Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường chính - 15 giờ ngày 17/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 15:01:03 McLaren720 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[1]:Liêu[0]
2 15:01:03 Jx2JaVaNjVLx Minh Giáo Trận Binh Liêu Vip Tống[1]:Liêu[1]
3 15:01:03 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Vip Tống[2]:Liêu[1]
4 15:01:03 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[3]:Liêu[1]
5 15:01:03 iiizSugarDaddy Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[4]:Liêu[1]
6 15:01:04 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[5]:Liêu[1]
7 15:01:04 iMưaBongBóng Nga My tục gia Tống Vip Tống[6]:Liêu[1]
8 15:01:05 Messiiiiii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[7]:Liêu[1]
9 15:01:05 iDạThiênLăng Nga My tục gia Tống Vip Tống[8]:Liêu[1]
10 15:01:07 izBạnNamGiấuTên Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Vip Tống[8]:Liêu[2]
11 15:01:07 ChanSut15cm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[9]:Liêu[2]
12 15:01:08 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Vip Tống[9]:Liêu[3]
13 15:01:08 xXxMrHuyXxX Côn Lôn Thiên Sư Tống Vip Tống[10]:Liêu[3]
14 15:01:09 iDCzNaughtyGirl Nga My tục gia Tống Vip Tống[11]:Liêu[3]
15 15:01:10 Oreo0riginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Vip Tống[11]:Liêu[4]
16 15:01:11 iQuanNhịCa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Vip Tống[11]:Liêu[5]
17 15:01:14 oS2oBạchVôThường Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[12]:Liêu[5]
18 15:01:16 ĐTBLạcNguyênSoái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[13]:Liêu[5]
19 15:01:17 izMaNữGiấuTên Thúy Yên Linh Nữ Liêu Vip Tống[13]:Liêu[6]
20 15:01:19 MrHuyCs Tà Độc Tống Vip Tống[14]:Liêu[6]
21 15:01:30 MrHuyNmk Nga My phật gia Tống Vip Tống[15]:Liêu[6]
22 15:01:30 nevirr Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[16]:Liêu[6]
23 15:01:30 iBlackGOKU Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Vip Tống[16]:Liêu[7]
24 15:01:32 VươngPhiCủaĐP Nga My phật gia Liêu Thường Tống[16]:Liêu[8]
25 15:01:32 ThuThảo94 Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[16]:Liêu[9]
26 15:01:33 SinhTienChoiNet Dương Môn thương Kỵ Liêu Thường Tống[16]:Liêu[10]
27 15:01:34 PhucTrauBo007 Tà Độc Liêu Thường Tống[16]:Liêu[11]
28 15:01:34 ZZZZTừCẩmHuyZZZ Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[16]:Liêu[12]
29 15:01:34 BachNguyetChu Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[17]:Liêu[12]
30 15:01:34 MrTeddy Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[17]:Liêu[13]
31 15:01:34 oS2oNgaMyĐàn5 Nga My tục gia Tống Thường Tống[18]:Liêu[13]
32 15:01:34 DoanTrang2001 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 15:01:34 1stVooTinh Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[18]:Liêu[15]
34 15:01:34 iiiMuộiMuộizII Tà Độc Tống Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 15:01:34 iSTzHoàngĐế Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[20]:Liêu[15]
36 15:01:37 TiênHồĐiệp Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[20]:Liêu[16]
37 15:01:38 Jx2TyCut Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[21]:Liêu[16]
38 15:01:39 HắcYNhân Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 15:01:39 TaoLaoLaTao Tà Độc Tống Thường Tống[22]:Liêu[17]
40 15:01:39 oooSờÂmĐạoSỹoôo Nga My tục gia Liêu Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 15:01:40 IzVuVuZeLazI Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[23]:Liêu[18]
42 15:01:40 phuongKUIGD Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[23]:Liêu[19]
43 15:01:40 IiChúTiễuĐaTình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[24]:Liêu[19]
44 15:01:43 iSaoEmLạiQuênS2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[24]:Liêu[20]
45 15:01:43 BanRungConKu Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[25]:Liêu[20]
46 15:01:44 ImConGáiChủTịch Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[25]:Liêu[21]
47 15:01:45 VạnCổTâmVương Tà Độc Tống Thường Tống[26]:Liêu[21]
48 15:01:46 kingraop9 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[26]:Liêu[22]
49 15:01:46 oS2oPháiNgaMy Nga My phật gia Tống Thường Tống[27]:Liêu[22]
50 15:01:48 manokchan Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 15:01:48 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Tà Độc Liêu Thường Tống[27]:Liêu[24]
52 15:01:48 AQUAFINAL Nga My phật gia Tống Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 15:01:48 AmBuLanCe115 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[29]:Liêu[24]
54 15:01:49 QTzTrưBátGiới Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[29]:Liêu[25]
55 15:01:49 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[30]:Liêu[25]
56 15:01:50 F9iiĐểPk Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 15:01:50 IooTiếpThịSữaooI Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[31]:Liêu[26]
58 15:01:53 S2iLongNhi Nga My phật gia Liêu Thường Tống[31]:Liêu[27]
59 15:01:53 phideptrai Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[32]:Liêu[27]
60 15:01:54 YSLxVùngNhạyCảm Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[32]:Liêu[28]
61 15:01:54 HoàngDượcSưĐông Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[33]:Liêu[28]
62 15:01:55 iBôngDoubleNắc Nga My phật gia Liêu Thường Tống[33]:Liêu[29]
63 15:01:56 EmYêuCâyĐàm Nga My tục gia Tống Thường Tống[34]:Liêu[29]
64 15:01:58 iHoaHồngĐen Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[34]:Liêu[30]
65 15:01:58 HoàngThượng Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[35]:Liêu[30]
66 15:02:00 BúLồlChịTrân Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[35]:Liêu[31]
67 15:02:01 iDCzHercules Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[36]:Liêu[31]
68 15:02:02 Chơivui Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[36]:Liêu[32]
69 15:02:02 oloMrsGirlolo Nga My tục gia Tống Thường Tống[37]:Liêu[32]
70 15:02:06 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[37]:Liêu[33]
71 15:02:07 HoanCa Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[38]:Liêu[33]
72 15:02:09 iiCycloLovez Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[38]:Liêu[34]
73 15:02:09 CSzMissLiLy Tà Độc Liêu Thường Tống[38]:Liêu[35]
74 15:02:10 ĐốtChùaĐiBay Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[39]:Liêu[35]
75 15:02:10 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[40]:Liêu[35]
76 15:02:14 BánhOreoDâu Nga My tục gia Liêu Thường Tống[40]:Liêu[36]
77 15:02:15 MGBmax Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[40]:Liêu[37]
78 15:02:15 iBắcTốngĐạiVương Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[41]:Liêu[37]
79 15:02:15 Jx2acbdef2xJ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[42]:Liêu[37]
80 15:02:20 iHnLieuMangTop1 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[42]:Liêu[38]
81 15:02:20 zNhiếpTiểuThiệnz Nga My tục gia Liêu Thường Tống[42]:Liêu[39]
82 15:02:22 oS2oCôDâuMa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[42]:Liêu[40]
83 15:02:23 xxDaiKieuxx Nga My phật gia Liêu Thường Tống[42]:Liêu[41]
84 15:02:24 ISzTriVDB Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[43]:Liêu[41]
85 15:02:26 iS2iQuyềnStyle Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[44]:Liêu[41]
86 15:02:27 ĐánhXongĐừngChạy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[45]:Liêu[41]
87 15:02:28 ThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[45]:Liêu[42]
88 15:02:28 zNhiếpTiểuThiện Tà Độc Liêu Thường Tống[45]:Liêu[43]
89 15:02:29 MyFenToms Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[45]:Liêu[44]
90 15:02:29 NaThanPhong Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[45]:Liêu[45]
91 15:02:30 xxxNguyetCamxxx Nga My tục gia Liêu Thường Tống[45]:Liêu[46]
92 15:02:32 VõLâm2AnhEm Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[46]:Liêu[46]
93 15:02:32 ThịnhCurlly Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[47]:Liêu[46]
94 15:02:41 ThíchThìĐến Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[47]:Liêu[47]
95 15:02:41 ViênNghĩaMẫn Nga My phật gia Tống Thường Tống[48]:Liêu[47]
96 15:02:42 Sendona Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[49]:Liêu[47]
97 15:02:45 zzKimLong Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[49]:Liêu[48]
98 15:02:46 oLucasJareds Tà Độc Tống Thường Tống[50]:Liêu[48]
99 15:02:47 BịThíchBéNguyệt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[51]:Liêu[48]
100 15:02:50 Jx2Themyth Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[52]:Liêu[48]
101 15:02:51 iCoGaiRoBotPKz Nga My tục gia Tống Thường Tống[53]:Liêu[48]
102 15:02:58 JxKhôMáu Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[53]:Liêu[49]
103 15:02:58 XeRùaSiêuTốc Tà Độc Tống Thường Tống[54]:Liêu[49]
104 15:02:59 iSunLight Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[54]:Liêu[50]
105 15:02:59 oS2oNgaMyĐàn25 Nga My tục gia Tống Thường Tống[55]:Liêu[50]
106 15:03:01 Chơichovui Nga My phật gia Liêu Thường Tống[55]:Liêu[51]
107 15:03:03 Jx2iYou Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[56]:Liêu[51]
108 15:03:06 iManboHieuThuBa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[56]:Liêu[52]
109 15:03:13 KSADASDWC Nga My phật gia Liêu Thường Tống[56]:Liêu[53]
110 15:03:13 iNguyễnThuỳLinh Nga My tục gia Liêu Thường Tống[56]:Liêu[54]
111 15:03:17 BlsMoonLight Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[57]:Liêu[54]
112 15:03:18 zZzGCLZzZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[57]:Liêu[55]
113 15:03:19 NgáoĐá Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[57]:Liêu[56]
114 15:03:21 BuffMaxPhe Nga My phật gia Liêu Thường Tống[57]:Liêu[57]
115 15:03:21 VácCàyquaNúi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[57]:Liêu[58]
116 15:03:23 GiấcMơTrưa Nga My phật gia Liêu Thường Tống[57]:Liêu[59]
117 15:03:24 Jx2MTGzZ Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[57]:Liêu[60]
118 15:03:26 zzĐạiCước Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[57]:Liêu[61]
119 15:03:27 ChaoNguoiLa Nga My tục gia Liêu Thường Tống[57]:Liêu[62]
120 15:03:33 TsukishiroYukito Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[58]:Liêu[62]
121 15:03:36 Obamama Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[59]:Liêu[62]
122 15:03:36 ISxxThíchYÊN Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[60]:Liêu[62]
123 15:03:41 TLq2SutDay Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[60]:Liêu[63]
124 15:03:46 sSunFlower Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[61]:Liêu[63]
125 15:03:50 zTsunade Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[62]:Liêu[63]
126 15:03:50 NgaMyBuffVip Nga My phật gia Liêu Thường Tống[62]:Liêu[64]
127 15:03:51 iiDHiiMr62ii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[63]:Liêu[64]
128 15:03:52 iChúTiến Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[63]:Liêu[65]
129 15:03:59 iiĐầuTrọc2MáiS Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[64]:Liêu[65]
130 15:04:00 DươngQuáCaCa Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[64]:Liêu[66]
131 15:04:00 PresidentTrump Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[65]:Liêu[66]
132 15:04:13 iSaoEmLạiKhócS2 Nga My tục gia Liêu Thường Tống[65]:Liêu[67]
133 15:04:22 IzMáuLạnh Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[65]:Liêu[68]
134 15:04:24 zZMissSz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[65]:Liêu[69]
135 15:04:24 DJxNhạcĐámMa Nga My tục gia Liêu Thường Tống[65]:Liêu[70]
136 15:04:38 HiepDamSuThai Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[66]:Liêu[70]
137 15:04:44 z49iLySiNoPKz Nga My phật gia Tống Thường Tống[67]:Liêu[70]
138 15:04:47 iXuânHạThuĐông Nga My tục gia Liêu Thường Tống[67]:Liêu[71]
139 15:05:07 NMDzMissLiLy Nga My tục gia Liêu Thường Tống[67]:Liêu[72]
140 15:05:09 Jx2iAnhTuan Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[68]:Liêu[72]
141 15:05:10 SưThúc Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[68]:Liêu[73]
142 15:05:15 DatTaget Cái Bang Ô Y Tống Thường Tống[69]:Liêu[73]
143 15:05:22 DynóiLuvU Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[69]:Liêu[74]
144 15:05:56 TonyStark Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[70]:Liêu[74]
145 15:05:56 MGBzMissLiLy Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[70]:Liêu[75]
146 15:06:01 Jx2iBắcKiềuPhong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[71]:Liêu[75]
147 15:06:01 B52PriseStop Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[71]:Liêu[76]
148 15:06:11 ISzTriTLQ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[72]:Liêu[76]
149 15:06:12 OreoCookieVani Tà Độc Liêu Thường Tống[72]:Liêu[77]
150 15:06:15 Jx2Mộngzz Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[73]:Liêu[77]
151 15:06:15 Jx2MrImperius Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[73]:Liêu[78]
152 15:06:16 zTrieuTuLongz Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[74]:Liêu[78]
153 15:06:17 HảoHảoChuaCay Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[75]:Liêu[78]
154 15:06:17 iizThayChuaMeGai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[75]:Liêu[79]
155 15:06:17 HuỳnhTấnLộc Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[75]:Liêu[80]
156 15:06:35 xdamcanxa Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[76]:Liêu[80]
157 15:06:35 iiRobLucci Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[76]:Liêu[81]
158 15:06:52 CrazyMango Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[77]:Liêu[81]
159 15:06:52 BéSâuDễThương Tà Độc Liêu Thường Tống[77]:Liêu[82]
160 15:07:29 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[78]:Liêu[82]
161 15:07:30 zCụcCứtMayMắn Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[78]:Liêu[83]
162 15:07:30 iTBxHoàngHậu Nga My phật gia Tống Thường Tống[79]:Liêu[83]
163 15:07:31 KhúcNhạcBolero Nga My tục gia Liêu Thường Tống[79]:Liêu[84]
164 15:07:51 LãoCữu Hiệp Độc Tống Thường Tống[80]:Liêu[84]
165 15:07:51 SutTungNoc Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[80]:Liêu[85]
166 15:08:01 IzzGoGeTa Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[81]:Liêu[85]
167 15:08:01 Jx2DmD Đường Môn Nhậm Hiệp Liêu Thường Tống[81]:Liêu[86]
168 15:08:02 iPornHun Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[82]:Liêu[86]
169 15:08:02 iSaoEmQuênAnhS2 Tà Độc Liêu Thường Tống[82]:Liêu[87]
170 15:08:08 ZCanDyZ Nga My phật gia Tống Thường Tống[83]:Liêu[87]
171 15:08:09 iMaNhânTrảo Tà Độc Liêu Thường Tống[83]:Liêu[88]
172 15:08:25 CoGaiInox Tà Độc Tống Thường Tống[84]:Liêu[88]
173 15:08:25 ISxxNguoi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[84]:Liêu[89]
174 15:08:26 ZzNhiTyzZ Dương Môn thương Kỵ Tống Thường Tống[85]:Liêu[89]
175 15:08:26 ZzBestBuffzZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[85]:Liêu[90]
176 15:08:32 BomieK Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[86]:Liêu[90]
177 15:08:32 izHueManzi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[86]:Liêu[91]
178 15:08:40 zZzDoreamonz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[87]:Liêu[91]
179 15:08:40 Jx2zzzMon Nga My phật gia Liêu Thường Tống[87]:Liêu[92]
180 15:08:57 CBB1102 Cái Bang Ô Y Tống Thường Tống[88]:Liêu[92]
181 15:09:02 Jx2zzzSte Tà Độc Liêu Thường Tống[88]:Liêu[93]
182 15:09:42 iHawkeye Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[89]:Liêu[93]
183 15:09:45 Profession Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[89]:Liêu[94]
184 15:11:12 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[90]:Liêu[94]
185 15:11:13 Đàoooo Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[90]:Liêu[95]
186 15:11:27 iiLyMacSauii Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[91]:Liêu[95]
187 15:11:27 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[91]:Liêu[96]
188 15:11:28 LộcLừaĐểMàVui Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[92]:Liêu[96]
189 15:11:31 oS2oVôTìnhTiễn Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[93]:Liêu[96]
190 15:11:40 s2HậuNghệs2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[93]:Liêu[97]
191 15:11:50 iĐạiUyên Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[93]:Liêu[98]
192 15:13:43 LinhXeOm123 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[94]:Liêu[98]
193 15:13:44 toilatoiii Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[94]:Liêu[99]
194 15:14:45 Jx2VôCực Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[95]:Liêu[99]
195 15:14:45 jx2TieuBang Dương Môn thương Kỵ Liêu Thường Tống[95]:Liêu[100]
196 15:14:54 Kuuuuuuuuu Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[96]:Liêu[100]
197 15:14:54 CổSưCóCu Tà Độc Liêu Thường Tống[96]:Liêu[101]
198 15:15:08 HaiConThằnLằnCon Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[97]:Liêu[101]
199 15:15:08 iiNameDM Đường Môn Châm Liêu Thường Tống[97]:Liêu[102]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 35
2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 33
3 Minh Giáo Trận Binh Tống 11
4 Nga My tục gia Liêu 11
5 Nga My phật gia Liêu 11
6 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 10
7 Tà Độc Liêu 10
8 Minh Giáo Trận Binh Liêu 10
9 Nga My tục gia Tống 8
10 Dương Môn Cung Kỵ Tống 7
11 Tà Độc Tống 7
12 Nga My phật gia Tống 7
13 Võ Đang tục gia Tống 7
14 Côn Lôn Thiên Sư Tống 5
15 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 4
16 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 3
17 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 3
18 Võ Đang tục gia Liêu 3
19 Dương Môn thương Kỵ Liêu 2
20 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 2
21 Thúy Yên Linh Nữ Tống 2
22 Cái Bang Ô Y Tống 2
23 Dương Môn thương Kỵ Tống 1
24 Hiệp Độc Tống 1
25 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 1
26 Đường Môn Nhậm Hiệp Liêu 1
27 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu 1
28 Đường Môn Châm Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 15:16:59 86 86
2 15:17:59 88 88
3 15:18:59 87 88
4 15:19:59 82 84
5 15:20:59 82 81
6 15:21:59 81 83
7 15:22:59 83 82
8 15:23:59 84 83
9 15:24:59 84 81
10 15:25:59 84 82
11 15:26:59 86 78
12 15:27:59 84 77
13 15:28:59 84 76
14 15:29:59 83 78
15 15:30:59 82 80
16 15:31:59 83 78
17 15:32:59 83 79
18 15:33:59 82 80
19 15:34:59 80 76
20 15:35:59 79 76
21 15:36:59 77 76
22 15:37:59 74 74
23 15:38:59 74 75
24 15:39:59 72 77
25 15:40:59 73 75
26 15:41:59 73 71
27 15:42:59 72 73
28 15:43:59 72 73
29 15:44:59 72 72
30 15:45:59 72 73
31 15:46:59 70 71
32 15:47:59 70 71
33 15:48:59 71 72
34 15:49:59 69 73
35 15:50:59 69 73
36 15:51:59 69 73
37 15:52:59 69 71
38 15:53:59 68 71
39 15:54:59 67 72
40 15:55:59 66 73
41 15:56:59 67 71
42 15:57:59 67 70
43 15:58:59 67 72
44 15:59:59 67 73
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill Số kill liên tục
1 15:16:20 iiDHiiMr62ii Đàoooo Liêu 1 1
2 15:16:21 McLaren720 Jx2MrImperius Liêu 1 1
3 15:16:21 ĐTBLạcNguyênSoái HắcYNhân Liêu 1 1
4 15:16:22 B52PriseStop ĐTBLạcNguyênSoái Tống 1 1
5 15:16:22 McLaren720 B52PriseStop Liêu 2 2
6 15:16:23 ImConGáiChủTịch Jx2iYou Tống 1 1
7 15:16:26 iPornHun kingraop9 Liêu 1 1
8 15:16:28 iHnLieuMangTop1 iPornHun Tống 1 1
9 15:16:31 iHnLieuMangTop1 iMưaBongBóng Tống 2 2
10 15:16:31 BịThíchBéNguyệt DươngQuáCaCa Liêu 1 1
11 15:16:31 BịThíchBéNguyệt NaThanPhong Liêu 2 2
12 15:16:31 BịThíchBéNguyệt oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 3 3
13 15:16:31 BịThíchBéNguyệt iizThayChuaMeGai Liêu 4 4
14 15:16:31 BịThíchBéNguyệt ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 5 5
15 15:16:32 iS2iQuyềnStyle SutTungNoc Liêu 1 1
16 15:16:33 XiaoMin 1stVooTinh Liêu 1 1
17 15:16:35 BomieK zZzGCLZzZ Liêu 1 1
18 15:16:38 izHueManzi CrazyMango Tống 1 1
19 15:16:38 IiChúTiễuĐaTình oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 1 1
20 15:16:39 HoàngDượcSưĐông iBlackGOKU Liêu 1 1
21 15:16:41 zzKimLong ChanSut15cm Tống 1 1
22 15:16:42 Đàoooo iHawkeye Tống 1 1
23 15:16:42 Oreo0riginal oloMrsGirlolo Tống 1 1
24 15:16:44 nevirr NMDzMissLiLy Liêu 1 1
25 15:16:46 TonyStark Đàoooo Liêu 1 1
26 15:16:49 s2HậuNghệs2 VõLâm2AnhEm Tống 1 1
27 15:16:52 HoàngDượcSưĐông xxxNguyetCamxxx Liêu 2 2
28 15:16:55 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 2 1
29 15:16:57 iManboHieuThuBa ĐánhXongĐừngChạy Tống 1 1
30 15:17:01 B52PriseStop iCoGaiRoBotPKz Tống 2 1
31 15:17:01 McLaren720 manokchan Liêu 3 3
32 15:17:02 XiaoMin DynóiLuvU Liêu 2 2
33 15:17:02 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 1 1
34 15:17:04 DươngQuáCaCa IiChúTiễuĐaTình Tống 1 1
35 15:17:04 kingraop9 xdamcanxa Tống 1 1
36 15:17:06 Jx2acbdef2xJ zzKimLong Liêu 1 1
37 15:17:08 ĐTBLạcNguyênSoái ImConGáiChủTịch Liêu 3 2
38 15:17:08 ISxxThíchYÊN SutTungNoc Liêu 1 1
39 15:17:09 iiCycloLovez CrazyMango Tống 1 1
40 15:17:09 iKGzNaughtyboy iizThayChuaMeGai Liêu 1 1
41 15:17:09 iManboHieuThuBa MrMinMin Tống 2 2
42 15:17:10 iiiCaVeChuaiii MyFenToms Liêu 1 1
43 15:17:11 Đàoooo iHawkeye Tống 2 1
44 15:17:13 zCụcCứtMayMắn HiepDamSuThai Tống 1 1
45 15:17:13 ISzTriVDB Đàoooo Liêu 1 1
46 15:17:13 sSunFlower GiấcMơTrưa Liêu 1 1
47 15:17:13 OreoOriginal Jx2acbdef2xJ Tống 1 1
48 15:17:14 iSTzHoàngĐế IzMáuLạnh Liêu 1 1
49 15:17:15 1stVooTinh iBắcTốngĐạiVương Tống 1 1
50 15:17:17 Obamama 1stVooTinh Liêu 1 1
51 15:17:17 DươngQuáCaCa iMưaBongBóng Tống 2 2
52 15:17:19 s2HậuNghệs2 iPornHun Tống 2 2
53 15:17:20 izMaNữGiấuTên iDạThiênLăng Tống 1 1
54 15:17:21 izMaNữGiấuTên oS2oPháiNgaMy Tống 2 2
55 15:17:21 iiRobLucci Jx2iYou Tống 1 1
56 15:17:25 HoàngDượcSưĐông MGBmax Liêu 3 3
57 15:17:28 iiCycloLovez iiDHiiMr62ii Tống 2 2
58 15:17:28 BlsMoonLight B52PriseStop Liêu 1 1
59 15:17:31 nevirr iizThayChuaMeGai Liêu 2 2
60 15:17:31 toilatoiii iiiCaVeChuaiii Tống 1 1
61 15:17:31 zZzGCLZzZ nevirr Tống 1 1
62 15:17:31 Oreo0riginal phideptrai Tống 2 2
63 15:17:33 OreoOriginal BomieK Tống 2 2
64 15:17:33 Oreo0riginal VõLâm2AnhEm Tống 3 3
65 15:17:33 iiRobLucci McLaren720 Tống 2 2
66 15:17:33 VạnCổTâmVương MGBzMissLiLy Liêu 1 1
67 15:17:33 BlsMoonLight OreoOriginal Liêu 2 2
68 15:17:34 XiaoMin Oreo0riginal Liêu 3 3
69 15:17:36 ĐTBLạcNguyênSoái toilatoiii Liêu 4 3
70 15:17:36 0reo0riginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 1 1
71 15:17:37 BlsMoonLight BúLồlChịTrân Liêu 3 3
72 15:17:40 TonyStark MrTeddy Liêu 2 2
73 15:17:40 izMaNữGiấuTên iKGzNaughtyboy Tống 3 3
74 15:17:41 Obamama iQuanNhịCa Liêu 2 2
75 15:17:43 iiizSugarDaddy zZzGCLZzZ Liêu 1 1
76 15:17:43 iS2iQuyềnStyle SutTungNoc Liêu 2 2
77 15:17:43 iiCycloLovez DatTaget Tống 3 3
78 15:17:43 iHoaHồngĐen BlsMoonLight Tống 2 2
79 15:17:45 s2HậuNghệs2 HoàngDượcSưĐông Tống 3 3
80 15:17:45 iiCycloLovez sSunFlower Tống 4 4
81 15:17:45 Đàoooo LinhXeOm123 Tống 3 1
82 15:17:46 HắcYNhân Kuuuuuuuuu Tống 1 1
83 15:17:49 HắcYNhân Sendona Tống 2 2
84 15:17:51 XiaoMin Đàoooo Liêu 4 4
85 15:17:53 DươngQuáCaCa BịThíchBéNguyệt Tống 3 3
86 15:17:56 Jx2TyCut DynóiLuvU Liêu 1 1
87 15:17:57 MGBmax TonyStark Tống 1 1
88 15:17:57 iiCycloLovez oS2oNgaMyĐàn25 Tống 5 5
89 15:17:57 Jx2JaVaNjVLx iCoGaiRoBotPKz Tống 1 1
90 15:17:59 VạnCổTâmVương iChúTiến Liêu 2 2
91 15:18:00 IiChúTiễuĐaTình HắcYNhân Liêu 2 1
92 15:18:01 oS2oCôDâuMa xdamcanxa Tống 1 1
93 15:18:02 Jx2iYou oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 1 1
94 15:18:03 YSLxVùngNhạyCảm VạnCổTâmVương Tống 1 1
95 15:18:05 DươngQuáCaCa IzzGoGeTa Tống 4 4
96 15:18:07 iiCycloLovez ĐTBLạcNguyênSoái Tống 6 6
97 15:18:07 iiCycloLovez ĐánhXongĐừngChạy Tống 7 7
98 15:18:07 izHueManzi CrazyMango Tống 2 2
99 15:18:08 Oreo0riginal iiizSugarDaddy Tống 4 1
100 15:18:08 zCụcCứtMayMắn zTsunade Tống 2 2
101 15:18:09 OreoOriginal iiDHiiMr62ii Tống 3 1
102 15:18:11 nevirr OreoOriginal Liêu 3 1
103 15:18:12 iBlackGOKU ISxxThíchYÊN Tống 1 1
104 15:18:13 zZMissSz Obamama Tống 1 1
105 15:18:13 Messiiiiii ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 1 1
106 15:18:13 Messiiiiii oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 2 2
107 15:18:14 HảoHảoChuaCay oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 1 1
108 15:18:18 NaThanPhong oloMrsGirlolo Tống 1 1
109 15:18:19 iiCycloLovez BomieK Tống 8 8
110 15:18:20 Jx2iBắcKiềuPhong zzKimLong Liêu 1 1
111 15:18:20 ChanSut15cm Đàoooo Liêu 1 1
112 15:18:21 HoàngDượcSưĐông B52PriseStop Liêu 4 1
113 15:18:21 Jx2iYou NaThanPhong Liêu 2 2
114 15:18:22 toilatoiii MrMinMin Tống 2 1
115 15:18:22 iBlackGOKU McLaren720 Tống 2 2
116 15:18:22 manokchan iS2iQuyềnStyle Tống 1 1
117 15:18:23 cS2oBạchVôThường MGBmax Liêu 1 1
118 15:18:23 nevirr iiCycloLovez Liêu 4 2
119 15:18:24 iHnLieuMangTop1 Jx2iYou Tống 3 3
120 15:18:25 nevirr GiấcMơTrưa Liêu 5 3
121 15:18:25 s2HậuNghệs2 nevirr Tống 4 4
122 15:18:25 HắcYNhân iBắcTốngĐạiVương Tống 3 1
123 15:18:26 Jx2TyCut Jx2DmD Liêu 2 2
124 15:18:27 s2HậuNghệs2 iPornHun Tống 5 5
125 15:18:28 Jx2TyCut SutTungNoc Liêu 3 3
126 15:18:31 ImConGáiChủTịch ZzNhiTyzZ Tống 2 1
127 15:18:31 HắcYNhân iHawkeye Tống 4 2
128 15:18:32 IiChúTiễuĐaTình JxKhôMáu Liêu 3 2
129 15:18:32 IiChúTiễuĐaTình Jx2JaVaNjVLx Liêu 4 3
130 15:18:32 iizThayChuaMeGai HoàngDượcSưĐông Tống 1 1
131 15:18:32 Jx2iBắcKiềuPhong iizThayChuaMeGai Liêu 2 2
132 15:18:32 Messiiiiii kingraop9 Liêu 3 3
133 15:18:33 IiChúTiễuĐaTình izHueManzi Liêu 5 4
134 15:18:34 ISzTriVDB iSaoEmQuênAnhS2 Liêu 2 2
135 15:18:34 toilatoiii iKGzNaughtyboy Tống 3 2
136 15:18:36 zZzGCLZzZ Jx2iBắcKiềuPhong Tống 2 1
137 15:18:36 XiaoMin SưThúc Liêu 5 5
138 15:18:36 ZZZZTừCẩmHuyZZZ IiChúTiễuĐaTình Tống 1 1
139 15:18:37 DatTaget NgáoĐá Liêu 1 1
140 15:18:37 iHoaHồngĐen PresidentTrump Tống 3 3
141 15:18:38 iQuanNhịCa zTrieuTuLongz Tống 1 1
142 15:18:38 CrazyMango OreoOriginal Liêu 1 1
143 15:18:39 zTsunade iHnLieuMangTop1 Liêu 1 1
144 15:18:39 zZMissSz oS2oBạchVôThường Tống 2 2
145 15:18:39 BomieK 1stVooTinh Liêu 2 1
146 15:18:40 iQuanNhịCa ChanSut15cm Tống 2 2
147 15:18:41 ISxxNguoi zTsunade Tống 1 1
148 15:18:41 iQuanNhịCa Jx2Mộngzz Tống 3 3
149 15:18:44 BịThíchBéNguyệt iSaoEmLạiKhócS2 Liêu 6 1
150 15:18:44 LinhXeOm123 iQuanNhịCa Liêu 1 1
151 15:18:44 BịThíchBéNguyệt HắcYNhân Liêu 7 2
152 15:18:44 BịThíchBéNguyệt TiênHồĐiệp Liêu 8 3
153 15:18:44 BịThíchBéNguyệt ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 9 4
154 15:18:44 BịThíchBéNguyệt DươngQuáCaCa Liêu 10 5
155 15:18:44 BịThíchBéNguyệt oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 11 6
156 15:18:47 IooTiếpThịSữaooI Profession Liêu 1 1
157 15:18:47 BlsMoonLight Oreo0riginal Liêu 4 1
158 15:18:47 TonyStark iiRobLucci Liêu 3 1
159 15:18:49 iManboHieuThuBa phideptrai Tống 3 3
160 15:18:49 Đàoooo LinhXeOm123 Tống 4 1
161 15:18:49 iManboHieuThuBa HảoHảoChuaCay Tống 4 4
162 15:18:50 cS2oBạchVôThường iBlackGOKU Liêu 2 2
163 15:18:51 B52PriseStop LãoCữu Tống 3 1
164 15:18:53 B52PriseStop DatTaget Tống 4 2
165 15:18:54 ĐTBLạcNguyênSoái iiNameDM Liêu 5 1
166 15:18:55 iHoaHồngĐen Jx2iYou Tống 4 4
167 15:18:55 ImConGáiChủTịch Messiiiiii Tống 3 2
168 15:18:56 TsukishiroYukito Đàoooo Liêu 1 1
169 15:19:01 BlsMoonLight MyFenToms Liêu 5 2
170 15:19:01 zCụcCứtMayMắn VạnCổTâmVương Tống 3 3
171 15:19:02 NaThanPhong BịThíchBéNguyệt Tống 2 1
172 15:19:02 OreoOriginal iDạThiênLăng Tống 4 1
173 15:19:02 OreoOriginal iCoGaiRoBotPKz Tống 5 2
174 15:19:03 iiizSugarDaddy toilatoiii Liêu 2 1
175 15:19:04 HoàngDượcSưĐông zZzGCLZzZ Liêu 5 1
176 15:19:04 Obamama SutTungNoc Liêu 3 1
177 15:19:07 MGBmax iiizSugarDaddy Tống 2 1
178 15:19:08 ZZZZTừCẩmHuyZZZ oloMrsGirlolo Tống 2 1
179 15:19:08 TonyStark MrTeddy Liêu 4 2
180 15:19:10 BlsMoonLight MGBmax Liêu 6 3
181 15:19:13 McLaren720 zZMissSz Liêu 4 1
182 15:19:13 iiDHiiMr62ii xxxNguyetCamxxx Liêu 2 1
183 15:19:13 HoanCa OreoOriginal Liêu 1 1
184 15:19:14 ZZZZTừCẩmHuyZZZ IiChúTiễuĐaTình Tống 3 2
185 15:19:14 s2HậuNghệs2 ĐánhXongĐừngChạy Tống 6 6
186 15:19:16 iBlackGOKU HoanCa Tống 3 1
187 15:19:17 Đàoooo VõLâm2AnhEm Tống 5 1
188 15:19:17 Jx2iBắcKiềuPhong NMDzMissLiLy Liêu 3 1
189 15:19:18 iBlackGOKU zTsunade Tống 4 2
190 15:19:18 Sendona ThíchThìĐến Liêu 1 1
191 15:19:18 iHnLieuMangTop1 oS2oPháiNgaMy Tống 4 1
192 15:19:19 iS2iQuyềnStyle s2HậuNghệs2 Liêu 3 1
193 15:19:19 IzMáuLạnh iMưaBongBóng Tống 1 1
194 15:19:19 iiCycloLovez iS2iQuyềnStyle Tống 9 1
195 15:19:23 B52PriseStop ISzTriVDB Tống 5 3
196 15:19:26 IzzGoGeTa iManboHieuThuBa Liêu 1 1
197 15:19:28 nevirr iXuânHạThuĐông Liêu 6 1
198 15:19:29 Profession Jx2iYou Tống 1 1
199 15:19:29 iSaoEmLạiQuênS2 BịThíchBéNguyệt Tống 1 1
200 15:19:31 Profession iKGzNaughtyboy Tống 2 2
201 15:19:32 Jx2TyCut kingraop9 Liêu 4 4
202 15:19:33 Jx2iBắcKiềuPhong manokchan Liêu 4 2
203 15:19:34 YSLxVùngNhạyCảm xdamcanxa Tống 2 2
204 15:19:35 Kuuuuuuuuu Đàoooo Liêu 1 1
205 15:19:36 iPornHun MyFenToms Liêu 2 1
206 15:19:37 zzKimLong Jx2acbdef2xJ Tống 2 1
207 15:19:38 OreoOriginal iSTzHoàngĐế Tống 6 1
208 15:19:38 izMaNữGiấuTên Jx2TyCut Tống 4 4
209 15:19:39 OreoOriginal oS2oNgaMyĐàn5 Tống 7 2
210 15:19:39 HoàngDượcSưĐông B52PriseStop Liêu 6 2
211 15:19:39 Oreo0riginal Sendona Tống 5 1
212 15:19:40 MrTeddy Jx2Mộngzz Tống 1 1
213 15:19:41 phideptrai iHoaHồngĐen Liêu 1 1
214 15:19:42 BúLồlChịTrân DatTaget Tống 1 1
215 15:19:42 IiChúTiễuĐaTình Oreo0riginal Liêu 6 1
216 15:19:46 iBlackGOKU XiaoMin Tống 5 3
217 15:19:46 zZMissSz ISxxThíchYÊN Tống 3 1
218 15:19:47 iiDHiiMr62ii Profession Liêu 3 2
219 15:19:48 ISxxNguoi sSunFlower Tống 2 2
220 15:19:48 ZZZZTừCẩmHuyZZZ Kuuuuuuuuu Tống 4 3
221 15:19:50 ZZZZTừCẩmHuyZZZ LinhXeOm123 Tống 5 4
222 15:19:50 HoàngDượcSưĐông ISxxNguoi Liêu 7 3
223 15:19:50 s2HậuNghệs2 HảoHảoChuaCay Tống 7 1
224 15:19:51 iBlackGOKU LãoCữu Tống 6 4
225 15:19:52 JxKhôMáu Jx2iYou Tống 1 1
226 15:19:52 zzKimLong EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 3 2
227 15:19:53 Messiiiiii iBlackGOKU Liêu 4 1
228 15:19:53 TonyStark zzKimLong Liêu 5 3
229 15:19:54 BịThíchBéNguyệt oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 12 1
230 15:19:54 BịThíchBéNguyệt Jx2JaVaNjVLx Liêu 13 2
231 15:19:54 IzzGoGeTa jx2TieuBang Liêu 2 2
232 15:19:55 ImConGáiChủTịch HoàngDượcSưĐông Tống 4 3
233 15:19:55 iPornHun MyFenToms Liêu 3 2
234 15:19:55 Jx2iBắcKiềuPhong iXuânHạThuĐông Liêu 5 3
235 15:19:56 zZzGCLZzZ ZzNhiTyzZ Tống 3 1
236 15:19:56 MGBmax TonyStark Tống 3 1
237 15:19:56 iiRobLucci oS2oNgaMyĐàn25 Tống 3 1
238 15:19:56 iiCycloLovez iMưaBongBóng Tống 10 2
239 15:19:58 VạnCổTâmVương ThiếuLâm Liêu 3 1
240 15:19:58 OreoOriginal iCoGaiRoBotPKz Tống 8 3
241 15:19:58 MGBmax TsukishiroYukito Tống 4 2
242 15:19:58 zZMissSz IooTiếpThịSữaooI Tống 4 2
243 15:19:59 PresidentTrump IzMáuLạnh Liêu 1 1
244 15:19:59 HắcYNhân Messiiiiii Tống 5 1
245 15:19:59 NaThanPhong CrazyMango Tống 3 2
246 15:20:00 MGBmax McLaren720 Tống 5 3
247 15:20:02 cS2oBạchVôThường zZMissSz Liêu 3 3
248 15:20:03 IiChúTiễuĐaTình TiênHồĐiệp Liêu 7 2
249 15:20:03 ThuThảo94 iPornHun Tống 1 1
250 15:20:04 toilatoiii phideptrai Tống 4 1
251 15:20:04 Đàoooo Jx2TyCut Tống 6 1
252 15:20:05 zTsunade ThuThảo94 Liêu 2 1
253 15:20:05 iKGzNaughtyboy Đàoooo Liêu 2 1
254 15:20:05 BúLồlChịTrân oloMrsGirlolo Tống 2 2
255 15:20:10 izHueManzi ĐánhXongĐừngChạy Tống 3 1
256 15:20:11 iiRobLucci PresidentTrump Tống 4 2
257 15:20:11 JxKhôMáu xdamcanxa Tống 2 2
258 15:20:15 MGBmax iiiCaVeChuaiii Tống 6 4
259 15:20:15 manokchan MrMinMin Tống 2 1
260 15:20:16 SutTungNoc nevirr Tống 1 1
261 15:20:16 BomieK SutTungNoc Liêu 3 2
262 15:20:17 ZZZZTừCẩmHuyZZZ BịThíchBéNguyệt Tống 6 5
263 15:20:22 iiizSugarDaddy Profession Liêu 3 1
264 15:20:23 s2HậuNghệs2 Jx2iYou Tống 8 2
265 15:20:24 VạnCổTâmVương iSaoEmQuênAnhS2 Liêu 4 2
266 15:20:25 DươngQuáCaCa VõLâm2AnhEm Tống 5 1
267 15:20:27 XiaoMin Đàoooo Liêu 6 1
268 15:20:31 iBlackGOKU CrazyMango Tống 7 1
269 15:20:31 iizThayChuaMeGai iS2iQuyềnStyle Tống 2 1
270 15:20:32 LinhXeOm123 iizThayChuaMeGai Liêu 2 1
271 15:20:32 iManboHieuThuBa iiDHiiMr62ii Tống 5 1
272 15:20:32 LinhXeOm123 iiRobLucci Liêu 3 2
273 15:20:33 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 8 1
274 15:20:33 IzzGoGeTa MyFenToms Liêu 3 3
275 15:20:35 iHoaHồngĐen LinhXeOm123 Tống 5 1
276 15:20:35 Kuuuuuuuuu toilatoiii Liêu 2 1
277 15:20:35 iHawkeye zZzGCLZzZ Liêu 1 1
278 15:20:38 iSaoEmLạiQuênS2 Messiiiiii Tống 2 2
279 15:20:40 HoàngDượcSưĐông iBlackGOKU Liêu 9 2
280 15:20:41 JxKhôMáu BịThíchBéNguyệt Tống 3 3
281 15:20:42 sSunFlower iiCycloLovez Liêu 2 1
282 15:20:43 iPornHun zzKimLong Liêu 4 1
283 15:20:45 ĐTBLạcNguyênSoái SưThúc Liêu 6 2
284 15:20:47 sSunFlower NaThanPhong Liêu 3 2
285 15:20:50 zTsunade NMDzMissLiLy Liêu 3 2
286 15:20:51 XiaoMin Đàoooo Liêu 7 2
287 15:20:52 izHueManzi EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 4 2
288 15:20:54 cS2oBạchVôThường B52PriseStop Liêu 4 4
289 15:20:54 BlsMoonLight iXuânHạThuĐông Liêu 7 4
290 15:20:57 TonyStark MGBmax Liêu 6 1
291 15:20:58 izHueManzi Kuuuuuuuuu Tống 5 3
292 15:20:58 Oreo0riginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 6 1
293 15:20:59 ImConGáiChủTịch DatTaget Tống 5 4
294 15:20:59 iHoaHồngĐen HoanCa Tống 6 2
295 15:21:00 iHoaHồngĐen iiDHiiMr62ii Tống 7 3
296 15:21:01 SutTungNoc BomieK Tống 2 1
297 15:21:01 zzKimLong iHawkeye Tống 4 1
298 15:21:02 zzKimLong McLaren720 Tống 5 2
299 15:21:03 s2HậuNghệs2 iPornHun Tống 9 3
300 15:21:03 OreoOriginal sSunFlower Tống 9 1
301 15:21:03 TsukishiroYukito OreoOriginal Liêu 2 1
302 15:21:03 OreoOriginal TsukishiroYukito Tống 10 1
303 15:21:04 Jx2iBắcKiềuPhong SutTungNoc Liêu 6 4
304 15:21:05 izHueManzi ĐánhXongĐừngChạy Tống 6 4
305 15:21:06 ImConGáiChủTịch HảoHảoChuaCay Tống 6 5
306 15:21:06 ZZZZTừCẩmHuyZZZ xdamcanxa Tống 7 6
307 15:21:07 BịThíchBéNguyệt Jx2JaVaNjVLx Liêu 14 1
308 15:21:09 iSaoEmLạiQuênS2 IiChúTiễuĐaTình Tống 3 3
309 15:21:10 iQuanNhịCa ISxxThíchYÊN Tống 4 1
310 15:21:11 CrazyMango ISxxNguoi Liêu 2 1
311 15:21:12 Đàoooo phideptrai Tống 7 1
312 15:21:12 NgáoĐá CrazyMango Tống 1 1
313 15:21:13 Đàoooo Jx2VôCực Tống 8 2
314 15:21:14 Sendona iSaoEmLạiKhócS2 Liêu 2 1
315 15:21:14 ISzTriVDB toilatoiii Liêu 3 1
316 15:21:15 oS2oCôDâuMa iiiCaVeChuaiii Tống 2 2
317 15:21:16 ZZZZTừCẩmHuyZZZ Sendona Tống 8 7
318 15:21:17 manokchan MrHuyCs Tống 3 2
319 15:21:17 NgáoĐá HiepDamSuThai Tống 2 2
320 15:21:18 HoàngDượcSưĐông xxxNguyetCamxxx Liêu 10 3
321 15:21:18 Oreo0riginal Jx2iBắcKiềuPhong Tống 7 2
322 15:21:19 zZzGCLZzZ iDCzNaughtyGirl Tống 4 1
323 15:21:19 zZzGCLZzZ oS2oBạchVôThường Tống 5 2
324 15:21:19 HoàngDượcSưĐông zNhiếpTiểuThiện Liêu 11 4
325 15:21:19 Oreo0riginal ChanSut15cm Tống 8 3
326 15:21:20 BlsMoonLight NMDzMissLiLy Liêu 8 5
327 15:21:20 HoàngDượcSưĐông oS2oCôDâuMa Liêu 12 5
328 15:21:20 Đàoooo MrMinMin Tống 9 3
329 15:21:20 MyFenToms zTsunade Tống 1 1
330 15:21:21 zCụcCứtMayMắn HoàngDượcSưĐông Tống 4 4
331 15:21:21 MyFenToms BlsMoonLight Tống 2 2
332 15:21:22 B52PriseStop iiizSugarDaddy Tống 6 1
333 15:21:22 B52PriseStop xXxMrHuyXxX Tống 7 2
334 15:21:22 iS2iQuyềnStyle Jx2DmD Liêu 4 1
335 15:21:22 PresidentTrump iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 2 1
336 15:21:22 zZzGCLZzZ MrHuyNmk Tống 6 3
337 15:21:23 iS2iQuyềnStyle iHnLieuMangTop1 Liêu 5 2
338 15:21:25 iS2iQuyềnStyle kingraop9 Liêu 6 3
339 15:21:25 zzKimLong Jx2acbdef2xJ Tống 6 3
340 15:21:26 Đàoooo AQUAFINAL Tống 10 4
341 15:21:28 LộcLừaĐểMàVui OreoOriginal Liêu 1 1
342 15:21:29 Messiiiiii Đàoooo Liêu 5 1
343 15:21:30 YSLxVùngNhạyCảm iS2iQuyềnStyle Tống 3 3
344 15:21:31 nevirr iManboHieuThuBa Liêu 7 1
345 15:21:32 DươngQuáCaCa iSTzHoàngĐế Tống 6 2
346 15:21:32 DươngQuáCaCa oS2oPháiNgaMy Tống 7 3
347 15:21:33 BịThíchBéNguyệt zCụcCứtMayMắn Liêu 15 2
348 15:21:33 BịThíchBéNguyệt s2HậuNghệs2 Liêu 16 3
349 15:21:33 BịThíchBéNguyệt iBôngDoubleNắc Liêu 17 4
350 15:21:33 BịThíchBéNguyệt ImConGáiChủTịch Liêu 18 5
351 15:21:33 BịThíchBéNguyệt GiấcMơTrưa Liêu 19 6
352 15:21:33 BịThíchBéNguyệt DJxNhạcĐámMa Liêu 20 7
353 15:21:33 BịThíchBéNguyệt iMaNhânTrảo Liêu 21 8
354 15:21:35 iKGzNaughtyboy iBlackGOKU Liêu 3 2
355 15:21:35 Oreo0riginal iDạThiênLăng Tống 9 4
356 15:21:36 ThuThảo94 TonyStark Tống 2 1
357 15:21:38 zZzGCLZzZ iMưaBongBóng Tống 7 4
358 15:21:38 B52PriseStop cS2oBạchVôThường Tống 8 3
359 15:21:39 VạnCổTâmVương OreoCookieVani Liêu 5 3
360 15:21:39 SutTungNoc IzzGoGeTa Tống 3 1
361 15:21:39 iiCycloLovez Obamama Tống 11 1
362 15:21:40 zzKimLong Jx2iYou Tống 7 4
363 15:21:43 Jx2iAnhTuan oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 1 1
364 15:21:43 izHueManzi PresidentTrump Tống 7 5
365 15:21:43 ISxxThíchYÊN zzKimLong Liêu 2 1
366 15:21:46 Đàoooo VõLâm2AnhEm Tống 11 1
367 15:21:46 NgáoĐá nevirr Tống 3 3
368 15:21:47 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 7 1
369 15:21:47 ĐTBLạcNguyênSoái NgáoĐá Liêu 8 2
370 15:21:47 Đàoooo Jx2TyCut Tống 12 2
371 15:21:48 iHoaHồngĐen LộcLừaĐểMàVui Tống 8 4
372 15:21:48 DươngQuáCaCa IooTiếpThịSữaooI Tống 8 4
373 15:21:50 Đàoooo Messiiiiii Tống 13 3
374 15:21:51 s2HậuNghệs2 IiChúTiễuĐaTình Tống 10 1
375 15:21:51 Profession BomieK Tống 3 1
376 15:21:53 Jx2VôCực iSaoEmLạiKhócS2 Liêu 1 1
377 15:21:53 iSaoEmLạiQuênS2 iCoGaiRoBotPKz Tống 4 1
378 15:21:56 HắcYNhân Kuuuuuuuuu Tống 6 2
379 15:21:56 ISxxThíchYÊN MrTeddy Liêu 3 2
380 15:21:57 iiRobLucci Jx2Mộngzz Tống 5 1
381 15:21:57 BịThíchBéNguyệt JxKhôMáu Liêu 22 9
382 15:21:59 Profession ISxxThíchYÊN Tống 4 2
383 15:21:59 Jx2iBắcKiềuPhong ThuThảo94 Liêu 7 1
384 15:21:59 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 9 5
385 15:22:00 zTsunade Đàoooo Liêu 4 1
386 15:22:00 sSunFlower iBlackGOKU Liêu 4 1
387 15:22:01 iiDHiiMr62ii MyFenToms Liêu 4 1
388 15:22:01 Jx2VôCực B52PriseStop Liêu 2 2
389 15:22:02 HảoHảoChuaCay izMaNữGiấuTên Liêu 2 1
390 15:22:05 BlsMoonLight iQuanNhịCa Liêu 9 1
391 15:22:05 iHoaHồngĐen Obamama Tống 10 6
392 15:22:07 sSunFlower zZzGCLZzZ Liêu 5 2
393 15:22:09 HoàngDượcSưĐông iizThayChuaMeGai Liêu 13 1
394 15:22:10 HoanCa Jx2JaVaNjVLx Liêu 2 1
395 15:22:11 HoàngDượcSưĐông iiRobLucci Liêu 14 2
396 15:22:12 HắcYNhân zTsunade Tống 7 3
397 15:22:14 HoàngDượcSưĐông SutTungNoc Liêu 15 3
398 15:22:15 ĐánhXongĐừngChạy s2HậuNghệs2 Liêu 1 1
399 15:22:15 ĐánhXongĐừngChạy DươngQuáCaCa Liêu 2 2
400 15:22:15 XiaoMin SưThúc Liêu 8 3
401 15:22:15 iManboHieuThuBa sSunFlower Tống 6 1
402 15:22:15 iManboHieuThuBa BlsMoonLight Tống 7 2
403 15:22:16 ĐánhXongĐừngChạy iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 3 3
404 15:22:19 iS2iQuyềnStyle ISxxNguoi Liêu 7 1
405 15:22:20 LộcLừaĐểMàVui Profession Liêu 2 1
406 15:22:22 xXxMrHuyXxX Oreo0riginal Liêu 1 1
407 15:22:25 VạnCổTâmVương phuongKUIGD Liêu 6 4
408 15:22:25 Jx2VôCực toilatoiii Liêu 3 3
409 15:22:25 NaThanPhong BịThíchBéNguyệt Tống 4 1
410 15:22:26 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi OreoOriginal Liêu 1 1
411 15:22:27 phideptrai 1stVooTinh Liêu 2 1
412 15:22:29 iiCycloLovez phideptrai Tống 12 2
413 15:22:29 iiCycloLovez LinhXeOm123 Tống 13 3
414 15:22:29 iManboHieuThuBa DatTaget Tống 8 3
415 15:22:30 Jx2iYou iiCycloLovez Liêu 3 1
416 15:22:31 Đàoooo iHawkeye Tống 14 1
417 15:22:33 ISzTriVDB SưThúc Liêu 4 2
418 15:22:34 HoanCa iBlackGOKU Liêu 3 2
419 15:22:35 iQuanNhịCa HoanCa Tống 5 1
420 15:22:35 MGBmax iiizSugarDaddy Tống 7 1
421 15:22:35 OreoOriginal LộcLừaĐểMàVui Tống 11 1
422 15:22:35 OreoOriginal iiDHiiMr62ii Tống 12 2
423 15:22:35 BúLồlChịTrân Sendona Tống 3 3
424 15:22:36 Jx2iAnhTuan BúLồlChịTrân Liêu 2 2
425 15:22:36 zzKimLong CrazyMango Tống 8 1
426 15:22:37 TonyStark iQuanNhịCa Liêu 7 1
427 15:22:37 OreoOriginal EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 13 3
428 15:22:38 ĐánhXongĐừngChạy Đàoooo Liêu 4 4
429 15:22:40 Jx2VôCực IzMáuLạnh Liêu 4 4
430 15:22:40 B52PriseStop HoàngDượcSưĐông Tống 9 1
431 15:22:40 zCụcCứtMayMắn VạnCổTâmVương Tống 5 1
432 15:22:41 s2HậuNghệs2 zTsunade Tống 11 1
433 15:22:43 iManboHieuThuBa MrMinMin Tống 9 4
434 15:22:43 zZzGCLZzZ TonyStark Tống 8 1
435 15:22:43 iiiCaVeChuaiii manokchan Liêu 2 1
436 15:22:44 Jx2TyCut NaThanPhong Liêu 5 1
437 15:22:44 Oreo0riginal IooTiếpThịSữaooI Tống 10 1
438 15:22:45 iSaoEmLạiQuênS2 xdamcanxa Tống 5 1
439 15:22:45 izHueManzi iPornHun Tống 8 6
440 15:22:45 ImConGáiChủTịch PresidentTrump Tống 7 1
441 15:22:46 Messiiiiii MyFenToms Liêu 6 1
442 15:22:46 Jx2VôCực B52PriseStop Liêu 5 5
443 15:22:47 izHueManzi HảoHảoChuaCay Tống 9 7
444 15:22:48 iiiCaVeChuaiii zZMissSz Liêu 3 2
445 15:22:48 iSaoEmLạiQuênS2 VõLâm2AnhEm Tống 6 2
446 15:22:52 iSaoEmLạiQuênS2 ĐánhXongĐừngChạy Tống 7 3
447 15:22:52 BomieK ThuThảo94 Liêu 4 1
448 15:22:52 Jx2VôCực iSaoEmLạiKhócS2 Liêu 6 6
449 15:22:52 ImConGáiChủTịch BịThíchBéNguyệt Tống 8 2
450 15:22:52 zzKimLong Jx2iYou Tống 9 2
451 15:22:54 iBlackGOKU iMưaBongBóng Tống 8 1
452 15:22:55 oS2oCôDâuMa iKGzNaughtyboy Tống 3 1
453 15:22:57 phideptrai Đàoooo Liêu 3 1
454 15:23:02 zZzGCLZzZ oS2oBạchVôThường Tống 9 2
455 15:23:02 iHnLieuMangTop1 Messiiiiii Tống 5 1
456 15:23:03 nevirr JxKhôMáu Liêu 8 1
457 15:23:03 TsukishiroYukito Jx2JaVaNjVLx Liêu 3 1
458 15:23:04 Profession nevirr Tống 5 1
459 15:23:04 ĐTBLạcNguyênSoái ISxxNguoi Liêu 9 3
460 15:23:04 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 10 4
461 15:23:05 Oreo0riginal TsukishiroYukito Tống 11 2
462 15:23:06 s2HậuNghệs2 VạnCổTâmVương Tống 12 2
463 15:23:07 BlsMoonLight zZzGCLZzZ Liêu 10 1
464 15:23:07 iS2iQuyềnStyle iiRobLucci Liêu 8 2
465 15:23:07 IiChúTiễuĐaTình BéSâuDễThương Liêu 8 1
466 15:23:08 phideptrai iBlackGOKU Liêu 4 2
467 15:23:09 IiChúTiễuĐaTình iizThayChuaMeGai Liêu 9 2
468 15:23:09 Đàoooo phideptrai Tống 15 1
469 15:23:09 IiChúTiễuĐaTình ThíchThìĐến Liêu 10 3
470 15:23:10 zTsunade jx2TieuBang Liêu 5 1
471 15:23:12 NgáoĐá ĐTBLạcNguyênSoái Tống 4 1
472 15:23:13 Jx2VôCực MGBmax Liêu 7 7
473 15:23:14 Đàoooo Jx2iBắcKiềuPhong Tống 16 2
474 15:23:16 iiDHiiMr62ii Đàoooo Liêu 5 1
475 15:23:20 1stVooTinh HiepDamSuThai Tống 2 1
476 15:23:22 Jx2iAnhTuan Jx2DmD Liêu 3 3
477 15:23:26 zCụcCứtMayMắn Jx2acbdef2xJ Tống 6 2
478 15:23:26 TonyStark iBlackGOKU Liêu 8 1
479 15:23:27 zZMissSz Obamama Tống 5 1
480 15:23:28 IiChúTiễuĐaTình izMaNữGiấuTên Liêu 11 4
481 15:23:28 NaThanPhong IiChúTiễuĐaTình Tống 5 1
482 15:23:28 TonyStark OreoOriginal Liêu 9 2
483 15:23:29 HắcYNhân DatTaget Tống 8 4
484 15:23:30 TonyStark manokchan Liêu 10 3
485 15:23:30 sSunFlower iXuânHạThuĐông Liêu 6 1
486 15:23:31 zCụcCứtMayMắn IzzGoGeTa Tống 7 3
487 15:23:32 iPornHun MrTeddy Liêu 5 1
488 15:23:32 iPornHun kingraop9 Liêu 6 2
489 15:23:36 zzKimLong BomieK Tống 10 3
490 15:23:36 phideptrai ThuThảo94 Liêu 5 1
491 15:23:37 IooTiếpThịSữaooI 1stVooTinh Liêu 2 1
492 15:23:37 toilatoiii sSunFlower Tống 5 1
493 15:23:38 BúLồlChịTrân BlsMoonLight Tống 4 1
494 15:23:39 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi ImConGáiChủTịch Liêu 2 1
495 15:23:39 HắcYNhân EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 9 5
496 15:23:39 zCụcCứtMayMắn VạnCổTâmVương Tống 8 4
497 15:23:40 ChanSut15cm iBôngDoubleNắc Liêu 2 1
498 15:23:41 iiizSugarDaddy Đàoooo Liêu 4 1
499 15:23:44 oS2oCôDâuMa ChanSut15cm Tống 4 2
500 15:23:44 MyFenToms iCoGaiRoBotPKz Tống 3 1
501 15:23:45 s2HậuNghệs2 Kuuuuuuuuu Tống 13 3
502 15:23:45 oS2oCôDâuMa HoanCa Tống 5 3
503 15:23:46 iHawkeye iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 2 1
504 15:23:46 TonyStark zzKimLong Liêu 11 4
505 15:23:48 iiiCaVeChuaiii oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 4 3
506 15:23:48 iS2iQuyềnStyle BúLồlChịTrân Liêu 9 3
507 15:23:48 Jx2JaVaNjVLx xdamcanxa Tống 2 1
508 15:23:49 HắcYNhân oloMrsGirlolo Tống 10 6
509 15:23:50 SutTungNoc phideptrai Tống 4 1
510 15:23:51 ThíchThìĐến iiDHiiMr62ii Tống 1 1
511 15:23:52 iiizSugarDaddy zZMissSz Liêu 5 2
512 15:23:53 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 16 1
513 15:23:53 izHueManzi Messiiiiii Tống 10 8
514 15:23:55 izMaNữGiấuTên ISxxThíchYÊN Tống 5 1
515 15:23:55 izMaNữGiấuTên iS2iQuyềnStyle Tống 6 2
516 15:23:55 izMaNữGiấuTên iiizSugarDaddy Tống 7 3
517 15:23:56 HoàngDượcSưĐông iBlackGOKU Liêu 17 2
518 15:23:56 iizThayChuaMeGai zTsunade Tống 3 1
519 15:23:58 Sendona iQuanNhịCa Liêu 3 1
520 15:23:58 xXxMrHuyXxX toilatoiii Liêu 2 2
521 15:23:58 ĐTBLạcNguyênSoái NgáoĐá Liêu 11 1
522 15:23:59 iiiCaVeChuaiii iizThayChuaMeGai Liêu 5 4
523 15:24:00 iKGzNaughtyboy MyFenToms Liêu 4 1
524 15:24:00 LộcLừaĐểMàVui xxxNguyetCamxxx Liêu 3 1
525 15:24:00 izMaNữGiấuTên cS2oBạchVôThường Tống 8 4
526 15:24:00 izMaNữGiấuTên oS2oBạchVôThường Tống 9 5
527 15:24:02 zCụcCứtMayMắn nevirr Tống 9 5
528 15:24:02 DươngQuáCaCa LộcLừaĐểMàVui Tống 9 1
529 15:24:03 IiChúTiễuĐaTình JxKhôMáu Liêu 12 1
530 15:24:03 iSTzHoàngĐế iXuânHạThuĐông Liêu 2 1
531 15:24:04 IiChúTiễuĐaTình NaThanPhong Liêu 13 2
532 15:24:04 IiChúTiễuĐaTình SưThúc Liêu 14 3
533 15:24:05 Đàoooo HảoHảoChuaCay Tống 17 1
534 15:24:08 HoàngDượcSưĐông ThíchThìĐến Liêu 18 3
535 15:24:08 CrazyMango SutTungNoc Liêu 3 1
536 15:24:08 kingraop9 IiChúTiễuĐaTình Tống 2 1
537 15:24:09 Đàoooo XiaoMin Tống 18 2
538 15:24:09 iSaoEmLạiQuênS2 ĐánhXongĐừngChạy Tống 8 1
539 15:24:11 PresidentTrump ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 3 1
540 15:24:11 zTsunade NMDzMissLiLy Liêu 6 1
541 15:24:11 iHoaHồngĐen iPornHun Tống 11 7
542 15:24:11 ImConGáiChủTịch PresidentTrump Tống 9 1
543 15:24:12 DươngQuáCaCa VõLâm2AnhEm Tống 10 2
544 15:24:13 sSunFlower MGBmax Liêu 7 1
545 15:24:14 zTsunade MrTeddy Liêu 7 2
546 15:24:15 Đàoooo oS2oVôTìnhTiễn Tống 19 3
547 15:24:16 ĐTBLạcNguyênSoái HắcYNhân Liêu 12 2
548 15:24:17 Oreo0riginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 12 3
549 15:24:17 Đàoooo Jx2TyCut Tống 20 4
550 15:24:19 Obamama Đàoooo Liêu 4 1
551 15:24:22 iManboHieuThuBa zTsunade Tống 10 5
552 15:24:26 iSaoEmLạiQuênS2 Jx2Mộngzz Tống 9 2
553 15:24:28 Jx2iBắcKiềuPhong B52PriseStop Liêu 8 1
554 15:24:28 iBlackGOKU Sendona Tống 9 1
555 15:24:29 iBlackGOKU LinhXeOm123 Tống 10 2
556 15:24:30 zZzGCLZzZ xdamcanxa Tống 10 1
557 15:24:35 TiênHồĐiệp Obamama Tống 1 1
558 15:24:36 iHnLieuMangTop1 iKGzNaughtyboy Tống 6 2
559 15:24:39 iManboHieuThuBa LộcLừaĐểMàVui Tống 11 6
560 15:24:39 BúLồlChịTrân HiepDamSuThai Tống 5 1
561 15:24:39 izHueManzi zTsunade Tống 11 9
562 15:24:40 HắcYNhân Jx2iYou Tống 11 1
563 15:24:40 TiênHồĐiệp EmYêuCâyĐàm Tống 2 2
564 15:24:40 iiCycloLovez Kuuuuuuuuu Tống 14 1
565 15:24:41 CrazyMango BúLồlChịTrân Liêu 4 2
566 15:24:41 IiChúTiễuĐaTình IzMáuLạnh Liêu 15 1
567 15:24:42 IiChúTiễuĐaTình JxKhôMáu Liêu 16 2
568 15:24:42 NaThanPhong IiChúTiễuĐaTình Tống 6 1
569 15:24:44 ISzTriVDB kingraop9 Liêu 5 3
570 15:24:45 nevirr OreoOriginal Liêu 9 1
571 15:24:45 Jx2acbdef2xJ manokchan Liêu 2 1
572 15:24:46 iiRobLucci iMưaBongBóng Tống 6 1
573 15:24:48 ISxxThíchYÊN toilatoiii Liêu 4 1
574 15:24:51 iSaoEmLạiQuênS2 iS2iQuyềnStyle Tống 10 3
575 15:24:52 iPornHun Jx2JaVaNjVLx Liêu 7 1
576 15:24:56 ISzTriVDB NaThanPhong Liêu 6 4
577 15:24:57 ChanSut15cm iiCycloLovez Liêu 3 1
578 15:24:58 MGBmax Jx2iBắcKiềuPhong Tống 8 1
579 15:24:59 iiiCaVeChuaiii Jx2DmD Liêu 6 5
580 15:24:59 B52PriseStop HoanCa Tống 10 1
581 15:24:59 MyFenToms Jx2acbdef2xJ Tống 4 1
582 15:25:00 Jx2iAnhTuan Đàoooo Liêu 4 4
583 15:25:00 Oreo0riginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 13 4
584 15:25:00 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi SutTungNoc Liêu 3 1
585 15:25:01 LãoCữu B52PriseStop Liêu 1 1
586 15:25:01 OreoOriginal LãoCữu Tống 14 1
587 15:25:01 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi jx2TieuBang Liêu 4 2
588 15:25:01 ChanSut15cm OreoOriginal Liêu 4 2
589 15:25:04 iizThayChuaMeGai DatTaget Tống 4 1
590 15:25:05 ISzTriVDB iizThayChuaMeGai Liêu 7 5
591 15:25:08 IzzGoGeTa iBlackGOKU Liêu 4 1
592 15:25:08 Jx2TyCut MGBmax Liêu 6 1
593 15:25:10 iSaoEmLạiQuênS2 zTsunade Tống 11 4
594 15:25:11 HắcYNhân iPornHun Tống 12 2
595 15:25:11 s2HậuNghệs2 sSunFlower Tống 14 4
596 15:25:11 iSTzHoàngĐế SưThúc Liêu 3 2
597 15:25:12 zCụcCứtMayMắn xdamcanxa Tống 10 6
598 15:25:12 zzKimLong iHawkeye Tống 11 1
599 15:25:14 TonyStark NMDzMissLiLy Liêu 12 5
600 15:25:14 Oreo0riginal CrazyMango Tống 14 5
601 15:25:16 TonyStark zZzGCLZzZ Liêu 13 6
602 15:25:16 Đàoooo XiaoMin Tống 21 1
603 15:25:16 Obamama oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 5 1
604 15:25:16 Obamama oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 6 2
605 15:25:16 ImConGáiChủTịch Messiiiiii Tống 10 2
606 15:25:17 iQuanNhịCa nevirr Tống 6 1
607 15:25:17 iQuanNhịCa ĐánhXongĐừngChạy Tống 7 2
608 15:25:18 VạnCổTâmVương VươngPhiCủaĐP Liêu 7 1
609 15:25:18 ThuThảo94 Jx2iYou Tống 3 1
610 15:25:19 iHnLieuMangTop1 iiDHiiMr62ii Tống 7 3
611 15:25:21 s2HậuNghệs2 BlsMoonLight Tống 15 5
612 15:25:22 iHoaHồngĐen Jx2Mộngzz Tống 12 8
613 15:25:23 Jx2TyCut OreoOriginal Liêu 7 2
614 15:25:26 LinhXeOm123 zZMissSz Liêu 4 1
615 15:25:28 iHoaHồngĐen Obamama Tống 13 9
616 15:25:29 NgáoĐá zTsunade Tống 5 1
617 15:25:30 IiChúTiễuĐaTình izHueManzi Liêu 17 1
618 15:25:31 iiĐầuTrọc2MáiS zzKimLong Liêu 1 1
619 15:25:31 phideptrai B52PriseStop Liêu 6 1
620 15:25:32 BúLồlChịTrân ChanSut15cm Tống 6 1
621 15:25:32 manokchan EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 4 1
622 15:25:35 NgáoĐá HảoHảoChuaCay Tống 6 2
623 15:25:36 iBlackGOKU HiepDamSuThai Tống 11 1
624 15:25:36 phideptrai BúLồlChịTrân Liêu 7 2
625 15:25:37 iHoaHồngĐen VõLâm2AnhEm Tống 14 10
626 15:25:37 izMaNữGiấuTên TonyStark Tống 10 6
627 15:25:37 NgáoĐá Sendona Tống 7 3
628 15:25:39 Đàoooo DatTaget Tống 22 2
629 15:25:39 LãoCữu ThuThảo94 Liêu 2 1
630 15:25:39 oS2oVôTìnhTiễn OreoOriginal Liêu 1 1
631 15:25:40 oS2oCôDâuMa VạnCổTâmVương Tống 6 4
632 15:25:41 toilatoiii IzzGoGeTa Tống 6 1
633 15:25:46 Đàoooo zTrieuTuLongz Tống 23 3
634 15:25:48 iHoaHồngĐen Jx2iBắcKiềuPhong Tống 15 11
635 15:25:49 SutTungNoc LinhXeOm123 Tống 5 1
636 15:25:50 iiCycloLovez phideptrai Tống 15 1
637 15:25:53 Obamama kingraop9 Liêu 7 1
638 15:25:53 IiChúTiễuĐaTình JxKhôMáu Liêu 18 2
639 15:25:53 xXxMrHuyXxX toilatoiii Liêu 3 3
640 15:25:53 CrazyMango MyFenToms Liêu 5 1
641 15:25:54 IiChúTiễuĐaTình ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 19 3
642 15:25:54 iHnLieuMangTop1 IiChúTiễuĐaTình Tống 8 4
643 15:25:55 nevirr NaThanPhong Liêu 10 1
644 15:25:56 iHnLieuMangTop1 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 9 5
645 15:25:57 Đàoooo iDNzNaughtyboy Tống 24 4
646 15:25:57 iHnLieuMangTop1 zTsunade Tống 10 6
647 15:25:57 HoàngDượcSưĐông zZzGCLZzZ Liêu 19 4
648 15:25:58 iS2iQuyềnStyle IzMáuLạnh Liêu 10 1
649 15:25:59 LộcLừaĐểMàVui iQuanNhịCa Liêu 4 1
650 15:25:59 zCụcCứtMayMắn LộcLừaĐểMàVui Tống 11 7
651 15:26:01 iizThayChuaMeGai iCoGaiRoBotPKz Tống 5 1
652 15:26:01 iizThayChuaMeGai Jx2TyCut Tống 6 2
653 15:26:02 OreoOriginal MrMinMin Tống 15 1
654 15:26:02 manokchan BomieK Tống 5 2
655 15:26:02 iizThayChuaMeGai MrHuyCs Tống 7 3
656 15:26:03 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 20 5
657 15:26:03 iizThayChuaMeGai MrHuyNmk Tống 8 4
658 15:26:06 iSaoEmLạiQuênS2 Jx2iYou Tống 12 5
659 15:26:06 Obamama iHnLieuMangTop1 Liêu 8 2
660 15:26:07 nevirr iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 11 2
661 15:26:07 CrazyMango iiCycloLovez Liêu 6 2
662 15:26:08 HắcYNhân iPornHun Tống 13 3
663 15:26:08 oS2oVôTìnhTiễn iXuânHạThuĐông Liêu 2 2
664 15:26:08 IooTiếpThịSữaooI zZMissSz Liêu 3 2
665 15:26:08 DươngQuáCaCa nevirr Tống 11 3
666 15:26:08 ISxxThíchYÊN MGBmax Liêu 5 2
667 15:26:11 HoàngDượcSưĐông SưThúc Liêu 21 6
668 15:26:11 SutTungNoc oloMrsGirlolo Tống 6 2
669 15:26:12 SutTungNoc sSunFlower Tống 7 3
670 15:26:12 ISxxNguoi xXxMrHuyXxX Tống 3 1
671 15:26:12 izMaNữGiấuTên oS2oPháiNgaMy Tống 11 7
672 15:26:13 izMaNữGiấuTên oS2oBạchVôThường Tống 12 8
673 15:26:13 izMaNữGiấuTên oS2oNgaMyĐàn5 Tống 13 9
674 15:26:13 izMaNữGiấuTên Jx2VôCực Tống 14 10
675 15:26:13 izMaNữGiấuTên cS2oBạchVôThường Tống 15 11
676 15:26:13 0reo0riginal iHawkeye Tống 2 2
677 15:26:15 Obamama DươngQuáCaCa Liêu 9 3
678 15:26:15 TiênHồĐiệp iSTzHoàngĐế Tống 3 3
679 15:26:15 HắcYNhân iS2iQuyềnStyle Tống 14 4
680 15:26:18 zzKimLong iMưaBongBóng Tống 12 1
681 15:26:20 NgáoĐá xdamcanxa Tống 8 4
682 15:26:20 CrazyMango iizThayChuaMeGai Liêu 7 3
683 15:26:22 s2HậuNghệs2 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 16 6
684 15:26:23 izHueManzi PresidentTrump Tống 12 1
685 15:26:23 iHoaHồngĐen Messiiiiii Tống 16 12
686 15:26:23 izHueManzi LãoCữu Tống 13 2
687 15:26:23 iDCzNaughtyGirl TiênHồĐiệp Liêu 1 1
688 15:26:24 B52PriseStop BlsMoonLight Tống 11 1
689 15:26:24 NgáoĐá ĐánhXongĐừngChạy Tống 9 5
690 15:26:27 Đàoooo DatTaget Tống 25 5
691 15:26:27 phideptrai 1stVooTinh Liêu 8 1
692 15:26:28 iQuanNhịCa CrazyMango Tống 8 1
693 15:26:28 XiaoMin Jx2JaVaNjVLx Liêu 9 1
694 15:26:28 XiaoMin ISxxNguoi Liêu 10 2
695 15:26:28 ZZZZTừCẩmHuyZZZ iiDHiiMr62ii Tống 9 1
696 15:26:28 XiaoMin NMDzMissLiLy Liêu 11 3
697 15:26:29 iManboHieuThuBa iiĐầuTrọc2MáiS Tống 12 7
698 15:26:30 SưThúc iiiCaVeChuaiii Tống 1 1
699 15:26:31 VạnCổTâmVương BéSâuDễThương Liêu 8 1
700 15:26:32 HắcYNhân ĐTBLạcNguyênSoái Tống 15 5
701 15:26:32 Đàoooo BanRungConKu Tống 26 6
702 15:26:32 phideptrai ThíchThìĐến Liêu 9 2
703 15:26:33 ChanSut15cm SutTungNoc Liêu 5 1
704 15:26:35 Kuuuuuuuuu phuongKUIGD Liêu 3 1
705 15:26:36 Kuuuuuuuuu ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 4 2
706 15:26:37 ISxxThíchYÊN zzKimLong Liêu 6 3
707 15:26:38 Kuuuuuuuuu Jx2DmD Liêu 5 3
708 15:26:38 oS2oCôDâuMa LộcLừaĐểMàVui Tống 7 5
709 15:26:38 IooTiếpThịSữaooI zZzGCLZzZ Liêu 4 3
710 15:26:38 ISxxThíchYÊN BúLồlChịTrân Liêu 7 4
711 15:26:38 MyFenToms IooTiếpThịSữaooI Tống 5 1
712 15:26:39 iiCycloLovez oS2oVôTìnhTiễn Tống 16 1
713 15:26:39 nevirr iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 12 1
714 15:26:40 iKGzNaughtyboy MyFenToms Liêu 5 1
715 15:26:42 iQuanNhịCa ISxxThíchYÊN Tống 9 2
716 15:26:42 iQuanNhịCa TonyStark Tống 10 3
717 15:26:44 VạnCổTâmVương iSaoEmLạiKhócS2 Liêu 9 2
718 15:26:44 JxKhôMáu Kuuuuuuuuu Tống 4 1
719 15:26:45 phideptrai iQuanNhịCa Liêu 10 3
720 15:26:45 Jx2TyCut iBlackGOKU Liêu 8 1
721 15:26:45 LinhXeOm123 Đàoooo Liêu 5 1
722 15:26:46 Obamama toilatoiii Liêu 10 4
723 15:26:49 IiChúTiễuĐaTình JxKhôMáu Liêu 20 1
724 15:26:50 Jx2TyCut zZMissSz Liêu 9 2
725 15:26:50 iPornHun manokchan Liêu 8 1
726 15:26:51 HắcYNhân Jx2iBắcKiềuPhong Tống 16 6
727 15:26:52 nevirr DươngQuáCaCa Liêu 13 2
728 15:26:53 Jx2TyCut SưThúc Liêu 10 3
729 15:26:53 HắcYNhân ChanSut15cm Tống 17 7
730 15:26:54 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 22 7
731 15:26:54 iKGzNaughtyboy iizThayChuaMeGai Liêu 6 2
732 15:26:54 iHnLieuMangTop1 nevirr Tống 11 1
733 15:26:56 iPornHun B52PriseStop Liêu 9 2
734 15:26:56 Oreo0riginal ZzNhiTyzZ Tống 15 6
735 15:26:58 HắcYNhân Sendona Tống 18 8
736 15:26:59 TiênHồĐiệp HoanCa Tống 4 1
737 15:27:02 iiCycloLovez zTsunade Tống 17 2
738 15:27:02 iHnLieuMangTop1 iiDHiiMr62ii Tống 12 2
739 15:27:05 iBlackGOKU phideptrai Tống 12 1
740 15:27:05 iiRobLucci ĐTBLạcNguyênSoái Tống 7 2
741 15:27:05 Jx2VôCực iBlackGOKU Liêu 8 1
742 15:27:05 zCụcCứtMayMắn BịThíchBéNguyệt Tống 12 8
743 15:27:07 NaThanPhong LãoCữu Tống 7 1
744 15:27:09 Jx2TyCut OreoOriginal Liêu 11 4
745 15:27:10 Obamama iQuanNhịCa Liêu 11 5
746 15:27:12 HoàngDượcSưĐông zzKimLong Liêu 23 8
747 15:27:19 CrazyMango MGBmax Liêu 8 1
748 15:27:19 iiNameDM VạnCổTâmVương Tống 1 1
749 15:27:22 Jx2VôCực iBlackGOKU Liêu 9 2
750 15:27:23 izHueManzi IiChúTiễuĐaTình Tống 14 3
751 15:27:25 Oreo0riginal Jx2iYou Tống 16 7
752 15:27:26 Profession xdamcanxa Tống 6 2
753 15:27:26 CrazyMango Oreo0riginal Liêu 9 2
754 15:27:28 IooTiếpThịSữaooI iizThayChuaMeGai Liêu 5 1
755 15:27:28 iiCycloLovez iDạThiênLăng Tống 18 3
756 15:27:28 LộcLừaĐểMàVui BúLồlChịTrân Liêu 5 1
757 15:27:31 zTsunade ThuThảo94 Liêu 8 1
758 15:27:32 iS2iQuyềnStyle SutTungNoc Liêu 11 1
759 15:27:33 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi s2HậuNghệs2 Liêu 5 1
760 15:27:33 ImConGáiChủTịch EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 11 3
761 15:27:33 Jx2iBắcKiềuPhong manokchan Liêu 9 1
762 15:27:34 PresidentTrump Đàoooo Liêu 4 1
763 15:27:35 zTsunade zZzGCLZzZ Liêu 9 2
764 15:27:36 zTrieuTuLongz 1stVooTinh Liêu 1 1
765 15:27:37 ZZZZTừCẩmHuyZZZ ĐánhXongĐừngChạy Tống 10 1
766 15:27:43 zZMissSz iCoGaiRoBotPKz Tống 6 1
767 15:27:44 iiizSugarDaddy iBlackGOKU Liêu 6 1
768 15:27:45 iiizSugarDaddy SưThúc Liêu 7 2
769 15:27:46 iManboHieuThuBa ISxxThíchYÊN Tống 13 8
770 15:27:47 NaThanPhong iS2iQuyềnStyle Tống 8 2
771 15:27:48 Đàoooo CrazyMango Tống 27 1
772 15:27:48 Jx2VôCực Đàoooo Liêu 10 3
773 15:27:49 ZZZZTừCẩmHuyZZZ nevirr Tống 11 2
774 15:27:49 zzKimLong McLaren720 Tống 13 1
775 15:27:50 OreoOriginal iKGzNaughtyboy Tống 16 1
776 15:27:52 Jx2TyCut OreoOriginal Liêu 12 5
777 15:27:52 B52PriseStop VõLâm2AnhEm Tống 12 1
778 15:27:53 0reo0riginal VạnCổTâmVương Tống 3 3
779 15:27:53 Jx2JaVaNjVLx oloMrsGirlolo Tống 3 1
780 15:27:53 IzMáuLạnh PresidentTrump Tống 2 1
781 15:27:54 Jx2iBắcKiềuPhong Oreo0riginal Liêu 10 2
782 15:27:54 sSunFlower B52PriseStop Liêu 8 1
783 15:27:55 ImConGáiChủTịch BịThíchBéNguyệt Tống 12 4
784 15:27:59 iiCycloLovez Jx2TyCut Tống 19 4
785 15:27:59 s2HậuNghệs2 iiDHiiMr62ii Tống 17 1
786 15:28:00 Đàoooo iPornHun Tống 28 1
787 15:28:00 iiizSugarDaddy iManboHieuThuBa Liêu 8 3
788 15:28:04 Obamama Đàoooo Liêu 12 6
789 15:28:04 iizThayChuaMeGai LinhXeOm123 Tống 9 1
790 15:28:05 iizThayChuaMeGai LộcLừaĐểMàVui Tống 10 2
791 15:28:05 iBlackGOKU iiizSugarDaddy Tống 13 1
792 15:28:05 iBlackGOKU zTsunade Tống 14 2
793 15:28:06 iBlackGOKU zTrieuTuLongz Tống 15 3
794 15:28:06 Jx2VôCực iizThayChuaMeGai Liêu 11 4
795 15:28:06 sSunFlower iBlackGOKU Liêu 9 2
796 15:28:08 ChanSut15cm MyFenToms Liêu 6 1
797 15:28:08 Jx2VôCực zzKimLong Liêu 12 5
798 15:28:09 s2HậuNghệs2 ISzTriVDB Tống 18 2
799 15:28:10 iiiCaVeChuaiii iiRobLucci Liêu 7 1
800 15:28:12 iSaoEmLạiQuênS2 Messiiiiii Tống 13 1
801 15:28:14 HắcYNhân ChanSut15cm Tống 19 9
802 15:28:14 IiChúTiễuĐaTình NaThanPhong Liêu 21 1
803 15:28:14 IzzGoGeTa jx2TieuBang Liêu 5 1
804 15:28:14 HắcYNhân nevirr Tống 20 10
805 15:28:14 ĐTBLạcNguyênSoái zZMissSz Liêu 13 1
806 15:28:14 izMaNữGiấuTên BomieK Tống 16 12
807 15:28:15 izMaNữGiấuTên oS2oPháiNgaMy Tống 17 13
808 15:28:15 IiChúTiễuĐaTình IzMáuLạnh Liêu 22 2
809 15:28:15 IzzGoGeTa ISxxNguoi Liêu 6 2
810 15:28:15 Jx2iYou MGBmax Liêu 4 1
811 15:28:16 izHueManzi IiChúTiễuĐaTình Tống 15 4
812 15:28:18 Jx2JaVaNjVLx HoàngDượcSưĐông Tống 4 2
813 15:28:18 ZZZZTừCẩmHuyZZZ BịThíchBéNguyệt Tống 12 3
814 15:28:18 Đàoooo DatTaget Tống 29 1
815 15:28:19 MrMinMin Jx2JaVaNjVLx Liêu 1 1
816 15:28:21 TonyStark zZzGCLZzZ Liêu 14 1
817 15:28:22 iiCycloLovez Jx2iYou Tống 20 5
818 15:28:22 iiCycloLovez ĐTBLạcNguyênSoái Tống 21 6
819 15:28:23 Obamama Đàoooo Liêu 13 7
820 15:28:23 Jx2iBắcKiềuPhong iXuânHạThuĐông Liêu 11 3
821 15:28:24 ISxxThíchYÊN iiCycloLovez Liêu 8 1
822 15:28:28 izHueManzi Kuuuuuuuuu Tống 16 5
823 15:28:30 iQuanNhịCa LãoCữu Tống 11 1
824 15:28:31 iiNameDM Jx2Mộngzz Tống 2 2
825 15:28:31 iiiCaVeChuaiii TiênHồĐiệp Liêu 8 2
826 15:28:34 sSunFlower izMaNữGiấuTên Liêu 10 3
827 15:28:36 ThuThảo94 iiiMuộiMuộizII Tống 4 1
828 15:28:37 OreoOriginal xdamcanxa Tống 17 1
829 15:28:37 ThuThảo94 ViênNghĩaMẫn Tống 5 2
830 15:28:38 iManboHieuThuBa iiiCaVeChuaiii Tống 14 1
831 15:28:40 xXxMrHuyXxX Đàoooo Liêu 4 1
832 15:28:41 iS2iQuyềnStyle NMDzMissLiLy Liêu 12 1
833 15:28:42 iS2iQuyềnStyle iQuanNhịCa Liêu 13 2
834 15:28:43 iS2iQuyềnStyle xxxNguyetCamxxx Liêu 14 3
835 15:28:44 zzKimLong MrMinMin Tống 14 1
836 15:28:45 IiChúTiễuĐaTình ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 23 1
837 15:28:46 zZMissSz IiChúTiễuĐaTình Tống 7 1
838 15:28:46 OreoOriginal BomieK Tống 18 2
839 15:28:46 iManboHieuThuBa iS2iQuyềnStyle Tống 15 2
840 15:28:49 Obamama MGBmax Liêu 14 8
841 15:28:51 SưThúc oS2oVôTìnhTiễn Tống 2 1
842 15:28:51 SưThúc zTsunade Tống 3 2
843 15:28:51 SưThúc ISxxThíchYÊN Tống 4 3
844 15:28:51 SưThúc iHawkeye Tống 5 4
845 15:28:51 CrazyMango SưThúc Liêu 10 1
846 15:28:53 iiRobLucci CrazyMango Tống 8 1
847 15:28:54 iMưaBongBóng SutTungNoc Liêu 1 1
848 15:28:55 Jx2JaVaNjVLx iiĐầuTrọc2MáiS Tống 5 1
849 15:28:55 iDạThiênLăng ThíchThìĐến Liêu 1 1
850 15:28:55 ThuThảo94 ZCanDyZ Tống 6 3
851 15:28:56 Oreo0riginal iMưaBongBóng Tống 17 1
852 15:28:57 izMaNữGiấuTên HoàngDượcSưĐông Tống 18 1
853 15:28:57 izMaNữGiấuTên sSunFlower Tống 19 2
854 15:28:57 Đàoooo IzzGoGeTa Tống 30 1
855 15:29:01 iKGzNaughtyboy 1stVooTinh Liêu 7 1
856 15:29:02 BomieK ThuThảo94 Liêu 5 1
857 15:29:02 iSTzHoàngĐế Đàoooo Liêu 4 1
858 15:29:02 izHueManzi ĐánhXongĐừngChạy Tống 17 6
859 15:29:02 OreoOriginal iKGzNaughtyboy Tống 19 3
860 15:29:03 iSaoEmLạiQuênS2 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 14 2
861 15:29:04 McLaren720 zzKimLong Liêu 5 1
862 15:29:04 ĐTBLạcNguyênSoái B52PriseStop Liêu 14 1
863 15:29:05 IooTiếpThịSữaooI MyFenToms Liêu 6 2
864 15:29:05 HắcYNhân Sendona Tống 21 11
865 15:29:11 iManboHieuThuBa Messiiiiii Tống 16 3
866 15:29:14 phideptrai Profession Liêu 11 1
867 15:29:15 BịThíchBéNguyệt OreoOriginal Liêu 23 1
868 15:29:19 McLaren720 Đàoooo Liêu 6 2
869 15:29:19 ĐTBLạcNguyênSoái iiCycloLovez Liêu 15 2
870 15:29:19 NgáoĐá BịThíchBéNguyệt Tống 10 6
871 15:29:20 ISzTriVDB jx2TieuBang Liêu 8 1
872 15:29:21 iSTzHoàngĐế Oreo0riginal Liêu 5 2
873 15:29:25 HoàngDượcSưĐông iManboHieuThuBa Liêu 24 1
874 15:29:26 JxKhôMáu iCoGaiRoBotPKz Tống 5 1
875 15:29:26 ThíchThìĐến iPornHun Tống 2 1
876 15:29:26 nevirr NgáoĐá Liêu 14 1
877 15:29:27 ISzTriVDB NaThanPhong Liêu 9 2
878 15:29:27 ISxxNguoi PresidentTrump Tống 4 1
879 15:29:30 Jx2TyCut SưThúc Liêu 13 1
880 15:29:31 JxKhôMáu DatTaget Tống 6 2
881 15:29:32 Đàoooo Obamama Tống 31 1
882 15:29:32 ISxxThíchYÊN Jx2JaVaNjVLx Liêu 9 1
883 15:29:32 CrazyMango ThuThảo94 Liêu 11 1
884 15:29:34 LinhXeOm123 phuongKUIGD Liêu 6 1
885 15:29:34 JxKhôMáu LinhXeOm123 Tống 7 3
886 15:29:39 IiChúTiễuĐaTình JxKhôMáu Liêu 24 1
887 15:29:41 s2HậuNghệs2 BịThíchBéNguyệt Tống 19 3
888 15:29:41 OreoOriginal iiizSugarDaddy Tống 20 1
889 15:29:41 iQuanNhịCa Jx2acbdef2xJ Tống 12 1
890 15:29:42 iQuanNhịCa ĐTBLạcNguyênSoái Tống 13 2
891 15:29:42 iHnLieuMangTop1 IiChúTiễuĐaTình Tống 13 3
892 15:29:43 OreoOriginal CrazyMango Tống 21 2
893 15:29:43 Kuuuuuuuuu s2HậuNghệs2 Liêu 6 1
894 15:29:43 MGBmax Kuuuuuuuuu Tống 9 1
895 15:29:44 iS2iQuyềnStyle iHnLieuMangTop1 Liêu 15 1
896 15:29:44 Jx2iBắcKiềuPhong Oreo0riginal Liêu 12 4
897 15:29:45 zTsunade Đàoooo Liêu 10 1
898 15:29:45 MGBmax BomieK Tống 10 2
899 15:29:47 BúLồlChịTrân iDạThiênLăng Tống 7 1
900 15:29:50 iManboHieuThuBa VõLâm2AnhEm Tống 17 1
901 15:29:50 OreoOriginal McLaren720 Tống 22 3
902 15:29:50 iManboHieuThuBa zTsunade Tống 18 2
903 15:29:51 iManboHieuThuBa TonyStark Tống 19 3
904 15:29:51 ISxxThíchYÊN zZzGCLZzZ Liêu 10 2
905 15:29:52 HoanCa iManboHieuThuBa Liêu 4 1
906 15:29:52 oS2oCôDâuMa ZzNhiTyzZ Tống 8 6
907 15:29:52 ISxxNguoi ViênNghĩaMẫn Tống 5 2
908 15:29:53 LộcLừaĐểMàVui oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 6 1
909 15:29:55 zCụcCứtMayMắn LãoCữu Tống 13 9
910 15:29:58 kingraop9 Jx2iYou Tống 3 1
911 15:29:58 ZZZZTừCẩmHuyZZZ nevirr Tống 13 1
912 15:29:58 xxxNguyetCamxxx TsukishiroYukito Tống 1 1
913 15:30:00 iKGzNaughtyboy IzMáuLạnh Liêu 8 1
914 15:30:01 LộcLừaĐểMàVui Đàoooo Liêu 7 2
915 15:30:02 Messiiiiii zZMissSz Liêu 7 1
916 15:30:04 iiCycloLovez ISxxThíchYÊN Tống 22 1
917 15:30:04 HắcYNhân VạnCổTâmVương Tống 22 12
918 15:30:05 sSunFlower kingraop9 Liêu 11 1
919 15:30:06 B52PriseStop ChanSut15cm Tống 13 1
920 15:30:06 BúLồlChịTrân iMưaBongBóng Tống 8 2
921 15:30:06 HiepDamSuThai ThíchThìĐến Liêu 1 1
922 15:30:06 Oreo0riginal IzzGoGeTa Tống 18 1
923 15:30:07 IooTiếpThịSữaooI Oreo0riginal Liêu 7 3
924 15:30:07 ThuThảo94 HiepDamSuThai Tống 7 1
925 15:30:07 zzKimLong sSunFlower Tống 15 1
926 15:30:07 iBlackGOKU xdamcanxa Tống 16 1
927 15:30:07 zzKimLong iiĐầuTrọc2MáiS Tống 16 2
928 15:30:08 Jx2iBắcKiềuPhong B52PriseStop Liêu 13 5
929 15:30:10 zCụcCứtMayMắn BịThíchBéNguyệt Tống 14 10
930 15:30:10 ISxxNguoi LộcLừaĐểMàVui Tống 6 3
931 15:30:11 iS2iQuyềnStyle SutTungNoc Liêu 16 2
932 15:30:11 s2HậuNghệs2 HoanCa Tống 20 1
933 15:30:13 iManboHieuThuBa IooTiếpThịSữaooI Tống 20 1
934 15:30:14 s2HậuNghệs2 HoàngDượcSưĐông Tống 21 2
935 15:30:14 oS2oVôTìnhTiễn zzKimLong Liêu 3 1
936 15:30:14 Jx2JaVaNjVLx Jx2TyCut Tống 6 1
937 15:30:16 iSTzHoàngĐế iQuanNhịCa Liêu 6 3
938 15:30:17 LinhXeOm123 MyFenToms Liêu 7 1
939 15:30:18 xXxMrHuyXxX SưThúc Liêu 5 2
940 15:30:18 s2HậuNghệs2 oS2oNgaMyĐàn25 Tống 22 3
941 15:30:18 xXxMrHuyXxX iManboHieuThuBa Liêu 6 3
942 15:30:18 iiiCaVeChuaiii Jx2JaVaNjVLx Liêu 9 1
943 15:30:19 Profession LinhXeOm123 Tống 7 1
944 15:30:19 IiChúTiễuĐaTình iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 25 1
945 15:30:20 IiChúTiễuĐaTình Đàoooo Liêu 26 2
946 15:30:21 IiChúTiễuĐaTình iHnLieuMangTop1 Liêu 27 3
947 15:30:21 zTsunade OreoOriginal Liêu 11 1
948 15:30:21 cS2oBạchVôThường ThuThảo94 Liêu 5 1
949 15:30:23 iHawkeye Profession Liêu 3 1
950 15:30:23 ZZZZTừCẩmHuyZZZ iiiCaVeChuaiii Tống 14 2
951 15:30:24 MGBmax iDạThiênLăng Tống 11 3
952 15:30:24 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi ISxxNguoi Liêu 6 1
953 15:30:31 XiaoMin zZMissSz Liêu 12 4
954 15:30:31 NgáoĐá ĐTBLạcNguyênSoái Tống 11 1
955 15:30:32 DươngQuáCaCa EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 12 1
956 15:30:32 iiRobLucci BomieK Tống 9 2
957 15:30:32 XiaoMin iXuânHạThuĐông Liêu 13 5
958 15:30:35 B52PriseStop XiaoMin Tống 14 1
959 15:30:37 cS2oBạchVôThường Oreo0riginal Liêu 6 2
960 15:30:38 Jx2iBắcKiềuPhong Đàoooo Liêu 14 6
961 15:30:38 xXxMrHuyXxX zZzGCLZzZ Liêu 7 4
962 15:30:38 Jx2VôCực B52PriseStop Liêu 13 6
963 15:30:38 nevirr HắcYNhân Liêu 15 1
964 15:30:40 TiênHồĐiệp Messiiiiii Tống 5 1
965 15:30:40 DươngQuáCaCa ĐánhXongĐừngChạy Tống 13 2
966 15:30:40 iPornHun ThíchThìĐến Liêu 10 1
967 15:30:43 DươngQuáCaCa iHawkeye Tống 14 3
968 15:30:43 iSTzHoàngĐế OreoOriginal Liêu 7 4
969 15:30:45 iiRobLucci nevirr Tống 10 3
970 15:30:47 xXxMrHuyXxX BúLồlChịTrân Liêu 8 5
971 15:30:47 Jx2JaVaNjVLx IiChúTiễuĐaTình Tống 7 1
972 15:30:53 ImConGáiChủTịch Jx2iYou Tống 13 5
973 15:30:53 Đàoooo ISxxThíchYÊN Tống 32 1
974 15:30:53 Jx2iBắcKiềuPhong Đàoooo Liêu 15 7
975 15:30:53 MrMinMin 1stVooTinh Liêu 2 1
976 15:30:53 ImConGáiChủTịch LinhXeOm123 Tống 14 6
977 15:30:53 HoàngDượcSưĐông SưThúc Liêu 25 1
978 15:30:54 zCụcCứtMayMắn iPornHun Tống 15 11
979 15:30:54 ZZZZTừCẩmHuyZZZ BịThíchBéNguyệt Tống 15 3
980 15:30:55 LộcLừaĐểMàVui iManboHieuThuBa Liêu 8 1
981 15:30:56 iS2iQuyềnStyle iHnLieuMangTop1 Liêu 17 3
982 15:30:58 Jx2TyCut iiCycloLovez Liêu 14 1
983 15:30:58 iHoaHồngĐen iS2iQuyềnStyle Tống 17 13
984 15:31:01 Obamama zZMissSz Liêu 15 1
985 15:31:03 zTsunade ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 12 2
986 15:31:04 iBlackGOKU zTsunade Tống 17 2
987 15:31:05 zCụcCứtMayMắn iKGzNaughtyboy Tống 16 12
988 15:31:05 PresidentTrump iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 5 1
989 15:31:07 ChanSut15cm ThuThảo94 Liêu 7 1
990 15:31:07 iQuanNhịCa Jx2TyCut Tống 14 1
991 15:31:07 iizThayChuaMeGai Jx2iBắcKiềuPhong Tống 11 1
992 15:31:07 IooTiếpThịSữaooI iQuanNhịCa Liêu 8 1
993 15:31:08 iizThayChuaMeGai Obamama Tống 12 2
994 15:31:08 Oreo0riginal Jx2Mộngzz Tống 19 1
995 15:31:08 Sendona Jx2JaVaNjVLx Liêu 4 1
996 15:31:08 iSTzHoàngĐế HuỳnhTấnLộc Liêu 8 5
997 15:31:09 iiĐầuTrọc2MáiS iizThayChuaMeGai Liêu 2 1
998 15:31:11 MrMinMin iBlackGOKU Liêu 3 2
999 15:31:13 VạnCổTâmVương manokchan Liêu 10 1
1000 15:31:13 SutTungNoc VạnCổTâmVương Tống 8 1
1001 15:31:14 zzKimLong McLaren720 Tống 17 1
1002 15:31:15 Đàoooo oS2oVôTìnhTiễn Tống 33 1
1003 15:31:16 Profession xdamcanxa Tống 8 1
1004 15:31:18 ImConGáiChủTịch nevirr Tống 15 7
1005 15:31:23 HuỳnhTấnLộc HoàngDượcSưĐông Tống 1 1
1006 15:31:23 HuỳnhTấnLộc oS2oBạchVôThường Tống 2 2
1007 15:31:23 zCụcCứtMayMắn BịThíchBéNguyệt Tống 17 13
1008 15:31:27 zZzGCLZzZ LộcLừaĐểMàVui Tống 11 1
1009 15:31:28 IooTiếpThịSữaooI Đàoooo Liêu 9 2
1010 15:31:32 B52PriseStop ISxxThíchYÊN Tống 15 1
1011 15:31:33 iizThayChuaMeGai ĐTBLạcNguyênSoái Tống 13 1
1012 15:31:33 Kuuuuuuuuu JxKhôMáu Liêu 7 1
1013 15:31:37 iHoaHồngĐen DatTaget Tống 18 14
1014 15:31:37 Jx2VôCực SutTungNoc Liêu 14 7
1015 15:31:38 TsukishiroYukito ThuThảo94 Liêu 4 1
1016 15:31:39 CrazyMango HuỳnhTấnLộc Liêu 12 1
1017 15:31:39 zZMissSz Jx2iYou Tống 8 1
1018 15:31:40 Oreo0riginal IiChúTiễuĐaTình Tống 20 2
1019 15:31:41 Jx2acbdef2xJ iQuanNhịCa Liêu 3 1
1020 15:31:42 B52PriseStop CrazyMango Tống 16 2
1021 15:31:43 ISzTriVDB izHueManzi Liêu 10 3
1022 15:31:44 Profession ĐánhXongĐừngChạy Tống 9 2
1023 15:31:44 XiaoMin ThíchThìĐến Liêu 14 1
1024 15:31:44 ISzTriVDB iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 11 4
1025 15:31:44 MGBmax XiaoMin Tống 12 4
1026 15:31:45 Jx2TyCut oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 15 1
1027 15:31:45 VạnCổTâmVương NaThanPhong Liêu 11 1
1028 15:31:46 IzzGoGeTa zZMissSz Liêu 7 1
1029 15:31:47 zCụcCứtMayMắn BịThíchBéNguyệt Tống 18 14
1030 15:31:48 ISxxNguoi LãoCữu Tống 7 1
1031 15:31:48 s2HậuNghệs2 HoanCa Tống 23 4
1032 15:31:49 LinhXeOm123 B52PriseStop Liêu 8 1
1033 15:31:50 sSunFlower MyFenToms Liêu 12 1
1034 15:31:53 s2HậuNghệs2 sSunFlower Tống 24 5
1035 15:31:54 iiizSugarDaddy HuỳnhTấnLộc Liêu 9 1
1036 15:31:56 zzKimLong MrMinMin Tống 18 2
1037 15:31:57 iManboHieuThuBa iMưaBongBóng Tống 21 1
1038 15:31:59 zTsunade iXuânHạThuĐông Liêu 13 1
1039 15:31:59 cS2oBạchVôThường NMDzMissLiLy Liêu 7 3
1040 15:32:00 HoàngDượcSưĐông iizThayChuaMeGai Liêu 26 1
1041 15:32:01 Jx2iBắcKiềuPhong jx2TieuBang Liêu 16 1
1042 15:32:05 Jx2TyCut iManboHieuThuBa Liêu 16 2
1043 15:32:06 iHoaHồngĐen iPornHun Tống 19 15
1044 15:32:06 iiĐầuTrọc2MáiS BúLồlChịTrân Liêu 3 2
1045 15:32:07 1stVooTinh iiĐầuTrọc2MáiS Tống 3 1
1046 15:32:08 1stVooTinh zTsunade Tống 4 2
1047 15:32:08 Obamama MGBmax Liêu 16 1
1048 15:32:08 iSaoEmLạiQuênS2 ISzTriVDB Tống 15 1
1049 15:32:09 zCụcCứtMayMắn xdamcanxa Tống 19 15
1050 15:32:09 B52PriseStop ChanSut15cm Tống 17 1
1051 15:32:10 B52PriseStop Jx2acbdef2xJ Tống 18 2
1052 15:32:10 NgáoĐá Messiiiiii Tống 12 2
1053 15:32:10 BịThíchBéNguyệt NgáoĐá Liêu 24 1
1054 15:32:10 BịThíchBéNguyệt phuongKUIGD Liêu 25 2
1055 15:32:10 BịThíchBéNguyệt HắcYNhân Liêu 26 3
1056 15:32:10 BịThíchBéNguyệt ISxxNguoi Liêu 27 4
1057 15:32:10 BịThíchBéNguyệt iMaNhânTrảo Liêu 28 5
1058 15:32:10 BịThíchBéNguyệt iBôngDoubleNắc Liêu 29 6
1059 15:32:11 BịThíchBéNguyệt izMaNữGiấuTên Liêu 30 7
1060 15:32:11 Đàoooo LinhXeOm123 Tống 34 1
1061 15:32:11 BịThíchBéNguyệt zNhiếpTiểuThiện Liêu 31 8
1062 15:32:12 1stVooTinh IzzGoGeTa Tống 5 3
1063 15:32:13 HoàngDượcSưĐông 1stVooTinh Liêu 27 2
1064 15:32:16 IiChúTiễuĐaTình iHnLieuMangTop1 Liêu 28 1
1065 15:32:16 IiChúTiễuĐaTình iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 29 2
1066 15:32:16 Đàoooo HiepDamSuThai Tống 35 2
1067 15:32:16 iBlackGOKU EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 18 1
1068 15:32:18 ĐTBLạcNguyênSoái iiCycloLovez Liêu 16 1
1069 15:32:19 DươngQuáCaCa Jx2iBắcKiềuPhong Tống 15 4
1070 15:32:19 HoàngDượcSưĐông ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 28 3
1071 15:32:20 HoàngDượcSưĐông oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 29 4
1072 15:32:20 Obamama HuỳnhTấnLộc Liêu 17 2
1073 15:32:20 nevirr Profession Liêu 16 1
1074 15:32:21 Jx2TyCut oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 17 3
1075 15:32:21 ImConGáiChủTịch nevirr Tống 16 8
1076 15:32:26 Obamama zZzGCLZzZ Liêu 18 3
1077 15:32:27 iBlackGOKU Kuuuuuuuuu Tống 19 2
1078 15:32:29 SutTungNoc PresidentTrump Tống 9 1
1079 15:32:30 McLaren720 B52PriseStop Liêu 7 1
1080 15:32:31 iizThayChuaMeGai phideptrai Tống 14 1
1081 15:32:32 MyFenToms VạnCổTâmVương Tống 6 1
1082 15:32:33 VạnCổTâmVương OreoCookieVani Liêu 12 1
1083 15:32:34 CrazyMango Đàoooo Liêu 13 1
1084 15:32:34 zzKimLong iHawkeye Tống 19 3
1085 15:32:37 IiChúTiễuĐaTình IzMáuLạnh Liêu 30 3
1086 15:32:38 NgáoĐá oS2oNgaMyĐàn25 Tống 13 1
1087 15:32:38 zCụcCứtMayMắn BịThíchBéNguyệt Tống 20 16
1088 15:32:38 iizThayChuaMeGai TsukishiroYukito Tống 15 2
1089 15:32:39 iizThayChuaMeGai ViênNghĩaMẫn Tống 16 3
1090 15:32:40 iManboHieuThuBa iiiCaVeChuaiii Tống 22 1
1091 15:32:40 cS2oBạchVôThường HuỳnhTấnLộc Liêu 8 4
1092 15:32:40 SutTungNoc LộcLừaĐểMàVui Tống 10 2
1093 15:32:40 ThuThảo94 HiepDamSuThai Tống 8 1
1094 15:32:40 HắcYNhân ĐTBLạcNguyênSoái Tống 23 1
1095 15:32:41 iManboHieuThuBa CrazyMango Tống 23 2
1096 15:32:41 SutTungNoc iS2iQuyềnStyle Tống 11 3
1097 15:32:42 MGBmax iCoGaiRoBotPKz Tống 13 1
1098 15:32:45 MGBmax oloMrsGirlolo Tống 14 2
1099 15:32:46 ThuThảo94 z49iLySiNoPKz Tống 9 2
1100 15:32:46 BomieK iManboHieuThuBa Liêu 6 1
1101 15:32:46 SưThúc HoàngDượcSưĐông Tống 6 1
1102 15:32:47 MyFenToms EmYêuCâyĐàm Tống 7 2
1103 15:32:47 HoanCa Oreo0riginal Liêu 5 1
1104 15:32:47 cS2oBạchVôThường Đàoooo Liêu 9 5
1105 15:32:48 izMaNữGiấuTên VõLâm2AnhEm Tống 20 1
1106 15:32:50 zCụcCứtMayMắn Jx2iYou Tống 21 17
1107 15:32:50 oS2oVôTìnhTiễn iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 4 1
1108 15:32:52 Profession ISxxThíchYÊN Tống 10 1
1109 15:32:54 xXxMrHuyXxX BúLồlChịTrân Liêu 9 6
1110 15:32:56 zzKimLong McLaren720 Tống 20 4
1111 15:32:56 iPornHun SutTungNoc Liêu 11 1
1112 15:32:56 zzKimLong HaiConThằnLằnCon Tống 21 5
1113 15:32:58 ChanSut15cm iBlackGOKU Liêu 8 1
1114 15:32:58 MGBmax zTsunade Tống 15 3
1115 15:32:59 xXxMrHuyXxX HuỳnhTấnLộc Liêu 10 7
1116 15:32:59 xXxMrHuyXxX iiCycloLovez Liêu 11 8
1117 15:33:00 Jx2iBắcKiềuPhong zzKimLong Liêu 17 1
1118 15:33:01 ThuThảo94 iiiCaVeChuaiii Tống 10 3
1119 15:33:05 oS2oVôTìnhTiễn iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 5 2
1120 15:33:05 Profession ChanSut15cm Tống 11 2
1121 15:33:05 ISzTriVDB iHnLieuMangTop1 Liêu 12 1
1122 15:33:05 HoanCa MyFenToms Liêu 6 2
1123 15:33:07 ISxxNguoi HoanCa Tống 8 1
1124 15:33:07 sSunFlower SưThúc Liêu 13 1
1125 15:33:08 oS2oCôDâuMa nevirr Tống 9 7
1126 15:33:09 iHawkeye ThuThảo94 Liêu 4 1
1127 15:33:09 MGBmax iMưaBongBóng Tống 16 4
1128 15:33:11 iQuanNhịCa ĐánhXongĐừngChạy Tống 15 1
1129 15:33:12 ĐTBLạcNguyênSoái s2HậuNghệs2 Liêu 17 1
1130 15:33:12 ĐTBLạcNguyênSoái NgáoĐá Liêu 18 2
1131 15:33:12 ĐTBLạcNguyênSoái HắcYNhân Liêu 19 3
1132 15:33:12 ISxxNguoi DatTaget Tống 9 2
1133 15:33:13 HoàngDượcSưĐông Jx2JaVaNjVLx Liêu 30 1
1134 15:33:13 oS2oCôDâuMa EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 10 8
1135 15:33:14 Đàoooo LinhXeOm123 Tống 36 1
1136 15:33:16 iiizSugarDaddy izMaNữGiấuTên Liêu 10 2
1137 15:33:16 Profession iPornHun Tống 12 3
1138 15:33:16 Đàoooo phideptrai Tống 37 2
1139 15:33:17 JxKhôMáu oS2oBạchVôThường Tống 8 1
1140 15:33:21 zCụcCứtMayMắn xdamcanxa Tống 22 18
1141 15:33:22 sSunFlower iizThayChuaMeGai Liêu 14 2
1142 15:33:22 iiizSugarDaddy iBlackGOKU Liêu 11 3
1143 15:33:23 MGBmax sSunFlower Tống 17 5
1144 15:33:24 iKGzNaughtyboy Oreo0riginal Liêu 9 1
1145 15:33:24 zCụcCứtMayMắn Sendona Tống 23 19
1146 15:33:24 iKGzNaughtyboy ISxxNguoi Liêu 10 2
1147 15:33:26 iQuanNhịCa oS2oVôTìnhTiễn Tống 16 2
1148 15:33:27 Đàoooo zTsunade Tống 38 3
1149 15:33:27 IiChúTiễuĐaTình manokchan Liêu 31 4
1150 15:33:27 XiaoMin NMDzMissLiLy Liêu 15 1
1151 15:33:28 iHoaHồngĐen Jx2iBắcKiềuPhong Tống 20 16
1152 15:33:28 B52PriseStop iDạThiênLăng Tống 19 1
1153 15:33:28 izHueManzi HoàngDượcSưĐông Tống 18 1
1154 15:33:29 ĐTBLạcNguyênSoái DươngQuáCaCa Liêu 20 4
1155 15:33:29 ĐTBLạcNguyênSoái jx2TieuBang Liêu 21 5
1156 15:33:34 izMaNữGiấuTên iDCzNaughtyGirl Tống 21 1
1157 15:33:35 Jx2TyCut MGBmax Liêu 18 4
1158 15:33:36 iHnLieuMangTop1 ISzTriVDB Tống 14 1
1159 15:33:37 Jx2VôCực ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 15 8
1160 15:33:39 CrazyMango zZzGCLZzZ Liêu 14 1
1161 15:33:41 Đàoooo iiiMuộiMuộizII Tống 39 4
1162 15:33:42 Jx2iYou iManboHieuThuBa Liêu 5 1
1163 15:33:43 iQuanNhịCa ĐTBLạcNguyênSoái Tống 17 3
1164 15:33:44 BomieK iQuanNhịCa Liêu 7 2
1165 15:33:44 TiênHồĐiệp XiaoMin Tống 6 2
1166 15:33:46 iHawkeye Đàoooo Liêu 5 2
1167 15:33:46 zzKimLong LộcLừaĐểMàVui Tống 22 1
1168 15:33:46 MrMinMin zzKimLong Liêu 4 1
1169 15:33:49 izMaNữGiấuTên IooTiếpThịSữaooI Tống 22 2
1170 15:33:49 izMaNữGiấuTên oS2oPháiNgaMy Tống 23 3
1171 15:33:49 izMaNữGiấuTên iiizSugarDaddy Tống 24 4
1172 15:33:49 0reo0riginal nevirr Tống 4 4
1173 15:33:53 s2HậuNghệs2 IiChúTiễuĐaTình Tống 25 1
1174 15:33:54 CrazyMango iXuânHạThuĐông Liêu 15 2
1175 15:33:56 izHueManzi BịThíchBéNguyệt Tống 19 2
1176 15:33:57 cS2oBạchVôThường HuỳnhTấnLộc Liêu 10 6
1177 15:33:59 zTsunade 1stVooTinh Liêu 14 1
1178 15:34:00 TsukishiroYukito MGBmax Liêu 5 1
1179 15:34:01 CrazyMango TiênHồĐiệp Liêu 16 3
1180 15:34:01 SutTungNoc PresidentTrump Tống 12 1
1181 15:34:02 Đàoooo iHawkeye Tống 40 1
1182 15:34:02 HoàngDượcSưĐông izMaNữGiấuTên Liêu 31 1
1183 15:34:03 iKGzNaughtyboy SutTungNoc Liêu 11 3
1184 15:34:08 ISxxNguoi iCoGaiRoBotPKz Tống 10 1
1185 15:34:09 iPornHun iBlackGOKU Liêu 12 1
1186 15:34:12 Jx2iBắcKiềuPhong kingraop9 Liêu 18 1
1187 15:34:13 VạnCổTâmVương DoanTrang2001 Liêu 13 2
1188 15:34:18 VạnCổTâmVương ThiếuLâm Liêu 14 3
1189 15:34:18 HoanCa Oreo0riginal Liêu 7 1
1190 15:34:18 zTsunade JxKhôMáu Liêu 15 2
1191 15:34:18 oS2oVôTìnhTiễn iManboHieuThuBa Liêu 6 1
1192 15:34:19 oS2oVôTìnhTiễn MyFenToms Liêu 7 2
1193 15:34:22 LinhXeOm123 Đàoooo Liêu 9 1
1194 15:34:22 DươngQuáCaCa zTsunade Tống 16 1
1195 15:34:22 ĐánhXongĐừngChạy iiRobLucci Liêu 5 1
1196 15:34:24 XiaoMin Profession Liêu 16 1
1197 15:34:25 ĐánhXongĐừngChạy iizThayChuaMeGai Liêu 6 2
1198 15:34:26 zTrieuTuLongz phuongKUIGD Liêu 2 1
1199 15:34:27 ISxxNguoi xdamcanxa Tống 11 2
1200 15:34:27 ĐTBLạcNguyênSoái HắcYNhân Liêu 22 1
1201 15:34:29 ImConGáiChủTịch DatTaget Tống 17 9
1202 15:34:30 DươngQuáCaCa ChanSut15cm Tống 17 2
1203 15:34:31 iiĐầuTrọc2MáiS zzKimLong Liêu 4 1
1204 15:34:32 BomieK IzMáuLạnh Liêu 8 3
1205 15:34:33 MrMinMin SưThúc Liêu 5 2
1206 15:34:34 iHoaHồngĐen nevirr Tống 21 17
1207 15:34:34 ThuThảo94 Jx2acbdef2xJ Tống 11 1
1208 15:34:37 iiizSugarDaddy HuỳnhTấnLộc Liêu 12 1
1209 15:34:39 HắcYNhân TsukishiroYukito Tống 24 1
1210 15:34:41 XiaoMin BúLồlChịTrân Liêu 17 2
1211 15:34:42 BomieK TiênHồĐiệp Liêu 9 4
1212 15:34:43 Jx2iYou zZMissSz Liêu 6 2
1213 15:34:43 HắcYNhân iMưaBongBóng Tống 25 2
1214 15:34:45 ISzTriVDB JxKhôMáu Liêu 13 1
1215 15:34:49 HoanCa NgáoĐá Liêu 8 2
1216 15:34:49 1stVooTinh VạnCổTâmVương Tống 6 1
1217 15:34:50 iHoaHồngĐen HoanCa Tống 22 18
1218 15:34:50 HoàngDượcSưĐông ThíchThìĐến Liêu 32 2
1219 15:34:51 iManboHieuThuBa Jx2iYou Tống 24 1
1220 15:34:51 Đàoooo IzzGoGeTa Tống 41 1
1221 15:34:51 Jx2iBắcKiềuPhong manokchan Liêu 19 2
1222 15:34:52 HắcYNhân ĐánhXongĐừngChạy Tống 26 3
1223 15:34:52 DươngQuáCaCa Jx2iBắcKiềuPhong Tống 18 3
1224 15:34:54 Oreo0riginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 21 1
1225 15:34:54 Đàoooo CrazyMango Tống 42 2
1226 15:34:54 ISxxThíchYÊN Đàoooo Liêu 11 1
1227 15:34:55 sSunFlower Oreo0riginal Liêu 15 1
1228 15:34:55 MGBmax BomieK Tống 18 1
1229 15:34:55 B52PriseStop Messiiiiii Tống 20 2
1230 15:34:56 iiCycloLovez LinhXeOm123 Tống 23 1
1231 15:34:57 iPornHun iHnLieuMangTop1 Liêu 13 2
1232 15:34:59 IiChúTiễuĐaTình ZzBestBuffzZ Liêu 32 1
1233 15:34:59 HoàngDượcSưĐông zZzGCLZzZ Liêu 33 3
1234 15:35:00 XiaoMin iBlackGOKU Liêu 18 3
1235 15:35:02 zCụcCứtMayMắn IiChúTiễuĐaTình Tống 24 20
1236 15:35:04 1stVooTinh Sendona Tống 7 2
1237 15:35:04 iSTzHoàngĐế iQuanNhịCa Liêu 9 6
1238 15:35:04 IooTiếpThịSữaooI MGBmax Liêu 10 1
1239 15:35:05 zTsunade Jx2JaVaNjVLx Liêu 16 1
1240 15:35:05 ThuThảo94 iHawkeye Tống 12 2
1241 15:35:07 ISxxNguoi Kuuuuuuuuu Tống 12 3
1242 15:35:07 ISxxThíchYÊN iizThayChuaMeGai Liêu 12 2
1243 15:35:07 xXxMrHuyXxX Profession Liêu 12 9
1244 15:35:08 zTsunade HắcYNhân Liêu 17 2
1245 15:35:09 ImConGáiChủTịch nevirr Tống 18 10
1246 15:35:09 zTsunade iManboHieuThuBa Liêu 18 3
1247 15:35:09 iiizSugarDaddy iXuânHạThuĐông Liêu 13 2
1248 15:35:09 ISzTriVDB NaThanPhong Liêu 14 2
1249 15:35:12 xXxMrHuyXxX HuỳnhTấnLộc Liêu 13 10
1250 15:35:13 cS2oBạchVôThường izMaNữGiấuTên Liêu 11 7
1251 15:35:18 iSaoEmLạiQuênS2 zTrieuTuLongz Tống 16 1
1252 15:35:18 iiCycloLovez MrMinMin Tống 24 2
1253 15:35:19 Oreo0riginal phideptrai Tống 22 1
1254 15:35:19 HoàngDượcSưĐông Oreo0riginal Liêu 34 4
1255 15:35:19 iSaoEmLạiQuênS2 DatTaget Tống 17 2
1256 15:35:22 DươngQuáCaCa zTsunade Tống 19 4
1257 15:35:23 xdamcanxa GiấcMơTrưa Liêu 1 1
1258 15:35:26 BịThíchBéNguyệt CổSưCóCu Liêu 32 1
1259 15:35:26 BịThíchBéNguyệt CSzMissLiLy Liêu 33 2
1260 15:35:26 BịThíchBéNguyệt iBôngDoubleNắc Liêu 34 3
1261 15:35:26 BịThíchBéNguyệt zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 35 4
1262 15:35:26 BịThíchBéNguyệt DJxNhạcĐámMa Liêu 36 5
1263 15:35:27 ĐTBLạcNguyênSoái NgáoĐá Liêu 23 1
1264 15:35:27 ĐTBLạcNguyênSoái ISxxNguoi Liêu 24 2
1265 15:35:28 SutTungNoc oloMrsGirlolo Tống 13 1
1266 15:35:28 cS2oBạchVôThường SutTungNoc Liêu 12 8
1267 15:35:29 izMaNữGiấuTên HoàngDượcSưĐông Tống 25 1
1268 15:35:30 zzKimLong sSunFlower Tống 23 1
1269 15:35:30 zzKimLong ISxxThíchYÊN Tống 24 2
1270 15:35:31 Obamama iManboHieuThuBa Liêu 19 4
1271 15:35:31 Jx2acbdef2xJ ThuThảo94 Liêu 4 1
1272 15:35:32 cS2oBạchVôThường NMDzMissLiLy Liêu 13 9
1273 15:35:33 TiênHồĐiệp oS2oBạchVôThường Tống 7 1
1274 15:35:33 Jx2iYou iBlackGOKU Liêu 7 1
1275 15:35:33 TiênHồĐiệp BomieK Tống 8 2
1276 15:35:34 OreoOriginal Jx2iAnhTuan Tống 23 1
1277 15:35:35 Jx2JaVaNjVLx iPornHun Tống 8 1
1278 15:35:37 zCụcCứtMayMắn Jx2Mộngzz Tống 25 21
1279 15:35:37 xXxMrHuyXxX iiRobLucci Liêu 14 11
1280 15:35:38 Jx2VôCực DươngQuáCaCa Liêu 16 9
1281 15:35:39 iS2iQuyềnStyle zzKimLong Liêu 18 1
1282 15:35:39 TiênHồĐiệp iDCzNaughtyGirl Tống 9 3
1283 15:35:39 TiênHồĐiệp oS2oBạchVôThường Tống 10 4
1284 15:35:39 TiênHồĐiệp oS2oNgaMyĐàn5 Tống 11 5
1285 15:35:39 izMaNữGiấuTên Jx2iBắcKiềuPhong Tống 26 2
1286 15:35:41 ĐTBLạcNguyênSoái s2HậuNghệs2 Liêu 25 3
1287 15:35:42 VạnCổTâmVương ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 15 1
1288 15:35:43 OreoOriginal LãoCữu Tống 24 2
1289 15:35:44 Jx2TyCut SưThúc Liêu 19 5
1290 15:35:44 iHoaHồngĐen ĐTBLạcNguyênSoái Tống 23 19
1291 15:35:46 oS2oCôDâuMa iCoGaiRoBotPKz Tống 11 9
1292 15:35:47 Oreo0riginal Jx2VôCực Tống 23 1
1293 15:35:47 iiNameDM IiChúTiễuĐaTình Tống 3 3
1294 15:35:48 iizThayChuaMeGai ZzNhiTyzZ Tống 17 1
1295 15:35:48 Jx2iYou Đàoooo Liêu 8 2
1296 15:35:48 Jx2iYou kingraop9 Liêu 9 3
1297 15:35:49 izHueManzi BịThíchBéNguyệt Tống 20 3
1298 15:35:53 ĐánhXongĐừngChạy jx2TieuBang Liêu 7 1
1299 15:35:55 zCụcCứtMayMắn xdamcanxa Tống 26 22
1300 15:35:56 MGBmax cS2oBạchVôThường Tống 19 1
1301 15:35:56 iHoaHồngĐen HoanCa Tống 24 20
1302 15:35:58 Messiiiiii iBlackGOKU Liêu 8 1
1303 15:35:58 OreoOriginal iiiCaVeChuaiii Tống 25 3
1304 15:35:59 iHnLieuMangTop1 ISzTriVDB Tống 15 1
1305 15:36:00 izMaNữGiấuTên iiizSugarDaddy Tống 27 3
1306 15:36:00 izMaNữGiấuTên MrHuyNmk Tống 28 4
1307 15:36:02 B52PriseStop TsukishiroYukito Tống 21 3
1308 15:36:03 Jx2JaVaNjVLx VạnCổTâmVương Tống 9 2
1309 15:36:04 Jx2TyCut DươngQuáCaCa Liêu 20 6
1310 15:36:05 iQuanNhịCa zTrieuTuLongz Tống 18 1
1311 15:36:05 iS2iQuyềnStyle JxKhôMáu Liêu 19 2
1312 15:36:05 ĐánhXongĐừngChạy Oreo0riginal Liêu 8 2
1313 15:36:06 Kuuuuuuuuu iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 8 1
1314 15:36:07 NaThanPhong zTsunade Tống 9 1
1315 15:36:07 Kuuuuuuuuu OreoOriginal Liêu 9 2
1316 15:36:08 LộcLừaĐểMàVui 1stVooTinh Liêu 9 1
1317 15:36:09 iKGzNaughtyboy iizThayChuaMeGai Liêu 12 4
1318 15:36:09 MyFenToms Kuuuuuuuuu Tống 8 1
1319 15:36:09 Jx2acbdef2xJ zzKimLong Liêu 5 2
1320 15:36:11 Đàoooo Sendona Tống 43 1
1321 15:36:11 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi NgáoĐá Liêu 7 1
1322 15:36:12 iiRobLucci Jx2acbdef2xJ Tống 11 1
1323 15:36:13 iBlackGOKU CrazyMango Tống 20 1
1324 15:36:14 Messiiiiii TiênHồĐiệp Liêu 9 2
1325 15:36:15 Jx2iYou iBlackGOKU Liêu 10 4
1326 15:36:17 ThuThảo94 ZCanDyZ Tống 13 1
1327 15:36:18 Profession iPornHun Tống 13 1
1328 15:36:18 Jx2VôCực izMaNữGiấuTên Liêu 17 1
1329 15:36:19 iSTzHoàngĐế B52PriseStop Liêu 10 7
1330 15:36:20 nevirr iiCycloLovez Liêu 17 1
1331 15:36:20 iHoaHồngĐen LinhXeOm123 Tống 25 21
1332 15:36:22 zZMissSz ĐTBLạcNguyênSoái Tống 9 1
1333 15:36:22 ChanSut15cm DươngQuáCaCa Liêu 9 1
1334 15:36:24 zzKimLong ChanSut15cm Tống 25 1
1335 15:36:25 TsukishiroYukito ThuThảo94 Liêu 6 1
1336 15:36:25 OreoOriginal Obamama Tống 26 1
1337 15:36:26 sSunFlower OreoOriginal Liêu 16 1
1338 15:36:28 MyFenToms IiChúTiễuĐaTình Tống 9 2
1339 15:36:28 NaThanPhong TaoLaoLaTao Tống 10 2
1340 15:36:30 SutTungNoc EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 14 1
1341 15:36:30 Đàoooo oS2oVôTìnhTiễn Tống 44 2
1342 15:36:31 Jx2TyCut iQuanNhịCa Liêu 21 7
1343 15:36:32 NaThanPhong EmYêuCâyĐàm Tống 11 3
1344 15:36:33 LộcLừaĐểMàVui Oreo0riginal Liêu 10 2
1345 15:36:33 Đàoooo iiiMuộiMuộizII Tống 45 3
1346 15:36:34 iiRobLucci iiĐầuTrọc2MáiS Tống 12 2
1347 15:36:36 iManboHieuThuBa nevirr Tống 25 1
1348 15:36:36 iBlackGOKU ĐánhXongĐừngChạy Tống 21 1
1349 15:36:37 zZMissSz oloMrsGirlolo Tống 10 2
1350 15:36:37 zZMissSz Messiiiiii Tống 11 3
1351 15:36:39 DươngQuáCaCa IooTiếpThịSữaooI Tống 20 1
1352 15:36:39 zzKimLong Jx2iYou Tống 26 2
1353 15:36:40 iSTzHoàngĐế iizThayChuaMeGai Liêu 11 8
1354 15:36:41 Jx2TyCut SưThúc Liêu 22 8
1355 15:36:43 ISxxThíchYÊN MGBmax Liêu 13 1
1356 15:36:43 OreoOriginal phideptrai Tống 27 1
1357 15:36:43 DươngQuáCaCa Jx2VôCực Tống 21 2
1358 15:36:45 Profession LộcLừaĐểMàVui Tống 14 2
1359 15:36:46 ISxxNguoi BomieK Tống 13 1
1360 15:36:47 izMaNữGiấuTên oS2oPháiNgaMy Tống 29 1
1361 15:36:47 izMaNữGiấuTên MrHuyCs Tống 30 2
1362 15:36:47 izMaNữGiấuTên oS2oNgaMyĐàn5 Tống 31 3
1363 15:36:47 ISzTriVDB NaThanPhong Liêu 15 1
1364 15:36:48 izMaNữGiấuTên iTBxHoàngHậu Tống 32 4
1365 15:36:48 izMaNữGiấuTên Jx2iBắcKiềuPhong Tống 33 5
1366 15:36:49 sSunFlower OreoOriginal Liêu 17 2
1367 15:36:49 iManboHieuThuBa HoàngDượcSưĐông Tống 26 2
1368 15:36:51 sSunFlower BúLồlChịTrân Liêu 18 3
1369 15:36:52 BịThíchBéNguyệt iManboHieuThuBa Liêu 37 1
1370 15:36:52 BịThíchBéNguyệt xxxNguyetCamxxx Liêu 38 2
1371 15:36:52 BịThíchBéNguyệt ISxxNguoi Liêu 39 3
1372 15:36:52 BịThíchBéNguyệt DươngQuáCaCa Liêu 40 4
1373 15:36:52 zzKimLong ISxxThíchYÊN Tống 27 3
1374 15:36:53 zzKimLong sSunFlower Tống 28 4
1375 15:36:53 iizThayChuaMeGai Jx2TyCut Tống 18 1
1376 15:36:53 HiepDamSuThai Đàoooo Liêu 2 1
1377 15:36:57 iiiCaVeChuaiii ChaoNguoiLa Liêu 10 1
1378 15:36:57 manokchan iHawkeye Tống 6 1
1379 15:36:58 Obamama SutTungNoc Liêu 20 1
1380 15:36:58 B52PriseStop PresidentTrump Tống 22 1
1381 15:36:59 IiChúTiễuĐaTình Oreo0riginal Liêu 33 1
1382 15:36:59 IiChúTiễuĐaTình ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 34 2
1383 15:37:00 iSaoEmLạiQuênS2 XiaoMin Tống 18 1
1384 15:37:00 IiChúTiễuĐaTình iQuanNhịCa Liêu 35 3
1385 15:37:01 iBlackGOKU ChanSut15cm Tống 22 2
1386 15:37:01 iiCycloLovez iiiCaVeChuaiii Tống 25 1
1387 15:37:03 iiCycloLovez IiChúTiễuĐaTình Tống 26 2
1388 15:37:03 izMaNữGiấuTên iKGzNaughtyboy Tống 34 6
1389 15:37:03 ISzTriVDB iiCycloLovez Liêu 16 2
1390 15:37:03 Kuuuuuuuuu oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 10 1
1391 15:37:04 HắcYNhân BịThíchBéNguyệt Tống 27 1
1392 15:37:05 HắcYNhân MrHuyNmk Tống 28 2
1393 15:37:09 iSTzHoàngĐế zZMissSz Liêu 12 9
1394 15:37:09 Đàoooo Obamama Tống 46 1
1395 15:37:10 xXxMrHuyXxX iizThayChuaMeGai Liêu 15 12
1396 15:37:11 B52PriseStop iiizSugarDaddy Tống 23 2
1397 15:37:14 ISzTriVDB oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 17 3
1398 15:37:15 s2HậuNghệs2 iSTzHoàngĐế Tống 26 1
1399 15:37:16 iiRobLucci MrHuyCs Tống 13 3
1400 15:37:18 nevirr Jx2JaVaNjVLx Liêu 18 1
1401 15:37:18 ĐTBLạcNguyênSoái zzKimLong Liêu 26 1
1402 15:37:20 ISxxThíchYÊN ThíchThìĐến Liêu 14 1
1403 15:37:21 iQuanNhịCa ISzTriVDB Tống 19 1
1404 15:37:22 ImConGáiChủTịch LinhXeOm123 Tống 19 11
1405 15:37:22 iQuanNhịCa TsukishiroYukito Tống 20 2
1406 15:37:24 ĐánhXongĐừngChạy OreoOriginal Liêu 9 1
1407 15:37:24 Messiiiiii DJxNhạcĐámMa Liêu 10 1
1408 15:37:25 B52PriseStop ISxxThíchYÊN Tống 24 3
1409 15:37:25 Messiiiiii NMDzMissLiLy Liêu 11 2
1410 15:37:26 ĐánhXongĐừngChạy MyFenToms Liêu 10 2
1411 15:37:26 s2HậuNghệs2 ĐánhXongĐừngChạy Tống 27 2
1412 15:37:28 SưThúc Jx2VôCực Tống 7 1
1413 15:37:28 SưThúc phideptrai Tống 8 2
1414 15:37:29 SưThúc Jx2Mộngzz Tống 9 3
1415 15:37:29 HắcYNhân LộcLừaĐểMàVui Tống 29 3
1416 15:37:29 TiênHồĐiệp oLucasJareds Tống 12 1
1417 15:37:29 HắcYNhân Jx2iBắcKiềuPhong Tống 30 4
1418 15:37:30 izHueManzi Obamama Tống 21 4
1419 15:37:31 HoàngDượcSưĐông NaThanPhong Liêu 35 1
1420 15:37:31 XiaoMin iiNameDM Liêu 19 1
1421 15:37:32 XiaoMin iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 20 2
1422 15:37:32 nevirr Đàoooo Liêu 19 2
1423 15:37:32 ZZZZTừCẩmHuyZZZ iCoGaiRoBotPKz Tống 16 1
1424 15:37:33 MGBmax oloMrsGirlolo Tống 20 1
1425 15:37:33 ISxxNguoi EmYêuCâyĐàm Tống 14 1
1426 15:37:34 ISxxNguoi HoàngDượcSưĐông Tống 15 2
1427 15:37:35 IzzGoGeTa s2HậuNghệs2 Liêu 8 1
1428 15:37:35 IzzGoGeTa SưThúc Liêu 9 2
1429 15:37:35 HiepDamSuThai kingraop9 Liêu 3 2
1430 15:37:36 izHueManzi Jx2iYou Tống 22 5
1431 15:37:37 zZMissSz Kuuuuuuuuu Tống 12 1
1432 15:37:38 iManboHieuThuBa BịThíchBéNguyệt Tống 27 1
1433 15:37:38 MGBmax IzzGoGeTa Tống 21 2
1434 15:37:40 VạnCổTâmVương ZzBestBuffzZ Liêu 16 1
1435 15:37:41 ImConGáiChủTịch HoanCa Tống 20 12
1436 15:37:42 ĐTBLạcNguyênSoái manokchan Liêu 27 2
1437 15:37:43 Sendona iHnLieuMangTop1 Liêu 5 1
1438 15:37:44 Sendona iManboHieuThuBa Liêu 6 2
1439 15:37:45 VạnCổTâmVương NgáoĐá Liêu 17 2
1440 15:37:45 0reo0riginal EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 5 5
1441 15:37:46 CrazyMango izMaNữGiấuTên Liêu 17 1
1442 15:37:46 iBlackGOKU iPornHun Tống 23 3
1443 15:37:47 zTsunade iiRobLucci Liêu 19 1
1444 15:37:48 ĐTBLạcNguyênSoái Oreo0riginal Liêu 28 3
1445 15:37:49 oS2oCôDâuMa Sendona Tống 12 10
1446 15:37:52 ISxxThíchYÊN HắcYNhân Liêu 15 1
1447 15:37:54 ISzTriVDB B52PriseStop Liêu 18 1
1448 15:37:54 CrazyMango jx2TieuBang Liêu 18 2
1449 15:37:54 XiaoMin OreoOriginal Liêu 21 3
1450 15:37:55 Obamama iQuanNhịCa Liêu 21 1
1451 15:37:57 JxKhôMáu XiaoMin Tống 9 1
1452 15:37:57 DươngQuáCaCa zTsunade Tống 22 1
1453 15:37:57 Đàoooo xXxMrHuyXxX Tống 47 1
1454 15:37:58 s2HậuNghệs2 IiChúTiễuĐaTình Tống 28 1
1455 15:38:00 iiĐầuTrọc2MáiS MGBmax Liêu 5 1
1456 15:38:00 VạnCổTâmVương ThiếuLâm Liêu 18 3
1457 15:38:02 BịThíchBéNguyệt Profession Liêu 41 1
1458 15:38:03 iizThayChuaMeGai oS2oBạchVôThường Tống 19 1
1459 15:38:05 nevirr iXuânHạThuĐông Liêu 20 3
1460 15:38:07 MyFenToms iS2iQuyềnStyle Tống 10 1
1461 15:38:09 iBlackGOKU ĐTBLạcNguyênSoái Tống 24 4
1462 15:38:10 HoàngDượcSưĐông TiênHồĐiệp Liêu 36 1
1463 15:38:12 izHueManzi MrMinMin Tống 23 6
1464 15:38:13 DươngQuáCaCa CrazyMango Tống 23 2
1465 15:38:14 iiiCaVeChuaiii NaThanPhong Liêu 11 1
1466 15:38:14 Oreo0riginal Jx2TyCut Tống 24 1
1467 15:38:14 Đàoooo Obamama Tống 48 2
1468 15:38:14 ZZZZTừCẩmHuyZZZ Jx2iBắcKiềuPhong Tống 17 2
1469 15:38:15 iManboHieuThuBa iDCzNaughtyGirl Tống 28 1
1470 15:38:15 iManboHieuThuBa iKGzNaughtyboy Tống 29 2
1471 15:38:15 Jx2iYou Đàoooo Liêu 11 1
1472 15:38:16 DươngQuáCaCa ViênNghĩaMẫn Tống 24 3
1473 15:38:16 iManboHieuThuBa cS2oBạchVôThường Tống 30 3
1474 15:38:17 HoàngDượcSưĐông iizThayChuaMeGai Liêu 37 2
1475 15:38:18 zCụcCứtMayMắn Jx2acbdef2xJ Tống 27 23
1476 15:38:19 DươngQuáCaCa LinhXeOm123 Tống 25 4
1477 15:38:19 ISzTriVDB Jx2JaVaNjVLx Liêu 19 2
1478 15:38:21 oS2oVôTìnhTiễn zzKimLong Liêu 8 1
1479 15:38:21 ZZZZTừCẩmHuyZZZ oS2oVôTìnhTiễn Tống 18 3
1480 15:38:21 iiCycloLovez HoàngDượcSưĐông Tống 27 1
1481 15:38:21 zCụcCứtMayMắn iiĐầuTrọc2MáiS Tống 28 24
1482 15:38:22 izHueManzi Jx2Mộngzz Tống 24 7
1483 15:38:23 B52PriseStop iiiCaVeChuaiii Tống 25 1
1484 15:38:23 IiChúTiễuĐaTình HắcYNhân Liêu 36 1
1485 15:38:23 SutTungNoc Jx2VôCực Tống 15 1
1486 15:38:23 SutTungNoc nevirr Tống 16 2
1487 15:38:24 iBlackGOKU McLaren720 Tống 25 5
1488 15:38:24 ZZZZTừCẩmHuyZZZ sSunFlower Tống 19 4
1489 15:38:24 iHnLieuMangTop1 EmYêuCâyĐàm Tống 16 1
1490 15:38:25 Profession IiChúTiễuĐaTình Tống 15 1
1491 15:38:26 BịThíchBéNguyệt iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 42 2
1492 15:38:29 s2HậuNghệs2 ISzTriVDB Tống 29 2
1493 15:38:31 oS2oCôDâuMa Kuuuuuuuuu Tống 13 11
1494 15:38:33 Oreo0riginal Jx2iYou Tống 25 2
1495 15:38:34 LộcLừaĐểMàVui SutTungNoc Liêu 11 1
1496 15:38:35 iiNameDM LộcLừaĐểMàVui Tống 4 1
1497 15:38:35 ISxxThíchYÊN iBlackGOKU Liêu 16 2
1498 15:38:35 ĐTBLạcNguyênSoái kingraop9 Liêu 29 1
1499 15:38:36 ĐTBLạcNguyênSoái 1stVooTinh Liêu 30 2
1500 15:38:37 Đàoooo oloMrsGirlolo Tống 49 1
1501 15:38:38 iQuanNhịCa HoanCa Tống 21 1
1502 15:38:38 Jx2VôCực NMDzMissLiLy Liêu 18 1
1503 15:38:38 ISxxThíchYÊN MyFenToms Liêu 17 3
1504 15:38:38 izHueManzi iPornHun Tống 25 8
1505 15:38:40 HiepDamSuThai iManboHieuThuBa Liêu 4 3
1506 15:38:40 Đàoooo oS2oNgaMyĐàn5 Tống 50 2
1507 15:38:42 Obamama HuỳnhTấnLộc Liêu 22 1
1508 15:38:43 ĐánhXongĐừngChạy iiCycloLovez Liêu 11 1
1509 15:38:43 iiRobLucci iCoGaiRoBotPKz Tống 14 1
1510 15:38:43 zCụcCứtMayMắn Messiiiiii Tống 29 25
1511 15:38:44 B52PriseStop oS2oPháiNgaMy Tống 26 2
1512 15:38:45 ZZZZTừCẩmHuyZZZ BịThíchBéNguyệt Tống 20 5
1513 15:38:45 PresidentTrump SưThúc Liêu 6 1
1514 15:38:46 iSTzHoàngĐế B52PriseStop Liêu 13 1
1515 15:38:48 ĐTBLạcNguyênSoái zZMissSz Liêu 31 3
1516 15:38:49 HoàngDượcSưĐông Oreo0riginal Liêu 38 1
1517 15:38:49 phideptrai ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 12 1
1518 15:38:49 JxKhôMáu iHawkeye Tống 10 2
1519 15:38:50 Đàoooo Sendona Tống 51 3
1520 15:38:50 JxKhôMáu EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 11 3
1521 15:38:51 iiĐầuTrọc2MáiS BúLồlChịTrân Liêu 6 1
1522 15:38:52 zzKimLong zTsunade Tống 29 1
1523 15:38:52 zzKimLong iiizSugarDaddy Tống 30 2
1524 15:38:54 iKGzNaughtyboy Đàoooo Liêu 13 1
1525 15:38:56 ChanSut15cm MGBmax Liêu 10 1
1526 15:39:00 OreoOriginal phideptrai Tống 28 1
1527 15:39:01 iiRobLucci oS2oVôTìnhTiễn Tống 15 2
1528 15:39:02 Profession nevirr Tống 16 2
1529 15:39:03 Obamama iBlackGOKU Liêu 23 2
1530 15:39:03 Jx2iBắcKiềuPhong izMaNữGiấuTên Liêu 20 1
1531 15:39:06 IiChúTiễuĐaTình iHnLieuMangTop1 Liêu 37 1
1532 15:39:07 ThuThảo94 ChanSut15cm Tống 14 1
1533 15:39:08 sSunFlower NaThanPhong Liêu 19 1
1534 15:39:12 LộcLừaĐểMàVui iiRobLucci Liêu 12 1
1535 15:39:14 Đàoooo Jx2iAnhTuan Tống 52 1
1536 15:39:16 ISxxThíchYÊN jx2TieuBang Liêu 18 4
1537 15:39:17 ISxxThíchYÊN iiNameDM Liêu 19 5
1538 15:39:19 Jx2VôCực Profession Liêu 19 2
1539 15:39:20 zzKimLong ĐánhXongĐừngChạy Tống 31 3
1540 15:39:20 McLaren720 Oreo0riginal Liêu 8 1
1541 15:39:20 iSaoEmLạiQuênS2 Kuuuuuuuuu Tống 19 1
1542 15:39:22 iManboHieuThuBa McLaren720 Tống 31 1
1543 15:39:23 HoàngDượcSưĐông iManboHieuThuBa Liêu 39 2
1544 15:39:23 HoàngDượcSưĐông iiCycloLovez Liêu 40 3
1545 15:39:24 OreoOriginal ZzNhiTyzZ Tống 29 2
1546 15:39:25 SutTungNoc HiepDamSuThai Tống 17 1
1547 15:39:27 IiChúTiễuĐaTình iQuanNhịCa Liêu 38 2
1548 15:39:28 Jx2JaVaNjVLx ISxxThíchYÊN Tống 10 1
1549 15:39:28 iBlackGOKU Jx2TyCut Tống 26 1
1550 15:39:29 zCụcCứtMayMắn VạnCổTâmVương Tống 30 26
1551 15:39:30 Jx2VôCực xxxNguyetCamxxx Liêu 20 3
1552 15:39:32 sSunFlower HắcYNhân Liêu 20 2
1553 15:39:32 CrazyMango Đàoooo Liêu 19 1
1554 15:39:33 Jx2JaVaNjVLx ĐTBLạcNguyênSoái Tống 11 2
1555 15:39:33 OreoOriginal oloMrsGirlolo Tống 30 3
1556 15:39:34 nevirr JxKhôMáu Liêu 21 1
1557 15:39:35 oS2oCôDâuMa xdamcanxa Tống 14 12
1558 15:39:36 MGBmax BịThíchBéNguyệt Tống 22 1
1559 15:39:36 OreoOriginal zTsunade Tống 31 4
1560 15:39:36 ZZZZTừCẩmHuyZZZ iiĐầuTrọc2MáiS Tống 21 1
1561 15:39:39 iizThayChuaMeGai Jx2iYou Tống 20 1
1562 15:39:41 zZMissSz Obamama Tống 13 1
1563 15:39:43 iSTzHoàngĐế ChaoNguoiLa Liêu 14 2
1564 15:39:44 iHawkeye zZMissSz Liêu 6 1
1565 15:39:45 iSTzHoàngĐế Đàoooo Liêu 15 3
1566 15:39:45 B52PriseStop LộcLừaĐểMàVui Tống 27 1
1567 15:39:46 iHnLieuMangTop1 iKGzNaughtyboy Tống 17 1
1568 15:39:46 iBlackGOKU iPornHun Tống 27 2
1569 15:39:46 OreoOriginal Jx2iAnhTuan Tống 32 5
1570 15:39:47 IiChúTiễuĐaTình iHnLieuMangTop1 Liêu 39 3
1571 15:39:47 ZZZZTừCẩmHuyZZZ CrazyMango Tống 22 2
1572 15:39:48 sSunFlower iiNameDM Liêu 21 3
1573 15:39:48 ChanSut15cm SutTungNoc Liêu 11 1
1574 15:39:50 xXxMrHuyXxX MGBmax Liêu 16 1
1575 15:39:50 s2HậuNghệs2 ChanSut15cm Tống 30 3
1576 15:39:50 iiCycloLovez iS2iQuyềnStyle Tống 28 1
1577 15:39:53 Jx2JaVaNjVLx Messiiiiii Tống 12 3
1578 15:39:54 MrMinMin iizThayChuaMeGai Liêu 6 1
1579 15:39:55 sSunFlower SưThúc Liêu 22 4
1580 15:39:55 ZZZZTừCẩmHuyZZZ HoanCa Tống 23 3
1581 15:39:55 ZZZZTừCẩmHuyZZZ MrMinMin Tống 24 4
1582 15:39:57 ĐTBLạcNguyênSoái kingraop9 Liêu 32 1
1583 15:39:58 HắcYNhân IiChúTiễuĐaTình Tống 31 1
1584 15:39:58 iSTzHoàngĐế MyFenToms Liêu 16 4
1585 15:39:58 iBlackGOKU iHawkeye Tống 28 3
1586 15:40:00 PresidentTrump izMaNữGiấuTên Liêu 7 2
1587 15:40:03 OreoOriginal Jx2TyCut Tống 33 6
1588 15:40:07 Đàoooo Sendona Tống 53 1
1589 15:40:09 s2HậuNghệs2 VạnCổTâmVương Tống 31 4
1590 15:40:10 Obamama zzKimLong Liêu 24 1
1591 15:40:12 sSunFlower Oreo0riginal Liêu 23 5
1592 15:40:14 Jx2iBắcKiềuPhong iBlackGOKU Liêu 21 2
1593 15:40:14 Jx2iBắcKiềuPhong Jx2JaVaNjVLx Liêu 22 3
1594 15:40:16 iiRobLucci iKGzNaughtyboy Tống 16 1
1595 15:40:16 iSTzHoàngĐế oS2oCôDâuMa Liêu 17 5
1596 15:40:17 zZMissSz MrHuyCs Tống 14 1
1597 15:40:17 iPornHun TiênHồĐiệp Liêu 14 1
1598 15:40:17 sSunFlower zZMissSz Liêu 24 6
1599 15:40:17 zTsunade B52PriseStop Liêu 20 1
1600 15:40:18 iQuanNhịCa sSunFlower Tống 22 1
1601 15:40:18 ĐánhXongĐừngChạy oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 12 1
1602 15:40:19 ĐánhXongĐừngChạy oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 13 2
1603 15:40:20 iManboHieuThuBa nevirr Tống 32 1
1604 15:40:20 LinhXeOm123 iBôngDoubleNắc Liêu 10 1
1605 15:40:21 Jx2iYou 1stVooTinh Liêu 12 1
1606 15:40:21 HoàngDượcSưĐông GiấcMơTrưa Liêu 41 4
1607 15:40:21 BúLồlChịTrân ISzTriVDB Tống 9 1
1608 15:40:22 iiRobLucci iCoGaiRoBotPKz Tống 17 2
1609 15:40:23 Đàoooo phideptrai Tống 54 2
1610 15:40:24 iiĐầuTrọc2MáiS ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 7 1
1611 15:40:25 0reo0riginal xdamcanxa Tống 6 6
1612 15:40:26 DJxNhạcĐámMa HoàngDượcSưĐông Tống 1 1
1613 15:40:27 MGBmax MrHuyNmk Tống 23 1
1614 15:40:27 Đàoooo Kuuuuuuuuu Tống 55 3
1615 15:40:27 iHoaHồngĐen LinhXeOm123 Tống 26 22
1616 15:40:27 manokchan McLaren720 Tống 7 1
1617 15:40:29 Đàoooo iiiMuộiMuộizII Tống 56 4
1618 15:40:29 iSaoEmLạiQuênS2 iSTzHoàngĐế Tống 20 2
1619 15:40:30 iizThayChuaMeGai BịThíchBéNguyệt Tống 21 1
1620 15:40:32 CrazyMango OreoOriginal Liêu 20 1
1621 15:40:36 MGBmax xXxMrHuyXxX Tống 24 2
1622 15:40:36 Đàoooo oS2oVôTìnhTiễn Tống 57 5
1623 15:40:36 iQuanNhịCa IiChúTiễuĐaTình Tống 23 2
1624 15:40:38 Đàoooo Jx2iAnhTuan Tống 58 6
1625 15:40:38 iiRobLucci iKGzNaughtyboy Tống 18 3
1626 15:40:39 Đàoooo ZCanDyZ Tống 59 7
1627 15:40:39 NMDzMissLiLy EmYêuCâyĐàm Tống 1 1
1628 15:40:41 iS2iQuyềnStyle BúLồlChịTrân Liêu 20 1
1629 15:40:41 s2HậuNghệs2 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 32 5
1630 15:40:43 HiepDamSuThai iManboHieuThuBa Liêu 5 1
1631 15:40:46 Đàoooo IzVuVuZeLazI Tống 60 8
1632 15:40:47 Oreo0riginal ĐánhXongĐừngChạy Tống 26 1
1633 15:40:50 ISxxThíchYÊN iNguyễnThuỳLinh Liêu 20 1
1634 15:40:51 izHueManzi VạnCổTâmVương Tống 26 9
1635 15:40:53 B52PriseStop EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 28 1
1636 15:40:55 ZZZZTừCẩmHuyZZZ BịThíchBéNguyệt Tống 25 1
1637 15:40:56 iiĐầuTrọc2MáiS Oreo0riginal Liêu 8 2
1638 15:40:57 zTsunade ISxxNguoi Liêu 21 2
1639 15:40:57 zZMissSz sSunFlower Tống 15 1
1640 15:40:57 Obamama OreoOriginal Liêu 25 2
1641 15:40:59 MyFenToms PresidentTrump Tống 11 1
1642 15:40:59 HắcYNhân xdamcanxa Tống 32 2
1643 15:41:00 MGBmax zTsunade Tống 25 3
1644 15:41:01 Profession TaoLaoLaTao Tống 17 1
1645 15:41:02 zCụcCứtMayMắn ZzNhiTyzZ Tống 31 27
1646 15:41:02 nevirr iQuanNhịCa Liêu 22 1
1647 15:41:03 iiizSugarDaddy Jx2JaVaNjVLx Liêu 14 1
1648 15:41:04 LộcLừaĐểMàVui iBlackGOKU Liêu 13 1
1649 15:41:05 XiaoMin B52PriseStop Liêu 22 1
1650 15:41:06 iiCycloLovez XiaoMin Tống 29 2
1651 15:41:09 IooTiếpThịSữaooI iizThayChuaMeGai Liêu 11 1
1652 15:41:10 MyFenToms CrazyMango Tống 12 2
1653 15:41:11 Đàoooo zTrieuTuLongz Tống 61 9
1654 15:41:11 IiChúTiễuĐaTình zzKimLong Liêu 40 1
1655 15:41:11 Messiiiiii iManboHieuThuBa Liêu 12 1
1656 15:41:12 iHawkeye kingraop9 Liêu 7 1
1657 15:41:13 IiChúTiễuĐaTình NaThanPhong Liêu 41 2
1658 15:41:13 ISxxThíchYÊN MyFenToms Liêu 21 2
1659 15:41:14 nevirr Profession Liêu 23 2
1660 15:41:14 Obamama jx2TieuBang Liêu 26 3
1661 15:41:15 Đàoooo iiiCaVeChuaiii Tống 62 10
1662 15:41:17 manokchan Jx2acbdef2xJ Tống 8 2
1663 15:41:21 iBlackGOKU iS2iQuyềnStyle Tống 29 1
1664 15:41:22 phuongKUIGD BịThíchBéNguyệt Tống 1 1
1665 15:41:22 OreoOriginal Obamama Tống 34 1
1666 15:41:22 Messiiiiii iBlackGOKU Liêu 13 2
1667 15:41:22 Messiiiiii OreoOriginal Liêu 14 3
1668 15:41:22 s2HậuNghệs2 Jx2iYou Tống 33 6
1669 15:41:23 ĐTBLạcNguyênSoái ChaoNguoiLa Liêu 33 1
1670 15:41:23 ChanSut15cm zZMissSz Liêu 12 1
1671 15:41:26 xXxMrHuyXxX Đàoooo Liêu 17 1
1672 15:41:28 MGBmax HoàngDượcSưĐông Tống 26 4
1673 15:41:32 Jx2VôCực manokchan Liêu 21 4
1674 15:41:32 iiĐầuTrọc2MáiS 1stVooTinh Liêu 9 3
1675 15:41:33 HắcYNhân Jx2Mộngzz Tống 33 3
1676 15:41:37 nevirr phuongKUIGD Liêu 24 3
1677 15:41:37 iHnLieuMangTop1 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 18 1
1678 15:41:37 iSaoEmLạiQuênS2 Sendona Tống 21 3
1679 15:41:37 nevirr BúLồlChịTrân Liêu 25 4
1680 15:41:37 Profession iiizSugarDaddy Tống 18 1
1681 15:41:38 B52PriseStop HiepDamSuThai Tống 29 1
1682 15:41:38 Oreo0riginal EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 27 1
1683 15:41:39 Jx2VôCực iManboHieuThuBa Liêu 22 5
1684 15:41:40 VạnCổTâmVương ThiếuLâm Liêu 19 1
1685 15:41:41 Kuuuuuuuuu Oreo0riginal Liêu 11 1
1686 15:41:41 ISxxThíchYÊN iiCycloLovez Liêu 22 3
1687 15:41:42 OreoOriginal iTBxHoàngHậu Tống 35 1
1688 15:41:43 Đàoooo Jx2iBắcKiềuPhong Tống 63 1
1689 15:41:43 ChanSut15cm JxKhôMáu Liêu 13 2
1690 15:41:43 XiaoMin ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 23 1
1691 15:41:44 OreoOriginal Jx2VôCực Tống 36 2
1692 15:41:45 SutTungNoc iHawkeye Tống 18 1
1693 15:41:45 OreoOriginal Messiiiiii Tống 37 3
1694 15:41:47 OreoOriginal Jx2TyCut Tống 38 4
1695 15:41:48 ISxxNguoi xdamcanxa Tống 16 1
1696 15:41:48 iHnLieuMangTop1 ChanSut15cm Tống 19 2
1697 15:41:52 ISxxNguoi nevirr Tống 17 2
1698 15:41:52 zZMissSz iiĐầuTrọc2MáiS Tống 16 1
1699 15:41:52 B52PriseStop oS2oBạchVôThường Tống 30 2
1700 15:41:54 SutTungNoc CrazyMango Tống 19 2
1701 15:41:54 iBlackGOKU LộcLừaĐểMàVui Tống 30 1
1702 15:41:57 zzKimLong iPornHun Tống 32 1
1703 15:41:57 zzKimLong ISxxThíchYÊN Tống 33 2
1704 15:42:01 zTsunade iHnLieuMangTop1 Liêu 22 1
1705 15:42:02 0reo0riginal VạnCổTâmVương Tống 7 7
1706 15:42:03 ZzNhiTyzZ SưThúc Liêu 1 1
1707 15:42:03 HoàngDượcSưĐông ChaoNguoiLa Liêu 42 1
1708 15:42:03 OreoOriginal IooTiếpThịSữaooI Tống 39 5
1709 15:42:05 OreoOriginal Obamama Tống 40 6
1710 15:42:06 izMaNữGiấuTên IiChúTiễuĐaTình Tống 35 1
1711 15:42:06 xXxMrHuyXxX ISxxNguoi Liêu 18 2
1712 15:42:07 TiênHồĐiệp EmYêuCâyĐàm Tống 13 1
1713 15:42:08 Jx2VôCực NMDzMissLiLy Liêu 23 1
1714 15:42:10 iBlackGOKU ĐánhXongĐừngChạy Tống 31 2
1715 15:42:12 Jx2VôCực DJxNhạcĐámMa Liêu 24 2
1716 15:42:12 sSunFlower NaThanPhong Liêu 25 1
1717 15:42:14 ĐTBLạcNguyênSoái iXuânHạThuĐông Liêu 34 1
1718 15:42:14 cS2oBạchVôThường Đàoooo Liêu 14 1
1719 15:42:15 ĐTBLạcNguyênSoái HắcYNhân Liêu 35 2
1720 15:42:15 ĐTBLạcNguyênSoái DươngQuáCaCa Liêu 36 3
1721 15:42:15 Oreo0riginal cS2oBạchVôThường Tống 28 1
1722 15:42:16 ImConGáiChủTịch oS2oNgaMyĐàn25 Tống 21 13
1723 15:42:17 Jx2VôCực MyFenToms Liêu 25 3
1724 15:42:18 iiRobLucci iDCzNaughtyGirl Tống 19 4
1725 15:42:19 xXxMrHuyXxX izMaNữGiấuTên Liêu 19 3
1726 15:42:19 Profession Jx2iYou Tống 19 2
1727 15:42:19 HoanCa zzKimLong Liêu 9 1
1728 15:42:20 s2HậuNghệs2 zTsunade Tống 34 7
1729 15:42:21 iiCycloLovez HoanCa Tống 30 1
1730 15:42:22 iiCycloLovez LinhXeOm123 Tống 31 2
1731 15:42:23 zZMissSz ZzNhiTyzZ Tống 17 2
1732 15:42:24 iS2iQuyềnStyle NgáoĐá Liêu 21 1
1733 15:42:25 iQuanNhịCa xdamcanxa Tống 24 1
1734 15:42:25 iS2iQuyềnStyle ThiếuLâm Liêu 22 2
1735 15:42:26 Jx2VôCực iHoaHồngĐen Liêu 26 4
1736 15:42:26 ZZZZTừCẩmHuyZZZ Kuuuuuuuuu Tống 26 1
1737 15:42:26 zCụcCứtMayMắn iS2iQuyềnStyle Tống 32 28
1738 15:42:27 PresidentTrump iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 8 1
1739 15:42:27 iBlackGOKU HiepDamSuThai Tống 32 3
1740 15:42:28 iBlackGOKU MrMinMin Tống 33 4
1741 15:42:28 iManboHieuThuBa Jx2VôCực Tống 33 1
1742 15:42:29 ImConGáiChủTịch PresidentTrump Tống 22 14
1743 15:42:31 ĐTBLạcNguyênSoái B52PriseStop Liêu 37 4
1744 15:42:31 TiênHồĐiệp ISzTriVDB Tống 14 2
1745 15:42:31 TiênHồĐiệp Jx2TyCut Tống 15 3
1746 15:42:32 MGBmax iKGzNaughtyboy Tống 27 5
1747 15:42:33 nevirr SutTungNoc Liêu 26 1
1748 15:42:34 ISxxThíchYÊN iManboHieuThuBa Liêu 23 1
1749 15:42:35 McLaren720 Profession Liêu 9 1
1750 15:42:35 McLaren720 zZMissSz Liêu 10 2
1751 15:42:35 XiaoMin iizThayChuaMeGai Liêu 24 2
1752 15:42:36 Obamama OreoOriginal Liêu 27 1
1753 15:42:36 DươngQuáCaCa HoàngDượcSưĐông Tống 26 1
1754 15:42:38 iHoaHồngĐen iSTzHoàngĐế Tống 27 1
1755 15:42:39 sSunFlower DươngQuáCaCa Liêu 26 2
1756 15:42:42 IooTiếpThịSữaooI iBlackGOKU Liêu 12 1
1757 15:42:45 ISxxThíchYÊN BúLồlChịTrân Liêu 24 2
1758 15:42:45 ĐTBLạcNguyênSoái jx2TieuBang Liêu 38 5
1759 15:42:45 IiChúTiễuĐaTình ChaoNguoiLa Liêu 42 1
1760 15:42:48 iiĐầuTrọc2MáiS MGBmax Liêu 10 1
1761 15:42:50 McLaren720 Oreo0riginal Liêu 11 3
1762 15:42:51 zzKimLong IiChúTiễuĐaTình Tống 34 1
1763 15:42:51 zCụcCứtMayMắn CrazyMango Tống 33 29
1764 15:42:51 Đàoooo MrHuyCs Tống 64 1
1765 15:42:52 Đàoooo MrHuyNmk Tống 65 2
1766 15:42:55 oS2oCôDâuMa BịThíchBéNguyệt Tống 15 1
1767 15:42:55 Messiiiiii manokchan Liêu 15 1
1768 15:42:55 sSunFlower Đàoooo Liêu 27 3
1769 15:42:57 HoàngDượcSưĐông iiCycloLovez Liêu 43 1
1770 15:42:58 zZMissSz xdamcanxa Tống 18 1
1771 15:42:59 iPornHun kingraop9 Liêu 15 1
1772 15:43:06 zzKimLong ChanSut15cm Tống 35 2
1773 15:43:08 iiRobLucci McLaren720 Tống 20 5
1774 15:43:09 1stVooTinh zTsunade Tống 8 1
1775 15:43:09 1stVooTinh EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 9 2
1776 15:43:12 Jx2TyCut iQuanNhịCa Liêu 23 1
1777 15:43:15 Jx2TyCut 1stVooTinh Liêu 24 2
1778 15:43:17 Messiiiiii iiNameDM Liêu 16 2
1779 15:43:17 HoàngDượcSưĐông B52PriseStop Liêu 44 2
1780 15:43:18 iHoaHồngĐen CrazyMango Tống 28 2
1781 15:43:19 iManboHieuThuBa xXxMrHuyXxX Tống 34 1
1782 15:43:19 iManboHieuThuBa sSunFlower Tống 35 2
1783 15:43:19 iManboHieuThuBa Kuuuuuuuuu Tống 36 3
1784 15:43:22 Obamama DươngQuáCaCa Liêu 28 2
1785 15:43:23 SutTungNoc XiaoMin Tống 20 1
1786 15:43:27 Đàoooo iiiMuộiMuộizII Tống 66 1
1787 15:43:28 iBlackGOKU iS2iQuyềnStyle Tống 34 1
1788 15:43:30 iiCycloLovez iHawkeye Tống 32 1
1789 15:43:30 s2HậuNghệs2 nevirr Tống 35 8
1790 15:43:31 Sendona Đàoooo Liêu 7 1
1791 15:43:33 iizThayChuaMeGai BịThíchBéNguyệt Tống 22 1
1792 15:43:34 Oreo0riginal LộcLừaĐểMàVui Tống 29 1
1793 15:43:39 s2HậuNghệs2 Jx2acbdef2xJ Tống 36 9
1794 15:43:39 iManboHieuThuBa Sendona Tống 37 4
1795 15:43:40 ZzNhiTyzZ SutTungNoc Liêu 2 1
1796 15:43:40 iHoaHồngĐen EmYêuCâyĐàm Tống 29 3
1797 15:43:43 Oreo0riginal HiepDamSuThai Tống 30 2
1798 15:43:44 izHueManzi LinhXeOm123 Tống 27 10
1799 15:43:45 IiChúTiễuĐaTình iHoaHồngĐen Liêu 43 1
1800 15:43:45 ChanSut15cm MyFenToms Liêu 14 1
1801 15:43:47 ZzNhiTyzZ OreoOriginal Liêu 3 2
1802 15:43:50 SưThúc xdamcanxa Tống 10 1
1803 15:43:51 iizThayChuaMeGai ChanSut15cm Tống 23 2
1804 15:43:52 Jx2VôCực Profession Liêu 27 1
1805 15:43:55 izMaNữGiấuTên cS2oBạchVôThường Tống 36 1
1806 15:43:56 izMaNữGiấuTên oS2oBạchVôThường Tống 37 2
1807 15:43:56 TiênHồĐiệp sSunFlower Tống 16 4
1808 15:43:56 iQuanNhịCa ĐánhXongĐừngChạy Tống 25 1
1809 15:43:58 iiCycloLovez Messiiiiii Tống 33 2
1810 15:44:01 ISxxThíchYÊN Đàoooo Liêu 25 3
1811 15:44:01 iHoaHồngĐen VạnCổTâmVương Tống 30 1
1812 15:44:07 MGBmax PresidentTrump Tống 28 1
1813 15:44:12 iKGzNaughtyboy iQuanNhịCa Liêu 14 1
1814 15:44:12 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi SưThúc Liêu 8 1
1815 15:44:12 iizThayChuaMeGai ĐTBLạcNguyênSoái Tống 24 3
1816 15:44:12 IooTiếpThịSữaooI iiRobLucci Liêu 13 2
1817 15:44:13 Jx2TyCut DươngQuáCaCa Liêu 25 3
1818 15:44:16 IooTiếpThịSữaooI iiNameDM Liêu 14 3
1819 15:44:17 manokchan IooTiếpThịSữaooI Tống 9 1
1820 15:44:18 MrMinMin B52PriseStop Liêu 7 1
1821 15:44:19 cS2oBạchVôThường iBlackGOKU Liêu 15 1
1822 15:44:20 1stVooTinh zTsunade Tống 10 1
1823 15:44:21 TiênHồĐiệp ISzTriVDB Tống 17 5
1824 15:44:21 XiaoMin Đàoooo Liêu 25 1
1825 15:44:21 TiênHồĐiệp HiepDamSuThai Tống 18 6
1826 15:44:21 TiênHồĐiệp CrazyMango Tống 19 7
1827 15:44:21 TiênHồĐiệp nevirr Tống 20 8
1828 15:44:24 VạnCổTâmVương DoanTrang2001 Liêu 20 1
1829 15:44:24 izHueManzi Jx2Mộngzz Tống 28 11
1830 15:44:25 IiChúTiễuĐaTình TiênHồĐiệp Liêu 44 2
1831 15:44:25 cS2oBạchVôThường zZMissSz Liêu 16 2
1832 15:44:25 IiChúTiễuĐaTình iizThayChuaMeGai Liêu 45 3
1833 15:44:26 iHoaHồngĐen IiChúTiễuĐaTình Tống 31 2
1834 15:44:27 HoàngDượcSưĐông Oreo0riginal Liêu 45 3
1835 15:44:28 cS2oBạchVôThường zzKimLong Liêu 17 3
1836 15:44:30 Jx2TyCut iManboHieuThuBa Liêu 26 4
1837 15:44:31 manokchan McLaren720 Tống 10 2
1838 15:44:31 iS2iQuyềnStyle JxKhôMáu Liêu 23 1
1839 15:44:31 SutTungNoc ISxxThíchYÊN Tống 21 1
1840 15:44:32 iHnLieuMangTop1 Kuuuuuuuuu Tống 20 1
1841 15:44:33 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi iHnLieuMangTop1 Liêu 9 2
1842 15:44:33 ZZZZTừCẩmHuyZZZ BịThíchBéNguyệt Tống 27 2
1843 15:44:34 iKGzNaughtyboy Jx2JaVaNjVLx Liêu 15 2
1844 15:44:36 LinhXeOm123 oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 11 1
1845 15:44:36 LinhXeOm123 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 12 2
1846 15:44:37 XiaoMin ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 26 2
1847 15:44:37 HắcYNhân ĐTBLạcNguyênSoái Tống 34 1
1848 15:44:37 Jx2acbdef2xJ kingraop9 Liêu 6 1
1849 15:44:42 Obamama OreoOriginal Liêu 29 3
1850 15:44:43 manokchan iPornHun Tống 11 3
1851 15:44:44 Đàoooo nevirr Tống 67 1
1852 15:44:45 1stVooTinh Jx2iYou Tống 11 2
1853 15:44:48 IooTiếpThịSữaooI BúLồlChịTrân Liêu 15 1
1854 15:44:48 B52PriseStop MrMinMin Tống 31 1
1855 15:44:50 ChanSut15cm Đàoooo Liêu 15 1
1856 15:44:51 VạnCổTâmVương NaThanPhong Liêu 21 2
1857 15:44:51 HoàngDượcSưĐông SưThúc Liêu 46 4
1858 15:44:52 oS2oCôDâuMa xdamcanxa Tống 16 2
1859 15:44:55 zzKimLong iHawkeye Tống 36 1
1860 15:44:55 iiCycloLovez HoanCa Tống 34 3
1861 15:44:55 Oreo0riginal Messiiiiii Tống 31 1
1862 15:44:55 Jx2VôCực iHoaHồngĐen Liêu 28 2
1863 15:44:58 HoàngDượcSưĐông zzKimLong Liêu 47 5
1864 15:44:58 Obamama iiCycloLovez Liêu 30 4
1865 15:44:59 HiepDamSuThai Oreo0riginal Liêu 6 1
1866 15:44:59 LộcLừaĐểMàVui NMDzMissLiLy Liêu 14 1
1867 15:45:00 zZMissSz zTsunade Tống 19 1
1868 15:45:00 iSaoEmLạiQuênS2 ĐánhXongĐừngChạy Tống 22 1
1869 15:45:01 VạnCổTâmVương OreoCookieVani Liêu 22 3
1870 15:45:01 B52PriseStop Jx2acbdef2xJ Tống 32 2
1871 15:45:02 LinhXeOm123 xxxNguyetCamxxx Liêu 13 3
1872 15:45:03 iSTzHoàngĐế iizThayChuaMeGai Liêu 18 1
1873 15:45:04 manokchan iKGzNaughtyboy Tống 12 4
1874 15:45:05 0reo0riginal VạnCổTâmVương Tống 8 8
1875 15:45:06 ĐTBLạcNguyênSoái HắcYNhân Liêu 39 1
1876 15:45:08 iXuânHạThuĐông LộcLừaĐểMàVui Tống 1 1
1877 15:45:09 Jx2TyCut Đàoooo Liêu 27 5
1878 15:45:10 TiênHồĐiệp XiaoMin Tống 21 1
1879 15:45:10 B52PriseStop HoàngDượcSưĐông Tống 33 3
1880 15:45:10 TiênHồĐiệp IiChúTiễuĐaTình Tống 22 2
1881 15:45:10 TiênHồĐiệp Sendona Tống 23 3
1882 15:45:11 Obamama B52PriseStop Liêu 31 5
1883 15:45:11 iBlackGOKU HiepDamSuThai Tống 35 1
1884 15:45:12 1stVooTinh iiizSugarDaddy Tống 12 3
1885 15:45:14 iQuanNhịCa oS2oNgaMyĐàn5 Tống 26 1
1886 15:45:15 ISxxNguoi LinhXeOm123 Tống 18 1
1887 15:45:16 Jx2TyCut TiênHồĐiệp Liêu 28 6
1888 15:45:17 ISxxNguoi IooTiếpThịSữaooI Tống 19 2
1889 15:45:20 ĐTBLạcNguyênSoái iHoaHồngĐen Liêu 40 2
1890 15:45:22 iManboHieuThuBa ZCanDyZ Tống 38 1
1891 15:45:23 iiRobLucci Obamama Tống 21 1
1892 15:45:24 MGBmax BịThíchBéNguyệt Tống 29 2
1893 15:45:24 PresidentTrump Oreo0riginal Liêu 9 1
1894 15:45:26 ChanSut15cm s2HậuNghệs2 Liêu 16 2
1895 15:45:27 iSTzHoàngĐế manokchan Liêu 19 2
1896 15:45:27 DươngQuáCaCa PresidentTrump Tống 27 1
1897 15:45:32 iS2iQuyềnStyle JxKhôMáu Liêu 24 2
1898 15:45:33 iiNameDM iS2iQuyềnStyle Tống 5 1
1899 15:45:33 Đàoooo iiiMuộiMuộizII Tống 68 1
1900 15:45:33 LộcLừaĐểMàVui iizThayChuaMeGai Liêu 15 1
1901 15:45:35 Jx2iYou iiNameDM Liêu 13 1
1902 15:45:35 zCụcCứtMayMắn ĐTBLạcNguyênSoái Tống 34 30
1903 15:45:35 ISxxThíchYÊN iQuanNhịCa Liêu 26 1
1904 15:45:36 iHoaHồngĐen Jx2iYou Tống 32 1
1905 15:45:36 iSTzHoàngĐế iBlackGOKU Liêu 20 3
1906 15:45:36 Jx2TyCut iHoaHồngĐen Liêu 29 7
1907 15:45:37 ISxxThíchYÊN iiCycloLovez Liêu 27 2
1908 15:45:39 OreoOriginal IiChúTiễuĐaTình Tống 41 1
1909 15:45:40 kingraop9 nevirr Tống 4 1
1910 15:45:40 iManboHieuThuBa oS2oPháiNgaMy Tống 39 2
1911 15:45:40 zZMissSz zTsunade Tống 20 2
1912 15:45:41 Jx2TyCut OreoOriginal Liêu 30 8
1913 15:45:43 iSTzHoàngĐế iiRobLucci Liêu 21 4
1914 15:45:43 zzKimLong iCoGaiRoBotPKz Tống 37 1
1915 15:45:47 sSunFlower zzKimLong Liêu 28 1
1916 15:45:47 Đàoooo Jx2iBắcKiềuPhong Tống 69 2
1917 15:45:47 Obamama HắcYNhân Liêu 32 1
1918 15:45:49 LộcLừaĐểMàVui SutTungNoc Liêu 16 2
1919 15:45:51 MGBmax iSTzHoàngĐế Tống 30 3
1920 15:45:52 ISzTriVDB MyFenToms Liêu 20 1
1921 15:45:54 MGBmax iPornHun Tống 31 4
1922 15:45:55 oS2oCôDâuMa BịThíchBéNguyệt Tống 17 3
1923 15:45:56 Đàoooo Kuuuuuuuuu Tống 70 3
1924 15:45:57 McLaren720 BúLồlChịTrân Liêu 12 1
1925 15:45:57 HoàngDượcSưĐông ChaoNguoiLa Liêu 48 1
1926 15:45:58 ChanSut15cm iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 17 3
1927 15:45:58 iBlackGOKU ChanSut15cm Tống 36 1
1928 15:45:59 B52PriseStop HoàngDượcSưĐông Tống 34 1
1929 15:46:01 zCụcCứtMayMắn xdamcanxa Tống 35 31
1930 15:46:02 Messiiiiii 1stVooTinh Liêu 17 1
1931 15:46:02 Messiiiiii iXuânHạThuĐông Liêu 18 2
1932 15:46:06 Jx2JaVaNjVLx sSunFlower Tống 13 1
1933 15:46:07 B52PriseStop ZCanDyZ Tống 35 2
1934 15:46:07 CrazyMango iManboHieuThuBa Liêu 21 1
1935 15:46:07 Jx2JaVaNjVLx Messiiiiii Tống 14 2
1936 15:46:09 zZMissSz IooTiếpThịSữaooI Tống 21 3
1937 15:46:10 iQuanNhịCa ĐánhXongĐừngChạy Tống 27 1
1938 15:46:10 LinhXeOm123 MGBmax Liêu 14 1
1939 15:46:10 cS2oBạchVôThường Đàoooo Liêu 18 4
1940 15:46:10 s2HậuNghệs2 LinhXeOm123 Tống 37 1
1941 15:46:10 xXxMrHuyXxX Oreo0riginal Liêu 20 1
1942 15:46:12 McLaren720 NMDzMissLiLy Liêu 13 2
1943 15:46:13 Jx2JaVaNjVLx McLaren720 Tống 15 3
1944 15:46:14 VạnCổTâmVương GiấcMơTrưa Liêu 23 1
1945 15:46:15 manokchan VạnCổTâmVương Tống 13 1
1946 15:46:17 Jx2TyCut iiNameDM Liêu 31 9
1947 15:46:18 XiaoMin SưThúc Liêu 27 1
1948 15:46:21 ISzTriVDB OreoOriginal Liêu 21 2
1949 15:46:21 iiCycloLovez CrazyMango Tống 35 1
1950 15:46:22 B52PriseStop LộcLừaĐểMàVui Tống 36 3
1951 15:46:23 DươngQuáCaCa Jx2iYou Tống 28 2
1952 15:46:24 HắcYNhân IiChúTiễuĐaTình Tống 35 1
1953 15:46:26 ĐTBLạcNguyênSoái iiCycloLovez Liêu 41 1
1954 15:46:26 zCụcCứtMayMắn BịThíchBéNguyệt Tống 36 32
1955 15:46:26 ZZZZTừCẩmHuyZZZ HiepDamSuThai Tống 28 1
1956 15:46:31 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi JxKhôMáu Liêu 10 3
1957 15:46:31 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi iBlackGOKU Liêu 11 4
1958 15:46:32 Sendona izMaNữGiấuTên Liêu 8 1
1959 15:46:32 HắcYNhân Sendona Tống 36 2
1960 15:46:35 cS2oBạchVôThường Oreo0riginal Liêu 19 5
1961 15:46:35 Jx2JaVaNjVLx ISxxThíchYÊN Tống 16 4
1962 15:46:36 Jx2TyCut iizThayChuaMeGai Liêu 32 10
1963 15:46:38 ISxxNguoi iiĐầuTrọc2MáiS Tống 20 3
1964 15:46:38 Jx2VôCực DươngQuáCaCa Liêu 29 3
1965 15:46:39 Đàoooo Jx2TyCut Tống 71 1
1966 15:46:40 ZZZZTừCẩmHuyZZZ ĐTBLạcNguyênSoái Tống 29 2
1967 15:46:41 zTsunade MyFenToms Liêu 23 1
1968 15:46:42 iQuanNhịCa oS2oBạchVôThường Tống 28 2
1969 15:46:43 iHoaHồngĐen ISzTriVDB Tống 33 1
1970 15:46:43 zzKimLong MrHuyNmk Tống 38 1
1971 15:46:44 iQuanNhịCa MrHuyCs Tống 29 3
1972 15:46:45 Obamama B52PriseStop Liêu 33 2
1973 15:46:47 XiaoMin Jx2JaVaNjVLx Liêu 28 2
1974 15:46:48 HắcYNhân EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 37 3
1975 15:46:48 zTsunade OreoOriginal Liêu 24 2
1976 15:46:48 iHoaHồngĐen Kuuuuuuuuu Tống 34 2
1977 15:46:48 iManboHieuThuBa Jx2VôCực Tống 40 1
1978 15:46:50 Obamama iManboHieuThuBa Liêu 34 3
1979 15:46:51 ISxxNguoi Jx2acbdef2xJ Tống 21 4
1980 15:46:51 izHueManzi xdamcanxa Tống 29 12
1981 15:46:52 cS2oBạchVôThường Đàoooo Liêu 20 6
1982 15:46:52 BịThíchBéNguyệt iQuanNhịCa Liêu 43 1
1983 15:46:53 BịThíchBéNguyệt ImConGáiChủTịch Liêu 44 2
1984 15:46:53 BịThíchBéNguyệt iBôngDoubleNắc Liêu 45 3
1985 15:46:53 BịThíchBéNguyệt CSzMissLiLy Liêu 46 4
1986 15:46:53 BịThíchBéNguyệt oS2oCôDâuMa Liêu 47 5
1987 15:46:54 iiRobLucci PresidentTrump Tống 22 1
1988 15:46:55 iiRobLucci xXxMrHuyXxX Tống 23 2
1989 15:46:55 Jx2iAnhTuan iiRobLucci Liêu 5 1
1990 15:46:57 Jx2iBắcKiềuPhong iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 23 1
1991 15:46:57 CrazyMango iHoaHồngĐen Liêu 22 1
1992 15:46:58 zzKimLong CrazyMango Tống 39 2
1993 15:46:58 izMaNữGiấuTên XiaoMin Tống 38 1
1994 15:46:58 izMaNữGiấuTên iKGzNaughtyboy Tống 39 2
1995 15:46:58 Obamama izMaNữGiấuTên Liêu 35 4
1996 15:46:59 zTsunade ChaoNguoiLa Liêu 25 3
1997 15:47:00 McLaren720 ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 14 1
1998 15:47:00 McLaren720 kingraop9 Liêu 15 2
1999 15:47:01 McLaren720 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 16 3
2000 15:47:02 McLaren720 oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 17 4
2001 15:47:04 iBlackGOKU zTsunade Tống 37 1
2002 15:47:06 SutTungNoc iS2iQuyềnStyle Tống 22 1
2003 15:47:07 iSTzHoàngĐế iHnLieuMangTop1 Liêu 22 1
2004 15:47:08 Jx2VôCực SutTungNoc Liêu 30 1
2005 15:47:08 Jx2VôCực iXuânHạThuĐông Liêu 31 2
2006 15:47:09 TiênHồĐiệp cS2oBạchVôThường Tống 24 1
2007 15:47:12 Jx2TyCut Đàoooo Liêu 33 1
2008 15:47:13 TiênHồĐiệp EmYêuCâyĐàm Tống 25 2
2009 15:47:15 iBlackGOKU ChanSut15cm Tống 38 2
2010 15:47:16 phideptrai BúLồlChịTrân Liêu 13 1
2011 15:47:18 MGBmax Messiiiiii Tống 32 1
2012 15:47:20 Profession LộcLừaĐểMàVui Tống 20 1
2013 15:47:20 iizThayChuaMeGai IiChúTiễuĐaTình Tống 25 1
2014 15:47:23 zTsunade ISxxNguoi Liêu 26 1
2015 15:47:23 Jx2iBắcKiềuPhong MGBmax Liêu 24 2
2016 15:47:23 HắcYNhân xdamcanxa Tống 38 4
2017 15:47:25 zTrieuTuLongz iiNameDM Liêu 3 1
2018 15:47:26 ISzTriVDB zzKimLong Liêu 22 1
2019 15:47:26 McLaren720 OreoOriginal Liêu 18 5
2020 15:47:27 iSaoEmLạiQuênS2 Jx2iYou Tống 23 1
2021 15:47:27 Obamama NMDzMissLiLy Liêu 36 5
2022 15:47:30 ISzTriVDB iManboHieuThuBa Liêu 23 2
2023 15:47:31 ImConGáiChủTịch Sendona Tống 23 1
2024 15:47:33 phideptrai iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 14 2
2025 15:47:34 s2HậuNghệs2 Jx2iBắcKiềuPhong Tống 38 2
2026 15:47:35 zZMissSz MrMinMin Tống 22 4
2027 15:47:38 iizThayChuaMeGai LinhXeOm123 Tống 26 2
2028 15:47:39 iiCycloLovez McLaren720 Tống 36 1
2029 15:47:41 1stVooTinh Jx2VôCực Tống 13 1
2030 15:47:41 oS2oCôDâuMa BịThíchBéNguyệt Tống 18 1
2031 15:47:41 s2HậuNghệs2 ISxxThíchYÊN Tống 39 3
2032 15:47:42 iHoaHồngĐen iHawkeye Tống 35 1
2033 15:47:42 1stVooTinh iTBxHoàngHậu Tống 14 2
2034 15:47:43 HoanCa Oreo0riginal Liêu 10 1
2035 15:47:43 s2HậuNghệs2 sSunFlower Tống 40 4
2036 15:47:43 HắcYNhân Jx2TyCut Tống 39 5
2037 15:47:46 HoanCa Profession Liêu 11 2
2038 15:47:47 iManboHieuThuBa Obamama Tống 41 1
2039 15:47:49 IiChúTiễuĐaTình HắcYNhân Liêu 46 1
2040 15:47:51 LộcLừaĐểMàVui Đàoooo Liêu 17 1
2041 15:47:53 zTsunade B52PriseStop Liêu 27 2
2042 15:47:54 iizThayChuaMeGai EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 27 3
2043 15:47:58 iiCycloLovez phideptrai Tống 37 2
2044 15:47:58 Kuuuuuuuuu iHnLieuMangTop1 Liêu 12 1
2045 15:47:58 iBlackGOKU HoàngDượcSưĐông Tống 39 3
2046 15:47:58 ZZZZTừCẩmHuyZZZ iS2iQuyềnStyle Tống 30 1
2047 15:47:59 iBlackGOKU ĐTBLạcNguyênSoái Tống 40 4
2048 15:47:59 manokchan CrazyMango Tống 14 2
2049 15:47:59 zTsunade MyFenToms Liêu 28 3
2050 15:47:59 zzKimLong zTsunade Tống 40 1
2051 15:48:00 DươngQuáCaCa iPornHun Tống 29 1
2052 15:48:02 OreoOriginal Jx2acbdef2xJ Tống 42 1
2053 15:48:02 SutTungNoc Jx2Mộngzz Tống 23 1
2054 15:48:04 BịThíchBéNguyệt iBlackGOKU Liêu 48 1
2055 15:48:08 LộcLừaĐểMàVui OreoOriginal Liêu 18 2
2056 15:48:08 Jx2iBắcKiềuPhong SutTungNoc Liêu 25 1
2057 15:48:11 MGBmax Jx2iYou Tống 33 1
2058 15:48:11 cS2oBạchVôThường SưThúc Liêu 21 1
2059 15:48:13 MGBmax HoanCa Tống 34 2
2060 15:48:14 xXxMrHuyXxX Oreo0riginal Liêu 21 1
2061 15:48:17 HắcYNhân xdamcanxa Tống 40 1
2062 15:48:18 TiênHồĐiệp LinhXeOm123 Tống 26 3
2063 15:48:18 xXxMrHuyXxX TiênHồĐiệp Liêu 22 2
2064 15:48:19 ĐTBLạcNguyênSoái iiNameDM Liêu 42 1
2065 15:48:19 IiChúTiễuĐaTình iizThayChuaMeGai Liêu 47 2
2066 15:48:20 ĐTBLạcNguyênSoái Jx2JaVaNjVLx Liêu 43 2
2067 15:48:20 IiChúTiễuĐaTình Đàoooo Liêu 48 3
2068 15:48:20 Obamama iiCycloLovez Liêu 37 1
2069 15:48:21 Jx2iBắcKiềuPhong iiRobLucci Liêu 26 2
2070 15:48:22 Jx2iBắcKiềuPhong manokchan Liêu 27 3
2071 15:48:22 ImConGáiChủTịch Kuuuuuuuuu Tống 24 2
2072 15:48:23 zZMissSz iCoGaiRoBotPKz Tống 23 5
2073 15:48:23 Messiiiiii zZMissSz Liêu 19 1
2074 15:48:24 iSaoEmLạiQuênS2 BịThíchBéNguyệt Tống 24 1
2075 15:48:26 iQuanNhịCa PresidentTrump Tống 30 1
2076 15:48:27 McLaren720 iXuânHạThuĐông Liêu 19 1
2077 15:48:28 HoàngDượcSưĐông zzKimLong Liêu 49 1
2078 15:48:30 sSunFlower MGBmax Liêu 29 1
2079 15:48:31 iHoaHồngĐen sSunFlower Tống 36 2
2080 15:48:32 oS2oVôTìnhTiễn iHnLieuMangTop1 Liêu 9 1
2081 15:48:32 ĐTBLạcNguyênSoái 1stVooTinh Liêu 44 3
2082 15:48:34 ISzTriVDB JxKhôMáu Liêu 24 3
2083 15:48:35 zTsunade iHoaHồngĐen Liêu 29 1
2084 15:48:35 ZZZZTừCẩmHuyZZZ ZzNhiTyzZ Tống 31 2
2085 15:48:36 ChanSut15cm iBlackGOKU Liêu 18 1
2086 15:48:39 iSaoEmLạiQuênS2 ISzTriVDB Tống 25 2
2087 15:48:40 ZZZZTừCẩmHuyZZZ Jx2iBắcKiềuPhong Tống 32 3
2088 15:48:42 IiChúTiễuĐaTình iQuanNhịCa Liêu 49 4
2089 15:48:43 iHawkeye ISxxNguoi Liêu 8 1
2090 15:48:44 Oreo0riginal zTrieuTuLongz Tống 32 1
2091 15:48:44 Đàoooo oS2oBạchVôThường Tống 72 1
2092 15:48:44 Oreo0riginal cS2oBạchVôThường Tống 33 2
2093 15:48:45 OreoOriginal ChanSut15cm Tống 43 1
2094 15:48:45 ZZZZTừCẩmHuyZZZ IiChúTiễuĐaTình Tống 33 4
2095 15:48:46 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 50 2
2096 15:48:47 XiaoMin Đàoooo Liêu 29 1
2097 15:48:49 ĐTBLạcNguyênSoái B52PriseStop Liêu 45 4
2098 15:48:50 Jx2iYou SutTungNoc Liêu 14 1
2099 15:48:54 HắcYNhân Sendona Tống 41 2
2100 15:48:56 iSTzHoàngĐế Jx2JaVaNjVLx Liêu 23 2
2101 15:48:57 Jx2TyCut TLq2SutDay Liêu 34 1
2102 15:49:01 s2HậuNghệs2 zTsunade Tống 41 5
2103 15:49:01 BlsMoonLight ThuThảo94 Liêu 11 1
2104 15:49:03 0reo0riginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 9 9
2105 15:49:03 MGBmax ISxxThíchYÊN Tống 35 1
2106 15:49:03 iiCycloLovez CrazyMango Tống 38 1
2107 15:49:03 iHoaHồngĐen HoàngDượcSưĐông Tống 37 1
2108 15:49:05 iiCycloLovez EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 39 2
2109 15:49:06 zZMissSz BịThíchBéNguyệt Tống 24 1
2110 15:49:06 iizThayChuaMeGai Jx2TyCut Tống 28 1
2111 15:49:07 MyFenToms iPornHun Tống 13 1
2112 15:49:08 iizThayChuaMeGai oS2oPháiNgaMy Tống 29 2
2113 15:49:09 zCụcCứtMayMắn xdamcanxa Tống 37 33
2114 15:49:09 zzKimLong Messiiiiii Tống 41 1
2115 15:49:10 phideptrai NMDzMissLiLy Liêu 15 1
2116 15:49:10 oS2oCôDâuMa iS2iQuyềnStyle Tống 19 2
2117 15:49:15 LộcLừaĐểMàVui DươngQuáCaCa Liêu 19 3
2118 15:49:17 cS2oBạchVôThường iizThayChuaMeGai Liêu 22 1
2119 15:49:18 Đàoooo oS2oVôTìnhTiễn Tống 73 1
2120 15:49:19 OreoOriginal MrMinMin Tống 44 1
2121 15:49:20 Jx2VôCực MyFenToms Liêu 32 1
2122 15:49:20 IiChúTiễuĐaTình iHnLieuMangTop1 Liêu 50 1
2123 15:49:21 1stVooTinh iHawkeye Tống 15 1
2124 15:49:23 Jx2iAnhTuan zZMissSz Liêu 6 2
2125 15:49:24 McLaren720 MGBmax Liêu 20 2
2126 15:49:25 XiaoMin Đàoooo Liêu 30 2
2127 15:49:25 izHueManzi McLaren720 Tống 30 13
2128 15:49:27 iiCycloLovez HoanCa Tống 40 3
2129 15:49:30 HoàngDượcSưĐông SưThúc Liêu 51 1
2130 15:49:32 Jx2iBắcKiềuPhong iQuanNhịCa Liêu 28 1
2131 15:49:32 Jx2VôCực B52PriseStop Liêu 33 2
2132 15:49:33 sSunFlower OreoOriginal Liêu 30 1
2133 15:49:36 ZZZZTừCẩmHuyZZZ zTsunade Tống 34 5
2134 15:49:38 ThuThảo94 LộcLừaĐểMàVui Tống 15 1
2135 15:49:38 IooTiếpThịSữaooI DươngQuáCaCa Liêu 16 1
2136 15:49:38 Đàoooo phideptrai Tống 74 1
2137 15:49:39 iHoaHồngĐen LinhXeOm123 Tống 38 2
2138 15:49:42 Đàoooo IooTiếpThịSữaooI Tống 75 2
2139 15:49:45 IiChúTiễuĐaTình iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 51 2
2140 15:49:46 TLq2SutDay Jx2VôCực Tống 1 1
2141 15:49:46 TLq2SutDay BlsMoonLight Tống 2 2
2142 15:49:47 ZZZZTừCẩmHuyZZZ IiChúTiễuĐaTình Tống 35 6
2143 15:49:48 PresidentTrump JxKhôMáu Liêu 10 1
2144 15:49:48 Profession BịThíchBéNguyệt Tống 21 1
2145 15:49:48 Kuuuuuuuuu ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 13 1
2146 15:49:49 ChanSut15cm iiCycloLovez Liêu 19 1
2147 15:49:49 Đàoooo Obamama Tống 76 3
2148 15:49:51 oS2oCôDâuMa xdamcanxa Tống 20 3
2149 15:49:53 CrazyMango oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 23 1
2150 15:49:53 Messiiiiii iHoaHồngĐen Liêu 20 1
2151 15:49:54 ĐTBLạcNguyênSoái zzKimLong Liêu 46 1
2152 15:49:55 MGBmax EmYêuCâyĐàm Tống 36 1
2153 15:49:56 Jx2iYou iQuanNhịCa Liêu 15 2
2154 15:49:57 OreoOriginal iPornHun Tống 45 1
2155 15:49:58 OreoOriginal sSunFlower Tống 46 2
2156 15:49:59 Profession CrazyMango Tống 22 2
2157 15:50:00 PresidentTrump iHnLieuMangTop1 Liêu 11 2
2158 15:50:01 Jx2iYou OreoOriginal Liêu 16 3
2159 15:50:03 1stVooTinh iCoGaiRoBotPKz Tống 16 2
2160 15:50:05 ChanSut15cm 1stVooTinh Liêu 20 2
2161 15:50:06 Jx2iYou Oreo0riginal Liêu 17 4
2162 15:50:07 zZMissSz ChanSut15cm Tống 25 1
2163 15:50:08 VạnCổTâmVương ThiếuLâm Liêu 24 1
2164 15:50:08 iizThayChuaMeGai zTsunade Tống 30 1
2165 15:50:13 Profession Messiiiiii Tống 23 3
2166 15:50:14 ĐTBLạcNguyênSoái DươngQuáCaCa Liêu 47 2
2167 15:50:14 ĐTBLạcNguyênSoái TLq2SutDay Liêu 48 3
2168 15:50:14 Profession PresidentTrump Tống 24 4
2169 15:50:16 B52PriseStop ISxxThíchYÊN Tống 37 1
2170 15:50:17 Jx2VôCực Đàoooo Liêu 34 1
2171 15:50:18 Jx2iYou iManboHieuThuBa Liêu 18 5
2172 15:50:19 SutTungNoc phideptrai Tống 24 1
2173 15:50:20 SutTungNoc oS2oVôTìnhTiễn Tống 25 2
2174 15:50:22 iiNameDM VạnCổTâmVương Tống 6 1
2175 15:50:22 iizThayChuaMeGai Jx2iYou Tống 31 2
2176 15:50:22 ĐTBLạcNguyênSoái iBlackGOKU Liêu 49 4
2177 15:50:23 IiChúTiễuĐaTình HắcYNhân Liêu 52 1
2178 15:50:23 ZZZZTừCẩmHuyZZZ IiChúTiễuĐaTình Tống 36 1
2179 15:50:24 Jx2iBắcKiềuPhong iizThayChuaMeGai Liêu 29 2
2180 15:50:25 BlsMoonLight zZMissSz Liêu 12 1
2181 15:50:29 ĐTBLạcNguyênSoái izHueManzi Liêu 50 5
2182 15:50:30 ISzTriVDB iHoaHồngĐen Liêu 25 1
2183 15:50:30 iiCycloLovez ISzTriVDB Tống 41 1
2184 15:50:31 MyFenToms zTrieuTuLongz Tống 14 1
2185 15:50:33 Profession BịThíchBéNguyệt Tống 25 5
2186 15:50:35 MGBmax Jx2acbdef2xJ Tống 37 2
2187 15:50:35 Jx2VôCực s2HậuNghệs2 Liêu 35 2
2188 15:50:35 xXxMrHuyXxX Jx2JaVaNjVLx Liêu 23 3
2189 15:50:36 SutTungNoc zTsunade Tống 26 3
2190 15:50:36 zzKimLong xXxMrHuyXxX Tống 42 1
2191 15:50:36 MGBmax HoanCa Tống 38 3
2192 15:50:36 iHawkeye SutTungNoc Liêu 9 1
2193 15:50:36 Đàoooo oS2oBạchVôThường Tống 77 1
2194 15:50:37 B52PriseStop iS2iQuyềnStyle Tống 38 2
2195 15:50:38 ĐTBLạcNguyênSoái SưThúc Liêu 51 6
2196 15:50:38 iQuanNhịCa iDCzNaughtyGirl Tống 31 1
2197 15:50:38 B52PriseStop ĐTBLạcNguyênSoái Tống 39 3
2198 15:50:38 iQuanNhịCa cS2oBạchVôThường Tống 32 2
2199 15:50:39 LinhXeOm123 Đàoooo Liêu 15 1
2200 15:50:40 izMaNữGiấuTên Jx2iBắcKiềuPhong Tống 40 1
2201 15:50:40 Jx2VôCực B52PriseStop Liêu 36 3
2202 15:50:41 Oreo0riginal LinhXeOm123 Tống 34 1
2203 15:50:42 ThuThảo94 McLaren720 Tống 16 2
2204 15:50:43 ThuThảo94 Sendona Tống 17 3
2205 15:50:43 OreoOriginal CrazyMango Tống 47 1
2206 15:50:44 Oreo0riginal LộcLừaĐểMàVui Tống 35 2
2207 15:50:44 MGBmax Kuuuuuuuuu Tống 39 4
2208 15:50:45 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 52 2
2209 15:50:46 HoàngDượcSưĐông Oreo0riginal Liêu 53 3
2210 15:50:47 ThuThảo94 ChanSut15cm Tống 18 4
2211 15:50:51 sSunFlower MGBmax Liêu 31 1
2212 15:50:51 iManboHieuThuBa HoàngDượcSưĐông Tống 42 1
2213 15:50:52 iManboHieuThuBa BịThíchBéNguyệt Tống 43 2
2214 15:50:54 zzKimLong IooTiếpThịSữaooI Tống 43 2
2215 15:50:55 manokchan ISxxThíchYÊN Tống 15 1
2216 15:50:57 iBlackGOKU XiaoMin Tống 41 1
2217 15:50:58 s2HậuNghệs2 IiChúTiễuĐaTình Tống 42 1
2218 15:50:59 Jx2TyCut TLq2SutDay Liêu 35 1
2219 15:50:59 Messiiiiii zzKimLong Liêu 21 1
2220 15:50:59 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi zZMissSz Liêu 12 1
2221 15:50:59 s2HậuNghệs2 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 43 2
2222 15:51:01 zTsunade iBlackGOKU Liêu 30 1
2223 15:51:06 HắcYNhân EmYêuCâyĐàm Tống 42 1
2224 15:51:13 iHoaHồngĐen ZzNhiTyzZ Tống 39 1
2225 15:51:13 0reo0riginal BịThíchBéNguyệt Tống 10 10
2226 15:51:15 HắcYNhân Messiiiiii Tống 43 2
2227 15:51:16 HoàngDượcSưĐông MyFenToms Liêu 54 1
2228 15:51:17 iQuanNhịCa iiĐầuTrọc2MáiS Tống 33 3
2229 15:51:17 Obamama izMaNữGiấuTên Liêu 38 1
2230 15:51:19 oS2oVôTìnhTiễn iQuanNhịCa Liêu 10 1
2231 15:51:19 Jx2iBắcKiềuPhong manokchan Liêu 30 1
2232 15:51:20 MrMinMin iManboHieuThuBa Liêu 8 1
2233 15:51:22 Jx2TyCut SutTungNoc Liêu 36 2
2234 15:51:22 Jx2TyCut OreoOriginal Liêu 37 3
2235 15:51:23 sSunFlower SưThúc Liêu 32 2
2236 15:51:24 HắcYNhân zTsunade Tống 44 3
2237 15:51:25 IooTiếpThịSữaooI iiCycloLovez Liêu 17 1
2238 15:51:27 HắcYNhân PresidentTrump Tống 45 4
2239 15:51:28 Đàoooo oS2oVôTìnhTiễn Tống 78 1
2240 15:51:30 s2HậuNghệs2 Jx2TyCut Tống 44 3
2241 15:51:31 kingraop9 VạnCổTâmVương Tống 5 1
2242 15:51:34 IiChúTiễuĐaTình ISxxNguoi Liêu 53 1
2243 15:51:36 B52PriseStop HoanCa Tống 40 1
2244 15:51:36 ImConGáiChủTịch BịThíchBéNguyệt Tống 25 3
2245 15:51:36 LộcLừaĐểMàVui jx2TieuBang Liêu 20 1
2246 15:51:37 CrazyMango Đàoooo Liêu 24 1
2247 15:51:40 iSaoEmLạiQuênS2 Kuuuuuuuuu Tống 26 1
2248 15:51:43 HiepDamSuThai iBlackGOKU Liêu 7 1
2249 15:51:46 zZMissSz iCoGaiRoBotPKz Tống 26 1
2250 15:51:48 iManboHieuThuBa Jx2Mộngzz Tống 44 1
2251 15:51:48 iManboHieuThuBa McLaren720 Tống 45 2
2252 15:51:49 Profession iiĐầuTrọc2MáiS Tống 26 6
2253 15:51:49 ThuThảo94 iHawkeye Tống 19 5
2254 15:51:49 oS2oCôDâuMa iPornHun Tống 21 4
2255 15:51:51 OreoOriginal oS2oVôTìnhTiễn Tống 48 1
2256 15:51:51 IooTiếpThịSữaooI iManboHieuThuBa Liêu 18 2
2257 15:51:52 HiepDamSuThai zzKimLong Liêu 8 2
2258 15:51:55 TiênHồĐiệp HoàngDượcSưĐông Tống 27 1
2259 15:51:55 Sendona OreoOriginal Liêu 9 1
2260 15:51:56 ISxxThíchYÊN izHueManzi Liêu 28 1
2261 15:51:56 iQuanNhịCa sSunFlower Tống 34 1
2262 15:51:57 iHnLieuMangTop1 Kuuuuuuuuu Tống 21 1
2263 15:51:57 xXxMrHuyXxX iQuanNhịCa Liêu 24 1
2264 15:51:58 IiChúTiễuĐaTình iHnLieuMangTop1 Liêu 54 2
2265 15:51:59 zZMissSz zTsunade Tống 27 2
2266 15:51:59 iHoaHồngĐen Jx2iAnhTuan Tống 40 2
2267 15:52:02 HiepDamSuThai Đàoooo Liêu 9 3
2268 15:52:03 iiCycloLovez BlsMoonLight Tống 42 1
2269 15:52:03 iiCycloLovez Jx2VôCực Tống 43 2
2270 15:52:04 Jx2JaVaNjVLx oS2oNgaMyĐàn5 Tống 17 1
2271 15:52:04 CrazyMango ThuThảo94 Liêu 25 2
2272 15:52:05 Jx2JaVaNjVLx oS2oPháiNgaMy Tống 18 2
2273 15:52:06 iBlackGOKU MrMinMin Tống 42 1
2274 15:52:08 TiênHồĐiệp ISzTriVDB Tống 28 2
2275 15:52:08 iiNameDM iSTzHoàngĐế Tống 7 2
2276 15:52:08 LinhXeOm123 iHoaHồngĐen Liêu 16 1
2277 15:52:11 IooTiếpThịSữaooI iBlackGOKU Liêu 19 3
2278 15:52:11 zzKimLong IooTiếpThịSữaooI Tống 44 1
2279 15:52:14 TLq2SutDay Jx2iBắcKiềuPhong Tống 3 1
2280 15:52:17 kingraop9 ISxxThíchYÊN Tống 6 2
2281 15:52:19 MyFenToms XiaoMin Tống 15 1
2282 15:52:19 ZZZZTừCẩmHuyZZZ ZzNhiTyzZ Tống 37 2
2283 15:52:20 ZZZZTừCẩmHuyZZZ BịThíchBéNguyệt Tống 38 3
2284 15:52:21 IiChúTiễuĐaTình Jx2JaVaNjVLx Liêu 55 3
2285 15:52:21 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi MyFenToms Liêu 13 1
2286 15:52:21 MyFenToms EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 16 1
2287 15:52:21 iSaoEmLạiQuênS2 Messiiiiii Tống 27 2
2288 15:52:22 MGBmax LộcLừaĐểMàVui Tống 40 1
2289 15:52:25 ISxxNguoi IiChúTiễuĐaTình Tống 22 1
2290 15:52:26 SutTungNoc Jx2iYou Tống 27 1
2291 15:52:27 iiCycloLovez CrazyMango Tống 44 3
2292 15:52:28 iHoaHồngĐen ĐTBLạcNguyênSoái Tống 41 1
2293 15:52:29 ZZZZTừCẩmHuyZZZ HoàngDượcSưĐông Tống 39 4
2294 15:52:31 JxKhôMáu Sendona Tống 12 1
2295 15:52:32 MGBmax ChanSut15cm Tống 41 2
2296 15:52:32 DươngQuáCaCa iiĐầuTrọc2MáiS Tống 30 1
2297 15:52:33 ThuThảo94 Obamama Tống 20 1
2298 15:52:34 ThuThảo94 MrHuyCs Tống 21 2
2299 15:52:35 iHoaHồngĐen PresidentTrump Tống 42 2
2300 15:52:36 HắcYNhân Jx2iAnhTuan Tống 46 5
2301 15:52:36 zTsunade B52PriseStop Liêu 31 1
2302 15:52:36 OreoOriginal iPornHun Tống 49 1
2303 15:52:37 xXxMrHuyXxX OreoOriginal Liêu 25 2
2304 15:52:38 iBlackGOKU zTsunade Tống 43 1
2305 15:52:38 sSunFlower SutTungNoc Liêu 33 1
2306 15:52:40 MGBmax HiepDamSuThai Tống 42 3
2307 15:52:40 Đàoooo iiiMuộiMuộizII Tống 79 1
2308 15:52:42 IooTiếpThịSữaooI SưThúc Liêu 20 1
2309 15:52:43 manokchan Jx2acbdef2xJ Tống 16 1
2310 15:52:43 Kuuuuuuuuu Đàoooo Liêu 14 1
2311 15:52:47 iS2iQuyềnStyle jx2TieuBang Liêu 25 1
2312 15:52:49 ISxxThíchYÊN iHoaHồngĐen Liêu 29 1
2313 15:52:49 sSunFlower iiCycloLovez Liêu 34 2
2314 15:52:50 iS2iQuyềnStyle 1stVooTinh Liêu 26 2
2315 15:52:50 MGBmax MrHuyNmk Tống 43 4
2316 15:52:51 HoàngDượcSưĐông iManboHieuThuBa Liêu 55 1
2317 15:52:54 iHawkeye zzKimLong Liêu 10 1
2318 15:52:58 MGBmax Jx2VôCực Tống 44 5
2319 15:52:58 Obamama Profession Liêu 39 1
2320 15:52:58 iizThayChuaMeGai sSunFlower Tống 32 1
2321 15:52:59 Jx2iBắcKiềuPhong Đàoooo Liêu 31 1
2322 15:53:00 ISxxThíchYÊN TiênHồĐiệp Liêu 30 2
2323 15:53:02 IiChúTiễuĐaTình iiNameDM Liêu 56 1
2324 15:53:02 IiChúTiễuĐaTình ISxxNguoi Liêu 57 2
2325 15:53:03 IiChúTiễuĐaTình ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 58 3
2326 15:53:03 McLaren720 MGBmax Liêu 21 1
2327 15:53:03 ThuThảo94 BlsMoonLight Tống 22 3
2328 15:53:04 McLaren720 ThuThảo94 Liêu 22 2
2329 15:53:05 Jx2TyCut MyFenToms Liêu 38 1
2330 15:53:05 Kuuuuuuuuu iXuânHạThuĐông Liêu 15 2
2331 15:53:06 iizThayChuaMeGai EmYêuCâyĐàm Tống 33 2
2332 15:53:07 HắcYNhân XiaoMin Tống 47 6
2333 15:53:08 ISxxThíchYÊN oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 31 3
2334 15:53:09 ChanSut15cm DươngQuáCaCa Liêu 21 1
2335 15:53:09 manokchan zTsunade Tống 17 2
2336 15:53:10 ISxxThíchYÊN TLq2SutDay Liêu 32 4
2337 15:53:10 HắcYNhân LinhXeOm123 Tống 48 7
2338 15:53:11 OreoOriginal phideptrai Tống 50 1
2339 15:53:13 Oreo0riginal IooTiếpThịSữaooI Tống 36 1
2340 15:53:14 B52PriseStop ChanSut15cm Tống 41 1
2341 15:53:16 McLaren720 Oreo0riginal Liêu 23 3
2342 15:53:19 Jx2iBắcKiềuPhong zZMissSz Liêu 32 2
2343 15:53:20 iHawkeye OreoOriginal Liêu 11 2
2344 15:53:24 iManboHieuThuBa HiepDamSuThai Tống 46 1
2345 15:53:25 iManboHieuThuBa Kuuuuuuuuu Tống 47 2
2346 15:53:25 Jx2VôCực Đàoooo Liêu 37 1
2347 15:53:25 LộcLừaĐểMàVui izHueManzi Liêu 21 1
2348 15:53:25 Jx2TyCut iManboHieuThuBa Liêu 39 2
2349 15:53:28 Profession iCoGaiRoBotPKz Tống 27 1
2350 15:53:30 Messiiiiii iQuanNhịCa Liêu 22 1
2351 15:53:33 XiaoMin zzKimLong Liêu 31 1
2352 15:53:33 iiCycloLovez EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 45 1
2353 15:53:34 Jx2iYou ImConGáiChủTịch Liêu 19 1
2354 15:53:34 Jx2iYou manokchan Liêu 20 2
2355 15:53:34 B52PriseStop HoanCa Tống 42 2
2356 15:53:35 DươngQuáCaCa iPornHun Tống 31 1
2357 15:53:36 B52PriseStop Jx2iYou Tống 43 3
2358 15:53:36 Jx2VôCực iizThayChuaMeGai Liêu 38 2
2359 15:53:36 B52PriseStop Messiiiiii Tống 44 4
2360 15:53:37 McLaren720 izMaNữGiấuTên Liêu 24 4
2361 15:53:37 Jx2iBắcKiềuPhong B52PriseStop Liêu 33 3
2362 15:53:38 XiaoMin SưThúc Liêu 32 2
2363 15:53:40 Jx2iAnhTuan TiênHồĐiệp Liêu 7 1
2364 15:53:43 CrazyMango iHoaHồngĐen Liêu 26 1
2365 15:53:43 DươngQuáCaCa CrazyMango Tống 32 2
2366 15:53:47 Sendona JxKhôMáu Liêu 10 1
2367 15:53:47 MrMinMin iBlackGOKU Liêu 9 1
2368 15:53:48 ISxxNguoi Sendona Tống 23 1
2369 15:53:49 iiCycloLovez Jx2iBắcKiềuPhong Tống 46 2
2370 15:53:50 ĐTBLạcNguyênSoái iiCycloLovez Liêu 52 1
2371 15:53:51 1stVooTinh zTsunade Tống 17 1
2372 15:53:51 oS2oNgaMyĐàn5 HắcYNhân Liêu 1 1
2373 15:53:51 OreoOriginal HoàngDượcSưĐông Tống 51 1
2374 15:53:52 Oreo0riginal ISzTriVDB Tống 37 1
2375 15:53:53 nevirr 1stVooTinh Liêu 27 1
2376 15:53:53 iSaoEmLạiQuênS2 BịThíchBéNguyệt Tống 28 3
2377 15:53:53 oS2oVôTìnhTiễn OreoOriginal Liêu 11 1
2378 15:53:54 XiaoMin zzKimLong Liêu 33 3
2379 15:53:54 XiaoMin Oreo0riginal Liêu 34 4
2380 15:53:55 Đàoooo iHawkeye Tống 80 1
2381 15:53:56 iSTzHoàngĐế ISxxNguoi Liêu 24 1
2382 15:53:57 kingraop9 VạnCổTâmVương Tống 7 3
2383 15:54:00 iManboHieuThuBa Jx2iAnhTuan Tống 48 1
2384 15:54:00 iManboHieuThuBa Obamama Tống 49 2
2385 15:54:00 iManboHieuThuBa Jx2TyCut Tống 50 3
2386 15:54:04 McLaren720 SutTungNoc Liêu 25 5
2387 15:54:05 IooTiếpThịSữaooI Jx2JaVaNjVLx Liêu 21 1
2388 15:54:07 ZZZZTừCẩmHuyZZZ oS2oPháiNgaMy Tống 40 1
2389 15:54:12 IiChúTiễuĐaTình iQuanNhịCa Liêu 59 4
2390 15:54:13 LộcLừaĐểMàVui jx2TieuBang Liêu 22 2
2391 15:54:13 B52PriseStop IiChúTiễuĐaTình Tống 45 1
2392 15:54:14 ImConGáiChủTịch nevirr Tống 26 1
2393 15:54:15 ChanSut15cm ImConGáiChủTịch Liêu 22 1
2394 15:54:16 Đàoooo phideptrai Tống 81 2
2395 15:54:17 MGBmax Jx2Mộngzz Tống 45 1
2396 15:54:18 HắcYNhân ĐTBLạcNguyênSoái Tống 49 1
2397 15:54:18 TLq2SutDay ISxxThíchYÊN Tống 4 1
2398 15:54:21 iSTzHoàngĐế iHoaHồngĐen Liêu 25 2
2399 15:54:22 Đàoooo LộcLừaĐểMàVui Tống 82 3
2400 15:54:24 OreoOriginal oS2oNgaMyĐàn5 Tống 52 1
2401 15:54:24 OreoOriginal iSTzHoàngĐế Tống 53 2
2402 15:54:25 Oreo0riginal oS2oVôTìnhTiễn Tống 38 1
2403 15:54:26 HoàngDượcSưĐông TiênHồĐiệp Liêu 56 1
2404 15:54:27 XiaoMin Oreo0riginal Liêu 35 5
2405 15:54:27 Đàoooo MrMinMin Tống 83 4
2406 15:54:27 Jx2VôCực SutTungNoc Liêu 39 3
2407 15:54:29 zTsunade iBlackGOKU Liêu 32 1
2408 15:54:30 Jx2TyCut iManboHieuThuBa Liêu 40 1
2409 15:54:31 zCụcCứtMayMắn ChanSut15cm Tống 38 34
2410 15:54:31 Obamama manokchan Liêu 40 1
2411 15:54:34 Obamama B52PriseStop Liêu 41 2
2412 15:54:35 ImConGáiChủTịch HiepDamSuThai Tống 27 1
2413 15:54:36 BịThíchBéNguyệt s2HậuNghệs2 Liêu 49 1
2414 15:54:36 BịThíchBéNguyệt DươngQuáCaCa Liêu 50 2
2415 15:54:36 BịThíchBéNguyệt oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 51 3
2416 15:54:36 BịThíchBéNguyệt Profession Liêu 52 4
2417 15:54:36 BịThíchBéNguyệt iHnLieuMangTop1 Liêu 53 5
2418 15:54:36 BịThíchBéNguyệt JxKhôMáu Liêu 54 6
2419 15:54:37 ISxxNguoi iCoGaiRoBotPKz Tống 24 1
2420 15:54:38 Jx2iYou MGBmax Liêu 21 1
2421 15:54:39 Jx2iBắcKiềuPhong GiấcMơTrưa Liêu 34 1
2422 15:54:40 Jx2VôCực NMDzMissLiLy Liêu 40 4
2423 15:54:40 OreoOriginal LinhXeOm123 Tống 54 3
2424 15:54:42 ISxxThíchYÊN OreoOriginal Liêu 33 1
2425 15:54:45 zTsunade TLq2SutDay Liêu 33 2
2426 15:54:45 sSunFlower ImConGáiChủTịch Liêu 35 1
2427 15:54:47 Đàoooo phideptrai Tống 84 5
2428 15:54:48 Kuuuuuuuuu iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 16 1
2429 15:54:49 zTsunade xxxNguyetCamxxx Liêu 34 3
2430 15:54:49 IooTiếpThịSữaooI iBlackGOKU Liêu 22 2
2431 15:54:50 iS2iQuyềnStyle 1stVooTinh Liêu 27 3
2432 15:54:50 iHoaHồngĐen Kuuuuuuuuu Tống 43 1
2433 15:54:51 Obamama MyFenToms Liêu 42 3
2434 15:54:51 IiChúTiễuĐaTình zZMissSz Liêu 60 1
2435 15:54:51 izHueManzi iS2iQuyềnStyle Tống 31 1
2436 15:54:53 Oreo0riginal McLaren720 Tống 39 1
2437 15:54:54 oS2oCôDâuMa zTsunade Tống 22 5
2438 15:54:54 Obamama Oreo0riginal Liêu 43 4
2439 15:54:57 Jx2JaVaNjVLx IiChúTiễuĐaTình Tống 19 1
2440 15:54:58 Obamama B52PriseStop Liêu 44 5
2441 15:54:58 iManboHieuThuBa sSunFlower Tống 51 1
2442 15:54:58 Đàoooo iHawkeye Tống 85 6
2443 15:54:59 zzKimLong Sendona Tống 45 1
2444 15:55:01 nevirr iBôngDoubleNắc Liêu 28 1
2445 15:55:02 OreoOriginal CrazyMango Tống 55 1
2446 15:55:04 Messiiiiii iXuânHạThuĐông Liêu 23 1
2447 15:55:04 Jx2iAnhTuan ThuThảo94 Liêu 8 1
2448 15:55:04 zCụcCứtMayMắn nevirr Tống 39 35
2449 15:55:05 iizThayChuaMeGai Messiiiiii Tống 34 1
2450 15:55:06 ISxxNguoi HoàngDượcSưĐông Tống 25 2
2451 15:55:06 s2HậuNghệs2 ISxxThíchYÊN Tống 45 1
2452 15:55:08 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 44 2
2453 15:55:10 Đàoooo iiĐầuTrọc2MáiS Tống 86 7
2454 15:55:10 iiCycloLovez Jx2iYou Tống 47 1
2455 15:55:10 iiCycloLovez Obamama Tống 48 2
2456 15:55:11 iiCycloLovez Jx2iBắcKiềuPhong Tống 49 3
2457 15:55:12 IooTiếpThịSữaooI iManboHieuThuBa Liêu 23 3
2458 15:55:12 IooTiếpThịSữaooI iiCycloLovez Liêu 24 4
2459 15:55:18 IooTiếpThịSữaooI izHueManzi Liêu 25 5
2460 15:55:18 B52PriseStop xXxMrHuyXxX Tống 46 1
2461 15:55:18 iBlackGOKU MrHuyCs Tống 44 1
2462 15:55:19 B52PriseStop MrHuyNmk Tống 47 2
2463 15:55:20 IiChúTiễuĐaTình ISxxNguoi Liêu 61 1
2464 15:55:20 JxKhôMáu IiChúTiễuĐaTình Tống 13 1
2465 15:55:21 Jx2iAnhTuan iHoaHồngĐen Liêu 9 2
2466 15:55:21 CrazyMango Đàoooo Liêu 27 1
2467 15:55:21 TiênHồĐiệp oS2oVôTìnhTiễn Tống 29 1
2468 15:55:21 TiênHồĐiệp Jx2TyCut Tống 30 2
2469 15:55:22 OreoOriginal IooTiếpThịSữaooI Tống 56 2
2470 15:55:24 Jx2acbdef2xJ zzKimLong Liêu 7 1
2471 15:55:29 ChanSut15cm iizThayChuaMeGai Liêu 23 1
2472 15:55:33 OreoOriginal LộcLừaĐểMàVui Tống 57 3
2473 15:55:35 B52PriseStop Obamama Tống 48 3
2474 15:55:36 B52PriseStop phideptrai Tống 49 4
2475 15:55:37 iQuanNhịCa BịThíchBéNguyệt Tống 35 1
2476 15:55:37 sSunFlower Jx2JaVaNjVLx Liêu 36 1
2477 15:55:38 Jx2VôCực SutTungNoc Liêu 41 5
2478 15:55:38 zZMissSz BlsMoonLight Tống 28 1
2479 15:55:40 DươngQuáCaCa nevirr Tống 33 1
2480 15:55:42 Đàoooo iHawkeye Tống 87 1
2481 15:55:42 Jx2VôCực manokchan Liêu 42 6
2482 15:55:42 iBlackGOKU Jx2acbdef2xJ Tống 45 2
2483 15:55:42 HoàngDượcSưĐông Oreo0riginal Liêu 57 1
2484 15:55:43 Kuuuuuuuuu iHoaHồngĐen Liêu 17 1
2485 15:55:43 HắcYNhân sSunFlower Tống 50 2
2486 15:55:44 iS2iQuyềnStyle oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 28 1
2487 15:55:51 ThuThảo94 Jx2VôCực Tống 23 1
2488 15:55:52 iiCycloLovez ISxxThíchYÊN Tống 50 1
2489 15:55:52 Profession ChanSut15cm Tống 28 1
2490 15:55:54 IiChúTiễuĐaTình JxKhôMáu Liêu 62 1
2491 15:55:54 ZZZZTừCẩmHuyZZZ ISzTriVDB Tống 41 2
2492 15:55:56 IiChúTiễuĐaTình DươngQuáCaCa Liêu 63 2
2493 15:55:57 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 58 2
2494 15:55:57 iManboHieuThuBa XiaoMin Tống 52 1
2495 15:55:57 McLaren720 GiấcMơTrưa Liêu 26 1
2496 15:55:58 iManboHieuThuBa ZzNhiTyzZ Tống 53 2
2497 15:55:58 Messiiiiii ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 24 1
2498 15:55:59 LinhXeOm123 iManboHieuThuBa Liêu 17 1
2499 15:56:00 Jx2iYou zZMissSz Liêu 22 1
2500 15:56:01 ThuThảo94 McLaren720 Tống 24 2
2501 15:56:01 CrazyMango HắcYNhân Liêu 28 2
2502 15:56:01 LộcLừaĐểMàVui MyFenToms Liêu 23 1
2503 15:56:01 HoanCa Đàoooo Liêu 12 1
2504 15:56:04 1stVooTinh ĐTBLạcNguyênSoái Tống 18 1
2505 15:56:05 ThuThảo94 Jx2iYou Tống 25 3
2506 15:56:06 Sendona TiênHồĐiệp Liêu 11 1
2507 15:56:07 Sendona ISxxNguoi Liêu 12 2
2508 15:56:11 zzKimLong EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 46 1
2509 15:56:12 Jx2VôCực iBlackGOKU Liêu 43 1
2510 15:56:14 Messiiiiii iHnLieuMangTop1 Liêu 25 2
2511 15:56:15 Messiiiiii iHoaHồngĐen Liêu 26 3
2512 15:56:17 Oreo0riginal Messiiiiii Tống 40 1
2513 15:56:18 zzKimLong Kuuuuuuuuu Tống 47 2
2514 15:56:18 HoàngDượcSưĐông zzKimLong Liêu 59 3
2515 15:56:18 Đàoooo iCoGaiRoBotPKz Tống 88 1
2516 15:56:18 Jx2iAnhTuan iXuânHạThuĐông Liêu 10 3
2517 15:56:18 nevirr MGBmax Liêu 29 1
2518 15:56:19 ISxxThíchYÊN Profession Liêu 34 1
2519 15:56:19 OreoOriginal LộcLừaĐểMàVui Tống 58 1
2520 15:56:20 iSaoEmLạiQuênS2 Sendona Tống 29 1
2521 15:56:22 HắcYNhân iSTzHoàngĐế Tống 51 1
2522 15:56:24 B52PriseStop CrazyMango Tống 50 5
2523 15:56:24 iHawkeye B52PriseStop Liêu 12 1
2524 15:56:25 Obamama 1stVooTinh Liêu 45 1
2525 15:56:26 HoanCa ThuThảo94 Liêu 13 2
2526 15:56:28 iSaoEmLạiQuênS2 IiChúTiễuĐaTình Tống 30 2
2527 15:56:29 Đàoooo Jx2iAnhTuan Tống 89 2
2528 15:56:32 Đàoooo ISzTriVDB Tống 90 3
2529 15:56:33 ImConGáiChủTịch BịThíchBéNguyệt Tống 28 1
2530 15:56:34 iizThayChuaMeGai oS2oPháiNgaMy Tống 35 1
2531 15:56:34 iizThayChuaMeGai oS2oNgaMyĐàn5 Tống 36 2
2532 15:56:34 ĐTBLạcNguyênSoái Oreo0riginal Liêu 53 1
2533 15:56:34 Jx2JaVaNjVLx Jx2TyCut Tống 20 1
2534 15:56:37 iSaoEmLạiQuênS2 EmYêuCâyĐàm Tống 31 3
2535 15:56:38 Jx2iYou iHoaHồngĐen Liêu 23 1
2536 15:56:40 iS2iQuyềnStyle iiCycloLovez Liêu 29 2
2537 15:56:40 manokchan Jx2acbdef2xJ Tống 18 1
2538 15:56:40 Jx2iYou TLq2SutDay Liêu 24 2
2539 15:56:41 VạnCổTâmVương Jx2MTGzZ Liêu 25 1
2540 15:56:44 zZMissSz HiepDamSuThai Tống 29 1
2541 15:56:48 nevirr OreoOriginal Liêu 30 2
2542 15:56:48 ImConGáiChủTịch ISxxThíchYÊN Tống 29 2
2543 15:56:49 McLaren720 iBlackGOKU Liêu 27 1
2544 15:56:51 TiênHồĐiệp HoàngDượcSưĐông Tống 31 1
2545 15:56:51 iManboHieuThuBa Jx2iYou Tống 54 1
2546 15:56:53 Jx2TyCut iQuanNhịCa Liêu 41 1
2547 15:56:55 ĐTBLạcNguyênSoái kingraop9 Liêu 54 2
2548 15:56:57 izHueManzi Obamama Tống 32 1
2549 15:56:59 s2HậuNghệs2 zTsunade Tống 46 2
2550 15:57:00 HắcYNhân Messiiiiii Tống 52 2
2551 15:57:02 MyFenToms nevirr Tống 17 1
2552 15:57:05 phideptrai zZMissSz Liêu 16 1
2553 15:57:05 Jx2VôCực s2HậuNghệs2 Liêu 44 2
2554 15:57:07 ISxxNguoi LộcLừaĐểMàVui Tống 26 1
2555 15:57:08 oS2oVôTìnhTiễn iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 12 1
2556 15:57:09 1stVooTinh ĐTBLạcNguyênSoái Tống 19 1
2557 15:57:09 Jx2iBắcKiềuPhong Jx2JaVaNjVLx Liêu 35 1
2558 15:57:10 Jx2iBắcKiềuPhong xxxNguyetCamxxx Liêu 36 2
2559 15:57:10 zzKimLong IooTiếpThịSữaooI Tống 48 1
2560 15:57:15 CrazyMango iHoaHồngĐen Liêu 29 1
2561 15:57:15 oS2oVôTìnhTiễn iManboHieuThuBa Liêu 13 2
2562 15:57:15 MyFenToms Jx2VôCực Tống 18 2
2563 15:57:15 LinhXeOm123 DươngQuáCaCa Liêu 18 2
2564 15:57:16 zCụcCứtMayMắn LinhXeOm123 Tống 40 36
2565 15:57:18 IiChúTiễuĐaTình JxKhôMáu Liêu 64 1
2566 15:57:19 ISxxThíchYÊN iBlackGOKU Liêu 35 1
2567 15:57:20 iiCycloLovez Jx2iBắcKiềuPhong Tống 51 1
2568 15:57:21 phideptrai iiCycloLovez Liêu 17 2
2569 15:57:21 HắcYNhân IiChúTiễuĐaTình Tống 53 3
2570 15:57:22 iizThayChuaMeGai BịThíchBéNguyệt Tống 37 3
2571 15:57:22 B52PriseStop iHawkeye Tống 51 1
2572 15:57:22 zzKimLong Jx2iYou Tống 49 2
2573 15:57:22 kingraop9 VạnCổTâmVương Tống 8 1
2574 15:57:24 B52PriseStop MrMinMin Tống 52 2
2575 15:57:29 Kuuuuuuuuu s2HậuNghệs2 Liêu 18 1
2576 15:57:29 Kuuuuuuuuu iHnLieuMangTop1 Liêu 19 2
2577 15:57:30 MyFenToms phideptrai Tống 19 3
2578 15:57:30 ZZZZTừCẩmHuyZZZ Sendona Tống 42 1
2579 15:57:32 iHoaHồngĐen BlsMoonLight Tống 45 1
2580 15:57:32 oS2oCôDâuMa Kuuuuuuuuu Tống 23 6
2581 15:57:33 zZMissSz zTsunade Tống 30 1
2582 15:57:35 Đàoooo oS2oVôTìnhTiễn Tống 91 4
2583 15:57:36 McLaren720 TLq2SutDay Liêu 28 2
2584 15:57:36 iQuanNhịCa ChanSut15cm Tống 36 1
2585 15:57:38 OreoOriginal McLaren720 Tống 59 1
2586 15:57:39 Đàoooo XiaoMin Tống 92 5
2587 15:57:41 nevirr iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 31 1
2588 15:57:41 0reo0riginal nevirr Tống 11 11
2589 15:57:41 sSunFlower iHoaHồngĐen Liêu 37 1
2590 15:57:45 HắcYNhân iCoGaiRoBotPKz Tống 54 4
2591 15:57:46 Jx2VôCực Đàoooo Liêu 45 1
2592 15:57:46 Jx2VôCực OreoOriginal Liêu 46 2
2593 15:57:47 izHueManzi CrazyMango Tống 33 2
2594 15:57:47 Profession BịThíchBéNguyệt Tống 29 1
2595 15:57:50 izMaNữGiấuTên VạnCổTâmVương Tống 41 1
2596 15:57:52 HoàngDượcSưĐông Oreo0riginal Liêu 60 1
2597 15:57:52 iManboHieuThuBa ISxxThíchYÊN Tống 55 1
2598 15:57:52 Jx2VôCực zzKimLong Liêu 47 3
2599 15:57:53 iManboHieuThuBa HoàngDượcSưĐông Tống 56 2
2600 15:57:56 Jx2iYou ThuThảo94 Liêu 25 1
2601 15:57:56 iizThayChuaMeGai Messiiiiii Tống 38 4
2602 15:57:58 TiênHồĐiệp EmYêuCâyĐàm Tống 32 2
2603 15:57:59 iManboHieuThuBa ĐTBLạcNguyênSoái Tống 57 3
2604 15:58:00 IiChúTiễuĐaTình MyFenToms Liêu 65 1
2605 15:58:01 ISzTriVDB iizThayChuaMeGai Liêu 26 1
2606 15:58:01 IooTiếpThịSữaooI iHoaHồngĐen Liêu 26 1
2607 15:58:02 Đàoooo IooTiếpThịSữaooI Tống 93 1
2608 15:58:03 Đàoooo HoanCa Tống 94 2
2609 15:58:04 Jx2iBắcKiềuPhong iiCycloLovez Liêu 37 1
2610 15:58:05 Đàoooo iHawkeye Tống 95 3
2611 15:58:05 sSunFlower iManboHieuThuBa Liêu 38 2
2612 15:58:05 izHueManzi Jx2iYou Tống 34 3
2613 15:58:07 Đàoooo zTsunade Tống 96 4
2614 15:58:07 s2HậuNghệs2 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 47 1
2615 15:58:11 Jx2TyCut B52PriseStop Liêu 42 2
2616 15:58:11 s2HậuNghệs2 BịThíchBéNguyệt Tống 48 2
2617 15:58:11 iHnLieuMangTop1 oS2oVôTìnhTiễn Tống 22 1
2618 15:58:14 sSunFlower OreoOriginal Liêu 39 3
2619 15:58:17 XiaoMin manokchan Liêu 36 1
2620 15:58:18 HoàngDượcSưĐông iQuanNhịCa Liêu 61 1
2621 15:58:18 Oreo0riginal LộcLừaĐểMàVui Tống 41 1
2622 15:58:18 iS2iQuyềnStyle NMDzMissLiLy Liêu 30 3
2623 15:58:19 ĐTBLạcNguyênSoái izHueManzi Liêu 55 1
2624 15:58:20 nevirr JxKhôMáu Liêu 32 1
2625 15:58:20 nevirr ISxxNguoi Liêu 33 2
2626 15:58:21 Jx2TyCut iBlackGOKU Liêu 43 3
2627 15:58:24 IiChúTiễuĐaTình TiênHồĐiệp Liêu 66 2
2628 15:58:25 IiChúTiễuĐaTình iXuânHạThuĐông Liêu 67 3
2629 15:58:25 ISxxThíchYÊN Jx2JaVaNjVLx Liêu 36 1
2630 15:58:26 LinhXeOm123 Profession Liêu 19 1
2631 15:58:28 HoàngDượcSưĐông MGBmax Liêu 62 2
2632 15:58:28 Đàoooo Jx2VôCực Tống 97 5
2633 15:58:30 Jx2iAnhTuan TLq2SutDay Liêu 11 1
2634 15:58:30 iSaoEmLạiQuênS2 Kuuuuuuuuu Tống 32 1
2635 15:58:31 iHoaHồngĐen LinhXeOm123 Tống 46 1
2636 15:58:34 CrazyMango iHoaHồngĐen Liêu 30 1
2637 15:58:34 iizThayChuaMeGai Messiiiiii Tống 39 1
2638 15:58:35 Jx2iAnhTuan zzKimLong Liêu 12 2
2639 15:58:36 zTsunade 1stVooTinh Liêu 35 1
2640 15:58:38 s2HậuNghệs2 BịThíchBéNguyệt Tống 49 3
2641 15:58:40 Jx2iYou Đàoooo Liêu 26 1
2642 15:58:41 B52PriseStop nevirr Tống 53 1
2643 15:58:42 Jx2VôCực zZMissSz Liêu 48 1
2644 15:58:43 iiCycloLovez phideptrai Tống 52 1
2645 15:58:46 Oreo0riginal iS2iQuyềnStyle Tống 42 2
2646 15:58:47 ĐTBLạcNguyênSoái Oreo0riginal Liêu 56 2
2647 15:58:49 iizThayChuaMeGai ISzTriVDB Tống 40 2
2648 15:58:49 OreoOriginal ZzNhiTyzZ Tống 60 1
2649 15:58:49 Jx2iAnhTuan OreoOriginal Liêu 13 3
2650 15:58:49 B52PriseStop Sendona Tống 54 2
2651 15:58:50 izHueManzi Jx2acbdef2xJ Tống 35 1
2652 15:58:53 iSTzHoàngĐế iizThayChuaMeGai Liêu 26 1
2653 15:58:56 MyFenToms Jx2TyCut Tống 20 1
2654 15:58:56 iSTzHoàngĐế iQuanNhịCa Liêu 27 2
2655 15:58:58 XiaoMin MyFenToms Liêu 37 2
2656 15:58:58 Jx2iYou ThuThảo94 Liêu 27 2
2657 15:58:58 HoàngDượcSưĐông izHueManzi Liêu 63 3
2658 15:58:58 iHnLieuMangTop1 Jx2iAnhTuan Tống 23 2
2659 15:59:02 iManboHieuThuBa EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 58 1
2660 15:59:04 iiCycloLovez XiaoMin Tống 53 2
2661 15:59:04 iiCycloLovez MrMinMin Tống 54 3
2662 15:59:04 B52PriseStop HoàngDượcSưĐông Tống 55 3
2663 15:59:08 zZMissSz iSTzHoàngĐế Tống 31 1
2664 15:59:08 iBlackGOKU BịThíchBéNguyệt Tống 46 1
2665 15:59:08 zZMissSz EmYêuCâyĐàm Tống 32 2
2666 15:59:08 sSunFlower zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 40 4
2667 15:59:08 sSunFlower DoanTrang2001 Liêu 41 5
2668 15:59:10 MGBmax CrazyMango Tống 46 1
2669 15:59:16 ISxxNguoi IiChúTiễuĐaTình Tống 27 1
2670 15:59:16 MGBmax iTBxHoàngHậu Tống 47 2
2671 15:59:17 iiCycloLovez HoanCa Tống 55 4
2672 15:59:18 IooTiếpThịSữaooI CSzMissLiLy Liêu 27 1
2673 15:59:18 zTsunade Oreo0riginal Liêu 36 2
2674 15:59:19 OreoOriginal oS2oPháiNgaMy Tống 61 1
2675 15:59:20 iManboHieuThuBa LinhXeOm123 Tống 59 2
2676 15:59:22 ChanSut15cm iBlackGOKU Liêu 24 1
2677 15:59:24 iQuanNhịCa Kuuuuuuuuu Tống 37 1
2678 15:59:26 iiCycloLovez ChanSut15cm Tống 56 5
2679 15:59:26 HoàngDượcSưĐông MGBmax Liêu 64 1
2680 15:59:27 Jx2JaVaNjVLx oS2oNgaMyĐàn5 Tống 21 1
2681 15:59:28 ISzTriVDB OreoOriginal Liêu 27 1
2682 15:59:29 Obamama BánhOreoDâu Liêu 46 1
2683 15:59:29 LộcLừaĐểMàVui iizThayChuaMeGai Liêu 24 1
2684 15:59:30 oS2oVôTìnhTiễn 1stVooTinh Liêu 14 1
2685 15:59:34 iQuanNhịCa HoàngDượcSưĐông Tống 38 2
2686 15:59:34 iHoaHồngĐen ISzTriVDB Tống 47 1
2687 15:59:34 Jx2TyCut iQuanNhịCa Liêu 44 1
2688 15:59:35 iManboHieuThuBa Messiiiiii Tống 60 3
2689 15:59:39 Oreo0riginal LộcLừaĐểMàVui Tống 43 1
2690 15:59:39 XiaoMin B52PriseStop Liêu 38 1
2691 15:59:41 Jx2acbdef2xJ manokchan Liêu 8 1
2692 15:59:41 zzKimLong phideptrai Tống 50 1
2693 15:59:42 0reo0riginal McLaren720 Tống 12 12
2694 15:59:44 iHoaHồngĐen iiiMuộiMuộizII Tống 48 2
2695 15:59:45 Jx2iBắcKiềuPhong Oreo0riginal Liêu 38 2
2696 15:59:45 MyFenToms Jx2iBắcKiềuPhong Tống 21 1
2697 15:59:45 zZMissSz Jx2TyCut Tống 33 3
2698 15:59:45 ThuThảo94 BịThíchBéNguyệt Tống 26 1
2699 15:59:47 iiCycloLovez Jx2VôCực Tống 57 6
2700 15:59:50 iBlackGOKU HiepDamSuThai Tống 47 1
2701 15:59:50 ISxxThíchYÊN OreoOriginal Liêu 37 2
2702 15:59:50 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 57 3
2703 15:59:51 Jx2JaVaNjVLx LinhXeOm123 Tống 22 2
2704 15:59:52 ThuThảo94 IiChúTiễuĐaTình Tống 27 2
2705 15:59:52 ISxxNguoi Jx2iAnhTuan Tống 28 2
2706 15:59:53 Jx2acbdef2xJ izHueManzi Liêu 9 2
2707 15:59:55 HoàngDượcSưĐông MGBmax Liêu 65 1
2708 15:59:56 Jx2JaVaNjVLx Sendona Tống 23 3
2709 15:59:58 iizThayChuaMeGai ĐTBLạcNguyênSoái Tống 41 1
2710 15:59:59 XiaoMin zzKimLong Liêu 39 2
2711 15:59:59 zTsunade ImConGáiChủTịch Liêu 37 3
2712 16:00:02 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 14 1
2713 16:00:02 s2HậuNghệs2 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 50 4
2714 16:00:02 oS2oVôTìnhTiễn NMDzMissLiLy Liêu 15 2
2715 16:00:03 HoàngDượcSưĐông iHoaHồngĐen Liêu 66 2
2716 16:00:04 ThuThảo94 CrazyMango Tống 28 3
2717 16:00:04 iS2iQuyềnStyle iiCycloLovez Liêu 31 1
2718 16:00:05 HắcYNhân Jx2iYou Tống 55 5
2719 16:00:05 nevirr iQuanNhịCa Liêu 34 1
2720 16:00:05 ZzNhiTyzZ TLq2SutDay Liêu 4 1
2721 16:00:07 B52PriseStop Jx2acbdef2xJ Tống 56 1
2722 16:00:08 zCụcCứtMayMắn ZzNhiTyzZ Tống 41 37
2723 16:00:08 zTsunade OreoOriginal Liêu 38 4
2724 16:00:08 ISzTriVDB zZMissSz Liêu 28 1
2725 16:00:09 B52PriseStop iS2iQuyềnStyle Tống 57 2
2726 16:00:12 iizThayChuaMeGai sSunFlower Tống 42 2
2727 16:00:13 iizThayChuaMeGai IooTiếpThịSữaooI Tống 43 3
2728 16:00:14 Jx2TyCut TiênHồĐiệp Liêu 45 1
2729 16:00:15 Oreo0riginal zTsunade Tống 44 1
2730 16:00:15 ISxxThíchYÊN KhúcNhạcBolero Liêu 38 3
2731 16:00:15 s2HậuNghệs2 ISzTriVDB Tống 51 5
2732 16:00:16 BịThíchBéNguyệt Jx2JaVaNjVLx Liêu 55 1
2733 16:00:18 Oreo0riginal xXxMrHuyXxX Tống 45 2
2734 16:00:18 nevirr iizThayChuaMeGai Liêu 35 2
2735 16:00:19 ZZZZTừCẩmHuyZZZ nevirr Tống 43 2
2736 16:00:20 JxKhôMáu IiChúTiễuĐaTình Tống 14 1
2737 16:00:20 ĐTBLạcNguyênSoái ISxxNguoi Liêu 58 1
2738 16:00:20 ĐTBLạcNguyênSoái xxxNguyetCamxxx Liêu 59 2
2739 16:00:23 OreoOriginal MrHuyCs Tống 62 1
2740 16:00:23 0reo0riginal xXxMrHuyXxX Tống 13 13
2741 16:00:23 B52PriseStop XiaoMin Tống 58 3
2742 16:00:23 OreoOriginal MrHuyNmk Tống 63 2
2743 16:00:29 HoàngDượcSưĐông ThuThảo94 Liêu 67 3
2744 16:00:29 manokchan LộcLừaĐểMàVui Tống 19 1
2745 16:00:31 oS2oVôTìnhTiễn HắcYNhân Liêu 16 3
2746 16:00:32 phideptrai iHnLieuMangTop1 Liêu 18 1
2747 16:00:35 iiCycloLovez Jx2iYou Tống 58 1
2748 16:00:35 HoàngDượcSưĐông B52PriseStop Liêu 68 4
2749 16:00:35 Profession ĐTBLạcNguyênSoái Tống 30 1
2750 16:00:37 Messiiiiii iManboHieuThuBa Liêu 27 1
2751 16:00:38 1stVooTinh oS2oVôTìnhTiễn Tống 20 1
2752 16:00:38 Jx2VôCực JxKhôMáu Liêu 49 1
2753 16:00:39 MyFenToms ISxxThíchYÊN Tống 22 1
2754 16:00:41 ChanSut15cm zzKimLong Liêu 25 1
2755 16:00:46 IiChúTiễuĐaTình iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 68 1
2756 16:00:46 IooTiếpThịSữaooI TiênHồĐiệp Liêu 28 1
2757 16:00:47 LinhXeOm123 izHueManzi Liêu 20 1
2758 16:00:48 MGBmax BịThíchBéNguyệt Tống 48 1
2759 16:00:52 sSunFlower Profession Liêu 42 1
2760 16:00:53 McLaren720 GiấcMơTrưa Liêu 29 1
2761 16:00:54 MGBmax McLaren720 Tống 49 2
2762 16:00:54 Jx2iBắcKiềuPhong MGBmax Liêu 39 1
2763 16:00:54 phideptrai s2HậuNghệs2 Liêu 19 2
2764 16:00:54 Jx2VôCực iHoaHồngĐen Liêu 50 2
2765 16:00:55 iiCycloLovez zTsunade Tống 59 2
2766 16:00:55 iiCycloLovez MrMinMin Tống 60 3
2767 16:00:55 iiCycloLovez HoanCa Tống 61 4
2768 16:00:56 iiCycloLovez ChanSut15cm Tống 62 5
2769 16:00:59 iizThayChuaMeGai IooTiếpThịSữaooI Tống 44 1
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 15:16:16 zCụcCứtMayMắn Liêu
2 15:16:56 Jx2acbdef2xJ Tống
3 15:18:40 MyFenToms Liêu
4 15:19:25 iiiCaVeChuaiii Tống
5 15:21:48 MGBmax Liêu
6 15:22:16 IooTiếpThịSữaooI Tống
7 15:23:55 izMaNữGiấuTên Liêu
8 15:24:22 HiepDamSuThai Tống
9 15:28:15 TiênHồĐiệp Liêu
10 15:28:24 ThuThảo94 Liêu
11 15:28:29 iSTzHoàngĐế Tống
12 15:31:08 s2HậuNghệs2 Liêu
13 15:31:12 iSTzHoàngĐế Tống
14 15:31:27 HoanCa Tống
15 15:33:34 izMaNữGiấuTên Liêu
16 15:33:42 Jx2TyCut Tống
17 15:35:28 izMaNữGiấuTên Liêu
18 15:35:34 cS2oBạchVôThường Tống
19 15:35:51 MGBmax Liêu
20 15:35:57 iSTzHoàngĐế Tống
21 15:36:46 izMaNữGiấuTên Liêu
22 15:36:55 iSTzHoàngĐế Tống
23 15:37:11 iSaoEmLạiQuênS2 Liêu
24 15:38:30 Messiiiiii Tống
25 15:39:25 ThuThảo94 Liêu
26 15:40:40 Jx2iBắcKiềuPhong Tống
27 15:42:18 SutTungNoc Liêu
28 15:43:04 zTsunade Tống
29 15:45:27 SutTungNoc Liêu
30 15:46:35 iKGzNaughtyboy Tống
31 15:46:46 Jx2JaVaNjVLx Liêu
32 15:47:23 Jx2iBắcKiềuPhong Tống
33 15:47:51 Jx2JaVaNjVLx Liêu
34 15:49:08 Obamama Tống
35 15:49:58 SutTungNoc Liêu
36 15:51:37 MrMinMin Tống
37 15:52:42 TLq2SutDay Liêu
38 15:54:14 Jx2VôCực Tống
39 15:55:30 zCụcCứtMayMắn Liêu
40 15:56:10 Jx2iBắcKiềuPhong Tống
41 15:58:07 Jx2JaVaNjVLx Liêu
42 15:59:33 HiepDamSuThai Tống
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 15:17:39 558 450
2 15:19:19 1329 1302
3 15:20:59 1962 2007
4 15:22:39 2782 2979
5 15:24:19 3563 3783
6 15:25:59 4145 4576
7 15:27:39 4882 5396
8 15:29:19 5479 6221
9 15:30:59 6189 6989
10 15:32:39 6916 7709
11 15:34:19 7599 8480
12 15:35:59 8393 9256
13 15:37:39 9123 10267
14 15:39:19 9759 11020
15 15:40:59 10311 11891
16 15:42:39 10993 12743
17 15:44:19 11379 13258
18 15:45:59 12099 13993
19 15:47:39 12793 14703
20 15:49:19 13357 15386
21 15:50:59 13957 16114
22 15:52:39 14348 16838
23 15:54:19 14998 17367
24 15:55:59 15672 18108
25 15:57:39 16177 18743
26 15:59:19 16749 19345
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
1 Đàoooo Liêu 97 70
2 IiChúTiễuĐaTình Tống 68 44
3 HoàngDượcSưĐông Tống 68 31
4 OreoOriginal Liêu 63 58
5 iiCycloLovez Liêu 62 29
6 iManboHieuThuBa Liêu 60 36
7 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 59 37
8 B52PriseStop Liêu 58 39
9 BịThíchBéNguyệt Tống 55 54
10 HắcYNhân Liêu 55 20
11 s2HậuNghệs2 Liêu 51 14
12 Jx2VôCực Tống 50 17
13 zzKimLong Liêu 50 39
14 MGBmax Liêu 49 32
15 iHoaHồngĐen Liêu 48 24
16 iBlackGOKU Liêu 47 47
17 Obamama Tống 46 23
18 Jx2TyCut Tống 45 23
19 Oreo0riginal Liêu 45 44
20 iizThayChuaMeGai Liêu 44 38
21 ZZZZTừCẩmHuyZZZ Liêu 43 20
22 sSunFlower Tống 42 27
23 izMaNữGiấuTên Liêu 41 16
24 zCụcCứtMayMắn Liêu 41 1
25 XiaoMin Tống 39 19
26 Jx2iBắcKiềuPhong Tống 39 24
27 ISxxThíchYÊN Tống 38 30
28 zTsunade Tống 38 49
29 iQuanNhịCa Liêu 38 35
30 izHueManzi Liêu 35 11
31 nevirr Tống 35 35
32 zZMissSz Liêu 33 30
33 DươngQuáCaCa Liêu 33 22
34 TiênHồĐiệp Liêu 32 19
35 iSaoEmLạiQuênS2 Liêu 32 24
36 iS2iQuyềnStyle Tống 31 24
37 CrazyMango Tống 30 36
38 Profession Liêu 30 20
39 McLaren720 Tống 29 23
40 ImConGáiChủTịch Liêu 29 8
41 ISzTriVDB Tống 28 20
42 ISxxNguoi Liêu 28 22
43 ThuThảo94 Liêu 28 22
44 IooTiếpThịSữaooI Tống 28 20
45 Jx2iYou Tống 27 40
46 SutTungNoc Liêu 27 33
47 iSTzHoàngĐế Tống 27 11
48 Messiiiiii Tống 27 32
49 ChanSut15cm Tống 25 30
50 VạnCổTâmVương Tống 25 25
51 xXxMrHuyXxX Tống 25 10
52 LộcLừaĐểMàVui Tống 24 30
53 oS2oCôDâuMa Liêu 23 3
54 iiRobLucci Liêu 23 13
55 iHnLieuMangTop1 Liêu 23 24
56 Jx2JaVaNjVLx Liêu 23 28
57 MyFenToms Liêu 22 34
58 cS2oBạchVôThường Tống 22 10
59 1stVooTinh Liêu 20 25
60 LinhXeOm123 Tống 20 32
61 phideptrai Tống 19 26
62 Kuuuuuuuuu Tống 19 31
63 manokchan Liêu 19 21
64 oS2oVôTìnhTiễn Tống 16 18
65 iKGzNaughtyboy Tống 15 16
66 iPornHun Tống 15 28
67 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Tống 14 27
68 TonyStark Tống 14 7
69 JxKhôMáu Liêu 14 25
70 iiizSugarDaddy Tống 14 13
71 0reo0riginal Liêu 13 0
72 NgáoĐá Liêu 13 11
73 HoanCa Tống 13 24
74 Jx2iAnhTuan Tống 13 10
75 ĐánhXongĐừngChạy Tống 13 23
76 Sendona Tống 12 28
77 iHawkeye Tống 12 26
78 BlsMoonLight Tống 12 11
79 PresidentTrump Tống 11 20
80 NaThanPhong Liêu 11 18
81 iiiCaVeChuaiii Tống 11 12
82 zZzGCLZzZ Liêu 11 16
83 SưThúc Liêu 10 30
84 iiĐầuTrọc2MáiS Tống 10 13
85 BomieK Tống 9 13
86 Jx2acbdef2xJ Tống 9 21
87 MrMinMin Tống 9 20
88 HiepDamSuThai Tống 9 20
89 BúLồlChịTrân Liêu 9 19
90 IzzGoGeTa Tống 9 9
91 kingraop9 Liêu 8 18
92 iiNameDM Liêu 7 11
93 toilatoiii Liêu 6 9
94 TsukishiroYukito Tống 6 8
95 iiDHiiMr62ii Tống 5 10
96 TLq2SutDay Liêu 4 9
97 ZzNhiTyzZ Tống 4 14
98 YSLxVùngNhạyCảm Liêu 3 0
99 zTrieuTuLongz Tống 3 8
100 HuỳnhTấnLộc Liêu 2 10
101 HảoHảoChuaCay Tống 2 6
102 ThíchThìĐến Liêu 2 10
103 LãoCữu Tống 2 9
104 IzMáuLạnh Liêu 2 9
105 xxxNguyetCamxxx Liêu 1 11
106 oS2oNgaMyĐàn5 Tống 1 10
107 iDCzNaughtyGirl Tống 1 6
108 iXuânHạThuĐông Liêu 1 20
109 iMưaBongBóng Tống 1 13
110 xdamcanxa Tống 1 32
111 phuongKUIGD Liêu 1 6
112 iDạThiênLăng Tống 1 7
113 NMDzMissLiLy Liêu 1 21
114 DJxNhạcĐámMa Liêu 1 4
115 MrTeddy Liêu 1 5
116 DatTaget Tống 1 15
117 ViênNghĩaMẫn Tống 0 4
118 BanRungConKu Tống 0 1
119 ZCanDyZ Tống 0 5
120 iDNzNaughtyboy Tống 0 1
121 Jx2MrImperius Liêu 0 1
122 VươngPhiCủaĐP Liêu 0 1
123 EmYêuCâyĐàm Tống 0 15
124 iiiMuộiMuộizII Tống 0 8
125 oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 0 10
126 z49iLySiNoPKz Tống 0 1
127 HaiConThằnLằnCon Tống 0 1
128 DoanTrang2001 Liêu 0 3
129 ZzBestBuffzZ Liêu 0 2
130 CSzMissLiLy Liêu 0 3
131 zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 0 2
132 TaoLaoLaTao Tống 0 2
133 iTBxHoàngHậu Tống 0 4
134 ChaoNguoiLa Liêu 0 7
135 oLucasJareds Tống 0 1
136 IzVuVuZeLazI Tống 0 1
137 iNguyễnThuỳLinh Liêu 0 1
138 Jx2MTGzZ Liêu 0 1
139 BánhOreoDâu Liêu 0 1
140 CổSưCóCu Liêu 0 1
141 MrHuyNmk Tống 0 10
142 BéSâuDễThương Liêu 0 2
143 DynóiLuvU Liêu 0 2
144 iChúTiến Liêu 0 1
145 Jx2DmD Liêu 0 5
146 oS2oNgaMyĐàn25 Tống 0 5
147 iSaoEmQuênAnhS2 Liêu 0 2
148 MGBzMissLiLy Liêu 0 1
149 oS2oBạchVôThường Tống 0 15
150 oS2oPháiNgaMy Tống 0 14
151 Jx2Mộngzz Tống 0 15
152 iSaoEmLạiKhócS2 Liêu 0 5
153 iBắcTốngĐạiVương Tống 0 2
154 GiấcMơTrưa Liêu 0 9
155 iCoGaiRoBotPKz Tống 0 23
156 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 0 12
157 jx2TieuBang Liêu 0 15
158 ThiếuLâm Liêu 0 6
159 VõLâm2AnhEm Tống 0 11
160 MrHuyCs Tống 0 10
161 zNhiếpTiểuThiện Liêu 0 2
162 oloMrsGirlolo Tống 0 13
163 AQUAFINAL Tống 0 1
164 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 0 5
165 iBôngDoubleNắc Liêu 0 7
166 iMaNhânTrảo Liêu 0 2
167 OreoCookieVani Liêu 0 3
168 KhúcNhạcBolero Liêu 0 1
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
1 15:20:59 BịThíchBéNguyệt 1 Tống 169
2 15:20:59 HoàngDượcSưĐông 2 Tống 137
3 15:20:59 BlsMoonLight 3 Tống 133
4 15:20:59 s2HậuNghệs2 4 Liêu 113
5 15:20:59 XiaoMin 5 Tống 109
6 15:20:59 ImConGáiChủTịch 6 Liêu 108
7 15:20:59 IiChúTiễuĐaTình 7 Tống 98
8 15:20:59 ZZZZTừCẩmHuyZZZ 8 Liêu 94
9 15:20:59 VạnCổTâmVương 9 Tống 94
10 15:20:59 MGBmax 10 Liêu 94
11 15:30:59 Đàoooo 1 Liêu 506
12 15:30:59 HoàngDượcSưĐông 2 Tống 384
13 15:30:59 HắcYNhân 3 Liêu 383
14 15:30:59 iiCycloLovez 4 Liêu 362
15 15:30:59 izMaNữGiấuTên 5 Liêu 359
16 15:30:59 IiChúTiễuĐaTình 6 Tống 338
17 15:30:59 BịThíchBéNguyệt 7 Tống 329
18 15:30:59 iHoaHồngĐen 8 Liêu 326
19 15:30:59 s2HậuNghệs2 9 Liêu 321
20 15:30:59 iManboHieuThuBa 10 Liêu 299
21 15:40:59 Đàoooo 1 Liêu 1000
22 15:40:59 zCụcCứtMayMắn 2 Liêu 662
23 15:40:59 izMaNữGiấuTên 3 Liêu 623
24 15:40:59 HoàngDượcSưĐông 4 Tống 592
25 15:40:59 BịThíchBéNguyệt 5 Tống 585
26 15:40:59 iHoaHồngĐen 6 Liêu 555
27 15:40:59 HắcYNhân 7 Liêu 494
28 15:40:59 s2HậuNghệs2 8 Liêu 492
29 15:40:59 zzKimLong 9 Liêu 485
30 15:40:59 izHueManzi 10 Liêu 474
31 15:50:59 Đàoooo 1 Liêu 996
32 15:50:59 zCụcCứtMayMắn 2 Liêu 860
33 15:50:59 HoàngDượcSưĐông 3 Tống 757
34 15:50:59 izMaNữGiấuTên 4 Liêu 743
35 15:50:59 iHoaHồngĐen 5 Liêu 724
36 15:50:59 s2HậuNghệs2 6 Liêu 718
37 15:50:59 ĐTBLạcNguyênSoái 7 Tống 718
38 15:50:59 iiCycloLovez 8 Liêu 712
39 15:50:59 HắcYNhân 9 Liêu 651
40 15:50:59 BịThíchBéNguyệt 10 Tống 651
41 16:01:29 iiCycloLovez 1 Liêu 1000
42 16:01:29 zCụcCứtMayMắn 2 Liêu 1000
43 16:01:29 Đàoooo 3 Liêu 996
44 16:01:29 HoàngDượcSưĐông 4 Tống 946
45 16:01:29 HắcYNhân 5 Liêu 926
46 16:01:29 ĐTBLạcNguyênSoái 6 Tống 862
47 16:01:29 s2HậuNghệs2 7 Liêu 850
48 16:01:29 IiChúTiễuĐaTình 8 Tống 843
49 16:01:29 iManboHieuThuBa 9 Liêu 828
50 16:01:29 iHoaHồngĐen 10 Liêu 814
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 16:00:59 17344 20011