Sao kê chiến trường

Battle Statistic

Bảng xếp hạng công trạng (tuần 163)

Top Tên nhân vật Công trạng Đặc quyền
1 (Tống) 1stHaiLúaJAV 6265231 Hiệu soái & cưỡi voi
1 (Liêu) cChơivui 6245079 Hiệu soái & cưỡi voi
2 (Liêu) Chơivui 6239492 Hiệu soái & cưỡi voi
3 (Liêu) NướcđỗđầuVịt 6194314 Hiệu soái & cưỡi voi
2 (Tống) TìnhBOSS 6183181 Hiệu soái & cưỡi voi
4 (Liêu) izPheKem 6061398 Hiệu soái & cưỡi voi
3 (Tống) 62stGiữVậyFen 6021026 Hiệu soái & cưỡi voi
5 (Liêu) izKẹoLak1102 5837007 Hiệu soái & cưỡi voi
4 (Tống) 62stGiữVậySao 5688851 Hiệu soái & cưỡi voi
6 (Liêu) iw1Ball 5654439 Cưỡi voi
5 (Tống) zzzDungcutexxz 5490275 Hiệu soái & cưỡi voi
7 (Liêu) BảnhBao 5475767 Cưỡi voi
6 (Tống) IoiLieAboss 5235846 Cưỡi voi
8 (Liêu) iw0Ball 5186557 Cưỡi voi
9 (Liêu) iizSayLak1102 5172099 Cưỡi voi
10 (Liêu) iw2Ball 5048547 Cưỡi voi
7 (Tống) loinguyenvac 4536021 Cưỡi voi
8 (Tống) VoYeuLoiNguyen 4125035 Cưỡi voi
9 (Tống) iPhieuBong 4059109 Cưỡi voi
10 (Tống) Jx2EndOfDays 3160606 Cưỡi voi

Top 5 công trạng mỗi phe sẽ có hiệu soái, top 10 mỗi phe sẽ được cưỡi voi.
Miễn phí 2 triệu công trạng đầu tiên.
Công trạng có thể chuyển/mua bán (sử dụng Đổi công lệnh trên Ngự các -> tiệm kim phiếu)

Đang thu thập Chiến trường Pháo đang diễn ra Sẽ có sau 33 phút Tải lại Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 05 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 05 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 05 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 05 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 04 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 04 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 04 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 04 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 03 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 03 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 03 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 03 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 02 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 02 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 02 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 02 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 01 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 01 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 01 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 01 tháng 06: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 31 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 31 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 31 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 31 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 30 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 30 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 30 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 30 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 29 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 29 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 29 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 29 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 28 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 28 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 28 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 28 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 27 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 27 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 27 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 27 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 26 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 26 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 26 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 26 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 25 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 25 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 25 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 25 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 24 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 24 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 24 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 24 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 23 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 23 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 23 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 23 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 22 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 22 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 22 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 22 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 21 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 21 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 21 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 21 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 20 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 20 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 20 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 20 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 19 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 19 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 19 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 19 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 18 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 18 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 18 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 18 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 17 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 17 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 17 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 17 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 16 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 16 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 16 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 16 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 15 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 15 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 15 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 15 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 14 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 14 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 14 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 14 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 13 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 13 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 13 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 13 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 12 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 12 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 12 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 12 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 11 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 11 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 11 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 11 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 10 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 10 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 10 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 10 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 09 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 09 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 09 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 09 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 08 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 08 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 08 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 08 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 07 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 07 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 07 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 07 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều hôm nay: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 05 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 05 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 05 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 05 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 04 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 04 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 04 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 04 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 03 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 03 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 03 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 03 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 02 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 02 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 02 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo chiều ngày 02 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính tối ngày 01 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Pháo tối ngày 01 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê Đã phân tích xong Chiến trường Chính chiều ngày 01 tháng 05: Xem dữ liệu thống kê
Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft