Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường chính - 15 giờ ngày 14/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 15:01:03 oS2oBạchVôThường Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[1]:Liêu[0]
2 15:01:03 SzzMaiMaiYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[2]:Liêu[0]
3 15:01:03 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Vip Tống[3]:Liêu[0]
4 15:01:03 McLaren720 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[4]:Liêu[0]
5 15:01:03 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[5]:Liêu[0]
6 15:01:04 ChanSut15cm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Vip Tống[6]:Liêu[0]
7 15:01:12 SuperMiennnn Côn Lôn Kiếm Tôn Tống Vip Tống[7]:Liêu[0]
8 15:01:14 iDCzNaughtyGirl Nga My tục gia Tống Vip Tống[8]:Liêu[0]
9 15:01:20 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Vip Tống[9]:Liêu[0]
10 15:01:31 LòVõThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[9]:Liêu[1]
11 15:01:33 ZXiiiKotex Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[9]:Liêu[2]
12 15:01:35 xXxTyPhoon744xXx Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[9]:Liêu[3]
13 15:01:41 iREzHarmonica Nga My phật gia Liêu Thường Tống[9]:Liêu[4]
14 15:01:41 OFF1995 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[9]:Liêu[5]
15 15:01:41 izHueManzi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[9]:Liêu[6]
16 15:01:41 iSiêuKhủngLong Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[10]:Liêu[6]
17 15:01:41 oS2oNgaMyĐàn5 Nga My tục gia Tống Thường Tống[11]:Liêu[6]
18 15:01:41 zCụcCứtMayMắn Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[11]:Liêu[7]
19 15:01:42 FwMzHeniken Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[12]:Liêu[7]
20 15:01:50 NhấtCước6789 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[12]:Liêu[8]
21 15:01:50 iMatchaTràXanh Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[13]:Liêu[8]
22 15:01:53 B52PriseStop Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[13]:Liêu[9]
23 15:01:53 IiChúTiễuĐaTình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[14]:Liêu[9]
24 15:01:56 ZzBestBuffzZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[14]:Liêu[10]
25 15:01:56 iPornHun Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[15]:Liêu[10]
26 15:02:06 HDxGấuSiêuNhân Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[15]:Liêu[11]
27 15:02:06 Jx2xHải Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[16]:Liêu[11]
28 15:02:07 zZzGCLZzZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[16]:Liêu[12]
29 15:02:08 ThịnhCurlly Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[17]:Liêu[12]
30 15:02:09 xxDaiKieuxx Nga My phật gia Liêu Thường Tống[17]:Liêu[13]
31 15:02:09 szÔngGiàPhêCần Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[18]:Liêu[13]
32 15:02:19 HắcYNhân Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 15:02:19 Messiiiiii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[19]:Liêu[14]
34 15:02:19 NVĐhnvlIITheBest Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 15:02:19 oS2oPháiNgaMy Nga My phật gia Tống Thường Tống[20]:Liêu[15]
36 15:02:20 xxxNguyetCamxxx Nga My tục gia Liêu Thường Tống[20]:Liêu[16]
37 15:02:20 VolamVosongzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[21]:Liêu[16]
38 15:02:22 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 15:02:22 TaoLaoLaTao Tà Độc Tống Thường Tống[22]:Liêu[17]
40 15:02:23 Jx2iiNMKii Nga My phật gia Liêu Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 15:02:23 iSTzTônNgộKhông Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[23]:Liêu[18]
42 15:02:25 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[23]:Liêu[19]
43 15:02:25 JxCônĐồThôn Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[24]:Liêu[19]
44 15:02:27 OreoVanilla Nga My tục gia Liêu Thường Tống[24]:Liêu[20]
45 15:02:28 INghệSỹLangThang Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[25]:Liêu[20]
46 15:02:28 oooPéVũooo Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[25]:Liêu[21]
47 15:02:28 KhanhYen Nga My phật gia Tống Thường Tống[26]:Liêu[21]
48 15:02:31 Obamama Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[26]:Liêu[22]
49 15:02:31 ThịnhCurly Tà Độc Tống Thường Tống[27]:Liêu[22]
50 15:02:31 IzMáuLạnh Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 15:02:31 ZCanDyZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[27]:Liêu[24]
52 15:02:31 iBắcTốngĐạiVương Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 15:02:31 iTQQx84ChàoAe Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[29]:Liêu[24]
54 15:02:32 iMaNhânKiếm Nga My phật gia Liêu Thường Tống[29]:Liêu[25]
55 15:02:32 HạnhXinh35 Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[30]:Liêu[25]
56 15:02:34 OreoCookieVani Tà Độc Liêu Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 15:02:34 BomeKaKa Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[31]:Liêu[26]
58 15:02:36 taodenday Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[31]:Liêu[27]
59 15:02:36 jx2MinhThái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[32]:Liêu[27]
60 15:02:39 GậyCủaPhật Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[32]:Liêu[28]
61 15:02:39 Coiiiii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[33]:Liêu[28]
62 15:02:39 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[33]:Liêu[29]
63 15:02:39 iTBxHoàngHậu Nga My phật gia Tống Thường Tống[34]:Liêu[29]
64 15:02:41 iLxVùngNhạyCảm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[34]:Liêu[30]
65 15:02:41 NhuYen Nga My tục gia Tống Thường Tống[35]:Liêu[30]
66 15:02:42 BánhOreoDâu Nga My tục gia Liêu Thường Tống[35]:Liêu[31]
67 15:02:42 iiNamerDGC Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[36]:Liêu[31]
68 15:02:50 oS2oCôDâuMa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[36]:Liêu[32]
69 15:02:50 iSTzHoàngĐế Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[37]:Liêu[32]
70 15:02:51 Oreo0riginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[37]:Liêu[33]
71 15:02:51 BéSâuDễThương Tà Độc Tống Thường Tống[38]:Liêu[33]
72 15:02:56 iIiIYUNAz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[38]:Liêu[34]
73 15:02:56 CaVeĐực25cm Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[39]:Liêu[34]
74 15:02:58 GáiBay Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[39]:Liêu[35]
75 15:02:58 MrHuyNmk Nga My phật gia Tống Thường Tống[40]:Liêu[35]
76 15:03:00 iBlackGOKU Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[40]:Liêu[36]
77 15:03:00 Jx2VuNuChanNgan Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[41]:Liêu[36]
78 15:03:03 Jx2ConGàTre Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[41]:Liêu[37]
79 15:03:04 iiĐầuTrọc2Mái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[42]:Liêu[37]
80 15:03:09 zPhuongTuz Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[42]:Liêu[38]
81 15:03:09 ThichYeuEm Nga My tục gia Tống Thường Tống[43]:Liêu[38]
82 15:03:11 iiizGiangKute Nga My tục gia Liêu Thường Tống[43]:Liêu[39]
83 15:03:11 iBFxNhậtÂn Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[44]:Liêu[39]
84 15:03:20 NgôThảoNhi Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[44]:Liêu[40]
85 15:03:20 lamsao11 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[45]:Liêu[40]
86 15:03:25 Pino911 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[45]:Liêu[41]
87 15:03:25 Puppykkk Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[45]:Liêu[42]
88 15:03:25 HoàngThượng Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[46]:Liêu[42]
89 15:03:25 zMGBzHoangAnh Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[47]:Liêu[42]
90 15:03:28 BỏLỡMộtNguời Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[47]:Liêu[43]
91 15:03:28 IzVuVuZeLazI Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[48]:Liêu[43]
92 15:03:28 24hUpMatVaoLoz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[48]:Liêu[44]
93 15:03:29 jx2quangib Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[49]:Liêu[44]
94 15:03:29 BôngHồngĐẹpNhất Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[49]:Liêu[45]
95 15:03:29 oJx2XdameSML Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[50]:Liêu[45]
96 15:03:37 Jx2zzzSte Tà Độc Liêu Thường Tống[50]:Liêu[46]
97 15:03:37 ĐTBLạcNguyênSoái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[51]:Liêu[46]
98 15:03:42 Jx2zzzMon Nga My phật gia Liêu Thường Tống[51]:Liêu[47]
99 15:03:42 TậpPKxMGB Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[52]:Liêu[47]
100 15:03:45 iCSxCảmTửQuân Tà Độc Liêu Thường Tống[52]:Liêu[48]
101 15:03:45 BóngĐêm Nga My tục gia Tống Thường Tống[53]:Liêu[48]
102 15:03:47 bebebe Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[53]:Liêu[49]
103 15:03:47 Jx2ChanSutPro Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[54]:Liêu[49]
104 15:04:03 MrCave500k Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[54]:Liêu[50]
105 15:04:04 zNMDzHoangANh Nga My tục gia Tống Thường Tống[55]:Liêu[50]
106 15:04:09 ARBcdmm Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[55]:Liêu[51]
107 15:04:10 ZxyKẹOxyZ Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[56]:Liêu[51]
108 15:04:11 zZMissSz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[56]:Liêu[52]
109 15:04:11 zTsunade Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[57]:Liêu[52]
110 15:04:18 izLighting Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[57]:Liêu[53]
111 15:04:18 Xvaomomlulieuxxx Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[58]:Liêu[53]
112 15:04:21 ZzNhiTyzZ Dương Môn thương Kỵ Liêu Thường Tống[58]:Liêu[54]
113 15:04:21 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[59]:Liêu[54]
114 15:04:37 YTuyểt Đường Môn Nhậm Hiệp Liêu Thường Tống[59]:Liêu[55]
115 15:04:37 AmBuLanCe115 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[60]:Liêu[55]
116 15:04:42 MGBmax Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[60]:Liêu[56]
117 15:04:42 HỏiVìSao Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[61]:Liêu[56]
118 15:04:43 NaThanPhong Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[61]:Liêu[57]
119 15:04:44 i70Jx2ThỏCon Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[62]:Liêu[57]
120 15:05:31 TànCước Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[62]:Liêu[58]
121 15:05:31 iGiậtBắnMình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[63]:Liêu[58]
122 15:05:36 TieuLongNhi Nga My phật gia Liêu Thường Tống[63]:Liêu[59]
123 15:05:36 SnowStarTB Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[64]:Liêu[59]
124 15:06:06 Jx2LuKa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[64]:Liêu[60]
125 15:06:06 BuffXin1992 Nga My phật gia Tống Thường Tống[65]:Liêu[60]
126 15:06:36 016635583 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[65]:Liêu[61]
127 15:06:36 TranCuTo Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[66]:Liêu[61]
128 15:06:38 VoTongDaGai Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[66]:Liêu[62]
129 15:06:38 TNTxNguyễnCườg Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[67]:Liêu[62]
130 15:06:51 Cụt1Chân Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[67]:Liêu[63]
131 15:06:51 ĐánhXongĐừngChạy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[68]:Liêu[63]
132 15:07:14 iGoodNight Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[68]:Liêu[64]
133 15:07:14 ThiênLýĐộcHànhzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[69]:Liêu[64]
134 15:07:31 ioiCaVeChuaioi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[69]:Liêu[65]
135 15:07:31 IdolVănDúi Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[70]:Liêu[65]
136 15:07:32 ThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[70]:Liêu[66]
137 15:07:32 oS2oNgaMyĐàn25 Nga My tục gia Tống Thường Tống[71]:Liêu[66]
138 15:07:40 iMrMalthaelKID Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[71]:Liêu[67]
139 15:07:40 HaiConThằnLằnCon Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[72]:Liêu[67]
140 15:07:45 OnGtUoNg Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[72]:Liêu[68]
141 15:07:46 ThíchHoàThượng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[73]:Liêu[68]
142 15:07:48 s2HậuNghệs2 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[73]:Liêu[69]
143 15:07:48 TraiHọDương Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[74]:Liêu[69]
144 15:07:52 Jx2MsItherael Tà Độc Liêu Thường Tống[74]:Liêu[70]
145 15:07:52 iCôThắmKhôngVềz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[75]:Liêu[70]
146 15:07:58 iManboHieuThuBa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[75]:Liêu[71]
147 15:07:58 iHeobaby Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[76]:Liêu[71]
148 15:08:02 Jx2MsAndarielKID Nga My tục gia Liêu Thường Tống[76]:Liêu[72]
149 15:08:02 zizBútMa Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[77]:Liêu[72]
150 15:08:06 MaCầmTrượng Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[77]:Liêu[73]
151 15:08:07 ToaiKimTien Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[78]:Liêu[73]
152 15:08:30 iSTzChàngNgốc Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[78]:Liêu[74]
153 15:08:30 PresidentTrump Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[79]:Liêu[74]
154 15:08:37 iCàSaPhụcMaa Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[79]:Liêu[75]
155 15:08:37 jx2lengkencz1 Nga My tục gia Tống Thường Tống[80]:Liêu[75]
156 15:08:48 zziChâuThảoizz Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[80]:Liêu[76]
157 15:08:48 ConkhỉSắt Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[81]:Liêu[76]
158 15:08:52 iHTzPhongNguyễn Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[81]:Liêu[77]
159 15:08:53 zIzNzKz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[82]:Liêu[77]
160 15:08:53 ThuThảo94 Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[82]:Liêu[78]
161 15:08:53 TheBITCHES Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[83]:Liêu[78]
162 15:08:59 Jx2MTGzZ Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[83]:Liêu[79]
163 15:09:00 AQUAFINAL Nga My phật gia Tống Thường Tống[84]:Liêu[79]
164 15:09:14 BeatBoy Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[84]:Liêu[80]
165 15:09:14 GiangBiệtHạc Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[85]:Liêu[80]
166 15:09:53 LắcKe2020 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[85]:Liêu[81]
167 15:09:53 nevirr Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[86]:Liêu[81]
168 15:10:01 chemnhaukhong Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[86]:Liêu[82]
169 15:10:01 XeRùaSiêuTốc Tà Độc Tống Thường Tống[87]:Liêu[82]
170 15:10:02 emphuongKKKK Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[87]:Liêu[83]
171 15:10:02 MyFenToms Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[88]:Liêu[83]
172 15:10:06 PhaDan Nga My tục gia Liêu Thường Tống[88]:Liêu[84]
173 15:10:07 nguoimoichoi Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[89]:Liêu[84]
174 15:10:10 Xaphuocvpomnvjtw Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[89]:Liêu[85]
175 15:10:10 GiàngAXúa Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[90]:Liêu[85]
176 15:10:20 ThanhThi Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[90]:Liêu[86]
177 15:10:20 phientuthanh Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[91]:Liêu[86]
178 15:10:29 LinhXeOm123 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[91]:Liêu[87]
179 15:10:29 Jx2TiểuNgọc Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[92]:Liêu[87]
180 15:10:50 XjnhKeTao Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[92]:Liêu[88]
181 15:10:50 oS2oTomMy Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[93]:Liêu[88]
182 15:11:03 Youtuber Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[93]:Liêu[89]
183 15:11:04 phideptraiii Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[94]:Liêu[89]
184 15:11:19 VkTruongVoKy Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[94]:Liêu[90]
185 15:11:19 zTrầnKimTrang Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[95]:Liêu[90]
186 15:11:33 zMiMiz Nga My phật gia Liêu Thường Tống[95]:Liêu[91]
187 15:11:33 CaSaBatCho Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[96]:Liêu[91]
188 15:11:49 PhaCung Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[96]:Liêu[92]
189 15:11:49 IzBirdpro Nga My phật gia Tống Thường Tống[97]:Liêu[92]
190 15:11:51 HuỳnhTấnLộc Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[97]:Liêu[93]
191 15:11:51 xXxMrHuyXxX Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[98]:Liêu[93]
192 15:12:44 BxlikeXiaoliz Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[98]:Liêu[94]
193 15:12:44 NguyenVanDui Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[99]:Liêu[94]
194 15:12:48 oLXoLầuXanh14 Nga My tục gia Liêu Thường Tống[99]:Liêu[95]
195 15:12:48 HitsuyiYs Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[100]:Liêu[95]
196 15:12:58 MGBQuyXu Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[100]:Liêu[96]
197 15:12:59 iiTiễnXuyênTâm Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[101]:Liêu[96]
198 15:13:08 HoaiLyBeo Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[101]:Liêu[97]
199 15:13:09 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[102]:Liêu[97]
200 15:13:38 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[102]:Liêu[98]
201 15:13:38 jx2ÔngTrùmMaTúy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[103]:Liêu[98]
202 15:13:41 SanjiVDB Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[103]:Liêu[99]
203 15:13:42 HungCoc Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[103]:Liêu[100]
204 15:13:42 jx2KingAUDI8zzzz Nga My phật gia Tống Thường Tống[104]:Liêu[100]
205 15:13:43 TheDEAD Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[105]:Liêu[100]
206 15:15:10 iiDerino Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[105]:Liêu[101]
207 15:15:11 MìXàoGiònZp Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[106]:Liêu[101]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 42
2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 37
3 Minh Giáo Trận Binh Liêu 13
4 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 11
5 Minh Giáo Trận Binh Tống 10
6 Nga My phật gia Liêu 9
7 Nga My tục gia Tống 8
8 Nga My phật gia Tống 8
9 Võ Đang tục gia Tống 8
10 Côn Lôn Thiên Sư Tống 7
11 Nga My tục gia Liêu 7
12 Võ Đang tục gia Liêu 6
13 Thúy Yên Linh Nữ Tống 5
14 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 5
15 Dương Môn Cung Kỵ Tống 5
16 Tà Độc Tống 4
17 Tà Độc Liêu 4
18 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 4
19 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu 4
20 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 3
21 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 3
22 Dương Môn thương Kỵ Liêu 1
23 Côn Lôn Kiếm Tôn Tống 1
24 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 1
25 Đường Môn Nhậm Hiệp Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 15:16:59 84 77
2 15:17:59 88 77
3 15:18:59 89 79
4 15:19:59 82 76
5 15:20:59 80 78
6 15:21:59 85 75
7 15:22:59 89 79
8 15:23:59 88 78
9 15:24:59 88 78
10 15:25:59 89 79
11 15:26:59 92 78
12 15:27:59 89 77
13 15:28:59 90 78
14 15:29:59 90 76
15 15:30:59 91 75
16 15:31:59 90 76
17 15:32:59 90 73
18 15:33:59 90 75
19 15:34:59 89 73
20 15:35:59 89 73
21 15:36:59 89 73
22 15:37:59 88 71
23 15:38:59 88 72
24 15:39:59 88 72
25 15:40:59 88 71
26 15:41:59 87 71
27 15:42:59 84 71
28 15:43:59 85 72
29 15:44:59 86 71
30 15:45:59 86 72
31 15:46:59 85 72
32 15:47:59 86 72
33 15:48:59 86 73
34 15:49:59 85 73
35 15:50:59 85 74
36 15:51:59 86 72
37 15:52:59 86 71
38 15:53:59 85 71
39 15:54:59 84 69
40 15:55:59 84 69
41 15:56:59 83 70
42 15:57:59 83 73
43 15:58:59 88 73
44 15:59:59 87 73
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill Số kill liên tục
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 15:16:24 zCụcCứtMayMắn Liêu
2 15:17:09 zTsunade Tống
3 15:18:28 Obamama Liêu
4 15:19:05 zTsunade Tống
5 15:20:28 zCụcCứtMayMắn Liêu
6 15:21:00 zTsunade Tống
7 15:22:21 taodenday Liêu
8 15:23:09 TậpPKxMGB Tống
9 15:23:10 VkTruongVoKy Liêu
10 15:23:55 NVĐhnvlIITheBest Liêu
11 15:24:53 iBắcTốngĐạiVương Tống
12 15:25:44 NVĐhnvlIITheBest Liêu
13 15:26:22 XiaoMin Tống
14 15:27:34 Obamama Liêu
15 15:27:51 zTsunade Tống
16 15:28:40 iiDerino Liêu
17 15:29:26 zTsunade Tống
18 15:29:49 iiDerino Liêu
19 15:30:28 TậpPKxMGB Tống
20 15:31:23 NVĐhnvlIITheBest Liêu
21 15:32:13 zTsunade Tống
22 15:32:57 MGBQuyXu Liêu
23 15:33:29 zTsunade Tống
24 15:33:55 zTsunade Tống
25 15:35:42 Obamama Liêu
26 15:36:17 zTsunade Tống
27 15:36:25 JxCônĐồThôn Tống
28 15:36:46 VkTruongVoKy Liêu
29 15:37:19 TNTxNguyễnCườg Tống
30 15:37:53 oS2oCôDâuMa Liêu
31 15:38:07 VkTruongVoKy Liêu
32 15:39:04 zTsunade Tống
33 15:39:38 VkTruongVoKy Liêu
34 15:40:14 VkTruongVoKy Liêu
35 15:40:34 zTsunade Tống
36 15:41:17 zMGBzHoangAnh Tống
37 15:42:38 VkTruongVoKy Liêu
38 15:43:40 zTrầnKimTrang Tống
39 15:45:12 VkTruongVoKy Liêu
40 15:45:16 zCụcCứtMayMắn Liêu
41 15:46:23 zTsunade Tống
42 15:46:54 zTsunade Tống
43 15:47:10 zCụcCứtMayMắn Liêu
44 15:47:37 Obamama Liêu
45 15:48:19 lamsao11 Tống
46 15:49:16 VkTruongVoKy Liêu
47 15:50:45 zTrầnKimTrang Tống
48 15:50:59 lamsao11 Tống
49 15:51:53 VkTruongVoKy Liêu
50 15:52:20 lamsao11 Tống
51 15:52:28 TậpPKxMGB Tống
52 15:52:49 zCụcCứtMayMắn Liêu
53 15:53:20 NVĐhnvlIITheBest Liêu
54 15:53:27 zTrầnKimTrang Tống
55 15:53:53 BomeKaKa Tống
56 15:54:11 VkTruongVoKy Liêu
57 15:57:49 NVĐhnvlIITheBest Liêu
58 15:58:30 zTsunade Tống
59 15:59:51 NVĐhnvlIITheBest Liêu
60 16:00:01 xXxMrHuyXxX Tống
61 16:00:07 VkTruongVoKy Liêu
62 16:00:16 lamsao11 Tống
63 16:00:33 xXxMrHuyXxX Tống
64 16:00:39 VkTruongVoKy Liêu
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 15:17:39 413 444
2 15:19:19 1166 1067
3 15:20:59 1885 1875
4 15:22:39 2640 2517
5 15:24:19 3825 3308
6 15:25:59 4815 4053
7 15:27:39 5765 4915
8 15:29:19 6549 5754
9 15:30:59 7692 6371
10 15:32:39 8717 7115
11 15:34:19 9851 7808
12 15:35:59 10863 8443
13 15:37:39 11941 9290
14 15:39:19 12984 10196
15 15:40:59 14116 11075
16 15:42:39 14821 11934
17 15:44:19 15409 12946
18 15:45:59 16157 13776
19 15:47:39 17038 14736
20 15:49:19 17823 15496
21 15:50:59 18773 16039
22 15:52:39 19596 16906
23 15:54:19 20341 17861
24 15:55:59 21107 18722
25 15:57:39 21763 19403
26 15:59:19 22566 19998
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
1 15:20:59 zTsunade 1 Tống 172
2 15:20:59 zPhuongTuz 2 Liêu 139
3 15:20:59 zZzGCLZzZ 3 Liêu 137
4 15:20:59 iSTzHoàngĐế 4 Tống 136
5 15:20:59 JxCônĐồThôn 5 Tống 132
6 15:20:59 iManboHieuThuBa 6 Liêu 125
7 15:20:59 iBlackGOKU 7 Liêu 124
8 15:20:59 HắcYNhân 8 Liêu 114
9 15:20:59 SzzMaiMaiYeuEm 9 Tống 114
10 15:20:59 Messiiiiii 10 Tống 104
11 15:30:59 iSTzHoàngĐế 1 Tống 614
12 15:30:59 SzzMaiMaiYeuEm 2 Tống 407
13 15:30:59 IiChúTiễuĐaTình 3 Tống 375
14 15:30:59 iSTzTônNgộKhông 4 Tống 363
15 15:30:59 iManboHieuThuBa 5 Liêu 346
16 15:30:59 BomeKaKa 6 Tống 342
17 15:30:59 iBlackGOKU 7 Liêu 337
18 15:30:59 B52PriseStop 8 Liêu 317
19 15:30:59 SanjiVDB 9 Liêu 312
20 15:30:59 iiTiễnXuyênTâm 10 Tống 296
21 15:40:59 iSTzHoàngĐế 1 Tống 1000
22 15:40:59 iSTzTônNgộKhông 2 Tống 650
23 15:40:59 SzzMaiMaiYeuEm 3 Tống 603
24 15:40:59 B52PriseStop 4 Liêu 579
25 15:40:59 IiChúTiễuĐaTình 5 Tống 577
26 15:40:59 HoàngThượng 6 Tống 513
27 15:40:59 iBlackGOKU 7 Liêu 505
28 15:40:59 Jx2xHải 8 Tống 495
29 15:40:59 zTsunade 9 Tống 492
30 15:40:59 BomeKaKa 10 Tống 477
31 15:50:59 iSTzHoàngĐế 1 Tống 996
32 15:50:59 iSTzTônNgộKhông 2 Tống 822
33 15:50:59 B52PriseStop 3 Liêu 777
34 15:50:59 SzzMaiMaiYeuEm 4 Tống 749
35 15:50:59 zCụcCứtMayMắn 5 Liêu 734
36 15:50:59 iBlackGOKU 6 Liêu 733
37 15:50:59 IiChúTiễuĐaTình 7 Tống 729
38 15:50:59 SanjiVDB 8 Liêu 708
39 15:50:59 BomeKaKa 9 Tống 707
40 15:50:59 HoàngThượng 10 Tống 691
41 16:01:29 iSTzHoàngĐế 1 Tống 1000
42 16:01:29 zCụcCứtMayMắn 2 Liêu 1000
43 16:01:29 iSTzTônNgộKhông 3 Tống 1000
44 16:01:29 IiChúTiễuĐaTình 4 Tống 1000
45 16:01:29 HắcYNhân 5 Liêu 994
46 16:01:29 iBlackGOKU 6 Liêu 931
47 16:01:29 B52PriseStop 7 Liêu 899
48 16:01:29 s2HậuNghệs2 8 Liêu 891
49 16:01:29 SanjiVDB 9 Liêu 870
50 16:01:29 zTsunade 10 Tống 853
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 16:00:59 23398 20739