắcAiĐóSẽNằm LinhĐáTrứngCút Liêu 7
1800 19:36:06 oChalesTrần HitsuyiYs Tống 23
1801 19:36:07 oChalesTrần nPhogThảoPhương Tống 24
1802 19:36:07 0reo0riginal zTsunade Tống 9
1803 19:36:08 iizThayChuaMeGai Jx2xHải Tống 20
1804 19:36:08 BĐTHoàngTửI JX2iNGoc Tống 36
1805 19:36:09 Jx2iBắcKiềuPhong PhaQuai Liêu 26
1806 19:36:09 Jx2Mộngzz iCkChịBóng Tống 2
1807 19:36:09 Jx2iAnhTuan Applee Liêu 13
1808 19:36:10 SzzMaiMaiYeuEm oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 17
1809 19:36:11 BanRungConKu KuToSauKhoe Liêu 5
1810 19:36:11 SzzMaiMaiYeuEm iizThayChuaMeGai Liêu 18
1811 19:36:11 SzzMaiMaiYeuEm YuXiao Liêu 19
1812 19:36:11 1stProJaV TLq2SutDay Liêu 5
1813 19:36:11 i68KGxHiếuGenij TiểuTàTăng Liêu 19
1814 19:36:12 TLQxLuuBoPK SzzMaiMaiYeuEm Tống 11
1815 19:36:14 zBomie isEthanol Liêu 15
1816 19:36:15 iChúTiến Sendona Tống 30
1817 19:36:15 SanjiVDB zziChâuThảoizz Liêu 38
1818 19:36:16 SanjiVDB OreoOriginal Liêu 39
1819 19:36:17 jx2ÔngTrùmMaTúy oChalesTrần Liêu 16
1820 19:36:17 jx2ÔngTrùmMaTúy MyFenToms Liêu 17
1821 19:36:18 iChúTiến phientuthanh Tống 31
1822 19:36:18 BịThíchBéNguyệt jXzMaCungzXj Liêu 31
1823 19:36:18 BịThíchBéNguyệt NaThanPhong Liêu 32
1824 19:36:18 BịThíchBéNguyệt Jx2Mộngzz Liêu 33
1825 19:36:18 BịThíchBéNguyệt ssHVT32ss Liêu 34
1826 19:36:19 HPSzzzNgườiCôĐơn xdamekuku Liêu 24
1827 19:36:20 BịThíchBéNguyệt ImConGáiChủTịch Liêu 35
1828 19:36:21 iHrcHiệpHằng99 B52iTrienChieu Liêu 2
1829 19:36:21 HoàngDượcSưĐông CrBeTapSut Liêu 46
1830 19:36:21 TiênHồĐiệp HaiConThằnLằnCon Tống 16
1831 19:36:22 TiênHồĐiệp ChắcAiĐóSẽNằm Tống 17
1832 19:36:22 LjnhYen TiênHồĐiệp Liêu 8
1833 19:36:23 MrMinMin iTBxRoseMirelina Tống 10
1834 19:36:25 ChayDauChoThoat bomay123 Liêu 13
1835 19:36:25 iSTzHoàngĐế zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 23
1836 19:36:26 OreoOriginal Alexander Tống 50
1837 19:36:27 OreoOriginal iGiậtBắnMình Tống 51
1838 19:36:27 iHnSauThienThu SanjiVDB Tống 21
1839 19:36:28 izHueManzi JX2iNGoc Tống 37
1840 19:36:28 1stProJaV iiJx2NamGa Liêu 6
1841 19:36:29 0reo0riginal BanhBeoo Tống 10
1842 19:36:29 HoàngDượcSưĐông TLQxLuuBoPK Liêu 47
1843 19:36:31 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 28
1844 19:36:32 IiChúTiễuĐaTình YuXiao Liêu 19
1845 19:36:32 ixDsquared2 zTsunade Tống 11
1846 19:36:32 IiChúTiễuĐaTình oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 20
1847 19:36:34 iBắnHayTrượt Obamama Liêu 23
1848 19:36:34 F9iiĐểPk zLụcTuyếtKỳz Tống 14
1849 19:36:34 BanRungConKu oChalesTrần Liêu 6
1850 19:36:34 BanRungConKu zziChâuThảoizz Liêu 7
1851 19:36:35 F9iiĐểPk gioibss Tống 15
1852 19:36:36 iS2TuanSeoulDGC HuỳnhTấnLộc Liêu 8
1853 19:36:36 izViếtHậu nPhogThảoPhương Tống 10
1854 19:36:38 HoàngDượcSưĐông iIiIYUNAz Liêu 48
1855 19:36:40 iHnSauThienThu iCLTSzNaughtyBoy Tống 22
1856 19:36:41 iS2TuanSeoulDGC isEthanol Liêu 9
1857 19:36:41 iBắnHayTrượt XDameLaAnh Liêu 24
1858 19:36:42 ZzNoNo1zz GiấcMơTrưa Liêu 22
1859 19:36:42 oooPéVũooo RRRRRRRRR Tống 21
1860 19:36:42 oZoSờÂmĐạoSỹoZo HitsuyiYs Tống 18
1861 19:36:43 iSTzTônNgộKhông bomay123 Liêu 32
1862 19:36:43 ZzNoNo1zz Jokerr Liêu 23
1863 19:36:43 oS2oVDB BịThíchBéNguyệt Tống 24
1864 19:36:44 ĐánhXongĐừngChạy izHueManzi Liêu 12
1865 19:36:45 jx2ÔngTrùmMaTúy iHnSauThienThu Liêu 18
1866 19:36:46 jXzMaCungzXj cS2oBạchVôThường Tống 18
1867 19:36:48 HoàngDượcSưĐông KuToSauKhoe Liêu 49
1868 19:36:48 iSGzNaughtyBoy ixDsquared2 Liêu 20
1869 19:36:49 BắcTốngĐạiVương oooPéVũooo Liêu 10
1870 19:36:49 1Jx2zjjTyAk47 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 23
1871 19:36:50 Jx2xHải F9iiĐểPk Liêu 12
1872 19:36:50 iSGzNaughtyBoy jXzMaCungzXj Liêu 21
1873 19:36:50 iBDoBướmoBDi SzzMaiMaiYeuEm Tống 7
1874 19:36:51 OreoOriginal JX2iNGoc Tống 52
1875 19:36:51 VirusSiDa BanhBeoo Tống 15
1876 19:36:51 OreoOriginal NecromancerxD Tống 53
1877 19:36:52 iTBxRoseMirelina MrMinMin Liêu 19
1878 19:36:52 OreoOriginal iCkChịBóng Tống 54
1879 19:36:54 QTzTrưBátGiới ĐánhXongĐừngChạy Tống 4
1880 19:36:54 Obamama BắcTốngĐạiVương Tống 15
1881 19:36:55 SanjiVDB OreoOriginal Liêu 40
1882 19:36:55 HoàngDượcSưĐông NaThanPhong Liêu 50
1883 19:36:56 oChalesTrần Sendona Tống 25
1884 19:36:56 iChúTiến nPhogThảoPhương Tống 32
1885 19:36:56 ChayDauChoThoat isEthanol Liêu 14
1886 19:36:56 IiChúTiễuĐaTình ssHVT32ss Liêu 21
1887 19:36:56 oChalesTrần iBắnHayTrượt Tống 26
1888 19:36:57 BanRungConKu B52iTrienChieu Liêu 8
1889 19:37:00 0reo0riginal nammoadiph Tống 11
1890 19:37:00 TậpPKxMGB HuỳnhTấnLộc Liêu 15
1891 19:37:02 iChúTiến BịThíchBéNguyệt Tống 33
1892 19:37:03 iIiIYUNAz ViênNghĩaMẫn Tống 17
1893 19:37:06 ZzNoNo1zz SMLTaoThao Liêu 24
1894 19:37:07 iBDoBướmoBDi HoàngDượcSưĐông Tống 8
1895 19:37:07 iSTzTônNgộKhông bomay123 Liêu 33
1896 19:37:08 iSTzTônNgộKhông Obamama Liêu 34
1897 19:37:09 iiJx2NamGa ThichYeuEm Tống 12
1898 19:37:09 iChúTiến nPhogThảoPhương Tống 34
1899 19:37:09 iHnSauThienThu Alexander Tống 23
1900 19:37:10 zBomie iTNxBạchThiển Liêu 16
1901 19:37:10 izViếtHậu iGiậtBắnMình Tống 11
1902 19:37:10 iHnSauThienThu iSTzTônNgộKhông Tống 24
1903 19:37:13 SzzMaiMaiYeuEm 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 20
1904 19:37:14 VirusSiDa iKGzNaughtyboy Tống 16
1905 19:37:14 NaThanPhong jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 5
1906 19:37:15 jXzMaCungzXj SzzMaiMaiYeuEm Tống 19
1907 19:37:15 OreoOriginal EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 55
1908 19:37:16 ChayDauChoThoat oChalesTrần Liêu 15
1909 19:37:19 ISxXaPhuTNCNo1 TLq2SutDay Liêu 15
1910 19:37:20 DuongKenzz zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 10
1911 19:37:21 izViếtHậu JX2iNGoc Tống 12
1912 19:37:22 iChúTiến HitsuyiYs Tống 35
1913 19:37:22 ssHVT32ss LjnhYen Tống 2
1914 19:37:23 iSGzNaughtyBoy OreoOriginal Liêu 22
1915 19:37:24 oZoSờÂmĐạoSỹoZo nPhogThảoPhương Tống 19
1916 19:37:24 iS2TuanSeoulDGC HuỳnhTấnLộc Liêu 10
1917 19:37:25 0reo0riginal phientuthanh Tống 12
1918 19:37:25 oooPéVũooo IiChúTiễuĐaTình Tống 22
1919 19:37:26 isEthanol ĐTBLạcNguyênSoái Tống 30
1920 19:37:26 BanRungConKu B52iTrienChieu Liêu 9
1921 19:37:28 HPSzzzNgườiCôĐơn XDameLaAnh Liêu 25
1922 19:37:29 iTBxRoseMirelina TiênHồĐiệp Liêu 20
1923 19:37:30 izViếtHậu BanhBeoo Tống 13
1924 19:37:32 iIiIYUNAz izS2HắcVôThường Tống 18
1925 19:37:32 oZoSờÂmĐạoSỹoZo nammoadiph Tống 20
1926 19:37:33 cS2oBạchVôThường bomay123 Liêu 31
1927 19:37:34 izHueManzi 1stProJaV Tống 38
1928 19:37:34 zTsunade NaThanPhong Liêu 34
1929 19:37:35 BĐTHoàngTửI HoàngDượcSưĐông Tống 37
1930 19:37:35 BanRungConKu KuToSauKhoe Liêu 10
1931 19:37:35 BanRungConKu oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 11
1932 19:37:36 SanjiVDB YuXiao Liêu 41
1933 19:37:36 zTsunade ImConGáiChủTịch Liêu 35
1934 19:37:37 iKGzNaughtyboy QTzTrưBátGiới Liêu 14
1935 19:37:38 iSGzNaughtyBoy zziChâuThảoizz Liêu 23
1936 19:37:38 BĐTHoàngTửI gioibss Tống 38
1937 19:37:39 CrBeTapSut BịThíchBéNguyệt Tống 21
1938 19:37:42 iS2TuanSeoulDGC HuỳnhTấnLộc Liêu 11
1939 19:37:42 JX2iNGoc jXzMaCungzXj Liêu 20
1940 19:37:42 BĐTHoàngTửI Alexander Tống 39
1941 19:37:44 cS2oBạchVôThường oChalesTrần Liêu 32
1942 19:37:44 FCzHiep94 ISxXaPhuTNCNo1 Tống 6
1943 19:37:47 iCLTSzNaughtyBoy OreoOriginal Liêu 4
1944 19:37:48 iSGzNaughtyBoy XDameLaAnh Liêu 24
1945 19:37:49 ssHVT32ss DuongKenzz Tống 3
1946 19:37:49 BĐTHoàngTửI iKGzNaughtyboy Tống 40
1947 19:37:49 SzzMaiMaiYeuEm bomay123 Liêu 21
1948 19:37:49 iSTzHoàngĐế izMrNhânKaka Liêu 24
1949 19:37:49 izViếtHậu ĐTBLạcNguyênSoái Tống 14
1950 19:37:50 iIiIYUNAz ĐánhXongĐừngChạy Tống 19
1951 19:37:50 iIiIYUNAz Jx2iAnhTuan Tống 20
1952 19:37:51 iizThayChuaMeGai nPhogThảoPhương Tống 21
1953 19:37:51 ssHVT32ss iSTzHoàngĐế Tống 4
1954 19:37:51 oS2oVDB zTsunade Tống 25
1955 19:37:52 iHnSauThienThu JX2iNGoc Tống 25
1956 19:37:52 iHnSauThienThu ZzNoNo1zz Tống 26
1957 19:37:53 BĐTHoàngTửI iGiậtBắnMình Tống 41
1958 19:37:53 BanRungConKu ixDsquared2 Liêu 12
1959 19:37:56 iChúTiến iDNzNaughtyboy Tống 36
1960 19:37:56 Obamama ThiênLýĐộcHànhzz Tống 16
1961 19:37:58 oChalesTrần jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 27
1962 19:37:58 HitsuyiYs SMLTaoThao Liêu 3
1963 19:37:58 iS2TuanSeoulDGC iTNxBạchThiển Liêu 12
1964 19:37:58 i68KGxHiếuGenij iiJx2NamGa Liêu 20
1965 19:37:58 B52iTrienChieu HitsuyiYs Tống 9
1966 19:37:58 i68KGxHiếuGenij TLQxLuuBoPK Liêu 21
1967 19:37:58 B52iTrienChieu SzzMaiMaiYeuEm Tống 10
1968 19:37:59 HPSzzzNgườiCôĐơn NgườiConGáiTaYêu Liêu 26
1969 19:38:00 NoBiTa9374 HuỳnhTấnLộc Liêu 19
1970 19:38:00 BanRungConKu ImConGáiChủTịch Liêu 13
1971 19:38:00 B52iTrienChieu NecromancerxD Tống 11
1972 19:38:00 i68KGxHiếuGenij ssHVT32ss Liêu 22
1973 19:38:01 OreoOriginal SanjiVDB Tống 56
1974 19:38:02 BanRungConKu OreoOriginal Liêu 14
1975 19:38:02 iHnSauThienThu i68KGxHiếuGenij Tống 27
1976 19:38:02 zziChâuThảoizz iSTzTônNgộKhông Tống 8
1977 19:38:03 zBomie iizThayChuaMeGai Liêu 17
1978 19:38:03 BanRungConKu XDameLaAnh Liêu 15
1979 19:38:04 iSGzNaughtyBoy zziChâuThảoizz Liêu 25
1980 19:38:05 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Sendona Tống 21
1981 19:38:06 IiChúTiễuĐaTình B52iTrienChieu Liêu 22
1982 19:38:06 ShinNguyễn99 TiênHồĐiệp Liêu 18
1983 19:38:06 Obamama nPhogThảoPhương Tống 17
1984 19:38:06 IiChúTiễuĐaTình oooPéVũooo Liêu 23
1985 19:38:08 xdamekuku zTsunade Tống 3
1986 19:38:08 izViếtHậu BanhBeoo Tống 15
1987 19:38:10 iS2TuanSeoulDGC zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 13
1988 19:38:10 iSGzNaughtyBoy bomay123 Liêu 26
1989 19:38:12 TonyStark Applee Liêu 7
1990 19:38:14 iiNuTaurus iBắnHayTrượt Tống 8
1991 19:38:16 CrBeTapSut HoanCa Tống 22
1992 19:38:16 zziChâuThảoizz iCkChịBóng Tống 9
1993 19:38:18 NaThanPhong Jx2xHải Tống 6
1994 19:38:19 HuỳnhTấnLộc NoBiTa9374 Tống 19
1995 19:38:19 HoàngDượcSưĐông jXzMaCungzXj Liêu 51
1996 19:38:19 HuỳnhTấnLộc zBomie Tống 20
1997 19:38:19 HuỳnhTấnLộc ShinNguyễn99 Tống 21
1998 19:38:19 LinhĐáTrứngCút BịThíchBéNguyệt Tống 5
1999 19:38:19 HuỳnhTấnLộc Jx2iBắcKiềuPhong Tống 22
2000 19:38:20 XiaoMin OreoOriginal Liêu 15
2001 19:38:21 BĐTHoàngTửI TậpPKxMGB Tống 42
2002 19:38:21 SanjiVDB oChalesTrần Liêu 42
2003 19:38:22 xXxMrHuyXxX XDameLaAnh Liêu 9
2004 19:38:25 ImConGáiChủTịch EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 12
2005 19:38:26 ssHVT32ss HoàngDượcSưĐông Tống 5
2006 19:38:27 BanhBeoo isEthanol Liêu 5
2007 19:38:30 NecromancerxD iiNuTaurus Liêu 1
2008 19:38:31 ixDsquared2 ĐánhXongĐừngChạy Tống 12
2009 19:38:31 Obamama JX2iNGoc Tống 18
2010 19:38:31 0reo0riginal BanhBeoo Tống 13
2011 19:38:31 iBắnHayTrượt Jx2Mộngzz Liêu 25
2012 19:38:31 iHrcHiệpHằng99 F9iiĐểPk Liêu 3
2013 19:38:31 ImConGáiChủTịch jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 13
2014 19:38:32 jXzMaCungzXj IiChúTiễuĐaTình Tống 20
2015 19:38:33 ssHVT32ss ĐTBLạcNguyênSoái Tống 6
2016 19:38:34 TLq2SutDay nPhogThảoPhương Tống 14
2017 19:38:34 iS2TuanSeoulDGC iHnSauThienThu Liêu 14
2018 19:38:35 izHueManzi zBomie Tống 39
2019 19:38:36 iS2TuanSeoulDGC NaThanPhong Liêu 15
2020 19:38:36 iizThayChuaMeGai ChayDauChoThoat Tống 22
2021 19:38:37 OreoOriginal iDNzNaughtyboy Tống 57
2022 19:38:37 Obamama nammoadiph Tống 19
2023 19:38:38 iSTzTônNgộKhông KuToSauKhoe Liêu 35
2024 19:38:38 HuỳnhTấnLộc ThichYeuEm Tống 23
2025 19:38:38 iIiIYUNAz BịThíchBéNguyệt Tống 21
2026 19:38:38 iSTzTônNgộKhông zziChâuThảoizz Liêu 36
2027 19:38:38 QTzTrưBátGiới TùngĐầuMục Tống 5
2028 19:38:39 BanRungConKu OreoOriginal Liêu 16
2029 19:38:39 Jx2iAnhTuan iIiIYUNAz Liêu 14
2030 19:38:39 Jx2iAnhTuan izViếtHậu Liêu 15
2031 19:38:40 QTzTrưBátGiới SưTháiĐiBar Tống 6
2032 19:38:41 iGiậtBắnMình XDameLaAnh Liêu 19
2033 19:38:41 SzzMaiMaiYeuEm iizThayChuaMeGai Liêu 22
2034 19:38:41 jXzMaCungzXj iCkChịBóng Tống 21
2035 19:38:42 iS2TuanSeoulDGC QTzTrưBátGiới Liêu 16
2036 19:38:42 1Jx2zjjTyAk47 SzzMaiMaiYeuEm Tống 24
2037 19:38:43 SanjiVDB isEthanol Liêu 43
2038 19:38:45 BĐTHoàngTửI izS2HắcVôThường Tống 43
2039 19:38:46 oChalesTrần iSTzTônNgộKhông Tống 28
2040 19:38:47 iChúTiến zTsunade Tống 37
2041 19:38:48 xXxMrHuyXxX oChalesTrần Liêu 10
2042 19:38:48 oZZTừCẩmHuyZZo SanjiVDB Tống 2
2043 19:38:51 ZzNoNo1zz TLQxLuuBoPK Liêu 25
2044 19:38:52 BanRungConKu zziChâuThảoizz Liêu 17
2045 19:38:53 oS2oPháiNgaMy TiênHồĐiệp Liêu 1
2046 19:38:53 TLq2SutDay nPhogThảoPhương Tống 15
2047 19:38:55 phientuthanh ssHVT32ss Liêu 12
2048 19:38:55 oS2oVDB BoMayLaMGB Tống 26
2049 19:38:57 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zBomie Tống 22
2050 19:38:57 iChúTiến JX2iNGoc Tống 38
2051 19:38:58 iSGzNaughtyBoy XDameLaAnh Liêu 27
2052 19:38:58 iizThayChuaMeGai HoàngDượcSưĐông Tống 23
2053 19:38:58 iizThayChuaMeGai jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 24
2054 19:39:00 isEthanol iGiậtBắnMình Tống 31
2055 19:39:00 HPSzzzNgườiCôĐơn TiểuTàTăng Liêu 27
2056 19:39:00 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BanhBeoo Tống 23
2057 19:39:00 isEthanol oS2oNgaMyĐàn5 Tống 32
2058 19:39:00 oooPéVũooo phientuthanh Tống 23
2059 19:39:00 isEthanol iSGzNaughtyBoy Tống 33
2060 19:39:00 isEthanol BanRungConKu Tống 34
2061 19:39:00 isEthanol oS2oPháiNgaMy Tống 35
2062 19:39:01 OreoOriginal iBắnHayTrượt Tống 58
2063 19:39:01 ThiênLýĐộcHànhzz oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 27
2064 19:39:01 zziChâuThảoizz Jx2xHải Tống 10
2065 19:39:01 i68KGxHiếuGenij B52iTrienChieu Liêu 23
2066 19:39:02 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ZzNoNo1zz Tống 24
2067 19:39:02 xXxMrHuyXxX OreoOriginal Liêu 11
2068 19:39:02 i68KGxHiếuGenij VirusSiDa Liêu 24
2069 19:39:03 iKGzNaughtyboy BĐTHoàngTửI Liêu 15
2070 19:39:03 cS2oBạchVôThường isEthanol Liêu 33
2071 19:39:04 i68KGxHiếuGenij DươngHạoThiên Liêu 25
2072 19:39:06 iBDoBướmoBDi McLaren720 Tống 9
2073 19:39:06 NaThanPhong ThiênLýĐộcHànhzz Tống 7
2074 19:39:06 Obamama i68KGxHiếuGenij Tống 20
2075 19:39:06 Obamama iCkChịBóng Tống 21
2076 19:39:07 zziChâuThảoizz XiaoMin Tống 11
2077 19:39:07 iChúTiến nammoadiph Tống 39
2078 19:39:07 FCzHiep94 BắcTốngĐạiVương Tống 7
2079 19:39:07 oooPéVũooo TiếnĐẹpZaj Tống 24
2080 19:39:08 oooPéVũooo iHrcHiệpHằng99 Tống 25
2081 19:39:09 iCLTSzNaughtyBoy oChalesTrần Liêu 5
2082 19:39:09 izS2HắcVôThường zziChâuThảoizz Liêu 6
2083 19:39:09 ISxXaPhuTNCNo1 iIiIYUNAz Liêu 16
2084 19:39:10 ISxXaPhuTNCNo1 TLq2SutDay Liêu 17
2085 19:39:10 cS2oBạchVôThường SMLTaoThao Liêu 34
2086 19:39:10 izzDCMEizTLQ iiJx2NamGa Liêu 9
2087 19:39:12 IiChúTiễuĐaTình MịĐànChoĐàiNghe Liêu 24
2088 19:39:13 ImConGáiChủTịch zTsunade Tống 14
2089 19:39:16 F9iiĐểPk ĐánhXongĐừngChạy Tống 16
2090 19:39:16 oS2oVDB ISxXaPhuTNCNo1 Tống 27
2091 19:39:17 jXzMaCungzXj ĐTBLạcNguyênSoái Tống 22
2092 19:39:17 oZoSờÂmĐạoSỹoZo HoanCa Tống 25
2093 19:39:17 cS2oBạchVôThường XDameLaAnh Liêu 35
2094 19:39:18 oS2oCôDâuMa iKGzNaughtyboy Tống 3
2095 19:39:18 OreoOriginal jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 59
2096 19:39:19 OreoOriginal JX2iNGoc Tống 60
2097 19:39:21 SanjiVDB HuỳnhTấnLộc Liêu 44
2098 19:39:22 isEthanol EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 36
2099 19:39:22 isEthanol iSTzTônNgộKhông Tống 37
2100 19:39:22 isEthanol NecromancerxD Tống 38
2101 19:39:23 Applee nPhogThảoPhương Tống 5
2102 19:39:24 xXxMrHuyXxX isEthanol Liêu 12
2103 19:39:26 HitsuyiYs zziChâuThảoizz Liêu 4
2104 19:39:28 HitsuyiYs oChalesTrần Liêu 5
2105 19:39:29 iizThayChuaMeGai iCkChịBóng Tống 25
2106 19:39:29 SanjiVDB NaThanPhong Liêu 45
2107 19:39:31 F9iiĐểPk 1stProJaV Tống 17
2108 19:39:32 Jx2iBắcKiềuPhong zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 27
2109 19:39:32 iTBxRoseMirelina iTNxBạchThiển Liêu 21
2110 19:39:32 Jx2iBắcKiềuPhong ssHVT32ss Liêu 28
2111 19:39:33 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ChayDauChoThoat Tống 26
2112 19:39:34 oZZTừCẩmHuyZZo IiChúTiễuĐaTình Tống 3
2113 19:39:34 oS2oVDB iTBxRoseMirelina Tống 28
2114 19:39:35 SanjiVDB XDameLaAnh Liêu 46
2115 19:39:35 HuỳnhTấnLộc SanjiVDB Tống 24
2116 19:39:35 HuỳnhTấnLộc o0oThiếuLâmBút Tống 25
2117 19:39:35 HuỳnhTấnLộc iSGzNaughtyBoy Tống 26
2118 19:39:35 HuỳnhTấnLộc SzzMaiMaiYeuEm Tống 27
2119 19:39:36 jXzMaCungzXj ThiênLýĐộcHànhzz Tống 23
2120 19:39:38 zBomie B52iTrienChieu Liêu 18
2121 19:39:38 TiênHồĐiệp JX2iNGoc Tống 18
2122 19:39:38 TiênHồĐiệp zTsunade Tống 19
2123 19:39:38 XiaoMin TiênHồĐiệp Liêu 16
2124 19:39:38 HoàngDượcSưĐông zziChâuThảoizz Liêu 52
2125 19:39:40 oS2oVDB BịThíchBéNguyệt Tống 29
2126 19:39:40 OreoOriginal HitsuyiYs Tống 61
2127 19:39:40 VirusSiDa nPhogThảoPhương Tống 17
2128 19:39:41 iCLTSzNaughtyBoy OreoOriginal Liêu 6
2129 19:39:41 Applee nammoadiph Tống 6
2130 19:39:42 oZZTừCẩmHuyZZo BanhBeoo Tống 4
2131 19:39:42 iizThayChuaMeGai ĐTBLạcNguyênSoái Tống 26
2132 19:39:43 oooPéVũooo izzDCMEizTLQ Tống 26
2133 19:39:44 FCzHiep94 zBomie Tống 8
2134 19:39:45 oooPéVũooo HPSzzzNgườiCôĐơn Tống 27
2135 19:39:45 iKGzNaughtyboy iHnSauThienThu Liêu 16
2136 19:39:47 oZZTừCẩmHuyZZo iSTzTônNgộKhông Tống 5
2137 19:39:48 oZZTừCẩmHuyZZo jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 6
2138 19:39:48 VirusSiDa iKGzNaughtyboy Tống 18
2139 19:39:48 iTiếnMartin CrBeTapSut Liêu 10
2140 19:39:48 oS2oVDB Jx2iBắcKiềuPhong Tống 30
2141 19:39:49 McLaren720 QTzTrưBátGiới Liêu 7
2142 19:39:49 XiaoMin oChalesTrần Liêu 17
2143 19:39:49 Obamama iCkChịBóng Tống 22
2144 19:39:50 Obamama iBắnHayTrượt Tống 23
2145 19:39:50 VirusSiDa i68KGxHiếuGenij Tống 19
2146 19:39:50 ZxDoanChiBinhzX Jx2iAnhTuan Tống 9
2147 19:39:51 iGiậtBắnMình ZxDoanChiBinhzX Liêu 20
2148 19:39:52 JX2iNGoc isEthanol Liêu 21
2149 19:39:52 TậpPKxMGB bomay123 Liêu 16
2150 19:39:54 oooPéVũooo iS2TuanSeoulDGC Tống 28
2151 19:39:55 izS2HắcVôThường HuỳnhTấnLộc Liêu 7
2152 19:39:57 HoàngDượcSưĐông PhaQuai Liêu 53
2153 19:39:58 zBomie iIiIYUNAz Liêu 19
2154 19:39:58 oZZTừCẩmHuyZZo BịThíchBéNguyệt Tống 7
2155 19:40:00 iiJx2NamGa NoBiTa9374 Tống 13
2156 19:40:00 iTBxRoseMirelina oooPéVũooo Liêu 22
2157 19:40:00 xXxMrHuyXxX iizThayChuaMeGai Liêu 13
2158 19:40:01 JX2iNGoc zziChâuThảoizz Liêu 22
2159 19:40:02 FCzHiep94 nPhogThảoPhương Tống 9
2160 19:40:03 ĐánhXongĐừngChạy jXzMaCungzXj Liêu 13
2161 19:40:03 Applee ĐánhXongĐừngChạy Tống 7
2162 19:40:04 OreoOriginal izS2HắcVôThường Tống 62
2163 19:40:05 izMrNhânKaka nammoadiph Tống 20
2164 19:40:07 iSTzTônNgộKhông OreoOriginal Liêu 37
2165 19:40:08 oChalesTrần McLaren720 Tống 29
2166 19:40:08 izViếtHậu i68KGxHiếuGenij Tống 16
2167 19:40:09 isEthanol xXxMrHuyXxX Tống 39
2168 19:40:09 isEthanol JX2iNGoc Tống 40
2169 19:40:09 VirusSiDa HoàngDượcSưĐông Tống 20
2170 19:40:09 oChalesTrần Jx2xHải Tống 30
2171 19:40:09 isEthanol LjnhYen Tống 41
2172 19:40:09 izViếtHậu zBomie Tống 17
2173 19:40:09 isEthanol ThiênLýĐộcHànhzz Tống 42
2174 19:40:09 isEthanol BanRungConKu Tống 43
2175 19:40:10 ZzNoNo1zz F9iiĐểPk Liêu 26
2176 19:40:10 izViếtHậu iGiậtBắnMình Tống 18
2177 19:40:11 ImConGáiChủTịch iTBxRoseMirelina Tống 15
2178 19:40:12 BắcTốngĐạiVương isEthanol Liêu 11
2179 19:40:12 TậpPKxMGB izViếtHậu Liêu 17
2180 19:40:13 ssHVT32ss ShinNguyễn99 Tống 7
2181 19:40:14 VirusSiDa IiChúTiễuĐaTình Tống 21
2182 19:40:16 izzDCMEizTLQ oChalesTrần Liêu 10
2183 19:40:16 izzDCMEizTLQ XDameLaAnh Liêu 11
2184 19:40:17 oZoSờÂmĐạoSỹoZo jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 27
2185 19:40:18 iBắnHayTrượt Applee Liêu 26
2186 19:40:19 cS2oBạchVôThường HuỳnhTấnLộc Liêu 36
2187 19:40:20 iSTzTônNgộKhông zziChâuThảoizz Liêu 38
2188 19:40:20 1stProJaV B52iTrienChieu Liêu 7
2189 19:40:20 iBDoBướmoBDi nPhogThảoPhương Tống 10
2190 19:40:20 SanjiVDB BĐTHoàngTửI Liêu 47
2191 19:40:21 iChúTiến iCkChịBóng Tống 40
2192 19:40:23 oS2oVDB iTiếnMartin Tống 31
2193 19:40:24 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 29
2194 19:40:24 iChúTiến o0oThiếuLâmBút Tống 41
2195 19:40:24 cS2oBạchVôThường izMrNhânKaka Liêu 37
2196 19:40:26 iChúTiến HitsuyiYs Tống 42
2197 19:40:26 oooPéVũooo phientuthanh Tống 29
2198 19:40:26 iIiIYUNAz ThichYeuEm Tống 22
2199 19:40:27 TiểuTàTăng TonyStark Tống 11
2200 19:40:28 MrMinMin nammoadiph Tống 11
2201 19:40:30 isEthanol ĐTBLạcNguyênSoái Tống 44
2202 19:40:30 isEthanol iSTzTônNgộKhông Tống 45
2203 19:40:30 isEthanol SzzMaiMaiYeuEm Tống 46
2204 19:40:30 ZzNoNo1zz Jx2Mộngzz Liêu 27
2205 19:40:32 TiênHồĐiệp BắcTốngĐạiVương Tống 20
2206 19:40:32 izzDCMEizTLQ TiênHồĐiệp Liêu 12
2207 19:40:32 iCLTSzNaughtyBoy isEthanol Liêu 7
2208 19:40:33 zTsunade oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 36
2209 19:40:35 ssHVT32ss iTBxRoseMirelina Tống 8
2210 19:40:39 XiaoMin XDameLaAnh Liêu 18
2211 19:40:40 iBDoBướmoBDi McLaren720 Tống 11
2212 19:40:40 xdamekuku EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 4
2213 19:40:41 BĐTHoàngTửI jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 44
2214 19:40:43 iBắnHayTrượt izHueManzi Liêu 27
2215 19:40:44 1stProJaV iIiIYUNAz Liêu 8
2216 19:40:45 iGiậtBắnMình oChalesTrần Liêu 21
2217 19:40:45 LjnhYen bomay123 Liêu 9
2218 19:40:45 B52iTrienChieu zBomie Tống 12
2219 19:40:45 zTsunade OreoOriginal Liêu 37
2220 19:40:45 zTsunade KuToSauKhoe Liêu 38
2221 19:40:45 iChúTiến iCkChịBóng Tống 43
2222 19:40:45 oooPéVũooo Jx2iBắcKiềuPhong Tống 30
2223 19:40:46 oS2oVDB BịThíchBéNguyệt Tống 32
2224 19:40:47 TiểuTàTăng nammoadiph Tống 12
2225 19:40:47 iizThayChuaMeGai nPhogThảoPhương Tống 27
2226 19:40:48 iizThayChuaMeGai Jx2xHải Tống 28
2227 19:40:48 FCzHiep94 ISxXaPhuTNCNo1 Tống 10
2228 19:40:49 HuỳnhTấnLộc HitsuyiYs Tống 28
2229 19:40:49 VirusSiDa ChayDauChoThoat Tống 22
2230 19:40:50 isEthanol BanhBeoo Tống 47
2231 19:40:50 isEthanol iDNzNaughtyboy Tống 48
2232 19:40:51 cS2oBạchVôThường HuỳnhTấnLộc Liêu 38
2233 19:40:52 HoanCa isEthanol Liêu 7
2234 19:40:53 iHnSauThienThu iHrcHiệpHằng99 Tống 28
2235 19:40:53 iHnSauThienThu zTsunade Tống 29
2236 19:40:53 QTzTrưBátGiới ĐánhXongĐừngChạy Tống 7
2237 19:40:53 XDameLaAnh iSGzNaughtyBoy Tống 14
2238 19:40:54 XDameLaAnh HoanCa Tống 15
2239 19:40:54 XDameLaAnh izzDCMEizTLQ Tống 16
2240 19:40:54 MyFenToms iBắnHayTrượt Tống 11
2241 19:40:55 MyFenToms SzzMaiMaiYeuEm Tống 12
2242 19:40:56 HoàngDượcSưĐông DươngHạoThiên Liêu 54
2243 19:40:56 zBomie MyFenToms Liêu 20
2244 19:40:57 cS2oBạchVôThường XDameLaAnh Liêu 39
2245 19:40:59 ZzNoNo1zz TLq2SutDay Liêu 28
2246 19:41:00 HoàngDượcSưĐông TiênHồĐiệp Liêu 55
2247 19:41:01 McLaren720 TLQxLuuBoPK Liêu 8
2248 19:41:02 BanRungConKu iizThayChuaMeGai Liêu 18
2249 19:41:02 HPSzzzNgườiCôĐơn SMLTaoThao Liêu 28
2250 19:41:02 oZZTừCẩmHuyZZo ThiênLýĐộcHànhzz Tống 8
2251 19:41:03 VirusSiDa HoàngDượcSưĐông Tống 23
2252 19:41:05 CrBeTapSut TieuLoi Tống 23
2253 19:41:05 iHnSauThienThu ĐTBLạcNguyênSoái Tống 30
2254 19:41:06 oZZTừCẩmHuyZZo iCkChịBóng Tống 9
2255 19:41:06 1Jx2zjjTyAk47 jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 25
2256 19:41:07 iSTzTônNgộKhông HuỳnhTấnLộc Liêu 39
2257 19:41:07 BịThíchBéNguyệt VirusSiDa Liêu 36
2258 19:41:07 BịThíchBéNguyệt OreoOriginal Liêu 37
2259 19:41:07 BịThíchBéNguyệt KuToSauKhoe Liêu 38
2260 19:41:09 BanRungConKu xdamekuku Liêu 19
2261 19:41:12 iTBxRoseMirelina zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 23
2262 19:41:13 oooPéVũooo Sendona Tống 31
2263 19:41:13 B52iTrienChieu nPhogThảoPhương Tống 13
2264 19:41:13 cS2oBạchVôThường bomay123 Liêu 40
2265 19:41:14 Obamama zTsunade Tống 24
2266 19:41:14 cS2oBạchVôThường oChalesTrần Liêu 41
2267 19:41:14 TiênHồĐiệp McLaren720 Tống 21
2268 19:41:16 iSTzTônNgộKhông isEthanol Liêu 40
2269 19:41:16 FCzHiep94 ZzNoNo1zz Tống 11
2270 19:41:17 MrMinMin JX2iNGoc Tống 12
2271 19:41:18 iHnSauThienThu BịThíchBéNguyệt Tống 31
2272 19:41:18 BanRungConKu XDameLaAnh Liêu 20
2273 19:41:18 i68KGxHiếuGenij F9iiĐểPk Liêu 26
2274 19:41:20 HitsuyiYs FCzHiep94 Liêu 6
2275 19:41:21 TiênHồĐiệp iGiậtBắnMình Tống 22
2276 19:41:21 TiênHồĐiệp NoBiTa9374 Tống 23
2277 19:41:21 izHueManzi TiếnĐẹpZaj Tống 40
2278 19:41:23 HoàngDượcSưĐông iIiIYUNAz Liêu 56
2279 19:41:23 BanRungConKu Applee Liêu 21
2280 19:41:23 izzDCMEizTLQ OreoOriginal Liêu 13
2281 19:41:24 HuỳnhTấnLộc iKGzNaughtyboy Tống 29
2282 19:41:24 HuỳnhTấnLộc iSTzTônNgộKhông Tống 30
2283 19:41:24 HuỳnhTấnLộc izzDCMEizTLQ Tống 31
2284 19:41:24 HuỳnhTấnLộc izS2HắcVôThường Tống 32
2285 19:41:26 iSTzHoàngĐế jXzMaCungzXj Liêu 25
2286 19:41:26 iiJx2NamGa iTBxRoseMirelina Tống 14
2287 19:41:27 BanRungConKu iizThayChuaMeGai Liêu 22
2288 19:41:28 oZoSờÂmĐạoSỹoZo gioibss Tống 28
2289 19:41:29 cS2oBạchVôThường oChalesTrần Liêu 42
2290 19:41:30 1Jx2zjjTyAk47 nPhogThảoPhương Tống 26
2291 19:41:31 IiChúTiễuĐaTình LinhĐáTrứngCút Liêu 25
2292 19:41:31 IiChúTiễuĐaTình TiênHồĐiệp Liêu 26
2293 19:41:31 TậpPKxMGB MyFenToms Liêu 18
2294 19:41:31 1stProJaV CrBeTapSut Liêu 9
2295 19:41:31 IiChúTiễuĐaTình 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 27
2296 19:41:32 zTsunade QTzTrưBátGiới Liêu 39
2297 19:41:33 jx2ÔngTrùmMaTúy bomay123 Liêu 19
2298 19:41:36 izViếtHậu JX2iNGoc Tống 19
2299 19:41:37 Obamama HitsuyiYs Tống 25
2300 19:41:37 iSGzNaughtyBoy B52iTrienChieu Liêu 28
2301 19:41:37 xXxMrHuyXxX isEthanol Liêu 14
2302 19:41:39 cS2oBạchVôThường XDameLaAnh Liêu 43
2303 19:41:39 BĐTHoàngTửI o0oThiếuLâmBút Tống 45
2304 19:41:40 TậpPKxMGB izViếtHậu Liêu 19
2305 19:41:40 cS2oBạchVôThường OreoOriginal Liêu 44
2306 19:41:40 iSGzNaughtyBoy iizThayChuaMeGai Liêu 29
2307 19:41:42 iSGzNaughtyBoy TLq2SutDay Liêu 30
2308 19:41:44 iSGzNaughtyBoy HuỳnhTấnLộc Liêu 31
2309 19:41:44 SMLTaoThao jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 16
2310 19:41:44 BĐTHoàngTửI iTiếnMartin Tống 46
2311 19:41:46 BắcTốngĐạiVương oChalesTrần Liêu 12
2312 19:41:46 iBDoBướmoBDi iCLTSzNaughtyBoy Tống 12
2313 19:41:47 oooPéVũooo 1stProJaV Tống 32
2314 19:41:47 oZoSờÂmĐạoSỹoZo izzDCMEizTLQ Tống 29
2315 19:41:48 TiểuTàTăng Jx2iAnhTuan Tống 13
2316 19:41:48 BĐTHoàngTửI ĐTBLạcNguyênSoái Tống 47
2317 19:41:48 oooPéVũooo HPSzzzNgườiCôĐơn Tống 33
2318 19:41:49 TiểuTàTăng iSTzHoàngĐế Tống 14
2319 19:41:49 0reo0riginal ĐánhXongĐừngChạy Tống 14
2320 19:41:50 iChúTiến BắcTốngĐạiVương Tống 44
2321 19:41:51 zziChâuThảoizz nPhogThảoPhương Tống 12
2322 19:41:51 BĐTHoàngTửI ThiênLýĐộcHànhzz Tống 48
2323 19:41:53 iBDoBướmoBDi IiChúTiễuĐaTình Tống 13
2324 19:41:54 iiJx2NamGa iCkChịBóng Tống 15
2325 19:41:55 jXzMaCungzXj McLaren720 Tống 24
2326 19:41:55 izHueManzi SzzMaiMaiYeuEm Tống 41
2327 19:41:55 oooPéVũooo RRRRRRRRR Tống 34
2328 19:41:55 TậpPKxMGB Obamama Liêu 20
2329 19:41:56 iBDoBướmoBDi zTsunade Tống 14
2330 19:41:56 iIiIYUNAz iHrcHiệpHằng99 Tống 23
2331 19:41:57 xXxMrHuyXxX isEthanol Liêu 15
2332 19:41:57 xXxMrHuyXxX F9iiĐểPk Liêu 16
2333 19:41:58 oZoSờÂmĐạoSỹoZo NoBiTa9374 Tống 30
2334 19:41:58 OreoOriginal iSTzTônNgộKhông Tống 63
2335 19:41:59 TiênHồĐiệp BanhBeoo Tống 24
2336 19:41:59 iSGzNaughtyBoy OreoOriginal Liêu 32
2337 19:42:00 iChúTiến iGiậtBắnMình Tống 45
2338 19:42:00 TiênHồĐiệp TieuLoi Tống 25
2339 19:42:01 iChúTiến HoanCa Tống 46
2340 19:42:01 xXxMrHuyXxX HuỳnhTấnLộc Liêu 17
2341 19:42:02 BanRungConKu XDameLaAnh Liêu 23
2342 19:42:02 PhaQuai BịThíchBéNguyệt Tống 3
2343 19:42:03 jXzMaCungzXj iSGzNaughtyBoy Tống 25
2344 19:42:04 izHueManzi jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 42
2345 19:42:05 Jx2xHải SMLTaoThao Liêu 13
2346 19:42:05 izHueManzi gioibss Tống 43
2347 19:42:06 jXzMaCungzXj nPhogThảoPhương Tống 26
2348 19:42:07 Jx2xHải MyFenToms Liêu 14
2349 19:42:07 ChayDauChoThoat oooPéVũooo Liêu 16
2350 19:42:08 Jx2iBắcKiềuPhong Chơivui Liêu 29
2351 19:42:09 zBomie oChalesTrần Liêu 21
2352 19:42:09 iiJx2NamGa Jx2xHải Tống 16
2353 19:42:09 HPSzzzNgườiCôĐơn zziChâuThảoizz Liêu 29
2354 19:42:10 izzDCMEizTLQ CrBeTapSut Liêu 14
2355 19:42:11 LinhĐáTrứngCút izzDCMEizTLQ Tống 6
2356 19:42:13 iizThayChuaMeGai JX2iNGoc Tống 29
2357 19:42:13 iBDoBướmoBDi HoàngDượcSưĐông Tống 15
2358 19:42:14 iIiIYUNAz iKGzNaughtyboy Tống 24
2359 19:42:14 iCkChịBóng iHnSauThienThu Liêu 16
2360 19:42:14 McLaren720 iizThayChuaMeGai Liêu 9
2361 19:42:14 iCkChịBóng jXzMaCungzXj Liêu 17
2362 19:42:14 iCkChịBóng LinhĐáTrứngCút Liêu 18
2363 19:42:14 iCkChịBóng izHueManzi Liêu 19
2364 19:42:14 iCkChịBóng xdamekuku Liêu 20
2365 19:42:14 ZzNoNo1zz TiểuTàTăng Liêu 29
2366 19:42:14 iCkChịBóng F9iiĐểPk Liêu 21
2367 19:42:17 MrMinMin i68KGxHiếuGenij Tống 13
2368 19:42:18 IiChúTiễuĐaTình isEthanol Liêu 28
2369 19:42:19 iBDoBướmoBDi SưTháiĐiBar Tống 16
2370 19:42:21 TiênHồĐiệp iCkChịBóng Tống 26
2371 19:42:21 TiênHồĐiệp HitsuyiYs Tống 27
2372 19:42:21 cS2oBạchVôThường TiênHồĐiệp Liêu 45
2373 19:42:22 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi izViếtHậu Liêu 19
2374 19:42:23 zTsunade XDameLaAnh Liêu 40
2375 19:42:23 Obamama EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 26
2376 19:42:24 xXxMrHuyXxX iBDoBướmoBDi Liêu 18
2377 19:42:24 xXxMrHuyXxX NaThanPhong Liêu 19
2378 19:42:25 CrBeTapSut iDCzNaughtyGirl Tống 24
2379 19:42:26 Obamama nPhogThảoPhương Tống 27
2380 19:42:26 zziChâuThảoizz BanRungConKu Tống 13
2381 19:42:26 iS2TuanSeoulDGC B52iTrienChieu Liêu 17
2382 19:42:27 Jx2iBắcKiềuPhong iiJx2NamGa Liêu 30
2383 19:42:27 iSGzNaughtyBoy CrBeTapSut Liêu 33
2384 19:42:27 Jx2iBắcKiềuPhong zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 31
2385 19:42:27 Jx2iBắcKiềuPhong iTNxBạchThiển Liêu 32
2386 19:42:28 1stProJaV TLQxLuuBoPK Liêu 10
2387 19:42:29 izS2HắcVôThường manokchan Liêu 8
2388 19:42:29 ImConGáiChủTịch zBomie Tống 16
2389 19:42:29 SzzMaiMaiYeuEm zziChâuThảoizz Liêu 23
2390 19:42:30 ĐTBLạcNguyênSoái oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 30
2391 19:42:31 izHueManzi ĐTBLạcNguyênSoái Tống 44
2392 19:42:31 HoàngDượcSưĐông KuToSauKhoe Liêu 57
2393 19:42:32 iBắnHayTrượt OreoOriginal Liêu 28
2394 19:42:32 izS2HắcVôThường oS2oCôDâuMa Liêu 9
2395 19:42:34 bomay123 LjnhYen Tống 11
2396 19:42:34 BĐTHoàngTửI Sendona Tống 49
2397 19:42:35 oooPéVũooo ChayDauChoThoat Tống 35
2398 19:42:35 izHueManzi BịThíchBéNguyệt Tống 45
2399 19:42:36 cS2oBạchVôThường QTzTrưBátGiới Liêu 46
2400 19:42:37 IiChúTiễuĐaTình izHueManzi Liêu 29
2401 19:42:38 IiChúTiễuĐaTình xdamekuku Liêu 30
2402 19:42:38 1Jx2zjjTyAk47 IiChúTiễuĐaTình Tống 27
2403 19:42:39 FCzHiep94 nPhogThảoPhương Tống 12
2404 19:42:40 zTsunade oChalesTrần Liêu 41
2405 19:42:40 izzDCMEizTLQ HuỳnhTấnLộc Liêu 15
2406 19:42:41 cS2oBạchVôThường TLq2SutDay Liêu 47
2407 19:42:42 iGiậtBắnMình bomay123 Liêu 22
2408 19:42:42 izzDCMEizTLQ isEthanol Liêu 16
2409 19:42:42 XiaoMin XDameLaAnh Liêu 19
2410 19:42:43 MrMinMin ZzNoNo1zz Tống 14
2411 19:42:45 phientuthanh ssHVT32ss Liêu 13
2412 19:42:45 iHnSauThienThu iCkChịBóng Tống 32
2413 19:42:49 xXxMrHuyXxX Applee Liêu 20
2414 19:42:49 iiNuTaurus iSGzNaughtyBoy Tống 9
2415 19:42:50 zTsunade iiNuTaurus Liêu 42
2416 19:42:51 TiênHồĐiệp HitsuyiYs Tống 28
2417 19:42:52 McLaren720 MyFenToms Liêu 10
2418 19:42:53 DươngQuáCaCa McLaren720 Tống 1
2419 19:42:55 oChalesTrần zBomie Tống 31
2420 19:42:55 SzzMaiMaiYeuEm OreoOriginal Liêu 24
2421 19:42:56 ShinNguyễn99 iIiIYUNAz Liêu 19
2422 19:42:56 oChalesTrần gioibss Tống 32
2423 19:42:56 1Jx2zjjTyAk47 nPhogThảoPhương Tống 28
2424 19:42:57 oChalesTrần NoBiTa9374 Tống 33
2425 19:42:58 iSTzTônNgộKhông iBDoBướmoBDi Liêu 41
2426 19:42:59 HPSzzzNgườiCôĐơn FCzHiep94 Liêu 30
2427 19:43:00 BĐTHoàngTửI Jx2xHải Tống 50
2428 19:43:00 o0oThiếuLâmBút MrMinMin Liêu 3
2429 19:43:00 VirusSiDa zTsunade Tống 24
2430 19:43:00 iGiậtBắnMình oChalesTrần Liêu 23
2431 19:43:00 iBắnHayTrượt xdamekuku Liêu 29
2432 19:43:03 i68KGxHiếuGenij XDameLaAnh Liêu 27
2433 19:43:03 oooPéVũooo iTBxRoseMirelina Tống 36
2434 19:43:04 i68KGxHiếuGenij isEthanol Liêu 28
2435 19:43:05 iHnSauThienThu iCkChịBóng Tống 33
2436 19:43:06 oooPéVũooo Jx2iBắcKiềuPhong Tống 37
2437 19:43:06 iSGzNaughtyBoy iizThayChuaMeGai Liêu 34
2438 19:43:06 NaThanPhong JX2iNGoc Tống 8
2439 19:43:10 BĐTHoàngTửI iHrcHiệpHằng99 Tống 51
2440 19:43:10 xXxMrHuyXxX 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 21
2441 19:43:11 izS2HắcVôThường B52iTrienChieu Liêu 10
2442 19:43:11 DươngQuáCaCa ZzNoNo1zz Tống 2
2443 19:43:12 IiChúTiễuĐaTình jXzMaCungzXj Liêu 31
2444 19:43:13 iiJx2NamGa ShinNguyễn99 Tống 17
2445 19:43:13 iSTzTônNgộKhông zziChâuThảoizz Liêu 42
2446 19:43:14 oooPéVũooo NecromancerxD Tống 38
2447 19:43:14 HuỳnhTấnLộc izzDCMEizTLQ Tống 33
2448 19:43:14 HuỳnhTấnLộc jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 34
2449 19:43:14 HuỳnhTấnLộc i68KGxHiếuGenij Tống 35
2450 19:43:15 HuỳnhTấnLộc iSTzTônNgộKhông Tống 36
2451 19:43:15 HuỳnhTấnLộc EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 37
2452 19:43:15 HuỳnhTấnLộc XiaoMin Tống 38
2453 19:43:15 HuỳnhTấnLộc BanhBeoo Tống 39
2454 19:43:15 DươngQuáCaCa BịThíchBéNguyệt Tống 3
2455 19:43:15 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iKGzNaughtyboy Tống 31
2456 19:43:16 TùngĐầuMục OreoOriginal Liêu 5
2457 19:43:16 o0oThiếuLâmBút iiJx2NamGa Liêu 4
2458 19:43:18 iHnSauThienThu SzzMaiMaiYeuEm Tống 34
2459 19:43:19 xXxMrHuyXxX HuỳnhTấnLộc Liêu 22
2460 19:43:19 iizThayChuaMeGai nPhogThảoPhương Tống 30
2461 19:43:21 SMLTaoThao TonyStark Tống 17
2462 19:43:21 Jx2iAnhTuan SMLTaoThao Liêu 16
2463 19:43:21 zTsunade izHueManzi Liêu 43
2464 19:43:21 iBDoBướmoBDi izS2HắcVôThường Tống 17
2465 19:43:22 VirusSiDa IiChúTiễuĐaTình Tống 25
2466 19:43:23 ĐánhXongĐừngChạy DươngQuáCaCa Liêu 14
2467 19:43:24 iTBxRoseMirelina Obamama Liêu 24
2468 19:43:26 zziChâuThảoizz NoBiTa9374 Tống 14
2469 19:43:26 HoàngDượcSưĐông zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 58
2470 19:43:26 JX2iNGoc oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 23
2471 19:43:26 HoàngDượcSưĐông zziChâuThảoizz Liêu 59
2472 19:43:27 CrBeTapSut Jx2iAnhTuan Tống 25
2473 19:43:28 SanjiVDB oChalesTrần Liêu 48
2474 19:43:30 BắcTốngĐạiVương iIiIYUNAz Liêu 13
2475 19:43:31 BắcTốngĐạiVương QTzTrưBátGiới Liêu 14
2476 19:43:32 iizThayChuaMeGai iCkChịBóng Tống 31
2477 19:43:33 Sendona xdamekuku Liêu 9
2478 19:43:33 iizThayChuaMeGai ĐánhXongĐừngChạy Tống 32
2479 19:43:34 oZZTừCẩmHuyZZo JX2iNGoc Tống 10
2480 19:43:34 HPSzzzNgườiCôĐơn FCzHiep94 Liêu 31
2481 19:43:34 TiểuTàTăng ISxXaPhuTNCNo1 Tống 15
2482 19:43:36 HoàngDượcSưĐông iiNuTaurus Liêu 60
2483 19:43:37 ssHVT32ss o0oThiếuLâmBút Tống 9
2484 19:43:38 Applee nPhogThảoPhương Tống 8
2485 19:43:40 oooPéVũooo iTiếnMartin Tống 39
2486 19:43:42 iHnSauThienThu ĐTBLạcNguyênSoái Tống 35
2487 19:43:43 iHnSauThienThu zTsunade Tống 36
2488 19:43:43 B52iTrienChieu iKGzNaughtyboy Tống 14
2489 19:43:46 jXzMaCungzXj Sendona Tống 27
2490 19:43:48 zziChâuThảoizz iSGzNaughtyBoy Tống 15
2491 19:43:48 F9iiĐểPk ChayDauChoThoat Tống 18
2492 19:43:49 OreoOriginal BắcTốngĐạiVương Tống 64
2493 19:43:50 iChúTiến BịThíchBéNguyệt Tống 47
2494 19:43:51 xXxMrHuyXxX FCzHiep94 Liêu 23
2495 19:43:53 iizThayChuaMeGai JX2iNGoc Tống 33
2496 19:43:54 iiNuTaurus zBomie Tống 10
2497 19:43:54 SzzMaiMaiYeuEm bomay123 Liêu 25
2498 19:43:55 TLq2SutDay Jx2xHải Tống 16
2499 19:43:56 ImConGáiChủTịch iTBxRoseMirelina Tống 17
2500 19:43:56 zTsunade oChalesTrần Liêu 44
2501 19:43:58 BanhBeoo zziChâuThảoizz Liêu 6
2502 19:43:59 oZZTừCẩmHuyZZo IiChúTiễuĐaTình Tống 11
2503 19:44:00 OreoOriginal jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 65
2504 19:44:00 TLQxLuuBoPK ZzNoNo1zz Tống 12
2505 19:44:00 izzDCMEizTLQ isEthanol Liêu 17
2506 19:44:01 SzzMaiMaiYeuEm zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 26
2507 19:44:01 Jx2iBắcKiềuPhong CrBeTapSut Liêu 33
2508 19:44:02 Jx2iBắcKiềuPhong ssHVT32ss Liêu 34
2509 19:44:03 TậpPKxMGB B52iTrienChieu Liêu 21
2510 19:44:03 phientuthanh iTNxBạchThiển Liêu 14
2511 19:44:05 jXzMaCungzXj nPhogThảoPhương Tống 28
2512 19:44:06 TậpPKxMGB xdamekuku Liêu 22
2513 19:44:07 oS2oCôDâuMa gioibss Tống 4
2514 19:44:07 izViếtHậu TậpPKxMGB Tống 20
2515 19:44:10 oS2oCôDâuMa iGiậtBắnMình Tống 5
2516 19:44:10 iBDoBướmoBDi ĐTBLạcNguyênSoái Tống 18
2517 19:44:10 xXxMrHuyXxX HuỳnhTấnLộc Liêu 24
2518 19:44:10 iSGzNaughtyBoy DươngHạoThiên Liêu 35
2519 19:44:11 izHueManzi HitsuyiYs Tống 46
2520 19:44:12 LinhĐáTrứngCút BịThíchBéNguyệt Tống 7
2521 19:44:12 LinhĐáTrứngCút zTsunade Tống 8
2522 19:44:13 i68KGxHiếuGenij TiểuTàTăng Liêu 29
2523 19:44:13 OreoOriginal McLaren720 Tống 66
2524 19:44:14 LinhĐáTrứngCút iSGzNaughtyBoy Tống 9
2525 19:44:14 iSTzTônNgộKhông oChalesTrần Liêu 43
2526 19:44:17 iiNuTaurus zBomie Tống 11
2527 19:44:19 Obamama EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 28
2528 19:44:20 SanjiVDB TLq2SutDay Liêu 49
2529 19:44:21 iTBxRoseMirelina FCzHiep94 Liêu 25
2530 19:44:21 DươngQuáCaCa o0oThiếuLâmBút Tống 4
2531 19:44:21 Obamama ChayDauChoThoat Tống 29
2532 19:44:21 TùngĐầuMục iIiIYUNAz Liêu 6
2533 19:44:23 Obamama i68KGxHiếuGenij Tống 30
2534 19:44:24 LinhĐáTrứngCút IiChúTiễuĐaTình Tống 10
2535 19:44:24 izzDCMEizTLQ isEthanol Liêu 18
2536 19:44:24 izzDCMEizTLQ zziChâuThảoizz Liêu 19
2537 19:44:24 DươngQuáCaCa HPSzzzNgườiCôĐơn Tống 5
2538 19:44:26 TiênHồĐiệp iSTzTônNgộKhông Tống 29
2539 19:44:27 HuỳnhTấnLộc JX2iNGoc Tống 40
2540 19:44:27 SMLTaoThao TùngĐầuMục Tống 18
2541 19:44:28 DươngQuáCaCa iBắnHayTrượt Tống 6
2542 19:44:28 Obamama iHrcHiệpHằng99 Tống 31
2543 19:44:28 Applee nPhogThảoPhương Tống 9
2544 19:44:29 phientuthanh SMLTaoThao Liêu 15
2545 19:44:29 iiNuTaurus zTsunade Tống 12
2546 19:44:30 iiNuTaurus TậpPKxMGB Tống 13
2547 19:44:32 XDameLaAnh jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 17
2548 19:44:32 XDameLaAnh TieuLoi Tống 18
2549 19:44:33 Obamama ĐánhXongĐừngChạy Tống 32
2550 19:44:33 iKGzNaughtyboy bomay123 Liêu 17
2551 19:44:34 Jx2iAnhTuan F9iiĐểPk Liêu 17
2552 19:44:34 cS2oBạchVôThường oChalesTrần Liêu 48
2553 19:44:35 oooPéVũooo NecromancerxD Tống 40
2554 19:44:36 VirusSiDa iCkChịBóng Tống 26
2555 19:44:37 iBDoBướmoBDi ĐTBLạcNguyênSoái Tống 19
2556 19:44:38 ISxxChangXongHúp zBomie Tống 1
2557 19:44:40 iBDoBướmoBDi HitsuyiYs Tống 20
2558 19:44:41 1Jx2zjjTyAk47 Sendona Tống 29
2559 19:44:41 1Jx2zjjTyAk47 IiChúTiễuĐaTình Tống 30
2560 19:44:44 zziChâuThảoizz xXxMrHuyXxX Tống 16
2561 19:44:45 QTzTrưBátGiới izS2HắcVôThường Tống 8
2562 19:44:46 HuỳnhTấnLộc BanhBeoo Tống 41
2563 19:44:47 iTiếnMartin iiNuTaurus Liêu 11
2564 19:44:47 izHueManzi iKGzNaughtyboy Tống 47
2565 19:44:47 HuỳnhTấnLộc iCLTSzNaughtyBoy Tống 42
2566 19:44:47 VirusSiDa SzzMaiMaiYeuEm Tống 27
2567 19:44:49 zBomie ZxDoanChiBinhzX Liêu 22
2568 19:44:52 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2xHải Tống 32
2569 19:44:52 McLaren720 iizThayChuaMeGai Liêu 11
2570 19:44:52 zziChâuThảoizz izzDCMEizTLQ Tống 17
2571 19:44:52 bomay123 BịThíchBéNguyệt Tống 12
2572 19:44:53 HPSzzzNgườiCôĐơn izMrNhânKaka Liêu 32
2573 19:44:53 ZzNoNo1zz Chơivui Liêu 30
2574 19:44:53 VirusSiDa LjnhYen Tống 28
2575 19:44:54 oooPéVũooo HoanCa Tống 41
2576 19:44:54 HoàngDượcSưĐông isEthanol Liêu 61
2577 19:44:55 McLaren720 B52iTrienChieu Liêu 12
2578 19:44:56 ĐTBLạcNguyênSoái MịĐànChoĐàiNghe Liêu 31
2579 19:44:57 cS2oBạchVôThường VirusSiDa Liêu 49
2580 19:44:58 1Jx2zjjTyAk47 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 31
2581 19:45:00 Jx2iBắcKiềuPhong Jx2Mộngzz Liêu 35
2582 19:45:01 zziChâuThảoizz JX2iNGoc Tống 18
2583 19:45:01 izViếtHậu BắcTốngĐạiVương Tống 21
2584 19:45:01 ssHVT32ss iTBxRoseMirelina Tống 10
2585 19:45:01 NoBiTa9374 zziChâuThảoizz Liêu 20
2586 19:45:01 BĐTHoàngTửI zTsunade Tống 52
2587 19:45:01 HPSzzzNgườiCôĐơn izViếtHậu Liêu 33
2588 19:45:03 jXzMaCungzXj iCkChịBóng Tống 29
2589 19:45:03 iSTzTônNgộKhông oChalesTrần Liêu 44
2590 19:45:03 SanjiVDB MyFenToms Liêu 50
2591 19:45:05 QTzTrưBátGiới ThiênLýĐộcHànhzz Tống 9
2592 19:45:06 QTzTrưBátGiới iSTzTônNgộKhông Tống 10
2593 19:45:07 BanRungConKu QTzTrưBátGiới Liêu 24
2594 19:45:07 FCzHiep94 iCLTSzNaughtyBoy Tống 13
2595 19:45:08 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zIzSútVàoTimEmii Tống 33
2596 19:45:08 1Jx2zjjTyAk47 iDCzNaughtyGirl Tống 32
2597 19:45:08 1stProJaV TLQxLuuBoPK Liêu 11
2598 19:45:09 ISxxChangXongHúp SanjiVDB Tống 2
2599 19:45:09 McLaren720 HuỳnhTấnLộc Liêu 13
2600 19:45:09 BịThíchBéNguyệt jXzMaCungzXj Liêu 39
2601 19:45:10 oZZTừCẩmHuyZZo IiChúTiễuĐaTình Tống 12
2602 19:45:11 BanRungConKu zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 25
2603 19:45:12 CrBeTapSut SưTháiĐiBar Tống 26
2604 19:45:13 iTiếnMartin iiJx2NamGa Liêu 12
2605 19:45:14 isEthanol jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 49
2606 19:45:14 isEthanol HitsuyiYs Tống 50
2607 19:45:14 iKGzNaughtyboy bomay123 Liêu 18
2608 19:45:15 iiNuTaurus iKGzNaughtyboy Tống 14
2609 19:45:16 ĐánhXongĐừngChạy TLq2SutDay Liêu 15
2610 19:45:16 iiNuTaurus JX2iNGoc Tống 15
2611 19:45:17 1stProJaV iIiIYUNAz Liêu 12
2612 19:45:17 oS2oVDB ZzNoNo1zz Tống 33
2613 19:45:17 ISxxChangXongHúp NecromancerxD Tống 3
2614 19:45:19 iHnSauThienThu ĐánhXongĐừngChạy Tống 37
2615 19:45:19 Jx2iBắcKiềuPhong CrBeTapSut Liêu 36
2616 19:45:20 BanhBeoo XDameLaAnh Liêu 7
2617 19:45:22 izzDCMEizTLQ F9iiĐểPk Liêu 20
2618 19:45:23 zTsunade TiênHồĐiệp Liêu 45
2619 19:45:23 Obamama zBomie Tống 33
2620 19:45:25 FCzHiep94 zTsunade Tống 14
2621 19:45:25 SanjiVDB HuỳnhTấnLộc Liêu 51
2622 19:45:26 ĐTBLạcNguyênSoái xdamekuku Liêu 32
2623 19:45:27 zziChâuThảoizz McLaren720 Tống 19
2624 19:45:30 iiNuTaurus BịThíchBéNguyệt Tống 16
2625 19:45:30 iiNuTaurus NoBiTa9374 Tống 17
2626 19:45:30 VirusSiDa iSTzTônNgộKhông Tống 29
2627 19:45:31 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi FCzHiep94 Liêu 20
2628 19:45:32 iizThayChuaMeGai JX2iNGoc Tống 34
2629 19:45:33 iiNuTaurus iKGzNaughtyboy Tống 18
2630 19:45:33 oS2oVDB ISxXaPhuTNCNo1 Tống 34
2631 19:45:33 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 21
2632 19:45:33 ImConGáiChủTịch EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 18
2633 19:45:34 iS2TuanSeoulDGC iTNxBạchThiển Liêu 18
2634 19:45:34 zziChâuThảoizz TậpPKxMGB Tống 20
2635 19:45:35 ChayDauChoThoat zziChâuThảoizz Liêu 17
2636 19:45:35 SzzMaiMaiYeuEm DươngHạoThiên Liêu 27
2637 19:45:35 SMLTaoThao HPSzzzNgườiCôĐơn Tống 19
2638 19:45:36 SzzMaiMaiYeuEm MịĐànChoĐàiNghe Liêu 28
2639 19:45:36 RRRRRRRRR iizThayChuaMeGai Liêu 5
2640 19:45:37 LinhĐáTrứngCút Jx2xHải Tống 11
2641 19:45:38 iHnSauThienThu BanhBeoo Tống 38
2642 19:45:38 zBomie oChalesTrần Liêu 23
2643 19:45:38 bomay123 iGiậtBắnMình Tống 13
2644 19:45:38 bomay123 SzzMaiMaiYeuEm Tống 14
2645 19:45:40 bomay123 Sendona Tống 15
2646 19:45:40 jXzMaCungzXj o0oThiếuLâmBút Tống 30
2647 19:45:40 zTsunade isEthanol Liêu 46
2648 19:45:43 Applee iCkChịBóng Tống 10
2649 19:45:43 BanRungConKu bomay123 Liêu 26
2650 19:45:44 jXzMaCungzXj izzDCMEizTLQ Tống 31
2651 19:45:45 ISxxChangXongHúp IiChúTiễuĐaTình Tống 4
2652 19:45:46 jXzMaCungzXj HitsuyiYs Tống 32
2653 19:45:46 Chơivui ZzNoNo1zz Tống 6
2654 19:45:47 BoMayLaTYVT B52iTrienChieu Liêu 4
2655 19:45:48 iTBxRoseMirelina iiNuTaurus Liêu 26
2656 19:45:50 zziChâuThảoizz nPhogThảoPhương Tống 21
2657 19:45:50 TậpPKxMGB ZxDoanChiBinhzX Liêu 23
2658 19:45:50 iTBxRoseMirelina iIiIYUNAz Liêu 27
2659 19:45:51 xXxMrHuyXxX XDameLaAnh Liêu 25
2660 19:45:51 ISxxChangXongHúp ChayDauChoThoat Tống 5
2661 19:45:53 TLQxLuuBoPK iTBxRoseMirelina Tống 13
2662 19:45:54 VirusSiDa zTsunade Tống 30
2663 19:45:55 oooPéVũooo Jx2iBắcKiềuPhong Tống 42
2664 19:45:57 iBắnHayTrượt DươngQuáCaCa Liêu 30
2665 19:45:58 izViếtHậu zBomie Tống 22
2666 19:45:59 oChalesTrần gioibss Tống 34
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 19:16:29 ConChimNon Tống
2 19:16:33 iChúTiến Liêu
3 19:17:08 iSTzTônNgộKhông Tống
4 19:18:41 VirusSiDa Liêu
5 19:19:17 SanjiVDB Tống
6 19:19:23 jXzMaCungzXj Liêu
7 19:19:35 i68KGxHiếuGenij Tống
8 19:19:41 ISiKinLaoGia Liêu
9 19:19:49 ChắcAiĐóSẽNằm Tống
10 19:20:12 iS2iAnnabella Liêu
11 19:20:21 ChắcAiĐóSẽNằm Tống
12 19:26:47 iThiênLa Liêu
13 19:27:44 TonyStark Tống
14 19:30:24 NgườiConGáiTaYêu Liêu
15 19:30:36 LjnhYen Tống
16 19:30:39 iBDoBướmoBDi Liêu
17 19:31:02 ChắcAiĐóSẽNằm Tống
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 19:16:59 0 1
2 19:17:59 3 1
3 19:18:59 5 2
4 19:19:59 6 5
5 19:20:59 9 5
6 19:21:59 12 5
7 19:22:59 16 5
8 19:23:59 19 5
9 19:24:59 22 5
10 19:25:59 26 5
11 19:26:59 28 6
12 19:27:59 29 8
13 19:28:59 32 8
14 19:29:59 36 8
15 19:30:59 37 10
16 19:31:59 41 10
17 19:32:59 44 10
18 19:33:59 47 10
19 19:34:59 51 10
20 19:35:59 54 10
21 19:36:59 57 10
22 19:37:59 61 10
23 19:38:59 64 10
24 19:39:59 67 10
25 19:40:59 71 10
26 19:41:59 74 10
27 19:42:59 77 10
28 19:43:59 81 10
29 19:44:59 84 10
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
1 OreoOriginal Liêu 66 49
2 HoàngDượcSưĐông Tống 61 23
3 BĐTHoàngTửI Liêu 52 14
4 SanjiVDB Tống 51 13
5 isEthanol Liêu 50 46
6 cS2oBạchVôThường Tống 49 5
7 iChúTiến Liêu 47 19
8 izHueManzi Liêu 47 15
9 zTsunade Tống 46 43
10 iSTzTônNgộKhông Tống 44 28
11 oooPéVũooo Liêu 42 21
12 HuỳnhTấnLộc Liêu 42 39
13 BịThíchBéNguyệt Tống 39 39
14 iThiênLa Liêu 38 1
15 iHnSauThienThu Liêu 38 21
16 Jx2iBắcKiềuPhong Tống 36 18
17 iSGzNaughtyBoy Tống 35 9
18 iizThayChuaMeGai Liêu 34 26
19 oS2oVDB Liêu 34 4
20 oChalesTrần Liêu 34 53
21 Obamama Liêu 33 10
22 HPSzzzNgườiCôĐơn Tống 33 9
23 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 33 9
24 1Jx2zjjTyAk47 Liêu 32 15
25 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 32 34
26 jXzMaCungzXj Liêu 32 25
27 IiChúTiễuĐaTình Tống 31 25
28 VirusSiDa Liêu 30 14
29 iBắnHayTrượt Tống 30 9
30 ZzNoNo1zz Tống 30 35
31 TiênHồĐiệp Liêu 29 21
32 i68KGxHiếuGenij Tống 29 24
33 SzzMaiMaiYeuEm Tống 28 26
34 ThiênLýĐộcHànhzz Tống 27 25
35 iTBxRoseMirelina Tống 27 27
36 CrBeTapSut Liêu 26 22
37 BanRungConKu Tống 26 4
38 xXxMrHuyXxX Tống 25 7
39 iSTzHoàngĐế Tống 25 13
40 iIiIYUNAz Liêu 24 31
41 JX2iNGoc Tống 23 47
42 iGiậtBắnMình Tống 23 21
43 zBomie Tống 23 28
44 TậpPKxMGB Tống 23 7
45 izViếtHậu Liêu 22 25
46 zziChâuThảoizz Liêu 21 39
47 iCkChịBóng Tống 21 38
48 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 21 19
49 Alexander Tống 21 19
50 YuXiao Liêu 20 20
51 iBDoBướmoBDi Liêu 20 7
52 izzDCMEizTLQ Tống 20 16
53 izMrNhânKaka Liêu 20 9
54 NoBiTa9374 Tống 20 18
55 jx2ÔngTrùmMaTúy Tống 19 36
56 ShinNguyễn99 Tống 19 11
57 XiaoMin Tống 19 5
58 SMLTaoThao Liêu 19 19
59 ImConGáiChủTịch Liêu 18 9
60 s2HậuNghệs2 Liêu 18 12
61 iKGzNaughtyboy Tống 18 23
62 F9iiĐểPk Liêu 18 27
63 iS2TuanSeoulDGC Tống 18 7
64 XDameLaAnh Liêu 18 50
65 iiNuTaurus Liêu 18 14
66 Jx2iAnhTuan Tống 17 9
67 ChayDauChoThoat Tống 17 24
68 ISxXaPhuTNCNo1 Tống 17 14
69 iiJx2NamGa Liêu 17 19
70 TLq2SutDay Liêu 16 23
71 ĐánhXongĐừngChạy Tống 15 23
72 phientuthanh Tống 15 16
73 iDNzNaughtyboy Tống 15 17
74 TiểuTàTăng Liêu 15 16
75 bomay123 Liêu 15 43
76 ConChimNon Tống 14 10
77 0reo0riginal Liêu 14 9
78 OnGtUoNg Liêu 14 16
79 MrMinMin Liêu 14 8
80 Jx2xHải Tống 14 22
81 BắcTốngĐạiVương Tống 14 15
82 B52iTrienChieu Liêu 14 34
83 FCzHiep94 Liêu 14 15
84 Jx2VôCực Tống 13 5
85 TLQxLuuBoPK Liêu 13 19
86 McLaren720 Tống 13 14
87 ixDsquared2 Liêu 12 7
88 TiểuLợn Tống 12 11
89 iTiếnMartin Tống 12 9
90 oZZTừCẩmHuyZZo Liêu 12 22
91 iACEzYuRiBoyPKT3 Liêu 12 9
92 MyFenToms Liêu 12 24
93 1stProJaV Tống 12 11
94 LinhĐáTrứngCút Liêu 11 10
95 DuongKenzz Tống 10 11
96 QuẩyBarHàngĐêm Liêu 10 8
97 QTzTrưBátGiới Liêu 10 14
98 izS2HắcVôThường Tống 10 12
99 ssHVT32ss Liêu 10 9
100 iiiCaVeChuaiii Tống 10 8
101 Applee Liêu 10 14
102 PhongPlace Tống 10 13
103 LjnhYen Tống 9 9
104 i62TuPhảiĐạo Liêu 9 7
105 Sendona Tống 9 21
106 ZxDoanChiBinhzX Liêu 9 12
107 zzTiểuBút Liêu 8 4
108 NaThanPhong Liêu 8 14
109 nPhogThảoPhương Tống 8 51
110 BeTapXdame11o Tống 7 19
111 iHTiKiller Liêu 7 6
112 HoanCa Tống 7 11
113 ChắcAiĐóSẽNằm Tống 7 4
114 TonyStark Tống 7 4
115 BanhBeoo Tống 7 26
116 iCLTSzNaughtyBoy Tống 7 7
117 TùngĐầuMục Tống 6 3
118 nammoadiph Tống 6 16
119 HitsuyiYs Tống 6 17
120 DươngQuáCaCa Liêu 6 2
121 Chơivui Liêu 6 5
122 TiếnĐẹpZaj Tống 6 12
123 RRRRRRRRR Tống 5 12
124 oS2oCôDâuMa Liêu 5 2
125 ISxxChangXongHúp Liêu 5 0
126 BoMayLaTYVT Tống 4 15
127 o0oThiếuLâmBút Tống 4 11
128 iS2iAnnabella Liêu 4 4
129 JX2iiTLQSonSoiii Liêu 4 7
130 manokchan Liêu 4 10
131 xdamekuku Liêu 4 21
132 VanTienXuyenTim Tống 4 3
133 YeuIinh Liêu 3 5
134 PhaQuai Liêu 3 11
135 iHrcHiệpHằng99 Tống 3 11
136 iJx1KeTinhSi Liêu 3 3
137 Jx2Mộngzz Liêu 2 8
138 iChuBáThông Liêu 2 2
139 NgườiConGáiTaYêu Liêu 1 10
140 Jx2AnhEmXDame Liêu 1 20
141 Jokerr Liêu 1 3
142 VácCàyquaNúi Liêu 1 1
143 ThichYeuEm Tống 1 15
144 zXlAOtoMGBzX Liêu 1 1
145 BlackPin Tống 1 4
146 ISiKinLaoGia Liêu 1 2
147 NecromancerxD Tống 1 6
148 oS2oPháiNgaMy Tống 1 4
149 oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 0 9
150 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 0 14
151 zzTúBútÔngzz Liêu 0 3
152 NguyenVanDui Tống 0 1
153 ThiếuLâm Liêu 0 1
154 zzĐạiCước Liêu 0 1
155 ThuỳLinh Liêu 0 3
156 gioibss Tống 0 14
157 GiấcMơTrưa Liêu 0 3
158 ThuThảo94 Liêu 0 2
159 HaiConThằnLằnCon Tống 0 7
160 zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 0 29
161 TieuLoi Tống 0 3
162 KhanhYen Tống 0 5
163 MịĐànChoĐàiNghe Liêu 0 13
164 iTNxBạchThiển Liêu 0 17
165 iTLTxDameNo1 Tống 0 2
166 VoAnhDUI Tống 0 1
167 SưTháiĐiBar Tống 0 4
168 oS2oNgaMyĐàn5 Tống 0 6
169 xTimLaiTuoiThox Tống 0 1
170 NewConLon Tống 0 1
171 NhócVíp Tống 0 1
172 FwMzHeniken Tống 0 2
173 iDCzNaughtyGirl Tống 0 6
174 zLụcTuyếtKỳz Tống 0 7
175 KuToSauKhoe Liêu 0 23
176 Mienmnmmnm Tống 0 3
177 zIzSútVàoTimEmii Tống 0 2
178 OreoCookieVani Liêu 0 12
179 iHTzPhongNguyễni Tống 0 2
180 ThếGiớiSâu Tống 0 2
181 TròChơiÂmNhạc Liêu 0 14
182 Jx2iiNMKii Liêu 0 2
183 BánhOreoDâu Liêu 0 14
184 BoMayLaMGB Tống 0 5
185 ViênNghĩaMẫn Tống 0 4
186 DươngHạoThiên Liêu 0 16
187 ZCanDyZ Tống 0 3
188 kollmi Liêu 0 4
189 iiParkChaeYoung Liêu 0 3
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
1 19:46:29 BĐTHoàngTửI 1 Liêu 500
2 19:46:29 OreoOriginal 2 Liêu 500
3 19:46:29 SanjiVDB 3 Tống 500
4 19:46:29 iChúTiến 4 Liêu 500
5 19:46:29 cS2oBạchVôThường 5 Tống 500
6 19:46:29 HoàngDượcSưĐông 6 Tống 500
7 19:46:29 izHueManzi 7 Liêu 500
8 19:46:29 iThiênLa 8 Liêu 462
9 19:46:29 oooPéVũooo 9 Liêu 436
10 19:46:29 iSTzTônNgộKhông 10 Tống 427
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 19:45:59 1578 192