Dữ Liệu Chiến Trường

Chiến trường phụ - 14 giờ ngày 14/10

Số thứ tự Thời gian Nhân vật Môn phái Phe Báo danh Số lượng
1 14:01:00 ThịnhCurlly Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[1]:Liêu[0]
2 14:01:01 iSTzTônNgộKhông Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[2]:Liêu[0]
3 14:01:01 NhuYen Nga My tục gia Tống Thường Tống[3]:Liêu[0]
4 14:01:01 oS2oCôDâuMa Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[3]:Liêu[1]
5 14:01:01 KhanhYen Nga My phật gia Tống Thường Tống[4]:Liêu[1]
6 14:01:01 SzzMaiMaiYeuEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[5]:Liêu[1]
7 14:01:01 oS2oPháiNgaMy Nga My phật gia Tống Thường Tống[6]:Liêu[1]
8 14:01:05 0FF123 Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[6]:Liêu[2]
9 14:01:05 TaoLaoLaTao Tà Độc Tống Thường Tống[7]:Liêu[2]
10 14:01:07 Oreo0riginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[7]:Liêu[3]
11 14:01:08 oooPéVũooo Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[7]:Liêu[4]
12 14:01:08 PhaDan Nga My tục gia Liêu Thường Tống[7]:Liêu[5]
13 14:01:08 iMatchaTràXanh Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[8]:Liêu[5]
14 14:01:08 oS2oNgaMyĐàn5 Nga My tục gia Tống Thường Tống[9]:Liêu[5]
15 14:01:08 IiChúTiễuĐaTình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[10]:Liêu[5]
16 14:01:12 iMrMalthaelKID Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[10]:Liêu[6]
17 14:01:12 HoàngThượng Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[11]:Liêu[6]
18 14:01:12 ĐànLàThuiNha Nga My tục gia Liêu Thường Tống[11]:Liêu[7]
19 14:01:13 iiManChoDien47 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[12]:Liêu[7]
20 14:01:15 HắcYNhân Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[12]:Liêu[8]
21 14:01:15 SanjiVDB Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[13]:Liêu[8]
22 14:01:17 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[13]:Liêu[9]
23 14:01:18 ChanSut15cm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[14]:Liêu[9]
24 14:01:22 Jx2MsAndarielKID Nga My tục gia Liêu Thường Tống[14]:Liêu[10]
25 14:01:22 iSTzHoàngĐế Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[15]:Liêu[10]
26 14:01:23 ZxRinxZ Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[15]:Liêu[11]
27 14:01:24 iiDHiiMr62ii Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[16]:Liêu[11]
28 14:01:24 OreoCookieVani Tà Độc Liêu Thường Tống[16]:Liêu[12]
29 14:01:24 ToaiKimTien Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[17]:Liêu[12]
30 14:01:26 OreoVanilla Nga My tục gia Liêu Thường Tống[17]:Liêu[13]
31 14:01:27 ZzChơiChoVuiZz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[18]:Liêu[13]
32 14:01:30 iMaNhânKiếm Nga My phật gia Liêu Thường Tống[18]:Liêu[14]
33 14:01:30 oS2oNgaMyĐàn25 Nga My tục gia Tống Thường Tống[19]:Liêu[14]
34 14:01:31 OreoOriginal Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[19]:Liêu[15]
35 14:01:32 XukaLáiXeTăng Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[20]:Liêu[15]
36 14:01:32 JX2iiTLQSonSoiii Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[20]:Liêu[16]
37 14:01:33 FwMzHeniken Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[21]:Liêu[16]
38 14:01:41 0reo0riginal Côn Lôn Thiên Sư Liêu Thường Tống[21]:Liêu[17]
39 14:01:41 Jx2MsItherael Tà Độc Liêu Thường Tống[21]:Liêu[18]
40 14:01:42 TraiHọDương Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[22]:Liêu[18]
41 14:01:42 Jx2xHải Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[23]:Liêu[18]
42 14:01:46 CaSaBatCho Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[23]:Liêu[19]
43 14:01:46 AmBuLanCe115 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[24]:Liêu[19]
44 14:01:54 zIzNzKz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[24]:Liêu[20]
45 14:01:54 IzKFCxGàRánzI Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[25]:Liêu[20]
46 14:01:56 zzKimLong Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[25]:Liêu[21]
47 14:01:56 iGiậtBắnMình Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[26]:Liêu[21]
48 14:01:58 BánhOreoDâu Nga My tục gia Liêu Thường Tống[26]:Liêu[22]
49 14:01:58 VolamVosongzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[27]:Liêu[22]
50 14:01:59 TheDEAD Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[27]:Liêu[23]
51 14:02:00 Jx2ChanSutPro Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[28]:Liêu[23]
52 14:02:07 ZCanDyZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[28]:Liêu[24]
53 14:02:07 SuperMiennnn Côn Lôn Kiếm Tôn Tống Thường Tống[29]:Liêu[24]
54 14:02:16 BoyonechapQT Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[29]:Liêu[25]
55 14:02:16 BéSâuDễThương Tà Độc Tống Thường Tống[30]:Liêu[25]
56 14:02:18 IdolVănDúi Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[30]:Liêu[26]
57 14:02:18 cS2oBạchVôThường Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[31]:Liêu[26]
58 14:02:29 MrMinMin Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[31]:Liêu[27]
59 14:02:29 jx2MinhThái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[32]:Liêu[27]
60 14:02:29 MrCave500k Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[32]:Liêu[28]
61 14:02:29 nguoimoichoi Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[33]:Liêu[28]
62 14:02:34 ioiCaVeChuaioi Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[33]:Liêu[29]
63 14:02:34 iCkChịBóng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[34]:Liêu[29]
64 14:02:38 ThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[34]:Liêu[30]
65 14:02:38 CaVeĐực25cm Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[35]:Liêu[30]
66 14:02:38 TheBITCHES Thúy Yên Vũ Tiên Liêu Thường Tống[35]:Liêu[31]
67 14:02:38 1StCuocSongMa Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[36]:Liêu[31]
68 14:02:40 JX2CùiBắp Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[36]:Liêu[32]
69 14:02:40 ThíchHoàThượng Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[37]:Liêu[32]
70 14:02:40 JxTLQxJKT Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[37]:Liêu[33]
71 14:02:41 iĐánhĐâuThuaĐó Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[38]:Liêu[33]
72 14:02:56 NgôThảoNhi Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[38]:Liêu[34]
73 14:02:56 iBlackGOKU Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[38]:Liêu[35]
74 14:02:56 iREzHarmonica Nga My phật gia Liêu Thường Tống[38]:Liêu[36]
75 14:02:56 iiĐầuTrọc2Mái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[39]:Liêu[36]
76 14:02:56 KellLong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[40]:Liêu[36]
77 14:02:56 iDCzNaughtyGirl Nga My tục gia Tống Thường Tống[41]:Liêu[36]
78 14:03:01 Obamama Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[41]:Liêu[37]
79 14:03:01 JxCônĐồThôn Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[42]:Liêu[37]
80 14:03:16 NguyenVanDui Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[42]:Liêu[38]
81 14:03:16 QuyềnCướcVôDanh Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[43]:Liêu[38]
82 14:03:21 iLxVùngNhạyCảm Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[43]:Liêu[39]
83 14:03:21 phideptraiii Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[44]:Liêu[39]
84 14:03:24 ATMmom Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[44]:Liêu[40]
85 14:03:24 ĐTBLạcNguyênSoái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[45]:Liêu[40]
86 14:03:34 zCụcCứtMayMắn Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[45]:Liêu[41]
87 14:03:34 DuongKenzz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[46]:Liêu[41]
88 14:03:36 IzMáuLạnh Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[46]:Liêu[42]
89 14:03:37 XeRùaSiêuTốc Tà Độc Tống Thường Tống[47]:Liêu[42]
90 14:03:44 Jx2zzzMon Nga My phật gia Liêu Thường Tống[47]:Liêu[43]
91 14:03:44 ĐánhXongĐừngChạy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[48]:Liêu[43]
92 14:03:50 ZxKinZinxZ Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[48]:Liêu[44]
93 14:03:51 zBomie Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[49]:Liêu[44]
94 14:03:55 BôngHồngĐẹpNhất Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[49]:Liêu[45]
95 14:03:55 INghệSỹLangThang Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[50]:Liêu[45]
96 14:04:02 VPzMốiTìnhĐầuuu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[50]:Liêu[46]
97 14:04:03 Jx2SutTungBuoi Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[51]:Liêu[46]
98 14:04:04 Jx2zzzSte Tà Độc Liêu Thường Tống[51]:Liêu[47]
99 14:04:04 iBắcTốngĐạiVương Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[52]:Liêu[47]
100 14:04:11 zPhuongTuz Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[52]:Liêu[48]
101 14:04:11 HpNoBiTa Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[53]:Liêu[48]
102 14:04:15 iiizGiangKute Nga My tục gia Liêu Thường Tống[53]:Liêu[49]
103 14:04:16 TiênÔngHámGái Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[54]:Liêu[49]
104 14:04:46 iMưaBóngMâyi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[54]:Liêu[50]
105 14:04:46 phientuthanh Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[55]:Liêu[50]
106 14:04:53 i79zNTH99 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[55]:Liêu[51]
107 14:04:53 iHeobaby Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[56]:Liêu[51]
108 14:04:54 NaThanPhong Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[56]:Liêu[52]
109 14:04:54 Jx2iBắcKiềuPhong Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[57]:Liêu[52]
110 14:04:58 izHueManzi Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[57]:Liêu[53]
111 14:04:59 iCôThắm Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[58]:Liêu[53]
112 14:05:06 GậyCủaPhật Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[58]:Liêu[54]
113 14:05:06 XiaoMin Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[59]:Liêu[54]
114 14:05:06 Cụt1Chân Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[59]:Liêu[55]
115 14:05:06 1stProJaV Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[60]:Liêu[55]
116 14:05:10 iS2iImSoSad Nga My tục gia Liêu Thường Tống[60]:Liêu[56]
117 14:05:10 iiiCaVeChuaiii Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[61]:Liêu[56]
118 14:05:10 OFF1995 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[61]:Liêu[57]
119 14:05:11 PresidentTrump Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[62]:Liêu[57]
120 14:05:13 LòVõThiếuLâm Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[62]:Liêu[58]
121 14:05:13 iCôThắmKhôngVềz Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[63]:Liêu[58]
122 14:05:15 oMonKDDragon Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[63]:Liêu[59]
123 14:05:15 IzVuVuZeLazI Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[64]:Liêu[59]
124 14:05:44 Jx2ConGaConZzx Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[64]:Liêu[60]
125 14:05:44 lamsao11 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[64]:Liêu[61]
126 14:05:44 HDxGấuSiêuNhân Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[64]:Liêu[62]
127 14:05:45 LắcKe2020 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[64]:Liêu[63]
128 14:05:45 iSTzChàngNgốc Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[65]:Liêu[63]
129 14:05:45 BóngĐêm Nga My tục gia Tống Thường Tống[66]:Liêu[63]
130 14:05:45 AHuyềnThoại Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[67]:Liêu[63]
131 14:05:45 Jx2TyCut Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[68]:Liêu[63]
132 14:05:52 MyFenToms Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[68]:Liêu[64]
133 14:05:52 Jx2VuNuChanNgan Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[69]:Liêu[64]
134 14:05:57 016635583 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[69]:Liêu[65]
135 14:05:57 iDNzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[70]:Liêu[65]
136 14:05:58 ĐạiViệtTướngQuân Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[70]:Liêu[66]
137 14:05:59 i67T9TomKKK Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[71]:Liêu[66]
138 14:06:00 4CaaCaa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[71]:Liêu[67]
139 14:06:01 Jx2IroMan99 Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[71]:Liêu[68]
140 14:06:02 GiangBiệtHạc Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[72]:Liêu[68]
141 14:06:02 taodenday Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[73]:Liêu[68]
142 14:06:26 ZxBjnZinxZ Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[73]:Liêu[69]
143 14:06:28 McLaren720 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[74]:Liêu[69]
144 14:06:40 xxDaiKieuxx Nga My phật gia Liêu Thường Tống[74]:Liêu[70]
145 14:06:40 iGoodNight Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[75]:Liêu[70]
146 14:06:56 xxxNguyetCamxxx Nga My tục gia Liêu Thường Tống[75]:Liêu[71]
147 14:06:56 GaConTapChoi Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[76]:Liêu[71]
148 14:07:00 ZzBestBuffzZ Nga My phật gia Liêu Thường Tống[76]:Liêu[72]
149 14:07:00 LinhXeOm123 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[76]:Liêu[73]
150 14:07:00 ThichYeuEm Nga My tục gia Tống Thường Tống[77]:Liêu[73]
151 14:07:05 jx2ÔngTrùmMaTúy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[78]:Liêu[73]
152 14:07:08 Jx2iiiPéVũiiiVĐB Võ Đang tục gia Liêu Thường Tống[78]:Liêu[74]
153 14:07:09 iSiêuKhủngLong Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[79]:Liêu[74]
154 14:08:23 emphuongKKKK Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[79]:Liêu[75]
155 14:08:24 GiàngAXúa Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[80]:Liêu[75]
156 14:08:33 namdoc Hiệp Độc Liêu Thường Tống[80]:Liêu[76]
157 14:08:34 VuToChayXeXucKo Nga My tục gia Liêu Thường Tống[80]:Liêu[77]
158 14:08:35 B52GenjiLouis Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[81]:Liêu[77]
159 14:08:36 ZXiiiKotex Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[81]:Liêu[78]
160 14:08:36 Jx2TiểuNgọc Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[82]:Liêu[78]
161 14:08:38 HitsuyiYs Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[83]:Liêu[78]
162 14:08:46 Xaphuocvpomnvjtw Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[83]:Liêu[79]
163 14:09:02 zkimura Võ Đang tục gia Tống Thường Tống[84]:Liêu[79]
164 14:09:16 NgườiChơiĐại Tà Độc Liêu Thường Tống[84]:Liêu[80]
165 14:09:17 iKGzNaughtyboy Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[85]:Liêu[80]
166 14:09:28 zZMissSz Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[85]:Liêu[81]
167 14:09:29 iiNamerDGC Dương Môn Cung Kỵ Tống Thường Tống[86]:Liêu[81]
168 14:09:57 3Unknown Tà Độc Liêu Thường Tống[86]:Liêu[82]
169 14:09:57 SútVỡĐầu Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[87]:Liêu[82]
170 14:10:06 wWwZeftsuwWw Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[87]:Liêu[83]
171 14:10:07 iTBxHoàngHậu Nga My phật gia Tống Thường Tống[88]:Liêu[83]
172 14:10:08 o0oThiếuLâmRựa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[88]:Liêu[84]
173 14:10:09 ISzXaPhuTNCxTLT Thiếu Lâm Thiền tăng Tống Thường Tống[89]:Liêu[84]
174 14:10:11 PhucTrauBo007 Tà Độc Liêu Thường Tống[89]:Liêu[85]
175 14:10:14 wWwQuếNhiwWw Nga My phật gia Liêu Thường Tống[89]:Liêu[86]
176 14:10:22 ARBcdmm Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[89]:Liêu[87]
177 14:10:31 1CõiMìnhTa Thúy Yên Linh Nữ Liêu Thường Tống[89]:Liêu[88]
178 14:11:06 jx2KingAUDI8zzzz Nga My phật gia Tống Thường Tống[90]:Liêu[88]
179 14:11:28 zMGBzHoangAnh Minh Giáo Trận Binh Tống Thường Tống[91]:Liêu[88]
180 14:11:33 jx2lengkencz1 Nga My tục gia Tống Thường Tống[92]:Liêu[88]
181 14:11:45 Bò1Nắng Côn Lôn Thiên Sư Tống Thường Tống[93]:Liêu[88]
182 14:11:56 ZzNhiTyzZ Dương Môn thương Kỵ Liêu Thường Tống[93]:Liêu[89]
183 14:12:08 RonaldoCr7 Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[94]:Liêu[89]
184 14:12:11 iiDerino Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[94]:Liêu[90]
185 14:12:15 iS2DatChuTich Dương Môn Cung Kỵ Liêu Thường Tống[94]:Liêu[91]
186 14:12:16 iDạThiênLăng Nga My tục gia Tống Thường Tống[95]:Liêu[91]
187 14:12:19 Xvaomomlulieuxxx Thúy Yên Linh Nữ Tống Thường Tống[96]:Liêu[91]
188 14:12:33 BỏLỡMộtNguời Minh Giáo Trận Binh Liêu Thường Tống[96]:Liêu[92]
189 14:12:39 oVìAiEmCóBầu Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[96]:Liêu[93]
190 14:12:49 zzMrTèo Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[97]:Liêu[93]
191 14:13:28 MaCầmTrượng Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu Thường Tống[97]:Liêu[94]
192 14:13:36 MrTeddy Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[97]:Liêu[95]
193 14:13:46 IzThủKhốGọiTênEm Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[98]:Liêu[95]
194 14:14:13 ThịnhCurly Tà Độc Tống Thường Tống[99]:Liêu[95]
195 14:14:25 VũNữThoátY Thúy Yên Vũ Tiên Tống Thường Tống[100]:Liêu[95]
196 14:15:04 Pandaaaaa Thiếu Lâm Võ tăng Liêu Thường Tống[100]:Liêu[96]
197 14:15:04 i70Jx2ThỏCon Thiếu Lâm Võ tăng Tống Thường Tống[101]:Liêu[96]
Số thứ tự Môn phái Phe Số Lượng
1 Thiếu Lâm Võ tăng Tống 45
2 Thiếu Lâm Võ tăng Liêu 39
3 Nga My tục gia Liêu 9
4 Minh Giáo Trận Binh Tống 8
5 Dương Môn Cung Kỵ Tống 8
6 Dương Môn Cung Kỵ Liêu 8
7 Minh Giáo Trận Binh Liêu 8
8 Nga My tục gia Tống 8
9 Nga My phật gia Liêu 7
10 Võ Đang tục gia Tống 7
11 Côn Lôn Thiên Sư Tống 6
12 Tà Độc Liêu 6
13 Võ Đang tục gia Liêu 5
14 Thiếu Lâm Thiền tăng Liêu 5
15 Thiếu Lâm Thiền tăng Tống 4
16 Tà Độc Tống 4
17 Nga My phật gia Tống 4
18 Thúy Yên Linh Nữ Tống 4
19 Côn Lôn Thiên Sư Liêu 3
20 Thúy Yên Vũ Tiên Tống 2
21 Thúy Yên Vũ Tiên Liêu 2
22 Thúy Yên Linh Nữ Liêu 2
23 Côn Lôn Kiếm Tôn Tống 1
24 Hiệp Độc Liêu 1
25 Dương Môn thương Kỵ Liêu 1
Số thứ tự Thời gian Số lượng phe Tống Số lượng phe Liêu
1 14:16:59 82 77
2 14:17:59 87 82
3 14:18:59 89 84
4 14:19:59 87 80
5 14:20:59 87 76
6 14:21:59 85 78
7 14:22:59 83 77
8 14:23:59 84 79
9 14:24:59 85 79
10 14:25:59 85 78
11 14:26:59 83 76
12 14:27:59 83 77
13 14:28:59 82 77
14 14:29:59 84 78
15 14:30:59 85 80
16 14:31:59 85 80
17 14:32:59 84 79
18 14:33:59 84 77
19 14:34:59 83 77
20 14:35:59 84 79
21 14:36:59 84 79
22 14:37:59 84 78
23 14:38:59 84 84
24 14:39:59 84 85
25 14:40:59 85 85
26 14:41:59 84 83
27 14:42:59 82 82
28 14:43:59 82 82
29 14:44:59 82 81
Số thứ tự Thời gian Nhân vật kết liễu Nhân vật bị kết liễu Phe nhân vật bị kết liễu Tổng số kill
Số thứ tự Thời gian Nhân vật ăn pháo Phe nhân vật
1 14:16:24 oZoSờÂmĐạoSỹoZo Liêu
2 14:16:34 iSTzHoàngĐế Tống
3 14:22:09 iiDerino Liêu
4 14:22:32 i70Jx2ThỏCon Tống
5 14:28:24 NguyenVanDui Liêu
6 14:29:00 JxCônĐồThôn Tống
7 14:30:57 iiDerino Liêu
8 14:31:34 SuperMiennnn Tống
9 14:36:55 oMonKDDragon Liêu
10 14:37:08 AmBuLanCe115 Tống
11 14:38:20 ioiCaVeChuaioi Liêu
12 14:38:44 iiManChoDien47 Tống
13 14:38:52 ioiCaVeChuaioi Liêu
14 14:39:08 AmBuLanCe115 Tống
15 14:43:48 LinhXeOm123 Liêu
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 14:16:59 1 0
2 14:17:59 4 0
3 14:18:59 8 0
4 14:19:59 11 0
5 14:20:59 14 0
6 14:21:59 18 0
7 14:22:59 20 1
8 14:23:59 23 1
9 14:24:59 26 1
10 14:25:59 30 1
11 14:26:59 33 1
12 14:27:59 36 1
13 14:28:59 38 3
14 14:29:59 41 3
15 14:30:59 44 3
16 14:31:59 46 5
17 14:32:59 49 5
18 14:33:59 52 5
19 14:34:59 56 5
20 14:35:59 59 5
21 14:36:59 62 6
22 14:37:59 65 6
23 14:38:59 66 8
24 14:39:59 69 8
25 14:40:59 73 8
26 14:41:59 76 8
27 14:42:59 79 8
28 14:43:59 82 9
29 14:44:59 82 12
Số thứ tự Nhân vật Phe Số lần giết Số lần chết
Số thứ tự Thời gian Nhân vật Thứ hạng Phe Số điểm
1 14:46:29 NguyenVanDui 1 Liêu 500
2 14:46:29 cS2oBạchVôThường 2 Tống 500
3 14:46:29 SanjiVDB 3 Tống 500
4 14:46:29 HắcYNhân 4 Liêu 500
5 14:46:29 iSTzHoàngĐế 5 Tống 492
6 14:46:29 Obamama 6 Liêu 476
7 14:46:29 iiDerino 7 Liêu 467
8 14:46:29 oZoSờÂmĐạoSỹoZo 8 Liêu 463
9 14:46:29 zCụcCứtMayMắn 9 Liêu 452
10 14:46:29 TraiHọDương 10 Tống 444
Số thứ tự Thời gian Điểm số phe Tống Điểm số phe Liêu
1 14:45:59 1485 290