Sao kê chiến trường

Battle Statistic

Bảng xếp hạng công trạng (tuần 188)

Top Tên nhân vật Công trạng Đặc quyền
1 (Tống) ThắngHàNội 6725981 Hiệu soái & cưỡi voi
2 (Tống) TiênÔngĐáPhò 6594968 Hiệu soái & cưỡi voi
3 (Tống) Jx2SóiHàNội 6556758 Hiệu soái & cưỡi voi
4 (Tống) ISxToànLuiss 6537992 Hiệu soái & cưỡi voi
5 (Tống) ISxTrapBoy 6491566 Hiệu soái & cưỡi voi
6 (Tống) NamHàNội 6444261 Cưỡi voi
7 (Tống) 1stGwynethzzzTLQ 6322028 Cưỡi voi
8 (Tống) ĐàoMỹMiều 6019170 Cưỡi voi
1 (Liêu) VươngĐông 5919078 Hiệu soái & cưỡi voi
2 (Liêu) Cọp 5805422 Hiệu soái & cưỡi voi
3 (Liêu) BắnVàoLồnMẹMày 5804011 Hiệu soái & cưỡi voi
4 (Liêu) MaTrận 5700234 Hiệu soái & cưỡi voi
9 (Tống) IoiLieAboss 5445734 Cưỡi voi
10 (Tống) izNMKTinhBOSS 5415128 Cưỡi voi
5 (Liêu) Yaz125zr 5150243 Hiệu soái & cưỡi voi
6 (Liêu) iHP 4531551 Cưỡi voi
7 (Liêu) iB52MaiMaiYeuEm 3940710 Cưỡi voi
8 (Liêu) Chơivui 3670789 Cưỡi voi
9 (Liêu) NướcđỗđầuVịt 3667663 Cưỡi voi
10 (Liêu) cChơivui 3624757 Cưỡi voi

Top 5 công trạng mỗi phe sẽ có hiệu soái, top 10 mỗi phe sẽ được cưỡi voi.
Miễn phí 2 triệu công trạng đầu tiên.
Công trạng có thể chuyển/mua bán (sử dụng Đổi công lệnh trên Ngự các -> tiệm kim phiếu)

Đang thu thập Chiến trường Pháo đang diễn ra Sẽ có sau 48 phút Tải lại Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 29 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 29 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 29 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 29 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 28 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 28 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 28 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 28 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 27 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 27 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 27 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 27 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 26 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 26 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 26 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 26 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 25 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 25 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 25 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 25 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 24 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 24 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 24 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 24 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 23 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 23 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 23 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 23 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 22 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 22 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 22 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 22 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 21 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 21 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 21 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 21 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 20 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 20 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 20 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 20 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 19 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 19 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 19 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 19 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 18 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 18 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 18 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 18 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 17 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 17 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 17 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 17 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 16 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 16 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 16 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 16 tháng 11: Xem dữ liệu thống kê
kingsoft
Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft