Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường phụ - 14 giờ ngày 17/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 14:01:01 iDạThiênLăng Nga My tục gia Tống Thường Tống[1]:Liêu[0]
2 14:01:01 IiChúTiễuĐaTình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[2]:Liêu[0]
3 14:01:01 iSTzHoàngĐế Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[3]:Liêu[0]
4 14:01:01 iDCzNaughtyGirl Nga My tục gia Tống Thường Tống[4]:Liêu[0]
5 14:01:01 TaoLaoLaTao Tà Độc Tống Thường Tống[5]:Liêu[0]
6 14:01:04 DươngQuáCaCa Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[5]:Liêu[1]
7 14:01:04 Jx2TyCut Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[6]:Liêu[1]
8 14:01:05 HắcYNhân Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[6]:Liêu[2]
9 14:01:05 ĐTBLạcNguyênSoái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[7]:Liêu[2]
10 14:01:08 BéSâuDễThương Tà Độc Liêu Thường Tống[7]:Liêu[3]
11 14:01:08 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[8]:Liêu[3]
12 14:01:11 izBạnNamGiấuTên Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[8]:Liêu[4]
13 14:01:11 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[9]:Liêu[4]
14 14:01:12 zNhiếpTiểuThiệnz Nga My tục gia Liêu Thường Tống[9]:Liêu[5]
15 14:01:13 IzKFCxPhôMaiQezI Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[10]:Liêu[5]
16 14:01:14 1ButDinhCanKhon Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[10]:Liêu[6]
17 14:01:14 zMèoDubai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[10]:Liêu[7]
18 14:01:14 ButVaoMong Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[11]:Liêu[7]
19 14:01:14 ThichYeuEm Nga My tục gia Tống Thường Tống[12]:Liêu[7]
20 14:01:15 oĐGoTửDương Võ Đang đạo gia Liêu Thường Tống[12]:Liêu[8]
21 14:01:15 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[13]:Liêu[8]
22 14:01:16 TiểuKhinh Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[13]:Liêu[9]
23 14:01:17 IooTiếpThịSữaooI Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[14]:Liêu[9]
24 14:01:21 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[14]:Liêu[10]
25 14:01:21 ĐánhXongĐừngChạy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[15]:Liêu[10]
26 14:01:23 iChúTiến Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[15]:Liêu[11]
27 14:01:23 oS2oPháiNgaMy Nga My phật gia Tống Thường Tống[16]:Liêu[11]
28 14:01:23 iHoaHồngĐen Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[16]:Liêu[12]
29 14:01:24 s2HậuNghệs2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[16]:Liêu[13]
30 14:01:24 oS2oDy18Age Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[16]:Liêu[14]
31 14:01:25 McLaren720 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[17]:Liêu[14]
32 14:01:25 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 14:01:25 phideptraiii Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[19]:Liêu[14]
34 14:01:25 iBôngDoubleNắc Nga My phật gia Liêu Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 14:01:26 MyFenToms Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[19]:Liêu[16]
36 14:01:26 izMaNữGiấuTên Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[19]:Liêu[17]
37 14:01:27 zTsunade Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[20]:Liêu[17]
38 14:01:27 ImConGáiChủTịch Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[20]:Liêu[18]
39 14:01:28 iBắcTốngĐạiVương Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[21]:Liêu[18]
40 14:01:28 Jx2JaVaNjVLx Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[21]:Liêu[19]
41 14:01:29 vZj3nTjckD4jsU Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[21]:Liêu[20]
42 14:01:30 BịThíchBéNguyệt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[22]:Liêu[20]
43 14:01:32 iĐịaVõng Võ Đang đạo gia Liêu Thường Tống[22]:Liêu[21]
44 14:01:34 BánhOreoDâu Nga My tục gia Liêu Thường Tống[22]:Liêu[22]
45 14:01:36 F9iiĐểPk Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[22]:Liêu[23]
46 14:01:37 Applee Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[22]:Liêu[24]
47 14:01:37 oS2oNgaMyĐàn5 Nga My tục gia Tống Thường Tống[23]:Liêu[24]
48 14:01:38 oS2oCôDâuMa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[23]:Liêu[25]
49 14:01:38 CSzMissLiLy Tà Độc Liêu Thường Tống[23]:Liêu[26]
50 14:01:40 AQUAFINAL Nga My phật gia Tống Thường Tống[24]:Liêu[26]
51 14:01:41 iiiMuộiMuộizII Tà Độc Tống Thường Tống[25]:Liêu[26]
52 14:01:43 jx2AnhHai Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[26]:Liêu[26]
53 14:01:43 PresidentTrump Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[27]:Liêu[26]
54 14:01:45 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[27]:Liêu[27]
55 14:01:48 iThiênLa Võ Đang đạo gia Liêu Thường Tống[27]:Liêu[28]
56 14:01:48 Messiiiiii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[28]:Liêu[28]
57 14:01:48 Jx2MrImperius Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[28]:Liêu[29]
58 14:01:49 Jx2iBắcKiềuPhong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[29]:Liêu[29]
59 14:01:49 iHnLieuMangTop1 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[29]:Liêu[30]
60 14:01:52 ThịnhCurlly Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[30]:Liêu[30]
61 14:01:57 ZCanDyZ Nga My phật gia Tống Thường Tống[31]:Liêu[30]
62 14:01:58 IzVuVuZeLazI Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[32]:Liêu[30]
63 14:02:03 OreoCookieVani Tà Độc Liêu Thường Tống[32]:Liêu[31]
64 14:02:04 JxKhôMáu Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[32]:Liêu[32]
65 14:02:04 BanRungConKu Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[33]:Liêu[32]
66 14:02:05 AmBuLanCe115 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[34]:Liêu[32]
67 14:02:15 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[34]:Liêu[33]
68 14:02:18 Oreo0riginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[34]:Liêu[34]
69 14:02:19 ĐườngLiên Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[34]:Liêu[35]
70 14:02:21 Jx2acbdef2xJ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[35]:Liêu[35]
71 14:02:21 LinhXeOm123 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[35]:Liêu[36]
72 14:02:21 iCoGaiRoBotPKz Nga My tục gia Tống Thường Tống[36]:Liêu[36]
73 14:02:21 PéDungCầmCung Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[36]:Liêu[37]
74 14:02:22 B52PriseStop Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[36]:Liêu[38]
75 14:02:26 Đàoooo Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[36]:Liêu[39]
76 14:02:33 ISzTriTLQ Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[37]:Liêu[39]
77 14:02:41 iTNxGirlCanTinh Nga My tục gia Liêu Thường Tống[37]:Liêu[40]
78 14:02:42 DươngQuáĐạiHiệp Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[37]:Liêu[41]
79 14:02:42 oS2oNgaMyĐàn1 Nga My tục gia Liêu Thường Tống[37]:Liêu[42]
80 14:02:44 iiDHiiMr62ii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[38]:Liêu[42]
81 14:02:45 iQuanNhịCa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[38]:Liêu[43]
82 14:02:52 iS2iQuyềnStyle Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[39]:Liêu[43]
83 14:03:00 TiênHồĐiệp Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[39]:Liêu[44]
84 14:03:01 GậyCủaPhật Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[40]:Liêu[44]
85 14:03:09 1BútNátAss Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[40]:Liêu[45]
86 14:03:20 z49iLySiNoPKz Nga My phật gia Tống Thường Tống[41]:Liêu[45]
87 14:03:27 iTBxCoSu Tà Độc Tống Thường Tống[42]:Liêu[45]
88 14:03:33 KzLinhDan18i Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[42]:Liêu[46]
89 14:03:36 2KzxBéHani Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[42]:Liêu[47]
90 14:03:52 iMưaBongBóng Nga My tục gia Tống Thường Tống[43]:Liêu[47]
91 14:03:52 VươngPhiCủaĐP Nga My phật gia Liêu Thường Tống[43]:Liêu[48]
92 14:03:53 XeRùaSiêuTốc Tà Độc Tống Thường Tống[44]:Liêu[48]
93 14:03:53 ISzTriTLT Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[45]:Liêu[48]
94 14:03:53 izHueManzi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[45]:Liêu[49]
95 14:03:55 MrTeddy Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[45]:Liêu[50]
96 14:03:56 Jx2MTGzZ Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[46]:Liêu[50]
97 14:03:57 NecromancerxD Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[46]:Liêu[51]
98 14:04:00 jx2Inaa Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[47]:Liêu[51]
99 14:04:02 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[47]:Liêu[52]
100 14:04:03 Sendona Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[48]:Liêu[52]
101 14:04:05 HaiConThằnLằnCon Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[49]:Liêu[52]
102 14:04:07 oLucasJareds Tà Độc Tống Thường Tống[50]:Liêu[52]
103 14:04:07 zZMissSz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[50]:Liêu[53]
104 14:04:08 oooSờÂmĐạoSỹoôo Nga My tục gia Liêu Thường Tống[50]:Liêu[54]
105 14:04:15 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Tà Độc Liêu Thường Tống[50]:Liêu[55]
106 14:04:24 sSunFlower Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[51]:Liêu[55]
107 14:04:25 ooOHungoo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[51]:Liêu[56]
108 14:04:26 BắcTốngĐạiVương Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[52]:Liêu[56]
109 14:04:26 Jx2VôCực Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[53]:Liêu[56]
110 14:04:36 iHổTướgHòagTrung Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[53]:Liêu[57]
111 14:04:44 Jx2AnhEmXDame Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[53]:Liêu[58]
112 14:04:47 Jx2zBinX3L4m Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[54]:Liêu[58]
113 14:04:56 iSaoEmQuênNhauS2 Hiệp Độc Liêu Thường Tống[54]:Liêu[59]
114 14:04:59 OumaTokita Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[55]:Liêu[59]
115 14:05:00 zZBonDuBaiZz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[55]:Liêu[60]
116 14:05:17 HoàngThượng Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[56]:Liêu[60]
117 14:05:18 zCụcCứtMayMắn Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[56]:Liêu[61]
118 14:05:32 HoàngDượcSưĐông Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[57]:Liêu[61]
119 14:05:32 ZzBestBuffzZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[57]:Liêu[62]
120 14:06:16 FwMzHeniken Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[58]:Liêu[62]
121 14:06:18 iizThayChuaMeGai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[58]:Liêu[63]
122 14:06:23 iiĐầuTrọc2MáiS Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[59]:Liêu[63]
123 14:06:24 ThuThảo94 Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[59]:Liêu[64]
124 14:06:44 iDCzHercules Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[60]:Liêu[64]
125 14:06:44 iDươngCungBắnMèo Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[60]:Liêu[65]
126 14:06:46 BomieĐạiHiệp Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[61]:Liêu[65]
127 14:06:47 zzĐạiCước Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[61]:Liêu[66]
128 14:07:36 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[62]:Liêu[66]
129 14:07:36 QTzTrưBátGiới Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[62]:Liêu[67]
130 14:07:44 oloMrsGirlolo Nga My tục gia Tống Thường Tống[63]:Liêu[67]
131 14:07:44 iHànLập Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[63]:Liêu[68]
132 14:07:49 HoanCa Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[64]:Liêu[68]
133 14:07:49 LongTranhHổĐấu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[64]:Liêu[69]
134 14:07:53 oS2oVôTìnhTiễn Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[65]:Liêu[69]
135 14:07:54 DoanTrang2001 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[65]:Liêu[70]
136 14:08:23 iSToS1Maknoon Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[66]:Liêu[70]
137 14:08:23 Jx2Mậpii Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[66]:Liêu[71]
138 14:08:27 Jx2iAnhTuan Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[67]:Liêu[71]
139 14:08:28 ThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[67]:Liêu[72]
140 14:10:21 oIoTLToIo Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[68]:Liêu[72]
141 14:10:21 iBlackGOKU Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[68]:Liêu[73]
142 14:10:55 BachNguyetChu Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[69]:Liêu[73]
143 14:10:56 Obamama Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[69]:Liêu[74]
144 14:10:56 ViênNghĩaMẫn Nga My phật gia Tống Thường Tống[70]:Liêu[74]
145 14:10:57 PéDungIdolPkT3 Võ Đang đạo gia Liêu Thường Tống[70]:Liêu[75]
146 14:10:57 Jx2Mộngzz Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[71]:Liêu[75]
147 14:10:57 oKhổTậnCamLai Tà Độc Liêu Thường Tống[71]:Liêu[76]
148 14:11:01 CứuNgườiBằngKe Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[72]:Liêu[76]
149 14:11:02 BoyonechapQT Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[72]:Liêu[77]
150 14:11:28 PhịchThủTinder Côn Lôn Kiếm Tôn Tống Thường Tống[73]:Liêu[77]
151 14:11:29 xxxNguyetCamxxx Nga My tục gia Liêu Thường Tống[73]:Liêu[78]
152 14:11:32 X4Hạothiênđấula Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[74]:Liêu[78]
153 14:11:33 S2iLongNhi Nga My phật gia Liêu Thường Tống[74]:Liêu[79]
154 14:11:33 iiNamerDGC Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[75]:Liêu[79]
155 14:11:38 xxDaiKieuxx Nga My phật gia Liêu Thường Tống[75]:Liêu[80]
156 14:12:03 iS2DatChuTich Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[76]:Liêu[80]
157 14:12:05 VácCàyquaNúi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[76]:Liêu[81]
158 14:13:41 EmBuff Nga My phật gia Tống Thường Tống[77]:Liêu[81]
159 14:13:42 SinhTienChoiNet Dương Môn thương Kỵ Liêu Thường Tống[77]:Liêu[82]
160 14:14:31 iiVôảnhViĐàVácii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[78]:Liêu[82]
161 14:14:31 PhucTrauBo007 Tà Độc Liêu Thường Tống[78]:Liêu[83]
162 14:14:52 DươngBảoDGC Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[79]:Liêu[83]
163 14:14:53 ISxxCua Nga My tục gia Liêu Thường Tống[79]:Liêu[84]
164 14:15:13 TànCước Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[80]:Liêu[84]
165 14:15:14 Chơivui Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[80]:Liêu[85]
166 14:15:18 kingraop9 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[81]:Liêu[85]
167 14:15:19 NgáoĐá Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[81]:Liêu[86]
168 14:15:19 zNMDzHoangANh Nga My tục gia Tống Thường Tống[82]:Liêu[86]
169 14:15:27 GiấcMơTrưa Nga My phật gia Liêu Thường Tống[82]:Liêu[87]
170 14:15:31 MaCầmTrượng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[83]:Liêu[87]
171 14:15:31 iMaNhânTrảo Tà Độc Liêu Thường Tống[83]:Liêu[88]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 30
2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 29
3 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 12
4 Minh Giáo Trận Binh Liêu 9
5 Dương Môn Cung Kỵ Tống 9
6 Nga My tục gia Tống 8
7 Nga My tục gia Liêu 7
8 Tà Độc Liêu 7
9 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 6
10 Võ Đang tục gia Liêu 6
11 Nga My phật gia Liêu 6
12 Nga My phật gia Tống 6
13 Minh Giáo Trận Binh Tống 6
14 Võ Đang tục gia Tống 5
15 Tà Độc Tống 5
16 Côn Lôn Thiên Sư Tống 4
17 Võ Đang đạo gia Liêu 4
18 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 2
19 Thúy Yên Linh Nữ Tống 2
20 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 2
21 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 1
22 Côn Lôn Kiếm Tôn Tống 1
23 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu 1
24 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 1
25 Hiệp Độc Liêu 1
26 Dương Môn thương Kỵ Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 14:16:59 73 68
2 14:17:59 75 69
3 14:18:59 75 69
4 14:19:59 69 63
5 14:20:59 69 64
6 14:21:59 69 60
7 14:22:59 69 63
8 14:23:59 70 65
9 14:24:59 69 66
10 14:25:59 71 66
11 14:26:59 70 64
12 14:27:59 68 64
13 14:28:59 68 66
14 14:29:59 67 63
15 14:30:59 68 65
16 14:31:59 69 65
17 14:32:59 70 62
18 14:33:59 70 62
19 14:34:59 65 65
20 14:35:59 67 65
21 14:36:59 67 65
22 14:37:59 67 64
23 14:38:59 64 64
24 14:39:59 64 64
25 14:40:59 67 64
26 14:41:59 68 63
27 14:42:59 68 61
28 14:43:59 69 64
29 14:44:59 68 64
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill
1 14:16:18 McLaren720 Jx2MrImperius Liêu 1
2 14:16:25 BắcTốngĐạiVương OreoOriginal Liêu 1
3 14:16:26 BomieĐạiHiệp B52PriseStop Liêu 1
4 14:16:28 BomieĐạiHiệp izBạnNamGiấuTên Liêu 2
5 14:16:29 iThiênLa XiaoMin Tống 1
6 14:16:30 FwMzHeniken izMaNữGiấuTên Liêu 1
7 14:16:32 iiDHiiMr62ii iQuanNhịCa Liêu 1
8 14:16:33 McLaren720 zZBonDuBaiZz Liêu 2
9 14:16:33 iBắcTốngĐạiVương oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 1
10 14:16:33 iS2iQuyềnStyle iBlackGOKU Liêu 1
11 14:16:33 iBắcTốngĐạiVương oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 2
12 14:16:34 iiDHiiMr62ii s2HậuNghệs2 Liêu 2
13 14:16:34 iChúTiến iS2iQuyềnStyle Tống 1
14 14:16:35 iCoGaiRoBotPKz oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 1
15 14:16:42 BomieĐạiHiệp iHoaHồngĐen Liêu 3
16 14:16:42 BomieĐạiHiệp iChúTiến Liêu 4
17 14:16:42 ĐTBLạcNguyênSoái JxKhôMáu Liêu 1
18 14:16:44 iSaoEmQuênNhauS2 BachNguyetChu Tống 1
19 14:16:46 Oreo0riginal FwMzHeniken Tống 1
20 14:16:48 HoàngDượcSưĐông iThiênLa Liêu 1
21 14:16:51 iSaoEmQuênNhauS2 Jx2iAnhTuan Tống 2
22 14:16:51 ĐườngLiên iCoGaiRoBotPKz Tống 1
23 14:16:52 iHànLập BịThíchBéNguyệt Tống 1
24 14:16:52 MaCầmTrượng iHànLập Liêu 1
25 14:16:52 MaCầmTrượng 1ButDinhCanKhon Liêu 2
26 14:16:52 MaCầmTrượng NecromancerxD Liêu 3
27 14:16:53 BắcTốngĐạiVương 2KzxBéHani Liêu 2
28 14:16:54 iS2DatChuTich ĐườngLiên Liêu 1
29 14:16:58 ButVaoMong ISxxCua Liêu 1
30 14:16:58 OreoOriginal iiDHiiMr62ii Tống 1
31 14:16:58 ButVaoMong OreoOriginal Liêu 2
32 14:16:58 ĐTBLạcNguyênSoái HắcYNhân Liêu 2
33 14:17:00 OumaTokita iMaNhânTrảo Liêu 1
34 14:17:02 ImConGáiChủTịch Messiiiiii Tống 1
35 14:17:02 iDươngCungBắnMèo ISzTriTLQ Tống 1
36 14:17:02 IiChúTiễuĐaTình LongTranhHổĐấu Liêu 1
37 14:17:03 iHoaHồngĐen OumaTokita Tống 1
38 14:17:05 HoàngDượcSưĐông iHoaHồngĐen Liêu 2
39 14:17:05 zCụcCứtMayMắn IiChúTiễuĐaTình Tống 1
40 14:17:09 BachNguyetChu izMaNữGiấuTên Liêu 1
41 14:17:10 iiNamerDGC F9iiĐểPk Liêu 1
42 14:17:10 MrMinMin MaCầmTrượng Tống 1
43 14:17:11 iS2DatChuTich iBlackGOKU Liêu 2
44 14:17:15 BắcTốngĐạiVương MrMinMin Liêu 3
45 14:17:16 iizThayChuaMeGai BachNguyetChu Tống 1
46 14:17:16 iThiênLa Jx2TyCut Tống 2
47 14:17:17 iThiênLa iiiCaVeChuaiii Tống 3
48 14:17:18 HắcYNhân Sendona Tống 1
49 14:17:18 izBạnNamGiấuTên iiVôảnhViĐàVácii Tống 1
50 14:17:19 Oreo0riginal BanRungConKu Tống 2
51 14:17:20 s2HậuNghệs2 BắcTốngĐạiVương Tống 1
52 14:17:20 Oreo0riginal PresidentTrump Tống 3
53 14:17:20 Jx2iBắcKiềuPhong Jx2AnhEmXDame Liêu 1
54 14:17:22 s2HậuNghệs2 AmBuLanCe115 Tống 2
55 14:17:25 McLaren720 iizThayChuaMeGai Liêu 3
56 14:17:25 OreoOriginal phideptraiii Tống 2
57 14:17:25 iHnLieuMangTop1 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 1
58 14:17:26 OreoOriginal HoàngDượcSưĐông Tống 3
59 14:17:26 iHoaHồngĐen GậyCủaPhật Tống 2
60 14:17:26 zTsunade MyFenToms Liêu 1
61 14:17:27 izBạnNamGiấuTên McLaren720 Tống 2
62 14:17:28 iBắcTốngĐạiVương OreoOriginal Liêu 3
63 14:17:29 iChúTiến ZCanDyZ Tống 2
64 14:17:29 iHànLập IzKFCxPhôMaiQezI Tống 2
65 14:17:31 s2HậuNghệs2 Jx2iBắcKiềuPhong Tống 3
66 14:17:32 iBlackGOKU zTsunade Tống 1
67 14:17:33 TiểuKhinh ISzTriTLQ Tống 1
68 14:17:33 Jx2MTGzZ s2HậuNghệs2 Liêu 1
69 14:17:36 B52PriseStop Jx2TyCut Tống 1
70 14:17:36 0reo0riginal FwMzHeniken Tống 1
71 14:17:37 Jx2MTGzZ TiênHồĐiệp Liêu 2
72 14:17:37 IiChúTiễuĐaTình Oreo0riginal Liêu 2
73 14:17:37 oS2oCôDâuMa iDNzNaughtyboy Tống 1
74 14:17:38 iS2iQuyềnStyle Applee Liêu 2
75 14:17:40 ooOHungoo Messiiiiii Tống 1
76 14:17:40 ĐườngLiên XiaoMin Tống 2
77 14:17:41 ooOHungoo BachNguyetChu Tống 2
78 14:17:41 F9iiĐểPk MaCầmTrượng Tống 1
79 14:17:46 OumaTokita HắcYNhân Liêu 2
80 14:17:46 zZMissSz BịThíchBéNguyệt Tống 1
81 14:17:46 zCụcCứtMayMắn OumaTokita Tống 2
82 14:17:46 Jx2MTGzZ iHoaHồngĐen Liêu 3
83 14:17:49 ĐTBLạcNguyênSoái ooOHungoo Liêu 3
84 14:17:52 iBlackGOKU kingraop9 Tống 2
85 14:17:54 iS2DatChuTich Jx2AnhEmXDame Liêu 3
86 14:17:57 iQuanNhịCa oS2oVôTìnhTiễn Tống 1
87 14:17:57 iQuanNhịCa iS2DatChuTich Tống 2
88 14:17:58 IiChúTiễuĐaTình izBạnNamGiấuTên Liêu 3
89 14:17:58 Obamama Jx2TyCut Tống 1
90 14:17:59 1ButDinhCanKhon ĐánhXongĐừngChạy Tống 1
91 14:18:00 TiểuKhinh ISzTriTLQ Tống 2
92 14:18:02 iThiênLa iiNamerDGC Tống 4
93 14:18:02 iThiênLa iiDHiiMr62ii Tống 5
94 14:18:03 B52PriseStop BachNguyetChu Tống 2
95 14:18:04 TiênHồĐiệp GậyCủaPhật Tống 1
96 14:18:05 iizThayChuaMeGai TànCước Tống 2
97 14:18:06 iiiCaVeChuaiii iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 1
98 14:18:07 MaCầmTrượng iHnLieuMangTop1 Liêu 4
99 14:18:07 McLaren720 1ButDinhCanKhon Liêu 4
100 14:18:07 MaCầmTrượng LinhXeOm123 Liêu 5
101 14:18:07 ButVaoMong ISxxCua Liêu 3
102 14:18:07 MaCầmTrượng iDươngCungBắnMèo Liêu 6
103 14:18:07 KzLinhDan18i ButVaoMong Tống 1
104 14:18:08 iizThayChuaMeGai OumaTokita Tống 3
105 14:18:08 cS2oBạchVôThường KzLinhDan18i Liêu 1
106 14:18:10 XiaoMin Obamama Liêu 1
107 14:18:13 XiaoMin iHànLập Liêu 2
108 14:18:16 zMèoDubai iCoGaiRoBotPKz Tống 1
109 14:18:16 iThiênLa IzVuVuZeLazI Tống 6
110 14:18:17 TiênHồĐiệp iTBxCoSu Tống 2
111 14:18:17 BachNguyetChu izMaNữGiấuTên Liêu 2
112 14:18:18 cS2oBạchVôThường OreoOriginal Liêu 2
113 14:18:18 HắcYNhân oIoTLToIo Tống 2
114 14:18:19 IzKFCxPhôMaiQezI B52PriseStop Liêu 1
115 14:18:19 McLaren720 iBlackGOKU Liêu 5
116 14:18:20 zZMissSz BịThíchBéNguyệt Tống 2
117 14:18:20 iS2DatChuTich Oreo0riginal Liêu 4
118 14:18:20 iBắcTốngĐạiVương ĐườngLiên Liêu 4
119 14:18:20 ĐTBLạcNguyênSoái LongTranhHổĐấu Liêu 4
120 14:18:21 ĐTBLạcNguyênSoái iizThayChuaMeGai Liêu 5
121 14:18:21 cS2oBạchVôThường zZBonDuBaiZz Liêu 3
122 14:18:21 izBạnNamGiấuTên ĐTBLạcNguyênSoái Tống 3
123 14:18:23 HắcYNhân iS2DatChuTich Tống 3
124 14:18:26 HoàngDượcSưĐông F9iiĐểPk Liêu 3
125 14:18:26 Jx2MTGzZ iThiênLa Liêu 4
126 14:18:28 MaCầmTrượng izHueManzi Liêu 7
127 14:18:28 AmBuLanCe115 Jx2AnhEmXDame Liêu 1
128 14:18:28 MaCầmTrượng iQuanNhịCa Liêu 8
129 14:18:28 MaCầmTrượng JxKhôMáu Liêu 9
130 14:18:28 MaCầmTrượng s2HậuNghệs2 Liêu 10
131 14:18:31 ooOHungoo iiNamerDGC Tống 3
132 14:18:31 IiChúTiễuĐaTình ooOHungoo Liêu 4
133 14:18:36 zZMissSz MaCầmTrượng Tống 3
134 14:18:36 zTsunade MrMinMin Liêu 2
135 14:18:37 oS2oCôDâuMa ISzTriTLQ Tống 2
136 14:18:38 Jx2TyCut MyFenToms Liêu 1
137 14:18:39 IooTiếpThịSữaooI zMèoDubai Liêu 1
138 14:18:41 Jx2MTGzZ oĐGoTửDương Liêu 5
139 14:18:41 iHoaHồngĐen zTsunade Tống 3
140 14:18:42 oS2oCôDâuMa iiVôảnhViĐàVácii Tống 3
141 14:18:42 Jx2TyCut izBạnNamGiấuTên Liêu 2
142 14:18:45 iBlackGOKU iS2DatChuTich Tống 3
143 14:18:46 Jx2iBắcKiềuPhong zZMissSz Liêu 2
144 14:18:47 HoàngDượcSưĐông TiểuKhinh Liêu 4
145 14:18:47 OreoOriginal Jx2iBắcKiềuPhong Tống 4
146 14:18:48 B52PriseStop FwMzHeniken Tống 3
147 14:18:50 iBlackGOKU DươngBảoDGC Tống 4
148 14:18:50 iHnLieuMangTop1 iBắcTốngĐạiVương Tống 2
149 14:18:50 oZoSờÂmĐạoSỹoZo kingraop9 Tống 1
150 14:18:52 0reo0riginal MaCầmTrượng Tống 2
151 14:18:52 iS2iQuyềnStyle Jx2AnhEmXDame Liêu 3
152 14:18:52 iThiênLa iS2iQuyềnStyle Tống 7
153 14:18:52 iThiênLa IooTiếpThịSữaooI Tống 8
154 14:18:53 iHnLieuMangTop1 GậyCủaPhật Tống 3
155 14:18:54 Jx2TyCut Oreo0riginal Liêu 3
156 14:18:54 HoàngDượcSưĐông TiênHồĐiệp Liêu 5
157 14:18:55 iThiênLa oS2oVôTìnhTiễn Tống 9
158 14:18:56 iThiênLa BắcTốngĐạiVương Tống 10
159 14:18:56 BachNguyetChu Obamama Liêu 3
160 14:18:57 OumaTokita ThiếuLâm Liêu 3
161 14:18:57 Messiiiiii iBlackGOKU Liêu 1
162 14:18:58 F9iiĐểPk iDạThiênLăng Tống 2
163 14:18:58 OumaTokita DoanTrang2001 Liêu 4
164 14:18:58 HoàngDượcSưĐông iHoaHồngĐen Liêu 6
165 14:19:00 iDươngCungBắnMèo iMưaBongBóng Tống 2
166 14:19:01 s2HậuNghệs2 iiDHiiMr62ii Tống 4
167 14:19:01 0reo0riginal phideptraiii Tống 3
168 14:19:02 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zTsunade Tống 2
169 14:19:04 OreoOriginal HoanCa Tống 5
170 14:19:04 Jx2VôCực iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 1
171 14:19:05 ImConGáiChủTịch HoàngDượcSưĐông Tống 2
172 14:19:06 oS2oCôDâuMa ISzTriTLT Tống 4
173 14:19:06 IzKFCxPhôMaiQezI iizThayChuaMeGai Liêu 2
174 14:19:06 iiNamerDGC 1ButDinhCanKhon Liêu 2
175 14:19:07 Jx2TyCut izMaNữGiấuTên Liêu 4
176 14:19:07 iS2DatChuTich Applee Liêu 5
177 14:19:08 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iDNzNaughtyboy Tống 3
178 14:19:08 iThiênLa HaiConThằnLằnCon Tống 11
179 14:19:10 KzLinhDan18i BịThíchBéNguyệt Tống 2
180 14:19:11 IiChúTiễuĐaTình B52PriseStop Liêu 5
181 14:19:12 HắcYNhân IiChúTiễuĐaTình Tống 4
182 14:19:13 Jx2MTGzZ iDươngCungBắnMèo Liêu 6
183 14:19:14 XiaoMin iHànLập Liêu 3
184 14:19:15 OumaTokita F9iiĐểPk Liêu 5
185 14:19:16 ĐánhXongĐừngChạy HắcYNhân Liêu 1
186 14:19:17 LinhXeOm123 MaCầmTrượng Tống 1
187 14:19:17 iKGzNaughtyboy iQuanNhịCa Liêu 1
188 14:19:18 IzKFCxPhôMaiQezI zZBonDuBaiZz Liêu 3
189 14:19:18 zTsunade iBlackGOKU Liêu 3
190 14:19:20 OreoOriginal Jx2MTGzZ Tống 6
191 14:19:20 izBạnNamGiấuTên BachNguyetChu Tống 4
192 14:19:21 iThiênLa oloMrsGirlolo Tống 12
193 14:19:22 iThiênLa Sendona Tống 13
194 14:19:22 Oreo0riginal iiNamerDGC Tống 4
195 14:19:23 izBạnNamGiấuTên IzKFCxPhôMaiQezI Tống 5
196 14:19:23 1ButDinhCanKhon OumaTokita Tống 2
197 14:19:23 McLaren720 Oreo0riginal Liêu 6
198 14:19:24 iChúTiến phideptraiii Tống 3
199 14:19:27 ĐTBLạcNguyênSoái izBạnNamGiấuTên Liêu 6
200 14:19:29 zCụcCứtMayMắn ĐánhXongĐừngChạy Tống 3
201 14:19:32 LongTranhHổĐấu iTBxCoSu Tống 1
202 14:19:32 zTsunade LongTranhHổĐấu Liêu 4
203 14:19:34 zTsunade Jx2AnhEmXDame Liêu 5
204 14:19:37 OreoOriginal IooTiếpThịSữaooI Tống 7
205 14:19:37 KzLinhDan18i iCoGaiRoBotPKz Tống 3
206 14:19:38 JxKhôMáu ButVaoMong Tống 1
207 14:19:39 KzLinhDan18i iKGzNaughtyboy Tống 4
208 14:19:41 0reo0riginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 4
209 14:19:42 BoyonechapQT MaCầmTrượng Tống 1
210 14:19:43 BoyonechapQT GậyCủaPhật Tống 2
211 14:19:43 oS2oVôTìnhTiễn izBạnNamGiấuTên Liêu 1
212 14:19:44 zTsunade zCụcCứtMayMắn Liêu 6
213 14:19:45 ĐườngLiên Jx2iBắcKiềuPhong Tống 3
214 14:19:45 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 4
215 14:19:45 ooOHungoo iDCzHercules Tống 4
216 14:19:46 HắcYNhân IzVuVuZeLazI Tống 5
217 14:19:47 DươngBảoDGC MyFenToms Liêu 1
218 14:19:47 Obamama McLaren720 Tống 2
219 14:19:49 HoàngDượcSưĐông Obamama Liêu 7
220 14:19:49 MrMinMin ISzTriTLQ Tống 2
221 14:19:50 oS2oVôTìnhTiễn B52PriseStop Liêu 2
222 14:19:51 AmBuLanCe115 KzLinhDan18i Liêu 2
223 14:19:52 iChúTiến BắcTốngĐạiVương Tống 4
224 14:19:53 HắcYNhân Jx2VôCực Tống 6
225 14:19:54 iiiCaVeChuaiii VươngPhiCủaĐP Liêu 2
226 14:19:55 iiiCaVeChuaiii oS2oCôDâuMa Liêu 3
227 14:19:55 NecromancerxD phideptraiii Tống 1
228 14:19:56 izBạnNamGiấuTên HoàngDượcSưĐông Tống 6
229 14:19:58 XiaoMin iDươngCungBắnMèo Liêu 4
230 14:19:59 iBắcTốngĐạiVương ĐườngLiên Liêu 5
231 14:20:00 iChúTiến iiDHiiMr62ii Tống 5
232 14:20:01 cS2oBạchVôThường TiểuKhinh Liêu 4
233 14:20:03 iS2iQuyềnStyle OreoOriginal Liêu 4
234 14:20:03 iS2iQuyềnStyle LinhXeOm123 Liêu 5
235 14:20:05 ĐTBLạcNguyênSoái oS2oDy18Age Liêu 7
236 14:20:06 Applee OumaTokita Tống 1
237 14:20:06 iChúTiến ĐTBLạcNguyênSoái Tống 6
238 14:20:07 iThiênLa oIoTLToIo Tống 14
239 14:20:08 iBắcTốngĐạiVương iHànLập Liêu 6
240 14:20:09 iBắcTốngĐạiVương iQuanNhịCa Liêu 7
241 14:20:10 zZBonDuBaiZz zTsunade Tống 1
242 14:20:11 ooOHungoo iBắcTốngĐạiVương Tống 5
243 14:20:14 HaiConThằnLằnCon F9iiĐểPk Liêu 1
244 14:20:17 Oreo0riginal HoàngDượcSưĐông Tống 5
245 14:20:20 iS2DatChuTich izMaNữGiấuTên Liêu 6
246 14:20:21 GậyCủaPhật 1ButDinhCanKhon Liêu 1
247 14:20:21 GậyCủaPhật DươngQuáĐạiHiệp Liêu 2
248 14:20:22 zTsunade Oreo0riginal Liêu 7
249 14:20:22 oZoSờÂmĐạoSỹoZo FwMzHeniken Tống 4
250 14:20:22 Messiiiiii MyFenToms Liêu 2
251 14:20:23 Messiiiiii MrMinMin Liêu 3
252 14:20:24 oZoSờÂmĐạoSỹoZo OumaTokita Tống 5
253 14:20:24 HắcYNhân DươngBảoDGC Tống 7
254 14:20:25 OreoOriginal iS2DatChuTich Tống 8
255 14:20:25 OreoOriginal iDNzNaughtyboy Tống 9
256 14:20:25 zTsunade HắcYNhân Liêu 8
257 14:20:26 zCụcCứtMayMắn iiiCaVeChuaiii Tống 4
258 14:20:26 iKGzNaughtyboy izBạnNamGiấuTên Liêu 2
259 14:20:27 JxKhôMáu MaCầmTrượng Tống 2
260 14:20:29 IiChúTiễuĐaTình OreoOriginal Liêu 6
261 14:20:30 XiaoMin ooOHungoo Liêu 5
262 14:20:31 Jx2AnhEmXDame BachNguyetChu Tống 1
263 14:20:32 iBlackGOKU IzKFCxPhôMaiQezI Tống 5
264 14:20:34 iChúTiến zTsunade Tống 7
265 14:20:36 LongTranhHổĐấu Sendona Tống 2
266 14:20:37 zMèoDubai BịThíchBéNguyệt Tống 2
267 14:20:37 LongTranhHổĐấu ĐánhXongĐừngChạy Tống 3
268 14:20:38 McLaren720 LongTranhHổĐấu Liêu 7
269 14:20:39 BomieĐạiHiệp zMèoDubai Liêu 5
270 14:20:40 iQuanNhịCa ISzTriTLT Tống 3
271 14:20:40 iThiênLa IooTiếpThịSữaooI Tống 15
272 14:20:40 iThiênLa Jx2TyCut Tống 16
273 14:20:41 BomieĐạiHiệp iHnLieuMangTop1 Liêu 6
274 14:20:42 HoàngDượcSưĐông iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 8
275 14:20:42 PéDungCầmCung phideptraiii Tống 1
276 14:20:46 KzLinhDan18i iTBxCoSu Tống 5
277 14:20:46 HoàngDượcSưĐông MyFenToms Liêu 9
278 14:20:47 Jx2MTGzZ JxKhôMáu Liêu 7
279 14:20:48 Jx2MTGzZ iHoaHồngĐen Liêu 8
280 14:20:48 NecromancerxD iDạThiênLăng Tống 2
281 14:20:49 iChúTiến iKGzNaughtyboy Tống 8
282 14:20:49 OreoOriginal iDCzHercules Tống 10
283 14:20:49 B52PriseStop TànCước Tống 4
284 14:20:51 HoàngDượcSưĐông iBlackGOKU Liêu 10
285 14:20:51 zTsunade izMaNữGiấuTên Liêu 9
286 14:20:51 oS2oVôTìnhTiễn ImConGáiChủTịch Liêu 3
287 14:20:52 cS2oBạchVôThường TiểuKhinh Liêu 5
288 14:20:52 BomieĐạiHiệp iHànLập Liêu 7
289 14:20:53 zTsunade zZBonDuBaiZz Liêu 10
290 14:20:54 Obamama zTsunade Tống 3
291 14:20:55 Oreo0riginal IzKFCxPhôMaiQezI Tống 6
292 14:20:55 iiDHiiMr62ii izBạnNamGiấuTên Liêu 3
293 14:20:56 Oreo0riginal iiDHiiMr62ii Tống 7
294 14:20:57 oS2oVôTìnhTiễn Jx2AnhEmXDame Liêu 4
295 14:21:00 iThiênLa iiNamerDGC Tống 17
296 14:21:01 ISzTriTLQ HắcYNhân Liêu 1
297 14:21:01 iHoaHồngĐen IiChúTiễuĐaTình Tống 5
298 14:21:01 s2HậuNghệs2 MaCầmTrượng Tống 5
299 14:21:02 ISzTriTLQ Applee Liêu 2
300 14:21:02 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Jx2TyCut Tống 6
301 14:21:03 iThiênLa BomieĐạiHiệp Tống 18
302 14:21:05 Jx2MTGzZ LinhXeOm123 Liêu 9
303 14:21:06 Jx2iBắcKiềuPhong iQuanNhịCa Liêu 3
304 14:21:08 OreoOriginal McLaren720 Tống 11
305 14:21:09 1ButDinhCanKhon XiaoMin Tống 3
306 14:21:11 OumaTokita OreoOriginal Liêu 6
307 14:21:11 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ISzTriTLQ Tống 7
308 14:21:11 Obamama ĐTBLạcNguyênSoái Tống 4
309 14:21:12 OumaTokita DươngQuáĐạiHiệp Liêu 7
310 14:21:12 oS2oVôTìnhTiễn ĐườngLiên Liêu 5
311 14:21:15 cS2oBạchVôThường KzLinhDan18i Liêu 6
312 14:21:18 BachNguyetChu iHànLập Liêu 4
313 14:21:19 IooTiếpThịSữaooI Oreo0riginal Liêu 2
314 14:21:20 izBạnNamGiấuTên DươngBảoDGC Tống 7
315 14:21:20 oS2oVôTìnhTiễn NecromancerxD Liêu 6
316 14:21:21 ooOHungoo iDCzHercules Tống 6
317 14:21:22 iBlackGOKU Messiiiiii Tống 6
318 14:21:23 iThiênLa Jx2iBắcKiềuPhong Tống 19
319 14:21:24 Jx2TyCut iizThayChuaMeGai Liêu 5
320 14:21:24 Jx2MTGzZ Jx2AnhEmXDame Liêu 10
321 14:21:25 iS2iQuyềnStyle 1ButDinhCanKhon Liêu 6
322 14:21:27 MaCầmTrượng TiênHồĐiệp Liêu 11
323 14:21:28 iS2iQuyềnStyle B52PriseStop Liêu 7
324 14:21:30 iChúTiến jx2Inaa Tống 9
325 14:21:32 MaCầmTrượng iDươngCungBắnMèo Liêu 12
326 14:21:34 BịThíchBéNguyệt zZMissSz Liêu 1
327 14:21:34 iBlackGOKU HoàngDượcSưĐông Tống 7
328 14:21:36 IzVuVuZeLazI izBạnNamGiấuTên Liêu 1
329 14:21:36 ĐánhXongĐừngChạy iBlackGOKU Liêu 2
330 14:21:36 BắcTốngĐạiVương oĐGoTửDương Liêu 4
331 14:21:36 Jx2MTGzZ F9iiĐểPk Liêu 11
332 14:21:38 OreoOriginal IiChúTiễuĐaTình Tống 12
333 14:21:38 OreoOriginal ĐánhXongĐừngChạy Tống 13
334 14:21:40 BomieĐạiHiệp iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 8
335 14:21:41 iiNamerDGC ooOHungoo Liêu 3
336 14:21:41 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 8
337 14:21:41 JxKhôMáu GậyCủaPhật Tống 3
338 14:21:43 ĐườngLiên BachNguyetChu Tống 4
339 14:21:48 Obamama McLaren720 Tống 5
340 14:21:48 iBắcTốngĐạiVương BoyonechapQT Liêu 8
341 14:21:48 PéDungCầmCung ButVaoMong Tống 2
342 14:21:49 KzLinhDan18i zTsunade Tống 6
343 14:21:49 iBắcTốngĐạiVương iQuanNhịCa Liêu 9
344 14:21:50 DươngQuáĐạiHiệp ĐTBLạcNguyênSoái Tống 1
345 14:21:51 KzLinhDan18i BịThíchBéNguyệt Tống 7
346 14:21:51 izHueManzi MaCầmTrượng Tống 1
347 14:21:51 Jx2TyCut oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 6
348 14:21:52 ĐườngLiên OumaTokita Tống 5
349 14:21:52 ĐườngLiên iiDHiiMr62ii Tống 6
350 14:21:57 XiaoMin iBlackGOKU Liêu 6
351 14:21:58 BắcTốngĐạiVương KzLinhDan18i Liêu 5
352 14:22:00 MyFenToms jx2Inaa Tống 1
353 14:22:00 HoanCa izMaNữGiấuTên Liêu 1
354 14:22:00 0reo0riginal BachNguyetChu Tống 5
355 14:22:00 Messiiiiii MyFenToms Liêu 4
356 14:22:02 iThiênLa iMưaBongBóng Tống 20
357 14:22:02 LongTranhHổĐấu zTsunade Tống 4
358 14:22:02 ĐườngLiên HoanCa Tống 7
359 14:22:04 iiNamerDGC ĐườngLiên Liêu 4
360 14:22:05 F9iiĐểPk BắcTốngĐạiVương Tống 3
361 14:22:05 izBạnNamGiấuTên iiNamerDGC Tống 8
362 14:22:08 iS2DatChuTich F9iiĐểPk Liêu 7
363 14:22:09 ISzTriTLQ OreoOriginal Liêu 3
364 14:22:10 ISzTriTLQ iChúTiến Liêu 4
365 14:22:10 IooTiếpThịSữaooI MrMinMin Liêu 3
366 14:22:11 zZMissSz MaCầmTrượng Tống 4
367 14:22:13 TiểuKhinh ISzTriTLQ Tống 3
368 14:22:14 Jx2MTGzZ iHnLieuMangTop1 Liêu 12
369 14:22:15 Jx2MTGzZ ImConGáiChủTịch Liêu 13
370 14:22:15 ooOHungoo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 7
371 14:22:16 iThiênLa Jx2Mộngzz Tống 21
372 14:22:16 PéDungCầmCung Jx2MTGzZ Tống 3
373 14:22:17 iThiênLa oS2oVôTìnhTiễn Tống 22
374 14:22:17 IiChúTiễuĐaTình 1ButDinhCanKhon Liêu 7
375 14:22:17 iSaoEmQuênNhauS2 IiChúTiễuĐaTình Tống 3
376 14:22:17 iThiênLa zNMDzHoangANh Tống 23
377 14:22:18 BịThíchBéNguyệt NgáoĐá Liêu 2
378 14:22:18 BịThíchBéNguyệt NecromancerxD Liêu 3
379 14:22:20 Applee zTsunade Tống 2
380 14:22:21 zCụcCứtMayMắn GậyCủaPhật Tống 5
381 14:22:22 izHueManzi iS2DatChuTich Tống 2
382 14:22:23 HaiConThằnLằnCon TiênHồĐiệp Liêu 2
383 14:22:23 HoàngDượcSưĐông HắcYNhân Liêu 11
384 14:22:23 0reo0riginal Sendona Tống 6
385 14:22:23 HoàngDượcSưĐông iizThayChuaMeGai Liêu 12
386 14:22:24 iQuanNhịCa iBắcTốngĐạiVương Tống 4
387 14:22:24 iKGzNaughtyboy KzLinhDan18i Liêu 3
388 14:22:28 izHueManzi IooTiếpThịSữaooI Tống 3
389 14:22:30 Messiiiiii izBạnNamGiấuTên Liêu 5
390 14:22:33 IzKFCxPhôMaiQezI OreoOriginal Liêu 4
391 14:22:35 cS2oBạchVôThường zZBonDuBaiZz Liêu 7
392 14:22:36 ooOHungoo ISzTriTLT Tống 8
393 14:22:37 iS2iQuyềnStyle zMèoDubai Liêu 8
394 14:22:38 HắcYNhân OumaTokita Tống 8
395 14:22:38 izHueManzi Jx2iBắcKiềuPhong Tống 4
396 14:22:39 iQuanNhịCa iDCzHercules Tống 5
397 14:22:39 Jx2TyCut Oreo0riginal Liêu 7
398 14:22:41 MaCầmTrượng Applee Liêu 13
399 14:22:42 MaCầmTrượng s2HậuNghệs2 Liêu 14
400 14:22:42 MaCầmTrượng MyFenToms Liêu 15
401 14:22:42 MaCầmTrượng iBlackGOKU Liêu 16
402 14:22:42 MaCầmTrượng BoyonechapQT Liêu 17
403 14:22:42 MaCầmTrượng ooOHungoo Liêu 18
404 14:22:42 MaCầmTrượng 1ButDinhCanKhon Liêu 19
405 14:22:42 MaCầmTrượng BánhOreoDâu Liêu 20
406 14:22:42 MaCầmTrượng Obamama Liêu 21
407 14:22:42 izHueManzi BịThíchBéNguyệt Tống 5
408 14:22:43 iizThayChuaMeGai IzKFCxPhôMaiQezI Tống 4
409 14:22:43 jx2Inaa iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 1
410 14:22:43 zTsunade iHoaHồngĐen Liêu 11
411 14:22:43 NgáoĐá iDNzNaughtyboy Tống 1
412 14:22:44 iHnLieuMangTop1 phideptraiii Tống 4
413 14:22:46 AmBuLanCe115 DươngQuáĐạiHiệp Liêu 3
414 14:22:46 AmBuLanCe115 LinhXeOm123 Liêu 4
415 14:22:46 iKGzNaughtyboy ĐườngLiên Liêu 4
416 14:22:47 OreoOriginal DươngBảoDGC Tống 14
417 14:22:52 jx2Inaa CSzMissLiLy Liêu 2
418 14:22:52 jx2Inaa ThiếuLâm Liêu 3
419 14:22:53 IiChúTiễuĐaTình 0reo0riginal Liêu 8
420 14:22:54 HắcYNhân iiDHiiMr62ii Tống 9
421 14:22:54 F9iiĐểPk oloMrsGirlolo Tống 4
422 14:22:56 Obamama OumaTokita Tống 6
423 14:22:57 zTsunade LongTranhHổĐấu Liêu 12
424 14:22:57 iS2DatChuTich B52PriseStop Liêu 8
425 14:22:58 HắcYNhân iS2DatChuTich Tống 10
426 14:22:58 Jx2JaVaNjVLx MaCầmTrượng Tống 1
427 14:23:04 ImConGáiChủTịch iCoGaiRoBotPKz Tống 3
428 14:23:05 Messiiiiii iHoaHồngĐen Liêu 6
429 14:23:05 zTsunade izMaNữGiấuTên Liêu 13
430 14:23:06 Jx2MTGzZ iThiênLa Liêu 14
431 14:23:07 Jx2TyCut iBlackGOKU Liêu 8
432 14:23:07 ooOHungoo zTsunade Tống 9
433 14:23:07 izBạnNamGiấuTên HoàngDượcSưĐông Tống 9
434 14:23:08 MrMinMin iMưaBongBóng Tống 3
435 14:23:09 OreoOriginal Jx2Mộngzz Tống 15
436 14:23:09 Oreo0riginal Jx2TyCut Tống 8
437 14:23:10 Oreo0riginal IzKFCxPhôMaiQezI Tống 9
438 14:23:11 ĐTBLạcNguyênSoái 1ButDinhCanKhon Liêu 9
439 14:23:12 ĐTBLạcNguyênSoái ThuThảo94 Liêu 10
440 14:23:12 iChúTiến jx2Inaa Tống 10
441 14:23:13 iiDHiiMr62ii Oreo0riginal Liêu 4
442 14:23:17 Jx2JaVaNjVLx BịThíchBéNguyệt Tống 2
443 14:23:17 iSaoEmQuênNhauS2 ĐánhXongĐừngChạy Tống 4
444 14:23:18 McLaren720 BéSâuDễThương Liêu 8
445 14:23:20 BachNguyetChu TiểuKhinh Liêu 5
446 14:23:20 zZBonDuBaiZz iiNamerDGC Tống 2
447 14:23:21 iHoaHồngĐen McLaren720 Tống 6
448 14:23:21 LinhXeOm123 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 2
449 14:23:22 iQuanNhịCa IooTiếpThịSữaooI Tống 6
450 14:23:22 zTsunade OreoOriginal Liêu 14
451 14:23:24 B52PriseStop phideptraiii Tống 5
452 14:23:24 HắcYNhân iS2DatChuTich Tống 11
453 14:23:24 Jx2acbdef2xJ HắcYNhân Liêu 1
454 14:23:25 iBlackGOKU zTsunade Tống 8
455 14:23:25 Obamama Jx2acbdef2xJ Tống 7
456 14:23:25 iiDHiiMr62ii B52PriseStop Liêu 5
457 14:23:25 iiDHiiMr62ii iizThayChuaMeGai Liêu 6
458 14:23:26 iBắcTốngĐạiVương oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 10
459 14:23:26 BắcTốngĐạiVương oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 6
460 14:23:26 iHoaHồngĐen ISzTriTLQ Tống 7
461 14:23:30 iDCzHercules oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 1
462 14:23:30 izBạnNamGiấuTên HoanCa Tống 10
463 14:23:30 TiênHồĐiệp iDCzHercules Tống 3
464 14:23:32 ooOHungoo iS2iQuyềnStyle Tống 10
465 14:23:33 F9iiĐểPk oS2oPháiNgaMy Tống 5
466 14:23:34 Messiiiiii MyFenToms Liêu 7
467 14:23:34 izHueManzi iBắcTốngĐạiVương Tống 6
468 14:23:34 Messiiiiii iHoaHồngĐen Liêu 8
469 14:23:35 Sendona zCụcCứtMayMắn Liêu 1
470 14:23:36 HoàngDượcSưĐông KzLinhDan18i Liêu 13
471 14:23:36 MrMinMin Messiiiiii Tống 4
472 14:23:36 2KzxBéHani BachNguyetChu Tống 1
473 14:23:38 2KzxBéHani BịThíchBéNguyệt Tống 2
474 14:23:39 XiaoMin F9iiĐểPk Liêu 7
475 14:23:39 iChúTiến oS2oNgaMyĐàn5 Tống 11
476 14:23:39 Jx2JaVaNjVLx MaCầmTrượng Tống 3
477 14:23:40 zZMissSz XiaoMin Tống 5
478 14:23:41 Jx2MTGzZ iChúTiến Liêu 15
479 14:23:42 OumaTokita zZBonDuBaiZz Liêu 8
480 14:23:42 OumaTokita NecromancerxD Liêu 9
481 14:23:42 BắcTốngĐạiVương zZMissSz Liêu 7
482 14:23:43 IiChúTiễuĐaTình LongTranhHổĐấu Liêu 9
483 14:23:44 2KzxBéHani GậyCủaPhật Tống 3
484 14:23:45 0reo0riginal iMưaBongBóng Tống 7
485 14:23:45 JxKhôMáu DươngBảoDGC Tống 4
486 14:23:46 iHoaHồngĐen Sendona Tống 8
487 14:23:47 izBạnNamGiấuTên zTsunade Tống 11
488 14:23:47 izBạnNamGiấuTên ĐTBLạcNguyênSoái Tống 12
489 14:23:48 TiểuKhinh iiDHiiMr62ii Tống 4
490 14:23:50 jx2Inaa OreoCookieVani Liêu 4
491 14:23:51 Jx2iBắcKiềuPhong iQuanNhịCa Liêu 4
492 14:23:54 OreoOriginal iDCzHercules Tống 16
493 14:23:56 Jx2JaVaNjVLx cS2oBạchVôThường Tống 4
494 14:23:57 iiNamerDGC iHoaHồngĐen Liêu 5
495 14:23:57 zCụcCứtMayMắn jx2Inaa Tống 6
496 14:23:59 OumaTokita MrMinMin Liêu 10
497 14:23:59 iizThayChuaMeGai OumaTokita Tống 5
498 14:23:59 zMèoDubai iiNamerDGC Tống 3
499 14:23:59 izHueManzi BắcTốngĐạiVương Tống 7
500 14:24:00 B52PriseStop MaCầmTrượng Tống 6
501 14:24:00 OreoOriginal ĐánhXongĐừngChạy Tống 17
502 14:24:03 iiiCaVeChuaiii zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 4
503 14:24:03 iSaoEmQuênNhauS2 zTsunade Tống 5
504 14:24:03 NgáoĐá oloMrsGirlolo Tống 2
505 14:24:05 izBạnNamGiấuTên iMưaBongBóng Tống 13
506 14:24:05 oĐGoTửDương iDCzNaughtyGirl Tống 1
507 14:24:05 ĐTBLạcNguyênSoái iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 11
508 14:24:05 NgáoĐá ButVaoMong Tống 3
509 14:24:06 BachNguyetChu izBạnNamGiấuTên Liêu 6
510 14:24:06 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 12
511 14:24:08 iiDHiiMr62ii DươngQuáĐạiHiệp Liêu 7
512 14:24:09 zCụcCứtMayMắn phideptraiii Tống 7
513 14:24:09 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiDHiiMr62ii Tống 8
514 14:24:11 ISzTriTLQ ooOHungoo Liêu 5
515 14:24:12 PéDungCầmCung Jx2acbdef2xJ Tống 4
516 14:24:14 iizThayChuaMeGai ISzTriTLQ Tống 6
517 14:24:15 IzVuVuZeLazI iHoaHồngĐen Liêu 2
518 14:24:15 IzVuVuZeLazI NecromancerxD Liêu 3
519 14:24:16 2KzxBéHani Jx2MTGzZ Tống 4
520 14:24:18 iS2iQuyềnStyle iizThayChuaMeGai Liêu 9
521 14:24:22 izHueManzi Jx2iBắcKiềuPhong Tống 8
522 14:24:23 zTsunade zCụcCứtMayMắn Liêu 15
523 14:24:23 zMèoDubai MaCầmTrượng Tống 4
524 14:24:23 LinhXeOm123 zTsunade Tống 3
525 14:24:24 iBlackGOKU oS2oVôTìnhTiễn Tống 9
526 14:24:24 IzKFCxPhôMaiQezI BoyonechapQT Liêu 5
527 14:24:24 iBlackGOKU IooTiếpThịSữaooI Tống 10
528 14:24:26 IiChúTiễuĐaTình HắcYNhân Liêu 10
529 14:24:26 IiChúTiễuĐaTình Applee Liêu 11
530 14:24:26 oS2oCôDâuMa IiChúTiễuĐaTình Tống 5
531 14:24:27 OreoOriginal PhịchThủTinder Tống 18
532 14:24:28 iS2DatChuTich OreoOriginal Liêu 9
533 14:24:31 oS2oCôDâuMa jx2Inaa Tống 6
534 14:24:35 HoàngDượcSưĐông oS2oCôDâuMa Liêu 14
535 14:24:35 HoàngDượcSưĐông BánhOreoDâu Liêu 15
536 14:24:36 HoàngDượcSưĐông 0reo0riginal Liêu 16
537 14:24:36 DươngQuáCaCa GậyCủaPhật Tống 1
538 14:24:36 HoàngDượcSưĐông VươngPhiCủaĐP Liêu 17
539 14:24:36 HoàngDượcSưĐông CSzMissLiLy Liêu 18
540 14:24:37 HắcYNhân iS2DatChuTich Tống 12
541 14:24:40 zTsunade TiểuKhinh Liêu 16
542 14:24:41 ImConGáiChủTịch BịThíchBéNguyệt Tống 4
543 14:24:42 izBạnNamGiấuTên phideptraiii Tống 14
544 14:24:42 cS2oBạchVôThường 2KzxBéHani Liêu 8
545 14:24:43 OreoOriginal IzKFCxPhôMaiQezI Tống 19
546 14:24:44 B52PriseStop MaCầmTrượng Tống 7
547 14:24:44 s2HậuNghệs2 iBắcTốngĐạiVương Tống 6
548 14:24:44 OreoOriginal iiNamerDGC Tống 20
549 14:24:44 OreoOriginal OumaTokita Tống 21
550 14:24:45 BachNguyetChu Obamama Liêu 7
551 14:24:46 B52PriseStop BachNguyetChu Tống 8
552 14:24:46 iS2iQuyềnStyle Jx2JaVaNjVLx Liêu 10
553 14:24:48 ImConGáiChủTịch iDNzNaughtyboy Tống 5
554 14:24:48 iiDHiiMr62ii KzLinhDan18i Liêu 8
555 14:24:50 zTsunade izMaNữGiấuTên Liêu 17
556 14:24:50 iiDHiiMr62ii zZBonDuBaiZz Liêu 9
557 14:24:51 MyFenToms iiDHiiMr62ii Tống 2
558 14:24:51 zCụcCứtMayMắn iDạThiênLăng Tống 8
559 14:24:51 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 9
560 14:24:51 DươngBảoDGC Oreo0riginal Liêu 2
561 14:24:53 zZMissSz BomieĐạiHiệp Tống 6
562 14:24:56 ISzTriTLQ iHoaHồngĐen Liêu 6
563 14:24:56 zTsunade DoanTrang2001 Liêu 18
564 14:24:56 JxKhôMáu iDCzHercules Tống 5
565 14:24:57 DươngBảoDGC iizThayChuaMeGai Liêu 3
566 14:24:57 F9iiĐểPk Jx2MTGzZ Tống 6
567 14:24:57 F9iiĐểPk iCoGaiRoBotPKz Tống 7
568 14:24:58 iiiCaVeChuaiii zZMissSz Liêu 5
569 14:24:58 zMèoDubai ISzTriTLQ Tống 5
570 14:24:59 ThuThảo94 zTsunade Tống 1
571 14:24:59 zMèoDubai MaCầmTrượng Tống 6
572 14:25:03 HắcYNhân DươngBảoDGC Tống 13
573 14:25:04 iiiCaVeChuaiii ĐườngLiên Liêu 6
574 14:25:04 iHnLieuMangTop1 XiaoMin Tống 5
575 14:25:04 s2HậuNghệs2 iiiCaVeChuaiii Tống 7
576 14:25:05 iBlackGOKU ISzTriTLT Tống 11
577 14:25:05 OumaTokita iChúTiến Liêu 11
578 14:25:08 izHueManzi BắcTốngĐạiVương Tống 9
579 14:25:10 LongTranhHổĐấu phideptraiii Tống 5
580 14:25:10 iKGzNaughtyboy OreoOriginal Liêu 5
581 14:25:11 jx2Inaa iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 5
582 14:25:12 izBạnNamGiấuTên HaiConThằnLằnCon Tống 15
583 14:25:13 LinhXeOm123 iSTzHoàngĐế Tống 4
584 14:25:14 HoàngDượcSưĐông ooOHungoo Liêu 19
585 14:25:15 DươngQuáĐạiHiệp iMưaBongBóng Tống 2
586 14:25:15 MyFenToms ĐánhXongĐừngChạy Tống 3
587 14:25:16 jx2Inaa BánhOreoDâu Liêu 6
588 14:25:16 iHoaHồngĐen zTsunade Tống 9
589 14:25:16 0reo0riginal HoàngDượcSưĐông Tống 8
590 14:25:17 jx2Inaa 0reo0riginal Liêu 7
591 14:25:17 jx2Inaa CSzMissLiLy Liêu 8
592 14:25:19 iHoaHồngĐen Messiiiiii Tống 10
593 14:25:21 iiDHiiMr62ii B52PriseStop Liêu 10
594 14:25:22 Obamama iiDHiiMr62ii Tống 8
595 14:25:23 zMèoDubai jx2Inaa Tống 7
596 14:25:24 sSunFlower iQuanNhịCa Liêu 1
597 14:25:24 iKGzNaughtyboy zCụcCứtMayMắn Liêu 6
598 14:25:25 iHoaHồngĐen iKGzNaughtyboy Tống 11
599 14:25:25 IiChúTiễuĐaTình DươngQuáĐạiHiệp Liêu 12
600 14:25:25 iS2iQuyềnStyle F9iiĐểPk Liêu 11
601 14:25:25 Obamama BachNguyetChu Tống 9
602 14:25:26 Sendona iizThayChuaMeGai Liêu 2
603 14:25:26 IiChúTiễuĐaTình zMèoDubai Liêu 13
604 14:25:26 IiChúTiễuĐaTình BoyonechapQT Liêu 14
605 14:25:27 izHueManzi Jx2iBắcKiềuPhong Tống 10
606 14:25:27 ĐTBLạcNguyênSoái OreoCookieVani Liêu 13
607 14:25:27 oS2oCôDâuMa IiChúTiễuĐaTình Tống 7
608 14:25:28 iBlackGOKU sSunFlower Tống 12
609 14:25:28 iBlackGOKU oloMrsGirlolo Tống 13
610 14:25:29 DươngQuáCaCa AmBuLanCe115 Tống 2
611 14:25:31 iHnLieuMangTop1 IooTiếpThịSữaooI Tống 6
612 14:25:31 DươngQuáCaCa ButVaoMong Tống 3
613 14:25:32 Jx2TyCut Applee Liêu 9
614 14:25:32 ĐTBLạcNguyênSoái PéDungCầmCung Liêu 14
615 14:25:35 TiênHồĐiệp Jx2MTGzZ Tống 4
616 14:25:35 TiểuKhinh XeRùaSiêuTốc Tống 5
617 14:25:35 BomieĐạiHiệp 2KzxBéHani Liêu 9
618 14:25:35 izBạnNamGiấuTên GậyCủaPhật Tống 16
619 14:25:37 Sendona zZMissSz Liêu 3
620 14:25:38 DươngQuáCaCa BịThíchBéNguyệt Tống 4
621 14:25:38 NgáoĐá iDCzHercules Tống 4
622 14:25:39 XiaoMin MyFenToms Liêu 8
623 14:25:40 iBlackGOKU BomieĐạiHiệp Tống 14
624 14:25:44 iS2iQuyềnStyle zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 12
625 14:25:46 iHoaHồngĐen ZCanDyZ Tống 12
626 14:25:47 ĐTBLạcNguyênSoái Oreo0riginal Liêu 15
627 14:25:49 zTsunade JxKhôMáu Liêu 19
628 14:25:49 iizThayChuaMeGai Sendona Tống 7
629 14:25:50 LongTranhHổĐấu jx2Inaa Tống 6
630 14:25:51 BachNguyetChu ooOHungoo Liêu 8
631 14:25:53 zZBonDuBaiZz Jx2acbdef2xJ Tống 3
632 14:25:54 OreoOriginal zTsunade Tống 22
633 14:25:54 iiDHiiMr62ii VươngPhiCủaĐP Liêu 11
634 14:25:54 iHoaHồngĐen iiDHiiMr62ii Tống 13
635 14:25:56 Messiiiiii iHoaHồngĐen Liêu 9
636 14:25:56 ĐTBLạcNguyênSoái iizThayChuaMeGai Liêu 16
637 14:25:57 HoàngDượcSưĐông oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 20
638 14:25:57 HoàngDượcSưĐông oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 21
639 14:25:57 Jx2TyCut zZBonDuBaiZz Liêu 10
640 14:25:57 HoàngDượcSưĐông oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 22
641 14:25:58 OreoOriginal iS2DatChuTich Tống 23
642 14:25:59 iiNamerDGC B52PriseStop Liêu 6
643 14:25:59 IiChúTiễuĐaTình Obamama Liêu 15
644 14:26:00 iBắcTốngĐạiVương izHueManzi Liêu 11
645 14:26:00 iBắcTốngĐạiVương TiểuKhinh Liêu 12
646 14:26:00 HoàngDượcSưĐông LinhXeOm123 Liêu 23
647 14:26:01 LongTranhHổĐấu iDCzHercules Tống 7
648 14:26:01 BắcTốngĐạiVương LongTranhHổĐấu Liêu 8
649 14:26:03 s2HậuNghệs2 iBắcTốngĐạiVương Tống 8
650 14:26:04 ĐườngLiên iCoGaiRoBotPKz Tống 8
651 14:26:05 iHnLieuMangTop1 iMưaBongBóng Tống 7
652 14:26:06 HoàngDượcSưĐông DươngQuáCaCa Liêu 24
653 14:26:06 iHnLieuMangTop1 iSTzHoàngĐế Tống 8
654 14:26:09 HoàngDượcSưĐông iHnLieuMangTop1 Liêu 25
655 14:26:10 2KzxBéHani HoàngDượcSưĐông Tống 5
656 14:26:12 iiNamerDGC DươngQuáĐạiHiệp Liêu 7
657 14:26:12 OreoOriginal MaCầmTrượng Tống 24
658 14:26:13 OreoOriginal BịThíchBéNguyệt Tống 25
659 14:26:14 zTsunade ThuThảo94 Liêu 20
660 14:26:15 GậyCủaPhật HắcYNhân Liêu 3
661 14:26:15 GậyCủaPhật OreoOriginal Liêu 4
662 14:26:15 ĐTBLạcNguyênSoái zZMissSz Liêu 17
663 14:26:16 B52PriseStop iiNamerDGC Tống 9
664 14:26:18 0reo0riginal Messiiiiii Tống 9
665 14:26:20 IiChúTiễuĐaTình iHoaHồngĐen Liêu 16
666 14:26:21 IzKFCxPhôMaiQezI izHueManzi Liêu 6
667 14:26:22 MrMinMin phideptraiii Tống 5
668 14:26:23 oS2oCôDâuMa zTsunade Tống 8
669 14:26:24 OumaTokita JxKhôMáu Liêu 12
670 14:26:25 iiiCaVeChuaiii F9iiĐểPk Liêu 7
671 14:26:25 OumaTokita DươngQuáCaCa Liêu 13
672 14:26:25 iiDHiiMr62ii Obamama Liêu 12
673 14:26:25 ĐánhXongĐừngChạy BánhOreoDâu Liêu 3
674 14:26:26 iiDHiiMr62ii oS2oCôDâuMa Liêu 13
675 14:26:27 iiDHiiMr62ii 0reo0riginal Liêu 14
676 14:26:28 HắcYNhân OumaTokita Tống 14
677 14:26:28 ButVaoMong izBạnNamGiấuTên Liêu 4
678 14:26:29 zMèoDubai ISzTriTLQ Tống 8
679 14:26:29 zMèoDubai iiDHiiMr62ii Tống 9
680 14:26:29 IzVuVuZeLazI CSzMissLiLy Liêu 4
681 14:26:33 izHueManzi iDCzHercules Tống 11
682 14:26:35 iizThayChuaMeGai ĐTBLạcNguyênSoái Tống 8
683 14:26:36 2KzxBéHani iiiCaVeChuaiii Tống 6
684 14:26:37 zZMissSz IzKFCxPhôMaiQezI Tống 7
685 14:26:37 oS2oVôTìnhTiễn Jx2JaVaNjVLx Liêu 7
686 14:26:38 2KzxBéHani Jx2iBắcKiềuPhong Tống 7
687 14:26:39 AmBuLanCe115 SinhTienChoiNet Liêu 5
688 14:26:39 ooOHungoo Jx2TyCut Tống 11
689 14:26:39 ooOHungoo BachNguyetChu Tống 12
690 14:26:39 zZMissSz jx2Inaa Tống 8
691 14:26:40 HoàngDượcSưĐông ĐườngLiên Liêu 26
692 14:26:42 BắcTốngĐạiVương zMèoDubai Liêu 9
693 14:26:43 iDCzNaughtyGirl oS2oDy18Age Liêu 1
694 14:26:46 IooTiếpThịSữaooI oĐGoTửDương Liêu 4
695 14:26:48 DươngBảoDGC BoyonechapQT Liêu 4
696 14:26:48 ButVaoMong zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 5
697 14:26:49 zZBonDuBaiZz Jx2acbdef2xJ Tống 4
698 14:26:49 HoàngDượcSưĐông NecromancerxD Liêu 27
699 14:26:50 DươngBảoDGC zZBonDuBaiZz Liêu 5
700 14:26:52 B52PriseStop IzVuVuZeLazI Tống 10
701 14:26:57 zTsunade MyFenToms Liêu 21
702 14:26:58 zCụcCứtMayMắn BắcTốngĐạiVương Tống 9
703 14:26:59 Applee IzKFCxPhôMaiQezI Tống 3
704 14:26:59 iBlackGOKU cS2oBạchVôThường Tống 15
705 14:26:59 DươngBảoDGC Applee Liêu 6
706 14:27:00 OreoOriginal iDCzNaughtyGirl Tống 26
707 14:27:00 HoàngDượcSưĐông oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 28
708 14:27:00 iHoaHồngĐen zTsunade Tống 14
709 14:27:01 ButVaoMong oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 6
710 14:27:01 LongTranhHổĐấu ZCanDyZ Tống 8
711 14:27:01 iHnLieuMangTop1 ViênNghĩaMẫn Tống 9
712 14:27:02 HoàngDượcSưĐông oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 29
713 14:27:03 BịThíchBéNguyệt s2HậuNghệs2 Liêu 4
714 14:27:03 BịThíchBéNguyệt 2KzxBéHani Liêu 5
715 14:27:03 BịThíchBéNguyệt iBlackGOKU Liêu 6
716 14:27:03 BịThíchBéNguyệt iHnLieuMangTop1 Liêu 7
717 14:27:03 iiDHiiMr62ii KzLinhDan18i Liêu 15
718 14:27:03 iHoaHồngĐen iDạThiênLăng Tống 15
719 14:27:04 McLaren720 B52PriseStop Liêu 9
720 14:27:08 ĐTBLạcNguyênSoái zZMissSz Liêu 18
721 14:27:08 NgáoĐá BịThíchBéNguyệt Tống 5
722 14:27:09 izBạnNamGiấuTên BomieĐạiHiệp Tống 17
723 14:27:09 LongTranhHổĐấu ISzTriTLQ Tống 9
724 14:27:10 ĐườngLiên phideptraiii Tống 9
725 14:27:11 ĐườngLiên Sendona Tống 10
726 14:27:11 F9iiĐểPk iMưaBongBóng Tống 8
727 14:27:11 F9iiĐểPk iCoGaiRoBotPKz Tống 9
728 14:27:12 LongTranhHổĐấu IiChúTiễuĐaTình Tống 10
729 14:27:12 Jx2MTGzZ izBạnNamGiấuTên Liêu 16
730 14:27:12 Messiiiiii LinhXeOm123 Liêu 10
731 14:27:13 OreoOriginal ButVaoMong Tống 27
732 14:27:13 OreoOriginal HoàngDượcSưĐông Tống 28
733 14:27:14 LongTranhHổĐấu Messiiiiii Tống 11
734 14:27:14 TiểuKhinh iiDHiiMr62ii Tống 6
735 14:27:14 jx2Inaa izMaNữGiấuTên Liêu 9
736 14:27:15 iBắcTốngĐạiVương iDươngCungBắnMèo Liêu 13
737 14:27:16 iDCzHercules DươngQuáĐạiHiệp Liêu 2
738 14:27:17 OumaTokita NecromancerxD Liêu 14
739 14:27:19 zTsunade JxKhôMáu Liêu 22
740 14:27:20 s2HậuNghệs2 ĐánhXongĐừngChạy Tống 9
741 14:27:22 Obamama jx2Inaa Tống 10
742 14:27:23 ĐTBLạcNguyênSoái TiểuKhinh Liêu 19
743 14:27:24 LongTranhHổĐấu ĐTBLạcNguyênSoái Tống 12
744 14:27:24 MrMinMin MaCầmTrượng Tống 6
745 14:27:26 zZMissSz OumaTokita Tống 9
746 14:27:29 HắcYNhân GậyCủaPhật Tống 15
747 14:27:30 iBlackGOKU iiNamerDGC Tống 16
748 14:27:31 oS2oCôDâuMa zTsunade Tống 9
749 14:27:33 Jx2JaVaNjVLx phideptraiii Tống 5
750 14:27:36 oS2oVôTìnhTiễn OreoOriginal Liêu 8
751 14:27:37 BomieĐạiHiệp Jx2JaVaNjVLx Liêu 10
752 14:27:41 oĐGoTửDương oS2oPháiNgaMy Tống 2
753 14:27:41 SinhTienChoiNet BomieĐạiHiệp Tống 1
754 14:27:44 IiChúTiễuĐaTình zMèoDubai Liêu 17
755 14:27:45 IiChúTiễuĐaTình ooOHungoo Liêu 18
756 14:27:46 iHnLieuMangTop1 iKGzNaughtyboy Tống 10
757 14:27:46 zCụcCứtMayMắn iDạThiênLăng Tống 10
758 14:27:47 XiaoMin zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 9
759 14:27:48 Jx2iBắcKiềuPhong iizThayChuaMeGai Liêu 5
760 14:27:49 Jx2iBắcKiềuPhong iQuanNhịCa Liêu 6
761 14:27:49 Jx2MTGzZ izHueManzi Liêu 17
762 14:27:49 Jx2iBắcKiềuPhong HắcYNhân Liêu 7
763 14:27:50 jx2Inaa DươngQuáĐạiHiệp Liêu 10
764 14:27:52 KzLinhDan18i iiDHiiMr62ii Tống 8
765 14:27:52 Oreo0riginal BịThíchBéNguyệt Tống 10
766 14:27:54 zZBonDuBaiZz zTsunade Tống 5
767 14:27:54 LongTranhHổĐấu ĐTBLạcNguyênSoái Tống 13
768 14:27:54 HoàngDượcSưĐông F9iiĐểPk Liêu 30
769 14:27:56 izBạnNamGiấuTên jx2Inaa Tống 18
770 14:27:57 izBạnNamGiấuTên IzKFCxPhôMaiQezI Tống 19
771 14:27:57 izBạnNamGiấuTên CứuNgườiBằngKe Tống 20
772 14:27:59 izBạnNamGiấuTên BắcTốngĐạiVương Tống 21
773 14:28:00 2KzxBéHani iMưaBongBóng Tống 8
774 14:28:01 IzVuVuZeLazI iBlackGOKU Liêu 5
775 14:28:04 zZBonDuBaiZz phideptraiii Tống 6
776 14:28:04 ISzTriTLQ izHueManzi Liêu 7
777 14:28:04 IiChúTiễuĐaTình TiểuKhinh Liêu 19
778 14:28:04 ooOHungoo ISzTriTLQ Tống 13
779 14:28:05 IiChúTiễuĐaTình B52PriseStop Liêu 20
780 14:28:05 BoyonechapQT McLaren720 Tống 3
781 14:28:06 KzLinhDan18i iiNamerDGC Tống 9
782 14:28:06 oĐGoTửDương GậyCủaPhật Tống 3
783 14:28:06 Messiiiiii BoyonechapQT Liêu 11
784 14:28:08 Jx2iBắcKiềuPhong OreoOriginal Liêu 8
785 14:28:09 ImConGáiChủTịch iS2iQuyềnStyle Tống 6
786 14:28:09 PéDungCầmCung IiChúTiễuĐaTình Tống 5
787 14:28:11 oS2oVôTìnhTiễn oS2oDy18Age Liêu 9
788 14:28:12 oĐGoTửDương MaCầmTrượng Tống 4
789 14:28:13 KzLinhDan18i iDCzHercules Tống 10
790 14:28:15 Jx2MTGzZ s2HậuNghệs2 Liêu 18
791 14:28:19 2KzxBéHani HoàngDượcSưĐông Tống 9
792 14:28:19 iS2DatChuTich MrMinMin Liêu 10
793 14:28:21 cS2oBạchVôThường Oreo0riginal Liêu 9
794 14:28:21 ĐườngLiên iCoGaiRoBotPKz Tống 11
795 14:28:22 Jx2TyCut MyFenToms Liêu 11
796 14:28:23 1ButDinhCanKhon Messiiiiii Tống 4
797 14:28:23 ĐTBLạcNguyênSoái oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 20
798 14:28:26 zZMissSz OumaTokita Tống 10
799 14:28:26 0reo0riginal zTsunade Tống 10
800 14:28:28 KzLinhDan18i BomieĐạiHiệp Tống 11
801 14:28:28 Jx2iBắcKiềuPhong zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 9
802 14:28:29 oS2oVôTìnhTiễn TiênHồĐiệp Liêu 10
803 14:28:29 izBạnNamGiấuTên iBắcTốngĐạiVương Tống 22
804 14:28:30 iKGzNaughtyboy KzLinhDan18i Liêu 7
805 14:28:32 jx2Inaa 1ButDinhCanKhon Liêu 11
806 14:28:33 HắcYNhân jx2Inaa Tống 16
807 14:28:33 cS2oBạchVôThường Jx2JaVaNjVLx Liêu 10
808 14:28:35 Jx2MTGzZ JxKhôMáu Liêu 19
809 14:28:37 IzKFCxPhôMaiQezI iBlackGOKU Liêu 7
810 14:28:38 OreoOriginal iS2DatChuTich Tống 29
811 14:28:39 Jx2acbdef2xJ oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 2
812 14:28:39 iiDHiiMr62ii LongTranhHổĐấu Liêu 16
813 14:28:40 Jx2iBắcKiềuPhong OreoOriginal Liêu 10
814 14:28:40 cS2oBạchVôThường DươngQuáCaCa Liêu 11
815 14:28:43 IiChúTiễuĐaTình HắcYNhân Liêu 21
816 14:28:43 Jx2TyCut ĐườngLiên Liêu 12
817 14:28:44 0reo0riginal IiChúTiễuĐaTình Tống 11
818 14:28:44 ĐTBLạcNguyênSoái oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 21
819 14:28:46 2KzxBéHani iDCzNaughtyGirl Tống 10
820 14:28:46 iHoaHồngĐen ĐánhXongĐừngChạy Tống 16
821 14:28:48 2KzxBéHani cS2oBạchVôThường Tống 11
822 14:28:49 ooOHungoo BịThíchBéNguyệt Tống 14
823 14:28:49 McLaren720 zMèoDubai Liêu 10
824 14:28:52 zTsunade iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 23
825 14:28:53 NecromancerxD MaCầmTrượng Tống 3
826 14:28:54 iiDHiiMr62ii izBạnNamGiấuTên Liêu 17
827 14:28:55 MrTeddy GậyCủaPhật Tống 1
828 14:28:58 Obamama CứuNgườiBằngKe Tống 11
829 14:28:58 MyFenToms ISzTriTLQ Tống 4
830 14:29:00 HắcYNhân iS2DatChuTich Tống 17
831 14:29:00 Obamama jx2Inaa Tống 12
832 14:29:01 F9iiĐểPk BachNguyetChu Tống 10
833 14:29:02 F9iiĐểPk XiaoMin Tống 11
834 14:29:02 BắcTốngĐạiVương BoyonechapQT Liêu 10
835 14:29:02 IzKFCxPhôMaiQezI 1ButDinhCanKhon Liêu 8
836 14:29:03 KzLinhDan18i Sendona Tống 12
837 14:29:03 OreoOriginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 30
838 14:29:04 iHoaHồngĐen iiNamerDGC Tống 17
839 14:29:05 SinhTienChoiNet HoàngDượcSưĐông Tống 2
840 14:29:07 iBlackGOKU TànCước Tống 17
841 14:29:07 iBlackGOKU IzKFCxPhôMaiQezI Tống 18
842 14:29:09 ButVaoMong iizThayChuaMeGai Liêu 7
843 14:29:09 Jx2acbdef2xJ HắcYNhân Liêu 3
844 14:29:10 s2HậuNghệs2 Jx2Mộngzz Tống 10
845 14:29:11 iBlackGOKU iiDHiiMr62ii Tống 19
846 14:29:13 oZoSờÂmĐạoSỹoZo McLaren720 Tống 10
847 14:29:13 oS2oCôDâuMa zTsunade Tống 10
848 14:29:13 ooOHungoo BomieĐạiHiệp Tống 15
849 14:29:13 B52PriseStop IiChúTiễuĐaTình Tống 11
850 14:29:14 Oreo0riginal iKGzNaughtyboy Tống 11
851 14:29:14 zZBonDuBaiZz phideptraiii Tống 7
852 14:29:14 zCụcCứtMayMắn ISzTriTLQ Tống 11
853 14:29:14 LongTranhHổĐấu Jx2acbdef2xJ Tống 14
854 14:29:16 Jx2MTGzZ ooOHungoo Liêu 20
855 14:29:18 DươngQuáĐạiHiệp EmBuff Tống 3
856 14:29:19 IooTiếpThịSữaooI SinhTienChoiNet Liêu 5
857 14:29:20 izBạnNamGiấuTên IzVuVuZeLazI Tống 23
858 14:29:20 ButVaoMong zZBonDuBaiZz Liêu 8
859 14:29:20 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BachNguyetChu Tống 11
860 14:29:21 iS2iQuyềnStyle F9iiĐểPk Liêu 13
861 14:29:23 2KzxBéHani BịThíchBéNguyệt Tống 12
862 14:29:23 oZoSờÂmĐạoSỹoZo OumaTokita Tống 12
863 14:29:24 LongTranhHổĐấu DươngBảoDGC Tống 15
864 14:29:24 iHnLieuMangTop1 Jx2TyCut Tống 11
865 14:29:26 iiiCaVeChuaiii zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 8
866 14:29:27 s2HậuNghệs2 iS2iQuyềnStyle Tống 11
867 14:29:29 zCụcCứtMayMắn iDạThiênLăng Tống 12
868 14:29:30 PéDungCầmCung MaCầmTrượng Tống 6
869 14:29:32 2KzxBéHani Jx2iBắcKiềuPhong Tống 13
870 14:29:32 iiDHiiMr62ii DươngQuáĐạiHiệp Liêu 18
871 14:29:34 HắcYNhân Messiiiiii Tống 18
872 14:29:37 Oreo0riginal IzKFCxPhôMaiQezI Tống 12
873 14:29:38 cS2oBạchVôThường 2KzxBéHani Liêu 12
874 14:29:39 zMèoDubai BomieĐạiHiệp Tống 10
875 14:29:40 Jx2MTGzZ iHnLieuMangTop1 Liêu 21
876 14:29:40 zMèoDubai ZCanDyZ Tống 11
877 14:29:40 zMèoDubai zTsunade Tống 12
878 14:29:40 1ButDinhCanKhon ĐTBLạcNguyênSoái Tống 5
879 14:29:41 iBắcTốngĐạiVương iQuanNhịCa Liêu 14
880 14:29:41 iBắcTốngĐạiVương OreoOriginal Liêu 15
881 14:29:41 iBắcTốngĐạiVương MrTeddy Liêu 16
882 14:29:42 oS2oVôTìnhTiễn ImConGáiChủTịch Liêu 11
883 14:29:42 oS2oVôTìnhTiễn NecromancerxD Liêu 12
884 14:29:43 jx2Inaa zMèoDubai Liêu 12
885 14:29:45 MyFenToms Jx2iAnhTuan Tống 5
886 14:29:46 MyFenToms IiChúTiễuĐaTình Tống 6
887 14:29:48 Obamama MaCầmTrượng Tống 13
888 14:29:50 ĐườngLiên ĐánhXongĐừngChạy Tống 12
889 14:29:50 BắcTốngĐạiVương ĐườngLiên Liêu 11
890 14:29:54 Jx2JaVaNjVLx BachNguyetChu Tống 6
891 14:29:54 LongTranhHổĐấu zTsunade Tống 16
892 14:29:55 iizThayChuaMeGai jx2Inaa Tống 9
893 14:29:55 cS2oBạchVôThường oĐGoTửDương Liêu 13
894 14:29:56 Oreo0riginal iDạThiênLăng Tống 13
895 14:29:56 s2HậuNghệs2 HoanCa Tống 12
896 14:29:56 iiDHiiMr62ii iizThayChuaMeGai Liêu 19
897 14:29:58 iiNamerDGC izBạnNamGiấuTên Liêu 8
898 14:29:59 ĐTBLạcNguyênSoái 1ButDinhCanKhon Liêu 22
899 14:30:00 B52PriseStop BắcTốngĐạiVương Tống 12
900 14:30:01 Jx2TyCut iBlackGOKU Liêu 13
901 14:30:02 ooOHungoo BịThíchBéNguyệt Tống 16
902 14:30:03 Jx2TyCut iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 14
903 14:30:03 OumaTokita DươngQuáĐạiHiệp Liêu 15
904 14:30:06 OreoOriginal MaCầmTrượng Tống 31
905 14:30:07 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ISzTriTLQ Tống 13
906 14:30:07 HoàngDượcSưĐông zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 31
907 14:30:08 Jx2JaVaNjVLx zTsunade Tống 7
908 14:30:09 ĐTBLạcNguyênSoái BoyonechapQT Liêu 23
909 14:30:11 iHoaHồngĐen BachNguyetChu Tống 18
910 14:30:12 s2HậuNghệs2 McLaren720 Tống 13
911 14:30:15 IzKFCxPhôMaiQezI KzLinhDan18i Liêu 9
912 14:30:15 Jx2TyCut OreoOriginal Liêu 15
913 14:30:15 s2HậuNghệs2 Jx2TyCut Tống 14
914 14:30:16 JxKhôMáu iBắcTốngĐạiVương Tống 6
915 14:30:16 zCụcCứtMayMắn TànCước Tống 13
916 14:30:18 HoàngDượcSưĐông GiấcMơTrưa Liêu 32
917 14:30:19 zZMissSz IzKFCxPhôMaiQezI Tống 11
918 14:30:19 Jx2MTGzZ DươngQuáCaCa Liêu 22
919 14:30:20 Jx2MTGzZ JxKhôMáu Liêu 23
920 14:30:21 XiaoMin TiểuKhinh Liêu 10
921 14:30:21 HắcYNhân Messiiiiii Tống 19
922 14:30:21 PéDungCầmCung OumaTokita Tống 7
923 14:30:22 ImConGáiChủTịch iS2iQuyềnStyle Tống 7
924 14:30:26 iHnLieuMangTop1 phideptraiii Tống 12
925 14:30:27 iBlackGOKU DươngBảoDGC Tống 20
926 14:30:28 iBlackGOKU IzVuVuZeLazI Tống 21
927 14:30:28 iiNamerDGC iBlackGOKU Liêu 9
928 14:30:30 s2HậuNghệs2 MaCầmTrượng Tống 15
929 14:30:30 cS2oBạchVôThường izMaNữGiấuTên Liêu 14
930 14:30:31 HoàngDượcSưĐông iHnLieuMangTop1 Liêu 33
931 14:30:31 Jx2iBắcKiềuPhong SinhTienChoiNet Liêu 11
932 14:30:32 B52PriseStop BachNguyetChu Tống 13
933 14:30:34 iS2iQuyềnStyle zZBonDuBaiZz Liêu 14
934 14:30:35 ĐTBLạcNguyênSoái ThiếuLâm Liêu 24
935 14:30:36 OreoOriginal iiNamerDGC Tống 32
936 14:30:36 OreoOriginal jx2Inaa Tống 33
937 14:30:36 OreoOriginal iiDHiiMr62ii Tống 34
938 14:30:39 Jx2MTGzZ MrTeddy Liêu 24
939 14:30:42 MrMinMin GậyCủaPhật Tống 7
940 14:30:43 izBạnNamGiấuTên ISzTriTLQ Tống 24
941 14:30:44 izBạnNamGiấuTên iDạThiênLăng Tống 25
942 14:30:44 ĐánhXongĐừngChạy DươngQuáĐạiHiệp Liêu 4
943 14:30:45 1ButDinhCanKhon ĐánhXongĐừngChạy Tống 6
944 14:30:46 HoàngDượcSưĐông F9iiĐểPk Liêu 34
945 14:30:48 Oreo0riginal IzKFCxPhôMaiQezI Tống 14
946 14:30:49 Jx2JaVaNjVLx XiaoMin Tống 8
947 14:30:49 Jx2MTGzZ ooOHungoo Liêu 25
948 14:30:49 0reo0riginal MaCầmTrượng Tống 12
949 14:30:50 zCụcCứtMayMắn iS2iQuyềnStyle Tống 14
950 14:30:53 1ButDinhCanKhon BắcTốngĐạiVương Tống 7
951 14:30:53 ThuThảo94 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 2
952 14:30:54 MrMinMin BịThíchBéNguyệt Tống 8
953 14:30:54 iQuanNhịCa BomieĐạiHiệp Tống 7
954 14:30:56 iKGzNaughtyboy iizThayChuaMeGai Liêu 8
955 14:30:59 JxKhôMáu HoàngDượcSưĐông Tống 7
956 14:31:01 iChúTiến phideptraiii Tống 12
957 14:31:02 iHnLieuMangTop1 iMưaBongBóng Tống 13
958 14:31:02 iSaoEmQuênNhauS2 iiDHiiMr62ii Tống 6
959 14:31:02 oS2oCôDâuMa GậyCủaPhật Tống 11
960 14:31:03 zCụcCứtMayMắn ZCanDyZ Tống 15
961 14:31:03 Jx2TyCut 1ButDinhCanKhon Liêu 16
962 14:31:04 iHoaHồngĐen jx2Inaa Tống 19
963 14:31:04 iBlackGOKU iKGzNaughtyboy Tống 22
964 14:31:04 AmBuLanCe115 zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 6
965 14:31:04 TiểuKhinh BachNguyetChu Tống 7
966 14:31:07 HắcYNhân Sendona Tống 20
967 14:31:08 OreoOriginal OumaTokita Tống 35
968 14:31:08 McLaren720 zCụcCứtMayMắn Liêu 11
969 14:31:09 Jx2JaVaNjVLx zNMDzHoangANh Tống 9
970 14:31:09 LongTranhHổĐấu ISzTriTLT Tống 17
971 14:31:10 izHueManzi iDCzHercules Tống 12
972 14:31:11 IiChúTiễuĐaTình Jx2JaVaNjVLx Liêu 22
973 14:31:11 Jx2iAnhTuan iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 1
974 14:31:12 IiChúTiễuĐaTình B52PriseStop Liêu 23
975 14:31:14 iiiCaVeChuaiii iQuanNhịCa Liêu 9
976 14:31:16 iiDHiiMr62ii izBạnNamGiấuTên Liêu 20
977 14:31:17 Oreo0riginal Jx2TyCut Tống 15
978 14:31:18 TiênHồĐiệp BomieĐạiHiệp Tống 5
979 14:31:19 McLaren720 Oreo0riginal Liêu 12
980 14:31:19 OumaTokita OreoOriginal Liêu 16
981 14:31:22 NgáoĐá Jx2iBắcKiềuPhong Tống 6
982 14:31:22 MrTeddy BịThíchBéNguyệt Tống 2
983 14:31:22 iS2DatChuTich F9iiĐểPk Liêu 11
984 14:31:23 ImConGáiChủTịch OumaTokita Tống 8
985 14:31:23 ooOHungoo MaCầmTrượng Tống 17
986 14:31:25 BoyonechapQT iDCzNaughtyGirl Tống 4
987 14:31:27 KzLinhDan18i IzKFCxPhôMaiQezI Tống 13
988 14:31:28 McLaren720 KzLinhDan18i Liêu 13
989 14:31:28 Messiiiiii zZBonDuBaiZz Liêu 12
990 14:31:30 NecromancerxD jx2Inaa Tống 4
991 14:31:31 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiDHiiMr62ii Tống 14
992 14:31:32 IiChúTiễuĐaTình iHoaHồngĐen Liêu 24
993 14:31:32 IiChúTiễuĐaTình NecromancerxD Liêu 25
994 14:31:33 iChúTiến phideptraiii Tống 13
995 14:31:33 iizThayChuaMeGai DươngBảoDGC Tống 10
996 14:31:34 oS2oCôDâuMa ISzTriTLQ Tống 12
997 14:31:34 oZoSờÂmĐạoSỹoZo XiaoMin Tống 15
998 14:31:34 IiChúTiễuĐaTình TiênHồĐiệp Liêu 26
999 14:31:34 iBlackGOKU IiChúTiễuĐaTình Tống 23
1000 14:31:34 iizThayChuaMeGai Jx2Mộngzz Tống 11
1001 14:31:36 ooOHungoo zTsunade Tống 18
1002 14:31:36 izHueManzi iCoGaiRoBotPKz Tống 13
1003 14:31:37 iS2iQuyềnStyle 1ButDinhCanKhon Liêu 15
1004 14:31:38 B52PriseStop BomieĐạiHiệp Tống 14
1005 14:31:38 OumaTokita iizThayChuaMeGai Liêu 17
1006 14:31:39 ĐTBLạcNguyênSoái iBlackGOKU Liêu 25
1007 14:31:39 HắcYNhân BachNguyetChu Tống 21
1008 14:31:40 oS2oCôDâuMa MaCầmTrượng Tống 13
1009 14:31:40 iDươngCungBắnMèo ĐTBLạcNguyênSoái Tống 3
1010 14:31:41 s2HậuNghệs2 Messiiiiii Tống 16
1011 14:31:41 ImConGáiChủTịch McLaren720 Tống 9
1012 14:31:41 izBạnNamGiấuTên BịThíchBéNguyệt Tống 26
1013 14:31:43 HoàngDượcSưĐông MrMinMin Liêu 35
1014 14:31:43 OumaTokita iChúTiến Liêu 18
1015 14:31:45 HoanCa iDươngCungBắnMèo Liêu 2
1016 14:31:45 HoàngDượcSưĐông ĐườngLiên Liêu 36
1017 14:31:46 oZoSờÂmĐạoSỹoZo HoanCa Tống 16
1018 14:31:46 IzVuVuZeLazI TiểuKhinh Liêu 6
1019 14:31:47 iBắcTốngĐạiVương iHnLieuMangTop1 Liêu 17
1020 14:31:47 iBắcTốngĐạiVương ooOHungoo Liêu 18
1021 14:31:48 iBắcTốngĐạiVương JxKhôMáu Liêu 19
1022 14:31:48 B52PriseStop iiDHiiMr62ii Tống 15
1023 14:31:51 oS2oVôTìnhTiễn NgáoĐá Liêu 13
1024 14:31:51 zCụcCứtMayMắn cS2oBạchVôThường Tống 16
1025 14:31:52 Jx2JaVaNjVLx jx2Inaa Tống 10
1026 14:31:53 Jx2TyCut iHoaHồngĐen Liêu 17
1027 14:31:53 sSunFlower BoyonechapQT Liêu 2
1028 14:31:53 ISzTriTLQ ImConGáiChủTịch Liêu 8
1029 14:31:54 zTsunade OreoOriginal Liêu 24
1030 14:31:54 IzKFCxPhôMaiQezI HắcYNhân Liêu 10
1031 14:31:54 iS2iQuyềnStyle 1ButDinhCanKhon Liêu 16
1032 14:31:56 Jx2TyCut MrTeddy Liêu 18
1033 14:31:57 Oreo0riginal ĐánhXongĐừngChạy Tống 16
1034 14:31:57 IooTiếpThịSữaooI zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 6
1035 14:31:58 Jx2TyCut iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 19
1036 14:32:01 iQuanNhịCa iMưaBongBóng Tống 8
1037 14:32:02 izBạnNamGiấuTên BomieĐạiHiệp Tống 27
1038 14:32:03 BịThíchBéNguyệt B52PriseStop Liêu 8
1039 14:32:03 BịThíchBéNguyệt izBạnNamGiấuTên Liêu 9
1040 14:32:03 BịThíchBéNguyệt oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 10
1041 14:32:04 IooTiếpThịSữaooI iQuanNhịCa Liêu 7
1042 14:32:06 iBắcTốngĐạiVương xxxNguyetCamxxx Liêu 20
1043 14:32:09 Jx2JaVaNjVLx zTsunade Tống 11
1044 14:32:09 0reo0riginal ISzTriTLQ Tống 13
1045 14:32:10 IiChúTiễuĐaTình GiấcMơTrưa Liêu 27
1046 14:32:11 iiDHiiMr62ii iizThayChuaMeGai Liêu 21
1047 14:32:12 OumaTokita iHoaHồngĐen Liêu 19
1048 14:32:14 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 26
1049 14:32:15 iBlackGOKU jx2Inaa Tống 24
1050 14:32:17 F9iiĐểPk BắcTốngĐạiVương Tống 12
1051 14:32:20 zZMissSz iS2iQuyềnStyle Tống 12
1052 14:32:22 HoàngDượcSưĐông ooOHungoo Liêu 37
1053 14:32:23 s2HậuNghệs2 iMưaBongBóng Tống 17
1054 14:32:24 zTsunade iHnLieuMangTop1 Liêu 25
1055 14:32:25 ĐườngLiên TànCước Tống 13
1056 14:32:25 Oreo0riginal BomieĐạiHiệp Tống 17
1057 14:32:25 F9iiĐểPk iCoGaiRoBotPKz Tống 13
1058 14:32:26 zCụcCứtMayMắn zTsunade Tống 17
1059 14:32:27 iDCzHercules Jx2JaVaNjVLx Liêu 3
1060 14:32:27 KzLinhDan18i BachNguyetChu Tống 14
1061 14:32:29 ImConGáiChủTịch OumaTokita Tống 10
1062 14:32:29 iHoaHồngĐen ĐTBLạcNguyênSoái Tống 20
1063 14:32:29 TiênHồĐiệp DươngBảoDGC Tống 6
1064 14:32:30 1ButDinhCanKhon IzKFCxPhôMaiQezI Tống 8
1065 14:32:30 TiênHồĐiệp BịThíchBéNguyệt Tống 7
1066 14:32:30 Jx2iBắcKiềuPhong izHueManzi Liêu 12
1067 14:32:30 OreoOriginal iiNamerDGC Tống 36
1068 14:32:30 OreoOriginal Jx2iAnhTuan Tống 37
1069 14:32:30 OreoOriginal phideptraiii Tống 38
1070 14:32:31 McLaren720 zZBonDuBaiZz Liêu 14
1071 14:32:31 HắcYNhân GậyCủaPhật Tống 22
1072 14:32:31 IiChúTiễuĐaTình oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 28
1073 14:32:31 Jx2MTGzZ PéDungCầmCung Liêu 26
1074 14:32:32 ButVaoMong ThuThảo94 Liêu 9
1075 14:32:32 OreoOriginal iiDHiiMr62ii Tống 39
1076 14:32:32 IiChúTiễuĐaTình iChúTiến Liêu 29
1077 14:32:33 OreoOriginal iDCzHercules Tống 40
1078 14:32:34 iQuanNhịCa Messiiiiii Tống 9
1079 14:32:35 iHoaHồngĐen IiChúTiễuĐaTình Tống 21
1080 14:32:36 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BomieĐạiHiệp Tống 17
1081 14:32:40 ĐánhXongĐừngChạy iHoaHồngĐen Liêu 5
1082 14:32:40 ĐánhXongĐừngChạy B52PriseStop Liêu 6
1083 14:32:41 McLaren720 TiểuKhinh Liêu 15
1084 14:32:42 zTsunade OreoOriginal Liêu 26
1085 14:32:44 zZMissSz McLaren720 Tống 13
1086 14:32:44 HoàngDượcSưĐông xxxNguyetCamxxx Liêu 38
1087 14:32:44 iBlackGOKU ISzTriTLQ Tống 25
1088 14:32:47 ĐánhXongĐừngChạy iizThayChuaMeGai Liêu 7
1089 14:32:47 zCụcCứtMayMắn BịThíchBéNguyệt Tống 18
1090 14:32:48 ĐTBLạcNguyênSoái 1ButDinhCanKhon Liêu 27
1091 14:32:49 zCụcCứtMayMắn GậyCủaPhật Tống 19
1092 14:32:49 zCụcCứtMayMắn BomieĐạiHiệp Tống 20
1093 14:32:50 ĐTBLạcNguyênSoái iBlackGOKU Liêu 28
1094 14:32:51 Jx2MTGzZ Obamama Liêu 27
1095 14:32:51 iiDHiiMr62ii Oreo0riginal Liêu 22
1096 14:32:52 iBắcTốngĐạiVương ooOHungoo Liêu 21
1097 14:32:53 JxKhôMáu iBắcTốngĐạiVương Tống 8
1098 14:32:56 izHueManzi zTsunade Tống 14
1099 14:32:56 ThuThảo94 ĐánhXongĐừngChạy Tống 3
1100 14:33:00 DươngBảoDGC iHoaHồngĐen Liêu 7
1101 14:33:00 zZMissSz ĐTBLạcNguyênSoái Tống 14
1102 14:33:00 iiDHiiMr62ii zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 23
1103 14:33:01 Jx2TyCut iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 20
1104 14:33:03 0reo0riginal BomieĐạiHiệp Tống 14
1105 14:33:04 BoyonechapQT MaCầmTrượng Tống 5
1106 14:33:05 HắcYNhân DươngBảoDGC Tống 23
1107 14:33:06 iizThayChuaMeGai phideptraiii Tống 12
1108 14:33:06 OreoOriginal iDCzHercules Tống 41
1109 14:33:06 0reo0riginal BịThíchBéNguyệt Tống 15
1110 14:33:08 zCụcCứtMayMắn GậyCủaPhật Tống 21
1111 14:33:09 Jx2TyCut OreoOriginal Liêu 21
1112 14:33:10 0reo0riginal OumaTokita Tống 16
1113 14:33:11 ISzTriTLQ LongTranhHổĐấu Liêu 9
1114 14:33:12 zZMissSz XiaoMin Tống 15
1115 14:33:14 jx2Inaa F9iiĐểPk Liêu 13
1116 14:33:14 iBlackGOKU Jx2TyCut Tống 26
1117 14:33:15 IiChúTiễuĐaTình HắcYNhân Liêu 30
1118 14:33:15 IiChúTiễuĐaTình iHnLieuMangTop1 Liêu 31
1119 14:33:16 s2HậuNghệs2 zTsunade Tống 18
1120 14:33:16 0reo0riginal IiChúTiễuĐaTình Tống 17
1121 14:33:17 ThuThảo94 Jx2iBắcKiềuPhong Tống 4
1122 14:33:18 NgáoĐá iS2DatChuTich Tống 7
1123 14:33:18 izBạnNamGiấuTên jx2Inaa Tống 28
1124 14:33:19 iiDHiiMr62ii izBạnNamGiấuTên Liêu 24
1125 14:33:21 McLaren720 iChúTiến Liêu 16
1126 14:33:21 iKGzNaughtyboy iBlackGOKU Liêu 9
1127 14:33:23 iHoaHồngĐen phideptraiii Tống 22
1128 14:33:24 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BomieĐạiHiệp Tống 18
1129 14:33:25 zZBonDuBaiZz BịThíchBéNguyệt Tống 8
1130 14:33:26 oĐGoTửDương oloMrsGirlolo Tống 5
1131 14:33:28 TiểuKhinh OumaTokita Tống 8
1132 14:33:29 OreoOriginal Jx2Mộngzz Tống 42
1133 14:33:29 ĐTBLạcNguyênSoái ĐườngLiên Liêu 29
1134 14:33:29 Jx2MTGzZ ooOHungoo Liêu 28
1135 14:33:29 OreoOriginal IzVuVuZeLazI Tống 43
1136 14:33:30 ImConGáiChủTịch GậyCủaPhật Tống 11
1137 14:33:31 BắcTốngĐạiVương OreoOriginal Liêu 12
1138 14:33:31 BoyonechapQT zTsunade Tống 6
1139 14:33:32 Messiiiiii BoyonechapQT Liêu 13
1140 14:33:32 zCụcCứtMayMắn MaCầmTrượng Tống 22
1141 14:33:32 Messiiiiii iQuanNhịCa Liêu 14
1142 14:33:34 cS2oBạchVôThường MrTeddy Liêu 15
1143 14:33:34 iiDHiiMr62ii zZMissSz Liêu 25
1144 14:33:37 McLaren720 1ButDinhCanKhon Liêu 17
1145 14:33:38 HắcYNhân ĐánhXongĐừngChạy Tống 24
1146 14:33:38 iBlackGOKU Sendona Tống 27
1147 14:33:39 iBlackGOKU BomieĐạiHiệp Tống 28
1148 14:33:39 IooTiếpThịSữaooI oĐGoTửDương Liêu 8
1149 14:33:39 oZoSờÂmĐạoSỹoZo phideptraiii Tống 19
1150 14:33:41 jx2Inaa zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 14
1151 14:33:42 ĐTBLạcNguyênSoái VươngPhiCủaĐP Liêu 30
1152 14:33:42 ĐTBLạcNguyênSoái Jx2JaVaNjVLx Liêu 31
1153 14:33:42 IzKFCxPhôMaiQezI Oreo0riginal Liêu 11
1154 14:33:43 jx2Inaa iizThayChuaMeGai Liêu 15
1155 14:33:43 zTsunade KzLinhDan18i Liêu 27
1156 14:33:44 iS2iQuyềnStyle zZBonDuBaiZz Liêu 17
1157 14:33:46 Jx2MTGzZ NecromancerxD Liêu 29
1158 14:33:47 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BịThíchBéNguyệt Tống 20
1159 14:33:47 jx2Inaa izBạnNamGiấuTên Liêu 16
1160 14:33:49 IiChúTiễuĐaTình iHnLieuMangTop1 Liêu 32
1161 14:33:49 TànCước TiênHồĐiệp Liêu 1
1162 14:33:51 izHueManzi IiChúTiễuĐaTình Tống 15
1163 14:33:52 McLaren720 TiểuKhinh Liêu 18
1164 14:33:54 s2HậuNghệs2 Messiiiiii Tống 19
1165 14:33:54 iBắcTốngĐạiVương oS2oCôDâuMa Liêu 22
1166 14:33:55 jx2Inaa zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 17
1167 14:33:57 LongTranhHổĐấu phideptraiii Tống 18
1168 14:33:57 ĐTBLạcNguyênSoái MyFenToms Liêu 32
1169 14:33:58 zCụcCứtMayMắn oS2oVôTìnhTiễn Tống 23
1170 14:33:58 iCoGaiRoBotPKz NgáoĐá Liêu 2
1171 14:34:00 BomieĐạiHiệp zMèoDubai Liêu 11
1172 14:34:00 BomieĐạiHiệp 1ButDinhCanKhon Liêu 12
1173 14:34:00 DươngBảoDGC HắcYNhân Liêu 8
1174 14:34:01 DươngBảoDGC JxKhôMáu Liêu 9
1175 14:34:01 iBlackGOKU BomieĐạiHiệp Tống 29
1176 14:34:01 OreoOriginal DươngBảoDGC Tống 44
1177 14:34:02 zCụcCứtMayMắn iMưaBongBóng Tống 24
1178 14:34:03 HoàngDượcSưĐông zzĐạiCước Liêu 39
1179 14:34:05 B52PriseStop iCoGaiRoBotPKz Tống 16
1180 14:34:05 zTsunade iBlackGOKU Liêu 28
1181 14:34:05 IzVuVuZeLazI OreoOriginal Liêu 7
1182 14:34:05 s2HậuNghệs2 zTsunade Tống 20
1183 14:34:07 HoàngDượcSưĐông oS2oDy18Age Liêu 40
1184 14:34:07 cS2oBạchVôThường izBạnNamGiấuTên Liêu 16
1185 14:34:08 Oreo0riginal ĐánhXongĐừngChạy Tống 18
1186 14:34:09 Oreo0riginal GậyCủaPhật Tống 19
1187 14:34:10 HoàngDượcSưĐông GiấcMơTrưa Liêu 41
1188 14:34:10 oZoSờÂmĐạoSỹoZo MaCầmTrượng Tống 21
1189 14:34:11 zCụcCứtMayMắn McLaren720 Tống 25
1190 14:34:12 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BịThíchBéNguyệt Tống 22
1191 14:34:14 iQuanNhịCa iDạThiênLăng Tống 10
1192 14:34:14 iS2iQuyềnStyle izMaNữGiấuTên Liêu 18
1193 14:34:14 iS2iQuyềnStyle ThiếuLâm Liêu 19
1194 14:34:15 zCụcCứtMayMắn BắcTốngĐạiVương Tống 26
1195 14:34:15 Jx2MTGzZ iDươngCungBắnMèo Liêu 30
1196 14:34:16 HoàngDượcSưĐông B52PriseStop Liêu 42
1197 14:34:17 ooOHungoo Jx2MTGzZ Tống 19
1198 14:34:17 iS2iQuyềnStyle DoanTrang2001 Liêu 20
1199 14:34:17 F9iiĐểPk iBắcTốngĐạiVương Tống 14
1200 14:34:18 ĐTBLạcNguyênSoái Jx2JaVaNjVLx Liêu 33
1201 14:34:18 ĐTBLạcNguyênSoái 1ButDinhCanKhon Liêu 34
1202 14:34:19 oĐGoTửDương HoàngDượcSưĐông Tống 6
1203 14:34:22 ĐườngLiên ISzTriTLQ Tống 14
1204 14:34:22 zZMissSz ĐTBLạcNguyênSoái Tống 16
1205 14:34:22 s2HậuNghệs2 iS2iQuyềnStyle Tống 21
1206 14:34:23 TànCước zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 2
1207 14:34:23 iHoaHồngĐen IiChúTiễuĐaTình Tống 23
1208 14:34:24 OreoOriginal jx2Inaa Tống 45
1209 14:34:26 OreoOriginal iDCzNaughtyGirl Tống 46
1210 14:34:27 Jx2TyCut OreoOriginal Liêu 22
1211 14:34:27 GậyCủaPhật iHnLieuMangTop1 Liêu 5
1212 14:34:31 zTsunade ĐườngLiên Liêu 29
1213 14:34:31 iiDHiiMr62ii iizThayChuaMeGai Liêu 26
1214 14:34:31 zTsunade MrTeddy Liêu 30
1215 14:34:33 JxKhôMáu zTsunade Tống 9
1216 14:34:33 BomieĐạiHiệp oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 13
1217 14:34:34 BomieĐạiHiệp oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 14
1218 14:34:35 ooOHungoo MaCầmTrượng Tống 20
1219 14:34:35 phideptraiii iHoaHồngĐen Liêu 1
1220 14:34:38 zCụcCứtMayMắn BomieĐạiHiệp Tống 27
1221 14:34:40 cS2oBạchVôThường LongTranhHổĐấu Liêu 17
1222 14:34:41 zZMissSz iMưaBongBóng Tống 17
1223 14:34:42 TiênHồĐiệp iiDHiiMr62ii Tống 8
1224 14:34:42 TiênHồĐiệp CứuNgườiBằngKe Tống 9
1225 14:34:43 iChúTiến GậyCủaPhật Tống 14
1226 14:34:44 oĐGoTửDương BịThíchBéNguyệt Tống 7
1227 14:34:44 izBạnNamGiấuTên zNMDzHoangANh Tống 29
1228 14:34:44 izBạnNamGiấuTên Jx2Mộngzz Tống 30
1229 14:34:45 s2HậuNghệs2 HaiConThằnLằnCon Tống 22
1230 14:34:45 ĐánhXongĐừngChạy iChúTiến Liêu 8
1231 14:34:46 zTsunade iBlackGOKU Liêu 31
1232 14:34:47 OreoOriginal phideptraiii Tống 47
1233 14:34:47 iDCzHercules NecromancerxD Liêu 4
1234 14:34:48 iiNamerDGC 1ButDinhCanKhon Liêu 10
1235 14:34:48 ooOHungoo oloMrsGirlolo Tống 21
1236 14:34:49 Obamama zTsunade Tống 14
1237 14:34:50 cS2oBạchVôThường ImConGáiChủTịch Liêu 18
1238 14:34:50 ĐTBLạcNguyênSoái BoyonechapQT Liêu 35
1239 14:34:53 McLaren720 oS2oDy18Age Liêu 19
1240 14:34:53 OumaTokita F9iiĐểPk Liêu 20
1241 14:34:53 IzKFCxPhôMaiQezI zZMissSz Liêu 12
1242 14:34:54 OreoOriginal Jx2iBắcKiềuPhong Tống 48
1243 14:34:55 OumaTokita VươngPhiCủaĐP Liêu 21
1244 14:34:55 Jx2JaVaNjVLx BachNguyetChu Tống 12
1245 14:34:55 Obamama iDạThiênLăng Tống 15
1246 14:34:56 oZoSờÂmĐạoSỹoZo MaCầmTrượng Tống 23
1247 14:34:56 iDCzHercules zZBonDuBaiZz Liêu 5
1248 14:34:58 HắcYNhân BomieĐạiHiệp Tống 25
1249 14:35:01 oS2oCôDâuMa jx2AnhHai Tống 14
1250 14:35:01 B52PriseStop iiNamerDGC Tống 17
1251 14:35:02 Jx2JaVaNjVLx ĐTBLạcNguyênSoái Tống 13
1252 14:35:03 iQuanNhịCa iBắcTốngĐạiVương Tống 11
1253 14:35:04 iSTzHoàngĐế iHoaHồngĐen Liêu 1
1254 14:35:05 ĐánhXongĐừngChạy iQuanNhịCa Liêu 9
1255 14:35:05 oS2oCôDâuMa OumaTokita Tống 15
1256 14:35:06 BịThíchBéNguyệt s2HậuNghệs2 Liêu 11
1257 14:35:06 ooOHungoo zTsunade Tống 22
1258 14:35:07 BịThíchBéNguyệt ooOHungoo Liêu 12
1259 14:35:07 ĐánhXongĐừngChạy Jx2JaVaNjVLx Liêu 10
1260 14:35:08 MrMinMin ĐánhXongĐừngChạy Tống 9
1261 14:35:10 Obamama iS2DatChuTich Tống 16
1262 14:35:10 1ButDinhCanKhon Messiiiiii Tống 9
1263 14:35:12 jx2Inaa zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 18
1264 14:35:13 HắcYNhân oS2oVôTìnhTiễn Tống 26
1265 14:35:14 iBlackGOKU IooTiếpThịSữaooI Tống 30
1266 14:35:16 cS2oBạchVôThường OreoOriginal Liêu 19
1267 14:35:16 BắcTốngĐạiVương oS2oCôDâuMa Liêu 13
1268 14:35:17 B52PriseStop iDCzHercules Tống 18
1269 14:35:18 LongTranhHổĐấu HoanCa Tống 19
1270 14:35:19 1ButDinhCanKhon BắcTốngĐạiVương Tống 10
1271 14:35:20 Oreo0riginal MaCầmTrượng Tống 20
1272 14:35:21 LongTranhHổĐấu ISzTriTLQ Tống 20
1273 14:35:21 BomieĐạiHiệp BánhOreoDâu Liêu 15
1274 14:35:21 BomieĐạiHiệp 0reo0riginal Liêu 16
1275 14:35:22 BachNguyetChu HắcYNhân Liêu 9
1276 14:35:23 iChúTiến BomieĐạiHiệp Tống 15
1277 14:35:23 McLaren720 CSzMissLiLy Liêu 20
1278 14:35:23 iSTzHoàngĐế MrTeddy Liêu 2
1279 14:35:24 ĐTBLạcNguyênSoái 1ButDinhCanKhon Liêu 36
1280 14:35:25 ĐTBLạcNguyênSoái Obamama Liêu 37
1281 14:35:25 ĐTBLạcNguyênSoái zCụcCứtMayMắn Liêu 38
1282 14:35:27 LinhXeOm123 BachNguyetChu Tống 5
1283 14:35:27 iS2iQuyềnStyle MrMinMin Liêu 21
1284 14:35:28 ImConGáiChủTịch phideptraiii Tống 12
1285 14:35:29 iS2iQuyềnStyle iizThayChuaMeGai Liêu 22
1286 14:35:29 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iCoGaiRoBotPKz Tống 24
1287 14:35:30 iS2iQuyềnStyle TiểuKhinh Liêu 23
1288 14:35:30 TiênHồĐiệp oloMrsGirlolo Tống 10
1289 14:35:30 iS2iQuyềnStyle LinhXeOm123 Liêu 24
1290 14:35:33 iiDHiiMr62ii TiênHồĐiệp Liêu 27
1291 14:35:33 oZoSờÂmĐạoSỹoZo iiDHiiMr62ii Tống 25
1292 14:35:33 Jx2MTGzZ B52PriseStop Liêu 31
1293 14:35:34 JxKhôMáu ThichYeuEm Tống 10
1294 14:35:34 NecromancerxD GậyCủaPhật Tống 5
1295 14:35:35 iSTzHoàngĐế LongTranhHổĐấu Liêu 3
1296 14:35:36 s2HậuNghệs2 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 23
1297 14:35:37 Jx2MTGzZ iBlackGOKU Liêu 32
1298 14:35:38 zZMissSz BịThíchBéNguyệt Tống 18
1299 14:35:39 zZMissSz MaCầmTrượng Tống 19
1300 14:35:41 IiChúTiễuĐaTình zZBonDuBaiZz Liêu 33
1301 14:35:43 iQuanNhịCa BomieĐạiHiệp Tống 12
1302 14:35:43 iS2DatChuTich OreoOriginal Liêu 12
1303 14:35:43 iHnLieuMangTop1 iMưaBongBóng Tống 14
1304 14:35:46 MrTeddy BachNguyetChu Tống 3
1305 14:35:48 NgáoĐá zNMDzHoangANh Tống 8
1306 14:35:49 IzKFCxPhôMaiQezI MrTeddy Liêu 13
1307 14:35:49 izBạnNamGiấuTên oS2oPháiNgaMy Tống 31
1308 14:35:49 Jx2MTGzZ JxKhôMáu Liêu 33
1309 14:35:50 ĐánhXongĐừngChạy izBạnNamGiấuTên Liêu 11
1310 14:35:51 ISzTriTLQ 1ButDinhCanKhon Liêu 10
1311 14:35:52 IzKFCxPhôMaiQezI oS2oDy18Age Liêu 14
1312 14:35:53 KzLinhDan18i ISzTriTLQ Tống 15
1313 14:35:53 zZMissSz iS2iQuyềnStyle Tống 20
1314 14:35:53 HắcYNhân MaCầmTrượng Tống 27
1315 14:35:56 BịThíchBéNguyệt NgáoĐá Liêu 13
1316 14:35:56 BịThíchBéNguyệt HắcYNhân Liêu 14
1317 14:35:56 GậyCủaPhật Jx2JaVaNjVLx Liêu 6
1318 14:35:56 GậyCủaPhật KzLinhDan18i Liêu 7
1319 14:35:56 BịThíchBéNguyệt MyFenToms Liêu 15
1320 14:35:56 BịThíchBéNguyệt iQuanNhịCa Liêu 16
1321 14:35:56 HoàngDượcSưĐông zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 43
1322 14:35:57 Messiiiiii zZMissSz Liêu 15
1323 14:35:57 Messiiiiii iHoaHồngĐen Liêu 16
1324 14:35:57 BomieĐạiHiệp iHnLieuMangTop1 Liêu 17
1325 14:35:58 BomieĐạiHiệp ImConGáiChủTịch Liêu 18
1326 14:35:58 B52PriseStop IiChúTiễuĐaTình Tống 19
1327 14:35:58 s2HậuNghệs2 Messiiiiii Tống 24
1328 14:36:00 OreoOriginal IzVuVuZeLazI Tống 49
1329 14:36:00 OreoOriginal iS2DatChuTich Tống 50
1330 14:36:01 zCụcCứtMayMắn BomieĐạiHiệp Tống 28
1331 14:36:02 jx2Inaa OreoOriginal Liêu 19
1332 14:36:02 iiDHiiMr62ii Oreo0riginal Liêu 28
1333 14:36:02 F9iiĐểPk McLaren720 Tống 15
1334 14:36:03 iiDHiiMr62ii ĐườngLiên Liêu 29
1335 14:36:03 IooTiếpThịSữaooI izHueManzi Liêu 9
1336 14:36:03 ĐTBLạcNguyênSoái F9iiĐểPk Liêu 39
1337 14:36:05 oZoSờÂmĐạoSỹoZo OumaTokita Tống 26
1338 14:36:10 ISzTriTLQ 1ButDinhCanKhon Liêu 11
1339 14:36:11 MaCầmTrượng s2HậuNghệs2 Liêu 22
1340 14:36:11 MaCầmTrượng HắcYNhân Liêu 23
1341 14:36:11 iChúTiến ISzTriTLQ Tống 16
1342 14:36:13 oS2oCôDâuMa jx2AnhHai Tống 16
1343 14:36:13 Jx2MTGzZ iDươngCungBắnMèo Liêu 34
1344 14:36:13 oS2oCôDâuMa GậyCủaPhật Tống 17
1345 14:36:13 oS2oCôDâuMa ĐánhXongĐừngChạy Tống 18
1346 14:36:16 LongTranhHổĐấu phideptraiii Tống 21
1347 14:36:16 zTsunade oĐGoTửDương Liêu 32
1348 14:36:17 iHoaHồngĐen iiDHiiMr62ii Tống 24
1349 14:36:17 zCụcCứtMayMắn MaCầmTrượng Tống 29
1350 14:36:17 NgáoĐá BachNguyetChu Tống 9
1351 14:36:19 oS2oCôDâuMa ĐTBLạcNguyênSoái Tống 19
1352 14:36:19 Jx2JaVaNjVLx BắcTốngĐạiVương Tống 14
1353 14:36:19 zTsunade ooOHungoo Liêu 33
1354 14:36:20 OreoOriginal jx2Inaa Tống 51
1355 14:36:22 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 44
1356 14:36:22 oS2oCôDâuMa BịThíchBéNguyệt Tống 20
1357 14:36:22 Jx2TyCut zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 23
1358 14:36:23 HắcYNhân BomieĐạiHiệp Tống 28
1359 14:36:26 iiNamerDGC NecromancerxD Liêu 11
1360 14:36:27 HoàngDượcSưĐông TiênHồĐiệp Liêu 45
1361 14:36:27 zCụcCứtMayMắn iCoGaiRoBotPKz Tống 30
1362 14:36:31 IzKFCxPhôMaiQezI HắcYNhân Liêu 15
1363 14:36:31 GậyCủaPhật BoyonechapQT Liêu 8
1364 14:36:31 GậyCủaPhật B52PriseStop Liêu 9
1365 14:36:34 Jx2acbdef2xJ ImConGáiChủTịch Liêu 4
1366 14:36:35 zZMissSz iMưaBongBóng Tống 21
1367 14:36:38 IiChúTiễuĐaTình izBạnNamGiấuTên Liêu 34
1368 14:36:38 zZBonDuBaiZz iS2iQuyềnStyle Tống 9
1369 14:36:39 TiểuKhinh MaCầmTrượng Tống 9
1370 14:36:41 1ButDinhCanKhon iS2DatChuTich Tống 11
1371 14:36:42 F9iiĐểPk oS2oNgaMyĐàn5 Tống 16
1372 14:36:43 izHueManzi ISzTriTLQ Tống 16
1373 14:36:43 Jx2JaVaNjVLx BomieĐạiHiệp Tống 15
1374 14:36:44 zTsunade PéDungCầmCung Liêu 34
1375 14:36:44 LinhXeOm123 BịThíchBéNguyệt Tống 6
1376 14:36:45 izHueManzi BachNguyetChu Tống 17
1377 14:36:47 0reo0riginal McLaren720 Tống 18
1378 14:36:47 HoàngDượcSưĐông zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 46
1379 14:36:47 NgáoĐá Jx2TyCut Tống 10
1380 14:36:49 izBạnNamGiấuTên iKGzNaughtyboy Tống 32
1381 14:36:49 izBạnNamGiấuTên Jx2acbdef2xJ Tống 33
1382 14:36:52 HoàngDượcSưĐông iizThayChuaMeGai Liêu 47
1383 14:36:52 IiChúTiễuĐaTình HắcYNhân Liêu 35
1384 14:36:52 IiChúTiễuĐaTình iDươngCungBắnMèo Liêu 36
1385 14:36:52 IiChúTiễuĐaTình ImConGáiChủTịch Liêu 37
1386 14:36:52 zZBonDuBaiZz MaCầmTrượng Tống 10
1387 14:36:52 Oreo0riginal Jx2Mộngzz Tống 21
1388 14:36:52 OreoOriginal GậyCủaPhật Tống 52
1389 14:36:53 zZMissSz iS2iQuyềnStyle Tống 22
1390 14:36:54 OreoOriginal ĐánhXongĐừngChạy Tống 53
1391 14:36:54 cS2oBạchVôThường izBạnNamGiấuTên Liêu 20
1392 14:36:56 NgáoĐá Sendona Tống 11
1393 14:36:58 McLaren720 MyFenToms Liêu 21
1394 14:36:58 ĐTBLạcNguyênSoái iBlackGOKU Liêu 40
1395 14:36:59 B52PriseStop jx2Inaa Tống 20
1396 14:36:59 s2HậuNghệs2 iCoGaiRoBotPKz Tống 25
1397 14:37:00 F9iiĐểPk IzKFCxPhôMaiQezI Tống 17
1398 14:37:01 F9iiĐểPk McLaren720 Tống 18
1399 14:37:02 jx2AnhHai F9iiĐểPk Liêu 1
1400 14:37:06 iQuanNhịCa CứuNgườiBằngKe Tống 13
1401 14:37:07 BịThíchBéNguyệt s2HậuNghệs2 Liêu 17
1402 14:37:07 BịThíchBéNguyệt zZBonDuBaiZz Liêu 18
1403 14:37:07 BịThíchBéNguyệt TiểuKhinh Liêu 19
1404 14:37:07 BịThíchBéNguyệt LongTranhHổĐấu Liêu 20
1405 14:37:07 BịThíchBéNguyệt NecromancerxD Liêu 21
1406 14:37:07 cS2oBạchVôThường OreoOriginal Liêu 21
1407 14:37:07 BịThíchBéNguyệt iHoaHồngĐen Liêu 22
1408 14:37:09 iQuanNhịCa iS2DatChuTich Tống 14
1409 14:37:10 IiChúTiễuĐaTình iQuanNhịCa Liêu 38
1410 14:37:10 IiChúTiễuĐaTình LinhXeOm123 Liêu 39
1411 14:37:10 B52PriseStop iS2iQuyềnStyle Tống 21
1412 14:37:11 Oreo0riginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 22
1413 14:37:12 HắcYNhân phideptraiii Tống 29
1414 14:37:12 Jx2MTGzZ GiấcMơTrưa Liêu 35
1415 14:37:16 iHnLieuMangTop1 BomieĐạiHiệp Tống 15
1416 14:37:17 oS2oCôDâuMa iMưaBongBóng Tống 21
1417 14:37:17 ooOHungoo iiDHiiMr62ii Tống 23
1418 14:37:17 zTsunade JxKhôMáu Liêu 35
1419 14:37:18 zCụcCứtMayMắn ButVaoMong Tống 31
1420 14:37:19 HoàngDượcSưĐông TiênHồĐiệp Liêu 48
1421 14:37:20 IzKFCxPhôMaiQezI ooOHungoo Liêu 16
1422 14:37:23 zTsunade Jx2JaVaNjVLx Liêu 36
1423 14:37:23 OumaTokita 1ButDinhCanKhon Liêu 22
1424 14:37:24 iDạThiênLăng zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 1
1425 14:37:24 zCụcCứtMayMắn BịThíchBéNguyệt Tống 32
1426 14:37:24 OreoOriginal IzVuVuZeLazI Tống 54
1427 14:37:25 iChúTiến MaCầmTrượng Tống 17
1428 14:37:25 Jx2MTGzZ iHnLieuMangTop1 Liêu 36
1429 14:37:25 iBlackGOKU HoàngDượcSưĐông Tống 31
1430 14:37:26 iBlackGOKU oloMrsGirlolo Tống 32
1431 14:37:27 F9iiĐểPk zTsunade Tống 19
1432 14:37:27 izBạnNamGiấuTên ZCanDyZ Tống 34
1433 14:37:28 ĐườngLiên IiChúTiễuĐaTình Tống 15
1434 14:37:29 jx2Inaa Oreo0riginal Liêu 20
1435 14:37:29 ISzTriTLQ HắcYNhân Liêu 12
1436 14:37:30 iBắcTốngĐạiVương iHoaHồngĐen Liêu 23
1437 14:37:34 oS2oVôTìnhTiễn F9iiĐểPk Liêu 14
1438 14:37:36 Obamama ĐánhXongĐừngChạy Tống 17
1439 14:37:37 0reo0riginal BachNguyetChu Tống 19
1440 14:37:37 zZMissSz ĐTBLạcNguyênSoái Tống 23
1441 14:37:39 Messiiiiii oS2oCôDâuMa Liêu 17
1442 14:37:39 Messiiiiii VươngPhiCủaĐP Liêu 18
1443 14:37:41 iBlackGOKU cS2oBạchVôThường Tống 33
1444 14:37:41 izHueManzi phideptraiii Tống 18
1445 14:37:41 izHueManzi iiDHiiMr62ii Tống 19
1446 14:37:42 PéDungCầmCung BomieĐạiHiệp Tống 8
1447 14:37:43 Jx2TyCut NecromancerxD Liêu 24
1448 14:37:43 OumaTokita xxxNguyetCamxxx Liêu 23
1449 14:37:44 BắcTốngĐạiVương ĐườngLiên Liêu 14
1450 14:37:45 iHoaHồngĐen OumaTokita Tống 25
1451 14:37:45 oZoSờÂmĐạoSỹoZo ISzTriTLQ Tống 27
1452 14:37:46 iChúTiến jx2AnhHai Tống 18
1453 14:37:48 iQuanNhịCa MaCầmTrượng Tống 15
1454 14:37:49 iDươngCungBắnMèo iBắcTốngĐạiVương Tống 4
1455 14:37:50 zTsunade s2HậuNghệs2 Liêu 37
1456 14:37:51 HắcYNhân IzKFCxPhôMaiQezI Tống 30
1457 14:37:51 Jx2iAnhTuan iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 2
1458 14:37:51 HoàngDượcSưĐông iBlackGOKU Liêu 49
1459 14:37:53 zTsunade zZBonDuBaiZz Liêu 38
1460 14:37:53 McLaren720 izBạnNamGiấuTên Liêu 22
1461 14:37:53 NgáoĐá iDCzHercules Tống 12
1462 14:37:54 MrMinMin Messiiiiii Tống 10
1463 14:37:54 HoàngDượcSưĐông iizThayChuaMeGai Liêu 50
1464 14:37:57 McLaren720 ooOHungoo Liêu 23
1465 14:37:57 iiNamerDGC JxKhôMáu Liêu 12
1466 14:37:57 Oreo0riginal BomieĐạiHiệp Tống 23
1467 14:37:58 zTsunade PéDungCầmCung Liêu 39
1468 14:37:59 NgáoĐá oS2oVôTìnhTiễn Tống 13
1469 14:38:00 IiChúTiễuĐaTình HắcYNhân Liêu 40
1470 14:38:00 0reo0riginal BắcTốngĐạiVương Tống 20
1471 14:38:00 LongTranhHổĐấu zTsunade Tống 22
1472 14:38:01 HoàngDượcSưĐông zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 51
1473 14:38:01 ImConGáiChủTịch IiChúTiễuĐaTình Tống 13
1474 14:38:02 iS2iQuyềnStyle zCụcCứtMayMắn Liêu 25
1475 14:38:03 iS2iQuyềnStyle 1ButDinhCanKhon Liêu 26
1476 14:38:06 iQuanNhịCa iS2iQuyềnStyle Tống 16
1477 14:38:06 zZMissSz iMưaBongBóng Tống 24
1478 14:38:06 B52PriseStop BịThíchBéNguyệt Tống 22
1479 14:38:07 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 52
1480 14:38:12 iBlackGOKU Sendona Tống 34
1481 14:38:12 iBlackGOKU ĐTBLạcNguyênSoái Tống 35
1482 14:38:12 zTsunade MrTeddy Liêu 40
1483 14:38:12 LongTranhHổĐấu MaCầmTrượng Tống 23
1484 14:38:12 iQuanNhịCa GậyCủaPhật Tống 17
1485 14:38:15 s2HậuNghệs2 iDCzHercules Tống 26
1486 14:38:17 McLaren720 iChúTiến Liêu 24
1487 14:38:19 iiĐầuTrọc2MáiS ĐườngLiên Liêu 1
1488 14:38:20 IooTiếpThịSữaooI Oreo0riginal Liêu 10
1489 14:38:20 izHueManzi iCoGaiRoBotPKz Tống 20
1490 14:38:20 s2HậuNghệs2 BomieĐạiHiệp Tống 27
1491 14:38:21 MrMinMin jx2Inaa Tống 11
1492 14:38:23 1ButDinhCanKhon iiĐầuTrọc2MáiS Tống 12
1493 14:38:23 iHoaHồngĐen jx2AnhHai Tống 26
1494 14:38:25 iiNamerDGC 1ButDinhCanKhon Liêu 13
1495 14:38:26 iiDHiiMr62ii Jx2JaVaNjVLx Liêu 30
1496 14:38:27 Jx2iBắcKiềuPhong iizThayChuaMeGai Liêu 13
1497 14:38:28 ImConGáiChủTịch phideptraiii Tống 14
1498 14:38:28 iQuanNhịCa iiNamerDGC Tống 18
1499 14:38:29 ImConGáiChủTịch OumaTokita Tống 15
1500 14:38:31 JxKhôMáu Jx2MTGzZ Tống 11
1501 14:38:31 iBlackGOKU BịThíchBéNguyệt Tống 36
1502 14:38:31 IiChúTiễuĐaTình OreoOriginal Liêu 41
1503 14:38:31 iHoaHồngĐen MaCầmTrượng Tống 27
1504 14:38:32 MyFenToms McLaren720 Tống 7
1505 14:38:33 ISzTriTLQ izBạnNamGiấuTên Liêu 13
1506 14:38:33 IzKFCxPhôMaiQezI MyFenToms Liêu 17
1507 14:38:36 iBlackGOKU BomieĐạiHiệp Tống 37
1508 14:38:38 HoàngDượcSưĐông iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 53
1509 14:38:38 ĐườngLiên iMưaBongBóng Tống 16
1510 14:38:39 IzKFCxPhôMaiQezI F9iiĐểPk Liêu 18
1511 14:38:40 Jx2iBắcKiềuPhong zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 14
1512 14:38:42 ButVaoMong LongTranhHổĐấu Liêu 10
1513 14:38:42 0reo0riginal OumaTokita Tống 21
1514 14:38:42 LinhXeOm123 Messiiiiii Tống 7
1515 14:38:43 oS2oVôTìnhTiễn LinhXeOm123 Liêu 15
1516 14:38:45 OreoOriginal HoàngDượcSưĐông Tống 55
1517 14:38:46 BắcTốngĐạiVương BoyonechapQT Liêu 15
1518 14:38:47 zTsunade iQuanNhịCa Liêu 41
1519 14:38:47 1ButDinhCanKhon BắcTốngĐạiVương Tống 13
1520 14:38:47 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 41
1521 14:38:47 IooTiếpThịSữaooI NgáoĐá Liêu 11
1522 14:38:47 iHnLieuMangTop1 Jx2acbdef2xJ Tống 16
1523 14:38:49 iChúTiến ButVaoMong Tống 19
1524 14:38:49 zZMissSz BịThíchBéNguyệt Tống 25
1525 14:38:50 iiDHiiMr62ii MrTeddy Liêu 31
1526 14:38:53 BomieĐạiHiệp iBlackGOKU Liêu 19
1527 14:38:54 iHoaHồngĐen iDCzHercules Tống 28
1528 14:38:55 izBạnNamGiấuTên jx2AnhHai Tống 35
1529 14:38:57 ooOHungoo zTsunade Tống 24
1530 14:38:57 jx2Inaa 1ButDinhCanKhon Liêu 21
1531 14:38:58 IiChúTiễuĐaTình TiênHồĐiệp Liêu 42
1532 14:38:58 IiChúTiễuĐaTình zZBonDuBaiZz Liêu 43
1533 14:38:59 iizThayChuaMeGai IiChúTiễuĐaTình Tống 13
1534 14:38:59 zZMissSz MaCầmTrượng Tống 26
1535 14:39:02 iiĐầuTrọc2MáiS Jx2JaVaNjVLx Liêu 2
1536 14:39:02 iiĐầuTrọc2MáiS oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 3
1537 14:39:03 iiDHiiMr62ii iChúTiến Liêu 32
1538 14:39:03 HắcYNhân iS2iQuyềnStyle Tống 31
1539 14:39:04 cS2oBạchVôThường oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 22
1540 14:39:05 jx2Inaa VươngPhiCủaĐP Liêu 22
1541 14:39:06 BịThíchBéNguyệt iHoaHồngĐen Liêu 23
1542 14:39:06 BịThíchBéNguyệt HắcYNhân Liêu 24
1543 14:39:06 ISzTriTLQ zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 14
1544 14:39:08 OreoOriginal iDạThiênLăng Tống 56
1545 14:39:09 B52PriseStop iKGzNaughtyboy Tống 23
1546 14:39:09 ooOHungoo zNMDzHoangANh Tống 25
1547 14:39:10 iizThayChuaMeGai BomieĐạiHiệp Tống 14
1548 14:39:10 ooOHungoo Jx2TyCut Tống 26
1549 14:39:10 OreoOriginal oloMrsGirlolo Tống 57
1550 14:39:13 oS2oCôDâuMa jx2Inaa Tống 22
1551 14:39:14 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 54
1552 14:39:14 1ButDinhCanKhon ĐánhXongĐừngChạy Tống 14
1553 14:39:15 IooTiếpThịSữaooI MyFenToms Liêu 12
1554 14:39:17 iBlackGOKU GậyCủaPhật Tống 38
1555 14:39:17 ĐTBLạcNguyênSoái izBạnNamGiấuTên Liêu 42
1556 14:39:18 iBlackGOKU iiDHiiMr62ii Tống 39
1557 14:39:20 Oreo0riginal BịThíchBéNguyệt Tống 24
1558 14:39:21 HắcYNhân iMưaBongBóng Tống 32
1559 14:39:24 iBắcTốngĐạiVương B52PriseStop Liêu 24
1560 14:39:25 iHoaHồngĐen MaCầmTrượng Tống 29
1561 14:39:28 cS2oBạchVôThường iQuanNhịCa Liêu 23
1562 14:39:28 LongTranhHổĐấu zTsunade Tống 24
1563 14:39:30 BomieĐạiHiệp iizThayChuaMeGai Liêu 20
1564 14:39:30 TiênHồĐiệp IzVuVuZeLazI Tống 11
1565 14:39:33 Jx2TyCut iBlackGOKU Liêu 25
1566 14:39:33 iBắcTốngĐạiVương ooOHungoo Liêu 25
1567 14:39:34 jx2Inaa BéSâuDễThương Liêu 23
1568 14:39:35 oS2oVôTìnhTiễn ĐườngLiên Liêu 16
1569 14:39:36 IooTiếpThịSữaooI F9iiĐểPk Liêu 13
1570 14:39:36 HoàngDượcSưĐông zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 55
1571 14:39:37 1ButDinhCanKhon GậyCủaPhật Tống 15
1572 14:39:37 TiênHồĐiệp ISzTriTLQ Tống 12
1573 14:39:39 NecromancerxD jx2AnhHai Tống 6
1574 14:39:39 Oreo0riginal iiĐầuTrọc2MáiS Tống 25
1575 14:39:40 OreoOriginal jx2Inaa Tống 58
1576 14:39:40 IooTiếpThịSữaooI MyFenToms Liêu 14
1577 14:39:40 zTsunade Oreo0riginal Liêu 42
1578 14:39:40 OreoOriginal Sendona Tống 59
1579 14:39:41 ButVaoMong OreoOriginal Liêu 11
1580 14:39:41 HắcYNhân XiaoMin Tống 33
1581 14:39:43 NecromancerxD ĐTBLạcNguyênSoái Tống 7
1582 14:39:44 iQuanNhịCa iiDHiiMr62ii Tống 19
1583 14:39:45 oS2oVôTìnhTiễn iQuanNhịCa Liêu 17
1584 14:39:46 Jx2acbdef2xJ TiênHồĐiệp Liêu 5
1585 14:39:47 iChúTiến BomieĐạiHiệp Tống 20
1586 14:39:47 cS2oBạchVôThường iHoaHồngĐen Liêu 24
1587 14:39:47 HắcYNhân MaCầmTrượng Tống 34
1588 14:39:47 ButVaoMong iBlackGOKU Liêu 12
1589 14:39:48 iHnLieuMangTop1 Jx2acbdef2xJ Tống 17
1590 14:39:52 ImConGáiChủTịch zTsunade Tống 16
1591 14:39:54 iBắcTốngĐạiVương MrMinMin Liêu 26
1592 14:39:54 izBạnNamGiấuTên Jx2iBắcKiềuPhong Tống 36
1593 14:39:55 iHnLieuMangTop1 IiChúTiễuĐaTình Tống 18
1594 14:39:56 OreoOriginal ButVaoMong Tống 60
1595 14:39:56 zCụcCứtMayMắn BắcTốngĐạiVương Tống 33
1596 14:39:56 0reo0riginal Messiiiiii Tống 22
1597 14:39:58 iizThayChuaMeGai Jx2TyCut Tống 15
1598 14:39:59 iBlackGOKU BomieĐạiHiệp Tống 40
1599 14:39:59 iKGzNaughtyboy OreoOriginal Liêu 10
1600 14:40:00 ImConGáiChủTịch GậyCủaPhật Tống 17
1601 14:40:00 HoàngDượcSưĐông izBạnNamGiấuTên Liêu 56
1602 14:40:01 iHnLieuMangTop1 iCoGaiRoBotPKz Tống 19
1603 14:40:05 HắcYNhân MaCầmTrượng Tống 35
1604 14:40:07 HoàngDượcSưĐông zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 57
1605 14:40:08 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 30
1606 14:40:08 1ButDinhCanKhon iMưaBongBóng Tống 16
1607 14:40:10 iBlackGOKU zTsunade Tống 41
1608 14:40:10 HoàngDượcSưĐông zZBonDuBaiZz Liêu 58
1609 14:40:11 ooOHungoo BachNguyetChu Tống 27
1610 14:40:12 Oreo0riginal oS2oVôTìnhTiễn Tống 26
1611 14:40:12 Oreo0riginal IzKFCxPhôMaiQezI Tống 27
1612 14:40:12 iiDHiiMr62ii Oreo0riginal Liêu 33
1613 14:40:12 ISzTriTLQ ĐườngLiên Liêu 15
1614 14:40:14 0reo0riginal ĐánhXongĐừngChạy Tống 23
1615 14:40:15 HắcYNhân iKGzNaughtyboy Tống 36
1616 14:40:15 ĐTBLạcNguyênSoái izHueManzi Liêu 43
1617 14:40:15 ĐTBLạcNguyênSoái s2HậuNghệs2 Liêu 44
1618 14:40:15 ĐTBLạcNguyênSoái iHnLieuMangTop1 Liêu 45
1619 14:40:16 izBạnNamGiấuTên McLaren720 Tống 37
1620 14:40:17 izBạnNamGiấuTên BomieĐạiHiệp Tống 38
1621 14:40:18 OreoOriginal Jx2MTGzZ Tống 61
1622 14:40:18 OreoOriginal iS2iQuyềnStyle Tống 62
1623 14:40:19 zCụcCứtMayMắn iiĐầuTrọc2MáiS Tống 34
1624 14:40:20 LinhXeOm123 IooTiếpThịSữaooI Tống 8
1625 14:40:20 XiaoMin OreoOriginal Liêu 11
1626 14:40:21 0reo0riginal MaCầmTrượng Tống 24
1627 14:40:23 Obamama BịThíchBéNguyệt Tống 18
1628 14:40:24 GậyCủaPhật LongTranhHổĐấu Liêu 10
1629 14:40:24 IiChúTiễuĐaTình HắcYNhân Liêu 44
1630 14:40:24 GậyCủaPhật zCụcCứtMayMắn Liêu 11
1631 14:40:25 IiChúTiễuĐaTình NgáoĐá Liêu 45
1632 14:40:25 iDươngCungBắnMèo phideptraiii Tống 5
1633 14:40:26 IiChúTiễuĐaTình Jx2JaVaNjVLx Liêu 46
1634 14:40:29 0reo0riginal IiChúTiễuĐaTình Tống 25
1635 14:40:30 cS2oBạchVôThường iBlackGOKU Liêu 25
1636 14:40:30 B52PriseStop ĐTBLạcNguyênSoái Tống 24
1637 14:40:33 iizThayChuaMeGai BomieĐạiHiệp Tống 16
1638 14:40:33 Jx2iBắcKiềuPhong zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 15
1639 14:40:34 MyFenToms iDCzHercules Tống 8
1640 14:40:37 jx2AnhHai TiênHồĐiệp Liêu 2
1641 14:40:38 OreoOriginal jx2Inaa Tống 63
1642 14:40:38 BachNguyetChu izBạnNamGiấuTên Liêu 10
1643 14:40:41 s2HậuNghệs2 GậyCủaPhật Tống 28
1644 14:40:41 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 59
1645 14:40:42 ISzTriTLQ izHueManzi Liêu 16
1646 14:40:43 F9iiĐểPk IzKFCxPhôMaiQezI Tống 20
1647 14:40:44 s2HậuNghệs2 ISzTriTLQ Tống 29
1648 14:40:45 F9iiĐểPk Jx2TyCut Tống 21
1649 14:40:47 iHoaHồngĐen MaCầmTrượng Tống 31
1650 14:40:50 iiDHiiMr62ii iHnLieuMangTop1 Liêu 34
1651 14:40:52 iiDHiiMr62ii NecromancerxD Liêu 35
1652 14:40:52 iQuanNhịCa iiDHiiMr62ii Tống 20
1653 14:40:54 ĐườngLiên iMưaBongBóng Tống 17
1654 14:40:55 iQuanNhịCa zTsunade Tống 21
1655 14:40:55 iBlackGOKU ĐTBLạcNguyênSoái Tống 42
1656 14:40:56 IooTiếpThịSữaooI LinhXeOm123 Liêu 15
1657 14:40:58 AmBuLanCe115 ooOHungoo Liêu 7
1658 14:40:58 Messiiiiii zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 19
1659 14:40:59 0reo0riginal iDCzHercules Tống 26
1660 14:40:59 s2HậuNghệs2 ĐánhXongĐừngChạy Tống 30
1661 14:40:59 IooTiếpThịSữaooI 1ButDinhCanKhon Liêu 16
1662 14:41:01 OreoOriginal jx2Inaa Tống 64
1663 14:41:02 Jx2acbdef2xJ TiênHồĐiệp Liêu 6
1664 14:41:03 oĐGoTửDương IooTiếpThịSữaooI Tống 8
1665 14:41:07 iiĐầuTrọc2MáiS OreoOriginal Liêu 4
1666 14:41:09 izHueManzi GậyCủaPhật Tống 21
1667 14:41:09 iiNamerDGC JxKhôMáu Liêu 14
1668 14:41:10 IiChúTiễuĐaTình iHoaHồngĐen Liêu 47
1669 14:41:10 zZBonDuBaiZz BomieĐạiHiệp Tống 11
1670 14:41:10 IiChúTiễuĐaTình MrTeddy Liêu 48
1671 14:41:11 ĐườngLiên Jx2iBắcKiềuPhong Tống 18
1672 14:41:11 Messiiiiii BoyonechapQT Liêu 20
1673 14:41:11 IiChúTiễuĐaTình HắcYNhân Liêu 49
1674 14:41:13 B52PriseStop IiChúTiễuĐaTình Tống 25
1675 14:41:19 Messiiiiii iBlackGOKU Liêu 21
1676 14:41:20 XiaoMin izBạnNamGiấuTên Liêu 12
1677 14:41:20 Jx2JaVaNjVLx MaCầmTrượng Tống 16
1678 14:41:23 ĐườngLiên ISzTriTLQ Tống 19
1679 14:41:23 ĐườngLiên McLaren720 Tống 20
1680 14:41:24 iQuanNhịCa BomieĐạiHiệp Tống 22
1681 14:41:26 OreoOriginal jx2Inaa Tống 65
1682 14:41:26 iBắcTốngĐạiVương MyFenToms Liêu 27
1683 14:41:27 HắcYNhân Jx2acbdef2xJ Tống 37
1684 14:41:27 OreoOriginal jx2AnhHai Tống 66
1685 14:41:28 iChúTiến iMưaBongBóng Tống 21
1686 14:41:28 1BútNátAss BịThíchBéNguyệt Tống 1
1687 14:41:28 s2HậuNghệs2 Messiiiiii Tống 31
1688 14:41:30 IzKFCxPhôMaiQezI zZMissSz Liêu 19
1689 14:41:30 HắcYNhân Jx2TyCut Tống 38
1690 14:41:30 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 60
1691 14:41:33 s2HậuNghệs2 ĐánhXongĐừngChạy Tống 32
1692 14:41:34 BắcTốngĐạiVương iDươngCungBắnMèo Liêu 16
1693 14:41:34 Oreo0riginal zTsunade Tống 28
1694 14:41:34 Oreo0riginal iiNamerDGC Tống 29
1695 14:41:35 ButVaoMong Oreo0riginal Liêu 13
1696 14:41:35 iiĐầuTrọc2MáiS izBạnNamGiấuTên Liêu 5
1697 14:41:37 LongTranhHổĐấu Jx2iAnhTuan Tống 25
1698 14:41:38 LongTranhHổĐấu iS2iQuyềnStyle Tống 26
1699 14:41:39 B52PriseStop phideptraiii Tống 26
1700 14:41:39 BomieĐạiHiệp oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 21
1701 14:41:41 Jx2JaVaNjVLx BomieĐạiHiệp Tống 17
1702 14:41:44 0reo0riginal Jx2iBắcKiềuPhong Tống 27
1703 14:41:44 BachNguyetChu zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 11
1704 14:41:45 PresidentTrump ooOHungoo Liêu 1
1705 14:41:45 XiaoMin ĐườngLiên Liêu 13
1706 14:41:45 IiChúTiễuĐaTình 1ButDinhCanKhon Liêu 50
1707 14:41:47 OreoOriginal oloMrsGirlolo Tống 67
1708 14:41:47 zCụcCứtMayMắn PresidentTrump Tống 35
1709 14:41:47 iHoaHồngĐen IiChúTiễuĐaTình Tống 32
1710 14:41:47 ĐTBLạcNguyênSoái s2HậuNghệs2 Liêu 46
1711 14:41:48 ĐTBLạcNguyênSoái iQuanNhịCa Liêu 47
1712 14:41:48 ISzTriTLQ F9iiĐểPk Liêu 17
1713 14:41:49 Jx2TyCut iBlackGOKU Liêu 26
1714 14:41:49 GậyCủaPhật iChúTiến Liêu 12
1715 14:41:52 MrTeddy zTsunade Tống 4
1716 14:41:52 zTsunade zZBonDuBaiZz Liêu 43
1717 14:41:54 MyFenToms BịThíchBéNguyệt Tống 9
1718 14:41:54 HắcYNhân MaCầmTrượng Tống 39
1719 14:41:57 HoàngDượcSưĐông OreoOriginal Liêu 61
1720 14:41:57 Jx2MTGzZ JxKhôMáu Liêu 37
1721 14:41:59 iBlackGOKU ISzTriTLQ Tống 43
1722 14:42:00 MrTeddy phideptraiii Tống 5
1723 14:42:00 HoàngDượcSưĐông zCụcCứtMayMắn Liêu 62
1724 14:42:02 HắcYNhân Sendona Tống 40
1725 14:42:06 Oreo0riginal CứuNgườiBằngKe Tống 30
1726 14:42:07 cS2oBạchVôThường BoyonechapQT Liêu 26
1727 14:42:09 zTsunade MyFenToms Liêu 44
1728 14:42:11 BắcTốngĐạiVương Oreo0riginal Liêu 17
1729 14:42:12 B52PriseStop iMưaBongBóng Tống 27
1730 14:42:12 iChúTiến iCoGaiRoBotPKz Tống 22
1731 14:42:12 0reo0riginal iiNamerDGC Tống 28
1732 14:42:12 OreoOriginal jx2AnhHai Tống 68
1733 14:42:12 OreoOriginal Jx2acbdef2xJ Tống 69
1734 14:42:12 zZMissSz MaCầmTrượng Tống 27
1735 14:42:13 OreoOriginal McLaren720 Tống 70
1736 14:42:13 LinhXeOm123 zTsunade Tống 9
1737 14:42:13 BịThíchBéNguyệt 1ButDinhCanKhon Liêu 25
1738 14:42:13 izBạnNamGiấuTên iiDHiiMr62ii Tống 39
1739 14:42:14 ĐTBLạcNguyênSoái zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 48
1740 14:42:20 ImConGáiChủTịch BomieĐạiHiệp Tống 18
1741 14:42:21 MrTeddy ĐánhXongĐừngChạy Tống 6
1742 14:42:22 0reo0riginal BachNguyetChu Tống 29
1743 14:42:25 HoàngDượcSưĐông ooOHungoo Liêu 63
1744 14:42:26 iQuanNhịCa iKGzNaughtyboy Tống 23
1745 14:42:26 OreoOriginal Jx2Mộngzz Tống 71
1746 14:42:26 OreoOriginal cS2oBạchVôThường Tống 72
1747 14:42:27 ISzTriTLQ TiênHồĐiệp Liêu 18
1748 14:42:27 LongTranhHổĐấu IzKFCxPhôMaiQezI Tống 27
1749 14:42:27 iizThayChuaMeGai ISzTriTLQ Tống 17
1750 14:42:28 LongTranhHổĐấu jx2Inaa Tống 28
1751 14:42:30 izBạnNamGiấuTên oS2oPháiNgaMy Tống 40
1752 14:42:31 iSTzHoàngĐế iBlackGOKU Liêu 4
1753 14:42:32 Jx2MTGzZ 1BútNátAss Liêu 38
1754 14:42:32 iDCzHercules JxKhôMáu Liêu 6
1755 14:42:32 iDCzHercules NecromancerxD Liêu 7
1756 14:42:32 iBắcTốngĐạiVương MrMinMin Liêu 28
1757 14:42:34 iChúTiến BịThíchBéNguyệt Tống 23
1758 14:42:35 IooTiếpThịSữaooI Oreo0riginal Liêu 17
1759 14:42:35 iiVôảnhViĐàVácii OreoOriginal Liêu 1
1760 14:42:36 ĐườngLiên HoàngDượcSưĐông Tống 21
1761 14:42:36 iiVôảnhViĐàVácii F9iiĐểPk Liêu 2
1762 14:42:40 iiDHiiMr62ii BéSâuDễThương Liêu 36
1763 14:42:41 zZMissSz GậyCủaPhật Tống 28
1764 14:42:41 izHueManzi Messiiiiii Tống 22
1765 14:42:43 ImConGáiChủTịch BomieĐạiHiệp Tống 19
1766 14:42:43 ISzTriTLQ ĐườngLiên Liêu 19
1767 14:42:43 iizThayChuaMeGai ISzTriTLQ Tống 18
1768 14:42:44 BachNguyetChu LongTranhHổĐấu Liêu 12
1769 14:42:48 zCụcCứtMayMắn iMưaBongBóng Tống 36
1770 14:42:48 iQuanNhịCa zTsunade Tống 24
1771 14:42:50 iQuanNhịCa BachNguyetChu Tống 25
1772 14:42:50 TiênHồĐiệp iiĐầuTrọc2MáiS Tống 13
1773 14:42:51 Jx2TyCut zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 27
1774 14:42:51 iChúTiến iS2iQuyềnStyle Tống 24
1775 14:42:51 iiVôảnhViĐàVácii iQuanNhịCa Liêu 3
1776 14:42:55 iHoaHồngĐen MaCầmTrượng Tống 33
1777 14:42:55 iizThayChuaMeGai Jx2iBắcKiềuPhong Tống 19
1778 14:42:56 Obamama BịThíchBéNguyệt Tống 19
1779 14:42:56 ĐTBLạcNguyênSoái iizThayChuaMeGai Liêu 49
1780 14:42:56 Jx2TyCut OreoOriginal Liêu 28
1781 14:42:57 PresidentTrump B52PriseStop Liêu 2
1782 14:42:57 iBlackGOKU oS2oNgaMyĐàn5 Tống 44
1783 14:42:59 BomieĐạiHiệp Jx2JaVaNjVLx Liêu 22
1784 14:43:00 iChúTiến jx2Inaa Tống 25
1785 14:43:01 GậyCủaPhật 1ButDinhCanKhon Liêu 13
1786 14:43:01 TiênHồĐiệp jx2AnhHai Tống 14
1787 14:43:01 ImConGáiChủTịch BomieĐạiHiệp Tống 20
1788 14:43:01 iiDHiiMr62ii LinhXeOm123 Liêu 37
1789 14:43:02 iChúTiến iiVôảnhViĐàVácii Tống 26
1790 14:43:02 iSTzHoàngĐế izBạnNamGiấuTên Liêu 5
1791 14:43:03 s2HậuNghệs2 iiDHiiMr62ii Tống 33
1792 14:43:04 JxKhôMáu Jx2MTGzZ Tống 12
1793 14:43:06 BắcTốngĐạiVương PéDungCầmCung Liêu 18
1794 14:43:07 BắcTốngĐạiVương JxKhôMáu Liêu 19
1795 14:43:08 zTsunade oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 45
1796 14:43:08 zTsunade oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 46
1797 14:43:10 OreoOriginal XiaoMin Tống 73
1798 14:43:11 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 50
1799 14:43:12 zTsunade izHueManzi Liêu 47
1800 14:43:13 MaCầmTrượng iBlackGOKU Liêu 24
1801 14:43:13 IzKFCxPhôMaiQezI MyFenToms Liêu 20
1802 14:43:15 iDCzHercules BoyonechapQT Liêu 8
1803 14:43:17 oS2oCôDâuMa ĐánhXongĐừngChạy Tống 23
1804 14:43:18 iHoaHồngĐen MaCầmTrượng Tống 34
1805 14:43:18 zZMissSz GậyCủaPhật Tống 29
1806 14:43:20 zTsunade Obamama Liêu 48
1807 14:43:21 BịThíchBéNguyệt BéSâuDễThương Liêu 26
1808 14:43:21 McLaren720 zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 25
1809 14:43:22 NecromancerxD iBắcTốngĐạiVương Tống 8
1810 14:43:22 IzKFCxPhôMaiQezI zZMissSz Liêu 21
1811 14:43:22 ĐườngLiên Jx2TyCut Tống 22
1812 14:43:23 F9iiĐểPk BắcTốngĐạiVương Tống 22
1813 14:43:24 zCụcCứtMayMắn iCoGaiRoBotPKz Tống 37
1814 14:43:24 ĐườngLiên ISzTriTLQ Tống 23
1815 14:43:24 BachNguyetChu 1ButDinhCanKhon Liêu 13
1816 14:43:26 IzKFCxPhôMaiQezI xxDaiKieuxx Liêu 22
1817 14:43:26 zTsunade iQuanNhịCa Liêu 49
1818 14:43:26 HoàngDượcSưĐông ĐườngLiên Liêu 64
1819 14:43:27 BomieĐạiHiệp iChúTiến Liêu 23
1820 14:43:29 iiDHiiMr62ii izBạnNamGiấuTên Liêu 38
1821 14:43:29 zCụcCứtMayMắn BomieĐạiHiệp Tống 38
1822 14:43:30 iBlackGOKU Jx2acbdef2xJ Tống 45
1823 14:43:30 ĐTBLạcNguyênSoái OreoOriginal Liêu 51
1824 14:43:33 B52PriseStop zTsunade Tống 28
1825 14:43:36 iHoaHồngĐen IiChúTiễuĐaTình Tống 35
1826 14:43:36 F9iiĐểPk iDCzHercules Tống 23
1827 14:43:37 HoàngDượcSưĐông zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 65
1828 14:43:38 IzKFCxPhôMaiQezI iHoaHồngĐen Liêu 23
1829 14:43:38 PresidentTrump TiênHồĐiệp Liêu 3
1830 14:43:40 iiDHiiMr62ii iBlackGOKU Liêu 39
1831 14:43:40 IzKFCxPhôMaiQezI HắcYNhân Liêu 24
1832 14:43:41 1ButDinhCanKhon BịThíchBéNguyệt Tống 17
1833 14:43:42 LongTranhHổĐấu MaCầmTrượng Tống 29
1834 14:43:44 IooTiếpThịSữaooI F9iiĐểPk Liêu 18
1835 14:43:44 oS2oCôDâuMa iiVôảnhViĐàVácii Tống 24
1836 14:43:45 iS2iQuyềnStyle iHnLieuMangTop1 Liêu 27
1837 14:43:45 iS2iQuyềnStyle izHueManzi Liêu 28
1838 14:43:46 iizThayChuaMeGai iS2iQuyềnStyle Tống 20
1839 14:43:47 Jx2iBắcKiềuPhong ooOHungoo Liêu 16
1840 14:43:49 iQuanNhịCa McLaren720 Tống 26
1841 14:43:49 iChúTiến Sendona Tống 27
1842 14:43:50 iQuanNhịCa zTsunade Tống 27
1843 14:43:50 Obamama iiĐầuTrọc2MáiS Tống 20
1844 14:43:51 izBạnNamGiấuTên iiDHiiMr62ii Tống 41
1845 14:43:51 oS2oCôDâuMa BachNguyetChu Tống 25
1846 14:43:51 BoyonechapQT ĐTBLạcNguyênSoái Tống 7
1847 14:43:52 ĐườngLiên phideptraiii Tống 24
1848 14:43:52 izBạnNamGiấuTên iMưaBongBóng Tống 42
1849 14:43:52 izBạnNamGiấuTên Jx2TyCut Tống 43
1850 14:43:52 JxKhôMáu ĐánhXongĐừngChạy Tống 13
1851 14:43:54 TiênHồĐiệp jx2AnhHai Tống 15
1852 14:43:55 HắcYNhân Jx2iAnhTuan Tống 41
1853 14:43:55 Jx2MTGzZ 1BútNátAss Liêu 39
1854 14:43:56 zZBonDuBaiZz GậyCủaPhật Tống 12
1855 14:43:57 oĐGoTửDương CứuNgườiBằngKe Tống 9
1856 14:43:58 iizThayChuaMeGai oloMrsGirlolo Tống 21
1857 14:44:00 HắcYNhân BịThíchBéNguyệt Tống 42
1858 14:44:00 Jx2MTGzZ NecromancerxD Liêu 40
1859 14:44:01 jx2Inaa iizThayChuaMeGai Liêu 24
1860 14:44:02 MyFenToms MaCầmTrượng Tống 10
1861 14:44:04 iDạThiênLăng iBlackGOKU Liêu 2
1862 14:44:07 OreoOriginal IiChúTiễuĐaTình Tống 74
1863 14:44:07 iHoaHồngĐen jx2Inaa Tống 36
1864 14:44:09 ĐườngLiên iTBxCoSu Tống 25
1865 14:44:09 TiênHồĐiệp HoàngDượcSưĐông Tống 16
1866 14:44:12 izBạnNamGiấuTên iiNamerDGC Tống 44
1867 14:44:12 izBạnNamGiấuTên HoanCa Tống 45
1868 14:44:12 zTsunade BéSâuDễThương Liêu 50
1869 14:44:15 Jx2iBắcKiềuPhong Oreo0riginal Liêu 17
1870 14:44:16 IzKFCxPhôMaiQezI LongTranhHổĐấu Liêu 25
1871 14:44:16 XiaoMin iQuanNhịCa Liêu 14
1872 14:44:16 IzKFCxPhôMaiQezI zZBonDuBaiZz Liêu 26
1873 14:44:16 Jx2iBắcKiềuPhong MrMinMin Liêu 18
1874 14:44:18 izHueManzi cS2oBạchVôThường Tống 23
1875 14:44:19 BịThíchBéNguyệt zCụcCứtMayMắn Liêu 27
1876 14:44:19 BịThíchBéNguyệt OreoOriginal Liêu 28
1877 14:44:19 BịThíchBéNguyệt izHueManzi Liêu 29
1878 14:44:21 BomieĐạiHiệp oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 24
1879 14:44:22 zZMissSz zTsunade Tống 30
1880 14:44:23 Jx2TyCut Jx2JaVaNjVLx Liêu 29
1881 14:44:24 iiDHiiMr62ii zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 40
1882 14:44:24 iHoaHồngĐen iMưaBongBóng Tống 37
1883 14:44:24 BomieĐạiHiệp 1ButDinhCanKhon Liêu 25
1884 14:44:27 ĐTBLạcNguyênSoái MrTeddy Liêu 52
1885 14:44:28 izBạnNamGiấuTên BomieĐạiHiệp Tống 46
1886 14:44:29 GậyCủaPhật izBạnNamGiấuTên Liêu 14
1887 14:44:29 iChúTiến MaCầmTrượng Tống 28
1888 14:44:30 iBlackGOKU ISzTriTLQ Tống 46
1889 14:44:30 iBlackGOKU phideptraiii Tống 47
1890 14:44:30 IiChúTiễuĐaTình HắcYNhân Liêu 51
1891 14:44:32 F9iiĐểPk iiVôảnhViĐàVácii Tống 24
1892 14:44:33 MyFenToms iS2iQuyềnStyle Tống 11
1893 14:44:34 OreoOriginal Messiiiiii Tống 75
1894 14:44:34 TiênHồĐiệp iKGzNaughtyboy Tống 17
1895 14:44:34 iHnLieuMangTop1 ĐánhXongĐừngChạy Tống 20
1896 14:44:35 iDạThiênLăng TiênHồĐiệp Liêu 3
1897 14:44:35 TiênHồĐiệp iDạThiênLăng Tống 18
1898 14:44:35 XiaoMin F9iiĐểPk Liêu 15
1899 14:44:35 IooTiếpThịSữaooI 1BútNátAss Liêu 19
1900 14:44:36 oZoSờÂmĐạoSỹoZo zTsunade Tống 28
1901 14:44:37 iChúTiến iCoGaiRoBotPKz Tống 29
1902 14:44:40 ooOHungoo BịThíchBéNguyệt Tống 28
1903 14:44:40 HoàngDượcSưĐông iBlackGOKU Liêu 66
1904 14:44:41 Jx2Mộngzz VươngPhiCủaĐP Liêu 1
1905 14:44:41 Jx2Mộngzz ThuThảo94 Liêu 2
1906 14:44:42 Jx2TyCut MyFenToms Liêu 30
1907 14:44:48 zZMissSz MaCầmTrượng Tống 31
1908 14:44:49 iiĐầuTrọc2MáiS iQuanNhịCa Liêu 6
1909 14:44:49 iizThayChuaMeGai phideptraiii Tống 22
1910 14:44:49 iHnLieuMangTop1 GậyCủaPhật Tống 21
1911 14:44:55 iiĐầuTrọc2MáiS ĐườngLiên Liêu 7
1912 14:44:57 BắcTốngĐạiVương B52PriseStop Liêu 20
1913 14:44:57 BắcTốngĐạiVương 1BútNátAss Liêu 21
1914 14:44:57 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BomieĐạiHiệp Tống 29
1915 14:44:58 BịThíchBéNguyệt HắcYNhân Liêu 30
1916 14:44:58 BịThíchBéNguyệt MrTeddy Liêu 31
1917 14:44:58 BịThíchBéNguyệt iHnLieuMangTop1 Liêu 32
1918 14:44:58 BịThíchBéNguyệt LongTranhHổĐấu Liêu 33
1919 14:45:01 Jx2JaVaNjVLx iS2iQuyềnStyle Tống 18
1920 14:45:02 Sendona izBạnNamGiấuTên Liêu 4
1921 14:45:05 ĐTBLạcNguyênSoái LinhXeOm123 Liêu 53
1922 14:45:05 ISzTriTLQ zCụcCứtMayMắn Liêu 20
1923 14:45:05 OreoOriginal ĐTBLạcNguyênSoái Tống 76
1924 14:45:05 iizThayChuaMeGai Jx2Mộngzz Tống 23
1925 14:45:06 NecromancerxD TànCước Tống 9
1926 14:45:06 MaCầmTrượng iHoaHồngĐen Liêu 25
1927 14:45:10 jx2Inaa zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 25
1928 14:45:10 iBlackGOKU HoanCa Tống 48
1929 14:45:11 HắcYNhân ĐánhXongĐừngChạy Tống 43
1930 14:45:11 Jx2iAnhTuan MyFenToms Liêu 3
1931 14:45:11 Jx2iBắcKiềuPhong BéSâuDễThương Liêu 19
1932 14:45:12 Jx2TyCut iizThayChuaMeGai Liêu 31
1933 14:45:12 Oreo0riginal Jx2iBắcKiềuPhong Tống 31
1934 14:45:12 iiNamerDGC Oreo0riginal Liêu 15
1935 14:45:12 zTsunade 1ButDinhCanKhon Liêu 51
1936 14:45:13 zTsunade zZMissSz Liêu 52
1937 14:45:13 iChúTiến zTsunade Tống 30
1938 14:45:13 HắcYNhân MaCầmTrượng Tống 44
1939 14:45:14 XiaoMin iBlackGOKU Liêu 16
1940 14:45:15 iBắcTốngĐạiVương NecromancerxD Liêu 29
1941 14:45:16 McLaren720 ĐườngLiên Liêu 26
1942 14:45:18 oS2oCôDâuMa iCoGaiRoBotPKz Tống 26
1943 14:45:19 HắcYNhân Messiiiiii Tống 45
1944 14:45:20 1BútNátAss iMưaBongBóng Tống 2
1945 14:45:20 JxKhôMáu iiVôảnhViĐàVácii Tống 14
1946 14:45:22 izBạnNamGiấuTên oloMrsGirlolo Tống 47
1947 14:45:22 BachNguyetChu xxDaiKieuxx Liêu 14
1948 14:45:22 Đàoooo iiDHiiMr62ii Tống 1
1949 14:45:23 izHueManzi BịThíchBéNguyệt Tống 24
1950 14:45:25 iiĐầuTrọc2MáiS Đàoooo Liêu 8
1951 14:45:27 McLaren720 zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 27
1952 14:45:29 izHueManzi Sendona Tống 25
1953 14:45:31 BắcTốngĐạiVương MrMinMin Liêu 22
1954 14:45:32 oZoSờÂmĐạoSỹoZo BomieĐạiHiệp Tống 30
1955 14:45:32 zTsunade F9iiĐểPk Liêu 53
1956 14:45:33 iHoaHồngĐen MaCầmTrượng Tống 38
1957 14:45:33 McLaren720 iBlackGOKU Liêu 28
1958 14:45:38 izBạnNamGiấuTên jx2Inaa Tống 48
1959 14:45:38 zTsunade LongTranhHổĐấu Liêu 54
1960 14:45:38 izBạnNamGiấuTên phideptraiii Tống 49
1961 14:45:38 BachNguyetChu MyFenToms Liêu 15
1962 14:45:41 PresidentTrump izBạnNamGiấuTên Liêu 4
1963 14:45:41 iHoaHồngĐen BịThíchBéNguyệt Tống 39
1964 14:45:43 Đàoooo jx2AnhHai Tống 2
1965 14:45:43 ĐườngLiên iiĐầuTrọc2MáiS Tống 26
1966 14:45:43 1ButDinhCanKhon zTsunade Tống 18
1967 14:45:43 1ButDinhCanKhon ĐánhXongĐừngChạy Tống 19
1968 14:45:43 ĐườngLiên ĐTBLạcNguyênSoái Tống 27
1969 14:45:43 1ButDinhCanKhon GậyCủaPhật Tống 20
1970 14:45:46 zNMDzHoangANh NgáoĐá Liêu 1
1971 14:45:48 1ButDinhCanKhon iiDHiiMr62ii Tống 21
1972 14:45:48 B52PriseStop BomieĐạiHiệp Tống 29
1973 14:45:48 BachNguyetChu JxKhôMáu Liêu 16
1974 14:45:49 Oreo0riginal Jx2MTGzZ Tống 32
1975 14:45:49 BắcTốngĐạiVương Oreo0riginal Liêu 23
1976 14:45:49 HắcYNhân Jx2Mộngzz Tống 46
1977 14:45:52 iizThayChuaMeGai BắcTốngĐạiVương Tống 24
1978 14:45:53 zZMissSz BachNguyetChu Tống 32
1979 14:45:54 Jx2TyCut zZMissSz Liêu 32
1980 14:45:55 Đàoooo ISzTriTLQ Tống 3
1981 14:45:55 iBlackGOKU McLaren720 Tống 49
1982 14:45:55 ooOHungoo phideptraiii Tống 29
1983 14:45:55 iBlackGOKU TaoLaoLaTao Tống 50
1984 14:45:58 iBắcTốngĐạiVương NecromancerxD Liêu 30
1985 14:45:58 1ButDinhCanKhon zTsunade Tống 22
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 14:16:25 HoàngDượcSưĐông Tống
2 14:25:29 JxKhôMáu Liêu
3 14:26:56 HoàngDượcSưĐông Tống
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 14:16:59 1 0
2 14:17:59 5 0
3 14:18:59 8 0
4 14:19:59 11 0
5 14:20:59 15 0
6 14:21:59 18 0
7 14:22:59 21 0
8 14:23:59 25 0
9 14:24:59 28 0
10 14:25:59 30 1
11 14:26:59 30 4
12 14:27:59 33 4
13 14:28:59 37 4
14 14:29:59 40 4
15 14:30:59 43 4
16 14:31:59 47 4
17 14:32:59 50 4
18 14:33:59 53 4
19 14:34:59 57 4
20 14:35:59 60 4
21 14:36:59 63 4
22 14:37:59 67 4
23 14:38:59 70 4
24 14:39:59 73 4
25 14:40:59 77 4
26 14:41:59 80 4
27 14:42:59 83 4
28 14:43:59 87 4
29 14:44:59 90 4
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
1 OreoOriginal Liêu 76 49
2 HoàngDượcSưĐông Tống 66 17
3 zTsunade Tống 54 54
4 ĐTBLạcNguyênSoái Tống 53 32
5 IiChúTiễuĐaTình Tống 51 27
6 iBlackGOKU Liêu 50 36
7 izBạnNamGiấuTên Liêu 49 34
8 HắcYNhân Liêu 46 28
9 iiDHiiMr62ii Tống 40 34
10 Jx2MTGzZ Tống 40 10
11 iHoaHồngĐen Liêu 39 28
12 zCụcCứtMayMắn Liêu 38 11
13 BịThíchBéNguyệt Tống 33 47
14 s2HậuNghệs2 Liêu 33 12
15 Jx2TyCut Tống 32 18
16 Oreo0riginal Liêu 32 25
17 zZMissSz Liêu 32 14
18 iChúTiến Liêu 30 12
19 iBắcTốngĐạiVương Tống 30 13
20 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu 30 7
21 0reo0riginal Liêu 29 5
22 B52PriseStop Liêu 29 20
23 ooOHungoo Liêu 29 24
24 LongTranhHổĐấu Liêu 29 18
25 McLaren720 Tống 28 20
26 iS2iQuyềnStyle Tống 28 21
27 iQuanNhịCa Liêu 27 24
28 ĐườngLiên Liêu 27 23
29 IzKFCxPhôMaiQezI Tống 26 21
30 cS2oBạchVôThường Tống 26 7
31 oS2oCôDâuMa Liêu 26 6
32 jx2Inaa Tống 25 32
33 izHueManzi Liêu 25 12
34 MaCầmTrượng Tống 25 59
35 BomieĐạiHiệp Tống 25 47
36 F9iiĐểPk Liêu 24 25
37 iizThayChuaMeGai Liêu 24 27
38 OumaTokita Tống 23 26
39 iThiênLa Liêu 23 3
40 BắcTốngĐạiVương Tống 23 19
41 1ButDinhCanKhon Liêu 22 33
42 Messiiiiii Tống 21 22
43 iHnLieuMangTop1 Liêu 21 18
44 ImConGáiChủTịch Liêu 20 8
45 ISzTriTLQ Tống 20 35
46 Obamama Liêu 20 10
47 Jx2iBắcKiềuPhong Tống 19 17
48 IooTiếpThịSữaooI Tống 19 10
49 TiênHồĐiệp Liêu 18 17
50 Jx2JaVaNjVLx Liêu 18 16
51 oS2oVôTìnhTiễn Tống 17 8
52 XiaoMin Tống 16 11
53 BachNguyetChu Tống 16 31
54 iiNamerDGC Tống 15 19
55 KzLinhDan18i Liêu 15 13
56 GậyCủaPhật Tống 14 34
57 JxKhôMáu Liêu 14 18
58 2KzxBéHani Liêu 13 5
59 NgáoĐá Liêu 13 7
60 ButVaoMong Tống 13 9
61 zZBonDuBaiZz Liêu 12 22
62 zMèoDubai Liêu 12 9
63 iS2DatChuTich Tống 12 16
64 ĐánhXongĐừngChạy Tống 11 29
65 MrMinMin Liêu 11 12
66 MyFenToms Liêu 11 23
67 iKGzNaughtyboy Tống 10 11
68 LinhXeOm123 Liêu 9 12
69 NecromancerxD Liêu 9 19
70 TiểuKhinh Liêu 9 14
71 oĐGoTửDương Liêu 9 6
72 DươngBảoDGC Tống 9 12
73 iiiCaVeChuaiii Tống 9 4
74 iiĐầuTrọc2MáiS Tống 8 6
75 iDCzHercules Tống 8 21
76 PéDungCầmCung Liêu 8 5
77 BoyonechapQT Liêu 7 16
78 AmBuLanCe115 Tống 7 2
79 IzVuVuZeLazI Tống 7 9
80 MrTeddy Liêu 6 12
81 iSaoEmQuênNhauS2 Liêu 6 14
82 Jx2acbdef2xJ Tống 6 11
83 iSTzHoàngĐế Tống 5 2
84 iDươngCungBắnMèo Liêu 5 10
85 Sendona Tống 4 16
86 ThuThảo94 Liêu 4 4
87 DươngQuáCaCa Liêu 4 4
88 PresidentTrump Tống 4 2
89 Jx2iAnhTuan Tống 3 5
90 Đàoooo Liêu 3 1
91 DươngQuáĐạiHiệp Liêu 3 11
92 iDạThiênLăng Tống 3 12
93 iiVôảnhViĐàVácii Tống 3 6
94 Applee Liêu 3 7
95 iHànLập Liêu 2 6
96 1BútNátAss Liêu 2 4
97 TànCước Tống 2 6
98 iCoGaiRoBotPKz Tống 2 20
99 SinhTienChoiNet Liêu 2 3
100 HoanCa Tống 2 8
101 Jx2Mộngzz Tống 2 10
102 HaiConThằnLằnCon Tống 2 3
103 jx2AnhHai Tống 2 11
104 sSunFlower Tống 2 1
105 iDCzNaughtyGirl Tống 1 5
106 zNMDzHoangANh Tống 1 5
107 Jx2AnhEmXDame Liêu 1 7
108 phideptraiii Tống 1 37
109 FwMzHeniken Tống 1 4
110 Jx2VôCực Tống 1 1
111 XeRùaSiêuTốc Tống 0 1
112 OreoCookieVani Liêu 0 2
113 ThichYeuEm Tống 0 1
114 zzĐạiCước Liêu 0 1
115 xxxNguyetCamxxx Liêu 0 3
116 ViênNghĩaMẫn Tống 0 1
117 PhịchThủTinder Tống 0 1
118 EmBuff Tống 0 1
119 CứuNgườiBằngKe Tống 0 6
120 xxDaiKieuxx Liêu 0 2
121 zNhiếpTiểuThiệnz Liêu 0 33
122 GiấcMơTrưa Liêu 0 4
123 ISzTriTLT Tống 0 5
124 oS2oNgaMyĐàn5 Tống 0 3
125 iTBxCoSu Tống 0 4
126 BanRungConKu Tống 0 1
127 izMaNữGiấuTên Liêu 0 12
128 ZCanDyZ Tống 0 6
129 Jx2MrImperius Liêu 0 1
130 iMaNhânTrảo Liêu 0 1
131 oooSờÂmĐạoSỹoôo Liêu 0 7
132 iDNzNaughtyboy Tống 0 5
133 ISxxCua Liêu 0 2
134 kingraop9 Tống 0 2
135 oIoTLToIo Tống 0 2
136 oS2oPháiNgaMy Tống 0 4
137 ThiếuLâm Liêu 0 4
138 DoanTrang2001 Liêu 0 3
139 iMưaBongBóng Tống 0 28
140 oloMrsGirlolo Tống 0 12
141 VươngPhiCủaĐP Liêu 0 8
142 oS2oDy18Age Liêu 0 6
143 oxoSờÂmĐạoSỹoxoo Liêu 0 12
144 BánhOreoDâu Liêu 0 5
145 CSzMissLiLy Liêu 0 5
146 BéSâuDễThương Liêu 0 6
147 TaoLaoLaTao Tống 0 1
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
1 14:46:29 HoàngDượcSưĐông 1 Tống 500
2 14:46:29 OreoOriginal 2 Liêu 500
3 14:46:29 IiChúTiễuĐaTình 3 Tống 500
4 14:46:29 ĐTBLạcNguyênSoái 4 Tống 492
5 14:46:29 zTsunade 5 Tống 472
6 14:46:29 iBlackGOKU 6 Liêu 466
7 14:46:29 izBạnNamGiấuTên 7 Liêu 456
8 14:46:29 HắcYNhân 8 Liêu 446
9 14:46:29 Jx2MTGzZ 9 Tống 442
10 14:46:29 zCụcCứtMayMắn 10 Liêu 418
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 14:45:59 1687 87