Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường chính - 19 giờ ngày 15/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 19:01:01 ĐánhXongĐừngChạy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[1]:Liêu[0]
2 19:01:01 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[2]:Liêu[0]
3 19:01:01 iXiệcMòakkkkk Tà Độc Tống Thường Tống[3]:Liêu[0]
4 19:01:01 iSTzTônNgộKhông Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[4]:Liêu[0]
5 19:01:01 SzzMaiMaiYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[5]:Liêu[0]
6 19:01:02 oS2oCôDâuMa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[5]:Liêu[1]
7 19:01:02 iDCzNaughtyGirl Nga My tục gia Tống Thường Tống[6]:Liêu[1]
8 19:01:05 MyFenToms Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[6]:Liêu[2]
9 19:01:05 ThịnhCurlly Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[7]:Liêu[2]
10 19:01:06 ZzThiensszZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[7]:Liêu[3]
11 19:01:06 TonyStark Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[8]:Liêu[3]
12 19:01:07 NguoiXaLa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[8]:Liêu[4]
13 19:01:08 i68KGxHiếuGenij Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[9]:Liêu[4]
14 19:01:08 VoTongDaGai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[9]:Liêu[5]
15 19:01:08 ChayDauChoThoat Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[10]:Liêu[5]
16 19:01:10 ZzBestBuffzZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[10]:Liêu[6]
17 19:01:10 IQzzNguyHiem6789 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[11]:Liêu[6]
18 19:01:13 zCụcCứtMayMắn Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[11]:Liêu[7]
19 19:01:13 CoDocSauBo Tà Độc Tống Thường Tống[12]:Liêu[7]
20 19:01:13 ISxxĐẹpTrai20cm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[12]:Liêu[8]
21 19:01:13 LộcLừaĐểMàVui Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[13]:Liêu[8]
22 19:01:15 zZzGCLZzZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[13]:Liêu[9]
23 19:01:15 ĐTBLạcNguyênSoái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[14]:Liêu[9]
24 19:01:17 oooPéVũooo Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[14]:Liêu[10]
25 19:01:17 ISxxMGBút Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[15]:Liêu[10]
26 19:01:18 OreoMatchaCream Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[15]:Liêu[11]
27 19:01:18 Pino911 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[16]:Liêu[11]
28 19:01:19 iChúTiến Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[16]:Liêu[12]
29 19:01:19 MrPeenm Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[17]:Liêu[12]
30 19:01:20 ISxxChangXongHúp Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[17]:Liêu[13]
31 19:01:20 Jx2MTGzZ Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[18]:Liêu[13]
32 19:01:22 SúcVậtKhánhHòa Nga My tục gia Liêu Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 19:01:22 JpzHoaMộcLan Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[19]:Liêu[14]
34 19:01:22 iMrMalthaelKID Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 19:01:22 SuperMiennnn Côn Lôn Kiếm Tôn Tống Thường Tống[20]:Liêu[15]
36 19:01:23 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[20]:Liêu[16]
37 19:01:23 NgườiConGáiTaYêu Nga My phật gia Liêu Thường Tống[20]:Liêu[17]
38 19:01:23 TKY001 Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 19:01:23 iS2iImSoSad Nga My tục gia Liêu Thường Tống[21]:Liêu[18]
40 19:01:23 TNTxNguyễnCườg Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 19:01:24 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[23]:Liêu[18]
42 19:01:25 MGBMinhGiao Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[23]:Liêu[19]
43 19:01:25 Jx2iBắcKiềuPhong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[24]:Liêu[19]
44 19:01:30 BánhOreoDâu Nga My tục gia Liêu Thường Tống[24]:Liêu[20]
45 19:01:30 YÊuMộtVìSaO Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[25]:Liêu[20]
46 19:01:32 izBạnNamGiấuTên Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[25]:Liêu[21]
47 19:01:32 ISzXaPhuTNCxTLT Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[26]:Liêu[21]
48 19:01:34 ooPéVũoo Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[26]:Liêu[22]
49 19:01:34 SanjiVDB Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[27]:Liêu[22]
50 19:01:34 UchihaItachii Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 19:01:35 iiiMuộiMuộizII Tà Độc Tống Thường Tống[28]:Liêu[23]
52 19:01:35 NMDzMissLiLy Nga My tục gia Liêu Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 19:01:35 iGiậtBắnMình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[29]:Liêu[24]
54 19:01:37 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[29]:Liêu[25]
55 19:01:38 AppleBliss Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[30]:Liêu[25]
56 19:01:38 NaThanPhong Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 19:01:38 Matatabi Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[31]:Liêu[26]
58 19:01:39 iiParkChaeYoung Nga My tục gia Liêu Thường Tống[31]:Liêu[27]
59 19:01:39 iMatchaTràXanh Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[32]:Liêu[27]
60 19:01:42 B52PriseStop Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[32]:Liêu[28]
61 19:01:42 iDạThiênLăng Nga My tục gia Tống Thường Tống[33]:Liêu[28]
62 19:01:43 izMaNữGiấuTên Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[33]:Liêu[29]
63 19:01:43 VolamVosongzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[34]:Liêu[29]
64 19:01:47 S2zLọtKhe Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[34]:Liêu[30]
65 19:01:47 BóngĐêm Nga My tục gia Tống Thường Tống[35]:Liêu[30]
66 19:01:52 Jx2MsAndarielKID Nga My tục gia Liêu Thường Tống[35]:Liêu[31]
67 19:01:53 BomieĐạiHiệp Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[36]:Liêu[31]
68 19:01:53 jXzMaCungzXj Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[36]:Liêu[32]
69 19:01:54 DGCpkTongLieu Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[37]:Liêu[32]
70 19:01:56 TheDEAD Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[37]:Liêu[33]
71 19:01:56 iSTzHoàngĐế Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[38]:Liêu[33]
72 19:01:57 iParkSooYoung Nga My phật gia Liêu Thường Tống[38]:Liêu[34]
73 19:01:57 TiểuNữPhiTrâm Đường Môn Châm Tống Thường Tống[39]:Liêu[34]
74 19:02:08 iSaoEmQuênAnhS2 Tà Độc Liêu Thường Tống[39]:Liêu[35]
75 19:02:08 xXHunterXx Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[40]:Liêu[35]
76 19:02:14 oS2oDy18Age Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[40]:Liêu[36]
77 19:02:14 TieuMap Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[41]:Liêu[36]
78 19:02:18 bomay123 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[41]:Liêu[37]
79 19:02:18 iiZGDC123Cho Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[42]:Liêu[37]
80 19:02:22 Jx2MsItherael Tà Độc Liêu Thường Tống[42]:Liêu[38]
81 19:02:22 oS2oNgaMyĐàn5 Nga My tục gia Tống Thường Tống[43]:Liêu[38]
82 19:02:23 ThảoNhiVũTiên Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[43]:Liêu[39]
83 19:02:23 ToaiKimTien Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[44]:Liêu[39]
84 19:02:24 NgáoĐá Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[44]:Liêu[40]
85 19:02:24 PoolGhost Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[45]:Liêu[40]
86 19:02:25 Jx2TửHình Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[45]:Liêu[41]
87 19:02:25 oOoTLQ01oOo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[46]:Liêu[41]
88 19:02:29 JX2iiTLQSonSoiii Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[46]:Liêu[42]
89 19:02:29 SưTháiĐiBar Nga My tục gia Tống Thường Tống[47]:Liêu[42]
90 19:02:35 iTNoYumi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[47]:Liêu[43]
91 19:02:35 jx2MinhThái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[48]:Liêu[43]
92 19:02:38 GiấcMơTrưa Nga My phật gia Liêu Thường Tống[48]:Liêu[44]
93 19:02:38 oIoButChiBioIo Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[49]:Liêu[44]
94 19:02:40 zNinhTháiiThầnz Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[49]:Liêu[45]
95 19:02:40 iTBxHoàngHậu Nga My phật gia Tống Thường Tống[50]:Liêu[45]
96 19:02:47 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[50]:Liêu[46]
97 19:02:47 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[51]:Liêu[46]
98 19:02:48 Jokerr Tà Độc Liêu Thường Tống[51]:Liêu[47]
99 19:02:48 HELIUM34 Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[52]:Liêu[47]
100 19:02:49 oooATHENAooo Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[52]:Liêu[48]
101 19:02:50 Jx2VôCực Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[53]:Liêu[48]
102 19:02:57 BôngHồngĐẹpNhất Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[53]:Liêu[49]
103 19:02:57 Alexander Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[54]:Liêu[49]
104 19:03:06 TheBITCHES Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[54]:Liêu[50]
105 19:03:07 BeTuyet Nga My phật gia Liêu Thường Tống[54]:Liêu[51]
106 19:03:07 iCôThắmKhôngVềz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[55]:Liêu[51]
107 19:03:07 AmBuLanCe115 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[56]:Liêu[51]
108 19:03:08 ImConGáiChủTịch Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[56]:Liêu[52]
109 19:03:09 T9SieuMau Nga My tục gia Tống Thường Tống[57]:Liêu[52]
110 19:03:20 iBôngDoubleNắc Nga My phật gia Liêu Thường Tống[57]:Liêu[53]
111 19:03:20 iiDHiiMr62ii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[58]:Liêu[53]
112 19:03:22 TiênHồĐiệp Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[58]:Liêu[54]
113 19:03:22 HaiConThằnLằnCon Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[59]:Liêu[54]
114 19:03:28 lucchi3 Nga My tục gia Liêu Thường Tống[59]:Liêu[55]
115 19:03:28 iiZinNo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[60]:Liêu[55]
116 19:03:34 S2iiHuyiiMonster Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[60]:Liêu[56]
117 19:03:34 zTheFoxLazyy Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[61]:Liêu[56]
118 19:03:37 Mrsliver Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[61]:Liêu[57]
119 19:03:38 sSunFlower Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[62]:Liêu[57]
120 19:03:42 NguyenVanDui Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[62]:Liêu[58]
121 19:03:42 jx2ÔngTrùmMaTúy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[63]:Liêu[58]
122 19:03:44 ĐànHayQuáTrời Nga My tục gia Liêu Thường Tống[63]:Liêu[59]
123 19:03:44 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[64]:Liêu[59]
124 19:03:47 PheThuoc Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[64]:Liêu[60]
125 19:03:48 iHuyềnThoại Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[65]:Liêu[60]
126 19:03:48 F9iiĐểPk Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[65]:Liêu[61]
127 19:03:49 BanThutLon Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[66]:Liêu[61]
128 19:03:55 Camwor Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[66]:Liêu[62]
129 19:03:55 DuongKenzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[67]:Liêu[62]
130 19:03:56 BeatBoy Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[67]:Liêu[63]
131 19:03:59 Obamama Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[67]:Liêu[64]
132 19:04:03 JkHuyiMonsterkJ Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[67]:Liêu[65]
133 19:04:07 iKGzMaiMaiYeuEm Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[68]:Liêu[65]
134 19:04:10 ZTiễuVũZzz Tà Độc Tống Thường Tống[69]:Liêu[65]
135 19:04:10 ZzNoNo1zz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[70]:Liêu[65]
136 19:04:12 iTLTxDameNo1 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[70]:Liêu[66]
137 19:04:13 ManHinhPhang Nga My phật gia Liêu Thường Tống[70]:Liêu[67]
138 19:04:16 ViênNghĩaMẫn Nga My phật gia Tống Thường Tống[71]:Liêu[67]
139 19:04:24 HaoKiet01 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[72]:Liêu[67]
140 19:04:26 jx2LengKengIoI Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[72]:Liêu[68]
141 19:04:28 iCàSaPhụcMaa Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[72]:Liêu[69]
142 19:04:29 SútVỡĐầu Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[73]:Liêu[69]
143 19:04:31 zNhiếpTiểuThiện Tà Độc Liêu Thường Tống[73]:Liêu[70]
144 19:04:32 0oFire Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[73]:Liêu[71]
145 19:04:34 BanTrim Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[74]:Liêu[71]
146 19:04:37 CaVeĐực25cm Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[75]:Liêu[71]
147 19:04:37 zNhiếpTiểuThiệnz Nga My tục gia Liêu Thường Tống[75]:Liêu[72]
148 19:04:41 kingraop9 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[75]:Liêu[73]
149 19:04:50 S2oChânDài1m1oS2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[75]:Liêu[74]
150 19:04:54 TapChoiGame Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[75]:Liêu[75]
151 19:04:55 BịThíchBéNguyệt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[76]:Liêu[75]
152 19:05:02 ThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[76]:Liêu[76]
153 19:05:03 zMiMiz Nga My phật gia Liêu Thường Tống[76]:Liêu[77]
154 19:05:04 nammoadiph Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[77]:Liêu[77]
155 19:05:05 ThuThảo94 Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[77]:Liêu[78]
156 19:05:07 OnGtUoNg Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[77]:Liêu[79]
157 19:05:08 HaoKiet0 Nga My phật gia Tống Thường Tống[78]:Liêu[79]
158 19:05:15 FwMzHeniken Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[79]:Liêu[79]
159 19:05:23 ziMrKotexxx Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[79]:Liêu[80]
160 19:05:24 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[80]:Liêu[80]
161 19:05:39 iiiiMrThor Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[80]:Liêu[81]
162 19:05:48 xChạyNgayĐi Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[80]:Liêu[82]
163 19:05:51 iDCzHercules Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[81]:Liêu[82]
164 19:06:03 BoMayLaMGB Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[82]:Liêu[82]
165 19:06:05 KhacThiep Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[82]:Liêu[83]
166 19:06:05 iiMrThor Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[82]:Liêu[84]
167 19:06:07 jx2Apolo Côn Lôn Kiếm Tôn Liêu Thường Tống[82]:Liêu[85]
168 19:06:13 xSoáiTỷx Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[82]:Liêu[86]
169 19:06:18 iZLếuLềuZi Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[82]:Liêu[87]
170 19:06:21 toorXuw Tà Độc Tống Thường Tống[83]:Liêu[87]
171 19:06:22 zzCutao20cmzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[84]:Liêu[87]
172 19:06:23 IiBướmTrắngiI Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[84]:Liêu[88]
173 19:06:24 CellPhoneS Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[85]:Liêu[88]
174 19:06:26 BachNguyetChu Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[86]:Liêu[88]
175 19:06:33 iTrầnTốUyên Võ Đang đạo gia Tống Thường Tống[87]:Liêu[88]
176 19:06:36 BoMayLaNMK Nga My phật gia Tống Thường Tống[88]:Liêu[88]
177 19:06:37 NgũLinhTán Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[88]:Liêu[89]
178 19:06:40 BuồnCủaAnh Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[88]:Liêu[90]
179 19:06:41 NhinCL Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[88]:Liêu[91]
180 19:06:53 AnhShark Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[88]:Liêu[92]
181 19:06:55 IooTiếpThịSữaooI Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[89]:Liêu[92]
182 19:06:58 nPhogThảoPhương Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[89]:Liêu[93]
183 19:07:07 xxDaiKieuxx Nga My phật gia Liêu Thường Tống[89]:Liêu[94]
184 19:07:22 NhócVíp Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[90]:Liêu[94]
185 19:07:24 xxxNguyetCamxxx Nga My tục gia Liêu Thường Tống[90]:Liêu[95]
186 19:08:10 oooMARCUSooo Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[91]:Liêu[95]
187 19:08:11 xMrMinhx Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[91]:Liêu[96]
188 19:08:20 IooCBRzConBuom21 Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[92]:Liêu[96]
189 19:08:21 SMLTaoThao Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[92]:Liêu[97]
190 19:08:41 iThiếuLâmLìĐòn Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[93]:Liêu[97]
191 19:08:42 iiVôDanhTăng Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[93]:Liêu[98]
192 19:08:45 zTrầnKimTrang Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[94]:Liêu[98]
193 19:08:46 DoanTrang2001 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[94]:Liêu[99]
194 19:08:53 MiaKhalifa Võ Đang đạo gia Tống Thường Tống[95]:Liêu[99]
195 19:08:54 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[95]:Liêu[100]
196 19:09:08 ZzBuoiDaizZ Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[96]:Liêu[100]
197 19:09:08 o0oThiếuLâmBút Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[97]:Liêu[100]
198 19:09:09 iNSzCuTin Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[97]:Liêu[101]
199 19:09:10 JxIITháiThiênBảo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[97]:Liêu[102]
200 19:10:09 NgheoVaLieuS2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[98]:Liêu[102]
201 19:10:09 zzTiểuMinhzz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[98]:Liêu[103]
202 19:10:56 ThiếuDươngQuyết Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[99]:Liêu[103]
203 19:10:56 oKhổTậnCamLai Tà Độc Liêu Thường Tống[99]:Liêu[104]
204 19:11:07 betapsut Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[100]:Liêu[104]
205 19:11:07 SummerViolet Nga My phật gia Liêu Thường Tống[100]:Liêu[105]
206 19:11:25 MyNhanNo11 Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[101]:Liêu[105]
207 19:11:25 iTBxRoseMirelina Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[101]:Liêu[106]
208 19:11:32 iiiSatThuPKzzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[102]:Liêu[106]
209 19:11:34 VirusSiDa Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[102]:Liêu[107]
210 19:11:45 i79zNTH99 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[103]:Liêu[107]
211 19:11:45 MịĐànChoĐàiNghe Nga My tục gia Liêu Thường Tống[103]:Liêu[108]
212 19:11:56 xXSongVuXx Nga My tục gia Tống Thường Tống[104]:Liêu[108]
213 19:11:58 oIoBoyHamChoioIo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[104]:Liêu[109]
214 19:12:10 LachBarca Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[105]:Liêu[109]
215 19:12:11 S2oSugarBabyoS2o Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[105]:Liêu[110]
216 19:13:33 i70Jx2ThỏCon Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[106]:Liêu[110]
217 19:13:47 s2HậuNghệs2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[106]:Liêu[111]
218 19:13:51 ĐấmVỡMồmmienn Cái Bang Tĩnh y Tống Thường Tống[107]:Liêu[111]
219 19:13:54 iHNzBaBiBo Nga My phật gia Liêu Thường Tống[107]:Liêu[112]
220 19:15:38 ChymBaoTo Cái Bang Ô Y Tống Thường Tống[108]:Liêu[112]
221 19:15:39 EmƠiEmĐâuRồiEmƠi Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[109]:Liêu[112]
222 19:15:39 IzCSxPause Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[109]:Liêu[113]
223 19:15:39 iZiOzinTLT Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[109]:Liêu[114]
224 19:15:46 OkeSoDEp Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[110]:Liêu[114]
225 19:15:50 Jx2xxIBaVuongIxx Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[110]:Liêu[115]
226 19:15:54 BKVz1102i Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[111]:Liêu[115]
227 19:15:54 iiNuTaurus Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[111]:Liêu[116]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 45
2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 37
3 Dương Môn Cung Kỵ Tống 13
4 Minh Giáo Trận Binh Liêu 13
5 Minh Giáo Trận Binh Tống 12
6 Nga My tục gia Liêu 11
7 Nga My phật gia Liêu 11
8 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 10
9 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 9
10 Nga My tục gia Tống 7
11 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 7
12 Võ Đang tục gia Tống 7
13 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 6
14 Tà Độc Tống 5
15 Tà Độc Liêu 5
16 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 4
17 Côn Lôn Thiên Sư Tống 4
18 Võ Đang tục gia Liêu 4
19 Nga My phật gia Tống 4
20 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu 4
21 Võ Đang đạo gia Tống 2
22 Cái Bang Tĩnh y Tống 1
23 Cái Bang Ô Y Tống 1
24 Thúy Yên Linh Nữ Tống 1
25 Đường Môn Châm Tống 1
26 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 1
27 Côn Lôn Kiếm Tôn Tống 1
28 Côn Lôn Kiếm Tôn Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 19:16:59 93 88
2 19:17:59 98 96
3 19:18:59 99 96
4 19:19:59 96 93
5 19:20:59 96 94
6 19:21:59 92 92
7 19:22:59 93 95
8 19:23:59 91 95
9 19:24:59 91 95
10 19:25:59 91 95
11 19:26:59 88 94
12 19:27:59 88 93
13 19:28:59 88 93
14 19:29:59 88 93
15 19:30:59 89 94
16 19:31:59 90 95
17 19:32:59 89 94
18 19:33:59 89 94
19 19:34:59 88 93
20 19:35:59 88 93
21 19:36:59 85 93
22 19:37:59 83 93
23 19:38:59 85 92
24 19:39:59 82 92
25 19:40:59 83 90
26 19:41:59 83 89
27 19:42:59 80 87
28 19:43:59 79 85
29 19:44:59 79 84
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 19:16:30 Alexander Tống
2 19:16:34 ziMrKotexxx Liêu
3 19:16:40 BanTrim Tống
4 19:16:44 ziMrKotexxx Liêu
5 19:16:50 Jx2VôCực Tống
6 19:16:51 iiiiMrThor Liêu
7 19:16:57 IooTiếpThịSữaooI Tống
8 19:16:58 iMrMalthaelKID Liêu
9 19:17:03 Jx2VôCực Tống
10 19:17:05 iChúTiến Liêu
11 19:17:17 SanjiVDB Tống
12 19:17:19 iiiiMrThor Liêu
13 19:17:28 ToaiKimTien Tống
14 19:17:30 iiiiMrThor Liêu
15 19:17:38 Jx2VôCực Tống
16 19:17:41 iiiiMrThor Liêu
17 19:17:47 TKY001 Tống
18 19:17:56 ziMrKotexxx Liêu
19 19:18:12 BanTrim Tống
20 19:18:27 IzCSxPause Liêu
21 19:18:31 iSTzHoàngĐế Tống
22 19:18:33 iChúTiến Liêu
23 19:18:44 YÊuMộtVìSaO Tống
24 19:18:51 iChúTiến Liêu
25 19:18:57 jx2MinhThái Tống
26 19:18:59 NgáoĐá Liêu
27 19:19:07 Jx2VôCực Tống
28 19:19:09 iiiiMrThor Liêu
29 19:19:17 xXHunterXx Tống
30 19:19:25 IzCSxPause Liêu
31 19:19:31 Jx2MTGzZ Tống
32 19:19:36 iMrMalthaelKID Liêu
33 19:19:47 Jx2VôCực Tống
34 19:19:50 iiiiMrThor Liêu
35 19:23:56 Jx2VôCực Tống
36 19:24:09 iMrMalthaelKID Liêu
37 19:24:42 SanjiVDB Tống
38 19:24:47 ĐànHayQuáTrời Liêu
39 19:25:28 Jx2VôCực Tống
40 19:25:31 ImConGáiChủTịch Liêu
41 19:28:18 iTrầnTốUyên Tống
42 19:29:56 JX2iiTLQSonSoiii Liêu
43 19:35:59 cS2oBạchVôThường Tống
44 19:39:06 xSoáiTỷx Liêu
45 19:39:11 TonyStark Tống
46 19:42:01 xSoáiTỷx Liêu
47 19:42:07 TonyStark Tống
48 19:42:49 iiiiMrThor Liêu
49 19:43:12 AmBuLanCe115 Tống
50 19:43:32 NguoiXaLa Liêu
51 19:43:36 Jx2MTGzZ Tống
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 19:16:59 0 1
2 19:17:59 1 3
3 19:18:59 3 5
4 19:19:59 4 7
5 19:20:59 4 10
6 19:21:59 4 14
7 19:22:59 4 17
8 19:23:59 4 20
9 19:24:59 5 23
10 19:25:59 5 26
11 19:26:59 5 29
12 19:27:59 5 33
13 19:28:59 7 34
14 19:29:59 10 34
15 19:30:59 10 37
16 19:31:59 10 41
17 19:32:59 10 44
18 19:33:59 10 47
19 19:34:59 10 51
20 19:35:59 10 54
21 19:36:59 13 54
22 19:37:59 17 54
23 19:38:59 20 54
24 19:39:59 23 54
25 19:40:59 27 54
26 19:41:59 30 54
27 19:42:59 32 55
28 19:43:59 35 56
29 19:44:59 38 56
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
1 19:46:29 OreoOriginal 1 Liêu 500
2 19:46:29 iChúTiến 2 Liêu 500
3 19:46:29 ISxxĐẹpTrai20cm 3 Liêu 500
4 19:46:29 SanjiVDB 4 Tống 500
5 19:46:29 ĐTBLạcNguyênSoái 5 Tống 500
6 19:46:29 oooPéVũooo 6 Liêu 500
7 19:46:29 zCụcCứtMayMắn 7 Liêu 500
8 19:46:29 NgáoĐá 8 Liêu 496
9 19:46:29 iMrMalthaelKID 9 Liêu 491
10 19:46:29 iiiiMrThor 10 Liêu 478
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 19:45:59 753 1016