Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường phụ - 14 giờ ngày 15/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 14:01:00 iSTzTônNgộKhông Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[1]:Liêu[0]
2 14:01:00 TaoLaoLaTao Tà Độc Tống Thường Tống[2]:Liêu[0]
3 14:01:00 IiChúTiễuĐaTình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[3]:Liêu[0]
4 14:01:01 oS2oNgaMyĐàn5 Nga My tục gia Tống Thường Tống[4]:Liêu[0]
5 14:01:01 ThichYeuEm Nga My tục gia Tống Thường Tống[5]:Liêu[0]
6 14:01:04 F9iiĐểPk Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[5]:Liêu[1]
7 14:01:04 iDạThiênLăng Nga My tục gia Tống Thường Tống[6]:Liêu[1]
8 14:01:08 s2HậuNghệs2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[6]:Liêu[2]
9 14:01:08 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[7]:Liêu[2]
10 14:01:12 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[7]:Liêu[3]
11 14:01:12 oS2oNgaMyĐàn25 Nga My tục gia Tống Thường Tống[8]:Liêu[3]
12 14:01:12 ixLouisVuitton Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[8]:Liêu[4]
13 14:01:12 McLaren720 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[9]:Liêu[4]
14 14:01:13 HắcYNhân Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[9]:Liêu[5]
15 14:01:13 Jx2ChanSutPro Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[10]:Liêu[5]
16 14:01:16 0FF123 Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[10]:Liêu[6]
17 14:01:16 iBắcTốngĐạiVương Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[11]:Liêu[6]
18 14:01:17 Youtuber Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[11]:Liêu[7]
19 14:01:17 Jx2TyCut Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[12]:Liêu[7]
20 14:01:18 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[12]:Liêu[8]
21 14:01:18 iiZinNo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[13]:Liêu[8]
22 14:01:21 Oreo0riginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[13]:Liêu[9]
23 14:01:21 jx2MinhThái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[14]:Liêu[9]
24 14:01:24 Jx2iiiPéVũiiiVĐB Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[14]:Liêu[10]
25 14:01:24 YÊuMộtVìSaO Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[15]:Liêu[10]
26 14:01:26 MrTeddy Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[15]:Liêu[11]
27 14:01:26 Jx2iBắcKiềuPhong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[16]:Liêu[11]
28 14:01:29 DarkKing Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[16]:Liêu[12]
29 14:01:29 ChanSut15cm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[17]:Liêu[12]
30 14:01:30 BánhOreoDâu Nga My tục gia Liêu Thường Tống[17]:Liêu[13]
31 14:01:30 TiênÔngHámGái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[18]:Liêu[13]
32 14:01:32 OreoCookieVani Tà Độc Liêu Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 14:01:32 zNhiếpTiểuThiệnz Nga My tục gia Liêu Thường Tống[18]:Liêu[15]
34 14:01:32 iS2iQuyềnStyle Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 14:01:32 oS2oPháiNgaMy Nga My phật gia Tống Thường Tống[20]:Liêu[15]
36 14:01:34 xxDaiKieuxx Nga My phật gia Liêu Thường Tống[20]:Liêu[16]
37 14:01:34 Êconcho Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[21]:Liêu[16]
38 14:01:34 MaCầmTrượng Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 14:01:34 iDCzNaughtyGirl Nga My tục gia Tống Thường Tống[22]:Liêu[17]
40 14:01:34 iiCBRzConMeMay Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 14:01:35 HoàngThượng Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[23]:Liêu[18]
42 14:01:37 S2oChânDài1m1oS2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[23]:Liêu[19]
43 14:01:37 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[24]:Liêu[19]
44 14:01:37 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[24]:Liêu[20]
45 14:01:38 SutRotDe Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[25]:Liêu[20]
46 14:01:38 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[25]:Liêu[21]
47 14:01:38 ButVaoMong Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[26]:Liêu[21]
48 14:01:39 oooPéVũooo Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[26]:Liêu[22]
49 14:01:39 iiTonyStark Hiệp Độc Tống Thường Tống[27]:Liêu[22]
50 14:01:39 OFF1995 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 14:01:39 HaiConThằnLằnCon Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[28]:Liêu[23]
52 14:01:45 ooPéVũoo Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 14:01:45 BomieĐạiHiệp Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[29]:Liêu[24]
54 14:01:47 zzKimLong Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[29]:Liêu[25]
55 14:01:48 ThíchHoàThượng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[30]:Liêu[25]
56 14:01:51 IsMrsHoa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 14:01:52 CaVeĐực25cm Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[31]:Liêu[26]
58 14:01:53 ZVìAnhThươngEm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[31]:Liêu[27]
59 14:01:53 AQUAFINAL Nga My phật gia Tống Thường Tống[32]:Liêu[27]
60 14:01:56 zXin1LanThuazz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[32]:Liêu[28]
61 14:01:56 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[33]:Liêu[28]
62 14:01:59 OreoVanilla Nga My tục gia Liêu Thường Tống[33]:Liêu[29]
63 14:01:59 iGiậtBắnMình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[34]:Liêu[29]
64 14:02:05 oxoSờÂmĐạoSỹooo Dương Môn thương Kỵ Liêu Thường Tống[34]:Liêu[30]
65 14:02:05 SútVỡĐầu Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[35]:Liêu[30]
66 14:02:05 zNhiếpTiểuThiện Tà Độc Liêu Thường Tống[35]:Liêu[31]
67 14:02:05 SoanCR Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[36]:Liêu[31]
68 14:02:10 iHoaHồngĐen Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[36]:Liêu[32]
69 14:02:10 XachDepTheoa Nga My phật gia Tống Thường Tống[37]:Liêu[32]
70 14:02:10 xCR7TOXICx Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[37]:Liêu[33]
71 14:02:11 iSTzChàngNgốc Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[38]:Liêu[33]
72 14:02:12 DoãnĐạiHiệp Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[38]:Liêu[34]
73 14:02:13 zizBútMa Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[39]:Liêu[34]
74 14:02:15 iMrMalthaelKID Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[39]:Liêu[35]
75 14:02:15 SzzMaiMaiYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[40]:Liêu[35]
76 14:02:15 No1xDamez Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[40]:Liêu[36]
77 14:02:16 Messiiiiii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[41]:Liêu[36]
78 14:02:16 TiểuThiênThiên Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[41]:Liêu[37]
79 14:02:16 ThienTonNo1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[42]:Liêu[37]
80 14:02:18 IsBachThien Nga My phật gia Liêu Thường Tống[42]:Liêu[38]
81 14:02:19 iManboHieuThuBa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[42]:Liêu[39]
82 14:02:19 IzKFCxPhôMaiQezI Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[43]:Liêu[39]
83 14:02:19 ISxxMGBút Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[44]:Liêu[39]
84 14:02:21 HoaiLyBeo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[44]:Liêu[40]
85 14:02:21 xXxMrHuyXxX Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[45]:Liêu[40]
86 14:02:31 LanCaVe Nga My phật gia Liêu Thường Tống[45]:Liêu[41]
87 14:02:32 JX2Loki Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[46]:Liêu[41]
88 14:02:39 izHueManzi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[46]:Liêu[42]
89 14:02:39 iTBxHoàngHậu Nga My phật gia Tống Thường Tống[47]:Liêu[42]
90 14:02:56 DươngQuáCaCa Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[47]:Liêu[43]
91 14:02:57 1232314 Tà Độc Tống Thường Tống[48]:Liêu[43]
92 14:03:08 iLxVùngNhạyCảm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[48]:Liêu[44]
93 14:03:08 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[49]:Liêu[44]
94 14:03:17 zNinhTháiiThầnz Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[49]:Liêu[45]
95 14:03:17 MrHuyCs Tà Độc Tống Thường Tống[50]:Liêu[45]
96 14:03:31 ZXiiiKotex Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[50]:Liêu[46]
97 14:03:31 ViênNghĩaMẫn Nga My phật gia Tống Thường Tống[51]:Liêu[46]
98 14:03:32 GaMaDanhLamChi Đường Môn Châm Liêu Thường Tống[51]:Liêu[47]
99 14:03:32 IooTiếpThịSữaooI Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[52]:Liêu[47]
100 14:03:34 NaThanPhong Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[52]:Liêu[48]
101 14:03:35 ST1oYenNhi Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[53]:Liêu[48]
102 14:03:47 iKuDen Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[53]:Liêu[49]
103 14:03:48 DuongKenzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[54]:Liêu[49]
104 14:04:08 TLQxLuuBoPK Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[54]:Liêu[50]
105 14:04:08 OumaTokita Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[55]:Liêu[50]
106 14:04:10 VDBxxDamexx Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[55]:Liêu[51]
107 14:04:10 JxTLQxJKT Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[56]:Liêu[51]
108 14:04:10 ixDsquared2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[56]:Liêu[52]
109 14:04:10 iiĐầuTrọc2Mái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[57]:Liêu[52]
110 14:04:11 xxISxxKnockOut Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[57]:Liêu[53]
111 14:04:12 iCkChịBóng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[58]:Liêu[53]
112 14:04:24 1CõiMìnhTa Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[58]:Liêu[54]
113 14:04:24 MrHuyNmk Nga My phật gia Tống Thường Tống[59]:Liêu[54]
114 14:04:29 MyFenToms Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[59]:Liêu[55]
115 14:04:29 INghệSỹLangThang Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[60]:Liêu[55]
116 14:04:36 LongTranhHổĐấu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[60]:Liêu[56]
117 14:04:36 TonyStark Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[61]:Liêu[56]
118 14:04:43 S2oCR7o68K1oS2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[61]:Liêu[57]
119 14:04:44 ZxxxHAckxx113 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[62]:Liêu[57]
120 14:04:49 iBlackGOKU Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[62]:Liêu[58]
121 14:04:50 BịThíchBéNguyệt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[63]:Liêu[58]
122 14:05:00 zCụcCứtMayMắn Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[63]:Liêu[59]
123 14:05:01 T9SieuMau Nga My tục gia Tống Thường Tống[64]:Liêu[59]
124 14:05:10 NVĐhnvlIITheBest Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[64]:Liêu[60]
125 14:05:10 XdameCs Tà Độc Tống Thường Tống[65]:Liêu[60]
126 14:05:15 OnGiaZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[65]:Liêu[61]
127 14:05:15 TheMarshal Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[66]:Liêu[61]
128 14:05:22 BôngHồngĐẹpNhất Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[66]:Liêu[62]
129 14:05:22 NgheoVaLieuS2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[67]:Liêu[62]
130 14:05:26 ANHEMaaaaa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[67]:Liêu[63]
131 14:05:27 Jx2MTGzZ Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[68]:Liêu[63]
132 14:05:33 ZzBestBuffzZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[68]:Liêu[64]
133 14:05:33 phideptrai Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[69]:Liêu[64]
134 14:05:35 zzAnhTrungzz Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[69]:Liêu[65]
135 14:05:35 ZTiễuVũZzz Tà Độc Tống Thường Tống[70]:Liêu[65]
136 14:05:45 ThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[70]:Liêu[66]
137 14:05:46 phideptraiii Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[71]:Liêu[66]
138 14:05:48 aaaaJX2VNaaaaa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[71]:Liêu[67]
139 14:05:49 Jx2LokiCs Tà Độc Tống Thường Tống[72]:Liêu[67]
140 14:05:56 Jx2GaSutCuoc Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[72]:Liêu[68]
141 14:05:58 S2LuNaRiA Hiệp Độc Tống Thường Tống[73]:Liêu[68]
142 14:06:05 iS2iImSoSad Nga My tục gia Liêu Thường Tống[73]:Liêu[69]
143 14:06:06 iGoodNight Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[74]:Liêu[69]
144 14:06:11 DoanTrang2001 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[74]:Liêu[70]
145 14:06:13 Jx2Themyth Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[75]:Liêu[70]
146 14:06:20 NgáoĐá Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[75]:Liêu[71]
147 14:06:20 iiVôảnhViĐàVácii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[76]:Liêu[71]
148 14:06:21 KoTexk Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[76]:Liêu[72]
149 14:06:22 LườiSút Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[76]:Liêu[73]
150 14:06:24 hoaban93 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[77]:Liêu[73]
151 14:06:25 asCSSSSS Tà Độc Liêu Thường Tống[77]:Liêu[74]
152 14:06:25 ThuThảo94 Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[77]:Liêu[75]
153 14:06:34 LoveIsLovee Nga My tục gia Tống Thường Tống[78]:Liêu[75]
154 14:06:40 4CaaCaa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[78]:Liêu[76]
155 14:06:45 AmBuLanCe115 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[79]:Liêu[76]
156 14:06:50 ChayHoz Tà Độc Liêu Thường Tống[79]:Liêu[77]
157 14:07:08 LeeCaca Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[80]:Liêu[77]
158 14:07:31 buikakaka Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[80]:Liêu[78]
159 14:07:31 izLínhMộtMắt Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[81]:Liêu[78]
160 14:07:31 oS2oCôDâuMa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[81]:Liêu[79]
161 14:07:32 BóngĐêm Nga My tục gia Tống Thường Tống[82]:Liêu[79]
162 14:07:38 BòNướngCục Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[82]:Liêu[80]
163 14:07:38 LoveIsSimplee Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[83]:Liêu[80]
164 14:08:01 oOoTLQ01oOo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[84]:Liêu[80]
165 14:08:23 manokchan Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[84]:Liêu[81]
166 14:08:25 HPxxOnline24h Nga My tục gia Liêu Thường Tống[84]:Liêu[82]
167 14:08:25 TLTThichXDaMe Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[85]:Liêu[82]
168 14:08:25 XeRùaSiêuTốc Tà Độc Tống Thường Tống[86]:Liêu[82]
169 14:08:53 MaiDoanh Đường Môn Nhậm Hiệp Liêu Thường Tống[86]:Liêu[83]
170 14:09:26 iiDịchVụMaiTáng Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[86]:Liêu[84]
171 14:09:38 iĐoạtMệnhThưSinh Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[87]:Liêu[84]
172 14:10:17 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[88]:Liêu[84]
173 14:10:21 iTBxCoSu Tà Độc Tống Thường Tống[89]:Liêu[84]
174 14:10:24 jx2PhuDuzz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[89]:Liêu[85]
175 14:10:26 ixxĐiKhôngAiBiết Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[89]:Liêu[86]
176 14:10:29 XukaLáiXeTăng Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[90]:Liêu[86]
177 14:11:06 zPhuongTuz Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[90]:Liêu[87]
178 14:11:56 iiDerino Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[90]:Liêu[88]
179 14:13:16 GiàngAXúa Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[91]:Liêu[88]
180 14:13:20 LắcKe2020 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[91]:Liêu[89]
181 14:13:48 EErinConnor Nga My phật gia Tống Thường Tống[92]:Liêu[89]
182 14:13:55 HDxGấuSiêuNhân Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[93]:Liêu[89]
183 14:14:12 trumsver Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[93]:Liêu[90]
184 14:14:15 oMonKDDragon Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[93]:Liêu[91]
185 14:14:22 jx2LãngPhongLưu Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[94]:Liêu[91]
186 14:14:34 DiệpNhượcY Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[94]:Liêu[92]
187 14:14:34 CrBeTapSut Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[94]:Liêu[93]
188 14:14:40 iSaoEmLạiQuênS2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[94]:Liêu[94]
189 14:14:53 oS2oDy18Age Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[94]:Liêu[95]
190 14:15:01 nghiadiaaaa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[94]:Liêu[96]
191 14:15:01 iiJohnWick Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[95]:Liêu[96]
192 14:15:35 zIzzGấuMậppp Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[96]:Liêu[96]
193 14:15:48 Obamama Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[96]:Liêu[97]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 42
2 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 40
3 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 12
4 Võ Đang tục gia Liêu 9
5 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 9
6 Tà Độc Tống 8
7 Minh Giáo Trận Binh Liêu 8
8 Nga My tục gia Tống 8
9 Nga My phật gia Tống 7
10 Minh Giáo Trận Binh Tống 7
11 Nga My tục gia Liêu 5
12 Võ Đang tục gia Tống 5
13 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 4
14 Côn Lôn Thiên Sư Tống 4
15 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 4
16 Dương Môn Cung Kỵ Tống 4
17 Tà Độc Liêu 4
18 Nga My phật gia Liêu 4
19 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 2
20 Hiệp Độc Tống 2
21 Dương Môn thương Kỵ Liêu 1
22 Đường Môn Châm Liêu 1
23 Thúy Yên Linh Nữ Tống 1
24 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 1
25 Đường Môn Nhậm Hiệp Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 14:16:59 80 79
2 14:17:59 84 81
3 14:18:59 85 80
4 14:19:59 80 75
5 14:20:59 80 75
6 14:21:59 80 77
7 14:22:59 79 81
8 14:23:59 80 80
9 14:24:59 79 82
10 14:25:59 80 80
11 14:26:59 78 78
12 14:27:59 79 81
13 14:28:59 79 81
14 14:29:59 79 82
15 14:30:59 78 83
16 14:31:59 78 83
17 14:32:59 79 84
18 14:33:59 79 83
19 14:34:59 79 82
20 14:35:59 78 81
21 14:36:59 78 80
22 14:37:59 76 80
23 14:38:59 76 81
24 14:39:59 76 81
25 14:40:59 79 80
26 14:41:59 80 81
27 14:42:59 80 83
28 14:43:59 81 83
29 14:44:59 82 84
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 14:16:24 iHoaHồngĐen Liêu
2 14:16:32 iGoodNight Tống
3 14:16:41 nghiadiaaaa Liêu
4 14:16:45 xXxMrHuyXxX Tống
5 14:16:54 s2HậuNghệs2 Liêu
6 14:16:59 xXxMrHuyXxX Tống
7 14:17:04 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu
8 14:17:09 YÊuMộtVìSaO Tống
9 14:17:16 VDBxxDamexx Liêu
10 14:17:28 JX2Loki Tống
11 14:34:16 iiDịchVụMaiTáng Liêu
12 14:34:36 ST1oYenNhi Tống
13 14:34:48 TiểuThiênThiên Liêu
14 14:35:26 iiiCaVeChuaiii Tống
15 14:35:49 DoãnĐạiHiệp Liêu
16 14:36:19 LoveIsSimplee Tống
17 14:38:43 oooPéVũooo Liêu
18 14:39:50 ThienTonNo1 Tống
19 14:44:25 zzKimLong Liêu
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 14:16:59 1 0
2 14:17:59 3 1
3 14:18:59 6 1
4 14:19:59 10 1
5 14:20:59 13 1
6 14:21:59 16 1
7 14:22:59 20 1
8 14:23:59 23 1
9 14:24:59 26 1
10 14:25:59 30 1
11 14:26:59 33 1
12 14:27:59 36 1
13 14:28:59 40 1
14 14:29:59 43 1
15 14:30:59 46 1
16 14:31:59 50 1
17 14:32:59 53 1
18 14:33:59 56 1
19 14:34:59 58 3
20 14:35:59 59 5
21 14:36:59 61 6
22 14:37:59 65 6
23 14:38:59 67 7
24 14:39:59 68 10
25 14:40:59 71 10
26 14:41:59 74 10
27 14:42:59 78 10
28 14:43:59 81 10
29 14:44:59 82 12
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
1 14:46:29 cS2oBạchVôThường 1 Tống 500
2 14:46:29 Youtuber 2 Liêu 500
3 14:46:29 iHoaHồngĐen 3 Liêu 500
4 14:46:29 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 4 Liêu 500
5 14:46:29 xxISxxKnockOut 5 Liêu 500
6 14:46:29 oooPéVũooo 6 Liêu 500
7 14:46:29 iĐoạtMệnhThưSinh 7 Tống 500
8 14:46:29 ThíchHoàThượng 8 Tống 500
9 14:46:29 Obamama 9 Liêu 496
10 14:46:29 s2HậuNghệs2 10 Liêu 496
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 14:45:59 1492 283